LUYỆN từ và câu

13 175 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:21

Chào mừng thầy cô dự giờ, thăm lớp 2D Môn : Tiếng Việt Phân môn :Luyện từ câu Giáo viên: Hoàng Thị Kim Liên Trường Tiểu học Kim Đức Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 LuyÖn tõ vµ c©u KiÓm tra cũ : Chúng em học Hãy xác Câu trênđịnh thuộc câu mẫu câu thuộc Ai làm mẫu câu ? ? Thø năm ngµy th¸ng 12 năm 2009 LuyÖn tõ vµ c©u Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài 1: Hãy tìm từ nói tình cảm thương yêu anh chị em Làm việcđỡ, cáchăm nhân sóc, yêu thương, chăm chút, nhường Giúp nhịn, quý mến, yêu quý… Thø năm ngµy th¸ng 12 năm 2009 LuyÖn tõ vµ c©u Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu Ai làm gì? Dầu chấm, dấu chấm hỏi Bài 2: Sắp xếp từ nhóm sau thành câu: Anh Chị Em Chị em Anh em Khuyên bảo Chăm sóc Trông nom Giúp đỡ Ai M : Chị em làm ? giúp đỡ Làm việc nhóm đôi Anh khuyên bảo em Chị chăm sóc em Chị trông nom em Anh em chăm sóc Chị em giúp đỡ Anh Chị Em Nhau Thø năm ngµy th¸ng 12 năm 2009 LuyÖn tõ vµ c©u Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi Tìm số thành ngữ, tục ngữ nói tình cảm anh chị em? -Chị ngã, em nâng -Anh em thể tay chân Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần Thø năm ngµy th¸ng 12 năm 2009 LuyÖn tõ vµ c©u Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống? Bé nói với mẹ: - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà Mẹ ngạc nhiên: - Nhưng biết viết đâu ? Bé đáp: -Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà chưa biết đọc Theo Tiếng cười tuổi học trò Bài 3: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống? Bé nói với mẹ: - Con xin mẹ tờ giấy để viết thư cho bạn Hà Mẹ ngạc nhiên: - Nhưng biết viết đâu? Bé đáp: - Không sao, mẹ ạ! Bạn Hà chưa biết đọc Theo Tiếng cười tuổi học trò Mẩu truyện gây cười có chỗ: Bécười? chưa biết viết mà lại Theo em mẩu truyện gây xin giấy để viết thư, lại viết cho bạn chưa biết đọc Hoạt động nối tiếp Trò chơi: Tìm từ chủ đề Hãy tìm nhóm sau nhóm từ nói tình cảm gia đình? A- Chăm sóc, làm lụng, cưu mang B- Giúp đỡ, yêu thương, chăm C- Yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn Chúc mừng Đội chiến thắng Thø năm ngµy th¸ng 12 năm 2009 LuyÖn tõ vµ c©u Từ ngữ tình cảm gia đình Câu kiểu làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi [...]...Chúc mừng Đội chiến thắng Thø năm ngµy 3 th¸ng 12 năm 2009 LuyÖn tõ vµ c©u Từ ngữ về tình cảm gia đình Câu kiểu ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN từ và câu , LUYỆN từ và câu , LUYỆN từ và câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay