Tài liệu ôn thi y chuyên tu đại học tây nguyên (khối tá tụy)

12 172 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:50

KHỐI TÁ TỤY Đại cương Tá tràng tụy tạng có liên quan chặt chẽ mặt giải phẫu,sinh lý bệnh lý nên thường mô tả chung gọi khối tá- tụy I.Tá tràng Là khúc đầu tiểu tràng từ môn vị đến gốc tá hỗng tràng.tá tràng dài 25 cm,đường kính 3-4 cm 1.Vị trí hình thể Tá tràng nằm: -Sát thành bụng sau - Trước cột sống - Mạch máu trước cột sống - Hình chữ C gồm phần: trên,xuống,ngang,lên +D1: Hành tá tràng + D1 D2: góc tá tràng + D2 D3: góc tá tràng + D4 hỗng tràng: góc tá hỗng tràng 1.1.phần - Tiếp nối môn vị,2/3 đầu phình to thành hành tá tràng - Phần nằm ngang chếch lên sau sang phải nang mức đốt sống thắt lưng I ,ngay gian 1.2.Phần xuống: - chạy thẳng xuống dọc theo bờ phải đốt sống thắt lưng I đến đốt sống thắt lưng III, nằm trước thận phải - phần phần xuống góc tá tràng 1.3.Phần ngang - Vắt ngang qua đốt sống thắt lưng,từ phải sang trái,ngang mức sụn gian đốt sống thắt ưng III-IV - Đè lên động mạch chủ bụng tĩnh mạch chủ - Phía trước có động mạch mạc treo tràng - phần xuống phần ngang góc tá tràng 1.4.Phần lên - Chạy lên chếch sang trái để tới góc tá hỗng tràng nằm bên trái cột sống,cạnh động mạch chủ bụng - Mạc treo tiểu tràng bám vào góc tá hỗng tràng Khi không bám góc tá tràng bị rút ngắn dài - Dựa vào di động hay cố định,người ta chia tá tràng làm đoạn + Đoạn di động: hành tá tràng phần + Đoạn cố định: gồm 1/3 phần trên,phần xuống,phần ngang phần lên,các phần đầu tụy dính vào thành bụng sau mạc dính tá tụy + Riêng góc tá hỗng tràng dính vào thành bụng sau treo tá tràng,đi từ trụ phải hoành tới góc tá hỗng tràng 2.Hình thể 2.1.Lớp mạc: phúc mạc tạng bao bọc tá tràng.ở đoạn di động có phúc mạc che phủ đủ mặ tá tràng,ở đoạn cố định mặt sau phúc mạc dính vào thành bụng sau trở thnahf mạc dính tá tụy 2.2.Tấm mạc tổ chức ngăn cách lớp mạc lớp 2.3 Lớp có lớp,lớp thớ dọc- nông,lớp thớ vòng- sâu 2.4.Tấm niêm mạc tổ chức liên kết mỏng nhão chứa nhiều mạch máu thần kinh 2.5.Lớp niêm mạc màu hồng mịn,gồm có - Mao tràng: niêm mạc dài sợi long nhũ phủ lên long tá tràng - Nếp vòng: nếp ngang niêm mạc,có phần nhú tá lớn để làm tăng diện tích hấp thụ - Nếp dọc: nếp niêm mạc thấy thành sau phần xuống tá tràng tận hết nhú tá lớn - Các tuyến tá tràng: có nhiều nhú tá lớn,tiết dịch tá tràng + Nhú tá lớn: hình nón mặt phần xuống,50% nhú tá lớn rỗng người ta gọi bong gan tụy + Nhú tá bé: nằm phía nhú tá lớn cm.Đỉnh nhú tá bé có lỗ thong ống tụy phụ II.TỤY -Tụy tuyến thuộc máy tiêu hóa vừa nội tiết vừa ngoại tiết - Ngoại tiết: tiết men để tiêu hóa chất đường,đạm mỡ - Nội tiết: tiết vào máu chất insulin để chuyển hóa đường thể 1.Vị trí hình thể - Tụy từ phần xuống tá tràng đến cuống lách,nằm vắt ngang trước cột sống thắng lưng,chếch lên sang trái - Kích thước thay đổi,trung bình: dài 15cm,cao 6cm,dày 3cm,nặng 80 gram - Phần lớn tụy nằm tầng mạc treo kết tràng ngang,một phần nhỏ mạc treo - Tụy có hình giống búa có phần: đầu,thân đuôi 1.1.Đầu tụy - Dẹt,gần giống hình vuông,có tá tràng vây quanh - Đầu tách mỏm gọi mỏm móc - đầu tụy thân tụy có khuyết tụy 1.2.Thân tụy - Từ khuyết tụy chếch lên sang trái,có chiều cong: lõm trước,ôm cột sống,lõm sau ôm dja dày.Thân tụy có mặt bờ - Mặt trước: lõm,áp mặt sau dày,được phủ phúc mạc thành sau hậu cung mạc nối - Mặt dưới: hẹp,ở phía sau mạc treo kết tràng ngang - Bờ trên: giới hạn mặt trước mặt sau liên quan với động mạch lách - Bờ dưới: giới hạn mặt sau mặt trước - Bờ trước: giới hạn mặt trước mặt dưới,có mạc treo kết tràng ngang dính vào 1.3.Đuôi tụy - Như lưỡi tiếp nối với thân tụy - Đuôi dài hay ngắn,tròn hay dẹt,phía trước đuôi có động mạch lách chạy qua - Đuôi tụy di động mạc nối tụy- lách 2.Phương tiện cố định tụy - Đầu tụy thân tụy dính chặt vào thành bụng sau mạc dính tá tụy - Đầu tụy có tá tràng quây quanh,ống mật chủ mạch máu vào tụy tá tràng nên đầu thân tụy cố định 3.Các ống tiết tụy 3.1.Ống tụy - gọi ống tụy chạy từ đuôi qua thân tụy theo trục tụy,tới khuyết tụy bẻ cong xuống qua đầu tụy để tới nhú tá lớn ống mật chủ đổ vào bong gan tụy - ống tụy nhận nhánh bên nên toàn ống tiết trông hình gân 3.2.Ống tụy phụ tách ống tụy ra,đi chếch lên tới nhú tá bé phần xuống tá tràng 4.Liên qua tá tràng tụy 4.1.Liên quan tá tràng tụy - Chỉ có phần tụy liên quan tới tá tràng.Tá tràng quây quanh đầu tụy - Phần tá tràng: đoạn di động môn vị nằm trước tụy,đoạn cố định phần xẻ đầu tụy thành rãnh,trước rãnh củ trước sau rãnh củ mạc nối nằm phía sau mạc nối nhỏ - Phần xuống: xẻ vào bờ phải đầu tụy rãnh dọc,khúc dính chặt vào đầu tụy ống tụy ống tụy phụ từ tụy đổ vào tá tràng - Phần ngang: ôm lấy mỏm móc không dính vào - Phần lên: xa dần đầu tụy 4.2.Liên quan khối tá tràng- đầu tụy - Đoạn tá tràng cố định đầu tụy dính liền với bọc chung mạc treo tá tụy Mạc treo sau dính vào thành bụng sau gọi mạc dính tá tụy - Tá tụy khối có liên quan với phúc mạc tạng chung quanh 4.3.Liên quan với phúc mạc - Mặt sau: mặt sau tá tụy dính vào thành bụng sau mạc dính tá tụy - Mặt trước: khối tá tụy mặt trước có rễ mạc treo kết tràng ngang bám vào,rễ mạc treo lại chạy chếch lên sang trái dọc bờ thân tụy - Mạc treo tiểu tràng thường dính không vào góc hỗng tá tràng mà dính lẫn sang hỗng tràng nên giới hạn với phúc mạc phía sau ngách gọi ngách tá tràng sau,ngoài có ngách tá tràng trên,ngách tá tràng dưới,ngách cạnh tá tràng 4.4.Liên quan với tạng - Mặt sau: qua mạc dính tá tụy,khối tá tụy liên quan với tuyến thượng thận phải,thận phải ,cuống thận phải,tĩnh mạch chủ + Phần ngang tá tràng băng qua cột sống thắt lưng động mạch chủ bụng + Phía sau khối tá tụy có ống mật chủ mạch máu tá tụy -Mặt trước: liên quan với khối tá tụy tầng mạc treo kết tràng ngang gan môn vị dày + Ở đầu mạc treo kết tràng ngang,khối tá tụy liên quan với quai ruột non + Động mạch mạch treo kết tràng ấn vào mặt tụy thành khuyết tụy 4.5.Liên quan khuyết tụy,thân đuôi tụy 4.5.1.liên quan khuyết tụy - sau khuyết tụy có động mạch chủ bụng tĩnh mạch cửa - khuyết tụy có động mạch thân tạng - khuyết tụy có động mạch mạc treo tràng 4.5.2 Liên quan thân tụy - Thân tụy nằm mạc treo vị sau mà phần bên phải dính vào thành bụng,sau phần bên phải thân tụy nơi nối với đầu tụy cố định - Trước thân tụy liên quan với mặt sau dày - Sau thân tụy liên quan với thận,tuyến thượng thận trái - Dưới thân tụy có rễ mạc treo kết tràng ngang bám vào - Trên thân tụy có động mạch lách qua 4.5.3.Liên quan đuôi tụy - Đuôi tụy phần di động tụy với mạch lách nằm mạc nối tụy lách - Đuôi tụy hướng rốn lách,nếu đuôi tụy dài cuống lách ngắn ngược lại đuôi tụy ngắn cuống lách dài 5.Mạch thần kinh tá tràng tụy 5.1.Mạch máu 5.1.1.Động mạch - Động mạch cung cấp cho tá trang tụy có nguồn: từ động mạch thân tạng,từ động mạch mạc treo tràng 10 + Từ động mạch thân tạng: động mạch thân tạng cung cấu máu cho tá tràng tụy nhánh bên động mạch thân tạng là: động mạch vị tá tràng,động mạch lách -Động mạch vị tá tràng đến tá tràng tụy nhánh + Động mạch tá tụy cung cấp máu cho nhánh tụy,nhánh tá tràng cho mặt trước mặt sau khối tá tụy + Động mạc tá tụy trước cung cấp nhánh cho mặt trước tá tràng + Động mạch sau tá tràng cho nhánh nhỏ vào mặt sau tá tràng -Động mạch lách cho nhánh sau đến tụy + Động mạch tụy lưng + động mạch tụy + động mạch đuôi tụy + động mạch tụy lớn -Từ động mạch mạc treo tràng trên: đến tá tràng tụy động mạch tá tụy dươi.Động mạch cho nhánh tá tụy trước tá tụy sau đến nuôi mặt trước mặt sau khối tá tụy 11 - Động mạch vị tá tràng nhánh động mạch gan chung,có đường kính 3,4mm 5.1.2.Tĩnh mạch - Tĩnh mạch tá tràng tụy trực tiếp hay gián tiếp đổ vào tĩnh mạch cửa.đó - Tĩnh mạch tá trên.tĩnh mạch sau tá tràng, đổ trực tiếp tĩnh mạch cửa - Tĩnh mạch tụy đổ vào tĩnh mạch mạc treo tràng - Tĩnh mạch thân đuôi tụy đổ tĩnh mạch lách 5.2.Hệ bạch huyết Gồm có bốn nhóm: trước,sau,phải ,trái.cả nhóm hợp thành chuỗi hạch tụy lách 5.3.Thần kinh Thần kinh tự chủ tá tràng tụy tách từ đám rối tạng đám rối mạc treo tràng 12 [...]... sau đ y đến t y + Động mạch t y lưng + động mạch t y dưới + động mạch đuôi t y + động mạch t y lớn -Từ động mạch mạc treo tràng trên: đến tá tràng và t y bởi các động mạch tá t y dươi.Động mạch n y cho các nhánh tá t y trước và tá t y sau dưới đến nuôi mặt trước và mặt sau dưới khối tá t y 11 - Động mạch vị tá tràng là nhánh của động mạch gan chung,có đường kính 3,4mm 5.1.2.Tĩnh mạch - Tĩnh mạch tá tràng... máu cho tá tràng và t y do 2 nhánh bên của động mạch thân tạng là: động mạch vị tá tràng,động mạch lách -Động mạch vị tá tràng đến tá tràng và t y bởi 2 nhánh + Động mạch tá t y trên sẽ cung cấp máu cho các nhánh t y, nhánh tá tràng cho mặt trước mặt sau khối tá t y + Động mạc tá t y trên trước cung cấp các nhánh cho mặt trước tá tràng + Động mạch sau tá tràng cho các nhánh nhỏ vào mặt sau tá tràng... và t y đều trực tiếp hay gián tiếp đổ vào tĩnh mạch cửa.đó là - Tĩnh mạch trên tá trên.tĩnh mạch sau tá tràng, đổ trực tiếp về tĩnh mạch cửa - Tĩnh mạch t y dưới đổ vào tĩnh mạch mạc treo tràng trên - Tĩnh mạch thân và đuôi t y đổ về tĩnh mạch lách 5.2.Hệ bạch huyết Gồm có bốn nhóm: trước,sau,phải ,trái.cả 4 nhóm n y hợp thành chuỗi hạch t y lách 5.3.Thần kinh Thần kinh tự chủ của tá tràng và t y tách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi y chuyên tu đại học tây nguyên (khối tá tụy), Tài liệu ôn thi y chuyên tu đại học tây nguyên (khối tá tụy), Tài liệu ôn thi y chuyên tu đại học tây nguyên (khối tá tụy)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay