Slide đại cương về cơ thể sống (môn giải phẫu sinh lý)

22 187 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:44

ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ THỂ SỐNG • Đơn vị sống tế bào, quan tập hợp vô số tb Trong thể có nhiều loại tb khác nhau, loại tb có đ.điểm riêng, có đặc điểm chung:: • Chuyển hóa • Chịu kích thích • Sinh sản Chuyển hóa Là b.đổi v.chất thể sống qua q.trình *Quá trình đồng hóa (tổng hợp) Là trình tổng hợp chất mà thể thu nhận từ thức ăn, để chuyển hóa thành chất dinh dưỡng * Quá trình dị hóa (phân giải ) Là trình phân giải: - Các chất d.dưỡng thành chất đơn giản, để hấp thu vào TB - Các chất cặn bã để đào thải thể Quá trình cần oxy cho phản ứng oxy hóa Quá trình dị hóa sinh lượng cần thiết cho thể hoạt động Đặc điểm chịu kích thích • • Khả thể sống đáp ứng với t.nhân k.thích từ nội hay từ ngoại môi ( do: học, lý học hay hóa học… Khi thể bị k.thích đáp ứng lại trình sống gọi hưng phấn (tạo nên phản xạ) - Nếu cường độ k.thích vừa đủ gọi ngưỡng kích thích -Nếu cường độ k.thích yếu (dưới ngưỡng) không gây đáp ứng - Nếu cường độ k thích lớn, gây trình tương phản với hưng phấn gọi ức chế Đặc điểm sinh sản * Sinh sản vô tính h.thức sinh sản kết hợp tb sinh dục đực tb sinh dục cái(rong, tảo…) * Sinh sản hữu tính có kết hợp tb sinh dục đực cái, có k.hợp NST t.bào bố mẹ • Con vừa mang đặc tính bố, đặc tính mẹ, đặc tính di truyền • Tính di truyền bị thay đổi theo thay đổi điều kiện m.trường,gọi tính biến dị • Tính di truyền biến dị trình đối lập tạo sở cho tiến hóa sinh vật DỊCH NỘI BÀO-DỊCH NGOẠI BÀO * Dịch nội bào: dịch nằm tế bào, chiếm 2/3 tr.lượng thể trưởng thành * Dịch ngoại bào: dịch nằm TB (khoảng kẽ) như: huyết tương, dịch não tủy… chiếm 1/3 lượng dịch thể • Dịch ng.bào, vận chuyển khắp thể nhờ hệ tuần hòan máu Dịch ng.bào cung cấp chất d.dưỡng cần thiết cho tồn ph.triển tb Hằng tính nội môi(HTNM) Là trì định m.trường nội môi(ổn định nồng độ chất, độ pH) để tb, quan thực ch.năng chúng HTNM thực nhờ hệ thống : • Hệ thống tiếp nhận chất d.dưỡng ch.hóa chất d.dưỡng(hệ tiêu hóa, hô hấp, hệ cơ, gan… • Hệ thống v.chuyển chất d.dưỡng: máu, dịch bạch huyết, dịch kẽ… • Hệ thống tiết s.phẩm ch.hóa: hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, da… Nhờ hệ thống trên, thành phần nội môi ổn định đổi không ngừng ĐIỀU HÒA CHỨC NĂNG Chức sống thể điều hòa hệ thống: • Hệ thống thần kinh • Hệ thống thể dịch Hai hệ thống phối hợp hoạt động để trì sống cho thể tuân theo chế điều hòa ngược(feedback) Điều hòa ngược (feedback) • • • • • • Phản xạ không điều kiện (cung phản xạ đơn giản) Là loại PX có tính năng, di truyền lại cho hệ sau Trung tâm PX không điều kiện nằm tủy sống(sừng trước, sau, bên ) Cung phản xạ đ.gỉan có TB thần kinh Với kích thích (đau, nhiệt…) tác động vào TB cảm giác (N1)đến sừng sau Cảm giác theo TBTK N2 đến sừng trước Từ sừng trước có phản ứng co theo TBTK (N3) đến Phản xạ có điều kiện(cung PX phức tạp) • Là loại PX thành lập đời sống sau trình luyện tập, phải biết tác nhân kích thích • Ví dụ : phản xạ tiết nước bọt nhìn thấy chanh, có người ăn chanh biết vị chua chanh Cung phản xạ đơn giản Cung phản xạ phức tạp Điều hòa chức đường thần kinh Do đồi thị điều khiển, đ.thị nhân xám lớn não, có chức năng: Trung khu GC &đối GC,điều hòa nhịp tim trơn Điều hòa nhịp thở Điều hòa thân nhiệt Điều hòa tuyến yên Điều hòa đói, no Điều hòa khát, uống Trung khu hình thành nhân cách • Điều hòa chức qua 12 đôi dây TK sọ não Điều hòa chức đường thể dich • Máu bạch huyết có vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng, nội tiết tố truyền thông tin khắp thể, yếu tố điều hòa chất tan máu thể dịch, gồm có : 1.Các chất khí máu • Nồng độ O2 CO2 cao hay thấp,là điều kiện quan trọng để trì thể sống Vai trò ion máu 2.Các ion K+, Na+, Ca++, tham gia vào chế tạo điện màng, dẫn truyền xung động thần kinh Rối loạn nồng độ ion này, làm tính ổn định nội môi dẫn đến rối loạn hoạt động tế bào Vai trò ion máu • Các ion Ca++, Mg++, tham gia vào việc giải phóng hormon TB • Nếu rối loạn nồng độ ion này, dẫn đến rối loạn hoạt động số hormon chất truyền đạt thần kinh 3.Vai trò hormon • Hormon đóng vai trò chủ yếu chế điều hòa thể dịch • Hormon tuyến nội tiết tiết, trực tiếp vào máu,đi khắp thể giúp điều hòa chức TB • Ví dụ: hormon tuyến giáp, làm tăng chuyển hóa hầu hết TB thể • Đặc điểm hormon: với nồng độ thấp, làm thay đổi hoạt động chức thể Điều hòa ngược • (feedback) • Khi có thay đổi (tăng hay giảm ) hoạt động quan đó, có tác dụng ngược trở lại, để điều chỉnh hoạt động quan trở lại bình thường • Có kiểu điều hòa ngược: điều hòa ngược dương tính điều hòa ngựơc âm tính Điều hòa ngược âm tính Khi nồng độ chất giảm, hay hoạt động chức quan giảm, ĐH ngược làm tăng nồng độ chất, hay tăng hoạt động chức quan, Ví dụ : • Khi huyết áp động mạch tăng, có loạt phản ứng : giảm sức co bóp tim, giảm nhịp tim, để điều chỉnh huyết áp trở bình thường • Khi nồng độ hormon tuyến giáp máu tăng, tác động ngược trở lại, ức chế h.động vùng đồi tuyến yên, k.quả làm giảm h.động tuyến giáp làm nồng độ hormon tuyến giáp trở lại bình thường • Điều hòa ngược dương tính • Khi chức hoạt động quan gỉam, kéo theo phản ứng xảy ra, kết làm gỉam thêm cách trầm trọng • Ví dụ : bệnh nhân bị chấn thương nặng, lit máu, lượng máu thể giảm đến mức không đủ máu để tim bơm có hiệu quả, làm áp suất động mạch giảm máu đến nuôi tim giảm.Kết quả, làm tim suy yếu làm giảm hiệu suất bơm tim, trình tiếp diễn tim ngừng đập • Như vậy, chất điều hòa ngược dương tính, không dẫn đến ổn định, ngươc lại tạo ổn định trầm trọng • Kiểu điều hòa ngược dương tính, thường xảy thời gian ngắn , sau trở lại kiểu điều hòa ngược âm tính thông thường./ [...]... hormon • Hormon đóng vai trò chủ yếu trong cơ chế điều hòa thể dịch • Hormon được các tuyến nội tiết bài tiết, trực tiếp vào máu,đi khắp cơ thể giúp điều hòa chức năng của các TB • Ví dụ: hormon tuyến giáp, làm tăng chuyển hóa của hầu hết các TB trong cơ thể • Đặc điểm của hormon: với một nồng độ rất thấp, cũng có thể làm thay đổi hoạt động chức năng của cơ thể Điều hòa ngược • (feedback) • Khi có... hay thấp,là điều kiện quan trọng để duy trì cơ thể sống Vai trò của các ion trong máu 2.Các ion K+, Na+, Ca++, tham gia vào cơ chế tạo điện thế màng, dẫn truyền xung động thần kinh Rối loạn nồng độ các ion này, sẽ làm mất tính ổn định của nội môi và dẫn đến rối loạn hoạt động của tế bào Vai trò của các ion trong máu • Các ion Ca++, Mg++, tham gia vào việc giải phóng hormon tại TB • Nếu rối loạn nồng... nhịp tim và cơ trơn 2 Điều hòa nhịp thở 3 Điều hòa thân nhiệt 4 Điều hòa tuyến yên 5 Điều hòa đói, no 6 Điều hòa khát, uống 7 Trung khu hình thành nhân cách • Điều hòa chức năng qua 12 đôi dây TK sọ não Điều hòa chức năng bằng đường thể dich • Máu và bạch huyết có vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng, nội tiết tố và truyền thông tin khắp cơ thể, yếu tố điều hòa là các chất tan trong máu và thể dịch, gồm... hoạt động của một cơ quan nào đó, thì sẽ có tác dụng ngược trở lại, để điều chỉnh hoạt động của cơ quan đó trở lại bình thường • Có 2 kiểu điều hòa ngược: điều hòa ngược dương tính và điều hòa ngựơc âm tính Điều hòa ngược âm tính Khi nồng độ chất đó giảm, hay hoạt động chức năng của cơ quan đó giảm, thì ĐH ngược sẽ làm tăng nồng độ của một chất, hay tăng hoạt động chức năng của một cơ quan, Ví dụ :... các phản ứng như : giảm sức co bóp của cơ tim, giảm nhịp tim, để điều chỉnh huyết áp trở về bình thường • Khi nồng độ hormon tuyến giáp trong máu tăng, sẽ tác động ngược trở lại, ức chế h.động vùng dưới đồi và tuyến yên, k.quả làm giảm h.động của tuyến giáp làm nồng độ hormon tuyến giáp trở lại bình thường • Điều hòa ngược dương tính • Khi chức năng hoạt động của 1 cơ quan nào đó gỉam, sẽ kéo theo các... sẽ kéo theo các phản ứng xảy ra, kết quả càng làm gỉam thêm 1 cách trầm trọng • Ví dụ : 1 bệnh nhân bị chấn thương nặng, mất 2 lit máu, lượng máu trong cơ thể giảm đến mức không đủ máu để tim bơm có hiệu quả, làm áp suất động mạch giảm và máu đến nuôi cơ tim cũng giảm.Kết quả, làm tim suy yếu và càng làm giảm hiệu suất bơm của tim, quá trình này cứ tiếp diễn cho đến khi tim ngừng đập • Như vậy, bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide đại cương về cơ thể sống (môn giải phẫu sinh lý) , Slide đại cương về cơ thể sống (môn giải phẫu sinh lý) , Slide đại cương về cơ thể sống (môn giải phẫu sinh lý)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay