Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên GAN

17 181 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:50

GAN 1.Chức Gan có chức chính: -Chức nội tiết: điều hòa đường huyết,chỗng nhiễm độc - Chức ngoại tiết: tiết mật 1.1.Vị trí -Gan tầng tren mạc treo kết tràng ngang,trong ô hoành phải lấn sang ô thượng vị ô hoành trái - Đối chiếu lên lồng ngực + Phía trên: khoang gian sườn IV đường trung đòn phải + Phía dưới: Gan chạy dọc theo bờ hoành phải 1.2.Kích thước gan: gan có kích thước trung bình - Ngang 28 cm - Trước- sau:18 cm - Cao :8cm - Trọng lượng: xác: 1500gram - Trọng lượng người sống: 2300 gram 2.Hình thể liên quan 2.1.Mặt hoành : chia làm phần - Phần trên: lồi,nấp hoành có vết ấn tim - Liên quan: qua hoành liên quan với màng phổi,phổi tim.Đặc biệt đáy phổi phải - Phần trước: Tiếp xúc với hoành thành bụng trước - Phần phải: phần gan bên phải liên tiếp với phần phần trước,đối chiếu lên lồng ngực từ cung sườn VII đến XI - Liên qua: Một phần đáy phổi phải - Phần sau: Là phàn nhỏ mặt hoành có phần vùng trần thùy đuôi Liên quan mặt hoành: qua hoành liên quan với phổi,màng phổi,tom màng tim 2.2.Mặt tạng - Hệ thống hình chữ H: Tĩnh mạch chủ dưới,mỏm đuôi,túi mật - Rãnh dọc phải + Phía trước: Hố túi mật + Phía sau: Rãnh tĩnh mạch chủ + rãnh: mỏm đuôi thùy đuôi -Rãnh dọc trái: + Phía trước: khuyết dây chằng tròn + Phía sau: dây chằng tĩnh mạch -Rãnh ngang: + Dài 16cm,đó cửa gan: thành phần vào khỏi gan qua cửa gan ** Liên quan mặt tạng -Thùy phải : có vết ân tạng + Phía trước: ấn kết tràng + Phía sau: ấn thận phải + Phía trong: ấn tá tràng -Thùy trái: có lõm lớn ấn dày - Thùy vuông: úp lên dày môn vị - Thùy đuôi: Bị tĩnh mạch cửa ấn lên tạo nên mỏm: bên trái mỏm nhú,bên phải mỏm đuôi 2.3.Bờ - Ranh giới phần trước mặt hoành mặt tạng - Bờ có chỗ khuyết: khuyết dây chằng tròn khuyết đáy túi mật 2.4.Liên quan gan với phúc mạc Gan hầu hết phúc mạc bao phủ,ngoại trừ: vùng trần hố túi mật 3.Phương tiện cố định gan 3.1.Tĩnh mạch chủ -Dính vào tổ chức gan - Nối với tĩnh mạch gan 3.2.Dây chằng tròn - Là thừng sợi tạo nên thoái hóa bít tắc tĩnh mạch rốn - từ rốn đến khe dây chằng tròn tận nhánh trái tĩnh mạch cửa 3.3.Dây chằng tĩnh mạch - Tạo nên thoái hóa ống tĩnh mạch - Ống tĩnh mạch: ống nối từ hệ thống tĩnh mạch cửa tĩnh mạch rốn đến tĩnh mạch chủ thời kỳ phôi thai 3.4.Dây chằng hoành gan Là thớ sợi nối vùng trần gan hoành 3.5.Mạc nối nhỏ - Là phúc mạc nối gan với bờ cong bé dày có phần: - Dây chằng gan- vị: nếp phúc mạc nối bờ cong bé dày đến khe dây chằng tĩnh mạch gan - Dây chằng gan – tá tràng: phúc mạc nối môn vị phần tá tràng đến cửa gan 3.6.Dây chằng liềm - bờ dính vào mặt hoành gan - bờ dính vào hoành thành bụng trước: từ rốn dến dây chằng vành - Bờ tự do: căng từ rốn đến bờ gan,dây chằng tròn nằm bờ 3.7.Dây chằng vành - Tạo nên quặt ngược trước sau phúc mạc che phủ gan lên hoành - Liên tiếp với dây chằng tam giác bên - Liên tiếp với dây chằng liềm trước nối với dây chằng vị gan sau ** Vùng trần phúc mạc gan ; ứng dụng dẫn lưu áp xe gan phúc mạc: khoảng khoang gian sườn IX,X cách đường gai sống 11cm 3.8.Dây chằng tam giác phải trái - Cạnh dính vào hoành - Cạnh dính vào gan - Cạnh dính tự do: phía trước 3.9 Các ô quanh gan tạo nên dây chằng ngăn cách: - ô hoành phải - ô hoành trái - ô gan trước mặt nối nhỏ - ô gan sau bên trái mạc nối nhỏ 4.Cấu tạo hình thể - Bao gan - Lớp mạc: tạng phúc mạc gan - Lớp xơ: nằm mô gan bao mạc,có đặc điểm + dính chặt vào lớp mạc mô gan + cửa gan lớp xơ tạo thành bao xơ quanh mạch bao bọc lấy đường mạch mật tận đến khoang gian tiểu thùy -Mô gan: gan tạo nên bởi: tế bào gan,mạch máu đường dẫn mật gan + Tiểu thùy gan: tế bào gan xếp thành nhiều bè gan tạo nên tiểu thùy gan.Ở trung tâm tiểu thùy có tĩnh mạch nối với nhánh tĩnh mạch cửa khoang gian tiểu thùy + Khoang gian tiểu thùy: hay tiểu thùy quây lấy xung quanh.Trong khoang có nhánh động mạch gan,tĩnh mạch cửa ống dẫn mật 5.Sự phân thùy gan 5.1.Phân thùy gan theo hình thể Gan chia làm thùy -Mặt hoành: dây chằng liềm chia gan thành thùy trái phải - Mặt tạng: hai rãnh dọc ngang chia gan thành thùy + Thùy phải: bên phải rãnh dọc phải + Thùy trái: bên trái rãnh dọc trái + Thùy vuông: Trước rãnh ngang + Thùy đuôi: sau rãnh ngang 5.2.Phân thùy gan theo đường mạch mật - Khe gan: chứa tĩnh mạch gan chia gan thành nửa phải trái + Ở mặt hoành: từ khuyết túi mật đến bờ trái tĩnh mạch chủ + Ở mặt tạng: hố túi mật đến bờ trái tĩnh mạch chủ -Khe liên quan thùy phải + Chứa tĩnh mạch gan phải chia gan phải thành phân thùy trước phân thùy sau + Khe đi từ bờ phải tĩnh mạch chủ theo dây chằng vành song song với bờ phải gan cách bờ khoát ngón tay -Khe liên phân thùy trái: chứa tĩnh mạch gan trái chia gan trái thành; phân thùy phân thùy + Ở mặt hoành: đường bám dây chằng liềm + Ở mặt tạng: tương ứng với rãnh dọc trái -Khe phụ thùy phải: + Chia phân thùy trước thành hạ phân thùy (V,VIII) phân thùy trước thành hạ phân thùy (VI,VII) + Không có giới hạn rõ rệt,nó nằm ngang qua gan phải -Khe phụ thùy trái: chia phân thùy bên thành hạ phân thùy + Ở mặt hoành: từ bờ trái tĩnh mạch chủ đến 1/3 sau 2/3 trước bờ gan trái + Ở mặt tạng: từ bờ trái cửa gan đến 1/3 sau 2/3 trước bờ gan trái **Nhận xét -Gan chia thành nửa gan phải gan trái - Mỗi nửa gan lại chia thành phân thùy phân thùy lại chia làm hạ phân thùy,tổng cộng gan có hạ phân thùy cụ thể - Gan phải: 10 + Phân thùy trước: gồm hạ phân thùy V VIII.ở người Việt Nam hạ phân thùy VIII lớn nên chia thành hạ phân thùy VIII VIII’ + Phân thùy sau: gồm hạ phân thùy VI VII -Gan trái + Phân thùy giữa: mặt hoành có hạ phân thùy V mặt tạng có hạ phân thùy IV I + Phân thùy bên: gồm hạ phân thùy II III 6.Mạch máu,bạch mạch,thần kinh gan 6.1.Mạch máu 6.1.1.Động mạch - Cấp máu cho gan động mạch gan riêng - Nguyên ủy: động mạch gan chung đến bờ trái tĩnh mạch cửa chia ngành: động mạch gan riêng động mạch vị tá tràng - Đường đi: chạy trước tĩnh mạch cửa,giữa mạc nối nhỏ đến cửa gan chia làm 11 nhánh bên động mạch vị phải ngành - Phân nhánh + Ngành phải: chạy vào gan phải cho nhánh Động mạch túi mật Động mạch thùy đuôi Động mạch phân thùy trước Động mạch phân thùy sau + Ngành trái: Chạy vào gan trái cho nhánh Động mạch phân thùy Động mạch phân thùy bên Động mạch thùy đuôi **Đặc điểm người Việt Nam -Động mạch gan riêng: dài 20mm,đường kính 3,3mm - 58% có dạng điển hình - 43% động mạch túi mật xuất phát từ động mạch gan riêng.Có trường hợp 12 động mạch gan riêng động mạch vị tá tràng có nguyên ủy từ nhánh gan phải - 25,8% nhận máu từ nhánh gan phụ động mạch vị trái 6.1.2.Tĩnh mạch cửa vòng nối cửa – chủ - Là tĩnh mạch có chức phận đưa máu từ ống tiêu hóa gan máu từ gan chảy tĩnh mạch chủ tĩnh mạch gan - Nguyên ủy: tĩnh mạch cửa hợp tĩnh mạch mạc treo treangf tĩnh mạch lách.Đặc biệt tĩnh mạch lách nhận them nhánh lớn tĩnh mạch mạc treo tràng - Đường đi: tĩnh mạch cửa chạy chếch phải,nghiêng trước vào mạc nối nhỏ động mạch gan riêng ống mật chủ tạo nên cuống gan - Cuống gan: liên quan từ sâu đến nông: Tĩnh mạch cửa,động mạch gan riêng ống mật chủ.Đến cửa gan,tĩnh mạch cửa chia làm 13 ngành phải trái để vào gan phải gan trái - Các nhánh bên + Tĩnh mạch túi mật + Các tĩnh mạch cạnh rốn + Tĩnh mạch vị phải + Tĩnh mạch vị trái + Tĩnh mạch trước môn vị -Các tĩnh mạch thời kỳ phôi thai: thuộc ngành trái - Tĩnh mạch rốn: tắc lại thành dây chằng tròn - Ống tĩnh mạch: tắc lại thành dây chằng tĩnh mạch ** Vòng nối cửa –chủ -Vòng nối thực quản + Tĩnh mạch thuộc hệ cửa: tĩnh mạch vị trái + Tĩnh mạch thuộc hệ chủ: Tĩnh mạch thực quản 14 -Vòng nối trực tràng: + Tĩnh mạch thuộc hệ cửa: Tĩnh mạch trực tràng + Tĩnh mạch thuộc hệ chủ: tĩnh mạch trực tràng -Vòng nối quanh rốn: + Tĩnh mạch thuộc hệ cửa: tĩnh mạch dây chằng tròn + Tĩnh mạch thuộc hệ chủ: tĩnh mạch thượng vị trên,dưới tĩnh mạch ngực -Vòng nối qua phúc mạc: + Tĩnh mạch thuộc hệ cửa: tĩnh mạch ruột + Tĩnh mạch thuộc hệ chủ: tĩnh mạch chủ ** ý nghĩa vòng nối cửa – chủ : áp lực tĩnh mạch cửa tang lên tĩnh mạch cửa bị tắc,các vòng nối bị vỡ ** Tĩnh mạch gan Bắt nguồn từ tĩnh mahj gian tiểu thùy: 15 -Có tĩnh mạch lớn dẫn máu từ gan vào tĩnh mạch chủ - Tĩnh mạch gan phải,tĩnh mạch gan trái tĩnh mạch gan - Các tĩnh mạch nhỏ chạy từ thùy đuôi vào tĩnh mạch chủ 6.1.3.Mạch bạch - Đi theo dây chằng gan - Dưới hoành: chảy hạch cửa gan hạch cạnh động mạch chủ bên phải - Trên hoành: chảy vào hạch cạnh tĩnh mạch chủ hạch sau mỏm mũi kiếm 6.1.4.Thần kinh - Thần kinh chi phối cho gan tách từ nguồn - Dây thần kinh X trái: qua mạc nối nhỏ vào cửa gan - Đám rối tạng: vào cửa gan theo động mạch gan riêng tĩnh mạch cửa 16 17 [...]... túi mật xuất phát từ động mạch gan riêng.Có 1 trường hợp không có 12 động mạch gan riêng do động mạch vị tá tràng có nguyên ủy từ nhánh gan phải - 25,8% nhận máu từ nhánh gan phụ của động mạch vị trái 6.1.2.Tĩnh mạch cửa và vòng nối cửa – chủ - Là tĩnh mạch có chức phận đưa máu từ ống tiêu hóa về gan và máu từ gan sẽ chảy về tĩnh mạch chủ dưới bởi các tĩnh mạch gan - Nguyên ủy: tĩnh mạch cửa được hợp... vào mạc nối nhỏ cùng động mạch gan riêng và ống mật chủ tạo nên cuống gan - Cuống gan: liên quan từ sâu đến nông: Tĩnh mạch cửa,động mạch gan riêng và ống mật chủ.Đến cửa gan, tĩnh mạch cửa chia làm 2 13 ngành phải và trái để đi vào gan phải và gan trái - Các nhánh bên + Tĩnh mạch túi mật + Các tĩnh mạch cạnh rốn + Tĩnh mạch vị phải + Tĩnh mạch vị trái + Tĩnh mạch trước môn vị -Các tĩnh mạch thời kỳ phôi... sau: gồm 2 hạ phân thùy VI và VII -Gan trái + Phân thùy giữa: ở mặt hoành có hạ phân thùy V và ở mặt tạng có hạ phân thùy IV và I + Phân thùy bên: gồm 2 hạ phân thùy II và III 6.Mạch máu,bạch mạch,thần kinh gan 6.1.Mạch máu 6.1.1.Động mạch - Cấp máu cho gan là động mạch gan riêng - Nguyên ủy: động mạch gan chung khi đến bờ trái của tĩnh mạch cửa chia 2 ngành: động mạch gan riêng và động mạch vị tá tràng... tắc,các vòng nối có thể bị vỡ ** Tĩnh mạch gan Bắt nguồn từ các tĩnh mahj gian tiểu thùy: 15 -Có 3 tĩnh mạch lớn dẫn máu từ gan vào tĩnh mạch chủ dưới - Tĩnh mạch gan phải,tĩnh mạch gan trái và tĩnh mạch gan giữa - Các tĩnh mạch nhỏ chạy từ thùy đuôi vào tĩnh mạch chủ dưới 6.1.3.Mạch bạch - Đi theo 3 dây chằng chính của gan - Dưới cơ hoành: chảy về hạch cửa gan và hạch ở cạnh động mạch chủ bên phải... nối nhỏ đến cửa gan chia làm 1 11 nhánh bên là động mạch vị phải và 2 ngành cùng - Phân nhánh + Ngành phải: chạy vào gan phải và cho 4 nhánh Động mạch túi mật Động mạch thùy đuôi Động mạch phân thùy trước Động mạch phân thùy sau + Ngành trái: Chạy vào gan trái cho 3 nhánh Động mạch phân thùy giữa Động mạch phân thùy bên Động mạch thùy đuôi **Đặc điểm của người Việt Nam -Động mạch gan riêng: dài... động mạch chủ bên phải - Trên cơ hoành: chảy vào hạch cạnh tĩnh mạch chủ dưới và hạch sau mỏm mũi kiếm 6.1.4.Thần kinh - Thần kinh chi phối cho gan tách ra từ 2 nguồn - Dây thần kinh X trái: qua mạc nối nhỏ vào cửa gan - Đám rối tạng: vào cửa gan theo động mạch gan riêng và tĩnh mạch cửa 16 17
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên GAN, Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên GAN, Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên GAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay