GẤP 1 số lên NHIỀU lần

11 198 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:21

Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài cm? Tóm tắt: A 2cm C B ?cm D Bài giải: Độ dài đoạn thẳng CD là: x = (cm) Đáp số: cm Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Muốn gấp 2cm lên lần ta làm nh nào? (lấy 2cm x 3) Muốn gấp 2cm lên lần ta làm nh nào? (lấy 2cm x 4) Muốn gấp 4kg lên lần ta làm nh nào? (lấy 4kg x 2) Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm nh nào? Kết luận: Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần Vậy 5km gấp lên lần ta làm nh nào? (5km x 2) Số đợc gọi số đó? Và số đợc gọi số lần? đợc gọi số đó, đợc gọi số lần Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Luyện tập: Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Tóm tắt: Em: Chị: tuổi ? tuổi Bài giải: Số tuổi chị là: x = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 2: Nhà Mai nuôi vịt, số gà gấp lần số vịt Hỏi nhà Mai nuôi gà? Bài giải: Nhà Mai nuôi đợc số gà là: x = 28 (con) Đáp số: 28 Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 3: Đặt toán giải theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Xoan: Liễu: 14 ? Cây Bài giải: Số liễu là: 14 x = 70 (cây) Đáp số: 70 Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 3: Đặt toán giải theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Xoan: Liễu: 14 ? Cây Bài giải: Số liễu là: 14 x = 70 (cây) Đáp số: 70 Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu: Số cho Nhiều số cho đơn vị 11 12 10 Gấp lần số cho 15 30 20 35 25 Thứ t, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu: Số cho Nhiều số cho đơn vị 11 12 10 Gấp lần số cho 15 30 20 35 25 Xin chân thành cảm ơn! Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: GẤP 1 số lên NHIỀU lần , GẤP 1 số lên NHIỀU lần , GẤP 1 số lên NHIỀU lần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay