Slide nhập môn giải phẫu sinh lý (môn giải phẫu sinh lý)

19 141 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:45

BÀI 1: NHẬP MÔN GP-SL CBG:Nguyễn Thị Thanh Phượng • 1.ĐỊNH NGHĨA - GP-SL người tích hợp môn: GP SL học người, - Là ngành sinh vật học, sở Y-Dược học - Là ngành KH, NC: * Hình thái, cấu tạo thể (GP) * Hoạt động, chức năng(SL)của quan, phận thể sống (hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tiết niêu, hệ sinh dục….) Thời đại sinh học phân tử • GP-SL NC hoạt động chức năng, cấu tạo TB, Giải phẫu học siêu vi-phân tử • Nghiên cứu sâu cấu trúc, hoạt động chức GEN ĐỐI TƯỢNG NC • Là thể người • NC điều hòa chức để đảm bảo thể tồn tại, phát triển cách bình thừơng thích ứng với biến đổi môi trường sống Giải phẫu học phát triển PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU phương pháp 1.Quan sát: giác quan (nhìn, sờ, gõ, nghe…)bằng dụng cụ(kính hiển vi quang học, điện tử, siêu âm, phản ứng hóa học, miễn dịch 2.Thực nghiệm : có cách * In vivo: NC thể toàn vẹn, cách tách rời quan khỏi mối liên hệ TK, giữ nguyên nuôi dưỡng đường máu * In vitro: NC cách tách rời quan tế bào khỏi thể nuôi dưỡng phòng thí nghiêm với điều kiện thể Phương pháp học tập GP-SL • Kiến thức : môn bản(hóa học, lý học, hóa sinh học), môn liên quan (sinh học, mô học…) • Có s/sánh, l/hệ ch/năng, c/tạo c/quan, h/ thống quan mối l/hệ thể với m/trường • Áp dụng k/thức GP-SL để giải thích tượng, triệu chứng trường hợp bệnh lý mặt phẳng không gian GP-SL góp phần NC việc phát triển dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe ban đầu…là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt chiến lược phát triển nước ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide nhập môn giải phẫu sinh lý (môn giải phẫu sinh lý) , Slide nhập môn giải phẫu sinh lý (môn giải phẫu sinh lý) , Slide nhập môn giải phẫu sinh lý (môn giải phẫu sinh lý)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay