Tài liệu thi y chuyên tulách

6 138 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:50

LÁCH Đại cương -Lạch hay tỳ tạng huyết nơi sản sinh tế bào lympho mồ chôn hồng cầu già.Trong lách có tủy có chứa nhiều nang bạch huyết - Lách tạng xốp chấn thương,lách dễ bị vỡ lách sưng to - Thường có lách nằm úp vòm hoành trái,phía bên trái dày,thận phía góc kết tràng trái,nhưng có nhiều lách phụ - Chiều dài lách chỗ lớn 12 cm,nhỏ nhát cm 1.Hình thể liên quan Lách có hình thù tương tự hình soan dài hình tháp mặt,một đầu sau hay đỉnh đầu trước hay đáy,hai bờ 1.1.Mặt hoành hay mặt - Mặt cong lồi theo mặt lõm vòm hoành - Qua hoành,lách liên quan với màng phổi xương sườn IX,X,XI,chiếu lên thành ngực,trục lớn lách song song với xương sườn X - Bờ lách ngang với bờ sườn VIII,bờ lách ngang mức với bờ xương sườn XI,đầu trước chỗ gặp xương sườn X đường thẳng nối khớp ức đòn trái với đầu xương sườn XI,đầu sau khoang sườn X cách đường gai sống khoảng cm 1.2.Mặt dày hay mặt trước - Áp vào đáy dày nối với dày phúc mạc gọi dây chằng vị- lách hay mạc nối vị- lách liên tiếp từ lách sang dày - Ở mặt có rốn lách.Rốn rãnh dọc có cuống lách bao gồm mạch thần kinh nằm dây chằng hoành lách gọi dây chằng lách thận hay mạc nối tụy- lách từ đuôi tụy vào rốn lách - Đuôi tụy dài nằm sát vào rốn lách,do cuống lách ngắn ngược lại đuôi tụy ngắn cuống lách dài cắt lách dễ 1.3.Mặt thận- mặt sau lõm để ứng với mặt trước lồi thận trái tuyến thượng thận trái 1.4.Mặt kết tràng - gọi đáy hay đầu trước,nằm mạc treo kết tràng ngang dây chằng hoành kết tràng trái nằm võng - Nhiều mặt kết tràng không trải thành mặt mà nhọn lên thành đầu quay phía trước nên gọi đầu trước - Cả mặt: dày,thận kết tràng gọi chung mặt tạng 1.5.Đầu sau - nhọn nên gọi đỉnh lách chen vào dày hoành - đầu phúc mạc bọc lách dính vào vào hoành tạo nên dây chằng treo lách - Đôi xa đầu sau lách dính sát vào hoành làm cho việc cắt lách khó khăn 1.6.Đầu trước Tương tự 1.4 1.7.Bờ - Còn gọi bờ trước hướng phía trước - Bờ cong lồi trước,sắc có nhiều khía phân chia lách thành thùy.Các khía lại rõ lách bị sưng to sờ thấy da bụng làm ta dễ chẩn đoán phân biệt với tạng khác 1.8.Bờ Thẳng áp sát vào phần thắt lưng hoành **Tóm lại -Lách ẩn ổ: đầu lưng cong từ vào vòm hoành thành ngực trái - Đáy ngồi góc kết tràng trái,sườn sau tựa vào thận sườn trước úp vào đáy vị - Lách giữ ổ mạc chằng treo lách,dây chằng vị lách dây chằng hoành lách 2.Mạch máu,bạch mạch,thần kinh 2.1.Mạch máu 2.1.1.Động mạch lách - Là động mạch thân tạng chạy ngang sang trái dọc bờ tren tụy đến đuôi tụy.Chạy mặt trước đuôi để vào dây chằng hoành lách phân chia vào rốn lách - Trên đường động mạch lách cho nhánh bên để vào tạng lân cận như: nhánh tụy,các động mạch vị ngắn,động mạch vị nối trái - Động mạch lách phân thành nhánh để vào lách gọi nhánh lách,sắp xếp theo hang dọc bậc thang để rốn lách 2.1.2 Tĩnh mạch lách - Các nhánh tĩnh mạch từ rốn lách theo động mạch tới phía sau cổ tụy hợp với tĩnh mạch mạc treo tràng lên thành tĩnh mạch cửa - Trên đường đi,tĩnh mạch lách nhận nhánh bên như: tĩnh mạch tụy,các tĩnh mạch vị ngắn,tĩnh mạch vị mạc nối trái.ngoài nhận them tĩnh mạch lớn tĩnh mạch mạc treo tràng 2.2.Bạch huyết - Đổ vào chuỗi hạch lách nằm dây chằng hoành lách - Chuối hạch lại đổ vào chuối hạch tụy lách nằm dọc theo mạch lách bờ tụy 2.3.Thần kinh Là đám rối thần kinh lách xuất phát từ phần phần trước đám rối tạng theo động mạch lách đổ vào lách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thi y chuyên tulách, Tài liệu thi y chuyên tulách, Tài liệu thi y chuyên tulách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay