Slide chuyển hóa và điề nhiệt (môn giải phẫu sinh lý)

28 182 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:44

CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Chuyển hóa lượng biến đổi dạng lượng thể từ dạng sang dạng khác tuân theo định luật bảo toàn lượng CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG CỦA CƠ THỂ Có dạng n.lượng, dạng n.lượng sinh công(hóa năng, năng, thẩm thấu năng, điện năng) dạng lượng không sinh công nhiệt Hóa Nguồn gốc: sinh l.kết ng.tử, ph.tử hóa học cấu tạo nên thể Ý nghĩa: n.lượng dùng để sinh công hóa học liên kết ng.tử, ph.tử lại với tạo cho thể có hình dạng định không gian CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG 2.Động hay • Nguồn gốc: sinh trượt lên sợi actin myosin • Ý nghĩa: n.lượng dùng để sinh công học v.chuyển vật chất qua màng tb, v.chuyển máu tuần hoàn, v.chuyển khí hô hấp, v.chuyển thức ăn tiêu hóa, vận CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG Thẩm thấu • Nguồn gốc: sinh ch.lệch nồng độ chất hai bên màng tb • Ý nghĩa: n.lượng dùng để sinh công th.thấu, th.thấu nước Điện • Nguồn gốc: sinh ch.lệch nồng độ ion hai bên màng tb • Ý nghĩa: n.lượng dùng để sinh công điện, tạo dòng điện sinh học điện nghỉ điện hoạt động màng tb CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG Nhiệt Nguồn gốc: sinh trực tiếp từ ph.ứng ch.hóa thể Trung bình khoảng 80% n.lượng sinh từ phản ứng ch.hóa trở thành nhiệt Ý nghĩa: tb sống máy sử dụng nhiệt để sinh công, nhiệt sinh dùng để đ.bảo trì thân nhiệt ổn định dạng n.lượng thoái hóa cần thường xuyên thải thể TỔNG HỢP NĂNG LƯỢNG Cơ thể không tự sinh n.lượng mà phải lấy từ hóa năng, thức ăn chuyển thành dạng n.lượng cần cho sống Ba chất sinh thức ăn protid, glucid lipid Sự tổng hợp n.lượng thể diễn qua giai đoạn: - Giai đoạn phosphoryl oxy hóa khử - Giai đoạn hình thành dạng lượng thể từ ATP Giai đoạn phosphoryl oxy hoá khử Gồm trình: * Quá trình oxy hóa khử: Xảy bào tương ty thể tb Các chất sinh thoái hóa, tạo chất cho hydro CO2 Cơ chất cho hydro vào chuỗi hô hấp tb đến O2 hít vào sinh lượng tự do, H2O nhiệt *Quá trình phosphoryl hóa: Xảy ty thể tb N.lượng tự sinh từ trình oxy hóa khử dùng để phosphoryl hóa ADP tạo hợp chất giàu n.lượng ATP Như hóa chất sinh chuyển thành hóa ATP Giai đoạn hình thành dạng lượng thể từ ATP • Hóa năng: bào tương tb, ATP cung cấp n.lượng cho phản ứng t.hợp chất , dự trữ, tiết • Động hay năng: tb cơ, ATP cung cấp n.lượng cho trượt lên sợi actin myosin Như hóa ATP chuyển thành động v.động thể Giai đoạn hình thành dạng lượng thể từ ATP • Thẩm thấu năng: màng tb, ATP c.cấp n.lượng cho v.chuyển chủ động vật chất qua màng tb trì ch.lệch nồng độ chất hai bên màng • Điện năng: màng tb, ATP cung cấp n.lượng cho v.chuyển chủ động ion qua màng tế bào trì ch.lệch nồng độ ion hai bên màng Chuyển hóa sở • Định nghĩa: chuyển hóa sở n.lượng cần thiết cho thể tồn điều kiện sở: không vận cơ, không tiêu hóa, không điều nhiệt Đây ch.hóa n.lượng cho hoạt động tim đập, phổi hô hấp, thận tiết, trao đổi vật chất qua màng tế bào…khi thể trạng thái hoàn toàn bình thường • Đơn vị đo chuyển hóa sở: Kcal/m2 da/giờ Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa sở • Tuổi: tuổi cao chuyển hóa sở giảm • Giới: chuyển hóa sở nam cao nữ độ tuổi • Nhịp ngày đêm: chuyển hóa sở cao vào lúc 1316 chiều thấp vào lúc 1-4 sáng • Chu kỳ kinh nguyệt thai nghén: nửa sau chu kỳ kinh nguyệt có thai chuyển hóa sở cao bình thường • Trạng thái tình cảm: lo lắng căng thẳng làm tăng chuyển hóa sở; ngược lại ngủ, bệnh nhân trầm cảm chuyển hóa sở lại giảm • Các yếu tố bệnh lý: ưu tuyến giáp làm tăng chuyển hóa sở ngược lại; sốt làm chuyển hóa sở tăng, suy dinh dưỡng làm chuyển hóa sở giảm Điều hòa chuyển hóa lượng chế thần kinh • Kích thích thần kinh giao cảm làm tăng chuyển hóa lượng • Vùng đồi (trung tâm hệ thần kinh thực vật) có trung tâm điều nhiệt nên ảnh hưởng đến chuyển hóa lượng • Các phần khác hệ thần kinh ảnh hưởng đến chuyển hóa lượng Điều hòa chuyển hóa lượng chế thể dịch • • • • • • • Các hormon làm tăng ch.hóa n.lượng: Hormon T3, T4 tuyến giáp: tăng ch.hóa lượng hầu hết mô thể Hormon catecholamin tủy thượng thận: tăng huy động lượng từ glucid Hormon cortisol vỏ thượng thận: tăng huy động n.lượng từ glucid Hormon insulin, glucagon tuyến tụy: tăng huy động n.lượng từ glucid Hormon GH tuyến yên: tăng huy động n.lượng từ lipid Hormon sinh dục: làm tăng đồng hoá protid tích lũy lượng Hormon sinh dục nam làm tăng mạnh hormon sinh dục nữ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT Điều hòa thân nhiệt gọi tắt điều nhiệt Đây h.động chức nhằm giữ cho thân nhiệt định nhiệt độ môi trường sống thay đổi Nhờ giữ tốc độ phản ứng hóa học diễn thể tương đối định Do coi điều nhiệt mặt đảm bảo định nội môi THÂN NHIỆT • Thân nhiệt nhiệt độ thể Có loại thân nhiệt: • Thân nhiệt trung tâm: nh.độ phần sâu thể gan, não, tạng…Thân nhiệt trung tâm thường giữ ổn định quanh trị số 370C Đây nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ phản ứng hóa học xảy c.thể, m.đích h.động điều nhiệt Thân nhiệt trung tâm thường đo nơi: trực tràng định nhất, miệng thấp trực tràng 0,2-0,50C dao động nhiều hơn, nách thấp trực tràng 0,5-10C dao động nhiều • Thân nhiệt ngoại vi: nhiệt độ da, chịu ảnh hưởng nh.độ m.trường thường thấp thân nhiệt trung tâm Thân nhiệt ngoại vi dùng để đánh giá hiệu h.động điều nhiệt Thân nhiệt ngoại vi thay đổi tuỳ theo vị trí đo da Các yếu tố ảnh hưởng đến thân nhiệt • Tuổi: tuổi cao thân nhiệt giảm, • Nhịp ngày đêm: thân nhiệt thấp vào lúc 1-4 sáng cao vào lúc 14-17 chiều • Chu kỳ kinh nguyệt thai nghén: nửa sau chu kỳ kinh nguyệt thân nhiệt tăng 0,3-0,50C, tháng cuối thai kỳ thân nhiệt tăng thêm 0,5-0,80C • Vận cơ: cường độ vận lớn thân nhiệt cao • Nhiệt độ môi trường: m.trường nóng lạnh thân nhiệt ngoại vi tăng lên giảm không nhiều • Tình trạng bệnh: nhìn chung bệnh nhiễm khuẩn làm tăng thân nhiệt, bệnh tả làm giảm thân nhiệt Thân nhiệt thay đổi theo hoạt động tuyến giáp QUÁ TRÌNH SINH NHIỆT nguồn gốc sinh nhiệt thể: 1.Phản ứng chuyển hóa: diễn thường xuyên, cung cấp lượng nhiệt lớn đóng vai trò quan trọng thể Các hoạt động chuyển hóa sinh nhiệt gồm: • Chuyển hoá sở: yếu tố làm tăng chuyển hoá làm tăng sinh nhiệt lên đến 150% • Vận cơ: co 75% lượng tiêu hao dạng nhiệt Đặc biệt cóng run nguyên nhân sinh nhiệt quan trọng hình thức co có đến 80% lượng dạng nhiệt • Tiêu hóa: tác dụng động lực đặc hiệu thức ăn 2.Môi trường: nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao thân nhiệt vào thể không khí nóng, vật nóng, mặt trời Tuy nhiên sinh nhiệt không thường xuyên lượng nhiệt cung cấp không lớn Nguồn nhiệt ảnh hưởng chủ yếu đến thân nhiệt ngoại vi QUÁ TRÌNH THẢI NHIỆTNhiệt sinh thể đến đâu truyền bề mặt da niêm mạc đường hô hấp để thải đến đấy, nhờ hệ thống mạch máu Có chế thải nhiệt truyền nhiệt bốc nước Thải nhiệt cách truyền nhiệt • Truyền nhiệt phương thức nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh Như muốn thải nhiệt bên cách truyền nhiệt thể phải có nhiệt độ cao nhiệt độ môi trường xung quanh • Có hình thức truyền nhiệt: xạ, trực tiếp đối lưu Thải nhiệt cách bốc nước • Dựa sở nước lúc chuyển từ thể lỏng sang thể khí phải hút nhiệt vào Một lít nước bốc lấy nhiệt lượng 580Kcal Nhiệt độ môi trường cao thải nhiệt bốc nước tăng với điều kiện nước thoát bề mặt bề mặt thoáng gió • Có hình thức bốc nước: qua da qua đường hô hấp Bốc nước qua đường hô hấp • Nước bay đường hô hấp nước tuyến niêm mạc đường hô hấp tiết để làm ẩm không khí vào phổi • Lượng nhiệt toả phương thức bốc nước qua đường hô hấp phụ thuộc vào thể tích thông khí phổi Trong môi trường nóng thông khí phổi có tăng lên, bốc nước qua đường hô hấp ý nghĩa quan trọng phản ứng chống nóng loài người Bốc nước qua da Dưới hai hình thức: • Thấm nước qua da: lượng nước thấm qua da trung bình ngày đêm 0,5 lít Lượng nước với lượng nước bốc qua đường hô hấp tổng cộng khoảng 0,6lít/ngày giúp thải nhiệt lượng khoảng 12-16Kcal/giờ Đây lượng nước thường xuyên, không cảm thấy không thay đổi theo nhiệt độ thể không khí • Bài tiết mồ hôi: lượng mồ hôi tiết thay đổi từ lít môi trường lạnh lên đến tối đa 1,5-2 lít môi trường nóng Mồ hôi giúp thải nhiệt bốc da nên bề mặt da cần thoáng Lượng mồ hôi bốc da thay đổi tùy thuộc vào độ ẩm không khí tốc độ gió ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT Thân nhiệt điều hòa nguyên tắc: * Lượng nhiệt sinh thể lượng nhiệt toả khỏi thể khoảng thời gian Nguyên tắc thực nhờ hoạt động cung phản xạ phức tạp với trung tâm vùng đồi đường truyền vừa đường th.kinh vừa đường thể dịch Trung tâm điều nhiệt bình thường giữ mức “điểm chuẩn” (set point) =370C để đảm bảo cho thân nhiệt ổn định Cơ chế chống nóng thể • Những kích thích môi trường nóng, thông qua phản xạ điều nhiệt, gây giảm trình sinh nhiệt tăng trình thải nhiệt • Giảm trình sinh nhiệt: giảm phản ứng ch.hoá thể Đây ng.nhân gây cảm giác mệt mỏi môi trường nóng Nhưng ch.hoá sở hoạt động sống nên giảm nhiều Do giảm sinh nhiệt không quan trọng tăng thải nhiệt chế chóng nóng • Tăng trình thải nhiệt: chế chống nóng chủ yếu nên chống nóng gọi điều nhiệt vật lý • Cơ chế : dãn mạch máu da, tăng lượng máu đến da khiến da đỏ lên môi trường nóng Máu đến da tăng dẫn đến: • Tăng truyền nhiệt: máu làm tăng nhiệt độ da • Tăng tiết mồ hôi: dẫn đến nước muối Cơ chế chống lạnh thể • Những kích thích môi trường lạnh, thông qua phản xạ điều nhiệt, gây giảm trình thải nhiệt tăng trình sinh nhiệt • Giảm trình thải nhiệt: co mạch máu da, giảm lượng máu đến da khiến da tái môi trường lạnh Máu đến da giảm dẫn đến giảm truyền nhiệt tiết mồ hôi Nhưng máu đến da ảnh hưởng xấu tới việc nuôi da làm cho da bị dầy lên, mẩn ngứa, nốt hoạt tử môi trường lạnh Do giảm trình thải nhiệt không quan trọng tăng sinh nhiệt chế chống lạnh Đồng thời với phản xạ co mạch da có phản xạ dựng lông co chân lông gây tượng sởn da gà Phản xạ di tích phản xạ chống lạnh động vật, loài người giá trị chống lạnh Tăng sinh nhiệt Là chế chống lạnh chủ yếu, nên chống lạnh gọi điều nhiệt hoá học Cơ chế sau: Tăng chuyển hoá tế bào: – Thần kinh giao cảm catecholamin tủy thượng thận: có tác dụng làm tăng tốc độ chuyển hoá lượng tb để sinh nhiệt(mà không dự trữ dạng ATP) gọi nhiệt hoá học Lượng nhiệt hoá học sinh tỷ lệ thuận với lượng mỡ nâu Ở người, mỡ nâu có nhiều trẻ em tập trung chủ yếu xung quanh xương bả vai, nguồn tạo nhiệt quan trọng trẻ – T3-T4 tuyến giáp: có t.dụng làm tăng tốc độ ch hoá n.lượng tất tb sinh nhiệt Tác dụng T3-T4 chậm kéo dài catecholamin Điều hòa thân nhiệt hành vi • • • • • Loài người, chế điều nhiệt sinh học thể có chế điều nhiệt hành vi tích luỹ từ sống: Cải tạo vi khí hậu: mùa hè mở cửa đón gió, dùng quạt, ngăn nguồn xạ, đội mũ, trồng lấy bóng mát, dùng máy điều hòa… Mùa đông: đóng cửa, dùng lò sưởi… Chọn quần áo thích hợp: mùa hè mặc quần áo màu sáng để phản chiếu tia xạ, quần áo mỏng, rộng chất liệu vải dễ thấm mồ hôi (cotton) để dễ thải nhiệt Mùa đông mặc quần áo màu thẫm, vải dầy, xốp tạo lớp không khí dầy không di động bao quanh để chống thải nhiệt, quần áo lông thú, lông nhân tạo Chọn chế độ ăn thích hợp: mùa hè nên ăn thức ăn giàu lượng lipid thức ăn có SDA cao protid để giảm sinh năng, uống nhiều nước Chế độ ăn mùa đông ngược lại Ngoài có số loại thức ăn giúp giải nhiệt gây nóng Rèn luyện: rèn luyện để quen chịu nóng hay chịu lạnh biện pháp chủ động mang lại hiệu lớn [...]... làm tăng thân nhiệt, bệnh tả làm giảm thân nhiệt Thân nhiệt cũng thay đổi theo hoạt động của tuyến giáp QUÁ TRÌNH SINH NHIỆT 2 nguồn gốc sinh nhiệt của cơ thể: 1.Phản ứng chuyển hóa: diễn ra thường xuyên, cung cấp một lượng nhiệt lớn đóng vai trò quan trọng trong cơ thể Các hoạt động chuyển hóa sinh nhiệt gồm: • Chuyển hoá cơ sở: các yếu tố làm tăng chuyển hoá cơ bản đều làm tăng sinh nhiệt lên đến... Hormon sinh dục: làm tăng đồng hoá protid tích lũy năng lượng Hormon sinh dục nam làm tăng mạnh hơn hormon sinh dục nữ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT Điều hòa thân nhiệt gọi tắt là điều nhiệt Đây là một h.động chức năng nhằm giữ cho thân nhiệt hằng định trong khi nhiệt độ của môi trường sống luôn thay đổi Nhờ đó sẽ giữ tốc độ các phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể tương đối hằng định Do vậy có thể coi điều nhiệt. .. dưới dạng nhiệt Đặc biệt cóng run là những nguyên nhân sinh nhiệt quan trọng bởi vì trong hình thức co cơ này có đến 80% năng lượng mất đi dưới dạng nhiệt • Tiêu hóa: tác dụng động lực đặc hiệu của thức ăn 2.Môi trường: nhiệt năng truyền từ những vật có nhiệt độ cao hơn thân nhiệt vào cơ thể như không khí nóng, vật nóng, mặt trời Tuy nhiên sự sinh nhiệt này không thường xuyên lượng nhiệt do... thải nhiệt ra bên ngoài bằng cách truyền nhiệt thì cơ thể phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh • Có 3 hình thức truyền nhiệt: bức xạ, trực tiếp đối lưu Thải nhiệt bằng cách bốc hơi nước • Dựa trên cơ sở là nước trong lúc chuyển từ thể lỏng sang thể khí phải hút nhiệt vào Một lít nước bốc hơi sẽ lấy đi một nhiệt lượng bằng 580Kcal Nhiệt độ môi trường càng cao thì sự thải nhiệt. .. 0,2-0,50C dao động nhiều hơn, ở nách thấp hơn ở trực tràng 0,5-10C dao động nhiều hơn nữa • Thân nhiệt ngoại vi: là nhiệt độ da, chịu ảnh hưởng của nh.độ m.trường thường thấp hơn thân nhiệt trung tâm Thân nhiệt ngoại vi có thể dùng để đánh giá hiệu quả h.động điều nhiệt Thân nhiệt ngoại vi thay đổi tuỳ theo vị trí đo trên da Các yếu tố ảnh hưởng đến thân nhiệt • Tuổi: tuổi càng cao thân nhiệt. .. cung cấp không lớn Nguồn nhiệt năng này ảnh hưởng chủ yếu đến thân nhiệt ngoại vi QUÁ TRÌNH THẢI NHIỆT Nhiệt sinh ra trong cơ thể đến đâu sẽ được truyền ra bề mặt ngoài da hoặc niêm mạc đường hô hấp để thải ra ngoài đến đấy, nhờ hệ thống mạch máu Có 2 cơ chế thải nhiệt là truyền nhiệt bốc hơi nước 1 Thải nhiệt bằng cách truyền nhiệt • Truyền nhiệt là phương thức trong đó nhiệt năng được truyền... giao cảm làm tăng chuyển hóa năng lượng • Vùng dưới đồi (trung tâm hệ thần kinh thực vật) có các trung tâm điều nhiệt nên cũng ảnh hưởng đến chuyển hóa năng lượng • Các phần khác của hệ thần kinh cũng ảnh hưởng đến chuyển hóa năng lượng Điều hòa chuyển hóa năng lượng bằng cơ chế thể dịch • • • • • • • Các hormon làm tăng ch .hóa n.lượng: Hormon T3, T4 của tuyến giáp: tăng ch .hóa năng lượng của hầu hết... tùy thuộc vào độ ẩm của không khí tốc độ gió ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT Thân nhiệt được điều hòa trên nguyên tắc: * Lượng nhiệt sinh ra trong cơ thể bằng lượng nhiệt toả ra khỏi cơ thể cùng trong một khoảng thời gian Nguyên tắc này được thực hiện nhờ hoạt động của một cung phản xạ phức tạp với trung tâm là vùng dưới đồi đường truyền ra vừa là đường th.kinh vừa là đường thể dịch Trung tâm điều nhiệt bình... đảm bảo hằng định nội môi THÂN NHIỆT • Thân nhiệt nhiệt độ của cơ thể Có 2 loại thân nhiệt: • Thân nhiệt trung tâm: là nh.độ các phần sâu trong cơ thể như gan, não, các tạng…Thân nhiệt trung tâm thường được giữ ổn định quanh trị số 370C Đây là nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ các phản ứng hóa học xảy ra trong c.thể, là m.đích của h.động điều nhiệt Thân nhiệt trung tâm thường được đo ở... thân nhiệt ổn định Cơ chế chống nóng của cơ thể • Những kích thích của môi trường nóng, thông qua phản xạ điều nhiệt, gây giảm quá trình sinh nhiệt tăng quá trình thải nhiệt • Giảm quá trình sinh nhiệt: giảm các phản ứng ch.hoá trong cơ thể Đây là ng.nhân gây cảm giác mệt mỏi trong môi trường nóng Nhưng ch.hoá cũng là cơ sở của các hoạt động sống nên không thể giảm nhiều được Do đó giảm sinh nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chuyển hóa và điề nhiệt (môn giải phẫu sinh lý) , Slide chuyển hóa và điề nhiệt (môn giải phẫu sinh lý) , Slide chuyển hóa và điề nhiệt (môn giải phẫu sinh lý)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay