Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên (Đường mật)

3 184 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:50

ĐƯỜNG MẬT 1.Đường mật phụ 1.1 Túi mật - Có chức lưu trữ cô đặc mật trước chảy xuống tá tràng - Kích thước: chiều dài cm,chiều rộng: cm - Gồm phần: + Đáy túi mật: nằm khuyết túi mật bờ gan + Thân túi mật: chạy chếch sau ;ên sang trái + Cổ túi mật: đầu cổ hẹp gập vào than ống túi mật.Nằm cách xa gan có mạc treo chứa động mạch túi mật 1.2.Ống túi mật - Dẫn mật từ túi mật xuống ống mật chủ,có kích thước,dài cm,đường kính:3mm - Điểm Murphy: giao điểm bờ thẳng bụng phải bờ sườn phải 2.Đường mật 2.1.Ống gan - Ống gan phải trái: nhận mật từ tiểu quản mật,sau hợp lại thành ống gna chung - Ống gan chung: dài 3cm,đường kính 5mm.Chạy cuống gan đến bờ tá tràng ống túi mật đổ vào ống mật chủ ** Liên quan ống mật chủ -Đoạn tá tràng: nằm cuống gan,liên quan bên trái với động mạch gan riêng phía sau với tĩnh mạch cửa - Đoạn sau tá tràng: sau phần tá tràng - Đoạn sau tụy: xẻ tụy thành rãnh xuống sâu - Đoạn thành tá tràng: Đi phần xuống tá tràng tai nơi dối 2.2.Ống mật chủ: -Dài 5-6 cm,đường kính: 5-6 cm,nơi hẹp ống gan tụy: 3cm - Đi từ bờ tá tràng,sau tụy cuối đổ vào nhú tá lớn ống gan tụy - Bóng gan tụy: + Có vòng bong gan tụy + 50% trường hợp ống mật chủ đổ vào với ống tụy 2.3.Mạch thần kinh đường dẫn mật - Mạch máu: động,tĩnh mạch túi mật cấp dẫn lưu máu - Thần kinh: đám rối gan dây thần kinh X trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên (Đường mật), Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên (Đường mật), Tài liệu ôn thi chuyên tu đại học tây nguyên (Đường mật)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay