Slide sinh lý tế bào (môn giải phẫu sinh lý)

51 297 2
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:45

SINH LÝ TẾ BÀO MỤC TIÊU Trình bày chức phận tế bào Mô tả cấu tạo tế bào -TB đơn vị nhỏ thực chức thể Có nhiều loại TB khác nhau, tế bào có đặc tính riêng Có cấu tạo chung tế bào Gồm: • Màng TB • Nhân TB • Bào tương (nguyên sinh chất) có bào quan thực chức năng: tiêu thụ oxy nhả CO2, tổng hợp protein • Đặc biệt có số tb thực chức thực bào ( bạch cầu) Kích thước hình dáng tế bào • Kích thước; nhỏ từ 5-200 micromet (1/1000mm) • Hình dáng nhiều hình dạng khác nhau:hình tròn (tế bào máu), Hình trụ (TB biểu mô dày ruột), TẾ BÀO THẦN KINH hình (TB thần kinh) Hình vuông (TB tuyến giáp) Cấu tạo tế bào • Cấu tạo hóa học Mỗi thể có khoảng tỷ TB (riêng TB TK có từ 15-20 tỷ) TB cấu tạo chủ yếu từ năm chất nước, muối khoáng, protid, lipid, glucid 1.Nước: chiếm khoảng từ 75-85% Nước kết hợp với chất hữu cơ, nên có tính chất khối dung dịch keo 2.Chất điện giải: có v trò qu.trọng việc trì áp suất thẩm thấu TB Chất điện giải quan trọng củaTB kali, magne, photphat, sulfat, cacbonat lượng nhỏ chất natri, clo canxi Cấu tạo tế bào 3.Protid: chiếm từ 10-20% khối TB, tạo nên cấu trúc TB Glucid: nguồn lượng TB trình sống, tham gia cấu tạo men TB Glucid chiếm 1% khối TB, tăng đến 3% TB 6% TB gan 5.Lipid: tham gia cấu tạo màng TB, màng nhân, hệ tiểu vật, nguồn dự trữ lượng TB Quan trọng photpholipid cholesterol, chiếm khoảng 2% khối TB Ngoài có triglycerid, TB mỡ (chiếm 95%) Các phận tế bào TB gồm phần: - Màng TB - Bào tương (chất nguyên sinh) - Nhân TB Màng tế bào Là màng kép bao quanh TB, liên tiếp với lưới nội nguyên sinh màng nhân, Vận chuyển tích cực nguyên phát • Năng lượng giải phóng trực tiếp nhờ phân giải ATP chất phosphate giàu lượng Cơ chế vận chuyển nghiên cứu đầy đủ “bơm Na+- K+” qua màng tế bào Vận chuyển tích cực thứ phát • Là loại v.chuyển dùng lượng gián tiếp(năng lượng giải phóng từ bậc thang nồng độ ion sinh vận chuyển tích cực nguyên phát) • Loại v.ch này, chất tải cần có k.hợp với ion natri, nồng độ ion Na+ TB thấp, tốc độ v.chuyển chất bị chậm lại V.chuyển tích cực thứ phát gồm trình: đồng v.chuyển v.chuyển ngược Đồng vận chuyển - Đồng v.chuyển acid amin tương tự glucose, khác có loại protein v.chuyển, ứng với loại acid amin nhận dạng - Đồng vận chuyển Na+- K+- 2Cl- , trình đưa ion Cl- vào tế bào, chiều với ion Na+ ion K+ - Đồng vận chuyển K+ Cl- đưa ion K+ Cl- từ tế bào màng tế bào - Đồng vận chuyển ion I- , Fe++, urat Vận chuyển ngược • Còn gọi V.chuyển đổi chỗ: có chế : - V.chuyển ngược chiều Na+- Ca++ xảy hầu hết màng TB, ion Na+ v.chuyển vào , ion Ca++ vận chuyển màng TB, ion gắn vào protein mang - Vận chuyển ngược chiều Na+ - H+, xảy số mô, đ.biệt ống lượn gần nhu mô thận, ion Na+ v.chuyển từ lòng ống vào bên TB ống, ion H+ v.chuyển ngược chiều từ TB dịch lòng ống Như vậy, vừa thải ion H+ (chất cặn bã ch.hóa) vừa giữ ion Na+ cần cho thể Cơ chế đóng vai trò qu.trọng, việc kiểm soát ion H+ dịch thể Vận chuyển tích cực qua kẽ TB • Là v.ch không đ.thuần qua màng TB, mà v.ch chất qua lớp TB, qua lớp biểu mô • Sự v.ch thường xảy niêm mạc ruột, ống thận, tuyến ngoại tiết • Cơ chế: có phần - V,ch tích cực chất qua màng tb vào TB, - Kh.tán đơn v.ch thụ động chất qua màng TB phía dịch kẽ • Ví dụ: vc tích cực qua lớp TB lòng ống tiêu hóa Các TB biểu mô phía giáp với lòng ống, gắn chặt kín, nên từ phía long ống ruột,ion Na + qua khoảng khe TB mà xuyên qua màng TB ống TH Màng có tính thấm cao ion Na+ nước, chất kh.tán nhanh vào trongTB, nên as thẩm thấu TB tăng, ion Na+ nước bị kéo khoảng kẽ Ẩm bào, thực bào • Là qu.trình vc tích cực, thực TB phải tiêu tốn lượng • Quá trình diễn sau: trước nuốt t.xúc TB với vật lạ, chất có kích thước lớn, tiếp đến màng TB lõm vào tạo túi để bọc lấy vật thể, gọi túi thực bào hay ẩm bào Tiếp theo, túi tách rời khỏi màng, vào bào tương, màng TB khép lại cũ Túi thực bào trôi tự bào tương, có hay nhiều lysosom tới gần tiếp xúc Xuất bào • Là tượng đào thải chất khỏi TB, ví dụ hormone, chất trung gian hóa học tổng hợp tb, chất không cần thiết cho tb • Những phần lại túi không tiêu hóa được, túi chuyển đến sát màng tb, diễn hòa màng, để vận chuyển chất đào thải ngoài./ [...]... NST trong tb mỗi loài động vật là một số cố định 2n (của người là 23 đôi) SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO Tế bào phân chia theo 2 cách trực phân và gián phân 1 Trực phân -Nhân tế bào mẹ thắt lại thành 2 thùy rời nhau thành 2 nhân con chạy về 2 cực -Khối bào tương cũng thắt lại phân đôi Cứ như vậy, tế bào phân chia thành 4,8,10 tế bào Gián phân Cách phân chia cao cấp hơn trong tiến hóa ,qua 4 TK: kỳ trước, biến kỳ,... NST xuất hiện rõ ràng hình chữ V hay chữ U • Bào tâm chia đôi, chạy về 2 cực của tế bào • Màng nhân biến đi 2.Biến kỳ: Có 2 hiện tượng: • Các NST xếp thành một vòng trên mặt phẳng xích đạo của tb • Mỗi NST tách dọc thành 2 NST con Gián phân 3.Kỳ sau: Có 3 hiện tượng : • Hai nhóm NST con tiến về 2 cực tế bào • 2 nhóm NST này vây quanh 2 bào tâm con • Tế bào thắt lại 4.Kỳ cuối: Có 2 hiện tượng • Hai... thắt lại 4.Kỳ cuối: Có 2 hiện tượng • Hai nhân con hình thành ở 2 cực • TB cắt hẳn thành 2 tế bào con GIẢM PHÂN Các NST xếp thành một vòng trên mặt phẳng xích đạo của tb 2 nhóm NST này vây quanh 2 bào tâm con Hai nhân con hình thành ở 2 cực Tế bào thắt lại TB cắt hẳn thành 2 tế bào con CHỨC NĂNG CỦA MÀNG T.BÀO Màng kép , có 2 lớp phospho lipid có xen kẽ những phân tử protid • 5 chức năng 1 NGĂN CHIA... gồm 1 hay 2 hạt nhỏ (tiểu thể trung tâm) nằm gần nhân, có vai trò quan trọng trong sự phân bào và chi phối sự vận động của tb Nhân tế bào Nằm giữa tế bào, hình cầu hay hình bầu dục, Cấu tạo: 1.Màng nhân: màng lipid kép, có lỗ thủng để chất nhân thông với nguyên sinh chất, tạo thành mối liên hệ giữa nhân và bào tương 2.Chất nhân: chất lỏng nằm trong nhân có chứa hạt nhân và thể nhiễm sắc (AND,ARN)... TB Bào tương (nguyên sinh chất) Là một dịch keo trong suốt ,chứa những thành phần nhỏ : 1.Lưới nội nguyên sinh là hệ thống ống và túi nhỏ thông với nhân tb (ở trong), thông với môi trường ngoài tb Lưới nội nguyên sinh đóng vai trò quan trọng trong sự dẫn lưu và chuyển hóa (trao đổi chất) trong tb 2.Ribosom: là bào quan nhỏ chứa nhiều loại acid ribonucleic (ARN), có tác dụng tổng hợp protein Bào tương... 3 MIỄN DỊCH 4.TIẾP NHẬN 5 TRAO ĐỔI CHẤT QUA MÀNG Sự trao đổi chất qua màng t .bào Có vai trò duy trì sự tồn tại và phát triển của tb -Những chất cần thiết: từ ngoài vào trong tb -Chất cặn bã : đi từ trong tế bào ra ngoài Quá trình vận chuyển qua màng tb rất phức tạp, bao gồm: • Vận chuyển trực tiếp • Thực bào, • Ẩm bào, xuất bào ( những chất có k.thước lớn) Vận chuyển chất qua màng TB 1.Vận chuyển... kênh tích điện âm rất mạnh, các điện tích âm này sẽ kéo ion Na+ từ ngoài vào trong tế bào + Sự đóng mở kênh protein: giúp kiểm soát khả năng thấm của các kênh, do sự dãn nở của các phân tử protein làm đóng hay mở kênh • # Kênh Na+ cổng mở và đóng ở mặt ngoài màng tế bào • # Kênh K - cổng mở và đóng ở mặt trong màng tế bào • Là khuếch tán có gia tốc, Khuếch tán tăng cường: chất được v.chuyển gắn vào... tb phân chia -ARN có cả trong chất nhân, lẫn trong bào tương ARN thông tin, chỉ huy sự tái tổng hợp protid của tế bào -ARN và AND chính là cơ sở di truyền và hoạt động của tb Các thể nhiễm sắc Là những thể nhỏ hình dây cấu tạo bởi ADN gắn với protid NST xuất hiện rõ ràng khi TB bắt đầu phân chia Các phân tử ADN của NST giữ mã thông tin di truyền của sinh vật Số NST trong tb mỗi loài động vật là một... dụng tổng hợp protein Bào tương (nguyên sinh chất) 3.Ty lạp thê (Hệ tiểu vật): những vật nhỏ, hình hạt hay dây, có nhiều vách ngăn,có nhiệm vụ hô hấp và cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào 4.Bộ Golgi: có chức năng chế tiết các chất 5.Lysosome: chứa nhiều men làm tiêu hủy những thành phần của chất sống, tiêu hóa những chất hữu cơ lạ xâm nhập vào tb 6 .Bào tâm: gồm 1 hay 2 hạt nhỏ (tiểu thể...Cấu tạo màng tế bào - Màng TB được tạo nên từ 2 lớp phospho lipid có xen kẽ những phân tử protid - Có khả năng cho các phân tử nhỏ thấm qua một cách có chọn lọc Các chức năngcủa màng TB 5 chức năng: 1 Ngăn cách: tb này với các tb khác và với môi trường ngoài tb 2.Trao đổi chất giữa tb với môi trường ngoài tb (ẩm bào, thực bào) 3.Thông tin từ ngoài tb vào trongTB và ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide sinh lý tế bào (môn giải phẫu sinh lý) , Slide sinh lý tế bào (môn giải phẫu sinh lý) , Slide sinh lý tế bào (môn giải phẫu sinh lý) , Sự trao đổi chất qua màng t.bào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay