Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp PPT

31 141 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:44

BÁO CÁO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT CHỦ ĐỂ : THIẾT KẾ BỘ GIA NHIỆT KHÔNG KHÍ DÙNG TRONG LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP 275px-Centrifugal_fan Nhóm 14 GVHD: Võ Kiến Quốc Thành viên nhóm Vũ Lê Quốc 21002651 Vũ Công Bình 21000239 Trần Đức Tuấn 21003799 221 TÓM TẮT SƠ LƯỢC BÁO CÁO • Giới thiệu chung gia nhiệt không khí công nghiệp • Các bước tính toán thông số • Phát thảo thiết kế autocad • Tài liệu tham khảo Sơ lược thuyết trình nhóm 14 Quốc Bình Tuấn I.Giới thiệu Chung gia nhiệt không khí công nghiệp II Các bước tính toán thông số toán III Phát thảo thiết kế autocad I Giới thiệu sơ lược gia nhiệt không khí Khái niệm -Bộ sấy không khí gọi gia nhiệt không khí -Là bề mặt truyền nhiệt đặt phía sau lò để tận dụng nhiệt khói sau khỏi nhiệt Nâng cao hiệu suất cho lò - số hình ảnh gia nhiệt không khí thực tế : ` Phân Loại Theo nguyên tắc truyền nhiệt gia nhiệt không khí chia làm loại : + Thu nhiệt Nhiệt truyền trực tiếp từ khói tới không khí qua vách kim loại + Hồi nhiệt Khói đốt nóng kim loại sau nhiệt tích tụ lại truyền cho không khí - Ta sâu tìm hiểu lọai thu nhiệt , loại sử dụng phổ biến Bộ gia nhiệt không khí kiểu thu nhiệt Về mặt cấu tạo ta chia làm loại : Kiểu thép Kiểu ống gang Bằng ống thép Được sử dụng rộng rải Gồm hệ thống đứng đặt sole giử với mặt sàng Hiện không sử dụng Hiện người ta sử dụng nhiều Chủ yếu dùng cho gia nhiệt không khí nhiệt độ cao Bộ sấy không khí kiểu ống: + Gồm có ống gang ống thép • Bộ sấy không khí kiểu ống thép có ưu điểm sau : - Đơn giản chế tạo lắp ráp, làm việc chắn - Tro bám ống không nhiều, ống dễ dàng thổi - Khắc phục tượng lọt không khí vào đường khói - Có xuất tiêu hao kim loại tương đối bé, khoảng 24kg cho 1m vuông bề mặt truyền nhiệt 10 17 18 +19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO : • Sách lò ( tập ) – Nguyễn Sỹ Mão • Thiết kế lò – Trần Thanh Kỳ • Tính Toán Thiết Kế Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt – Bùi Hải • Truyền Nhiệt Tính Toán Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt – Hoàng Đình Tín 30 THANK YOU 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp PPT, Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp PPT, Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp PPT, Bộ sấy không khí kiểu ống: + Gồm có ống gang và ống thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay