CHƯƠNG TRÌNH dạy NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP

43 213 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:54

CÔNG TY TNHH DICH VỤ &TM CẨM HOÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP Tên nghề: May công nghiệp Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên 03 tháng Đối tượng tuyển sinh: Lao động độ tuổi, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05 Bằng cấp sau tốt nghiệp: Chứng đào tạo thường xuyên tháng I MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: - Kiến thức: + Trình bày kiến thức môn sở như: Vật liệu may, An toàn lao động, Vệ sinh công nghiệp phòng chống cháy nổ để thực nhiệm vụ nghề may công nghiệp + Hiểu tính chất số nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm may + Biết nguyên lý vận hành đảm bảo an toàn, tính năng, tác dụng bảo quản số thiết bị dây chuyền may công nghiệp + Nắm phương pháp may chi tiết lắp ráp chi tiết sản phẩm may thông dụng; kiểm tra sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu may công nghiệp + Hiểu rõ trách nhiệm nghĩa vụ lao động nghề may công nghiệp an toàn, vệ sinh công nghiệp phòng chống cháy nổ + Nắm kỷ luật lao động tác phong công nghiệp - Kỹ năng: + Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ phụ trợ trên dây chuyền may công nghiệp máy may kim; máy vắt sổ kim chỉ; máy ống; máy thùa khuyết; máy đính bọ, đính cúc + Vận hành thiết bị an toàn quy trình kỹ thuật để thực may đường may đường vắt sổ; đường may can; đường may viền; đường may cuốn; đường may mí; đường may lộn; đường may diễu; đường may tra; thùa khuyết; đính cúc yêu cầu kỹ thuật + May chi tiết sản phẩm áo sơ mi quần âu may ly chiết; may nẹp; may túi; may thép tay; may măng séc; may cổ; may cửa khoá quần; may cạp quần đạt yêu cầu chất lượng tài liệu kỹ thuật + May lắp ráp cụm chi tiết sản phẩm áo sơ mi quần âu may vai; tra cổ; tra tay; may sườn; tra măng séc; tra cạp quần; may giàng quần; may đũng; thùa khuyết đính cúc đạt yêu cầu chất lượng tài liệu kỹ thuật + Có khả làm việc độc lập công đoạn lắp ráp sản phẩm sơ mi quần âu + Thực biện pháp an toàn vệ sinh công nghiệp sản xuất - Thái độ: + Có ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ học tập rèn luyện nghiêm túc + Có tinh thần trách nhiệm với công việc Cơ hội việc làm: - Sau tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp nghề May công nghiệp, học sinh trực tiếp tham gia sản xuất dây chuyền may Doanh nghiệp làm việc độc lập sở cá nhân tự tổ chức sản xuất II THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU : Thời gian khóa học thời gian thực học tối thiểu: - Thời gian đào tạo: 03 tháng - Thời gian học tập: 11,5 tuần - Thời gian thực học: 300 - Thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun kết thúc khoá học: 30giờ (Trong kiểm tra kết thúc khoá học 03 giờ) Phân bổ thời gian học tối thiểu: - Thời gian học môn học, mô đun đào tạo nghề: 300 - Thời gian học lý thuyết: 39 giờ; Thời gian học thực hành: 261 III DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: Mã MH, MĐ MH 01 MĐ 02 MĐ 03 MĐ 04 MĐ 05 Tên môn học, mô đun Các vấn đề may CN Vận hành thiết bị may May đường may máy May áo sơ mi May quần âu Tổng cộng Thời gian đào tạo (giờ) Trong Tổng số LT TH KT 36 18 30 120 96 18 03 03 09 06 16 15 27 104 84 0.5 0.5 6 300 39 246 15 IV CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo) V HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP: Hướng dẫn sử dụng môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bổ thời gian chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề: - Chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo nghề xác định dựa phiếu phân tích nghề, phân tích công việc nghề May công nghiệp - Căn nội dung phiếu phân tích nghề để xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết phải đưa vào chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học: Số TT Môn kiểm tra Kiến thức, kỹ nghề: Mô đun tích hợp lý thuyết thực hành Hình thức kiểm tra Viết Bài kiểm tra tích hợp lý thuyết thực hành Thời gian Không 90 phút Không 180 phút - Đảm bảo sản phẩm vệ sinh theo tiêu chuẩn kỹ thuật CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học : Các vấn đề May công nghiệp Mã số môn học : MH 01 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MAY CÔNG NGHIỆP Mã số môn học: MH 01 Thời gian môn học: 36 (Lý thuyết: 21giờ ; thực hành: 15giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: - Vị trí: Là môn học sở, chương trình môn học bắt buộc đào tạo nghề May công nghiệp nhằm trang bị cho người học kiến thức an toàn lao động, nguyên vật liệu may chất lượng sản phẩm sản xuất may công nghiệp - Tính chất: + An toàn lao động mang tính pháp luật, tính khoa học tính quần chúng + Vật liệu may phần bổ trợ cho mô đun may áo sơ mi, mayquần âu + Chất lượng sản phẩm phần chuyên môn bổ trợ cho mô đun nghề may áo sơ mi, quần âu có kết hợp chặt chẽ lý thuyết thực hành II MỤC TIÊU MÔN HỌC: - Trình bày nội dung công tác bảo hộ an toàn lao động ngành may - Tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị biện pháp phòng chống cháy nổ ngành may - Sơ cứu nạn nhân xảy tai nạn lao động; - Nhận biết vật liệu may xác định tính chất chung nguyên phụ liệu, - Phân biệt mặt trái, phải nguyên phụ liệu nhận biết số lỗi nguyên phụ liệu - Trình bày khái niệm, vai trò tầm quan trọng chất lượng quản lý chất lượng - Hiểu lợi ích việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 công tác quản lý chất lượng - Biết yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, nhận biết số lỗi thường gặp chuyền may công nghiệp - Xác định tầm quan trọng công tác vệ sinh nhà xưởng vệ sinh sản phẩm may công nghiệp - Rèn tính tự giác, tích cực học tập làm việc; - Rèn tính cẩn thận, linh hoạt trình lựa chọn, phân loại vật liệu may - Rèn luyện ý thức trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm công đoạn may III NỘI DUNG MÔN HỌC Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Thời gian Số TT I Tên chương, mục Tổng số Phần 1: An toàn lao động Nội dung công tác bảo hộ lao 12 Lý TH Bài Kiểm thuyết tập tra* động an toàn lao động - Mục đích, ý nghĩa công tác bảo hộ lao động an toàn lao động - Nội dung, tính chất công tác bảo hộ lao động an toàn lao động - Định nghĩa phân loại tai nạn lao động - Điều kiện lao động yếu tố nguy hiểm, có hại lao động - Tìm hiểu hệ thống luật pháp quy định bảo hộ lao động an toàn lao động - Quản lý nhà nước bảo hộ, an toàn lao động - Quyền nghĩa vụ người lao động người quản lý lao động II Các kiến thức an toàn lao động vận hành thiết bị ngành may 1 1.5 1.5 1.5 1.5 12 5,5 5,5 1 1 - Đặc điểm loại thiết bị sử dụng ngành may công nghiệp - An toàn lao động vận hành số thiết bị ngành may - Môi trường an toàn sản xuất sản phẩm may - Phương pháp sơ cứu số tai nạn trình lao động sản xuất III Kỹ thuật an toàn điện - Khái niệm an toàn điện - Môi trường làm việc có ảnh hưởng đến tai nạn điện - Các nguyên nhân biện pháp đề phòng tai nạn điện - Phương pháp sơ cứu tai nạn điện giật IV Phòng chống cháy nổ - Mục đích, ý nghĩa công tác phòng chống cháy nổ - Tìm hiểu nguyên nhân gây cháy nổ - Các biện pháp phưong tiện phòng tránh tai nạn cháy nổ gây V Phần 2:Vật liệu may Nhận biết số loại vật liệu may - Khái niệm nguyên liệu, phụ liệu may - Phân loại nguyên liệu, phụ liệu dùng sản xuất may công nghiệp - Thực hành nhận biết nguyên phụ liệu sản xuất may công nghiệp VI Xác định tính chất chung nguyên phụ liệu may - Tính chất chung - Giới thiệu giai đoạn biến đổi tính chất vải tác dụng nhiệt độ VII Xác định mặt trái, mặt phải nguyên phụ liệu may 1.5 1.5 1.5 1.5 12 5.5 5.5 2 4.5 0.5 1.5 1.5 - Xác định mặt trái, mặt phải vải - Thực hành nhận biết mặt trái, mặt phải số nguyên phụ liệu VIII Nhận biết số lỗi nguyên liệu, phụ liệu may - Tìm hiểu số lỗi nguyên liệu, phụ liệu may - Thực hành xác định số lỗi nguyên liệu, phụ liệu thường gặp sản xuất may công nghiệp IX Phần 3: Chất lượng sản phẩm Giới thiệu chung chất lượng quản lý chất lượng sản phẩm may công nghiệp - Khái niệm chung chất lượng - Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng - Định nghĩa quản lý chất lượng, vai trò chức quản lý chất lượng - Tầm quan trọng chất lượng Doanh Nghiệp Việt Nam - Một số yêu cầu cần thiết phải có hệ thống quản lý chất lượng Doanh nghiệp X Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 - Khái niệm đặc điểm hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 - Nội dung hệ thống tiêu chuẩn - Lợi ích việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000 XI Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm chuyền may mặc - Nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm may - Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn chuyền may công nghiệp - Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm may - Một số lỗi thường gặp công tác kiểm tra chất lượng chuyền may XII Công tác an toàn vệ sinh sản phẩm may công nghiệp - Tìm hiểu tầm quan trọng công tác vệ sinh công nghiệp sản phẩm may sản xuất - Quy trình kiểm tra vệ sinh công nghiệp công đoạn sản xuất - Tìm hiểu số yếu tố vệ sinh công nghiệp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm người lao động Cộng 36 18 16 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp lý thuyết với thực hành tính vào thực hành Nội dung chi tiết: Phần 1: AN TOÀN LAO ĐỘNG Chương 1: Nội dung công tác bảo hộ lao động an toàn lao động Mục tiêu: - Trình bày ý nghĩa tính chất, nội dung công tác bảo hộ lao động an toàn lao động; - Phân tích nguyên nhân gây tai nạn lao động - Có ý thức tự giác việc thực biện pháp bảo hộ an toàn lao động Thời gian: 1,5 Mục đích, ý nghĩa công tác bảo hộ lao động an toàn lao động Nội dung, tính chất công tác bảo hộ lao động an toàn lao động Định nghĩa phân loại tai nạn lao động Điều kiện lao động yếu tố nguy hiểm, có hại lao động Tìm hiểu hệ thống luật pháp quy định bảo hộ lao động an toàn lao động Quản lý nhà nước bảo hộ, an toàn lao động Quyền nghĩa vụ người lao động người quản lý lao động Chương 2: Các kiến thức an toàn lao động vận hành thiết bị ngành may Mục tiêu: - Trình bày biện pháp an toàn sử dụng loại thiết bị máy may - Nhận biết lựa chọn môi trường sản xuất thích hợp để sản xuất sản phẩm may đảm bảo an toàn lao động - Có ý thức tự giác việc thực an toàn lao động, vận hành thiết bị Thời gian: 04 Đặc điểm loại thiết bị sử dụng ngành may công nghiệp An toàn lao động vận hành số thiết bị ngành may Môi trường an toàn sản xuất sản phẩm may Phương pháp sơ cứu số tai nạn trình lao động sản xuất Chương 3: Kỹ thuật an toàn điện Mục tiêu: - Trình bày khái niệm an toàn sử dụng thiết bị điện - Hiểu nguyên nhân gây tai nạn điện môi trường làm việc sử dụng thiết bị điện ngành may - Thực biện pháp sơ cứu người bị tai nạn điện quy trình phương pháp Thời gian: 03 Khái niệm an toàn điện Môi trường làm việc có ảnh hưởng đến tai nạn điện Các nguyên nhân biện pháp đề phòng tai nạn điện Phương pháp sơ cứu tai nạn điện giật Chương 4: Phòng chống cháy nổ Mục tiêu: - Trình bày vấn đề dẫn đến cháy nổ - Phân tích nguyên nhân gây cháy nổ - Có ý thức thực tốt biện pháp phòng chống cháy nổ Thời gian: 03 Mục đích, ý nghĩa công tác phòng chống cháy nổ Tìm hiểu nguyên nhân gây cháy nổ Các biện pháp phương tiện phòng tránh tai nạn cháy nổ gây Phần 2: VẬT LIỆU MA Chương 5: Nhận biết số loại vật liệu may Mục tiêu: - Phương pháp phân loại vật liệu ngành may - Xác định số loại nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, sản xuất may công nghiệp - Rèn luyện tính cẩn thận trình lựa chọn vật liệu ngành may Thời gian: 1,5 Khái niệm nguyên liệu, phụ liệu may Phân loại nguyên liệu, phụ liệu dùng sản xuất may công nghiệp 2.1 Nguyên liệu 2.2 Vật liệu phụ Thực hành nhận biết nguyên phụ liệu sản xuất may công nghiệp Chương 6: Xác định tính chất chung nguyên phụ liệu may Mục tiêu: - Biết tính chất chung nguyên phụ liệu May - Xác định khả chịu nhiệt vải - Rèn luyện tính cẩn thận trình sử dụng bàn số nguyên liệu vải Thời gian: 04 Tính chất chung 1.1 Tính chất hình học 1.2 Tính chất học 1.3 Tính chất lý học 1.4 Tính chất nhiệt học 1.5 Tính chất hóa học Giới thiệu giai đoạn biến đổi tính chất vải tác dụng nhiệt độ 2.1 Tìm hiểu khả chịu nhiệt số loại nguyên liệu 2.2 Tìm hiểu khả chịu nhiệt số loại phụ liệu 2.3 Thực hành phương pháp sử dụng nhiệt bàn số nguyên phụ liệu thường gặp Chương 7: Xác định mặt trái, mặt phải nguyên phụ liệu may Mục tiêu: - Phương pháp phân biệt mặt trái, mặt phải nguyên liệu, phụ liệu thường sử dụng sản xuất may công nghiệp - Rèn luyện tính cẩn thận, xác trình học tập Thời gian: 03 Xác định mặt trái, mặt phải vải 1.1 Xác định mặt trái, mặt phải vải dệt thoi 1.2 Xác định mặt trái, mặt phải vải dệt không dệt 1.3 Xác định mặt trái, mặt phải số loại phụ liệu, nhãn mác Thực hành nhận biết mặt trái, mặt phải số nguyên phụ liệu Chương 8: Nhận biết số lỗi nguyên liệu, phụ liệu may Mục tiêu: - Phương pháp nhận biết lỗi nguyên liệu, phụ liệu may - Xác định số lỗi vải, phụ liệu thường gặp sản xuất may công nghiệp - Rèn luyện tính linh hoạt sáng tạo trình lựa chọn nguyên vật liệu may Thời gian: 03 Tìm hiểu số lỗi nguyên liệu, phụ liệu may 1.1 Kiểm tra lỗi vải 1.2 Kiểm tra lỗi phụ liệu may 2.Thực hành xác định số lỗi nguyên liệu, phụ liệu thường gặp sản xuất may công nghiệp Phần 3: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Thời gian: 12 Chương 9: Giới thiệu chung chất lượng quản lý chất lượng sản phẩm may công nghiệp Mục tiêu: - Trình bày khái niệm, vai trò chất lượng quản lý chất lượng - Xác định tầm quan trọng chất lượng quản lý chất lượng Doanh nghiệp may - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật học tập Thời gian: 1,5 - May nẹp mí trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp nẹp may mí biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm, cấu tạo nẹp bên phải nẹp mí Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 5: May túi ốp đáy tròn Thời gian: 4,5 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may túi ốp đáy tròn áo sơ mi - May túi ốp trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may túi ốp đáy tròn biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo túi ốp đáy tròn Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 6: May túi ốp đáy nhọn có nắp Thời gian: 7,5 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may túi ốp đáy nhọn có nắp - May túi ốp đáy nhọn có nắp trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may túi ốp đáy nhọn có nắp áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo túi ốp đáy nhọn có nắp Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 7: May thép tay viền Thời gian: 03 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may thép tay viền - May thép tay viền trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may thép viền áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo thép tay viền Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 8: May thép tay trụ ( thép tay bơi chèo, thép tay chữ Y) Thời gian: 06 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may thép tay trụ - May thép tay trụ trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may thép tay trụ áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo thép tay trụ Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 9: May măng sét Thời gian: 06 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may may măng sét - May măng sét trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may măng sét sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo măng sét áo sơ mi Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 10: May cổ đứng chân rời có dựng mex Thời gian: 08 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may cổ đứng chân rời có dựng mex - May cổ đứng chân rời có dựng mex trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may cổ đứng chân rời có dựng mex biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo cổ đứng chân rời có dựng mex áo sơ mi Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 11: May cổ hai ve Thời gian: 03 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may cổ hai ve - May cổ ve trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may cổ hai ve sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo cổ hai ve Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 12: May cầu vai sau Thời gian: 03 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may cầu vai sau - May cầu vai sau trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may cầu vai sau sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo cầu vai sau áo sơ mi Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 13: May chắp vai Thời gian: 03 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật may chắp vai - May vai áo trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may chắp vai sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 14: Tra cổ kiểu cổ đứng chân rời Thời gian: 06 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật tra cổ đứng chân rời - Tra, mí cổ áo sơ mi kiểu cổ đứng chân rời trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp tra, mí cổ sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 15: Tra cổ kiểu cổ hai ve Thời gian: 06 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật tra cổ hai ve - Tra cổ kiểu cổ hai ve áo sơ mi trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp tra cổ hai ve sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 16: Tra tay kề máy may kim Thời gian: 06 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật tra tay áo sơ mi kiểu tra kề máy may kim - Tra tay áo sơ mi kiểu tra kề máy may kim trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp tra tay áo sơ mi kiểu tra kề máy may kim biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 17: Tra tay máy vắt sổ kim Thời gian: 06 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật tra tay áo sơ mi kiểu tra máy vắt sổ kim - Tra tay áo sơ mi máy vắt sổ kim trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp tra tay máy vắt sổ sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 18: May sườn, bụng tay máy ống Thời gian: 08 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật may sườn, bụng tay máy ống - May sườn, bụng tay áo sơ mi máy ống trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may sườn, bụng tay máy ống sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 19: May sườn, bụng tay máy vắt sổ kim Mục tiêu Thời gian: 06 - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật may sườn, bụng tay máy vắt sổ kim - May sườn, bụng tay áo sơ mi máy vắt sổ kim trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may sườn, bụng tay máy vắt sổ kim sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 20: Tra măng sét Thời gian: 06 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật tra măng sét - Tra măng sét áo sơ mi trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp tra măng sét sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 21: May gấu áo Thời gian: 06 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp yêu cầu kỹ thuật may gấu - May gấu áo sơ mi trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may gấu sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 22: Thùa khuyết Mục tiêu Thời gian: 06 - Trình bầy đặc điểm hình dáng, vị trí, yêu cầu kỹ thuật thùa khuyết áo - Thùa khuyết áo sơ mi trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp thùa khuyết sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thùa khuyết Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 23: Đính cúc Thời gian: 06 Mục tiêu - Trình bầy đặc điểm hình dáng, vị trí yêu cầu kỹ thuật đính cúc áo - Đính cúc áo sơ mi trình tự, thao tác, phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp đính cúc sản phẩm áo sơ mi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp đính cúc Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN - Dụng cụ trang thiết bị + Máy may công nghiệp kim; vắt sổ, ống, máy thùa, máy đính + Kéo, thước, phấn, thoi, suốt, kim máy; + Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, mẫu trực quan; + Máy tính, máy chiếu, phấn bảng - Nguyên phụ liệu: Để cho học sinh thực tập giáo viên may mẫu + Giấy bìa cứng + Bán thành phẩm, loại phụ liệu may sơ mi - Tài liệu: + Chương trình Mô đun May sơ mi; + Giáo trình Công nghệ May sơ mi; + Tài liệu kỹ thuật; + Tài liệu tham khảo - Các nguồn lực khác: + Phòng thực hành may; + Bảo hộ lao động nghề may - Kiến thức có: + Vận hành sử dụng thiết bị may; + Kiến thức Vật liệu may; + Phương pháp may cac đường may máy bản; + Hiểu biết điện công nghiệp an toàn lao động V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Phương pháp đánh giá - Lý thuyết (viết): Sử dụng câu hỏi quy cách, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may, sản phẩm áo sơ mi để kiểm tra mức độ tiếp thu học học sinh; - Thực hành: Sử dụng dạng tập may phận chủ yếu may lắp ráp sản phẩm áo sơ mi chương trình mô đun học Nội dung đánh giá: - Kiến thức: +Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may chi tiết áo sơ mi; + Quy trình lắp ráp sản phẩm áo sơ mi; + Điểm lý thuyết ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun - Kỹ năng: Đánh giá qua tập thực hành nội dung học + Lắp ráp hoàn chỉnh áo sơ mi quy trình yêu cầu kỹ thuật; + Điểm thực hành ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun - Thái độ: Đánh giá thông qua “Sổ theo dõi người học” nội dung + Có ý thức chấp hành nội quy học tập, thái độ học tập nghiêm túc; + Có tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm tập thể lớp; + Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tiết kiệm nguyên phụ liệu VI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN Phạm vi áp dụng chương trình - Chương trình Mô đun May áo sơ mi sử dụng để giảng dạy trình độ sơ cấp nghề: May công nghiệp Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo - Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giảng dạy lý thuyết thực hành, kết hợp phương pháp dạy học thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu, trọng hướng dẫn thực hành, để học sinh dễ tiếp thu vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm tập thực hành có hiệu Những trọng tâm chương trình cần ý - Xác định mặt trái, mặt phải bán thành phẩm CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN Tên mô đun : May quần âu Mã số mô đun : MĐ 05 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN MAY QUẦN ÂU Mã số mô đun: MĐ 07 Thời gian mô đun: 92 (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành: 114 giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN: - Vị trí: + Mô đun may quần mô đun chuyên môn nghề danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề May công nghiệp - Tính chất: + Mô đun may quần âu mang tính tích hợp lý thuyết thực hành II MỤC TIÊU MÔ ĐUN: + Mô tả đặc điểm, hình dáng, cấu tạo sản phẩm quần âu + Trình bày phương pháp may quần âu yêu cầu kỹ thuật + Sử dụng thành thạo số dụng cụ, thiết bị may + May hoàn chỉnh quần âu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật định mức thời gian + Bố trí chỗ làm việc khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn lao động vệ sinh công nghiệp + Rèn luyện tính kỷ luật, cận thận xác, tác phông công nghiệp ý thức tiết kiệm nguyên liệu trình học tập III NỘI DUNG MÔ ĐUN: Nội dung tổng quát phân phối thời gian: Số TT Tên mô đun 10 11 12 13 May ly, chiết May túi cơi May túi viền May túi dọc lật May túi chéo dọc rẽ May cửa quần kéo khóa May cạp quần âu may dây pat-xăng Tra cạp quần chặn dây pat-xăng May chắp giàng May chắp đũng May gấu Thùa khuyết Đính cúc Cộng Tổng số Thời gian Lý Thực Kiểm thuyết hành tra* 1,5 7,5 06 12 12 09 09 18 06 06 03 03 03 0,5 0.5 0,5 01 01 0.5 0,5 01 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 01 07 05 10,5 10.5 8.5 8,5 16 5,5 5,5 2,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0 01 0 0 96 06 84 06 Nội dung chi tiết Bài 1: May ly, chiết Thời gian: 1,5 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may ly, chiết áo quần âu - May kiểu ly, chiết trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp ly, chiết biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo ly, chiết quần âu Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 2: May túi cơi Thời gian: 7,5 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may túi cơi quần âu - May túi cơi trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp túi cơi biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo túi cơi quần âu Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 3: May túi viền Thời gian: 06 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may túi viền quần âu - May túi viền trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp túi viền biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo túi viền quần âu Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 4: May túi dọc lật Thời gian: 12 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may túi dọc lật quần âu - May túi dọc lật trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp túi dọc lật biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo túi dọc lật quần âu Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 5: May túi chéo dọc rẽ Thời gian: 12 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may túi chéo dọc rẽ - May túi chéo dọc rẽ trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp túi chéo dọc rẽ biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo túi chéo dọc rẽ Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 6: May cửa quần kéo khóa Thời gian: 09 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may cửa quần kéo khóa - May cửa quần kéo khóa trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp cửa quần kéo khóa biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo cửa quần kéo khóa Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 7: May cạp quần âu may dây pat xăng Thời gian: 09 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm, cấu tạo yêu cầu kỹ thuật may cạp quần âu may dây pat xăng - May cạp quần âu may dây pat xăng trình tự, thao tác phương pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp cạp quần âu may dây pat xăng biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm - cấu tạo cạp quần âu may dây pat xăng Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp may Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 8: Tra cạp quần hoàn chỉnh + may chặn dây pat xăng Thời gian: 18 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình lắp ráp tra cạp quần chặn dây pat xăng quần âu - Tra cạp quần chặn dây pat xăng quần âu trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp tra cạp quần, chặn dây pat xăng quần âu biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 9: May chắp giàng Thời gian: 06 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình may chắp giàng quần âu - May chắp giàng quần âu trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may chắp giàng quần âu biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 10: May chắp đũng Thời gian: 06 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình may chắp đũng quần âu - May chắp đũng quần âu trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may chắp đũng quần âu biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 11: May gấu Thời gian: 03 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm hình dáng, quy trình may gấu quần âu - May gấu quần âu trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp may gấu quần âu biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Đặc điểm hình dáng Yêu cầu kỹ thuật Quy trình lắp ráp Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra chất lượng sản phẩm Bài 12: Thùa khuyết Thời gian: 03 Mục tiêu: - Trình bày đặc điểm hình dáng, vị trí thùa khuyết quần âu - Thùa khuyết quần âu vị trí, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp thùa khuyết quần âu biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thùa khuyết Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra sản phẩm Bài 13: Đính cúc Thời gian: 03 Mục tiêu: - Trình bầy đặc điểm hình dáng, vị trí đính cúc quần âu - Đính cúc quần âu vị trí, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Xác định nguyên nhân dạng sai hỏng thường gặp đính cúc quần âu biện pháp phòng tránh - Đảm bảo định mức thời gian an toàn trình luyện tập Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thùa khuyết Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân & biện pháp phòng tránh Kiểm tra sản phẩm IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN - Dụng cụ trang thiết bị + Máy may công nghiệp kim; vắt sổ, máy thùa , máy đính + Kéo, thước, phấn, thoi, suốt, kim máy; + Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm, mẫu trực quan; + Máy tính, máy chiếu, phấn bảng GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH dạy NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP, CHƯƠNG TRÌNH dạy NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP, CHƯƠNG TRÌNH dạy NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay