Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang đơn thận tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

88 164 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC DƯƠNG TRUNG BÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT CHỎM NANG ĐƠN TH ẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên – năm 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC DƯƠNG TRUNG BÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT CHỎM NANG ĐƠN TH ẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Ngoại khoa Mã số: 60 72 01 23 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Hồng Anh Thái Nguyên – 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luâ ̣n văn này là nghiên cứu riêng Những số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn là trung thực và chưa công bố nghiên cứu khoa ho ̣c khác Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình Tác giả luận văn Dương Trung Bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p, nghiên cứu để hoàn thành luâ ̣n văn này, nhận đươ ̣c sự quan tâm và giúp đỡ rấ t tâ ̣n tình từ các thầ y cô và các ba ̣n đồ ng nghiêp ̣ Tôi xin bày tỏ lòng biế t ơn chân thành đế n Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y - Dược Thái nguyên; Ban Giám đốc BV DDKTWW Thái Nguyên, Khoa Ngoại Tiết niệu, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Thư viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu Với lòng kính trọng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Hồng Anh – Phó Giám Đốc Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Thái nguyên – Phó trưởng Bộ môn Ngoại trường Đại học Y - Dược Thái nguyên Cô tận tâm dạy dỗ, trực tiếp bảo tạo điều kiện cho suốt trình học tập, cung cấp cho phương pháp luận nghiên cứu khoa học, động viên giúp đỡ để hoàn thành luận văn này Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn tới PGS.TS Trần Đức Quý, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái nguyên, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện ĐKTW Thái nguyên – tạo điều kiện và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn này Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Hội đồng chấm luâ ̣n văn, góp ý cho để hoàn thành luận văn này Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể bác sỹ, điều dưỡng khoa Ngoại Tiết niệu, Khoa GMHS Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tận tình giúp đỡ và động viên suốt trình thực hành ta ̣i bênh ̣ viên ̣ Cuối vô biết ơn cha, mẹ, vợ, con, bạn bè, đồng nghiệp lớp cao học Ngoại 17 tạo điều kiện thuật lợi, ủng hộ, động viên vật chất lẫn tinh thần để yên tâm học tập hoàn thiện luận văn cách tốt Thái nguyên, ngày tháng12 năm 2015 Tác giả luận văn Dương Trung Bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn CHỮ VIẾT TẮT ADPKD : Autosomal dominant polycystic kidney BN : Bệnh nhân CLVT : Cắt lớp vi tính ĐKTW : Đa khoa Trung ương mm : Milimet GMHS : Gây mê hồi sức PP : Phương pháp PTNS : Phẫu thuật nội soi PTV : Phẫu thuật viên PPPT : Phương pháp phẫu thuật SA : Siêu âm UIV : Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (Urography Intravenous) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Phôi thai học thận 1.2 Giải phẫu thận ứng dụng phẫu thuật 1.3 Bệnh nang đơn thận 1.4 Điều trị nang đơn thận 1.5 Tổng quan phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị bệnh nang đơn thận Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.4 Chỉ tiêu nghiên cứu 2.5 Quy trình phẫu thuật áp dụng nghiên cứu 2.6 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 2.7 Đạo đức nghiên cứu Chương 3: KẾT QUẢ 3.1 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nang đơn thâ ̣n đươ ̣c PTNS cắt chỏm nang 3.2 Kết phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận Chương 4: BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng nang thận đơn phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang 4.2 Đánh giá kết phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận KẾT LUẬN KHUYẾN NGHI ̣ TÀ I LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 17 21 28 28 28 29 29 32 35 36 37 37 41 50 50 55 63 64 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi, giới 37 Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo lý vào viện 37 Bảng 3.3 Phân bố bệnh nhân theo triệu chứng lâm sàng lúc vào viện 38 Bảng 3.4 Phân bố bệnh nhân theo thời gian từ xuất triệu chứng đến vào viện 38 Bảng 3.5 Phân bố bệnh nhân theo bệnh kèm theo 39 Bảng 3.6 Một số đặc điểm nang thận siêu âm (n = 61) 39 Bảng 3.7 Phân bố bệnh nhân theo đặc điểm nang thận phim chụp CLVT 40 Bảng 3.8 Đặc điểm thành nang thận phim chụp CLVT biểu triệu chứng lâm sàng 40 Bảng 3.9 Phân loại nang thận theo Bosniak 41 Bảng 3.10 Phương pháp phẫu thuật 41 Bảng 3.11 Màu sắc dịch nang 41 Bảng 3.12 Liên quan giữa thời gian phẫu thuật và vi ̣trí nang 42 Bảng 3.13 Thời gian phẫu thuật trung bình theo vị trí nang 42 Bảng 3.14 Kích thước nang thận siêu âm thời gian phẫu thuật 43 Bảng 3.15 Kích thước nang thận siêu âm thời gian phẫu thuật 43 Bảng 3.16 Tai biến phẫu thuật 44 Bảng 3.17 Loại thuốc giảm đau sau phẫu thuật 44 Bảng 3.18 Biến chứng sau phẫu thuật 44 Bảng 3.19 Số lượng dịch chảy qua dẫn lưu hố thận 45 Bảng 3.20 Số lượng dịch chảy qua dẫn lưu hố thận theo kích thước nang thận 45 Bảng 3.21 Thời gian nằm viện sau phẫu thuật 46 Bảng 3.22 Đặc điểm triệu chứng đau hố thắt lưng sau phẫu thuật 46 Bảng 3.23 Đánh giá kết xa sau phẫu thuật đến khám lại 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 3.24 So sánh triệu chứng nhóm nang hết nang sau 47 phẫu thuật Bảng 3.25 Phân loa ̣i kế t quả phẫu thuâ ̣t 48 Bảng 3.26 Phân loại kết theo vị trí nang thận 48 Bảng 3.27 Phân loại kết theo kích thước nang trước phẫu thuật 49 Bảng 4.1 Kết hết nang đánh giá siêu âm số tác giả 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẶT VẤN ĐỀ Nang đơn thận định nghĩa là nang thùy thận, không thông thương với đài bể thận, thành nang lớp xơ đươ ̣c phủ bởi tế bào biểu mô, cho bệnh lành tính [7] Nang đơn thận khác với bệnh thận đa nang (là bệnh di truyền thể trội, không liên quan đến giới tính) biểu lâm sàng, giải phẫu bệnh diễn biến biến, điều trị và tiên lượng [7], [15], [40] Nang đơn thận bệnh thường gặp và gia tăng theo tuổi Kissane Smith (1976) giải phẫu tử thi người 50 tuổi thấy tỷ lệ nang đơn thận chiếm 50% [43] Lausk Mc Lachlan (1981) phát chụp cắt lớp vi tính thấy tỷ lệ người có nang đơn thâ ̣n tuổi 40 là 20% tuổi 60 là 33% [45] Đa số nang đơn thận không gây triệu chứng và phát tình cờ Tuy nhiên, nang lớn gây đau vùng thắt lưng, tăng huyết áp, chảy máu nang hay chèn ép gây giãn đài bể thận Trên lâm sàng, khoảng 30% bệnh nhân nang thận đơn có biểu lâm sàng cần điều trị [7] Khi bệnh nhân nang đơn thận không đỡ đau sau điều trị thuốc giảm đau hay nang thận có kích thước tăng dần thì các phương pháp điều trị khác áp dụng chọc hút nang đơn thuần, chọc hút nang và bơm chất gây xơ hóa nang hay phẫu thuật cắt chỏm nang [51] Chọc hút nang đơn hướng dẫn siêu âm có giá trị cao chẩn đoán nang nghi ngờ ác tính cho hiệu điều trị thấp tỉ lệ tái phát cao [7], [57] Trước năm 1970, phẫu thuật mở cắt chỏm nang là phương pháp điều trị áp dụng nhiều có bất lợi đau nhiều sau phẫu thuật, thời gian nằm viện sau phẫu thuật lâu sau mổ thời gian dài tái hòa nhập xã hội, sẹo mổ dài, thẩm mỹ [7] Phẫu thuật nội soi cắt nang đơn thận là phương pháp xâm lấn tối thiểu, hiệu cắt chỏm nang phẫu thuật mở đau Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn sau phẫu thuật, sau phẫu thuật bệnh nhân sớm trở lại hòa nhập xã hội, sẹo mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao [20], [24], [34] Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tiến điều trị bệnh nang đơn thận Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu phẫu thuâ ̣t cắ t chỏm nang đơn thâ ̣n cho kết tốt [44], [51], [52] Tại Việt Nam số tác giả Nguyễn Văn Hiệp (2004) [4], Nguyễn Hoàng Đức (2005) [2], Nguyễn Phú Việt (2009) [18], Vũ Ngọc Thắng (2013) [12] thực nghiên cứu đánh giá hiệu phương pháp này Các tác giả đề u có nhận xét phẫu thuâ ̣t nô ̣i soi sau phúc ma ̣c cắ t chỏm nang thâ ̣n là an toàn, it́ đau, sau mổ bê ̣nh nhân hồ i phu ̣c nhanh, ít biế n chứng Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thực từ năm 2010 bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên, trở thành phẫu thuật thường quy Tuy nhiên, vấ n đề tái phát nang sau phẫu thuâ ̣t thế nào, thời gian sau phẫu thuâ ̣t là và kích thước nang tái phát là là vẫn chưa đề cập đế n Do vậy, thực nghiên cứu “Đánh giá kết phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang đơn thận Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên” với mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc ma ̣c cắt chỏm nang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2015 Đánh giá kết phẫu thuật nội soi sau phúc ma ̣c cắt chỏm nang đơn thận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Hoàng Bắc, Đỗ Trọng Hải, Vũ Hồng Thịnh (2003) "Phẫu thuật cắt vỏ nang thận đơn độc qua nội soi ổ bụng bệnh viện đại học y dược Hồ Chí Minh" Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, tập (phụ số 1), tr 32-34 Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Bắc, Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Minh Quang (2005) "So sánh phương pháp cắt chỏm nang thận nội soi sau phúc mạc qua phúc mạc" Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, tập (phụ số 1), tr 87-90 Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Mạnh Côn, Nguyễn Thanh Liêm, cộng (2002) "Phẫu thuật cắt nang thận qua nội soi ổ bụng" Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, tap (2), tr 381 – 384 Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phạm Phú Phát, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Ngọc Tiến, Đào Quang Oánh, Nguyễn Tế Kha, Nguyễn Hoàng Đức (2004) "Bước đầu áp dụng kỹ thuật nội soi sau phúc mạc ngã hông lưng mổ cắt chóp nang thận bệnh viện Bình Dân" Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, tập (phụ số 1) Nguyễn Văn Huy (2001) Đường tiết niệu Giải phẫu lâm sàng (tài liệu dịch Haroldellis) Nhà xuất y học, Hà Nội, tr 132 – 142 Nguyễn Đức Khoan (2002) Khảo sát khối chiếm chỗ thận Niệu học lâm sàng Nhà Xuất Bản Y Học, TP Hồ Chí Minh, tr 111-119 Nguyễn Kỳ, Nguyễn Quang (2003) Nang đơn thận Bệnh học tiết niệu Nhà xuất y học, Hà Nội, Tr 524 – 531 Netter F H (2014) Thận tuyến thượng thận Atlas giải phẫu người Nhà xuất y học, Nguyễn Quang, Lê Ngọc Từ, Vũ Long (1998) "Nghiên cứu kết lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị bước đầu nang ñơn thận Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn phương pháp dẫn lưu qua da hướng dẫn siêu âm và làm xơ hoá nang" tr 26 - 75 10 Trần Ngọc Sinh (2004) Bệnh Nang Thận Mắc Phải Sổ Tay Tiết Niệu Học Lâm Sàng Nhà Xuất Bản Y Học, tr 91 – 93 11 Trần Ngọc Sinh (2004) Bệnh Thận Đa Nang Ở Người Lớn Sổ Tay Tiết Niệu Học Lâm Sàng Nhà Xuất Bản Y Học, tr 87 – 90 12 Vũ Ngọc Thắng, Ngô Trung Kiên (2013) "Điều trị nang đơn thận phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt chỏm nang " Tạp chí Y học thực hành, số 5, tr 46-48 13 Trần Chí Thanh (2002) "Nghiên cứu định kết điều trị nang đơn thận phương pháp soi ổ bụng cắt chỏm nang" tr.38 - 76 14 Nguyễn Thị Thuần, Nguyễn Thu Liệu, Trần Thị Bích Lan, Nguyễn Minh Tuấn (2005) "Chọc hút dịch điều trị nang đơn thận hướng dẫn siêu âm" Tạp Chí Y Học Việt Nam, tập 313, tr 230 – 235 15 Nguyễn Bửu Triều (2003) Thận đa nang Bệnh học tiết niệu Nhà xuất y học, Hà Nội, Tr 521 - 523 16 Nguyễn Bửu Triều, Lê Ngọc Từ (2003) Các u thận lành tính Bệnh học tiết niệu Nhà xuất y học Hà Nội, Tr 467 – 470 17 Nguyễn Bửu Triều, Lê Ngọc Từ (2003) Phôi thai hệ tiết niệu - sinh dục Bệnh học tiết niệu Nhà xuất y học Hà Nội, Tr 28 – 35 18 Nguyễn Phú Việt, Lê Anh Tuấn, Dương Xuân Hòa, Phạm Duy Hùng (2009) "Điều trị cắt chỏm nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc mạc nhân 40 trường hợp" Tạp chí Y dược học quân sự, số 8, tr 1-14 Tiếng Anh 19 Adam J.S., Samuel K.L (2001) "Simple renal cysts causing loss of kidney function and hypertention" Image in clinical urology, vol 57 (2), p 363 - 364 20 Andrew C.N., Steven C.C., et al (2002) "Renal Tumor" Campbell’s urology, pp 2672 – 2731 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 21 Bas O., Nalbant I., Can Sener N., Firat H., Yeşil S., Zengin K., Yalcinkaya F., Imamoglu A (2015) "Management of Renal Cysts" JSLS, vol 19 (1), pp 1-6 22 Bosniak M.A (1986) "The current radiological app Nach - to renal cysts radiology" vol 158, p - 10 23 Castillo O.A., De Giovanni D., Sánchez S.R., et al (2008) "Laparoscopic treatment of symptomatic simple renal cysts" Urol, vol 61 (3), p 397 - 400 24 Cecil M.J.R., David R (1992) "Laparoscopic unroofing of renal cysts" The Journal Of Urology, vol 148, pp 1835 – 1836 25 David M.H., Elspeth M.M., Arieh L.S (1997) "Laparoscopic ablation of peripelvic renal cysts" The Journal Of Urology, vol 158, pp.1345 – 1348 26 David M.H., Raymond J.L., Joseph F.A., et al (1994) "Laparoscopic Unroofing of symptomatic Renal Cysts: three Distinct Surgical Approaches" Journal of Endourology, vol (1), p 55 - 58 27 Efesoy O., Tek M Bozlu M., Doruk H.E (2015) "Comparison of singlesession aspiration and ethanol sclerotherapy with laparoscopic deroofing in the management of symptomatic simple renal cysts" Turk J Urol, 41 (1), pp.14-19 28 Eugen G.P., Wilhelm A.H (1992) "Percutaneous Resection Of Renal Cysts: A Long-Erm Followup" The Journal Of Urology, Pp.703 – 705 29 García Nieto V., Dublán García K., Luis Yanes M.I (2010) "Are simple renal cysts another manifestation of prelithiasis in infancy?" Nefrologia, vol 30 (3), pp 337-341 30 Gaur D.D (1994) "Laparoscopic condom dissection: new technique of retroperitoneoscopy" Journal Of Endourology, vol 8, pp 149 – 151 31 Gaur D.D., Rathi S.S., Ravandale A.V., Gopichand M (2001) "A singlecenter experience of retroperitoneoscopy using the balloon technique" BJU International, vol 87 (7), pp 602 -606 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 32 Geibler R.M., Kabatnik M (1997) "Retroperitoneal and intraperitoneal CO2 insufflation have markedlt dieffererent cardiovascular effects" J Surg Research, Vol 68, pp 153 – 160 33 Gupta N.P., Goel R., Hemal A.K (2005) "Retroperitoneoscopic decortication of symptomatic renal cysts" J Endourol, vol 19 (7), pp 831-833 34 Hemal A.K , Aron M , Gupta N.P et al (1999) "The role of retroperitoneoscopy in the management of renal and adrenal pathology" BJU Internatinal, vol 83 (pp 929 – 936) 35 Holmberg G., Hietala S.O (1989) "Treatment of simple renal cysts by percutaneous puncture and instillation of bismuth-phosphate" Scand J Urol Nephrol, vol 23 (3), pp 207-212 36 Hwang J.H., Lee C.K., Yu H.S., Cho K.S., Choi Y.D., Ham W.S (2012) "Clinical Outcomes of Bosniak Category IIF Complex Renal Cysts in Korean Patients" Korean J Urol, vol 53 (6), pp 386-390 37 Igarashi T., Kawato H., Kamoshita S (1992) "Acute tubulointerstitial nephritis with uveitis syndrome presenting as multiple tubular dysfunction including Fanconi's syndrome" Pediatr Nephrol, vol (6), pp 547-549 38 Israel G.M., Bosniak M A (2003) "Calcification incystic renal masses: is it important in diagnosis?" Radiology, vol 226, pp 47 – 52 39 Israel G.M., Bosniak M.A (2005) "An update of the Bosniak renal cyst classification system" Urology, vol 66 (3), pp 484-488 40 Jack W.M (2004) "Disorder of the Kidney" Smith’s General Urology, pp 510 – 526 41 Jeon H.G., Jeong W., Oh C.K (2010) "Initial experience with 50 laparoendoscopic single site surgeries using a homemade, single port device at a single center" J Urol, vol 183 (5), pp 1866-1871 42 Kilciler M., Istanbulluoğlu M.O., Basal S (2010) "Finger Asisted Laparoscopic Renal Cyst Excision A Simple Technique" Urol J, (2), pp.90-94 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 43 Kissane J.M (1976) "The morphology of renal cyst disease" Perspect Nephrol Hypertens, vol 4, pp.31-63 44 Larry C.M, Inderbir S.G, William M (1994) "laparoscopic retroperitoneal renal cystectomy" American Urological Assosiation, pp 135 – 138 45 Laucks S.P.J R., Mclachlan M.S.F (1981) "Aging and simple cysts of the kidney" Br J Radiol 54, p 12 - 14 46 Lee J.Y., Lee S.W (2011) "Laparoendoscopic single-site renal cyst marsupialization using a homemade single-port device has a role as a feasible treatment option" Urol Int, vol 87 (3), pp.309-313 47 Likka P., Pekka H., Sami L (2001) "Treament of renal cysts with singlesecsion percutaneous drainnage and ethanol sclerotherapy: Long term outcome" Urology, vol 57 (1), p 30 - 33 48 Liu C., Pan B., Zheng S., Xu A (2012) "Laparoendoscopic single-site surgery for symptomatic renal cyst decortication using a homemade glove port device: initial experience" Urol Int, vol 89 (2), pp 180-184 49 Lopatkin N.A., Fidarov F.B., Martov A.G (1999) "Laparoscopic resection of a simple renal cyst" Urol Nefrol, vol 2, p 23 - 50 Lutter I., Weibl P., Daniel I., Pechan J., Pindak D (2005) "Retroperitoneoscopic approach in the treatment of symptomatic renal cysts" Bratisl Lek Listy, vol 106 (11), pp 366-370 51 Margaret S.P., Olivier T., Jefferey A.C (2000) "Renal cystic disease – laparoscopic management" Urologic clinics of North America, vol 27 (4), pp 661 – 673 52 Marshall L.S., Pierce B.I., Mamdouth O., Peter R.C (1993) "Laparoscopic Marsupialization of simple renal cysts" The Journal of Urology, pp 1486 – 1488 53 Michael D.F (2000) "Laparoscopic Evalution and Treament of Symtomatic And Indeterminate Renal Cysts" Atlas of Laparoscopic Retroperitoneal Surgery, pp 135 – 156 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 54 Muther R.S., Bennett W M (1980) "Concentration of antibiotics in simple renal cysts" J Urol, vol 124 (5), pp 596 55 Nicholas Papanicolaou, Richard C Pfister, Isabell C Y (1986) "Spontaneous and traumatic rupture of renal cysts: Diagnosis and outcome" Radiology, Vol 160 (1), p.99 - 103 56 Ohkawa M., Tokunaga S., Orito M (1993) "Percutaneous injection sclerotherapy with minocycline hydrochloride for simple renal cysts" Int Urol Nephrol, vol 25 (1), pp 37-43 57 Okeke A.A., Mitchelmore A.E., Keeley F.X., Timoney A.G (2003) "A comparison of aspiration and sclerotherapy with laparoscopic deroofing in the management of symptomatic simple renal cysts" BJU Int, vol 92 (6), pp 610-613 58 Ozgok Y., Ates M., Hoscan M.B., Istanbulluoglu O., Basal S., Zor M (2014) "Renal cell carcinoma dwelling upon a renal cyst wall and laparoscopic management" Urol J, vol 10 (4), pp 1165-1167 59 Porpiglia F., Fiori C., Billia M., et al (2009) "Retroperitoneal decortication of simple renal cysts vs decortication with wadding using perirenal fat tissue: results of prospective randomized trial" BJU Int, vol 103 (11), p 1532 - 60 Santiago L., Yamaguchi R., Kaswick J., et al (1998) "Laparoscopic management of indeterminate renal cyst" Urology, vol 52, pp 379 – 383 61 Shao Q., Xu J., Adams T (2013) "Comparison of aspiration-sclerotherapy versus laparoscopic decortication in management of symptomatic simple renal cysts" J Xray Sci Technol, vol 21 (3), pp 419-428 62 Sidney C.R., John C.H., Daniel P (1993) "Laparoscopic ablation of symptimatic renal cysts" The Journal of Urology, Amerycan Urology, pp 1103 – 1106 63 Stuart A., Harold A.F., John D.B., et al (1991) "Cystic Renal Mass: Usefulness of the Bosniak Classificaton" Urologic Radiology, vol 13, pp 83 – 90 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 64 Tefekli A., Altunrende F., Baykal M., et al (2006) "Retroperitoneal laparoscopic decortication of simple renal cysts using the bipolar PlasmaKinetic scissors" Int J Urol, vol 13 (4), p 331 - 65 Thwaini A., Shergill I.S., Arya M., Budair Z (2007) "Long - term follow up after retroperitoneal laparoscopic decortication of symtomatic renal cysts" Urol Int, vol 79 (4), p 352 -35 66 Warren K.S., McFarlane J (2005) "The Bosniak classification of renal cystic masses" BJU Int, vol 95 (7), pp 939-942 67 William W.R, Rachel B.L., Karen E.B., Thomas W.J., Louis R.K (2001) "Laparoscopic ablation of symptomatic parenchymal and peripelvic renal cys" Urology, vol 58 (2), pp 156 – 169 68 Wolf S.J.J.R, Monk T.G., Mcdougall E.M., et al (1995) "The extraperitoneal approach and subcutaneous emphysema are associated wwith greater absorption of carbon dioxide during laparoscopic renal surgery" The Journal of Urology, pp 959 – 963 69 Yair L., Margaret S.P., Jeffrey A.C (2003) "Laparoscopic renal Cyst Decortication" Essential Urologic Laparoscopy, pp 59 – 78 70 Yu J.H., Du Y., Li Y., Yang H.F., Xu X X., Zheng H.J (2014) "CTguided sclerotherapy for simple renal cysts: value of ethanol concentration monitoring" Korean J Radiol, vol 15 (1), pp 80-86 71 Zhang J., Liu B., Song N., Hua L., Wang Z., Gu M., Yin C (2013) "Diagnosis and treatment of cystic renal cell carcinoma" World J Surg Oncol, vol 11, pp 1-5 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Mã BA: Mã Số NC: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT CHỎM NANG ĐƠN THẬN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN A HÀNH CHÍNH A1 Họ tên bệnh nhân: A2 Tuổi: A3 Giới: Nam Nữ A4 Địa chỉ: Xóm: .Tổ: Xã(Phường): Huyện: Tỉnh: A5 Số điến thoại: A6 Nghề nghiệp: Làm ruộng Công nhân CBVC Tự Hưu trí Khác A7 Ngày vào viện: A8 Ngày phẫu thuật: A9 Ngày viện: Tổng số ngày điều trị: B TIỀN SỬ B1 Bệnh chung (*) THA năm 2.ĐTĐ .năm Gút năm Bệnh lý khác: B2 Bệnh tiết niệu (*) Thận, niệu quản đôi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN U thận: http://www.lrc.tnu.edu.vn Sỏi thận Khác C LÝ DO VÀO VIỆN C1.1 Đau thắt lưng Có C1.2 Thời gian đau 1.Tuần 2.Tháng 3.Năm Khác: C2.1 Đái buốt, đái dắt Có C2.2 Thời gian 1.Tuần 2.Tháng 3.Năm Khác: C3.1 Đái máu Có C3.2.Số lần đái máu 1.Đợt: 2.Số ngày 3.Tháng 4.Năm Không Không Không 3.3 Chuẩn đoán Điều trị Không C4.1 Nhiệt độ Sốt: Không: Nhiệt độ: C4.3 Thời gian sốt: Ngày C5 Tăng huyết áp Có Không C6 Phát tình cờ Có Không D KHÁM LÂM SÀNG D1 Đau thắt lưng Có Không D2 Đái buốt, đái dắt Có Không D3 Đái máu Có Không Có Không D4 Mạch lần/phút D5 Nhiệt độ C D6 Huyết áp mmHg D7 Chạm thận dương tính Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn D8 Bập bềnh thận dương Tính Có HC BC Không E CẬN LÂM SÀNG E1 Công thức máu Hb Htc E2 Sinh hóa máu Ure Cre E3 Nước tiểu (*) Hồng cầu Bạch cầu Có nang Không Nitrit E4 Siêu âm E4.1 Thận phải E4.1.1 Đường kính cm E4.1.2 T/c vách nang Mỏng, nhẵn, Hơi dày, can xi hóa E4.1.3 T/c dịch nang Đồng Không đồng E4.1.4 Vị trí theo bờ thận Ngoại vi Trong nhu mô Cạnh bể thận E4.1.5 Vị trí theo bể thận Cực Giữa thận Cực Có nang Không E4.2 Thận trái E4.2.1 Đường kính cm E4.2.2 T/c vách nang Mỏng, nhẵn, Hơi dày, can xi hóa E4.2.3 T/c dịch nang Đồng Không đồng E4.1.4 Vị trí theo bờ thận Ngoại vi Trong nhu mô Cạnh bể thận E4.1.5 Vị trí theo bể thận Cực Giữa thận Cực E5 Chụp UIV Có chụp Không E5.1 Thận phải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn E5.1.1 Chức thận bên có nang ngấm thuốc sau: phút E5.1.3 Kết khác: E5.2 Thận trái E5.2.1 Chức nang thận ngấm thuốc: phút E5.2.2 Đài thận bị đè đẩy nông: cm E5.2.3 Đài thận bị đè đẩy sâu: cm E6 Chụp CLVT E6.1 Thận phải Có chụp Không Có nang Không E6.1.1 Đường kính nang: .cm E6.1.2 Tỷ trọng độ đậm quang: .HU E6.1.3 T/c thành nang Mỏng, đều, liên tục, kín Hơi dày, đều, can xi hóa mỏng Dày đều, canxi hóa bất thường E6.1.4 Ngấm thuốc Có Không E6.1.5 Vị trí nang/ cực thận/ mặt thận E6.1.5.1 Bờ ngoài: Cực Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang Cực Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Cực Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang E6.1.5.2 Bờ – cạnh bể thận: Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang E6.1.5.3 Mặt thận: Trước Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang Sau Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang E6.2 Thận trái Có nang Không E6.2.1 Đường kính nang: .cm E6.2.2 Tỷ trọng độ đậm quang: .HU E6.2.3 T/c thành nang Mỏng, đều, liên tục, kín Hơi dày, đều, can xi hóa mỏng Dày đều, canxi hóa bất thường E6.2.4 Ngấm thuốc Có Không E6.2.5 Vị trí nang/ cực thận/ mặt thận E6.2.5.1 Bờ ngoài: Cực Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Lồi 2/3 chu vi nang Cực Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang Cực Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang E6.2.5.2 Bờ – cạnh bể thận: Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang E6.2.5.3 Mặt thận: Trước Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang Sau Lồi 1/3 chu vi nang Lồi ½ chu vi nang Lồi 2/3 chu vi nang E7 Các đặc điểm khác: F PHẪU THUẬT F1 Phương pháp phẫu thuật F1.1 Cắt chỏm nang 1/3 chu vi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 1/2 chu vi http://www.lrc.tnu.edu.vn 2/3 chu vi F1.2 Mở thông khoang thận Có Không F1.3 Đặt cuống mỡ vào ổ nang thận Có Không E2 Thời gian phẫu thuật .phút, Khó khăn phẫu thuật: Có Không E3 Tai biến mổ (*) Tổn thương tạng Rách phúc mạc Chuyển mổ mở F4 Biến chứng sau mổ (*) Đau sau mổ Thuốc giảm đau SM Số lượng thuốc giảm đau Loại thuôc giảm đau Chảy máu qua DL Tràn khí da 7.Tụ máu, chảy máu thành bụng Đái máu 8.Rò nước tiểu 9.Dịch ứ hố thận F5 Số lượng dịch dẫn lưu/ngày ml F6 Giải phẫu bệnh Nang đơn Nang đơn nhiếm khuẩn Ung thư thành nang G KẾT QUẢ KHÁM LẠI SAU THÁNG G1 Các rối loạn chức Đau Không đau G1.1 Mức độ đau so với trươc mổ Ít Đau G1.2.Thời gian từ lúc mổ đến lúc đau G2 Các rối loạn khác G3 Siêu âm Có nang Không G4 Kích thước nang siêu âm cm H Sự hài lòng bệnh nhân kết phẫu thuật: Rất hài lòng Hài lòng 3.Hài lòng 4.Không hài lòng 5.Rất không hài lòng Xác nhận Bệnh viện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 http://www.lrc.tnu.edu.vn BS điều tra Dương Trung Bình Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang đơn thận tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên , Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang đơn thận tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên , Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang đơn thận tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay