Tài liệu thi y chuyên tu đại học tây nguyên (DẠ dày)

12 169 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:50

DẠ DÀY Đại cương -Là đoạn phình to ống tiêu hóa,nối thực quản tá tràng,nằm sát vòm hoành trái sau cung sườn vùng thượng vị trái - Rất co giãn tích từ lít đến 2,5 lít 1.Hình thể - Có thành trước sau,2 bờ bờ cong vị lớn nhỏ,2 đầu tâm vị môn vị - Kể từ xuống dưới,dạ dày gồm có: 1.1.Tâm vị: - rộng khoảng 3-4 cm - Nằm kế cận thực quản bao gồm lỗ tâm vị - Lỗ tâm vị thông thực quản với dày,không có van đóng kín mà có nếp niêm mạc - Người sống,lỗ tâm vị nằm sau sụn sườn trái,trước thân đốt sống ngực X lệch bên trái đường khoảng 2,5 cm 1.2.Đáy vị - Phần phình to hình chỏm hầu - Ở bên trái lỗ tâm vị ngăn cách thực quản bụng khuyết gọi khuyết tâm vị - Đáy vị thường chứa không khí khoảng 50cc,dễ thấy xq 1.3.Thân vị - Nối tiếp phía đáy vị,hình ống,cấu tạo thành bờ - giới hạn mặt phẳng ngang qua lỗ tâm vị giới hạn mặt phẳng qua khuyết góc bờ cong nhỏ 1.4 Phần Môn vị Gồm có phần: -Hang môn vị; tiếp nối với thân vị chạy sang phải sau - Ống môn vị: thu hẹp lại trông giống phễu đổ vào môn vị 1.5.Môn vị - Mặt môn vị đánh dấu tĩnh mạch trước môn vị - Ở môn vị lỗ môn vị thông với tá tràng.Lỗ nằm bên phải đốt sống thắt lưng I 2.Liên quan dày 2.1.Thành trước - Liên quan với thành ngực thành bụng - Phần thành ngực: dày liên quan với quan lồng ngực qua vòm hoành trái như: màng phổi trái,tim,màng tim.Thùy trái gan nhiều chen vào nằm mặt trước dày - Phần thành bụng: dày nằm sát thành bụng trước,trong tam giác giới hạn bởi,bờ gan,cung sườn trái mặt kết tràng ngang 2.2.Thành sau - Phần đáy tâm vị: nằm bên trụ trái hoành,có dây chằng vị hoành gắn vào nên di động - Phần thân vị thành trước hậu cung mạc nối, qua dày có liên quan với: + Đuôi tụy mạch máu rốn lách nằm dây chằng lách thận + Thận thượng thận trái -Phần ống môn vị: nằm tựa mạc treo kết tràng ngang,qua có liên quan với góc tá hỗng tràng quai tiểu tràng trên, 2.3.Bờ cong vị nhỏ - Có mạc nối nhỏ bám vào,bên chứa vòng động mạch bờ cong vị nhỏ chuỗi hạch bạch huyết - Qua hậu cung mạc nối,bờ cong có liên quan với động mạch chủ bụng,động mạch thân tạng đám rối tạng 2.4.Bờ cong vị lớn - Đoạn đáy vị: áp sát vòm hoành trái liên quan với lách - Đoạn có dây chằng hay mạc nối vị lách: chứa động mạch vị ngắn - Đoạn có mạc nối lớn chứa vòng động mạch bờ cong vị lớn 3.Cấu tạo dày Gồm lớp 3.1.Lớp mạc: -Nằm cùng,thuộc tạng phúc mạc liên tục mạc nối nhỏ phủ mặt trước mặt sau dày - Đến bờ cong vị lớn chúng liên tục với mạc nối lớn mạc nối vị lách 3.2.Tấm mạc - Là tổ chức liên kết mỏng,đặc biệt mặt trước sau dày - Lớp mạc dính chặt vào lớp trừ bờ cong vị,dễ bóc tách tổ chức dày lên nhờ chứa mỡ bó mạch thần kinh 3.3.Lớp Kể từ vào gồm có -Tầng dọc: Liên tục với thớ dọc thực quản tá tràng dày dọc theo bờ cong vị nhỏ - Tầng vòng: Bao kín toàn thể dày đặc biệt dày môn vị tạo nên thắt môn vị - Thớ chéo lớp không hoàn toàn,chạy vòng quanh đáy vị chéo xuống phía bờ cong lớn 3.4.Tấm mạc Là tổ chức liên kết lỏng lẻo nên dễ bị xô đẩy 3.5.Lớp niêm mạc Lót mặt dày -Lớp lồi lõm nhô lên xếp thành nếp,phần lớn chạy theo chiều dọc,nhất dọc theo bờ cong nhỏ,các nếp trông liên tục tạo thành rãnh gọi ống vị - Mặt niêm mạc lổn nhổn lên nhiều núm con,mỗi núm gọi vùng dày.Có kích thước thay đổi từ 1mm- 6mm - Trên mặt núm có nhiều hố dày ngăn cách nếp mao vị - Hố ống tiết -5 tuyến dày.Các tuyến tiết khoảng lít dịch vị ngày.Dịch vị gồm có chất axit kiềm - Riêng tuyến vùng môn vị tiết chất kiềm - Rải rác niêm mạc có mô bạch huyết chúng tập trung thành nang bạch huyết dày.Tất cấu trúc nằm phẳng niêm mạc 4.Mạch máu dày Động mạch thân tạng bắt nguồn từ động mạch chủ bụng.ngay sau xuất phát động mạch chia thành ngành: động mạch vị trái,động mạch lách,động mạch gan chung 4.1.Vòng mạch bờ cong vị bé 4.1.1.Bó mạch vị phải - Động mạch vị phải thường xuất phát từ động mạch gan riêng - Trong cuống gan,động mạch trước bên trái,đến bờ cong nhỏ chia thành nhánh lên để nối với nhánh động mạch mạch vị trái - Tĩnh mạch vị phải kèm theo động mạch vị phải đổ vào tĩnh mạch cửa 4.1.2.Bó mạch vị trái - Động mạch vị trái xuất phát từ động mạch thân tạng.đội lên nếp phúc mạc thành nếp vị tụy trái,đến bờ cong nhỏ nơi 1/3 chia thành nhánh: trước sau,bò sát thành bờ cong nhỏ để xuống nối với nhánh động mạch vị phải - Tĩnh mạch vị trái xuất phát gần tâm vị kèm theo động mạch đổ vào tĩnh mạch cửa 4.2.Vòng mạch bờ cong vị lớn Được tạo nên động mạch vị mạc nối phải động mạch vị mạc nối trái 4.2.1.Bó mạch vị mạc nối phải - Động mạch vị mạc nối phải phát sinh từ động mạch vị tá tràng,đi dây chằng vị kết tràng,rồi song song với bờ cong lớn nhánh lên phân phối cho môn vị,thân dày nhánh xuống gọi nhánh mạc nối - Tĩnh mạch vị mạc nối phải ban đầu kèm theo động mạch đến môn vị uốn lên trước đầu tụy để dễ đổ vào tĩnh mạch mạc treo tràng 4.2.2.Bó mạch vị mạc nối trái - Động mạch vị mạc nối trái phát sinh từ động mạch lách rốn lách hay từ nhánh động mạch vị ngắn vào mạc nối vị lách,rồi theo dọc bờ cong lớn dầy chằng vị kết tràng nhánh bên động mạch mạc vị nối phải - Vì chạy khác mạc nối lớn nên chỗ tận động mạch vị mạc nối phải trái không thông - Tĩnh mạch mạc vị nối trái theo động mạch đổ vào tĩnh mạch lách rốn lách 4.2.3.Những động mạch vị ngắn: phát sinh từ động mạch lách hay nhánh nó,chừng 5-6 nhánh qua mạc nối vị lách phân phối cho phần bờ cong vị lớn 4.2.4.Động mạch vùng đáy vị tâm vị gồm có: - Các nhánh thực quản phát sinh từ động mạch vị trái ngược lên phân phối cho mặt trước mặt sau vùng tâm vị đáy vị - Động mạch đáy vị sau bất thường sinh từ động mạch lách dây chằng vị hoành phân phối cho đáy vị mặt sau thực quản - Các động mạch hoành trái cho nhánh đến mặt sau tâm vị - Tất động mạch tạo thành mạng lưới thông nối mặt dày,đặc biệt niêm mạc có thông nối động tĩnh mạch - Trong lớp niêm mạc có mạng động mạch lớn,từ cho loại nhánh phát sinh: quay lớp cơ,một tận niêm mạc 5.Thần kinh dày 5.1.Sự phân phối dây thần kinh lang thang dày - thần kinh lang thang trước sau đến gần bờ cong nhỏ chia nhiều nhánh cho mặt trước mặt sau dày - Ngoài thần kinh lang thang trước cho nhánh gan phần mạc nối nhỏ đến tĩnh mạch cửa cho nhánh môn vị 10 xuống điều hòa hoạt động vùng môn vị,ống môn vị phần tá tràng - Thân thần kinh lang thang sau có cho nhánh tạng theo thân động mạch vị trái đến đám rối tạng 5.2.Sự phân phối sợi thần kinh giao cảm dày - Các sợi giao cảm xuất phát từ đoạn tủy ngực 6-10 ,qua hạch thần kinh nội tạng hạch tạng vào dày theo huyết quản - Còn sợi thần kinh cảm giác thuộc nhiều loại lên theo dây thần kinh lang thang 6.Hạch bạch huyết dày gồm 6.1.Chuỗi hạch bạch huyết dày Dọc theo bờ cong vị nhỏ,nhận bạch huyết ½ phải phần đứng ½ phần ngang dày 6.2.Chuỗi hạch bạch huyết vị mạc nối Nhận bạch huyết ½ trái thân vị ½ phần ngang dọc bờ cong lớn 11 6.3.Chuỗi hạch bạch huyết tụy lách Nhận bạch huyết đáy vị ½ thân vị Mạng bạch mạch dày lưu thông tự với mạng bạch mạch thực quản với mạng tá tràng nên ung thư môn vị không lan tới tá tràng mà lên bờ cong nhỏ 12 [...]... cảm ở dạ d y - Các sợi giao cảm xuất phát từ các đoạn t y ngực 6-10 ,qua các hạch thần kinh nội tạng và hạch tạng đi vào dạ d y theo các huyết quản - Còn các sợi thần kinh cảm giác thì thuộc nhiều loại và đi lên theo d y thần kinh lang thang 6.Hạch bạch huyết dạ d y gồm 6.1.Chuỗi hạch bạch huyết dạ d y Dọc theo bờ cong vị nhỏ,nhận bạch huyết của ½ phải phần đứng và ½ trên phần ngang dạ d y 6.2.Chuỗi... theo bờ cong vị nhỏ,nhận bạch huyết của ½ phải phần đứng và ½ trên phần ngang dạ d y 6.2.Chuỗi hạch bạch huyết vị mạc nối Nhận bạch huyết của ½ trái thân vị và ½ dưới phần ngang dọc bờ cong lớn 11 6.3.Chuỗi hạch bạch huyết t y lách Nhận bạch huyết của đ y vị và ½ trên thân vị Mạng bạch mạch dạ d y lưu thông tự do với mạng bạch mạch thực quản nhưng ít với mạng tá tràng nên ung thư môn vị không lan tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thi y chuyên tu đại học tây nguyên (DẠ dày), Tài liệu thi y chuyên tu đại học tây nguyên (DẠ dày), Tài liệu thi y chuyên tu đại học tây nguyên (DẠ dày)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay