Báo cáo nhóm 3 pppt

7 140 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:11

BÀI TẬP NHÓM Lê Xuân Hòa Hoàng Văn Hùng Lâm Mạnh Hùng Lê Công Hùng Nguyễn Tuấn Hùng Phạm Quang Khải Nguyễn Đức Huy Nguyễn Khắc Khoa Nguyễn Thế Kiên Hán Văn Kông GIỚI THIỆU CHUNG • • 8051 có ngắt chân 12(P3.2) 13(P3.3) gọi ngắt INT0 INT1 Ngắt có kiểu ngắt : Ngắt theo mức Ngắt theo sườn GIỚI THIỆU CHUNG • • • • Chọn kiểu ngắt thực bit IT nằm ghi TCON ITx = => kiểu ngắt ngắt theo mức ITx = => kiểu ngắt ngắt theo sườn IE0 IE1 : bit cờ ngắt ngoài, có tác dụng kiểu ngắt ngắt theo sườn NGẮT THEO SƯỜN • • Xảy có sườn âm xuất chân ngắt VĐK Khi có dịch chuyển xườn xung chân INTx 8051 đánh dấu vào bit IEx tương ứng ghi TCON sau bắt đầu thực trình phục vụ ngắt • Sau trình phục vụ ngắt kết thúc, bit IEx tự động xóa để báo ngắt hoàn tất NGẮT THEO MỨC • • Là chế độ ngắt mặc định 8051 Các chân INT0 INT1 bình thường mức cao, tín hiệu mức thấp cấp tới chúng ghi nhãn ngắt • Tin hiệu mức thấp chân INT0 INT1 phải lấy trước thực lệnh cuối trình phục vụ ngắt, không ngắt khác tạo VĐK thực ngắt liên tục SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN Bắt đầu Khởi tạo ngắt INT0 chế độ ngắt theo mức INT1 chế độ ngắt theo sườn Có tín hiệu ngắt Sáng LED INT0 Có tín hiệu ngắt INT1 Bắt đầu Sáng LED
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo nhóm 3 pppt, Báo cáo nhóm 3 pppt, Báo cáo nhóm 3 pppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay