NHOM 1 bảo QUẢN bắp SAU THU HOẠCH ppt

33 135 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:46

Đại học Cần Thơ Khoa: Nông nghiệp SHƯD KỸ THUẬT BẢO QUẢN NGÔ SAU THU HOẠCH GVHD: Bùi Thị Cẩm Hường Phần dành cho đơn vị Sinh viên: Nguyễn Kim Yến 3113128 Trần Bá Đại 3113043 Lê Ly Ni 3113078 Khưu Linh Thẳng 3113100 Nguyễn Huỳnh Diễm Hương 3113053 Lê Văn Hòa 3113049 Giới thiệu • Cây ngô lương thực quan trọng Giới thiệu • Công dụng ngô: Giới thiệu • % Giá trị dinh dưỡng chưa loại hạt Loại hạt Tinh Protein Lipit Xenluloza Tro Nước bột Ngô 69,2 10,6 4,3 2,0 1,4 12,5 Lúa 62,4 7,9 2,2 9,9 5,7 11,9 Lúa mì 63,8 16,8 2,0 2,0 1,8 13,6 Giới thiệu • Tổn thất sau thu hoạch ngô Các hoạt động Thu hoạch Tẽ Làm Khô Vận chuyển Bảo quản Tộng cộng Số liệu Đoàn Số liệu Cục Dự trữ quốc chuyên gia khảo sát gia (Trung bình, %) chương trình miền bắt (Lớn nhất, %) 0,2 4,2 1,7 1,6 7,7 10,0 2,0 10,0 30,0 52,0  Bảo quản cách cần thiết 2.Những đặc tính hạt ngô 2.1 Cấu trúc hạt ngô 2.Những đặc tính hạt ngô 2.2 Hô hấp hạt ngô Hô hấp hiếu khí •C6H12O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2 674Kcal Hô hấp yếm khí •C6H12O6 = 2CO2 + 2C2H5OH 28Kcal 2.Những đặc tính hạt ngô 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp •Yếu tố bên trong: Cấu tạo, tuổi nông sản, tỉ lệ diện tích bề mặt thể tích, cấu trúc bề mặt nông sản… •Yếu tố bên ngoài: Nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí, ánh sáng, sinh vật hại… 2.Những đặc tính hạt ngô 2.4 Hậu trình hô hấp •Làm hao hụt lượng chất khô hạt •Làm tăng thuỷ phần hạt độ ẩm tương đối khí xung quanh hạt •Làm tăng nhiệt độ khối hạt •Làm thay đổi thành phần không khí khối hạt Kỹ thuật thu hoạch làm khô ngô 3.1 Thu hoạch ngô •Thời điểm thu hoạch tốt ngô chín già – Vào ngày khô, cần nhanh chóng phơi khô – Vào ngày mưa, vặt râu, bẻ bắp ngô chúi xuống đến nắng thu •Đặc biệt, không nên đổ đống ngô tươi dễ bị mốc 4.2 Bảo Ưu điểm quản ngô hạt Nhược điểm Giữ hàng năm Kém an toàn không bị sâu mọt, nấm phôi không bảo vi sinh vật phá hoại vệ nên dễ hút ẩm dễ bị sâu mọt nấm móc xâm nhiễm 4.2.1 Bảo quản ngô hạt kho 4.2.2 Bảo quản ngô hạt chum, vại, thùng chứa 4.2.3 Bảo quản điều kiện CO2 cao 4.2.4 Bảo quản ngô hạt cách xử lý nước nóng 4.2 Bảo quản ngô hạt • Chú ý: • Trước nhập kho phải phơi hạt thật khô, loại tạp chất loại hạt bị sâu, mọt • Kho phải vệ sinh sẽ, phun thuốc sát trùng, trấu lót kho phải thật khô chọn loại trấu to, trộn với thuốc • Khi hạt chớm phát sinh sâu hại thi thiết phải xử lý kịp thời cách phơi nắng phhun thuốc hóa học 4.3.1 Đặc điểm bảo quản ngô giống Chất lượng hạt giống đặc trưng độ nảy mầm hạt Bảo quản ngô giống phải đảm bảo: - Giữ độ nảy mầm - Không lẫn tạp - Sạch, khô, chắc, mẫy, sâu mọt 4.3.2 Phương pháp bảo quản hạt ngô giống: Bóc vỏ, phân loại lần Làm khô sơ bộ, phân loại lần Tẻ hạt, phân loại lần Đóng gói bảo quản Xử lý hóa chất Làm khô 4.4 Bảo quản ngô hạt tươi dùng cho chăn nuôi 4.5 Qui trình bảo quản ngô quy mô hộ gia đình Quy trình bảo quản ngô hộ gia đình THU HOẠCH BẮP ĐÃ CHÍNĐÃ HOÀN TOÀNHOÀN ( ĐỘ ẨMTOÀN 22-28%) THU HOẠCH BẮP CHÍN ( ĐỘ ẨM 22-28%) TÁCH BỎBỎ LÁ BỊ HƯ, BẮP NGÔ TRƯỚC TÁCH LÁ BỊPHÂN HƯ,LOẠI PHÂN LOẠI BẮPKHI NGÔ LÀM KHÔ TRƯỚC KHI LÀM KHÔ LÀM KHÔ SƠ BỘ BẰNG PHƠI NẮNG, PHƠI HONG GIÓ HOẶC LÀM KHÔ SƠ BỘ BẰNG NẮNG, MÁY SẤY HONG GIÓ HOẶC MÁY SẤY TẺ NGÔ, LÀM SẠCHLÀM TẠP CHẤT TẺ NGÔ, SẠCH TẠP CHẤT LÀM KHÔ HẠT (HẠT PHƠI HOẶC SẤY) ĐẢM BẢO ĐỘ ẨM LÀM KHÔ ( PHƠI HOẶC SẤY) ĐẢM HẠT ≤ 13% BẢO ĐỘ ẨM HẠT ≤ 13% BẢO QUẢN TRONG THÙNG THÙNG CHỨA XILÔ, HOẶC BAO NI BẢO QUẢN TRONG CHỨA XILÔ, LON LỚP HOẶC BAO NI LON LỚP KIỂM TRATRA ĐỊNH ĐỊNH KÌ VÀ XỬ KHIXỬ CẦNLÝ THIẾT KIỂM KÌLÝVÀ KHI THIẾT CẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO • Đặng Xuân Mai (2001), Những kiến thức cần biết bảo quản ngô qui mô hộ nông dân, NXB Nông nghiệp • http://agriviet.com/nd/3089-ky-thuat-thu-hoach-bao-quan-ngo/ • http://kythuatnongnghiep.edu.vn/ky-thuat-thu-hoach-bao-quanngo-bap.html • http://sokhoahoc.sonla.gov.vn/pho-bien-kien-thuc/kinh-nghiembao-quan-ngo • http://vaas.vn/kienthuc/cayngo/ • http://www.khuyennongvn.gov.vn/kinh-nghiem-bao-quan-ngoquy-mo-nong-ho_t77c648n21917tn.aspx • Nguyễ Mạnh Khải ctv (2006) • Trần Minh Tâm (2004), Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch, NXB Nông nghiệp CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE [...]... thu t bảo quản ngô sau thu hoạch 4 .1 Bảo quản ngô bắp Ưu điểm Nhược điểm - Sâu mọt khó xâm nhập vào phôi -Nhiệt độ và ẩm độ không tích tụ trong bắp -Tăng phẩm chất hạt ngô - Vận chuyển cồng kềnh, tốn bao bì, dụng cụ chứa đựng - Khi sử dụng phải tách hạt 4 .1. 1 Bảo quản ngô bắp trong kho 4 .1. 2 Bảo quản ngô bắp trên giàn trần nhà, gác bếp, trong chòi ngoài nương rẫy 4.2 Bảo Ưu điểm quản ngô hạt Nhược... Phương pháp bảo quản hạt ngô giống: Bóc vỏ, phân loại lần 1 Làm khô sơ bộ, phân loại lần 2 Tẻ hạt, phân loại lần 3 Đóng gói bảo quản Xử lý hóa chất Làm khô 4.4 Bảo quản ngô hạt tươi dùng cho chăn nuôi 4.5 Qui trình bảo quản ngô quy mô hộ gia đình Quy trình bảo quản ngô hộ gia đình THU HOẠCH BẮP ĐÃ CHÍNĐÃ HOÀN TOÀNHOÀN ( ĐỘ ẨMTOÀN 22-28%) THU HOẠCH BẮP CHÍN ( ĐỘ ẨM 22-28%) TÁCH BỎBỎ LÁ BỊ HƯ, BẮP NGÔ TRƯỚC... được hàng năm Kém an toàn hơn vì không bị sâu mọt, nấm phôi không được bảo và vi sinh vật phá hoại vệ nên dễ hút ẩm và dễ bị sâu mọt nấm móc xâm nhiễm 4.2 .1 Bảo quản ngô hạt trong kho 4.2.2 Bảo quản ngô hạt trong chum, vại, thùng chứa 4.2.3 Bảo quản trong điều kiện CO2 cao 4.2.4 Bảo quản ngô hạt bằng cách xử lý nước nóng 4.2 Bảo quản ngô hạt • Chú ý: • Trước khi nhập kho phải phơi hạt thật khô, loại... Kỹ thu t thu hoạch và làm khô ngô 3.2 Kỹ thu t làm khô ngô •Phơi ngô – Có thể phơi trên sân, giàn phơi, kho hong gió, … – Cách phơi: phơi cả bắp, tách hạt phơi với độ dày 5 - 10 cm – Cách nhận biết ngô khô: cắn hoặc đập  mảnh sắc cạnh • Sấy ngô – Ưu điểm: chủ động, nhanh chóng không phụ thu c thời tiết, có thể làm khô với số lượng lớn trong thời gian ngắn, đảm bảo được chất lượng 4 Kỹ thu t bảo quản. .. THIẾT CẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO • 1 Đặng Xuân Mai (20 01) , Những kiến thức cần biết về bảo quản ngô ở qui mô hộ nông dân, NXB Nông nghiệp • 2 http://agriviet.com/nd/3089-ky-thuat -thu- hoach-bao-quan-ngo/ • 3 http://kythuatnongnghiep.edu.vn/ky-thuat -thu- hoach-bao-quanngo-bap.html • 4 http://sokhoahoc.sonla.gov.vn/pho-bien-kien-thuc/kinh-nghiembao-quan-ngo • 5 http://vaas.vn/kienthuc/cayngo/ • 6 http://www.khuyennongvn.gov.vn/kinh-nghiem-bao-quan-ngoquy-mo-nong-ho_t77c648n 219 17tn.aspx... BỊPHÂN HƯ,LOẠI PHÂN LOẠI BẮPKHI NGÔ LÀM KHÔ TRƯỚC KHI LÀM KHÔ LÀM KHÔ SƠ BỘ BẰNG PHƠI NẮNG, PHƠI HONG GIÓ HOẶC LÀM KHÔ SƠ BỘ BẰNG NẮNG, MÁY SẤY HONG GIÓ HOẶC MÁY SẤY TẺ NGÔ, LÀM SẠCHLÀM TẠP CHẤT TẺ NGÔ, SẠCH TẠP CHẤT LÀM KHÔ HẠT (HẠT PHƠI HOẶC SẤY) ĐẢM BẢO ĐỘ ẨM LÀM KHÔ ( PHƠI HOẶC SẤY) ĐẢM HẠT ≤ 13 % BẢO ĐỘ ẨM HẠT ≤ 13 % BẢO QUẢN TRONG THÙNG THÙNG CHỨA XILÔ, HOẶC BAO NI BẢO QUẢN TRONG CHỨA XILÔ, LON... • Kho phải được vệ sinh sạch sẽ, phun thu c sát trùng, trấu lót kho phải thật khô và chọn loại trấu to, sạch trộn với thu c • Khi hạt đã chớm phát sinh sâu hại thi nhất thiết phải xử lý kịp thời bằng cách phơi nắng hoặc phhun thu c hóa học 4.3 .1 Đặc điểm bảo quản ngô giống Chất lượng hạt giống được đặc trưng bằng độ nảy mầm của hạt Bảo quản ngô giống phải đảm bảo: - Giữ độ nảy mầm - Không lẫn tạp... http://sokhoahoc.sonla.gov.vn/pho-bien-kien-thuc/kinh-nghiembao-quan-ngo • 5 http://vaas.vn/kienthuc/cayngo/ • 6 http://www.khuyennongvn.gov.vn/kinh-nghiem-bao-quan-ngoquy-mo-nong-ho_t77c648n 219 17tn.aspx • 7 Nguyễ Mạnh Khải và ctv (2006) • 8 Trần Minh Tâm (2004), Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch, NXB Nông nghiệp CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: NHOM 1 bảo QUẢN bắp SAU THU HOẠCH ppt, NHOM 1 bảo QUẢN bắp SAU THU HOẠCH ppt, NHOM 1 bảo QUẢN bắp SAU THU HOẠCH ppt, Những đặc tính của hạt ngô, Kỹ thuật thu hoạch và làm khô ngô, 1 Bảo quản ngô bắp, 2 Bảo quản ngô hạt, 5 Qui trình bảo quản ngô quy mô hộ gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay