HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC bền VỮNG áp DỤNG CHO THIẾT kế NHÀ ở CAO TẦNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH (TT)

12 269 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:16

1 MỞ ĐẦU LÝ DO NGHIÊN CỨU Nhiều nghiên cứu giới nguyên nhân ngày người phải đối mặt với biến đổi khí hậu toàn cầu, giới bắt đầu nhìn nhận, đánh giá cách trân trọng, nghiêm túc tầm giá trị môi trường thông qua Hội nghị thượng đỉnh môi trường, phát triển, biến đổi khí hậu Nghiên cứu hệ thống tiêu chí Kiến trúc bền vững (KTBV) áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng yêu cầu cấp thiết, qua cụ thể hóa vấn đề lý luận Phát triển vền vững (PTBV) vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc Hệ thống tiêu chí công cụ định hướng cho người thiết kế, quản lý, đầu tư, người sử dụng đánh giá thiết kế nhà cao tầng theo xu hướng thiết kế bền vững (TKBV) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM” Mục tiêu nghiên cứu cụ thể  Xác định vấn đề trọng tâm tạo nên đặc trưng PTBV  Mối liên hệ PTBV thiết kế nhà cao tầng  Cụ thể hóa PTBV vào lĩnh vực thiết kế nhà cao tầng  Xây dựng nhóm tiêu chí tỷ trọng hệ thống tảng PTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng  Xác định phương pháp định lượng, định tính áp dụng vào hệ thống tiêu chí xác định phương pháp đánh giá áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) theo hệ thống tiêu chí KTBV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Những vấn đề giới nghiên cứu công trình xanh (CTX) & PTBV  Những vấn đề thực tiễn thiết kế nhà cao tầng Tp HCM  Những vấn đề liên quan môi trường sinh thái (MTST), văn hóa xã hội (VHXH) , kinh tế kỹ thuật (KTKT) với thiết kế kiến trúc nhà cao tầng đáp ứng yêu cầu PTBV  Mối quan hệ ba hệ thống tảng PTBV tỷ trọng hệ thống tảng đảm bảo mục tiêu PTBV  Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM đáp ứng yêu cầu PTBV PHẠM VI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  Thể loại kiến trúc nhà cao tầng  Nghiên cứu kiến trúc nhà cao tầng liên quan đến lĩnh vực MTST, VHXH, KTKT theo hướng đảm bảo đạt mục tiêu PTBV  Địa phương nghiên cứu Tp HCM- Việt Nam  Hệ thống tiêu chí KTBV xây dựng hướng đến phạm vi công việc có liên quan khả thực kiến trúc sư (KTS) công trình trình thiết kế ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI  Quy trình nghiên cứu sở khoa học liên quan đến vấn đề PTBV áp dụng lĩnh vực thiết kế kiến trúc  Đề xuất “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM” 2  Kết nghiên cứu mặt lý luận cụ thể hóa vấn đề Phát triển bền vững vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc  Hệ thống tiêu chí KTBV công cụ để chủ thể thực thiết kế, đánh giá thiết kế nhà cao tầng theo xu hướng TKBV  Đề tài mở rộng nghiên cứu để xây dựng “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho nhà cao tầng Tp HCM” CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC “HƯỚNG ĐẾN MỘT MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG BỀN VỮNG” 1.1 LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÁC XU HƯỚNG THIẾT KẾ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI  Lịch sử hình thành phong trào “Xanh” giới Thế kỷ XX chứng kiến khởi đầu hành động phủ nhằm bảo tồn MTST tự nhiên có tính đặc trưng đa dạng nhiều nơi giới, Nhà triết học Aldo Leopold (1887-1948) có nhiều sáng tạo lý thuyết ảnh hưởng đến việc hình thành nên trào lưu “Bắc Mỹ Xanh” phong trào hướng đến bảo vệ MTST  Lịch sử hình thành lý luận khái niệm “Phát triển Bền vững” Trong năm 1987 chủ tịch Ủy ban Môi trường Phát triển giới (WCED) thủ tướng NaUy Gro Harlem Bruntland người xác định thuật ngữ PTBV, “Những hệ cần đáp ứng nhu cầu mình, cho không làm hại đến khả hệ tương lai đáp ứng nhu cầu họ” [53, tr.9] Khái niệm PTBV cụ thể hóa vào năm 1995 qua mô hình đề xuất Viện Quốc tế Môi trường & phát triển (IIED) cho hài hòa ba hệ thống tảng: MTST, VHXH, KTKT.[1, tr 45]  Các xu hướng thiết kế kiến trúc liên quan đến vấn đề môi trường sinh thái, lượng Phát triển bền vững Các Hội đồng CTX nước với hệ thống đánh giá CTX, từ khái niệm CTX đời xu hướng “Kiến trúc xanh” (KTX) lĩnh vực kiến trúc Tuy nhiên khái niệm KTX KTBV có khác biệt lớn, Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, KTBV có tiêu chuẩn cao có ý nghĩa theo hướng “tương lai” [90] 1.2 MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH XANH  Một số hệ thống đánh giá Công trình Xanh Hệ thống tiêu chí đánh giá CTX giới ban hành hệ thống BREEAM vào năm 1990 Cơ quan nghiên cứu xây dựng Vương quốc Anh [58] Hiện giới có gần 200 hệ thống đánh giá CTX ban hành bậc hệ thống đánh giá CTX như: “LEED” Mỹ; “CASBEE” Nhật Bản  So sánh hệ thống đánh giá Công trình Xanh bàn luận Các hệ thống đánh giá CTX giới nhìn chung quan tâm đến vấn đề trọng tâm như: Chất lượng môi trường bên công trình, Năng lượng khí quyển, Sinh thái môi trường, Vật liệu, Nước, Chất thải, Quản lý, Ô nhiễm, Giao thông, Cộng đồng, Sáng tạo, Thích ứng giảm nhẹ thiên tai 3 Các hệ thống CTX giới có phương pháp đánh giá tương đối giống (hệ thống LEED điển hình) trừ trường hợp hệ thống đánh giá CASBEE hội đồng CTX Nhật Bản có khác biệt so với hệ thống khác 1.3 LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÁC XU HƯỚNG THIẾT KẾ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM Hội đồng CTX Việt Nam (VGBC), tháng 8-2010 giới thiệu phiên LOTUS, hệ thống đánh giá CTX xây dựng vận hành Việt Nam Hệ thống “Các tiêu chí đánh giá cấp chứng nhận công trình Xanh” Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đề xuất, đề tài xây dựng xong hệ thống “các công trình nhà công cộng nhà xây sửa chữa lớn” (phiên 01) vào tháng 08 năm 2013 1.4 KẾT LUẬN A Xây dựng hệ thống tiêu chí CTX phổ biến nhiều nước giới với mục tiêu hướng đến bảo vệ môi trường sống cho người tương lai B Mục đích xu hướng thiết kế CTX, KTX đặt trọng tâm giải vấn đề MTST, mục đích chưa đáp ứng theo định nghĩa PTBV Ủy ban Môi trường Phát triển giới C Mỗi hệ thống tiêu chí CTX xây dựng quốc gia xác định mục tiêu trọng tâm giai đoạn quốc gia D Phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí CTX giới có tương đồng lớn với hệ thống tiêu chí LEED hội đồng CTX Mỹ, trừ trường hợp hệ thống tiêu chí đánh giá CASBEE hội đồng CTX Nhật Bản có phương pháp hoàn toàn khác biệt với tất hệ thống CTX giới E Thiết kế kiến trúc nhà cao tầng Tp HCM chưa có công trình nghiên cứu theo xu hướng TKBV F Nghiên cứu hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho nhà cao tầng Tp HCM phải đáp ứng nội dung định nghĩa PTBV, qua kết nghiên cứu đề tài đóng góp mặt lý luận cụ thể hóa vấn đề PTBV vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc, có kiến trúc nhà cao tầng G Nghiên cứu hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM cần thiết, qua KTS có phương pháp để thực thiết kế kiến trúc nhà cao tầng theo xu hướng TKBV, đơn vị quản lý, đầu tư người dân có công cụ để đánh giá thiết kế nhà cao tầng theo xu hướng TKBV H Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM đề xuất đảm bảo có tương đồng số nội dung với hệ thống tiêu chí CTX tiêu biểu giới nhằm mục đích đảm bảo kế thừa, liên thông phát triển CHƯƠNG CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ÁP DỤNG CHO THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI TP.HCM 2.1 THỰC TRẠNG VỀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI TP HCM THEO HƯỚNG KIẾN TRÚC BỀN VỮNG Luận án sử dụng phương pháp điều tra để khảo sát, đánh giá số dự án nhà cao tầng xây dựng Tp HCM, công trình lựa chọn phân bố địa bàn quận 1, 2, 4, 5, 6, 7, Bình Thạnh, Thủ Đức, thiết kế đơn vị nước, với quy mô khác Các vấn đề nghiên cứu tập trung: Đối tượng sử dụng, quy hoạch tổng thể, thiết kế đơn nguyên hộ, v.v… kết đánh giá trình bày bảng 2.1 2.2 NHỮNG YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TỰ NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở CAO TẦNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TIÊU CHÍ KTBV  Quan hệ môi trường không gian kiến trúc môi trường sinh thái Hệ thống môi trường không gian kiến trúc xem hệ thống mở hệ thống sống  Môi trường sinh thái tự nhiên liên quan đến kiến trúc nhà cao tầng Tp Hồ Chí Minh Giữa MTST với công trình kiến trúc nhà cao tầng có tác động qua lại với nhau, tác động tùy vào vấn đề cụ thể tương tác chiều hai chiều, đồng thời vấn đề có tương tác với yếu tố VHXHvà KTKT vấn đề là:   Khu đất xây dựng công trình môi trường đất  Nguồn nước tự nhiên khu vực nguồn nước hệ thống công cộng  Hệ thống thực vật, sinh vật đa dạng sinh học khu vực xây dựng  Nguồn tài nguyên thiên nhiên liên quan đến vật liệu xây dựng  Nguồn lượng có liên quan đến tài nguyên cung cấp cho công trình  Môi trường không khí khu vực ảnh hưởng đến công trình  Phát thải từ công trình môi trường (rắn, lỏng, khí, nhiệt,.v.v…) Điều kiện khí hậu tự nhiên Tp Hồ Chí Minh 2.3 NHỮNG YẾU TỐ VĂN HÓA- XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN TRÚC NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH Giữa yếu tố văn hóa- xã hội với công trình kiến trúc nhà cao tầng có tác động qua lại với nhau, tác động tùy vào vấn đề cụ thể tương tác chiều hai chiều, đồng thời vấn đề có tương tác với yếu tố môi trường STTN KTKT vấn đề là:  Thể ứng xử người với môi trường sinh thái tự nhiên  Thể ứng xử người giá trị truyền thống  Thể ứng xử người với cộng đồng  Thể ứng xử thành viên gia đình  Thể giáo dục, y tế 2.4 NHỮNG YẾU TỐ KINH TẾ- KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG Yếu tố kinh tế kỹ thuật cần xem xét suốt chu trình hệ thống môi trường không gian kiến trúc, bao gồm bốn giai đoạn: chuẩn bị nguồn lực; trình xây dựng; trình vận hành ,quá trình sau hết niên hạn sử dụng 2.5 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PTBV & TKBV TRÊN THẾ GIỚI Để xác định vấn đề PTBV TKBV giới, đề tài vào nguồn tài liệu, từ tổng hợp nên 18 vấn đề trọng tâm  Định nghĩa phát triển bền vững  Năm đặc điểm xác định tính bền vững  Định nghĩa nhà bền vững  Bốn mục tiêu để đạt PTBV mặt xã hội  Cương lĩnh kiến trúc kỷ XXI 5 2.6 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ PHỐI HỢP GIỮA BA HỆ THỐNG NỀN TẢNG TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  Mối liên hệ ba hệ thống tảng phát triển bền vững  Tỷ trọng ba hệ thống tảng phát triển bền vững áp dụng hệ thống tiêu chí KTBV  Vấn đề định lượng định tính xem xét yêu cầu tiêu chí hệ thống tiêu chí Kiến trúc bền vững 2.7 KẾT LUẬN A Kiến trúc nhà cao tầng thiết kế xây dựng nhiều xu hướng nhà tương lai, nhiên công trình chưa đáp ứng yêu cầu PTBV B Hệ thống môi trường không gian kiến trúc xem hệ thống sống có cấu trúc hở, hệ thống có đồng với bốn giai đoạn chu trình vòng đời công trình kiến trúc, suốt bốn giai đoạn giai đoạn có mức độ liên quan, tác động, ảnh hưởng từ hoạt động công trình xây dựng đến môi trường tự nhiên nói chung HST sinh nói riêng Nghiên cứu vấn đề môi trường không gian kiến trúc phải xem xét mối quan hệ không tách rời với môi trường HST sinh trái đất theo phương pháp hệ thống C Giữa MTST tự nhiên với công trình kiến trúc nhà cao tầng có tác động qua lại với nhau, tác động tùy vào vấn đề cụ thể tương tác chiều hai chiều, đồng thời vấn đề có tương tác với yếu tố VHXH KTKT Trong điều kiện Tp HCM nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tất vấn đề tài nguyên, lượng, v.v… liên quan đến xây dựng, vận hành công trình lệ thuộc vào vùng khác cung cấp (vật liệu xây dựng, lượng, nước, v.v…) Mặt khác lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, sở hạ tầng,.v.v… định hướng chưa thật phù hợp môi trường làm việc, sống Tp HCM ngày ô nhiễm trầm trọng phần nhiều khu nhà cao tầng phát triển quy mô nhỏ, với hình thức xây chen vào khu dân cư hữu (thấp tầng) không tạo môi trường theo hướng bền vững có tác động tiêu cực ba vấn đề PTBV MTST, VHXH KTKT D Yếu tố VHXH vấn đề quan trọng nghiên cứu yếu tố VHXH thể trình độ phát triển xã hội, cộng đồng mối liên quan với MTST, liên quan người với cộng đồng theo chiều hướng ứng xử với khứ, với với tương lai, quan hệ ứng xử cộng đồng lớn gia đình nhỏ Những vấn đề nêu liên quan đến nhiều lĩnh vực, lĩnh vực thiết kế kiến trúc đóng góp nhiều, thông qua việc nghiên cứu thiết kế, bố trí không gian, thành phần không gian từ tổng thể khu đến không gian hộ Chuyển tải đặc trưng quan hệ mặt VHXH người Việt thiết kế nhà cao tầng Tp HCM sở nghiên cứu từ yếu tố VHXH truyền thống, cần lọc để kế thừa giá trị tinh hoa tạo thêm yếu tố có giá trị mặt văn hóa Trên sở xây dựng đặc trưng văn hóa sắc kiến trúc người Những đặc trưng VHXH thiết kế nhà cao tầng Tp HCM trọng từ không gian tổng thể đến không gian hộ, từ quan hệ ứng xử với môi trường thiên nhiên với cộng đồng khu vực không giải vấn đề ảnh hưởng đến tảng VHXH không ổn định E Điều kiện kinh tế yếu tố quan trọng, nhiên nghiên cứu cần xem xét giá trị kinh tế mang tính tổng thể (giá trị kinh tế phạm vi địa phương, khu vực, chủ đầu tư) lâu dài (thời gian) ảnh hưởng đến lĩnh vực, ngành khác Sự phát triển mặt kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng lớn đến việc thiết kế xây dựng, vận hành, tháo dỡ công trình, từ việc khai thác chế tạo vật liệu, thi công, giải pháp xây dựng tránh ảnh hưởng đến môi trường, trình vận hành công trình đạt hợp lý qua góp phần khai thác sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, hệ thống kỹ thuật xử lý phát thải ô nhiễm, kiểm soát, quản lý công trình, v.v… qua cho thấy khả đạt bền vững suốt chu trình vòng đời công trình F Phương pháp đánh giá hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế kiến trúc nhà cao tầng Tp HCM xem ba hệ thống tảng: MTST, VHXH, KTKT ba trụ cột nhà PTBV, ba trụ cột phải để đảm bảo ổn định ba hệ thống tảng giao thoa hài hòa, thể giao ba vòng tròn trọng tâm mô hình Đối với tiêu chí hệ thống tiêu chí KTBV liên quan đến ba hệ thống tảng: MTST, VHXH, KTKT, có vấn đề thuận lợi việc xác định kết số hiệu (phương pháp định lượng) có vấn đề phải xác định kết số quy tắc (phương pháp định tính) có trường hợp phải kết hợp hai số để xác định kết CHƯƠNG ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ÁP DỤNG CHO THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH 3.1 XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG VẬN DỤNG CHO KIÊN TRÚC NHÀ Ở CAO TẦNG Tổng hợp tiêu chí liên quan đến vấn đề PTBV KTBV mà giới hướng đến giải quyết, tác giả luận án đề xuất hệ thống tiêu chí kiến trúc bền vững áp dụng cho thể loại công trình nhà cao tầng bao gồm 14 nhóm tiêu chí chính: (xem Bảng 3.1) 3.2 MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC NHÓM TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Các phân tích chứng minh hệ thống tiêu chí nhóm tiêu chí có liên quan đến ba vấn đề PTBV trình bày cụ thể hệ thống bảng “Quan hệ hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thể loại công trình nhà cao tầng với ba vấn đề trọng tâm PTBV” (xem Bảng 3.2) 3.3 HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ÁP DỤNG CHO THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI TP HCM Căn vào yếu tố tác động công trình đến HST, từ xác định hệ thống tiêu chí KTBV vận dụng cho nhà cao tầng Hệ thống tiêu chí bao gồm 14 nhóm tiêu chí, nhóm tiêu chí bao gồm tiêu chí thành phần, tùy theo tính chất tiêu chí thành phần mà tác động ảnh hưởng đến vấn đề MTST, VHXH, KTKT mức độ khác (xem bảng từ Bảng 3,3 đến Bảng 3.17) Bảng 3.17: Điểm tỷ lệ (%) nhóm tiêu chí KTBV mối quan hệ với ba vấn đề PTBV HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG STT 01 Ký hiệu MTST&KĐ Tiêu chí Điểm MTST VHXH KTKT Môi trường sinh 16 15 thái & khu đất xây (16%) (15%) (7%) dựng 02 TKTT Thiết kế đơn 14 15 (14%) (15%) (8%) 10 10 15 (10%) (10%) (15%) 12 3,5 12 (12%) (3,5%) (12%) 8,5 (8%) (3%) (8,5%) 10 3,5 10 (10%) (3,5%0 (10%) 4,5 (5%) (4,5%) (4%) 8 (3%) (8%) (1%) 12,5 12 (7%) (12,5%) (12%) 0,5 (0,5%) (9%) (6%) 4,5 (4%) (4,5%) (4%) 3,5 9,5 6,5 (3,5%) (9,5%) (6,5%) 2 (2%) (2%) (2%) Quản lý trình 0 xây dựng & vận (0%) (0%) (0%) Tổng 100 100 100 cộng (100%) (100%) (100%) nguyên & Tổng thể không gian 03 TKCH Thiết kế không gian hộ 04 TN&VL Tài nguyên & Vật liệu xây dựng 05 N 06 NL 07 CT&PTON Nước Năng lượng Chất thải & phát thải ô nhiễm 08 KTGTTT Kế thừa giá trị truyền thống 09 ĐKTNVL Điều kiện tiện nghi vật lý 10 TKAT 11 KNTƯ Thiết kế an toàn Khả thích ứng 12 GDMT Giáo dục môi trường 13 ST 14 QL Sáng tạo hành [Nguồn: Tác giả.] 3.4 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ÁP DỤNG CHO THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG  Hệ thống tính điểm nhóm tiêu chí Dựa vào tiêu chí hệ thống đánh giá KTBV đề xuất, tiến hành đánh giá công trình kiến trúc nhà cao tầng theo vấn đề mô hình PTBV: MTST, VHXH, KTKT (xem Bảng 3.17), (xem Hình 3.1) Ở vấn đề đánh giá kết đạt theo thang điểm 100, sau có kết điểm thành phần theo thang điểm sử dụng “Biểu đồ bền vững” để xem xét mức độ đạt công trình kiến trúc nhà cao tầng khu vực nghiên cứu 8 Hình 3.1 Hình 3.2 Tỷ trọng nhóm tiêu chí Biểu đồ bền vững  Biểu đồ Bền vững “Biểu đồ bền vững” đề xuất theo mô hình tam giác, cạnh tam giác vấn đề ba vấn đề mô hình PTBV: MTST, VHXH, KTKT cạnh tam giác thể thang điểm từ điểm đến 100 điểm, mức độ bền vững thể mô hình theo vùng A, B, C, D, E (xem Hình 3.2)  Các cấp độ đánh giá Trong “Biểu đồ bền vững” cấp độ thể theo vùng A, B, C, D, E Điều kiện để đạt cấp độ bền vững thang điểm thực tế ba thành phần phải hội tụ vùng “Biểu đồ bền vững” Trong “Biểu đồ bền vững” chia vùng với cấp độ sau: (xem Hình 3.4)  Vùng E: Không đạt, có kết từ đến < 40 điểm  Vùng D: Hai HOA SEN TRẮNG: từ ≥ 40 đến < 60 điểm  Vùng C: Ba HOA SEN TRẮNG: từ ≥ 60 đến < 80 điểm  Vùng B: Bốn HOA SEN TRẮNG: từ ≥ 80 đến < 90 điểm  Vùng A: Năm HOA SEN TRẮNG: từ ≥ 90 đến 100 điểm Hình 3.3 Hình 3.4 Biểu tượng Hoa sen trắng Biểu đồ Bền vững cấp độ [Nguồn: Tác giả.]  Tính linh động hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM thực tiễn Trong cấu trúc hệ thống điểm hệ thống tiêu chí, tổng số điểm hệ thống tảng MTST, VHXH, KTKT 100 điểm (tỷ trọng 100%) có thiết kế vùng “Tỷ trọng ưu tiên nhóm tiêu chí khuyến khích giai đoạn” vùng hệ thống tảng có điểm cộng thêm tối đa 10 điểm (tỷ trọng 10%), (xem Hình 3.1) 3.5 ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP THIẾT KẾ Định hướng giải pháp thiết kế xây dựng có mục tiêu cụ thể sau:  cụ thể hóa yêu cầu tiêu chí thành phần nhóm tiêu chí hệ thống tiêu chí  Trình bày rõ phương pháp để đạt mục đích tiêu chí thành phần hệ thống tiêu chí KTBV  Trình bày cách thực để đạt yêu cầu tiêu chí thành phần nhóm tiêu chí hệ thống 3.6 KẾT LUẬN A Xây dựng hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế kiến trúc nhà cao tầng phải xem công trình kiến trúc hệ thống NCS đề xuất hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM, với 14 nhóm tiêu chí 14 nhóm tiêu chí bao trùm nội dung liên quan đến toàn chu trình vòng đời công trình kiến trúc nhà cao tầng nội dung thuộc phạm vi giải đối tượng tham gia vào việc thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành công trình (xem xét công trình theo quan điểm hệ thống) Những tiêu chí liên quan đến công tác thiết kế KTS gọi tiêu chí “trọng tâm”, tiêu chí để đánh giá thiết kế kiến trúc đáp ứng theo yêu cầu KTBV đồng thời nghiên cứu bước đầu đề xuất tiêu chí “quan trọng” tiêu chí thuộc phạm vi nghiên cứu lĩnh vực khác có liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận hành, tháo dỡ công trình Những tiêu chí “quan trọng” luận án dừng mức độ xác định tiêu chí, xác định mục đích không xác định yêu cầu Những tiêu chí “quan trọng” mở hướng nghiên cứu tiếp đề tài để xây dựng “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho nhà cao tầng Tp HCM” B Trong nhóm tiêu chí thuộc hệ thống tiêu chí KTBV có tiêu chí thành phần, nội dung tiêu chí liên quan đến vấn đề trọng tâm hình thành nên khái niệm PTBV: MTST; VHXH KTKT, với nội dung liên quan đến vấn đề trọng tâm nêu trên, tiêu chí đạt giá trị điểm số Tỷ lệ điểm tổng số xem xét vào vai trò tiêu chí toàn hệ thống tiêu chí KTBV Tổng số điểm nội dung: MTST; VHXH KTKT 100 điểm (xem Bảng 3.17) C Trong cấu trúc hệ thống điểm hệ thống tiêu chí, có thiết kế vùng “Tỷ trọng ưu tiên nhóm tiêu chí khuyến khích giai đoạn” D NCS đề xuất “Biểu đồ bền vững” mô hình tam giác cạnh tam giác ba vấn đề trọng tâm hình thành khái niệm PTBV: MTST; VHXH KTKT, cạnh tam giác có thang điểm từ đến 100, Trong “Biểu đồ bền vững” cấp độ thể theo vùng E,D,C,B,A 10 tương ứng với cấp độ đạt công trình: Không đạt, chứng nhận hai HOA SEN TRẮNG đến năm HOA SEN TRẮNG (xem Hình 3.2) E Phối hợp số điểm thực tế đánh giá nhóm “tiêu chí KTBV” đạt với “Biểu đồ bền vững” cho biết cấp độ đạt thiết kế kiến trúc theo mục tiêu KTBV F NCS nghiên cứu định hướng giải pháp thiết kế kiến trúc đáp ứng yêu cầu hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế kiến trúc nhà cao tầng Tp HCM nhằm mục đích làm rõ yêu cầu tiêu chí thành phần, số phương pháp, cách thức thực thiết kế CHƯƠNG ĐỐI CHIẾU, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN GIỮA HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ÁP DỤNG CHO THIẾT KẾ NHÀ Ở CAO TẦNG TẠI TP HCM VỚI HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CÔNG TRÌNH XANH 4.1 ĐỐI CHIẾU GIỮA CÁC HỆ THỐNG TIÊU CHÍ  Sự tương đồng hệ thống tiêu chí Có số nhóm tiêu chí hệ thống có tương đồng số mục tiêu giải quyết, nhiên nội dung chi tiết có khác biệt  Sự khác biệt đặc điểm hệ thống tiêu chí KTBV Sự khác biệt mục tiêu, nội dung nhóm tiêu chí quan trọng khác biệt phương pháp đánh giá hệ thống tiêu chí 4.2 KẾT QUẢ a Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho nhà cao tầng Tp.HCM có mục đích đáp ứng nội dung định nghĩa PTBV b Hệ thống tiêu chí KTBV đề xuất có 14 nhóm tiêu chí, có nhóm tiêu chí có tương đồng tên gọi có nhóm tiêu chí đề xuất so với hai hệ thống tiêu chí CTX tiêu biểu c Về nội dung tiêu chí thành phần: tiêu chí thành phần hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho nhà cao tầng Tp.HCM xây dựng để đánh giá tác động đồng thời với ba hệ thống tảng PTBV: MTST, VHXH KTKT d NCS đề xuất “Biểu đồ bền vững” cho biết cấp độ đạt thiết kế kiến trúc nhà cao tầng Tp.HCM theo mục tiêu KTBV 4.3 BÀN LUẬN Sự tương đồng số tiêu chí chủ yếu hệ thống đánh giá KTBV hướng đến vấn đề bảo vệ MTST, tiết kiệm lượng hệ thống tiêu chí CTX: LEED CASBEE Sự khác biệt “Hệ thống tiêu chí KTBV” đề xuất so với hai hệ thống tiêu chí LEED CASBEE thể rõ nội dung mục tiêu hệ thống tiêu chí hướng đến ba vấn đề cấu thành nên khái niệm PTBV Ngoài khác biệt lớn nội dung tiêu chí phương pháp đánh giá xây dựng không giống với phương pháp đánh giá hệ thống tiêu chí CTX quốc gia giới KẾT QUẢ VÀ KIẾN NGHỊ 1.1 KẾT QUẢ Phát triển bền vững yêu cầu tương lai nhiều lĩnh vực có lĩnh vực thiết kế kiến trúc, phạm vi vấn đề quan tâm giới bước đầu có nghiên cứu điều kiện Việt Nam 11 Hệ thống môi trường không gian kiến trúc xem hệ thống sống có cấu trúc hở Hệ thống có đồng với bốn giai đoạn chu trình vòng đời công trình kiến trúc Nghiên cứu môi trường không gian kiến trúc xem xét theo phương pháp hệ thống mối quan hệ với MTST Sinh Giữa MTST với công trình kiến trúc nhà cao tầng có tác động qua lại với nhau, tác động tương tác chiều hai chiều, đồng thời vấn đề có tương tác với yếu tố VHXH KTKT Trong điều kiện Tp HCM nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tất vấn đề tài nguyên, lượng,.v.v… liên quan đến xây dựng, vận hành công trình lệ thuộc vào vùng khác cung cấp Mặt khác lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, sở hạ tầng,.v.v… định hướng chưa thật phù hợp môi trường làm việc, sống Tp HCM ngày ô nhiễm trầm trọng, phần nhiều khu nhà cao tầng phát triển quy mô nhỏ, với hình thức xây chen vào khu dân cư hữu, không tạo môi trường theo hướng bền vững có tác động tiêu cực ba hệ thống tảng PTBV Yếu tố VHXH vấn đề quan trọng yếu tố VHXH thể trình độ phát triển xã hội, cộng đồng mối liên quan với MTST, liên quan người với cộng đồng theo chiều hướng ứng xử với khứ, với tương lai, quan hệ ứng xử cộng đồng lớn gia đình nhỏ Nghiên cứu đặc trưng quan hệ mặt VHXH người Việt vào trong thiết kế nhà cao tầng Tp HCM sở nghiên cứu từ yếu tố VHXH truyền thống, cần lọc để kế thừa, tạo thêm yếu tố có giá trị văn hóa, từ giữ gìn đặc trưng văn hóa sắc kiến trúc người Điều kiện kinh tế yếu tố quan trọng, nhiên nghiên cứu cần xem xét giá trị kinh tế mang tính tổng thể lâu dài, ảnh hưởng đến lĩnh vực, ngành khác Sự phát triển mặt kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng lớn đến việc thiết kế, xây dựng, vận hành, tháo dỡ, v.v…góp phần làm cho công trình đạt bền vững suốt chu trình vòng đời Phương pháp đánh giá hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM, xem ba hệ thống tảng: MTST, VHXH KTKT ba trụ cột nhà PTBV, ba trụ cột phải để đảm bảo ổn định ba hệ thống tảng giao thoa hài hòa, thể giao ba vòng tròn trọng tâm mô hình Đối với tiêu chí hệ thống tiêu chí KTBV liên quan đến ba hệ thống tảng: MTST, VHXH, KTKT, có vấn đề thuận lợi việc xác định kết số hiệu (phương pháp định lượng), có vấn đề phải xác định kết số quy tắc (phương pháp định tính) có trường hợp phải kết hợp hai số để xác định kết Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM đề xuất với 14 nhóm tiêu chí, nội dung bao trùm toàn chu trình vòng đời công trình kiến trúc nhà cao tầng NCS đề xuất “Biểu đồ bền vững”, vùng tam giác “Biểu đồ bền vững” có xuất đồng thời ba điểm cho biết cấp độ chứng nhận chất lượng thiết kế kiến trúc đạt Các mức độ chứng nhận từ hai đến năm “HOA SEN TRẮNG” (xem Hình 3.4) Kết nghiên cứu NCS đề xuất mô hình mới, qua cụ thể hóa lý luận PTBV vận dụng vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc nói chung thiết kế nhà cao tầng Tp HCM 12 Với hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng, KTS có để thiết kế công trình, chủ đầu tư, đơn vị quản lý người cư ngụ có sở để đánh giá chất lượng thiết kế có đáp ứng mục tiêu TKBV hay không 10 Nghiên cứu bước đầu đề xuất tiêu chí “quan trọng” tiêu chí thuộc phạm vi nghiên cứu lĩnh vực khác có liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận hành, tháo dỡ công trình Những tiêu chí “quan trọng” luận án dừng mức độ xác định tiêu chí, xác định mục đích không xác định yêu cầu Những tiêu chí “quan trọng” mở hướng nghiên cứu tiếp đề tài để xây dựng “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho nhà cao tầng Tp HCM” 11 Nghiên cứu định hướng giải pháp thiết kế kiến trúc đáp ứng yêu cầu hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế kiến trúc nhà cao tầng nhằm mục đích làm rõ yêu cầu tiêu chí, số phương pháp, cách thức thực thực tiễn thiết kế để đạt mục đích tiêu chí 1.2 KIẾN NGHỊ Thông qua góp ý nhiều chuyên gia từ lĩnh vực có liên quan đến chu trình vòng đời công trình, hoàn chỉnh “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM” Nghiên cứu để xác định mức độ đánh giá đạt nội dung “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM” tương đồng với giá trị hệ thống tiêu chí CTX: LEED; CASBEE, sở xác định mức độ giá trị liên thông đánh giá hệ thống đánh giá KTBV với hệ thống đánh giá CTX Nghiên cứu tiếp tục sở khoa học, yêu cầu tiêu chí “quan trọng” hệ thống tiêu chí KTBV NCS đề xuất, để “Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà cao tầng Tp HCM” trở thành “Hệ thống tiêu chí Công trình bền vững áp dụng cho nhà cao tầng Tp.HCM”, qua có tiêu chí Công trình bền vững đánh giá cho toàn chu trình vòng đời công trình kiến trúc nhà cao tầng Tp HCM [...]... cơ sở khoa học, các yêu cầu của những tiêu chí “quan trọng” trong hệ thống tiêu chí KTBV đã được NCS đề xuất, để Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Tp HCM” trở thành Hệ thống tiêu chí Công trình bền vững áp dụng cho nhà ở cao tầng tại Tp.HCM”, qua đó có được bộ tiêu chí Công trình bền vững đánh giá cho toàn bộ chu trình vòng đời của công trình kiến trúc nhà ở cao tầng tại. .. chỉnh Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Tp HCM” 2 Nghiên cứu để xác định các mức độ đánh giá đạt được trong các nội dung của Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Tp HCM” tương đồng với giá trị của hệ thống tiêu chí CTX: LEED; CASBEE, trên cơ sở đó xác định mức độ các giá trị liên thông trong đánh giá giữa các hệ thống đánh giá KTBV với các hệ thống. .. dụng vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc nói chung và thiết kế nhà ở cao tầng tại Tp HCM 12 9 Với hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng, các KTS sẽ có căn cứ để thiết kế công trình, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý và người cư ngụ sẽ có cơ sở để đánh giá về chất lượng thiết kế có áp ứng mục tiêu TKBV hay không 10 Nghiên cứu cũng bước đầu đề xuất các tiêu chí “quan trọng” là những tiêu. .. pháp đánh giá hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Tp HCM, xem ba hệ thống nền tảng: MTST, VHXH và KTKT là ba trụ cột của ngôi nhà PTBV, do đó ba trụ cột phải bằng nhau để đảm bảo sự ổn định và ba hệ thống nền tảng này giao thoa hài hòa, thể hiện ở sự giao nhau của ba vòng tròn tại trọng tâm của mô hình Đối với các tiêu chí trong hệ thống tiêu chí KTBV do liên quan đến ba hệ. .. nhà ở cao tầng tại Tp HCM” 11 Nghiên cứu định hướng giải pháp thiết kế kiến trúc áp ứng yêu cầu của hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế kiến trúc nhà ở cao tầng nhằm mục đích làm rõ hơn yêu cầu của từng tiêu chí, cũng như chỉ ra một số phương pháp, cách thức thực hiện trong thực tiễn thiết kế để đạt được mục đích của từng tiêu chí 1.2 KIẾN NGHỊ 1 Thông qua góp ý của nhiều chuyên gia từ các lĩnh...11 2 Hệ thống môi trường không gian kiến trúc có thể được xem là một hệ thống sống có cấu trúc hở Hệ thống này có sự đồng nhất với bốn giai đoạn của chu trình vòng đời công trình kiến trúc Nghiên cứu môi trường không gian kiến trúc luôn được xem xét theo phương pháp hệ thống trong mối quan hệ với MTST trong Sinh quyển 3 Giữa MTST với công trình kiến trúc nhà ở cao tầng có sự tác động... là những tiêu chí thuộc phạm vi nghiên cứu của các lĩnh vực khác có liên quan đến thiết kế, xây dựng, vận hành, tháo dỡ công trình Những tiêu chí “quan trọng” trong luận án chỉ dừng ở mức độ xác định tiêu chí, xác định mục đích chứ không xác định yêu cầu Những tiêu chí “quan trọng” mở ra hướng nghiên cứu tiếp đề tài để xây dựng được Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho nhà ở cao tầng tại Tp HCM” 11... quan đến ba hệ thống nền tảng: MTST, VHXH, và KTKT, do đó có những vấn đề thuận lợi trong việc xác định kết quả bằng chỉ số hiệu quả (phương pháp định lượng), nhưng có những vấn đề phải xác định kết quả bằng chỉ số quy tắc (phương pháp định tính) hoặc có những trường hợp phải kết hợp cả hai chỉ số trên để xác định kết quả 7 Hệ thống tiêu chí KTBV áp dụng cho thiết kế nhà ở cao tầng tại Tp HCM được... HCM được đề xuất với 14 nhóm tiêu chí, nội dung bao trùm toàn bộ chu trình vòng đời công trình kiến trúc nhà ở cao tầng NCS đề xuất “Biểu đồ bền vững , vùng tam giác nào trong “Biểu đồ bền vững có sự xuất hiện đồng thời ba điểm trên sẽ cho biết cấp độ chứng nhận chất lượng thiết kế kiến trúc đạt được Các mức độ chứng nhận sẽ từ hai đến năm “HOA SEN TRẮNG” (xem Hình 3.4) 8 Kết quả nghiên cứu của NCS... theo chiều hướng ứng xử giữa hiện tại với quá khứ, trong hiện tại và giữa hiện tại với tương lai, những quan hệ ứng xử trong cộng đồng lớn và trong mỗi gia đình nhỏ Nghiên cứu những đặc trưng quan hệ về mặt VHXH của người Việt vào trong trong thiết kế nhà ở cao tầng tại Tp HCM trên cơ sở nghiên cứu từ những yếu tố VHXH trong truyền thống, trong đó cần chắc lọc để kế thừa, cũng như tạo thêm những yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC bền VỮNG áp DỤNG CHO THIẾT kế NHÀ ở CAO TẦNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH (TT) , HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC bền VỮNG áp DỤNG CHO THIẾT kế NHÀ ở CAO TẦNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH (TT) , HỆ THỐNG TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC bền VỮNG áp DỤNG CHO THIẾT kế NHÀ ở CAO TẦNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH (TT) , 2 MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC NHÓM TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC BỀN VỮNG ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay