BÀI 6 ôn tập

21 165 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:08

Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử - Kiểm tra cũ : Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa nh nớc ta thời giờ? Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ phong kiến phơng Bắc mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài nớc ta Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bài : Ôn tập Hoạt động 1: Cá nhân Quan sát lợc đồ khu vực mà ngời Lạc Việc sinh sống LượcưđồưBắcưBộưvàưBắcưTrungưBộ Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Bài : Ôn tập - Khu vực Sông Hồng,sông - Ra đời nhà nớc Văn Lang Cả,sông Mã nơi đời nhà - Vàonớc khoảng năm TCN ? vào700 khoảng thời gian ? Quan sát tranh sau : Các triều đại Phong kiến phơng bắc nối tiếp sang đô hộ nớc ta Nc Tu cy th ụng ngi Kộo quõn ỏp bc ging nũi Vit Nam Nc u Lc b chia thnh qun ,huyn chớnh quyn ngi Hỏn cai qun.Bắt dân lên rừng bắt chim quí ,đồi mồi cống nạp Bắt dân ta lên rừng săn voi,tê giác Chúng đa ngời Hán sang lẫn với dân ta ,bắt dân ta học theo phong tục ngời Hán ,học chữ Hán ,sống theo luật pháp ngời Hán Các tranh gợi cho ta nhớ lại mốc thời gian lịch sử ? - Năm 179 TCN ,nớc ta dới ách đô hộ triều đại phong kiến phơng Bắc Phc kớch Những hình ảnh vừa kể lại trận đánh quân ta ? Trận đánh lãnh đạo vào thời gian ? -Trận đánh quân Nam Hán sông Bạch Đằng -Do Ngô Quyền lãnh đạo ; Năm 938 Hoạt động 2: nhóm đôi 1- Điền vào chỗ chấm tên hai giai đoạn lịch sử mà em học từ PKPB đô hộ nớc ta Chiến thắng Nhà nớc Văn Lang đời Bạch Đằng Khoảng năm 700 Năm 179 Năm 938 CN 2-Em ghi kiện lịch sử tiêu biểu học t ơng ứng với mốc thời gian cho tr ớc Chiến thắng Bạch Đằng Nhà nớc Văn Lang đời Nớc ta dới ách đô hộ PKPB Khoảng năm 700 Năm 179 CN Năm 938 - Hoạt động nhóm đôi Hãy kể lại lời Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Tr ng nổ hoàn cảnh ?Nêu diễn biến kết khởi nghĩa ? Lợc đồ khu vực nổ khởi nghĩa Hai Bà Trng Khi ngha (Hỏt Mụn) Tin vo Mờ Linh ỏnh chim C Loa Tn cụng Luy Lõu Tụ nh ct rõu ci trang Khi ngha thng li nhà : xem Vê Củng cố lại : -Nêu ý nghĩa chiến sông Chuẩn bị :Đinh Bộthắng Lĩnh dẹp Bạch Đằng ? loạn 12 sứ quân Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ phong kiến phơng Bắc mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài nớc ta Vê nhà : xem lại Củng cố : Chuẩn bị :Đinh Bộ Lĩnh dẹp Nêu ý nghĩa chiến thắng sông loạn 12 sứ quân Bạch Đằng ? Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ phong kiến phơng Bắc mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài nớc ta [...]... trang Khi ngha thng li nhà : xem Vê Củng cố lại : bài -Nêu ý nghĩa chiến sông Chuẩn bị bài của 7 :Đinh Bộthắng Lĩnh dẹp Bạch Đằng ? loạn 12 sứ quân Kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phơng Bắc và mở đầu cho thời kì độc lập lâu dài của nớc ta Vê nhà : xem lại bài Củng cố : Chuẩn bị bài 7 :Đinh Bộ Lĩnh dẹp Nêu ý nghĩa của chiến thắng sông loạn 12 sứ quân Bạch Đằng ? Kết thúc hoàn toàn... hình ảnh vừa rồi kể lại trận đánh nào của quân ta ? Trận đánh này do ai lãnh đạo và vào thời gian nào ? -Trận đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng -Do Ngô Quyền lãnh đạo ; Năm 938 Hoạt động 2: nhóm đôi 1- Điền vào chỗ chấm tên hai giai đoạn lịch sử mà em đã học từ bài 1 bài 5 PKPB đô hộ nớc ta Chiến thắng Nhà nớc Văn Lang ra đời Bạch Đằng Khoảng năm 700 Năm 179 Năm 938 CN 2-Em hãy ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 6 ôn tập , BÀI 6 ôn tập , BÀI 6 ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay