Tiểu luận Tài chính tiền tệ Đầu tư công ở việt nam giai đoạn 2010 2015

39 1,339 2
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:42

Đầu tư công là một trong các hình thức chi tiêu của chính phủ, nhằm cung ứng cơ sở vật chất, hàng hóa công cộng phục vụ cho cuộc sống của người dân. Đầu tư công có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trong mọi thời kỳ, đây cũng là bộ phận quyết định hiệu quả đầu tư chung của cả nền kinh tế. Bên cạnh hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ICOR, cơ cấu đầu tư công cũng là yếu tố được dùng để đánh giá hiệu của của hoạt động đầu tư công. Chính vì vậy, việc nghiên cứu và tìm ra cơ cấu đầu tư công hợp lý đới với Việt Nam nói riêng và các nước khác trên thế giới nói chung, là vô cùng cần thiết. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này, cơ sở lý luận đã tương đối hoàn thiện nhưng số liệu đã cũ và chưa cập nhật, các giải pháp không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Tiểu luận nghiên cứu dựa trên số liệu trong năm năm từ 2010 đến 2015 và mong muốn tìm ra các biện pháp tái cơ cấu đầu tư công hiệu quả cho Việt Nam.Mục đích của tiểu luận là xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam hiện nay và tìm ra các biện pháp tái cơ cấu đầu tư công phù hợp cho nước ta. Để làm được điều đó, nhiệm vụ chính của tiểu luận là tìm hiểu và đánh giá về thực trang đầu tư công ở Việt Nam gần đây dựa trên lý thuyết về cơ cấu đầu tư công, sau đó là đề xuất các giải pháp.Phương pháp nghiên cứu của nhóm thực hiện tiểu luận chủ yếu là phương pháp nghiên cứu cơ bản: thống kê, tổng hợp, so sánh và phân tích dữ liệu. Tiểu luận ngoài phần Mở đầu, Kết Luận và Tài liệu tham khảo thì gồm 3 phần: Cơ sở lý luận về đầu tư công và cơ cấu đầu tư công, Thực trạng đầu tư công của Việt Nam từ 2010 đến 2015 và Giải pháp cho cơ cấu đầu tư công. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Khoa Tài Ngân hàng - - TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THỰC TRẠNG CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN Nhóm số 25: STT Họ tên MSV 07 Nguyễn Phương Anh 1415510015 08 Nguyễn Phương Anh 1411510008 47 Ngô Huyền My 1415510108 Lớp tín : TCH301(1-1516).1 GV hướng dẫn : Ph.D Nguyễn Thị Lan Hà Nội, tháng 12 năm 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Đầu tư công hình thức chi tiêu phủ, nhằm cung ứng sở vật chất, hàng hóa công cộng phục vụ cho sống người dân Đầu tư công có vai trò quan trọng kinh tế thời kỳ, phận định hiệu đầu tư chung kinh tế Bên cạnh hệ số hiệu sử dụng vốn đầu tư ICOR, cấu đầu tư công yếu tố dùng để đánh giá hiệu của hoạt động đầu tư công Chính vậy, việc nghiên cứu tìm cấu đầu tư công hợp lý đới với Việt Nam nói riêng nước khác giới nói chung, vô cần thiết Đã có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này, sở lý luận tương đối hoàn thiện số liệu cũ chưa cập nhật, giải pháp không phù hợp với tình hình Tiểu luận nghiên cứu dựa số liệu năm năm từ 2010 đến 2015 mong muốn tìm biện pháp tái cấu đầu tư công hiệu cho Việt Nam Mục đích tiểu luận xây dựng sở lý luận thực tiễn cấu đầu tư công Việt Nam tìm biện pháp tái cấu đầu tư công phù hợp cho nước ta Để làm điều đó, nhiệm vụ tiểu luận tìm hiểu đánh giá thực trang đầu tư công Việt Nam gần dựa lý thuyết cấu đầu tư công, sau đề xuất giải pháp Phương pháp nghiên cứu nhóm thực tiểu luận chủ yếu phương pháp nghiên cứu bản: thống kê, tổng hợp, so sánh phân tích liệu Tiểu luận phần Mở đầu, Kết Luận Tài liệu tham khảo gồm phần: Cơ sở lý luận đầu tư công cấu đầu tư công, Thực trạng đầu tư công Việt Nam từ 2010 đến 2015 Giải pháp cho cấu đầu tư công CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ CÔNG VÀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG 1.1 Đầu tư công 1.1.1 Khái niệm Đầu tư công hoạt động đầu tư nhà nước vào chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đầu tư vào chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 1.1.2 - Đặc điểm Là khoản chi tích lũy; quy mô cấu chi đầu tư công ngân sách nhà nước không cố định phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ mức độ phát triển khu vực kinh tế tư nhân Chi đầu tư công phải gắn chặt chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu đầu tư Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá, kiểm tra, tra, thực kế hoạch đầu tư công - Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, khoản vốn vay ngân sách địa phương để đầu tư 1.1.3 Vai trò - Xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực: • Cơ sở hạ tầng phát triển mở khả thu hút luồng vốn đầu tư đa dạng cho phát triển kinh tế-xã hội • Là điều kiện để phát triển vùng kinh tế động lực, vùng trọng điểm từ tạo tác động lan toả lôi kéo vùng liền kề phát triển • Trực tiếp tác động đến vùng nghèo, hộ nghèo thông qua việc cải thiện hạ tầng nâng cao điều kiện sống hộ - Phát triển doanh nghiệp Nhà nước số lĩnh vực then chốt mà thành phần kinh tế khác khả không muốn đầu tư - Tạo sức hút nguồn vốn khác tham gia đầu tư vào mục tiêu công cộng 1.1.4 Tiêu chí xác định hiệu đầu tư công Nhiều nghiên cứu thực để đánh giá hiệu đầu tư công chủ yếu thông qua phương pháp hệ số ICOR, mô hình phân tích mối tương quan vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế (VECM) phương pháp hàm sản xuất (hệ số MP) Phương pháp hàm sản xuấtđã sử dụng phổ biến nhiều nước để đánh giá hiệu đầu tư công Nội dung phương pháp sau: Để đánh giá hiệu đầu tư khu vực nhà nước tăng trưởng kinh tế ta sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas có dạng: Trong đó: A: Công nghệ Y: GDP toàn kinh tế K1: Tích lũy vốn khu vực khác (tổng tích lũy vốn trừ tích lũy vốn khu vực nhà nước) K2: Tích lũy vốn khu vực nhà nước L: Lao động Lấy vi phân hàm sản xuất theo lợi tức khu vực nhà nước ta có: Với MP sản phẩm cận biên khu vực nhà nước) Ở đây, số MP lợi tức ngành sản xuất hay khu vực Về khía cạnh coi tiêu đánh giá hiệu đầu tư khu vực hay ngành Trong trường hợp hiệu đầu tư khu vực nhà nước Cơ cấu đầu tư công 1.2 Đầu tư công Theo nguồn vốn Vốn nước Theo ngành Vốn nước Theo cách truyền thống Theo nhóm ngành Theo khối ngành 1.2.1 Cơ cấu đầu tư công theo nguồn vốn: Theo vùng Cơ cấu đầu tư công theo nguồn vốn hay cấu nguồn vốn đầu tư công thể quan hệ tỷ lệ loại nguồn vốn tổng vốn đầu tư công hay nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp dự án • Nguồn vốn nước: Vốn ngân sách nhà nước: Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hình thành từ nhiều nguồn thu khác thuế, phí tài nguyên, bán hay cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước Thông qua hoạt động chi Ngân sách, Nhà nước cung phí đầu tư cho sở kết cấu hạ tầng, hình thành doanh nghiệp thuộc nghành then chốt sở tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho đời phát triển doanh nghiệp thuộc • thành phần kinh tế Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước: Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước hình thức độ chuyển từ phương thức cấp phát vốn ngân sách sang phương thức tín dụng dự án có khả thu hồi vốn • trực tiếp Vốn đầu tư doanh nghiệp nhà nước: Nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp nhà nước chủ yếu bao gồm từ khấu hao tài sản cố định thu nhập giữ lại doanh nghiệp nhà nước Vai trò chủ yếu nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp nhà nước đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, đổi • thiết bị, đại hóa dây chuyền công nghệ doanh nghiệp Vốn đầu tư tư nhân dân cư: Nguồn vốn khu vực tư nhân bao gồm phần tiết kiệm dân cư, phần tích lũy doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã Chúng đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn, mở mang ngành nghề, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ vận tải địa phương - Nguồn vốn nước ngoài: • Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI): Đầu tư trực tiếp nước hình thức đầu tư quốc tế mà chủ đầu tư quốc gia (thường công ty hay cá nhân cụ thể) mang nguồn lực cần thiết sang quốc gia khác để thực đầu tư Nguồn vốn FDI có đặc điểm khác với nguồn vốn đầu tư nước khác việc tiếp nhận nguồn vốn • không phát sinh nợ cho nước tiếp nhận Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA): Theo uỷ ban viện trợ phát triển: ODA nguồn vốn hỗ trợ thức từ nước bao gồm khoản viện trợ cho vay với điều kiện ưu đãi Nguồn vốn viện trợ phát triển thức dành cho nước phát triển quan thức quan thừa hành phủ, tổ chức • liên phủ phi phủ tài trợ Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại quốc tế: Đây nguồn vốn mà nước nhận vốn vay từ ngân hàng thương mại quốc tế với mức lãi suất định Sau thời gian, nước phải hoàn trả vốn lãi, ngân hàng thương mại quốc tế thu lợi nhuận từ lãi • suất khoản vay Nguồn vốn huy động qua thị trường vốn quốc tế: Là nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán giới, việc bán trái phiếu, cổ phiếu phủ, công ty nước nước mà không bị ràng buộc điều kiện tín dụng quan hệ cho vay để gây sức ép với nước huy động vốn quan hệ khác 1.2.2 Cơ cấu đầu tư công phát triển theo ngành Cơ cấu đầu tư phát triển theo ngành cấu thực đầu tư cho nghành kinh tế quốc dân tiểu ngành, thể việc thực sách ưu tiên phát triển, sách đầu tư ngành thời kỳ định - Phân chia theo cách truyền thống Nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ: Mục đích đánh giá, phân tích tình hình đầu tư Nước ta ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ để đạt mục tiêu CNH - HĐH Đảng đề - Phân chia theo nhóm ngành kết cấu hạ tầng sản xuất sản phẩm xã hội Nghiên cứu tính hợp lý đầu tư cho nhóm ngành Đầu tư cho kết cấu hạ tầng phải trước bước với tỷ lệ hợp lý để đạt tăng trưởng - Phân chia theo khối ngành Khối ngành chủ đạo khối ngành lại Đầu tư phải đảm bảo tương quan hợp lý hai khối ngành để trì cân sản phẩm chủ đạo sản phẩm ngành khác 1.2.3 Cơ cấu đầu tư công phát triển theo địa phương, vùng lãnh thổ Cơ cấu đầu tư theo địa phương vùng lãnh thổ cấu đầu tư theo không gian, phản ánh tình hình sử dụng nguồn lực địa phương phát huy lợi cạnh tranh vùng Cơ cấu đầu tư theo vùng, lãnh thổ hình thành gắn liền với cấu đầu tư theo ngành thống vùng kinh tế Trong vùng, lãnh thổ lại có số ngành ưu tiên đầu tư, tạo cấu đầu tư theo ngành riêng Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu đầu tư công Những nhân tố kinh tế Yếu tố thị trường, nhu cầu tiêu dùng xã hội: Trong kinh tế, nhu cầu 1.3 1.3.1 - yếu tố mang tính chủ quan phản ánh thông qua thị trường trở thành đòi hỏi khách quan, giúp nhà kinh tế trả lời ba câu hỏi kinh tế là: sản xuất gì? sản xuất bao nhiêu? sản xuất nào? Nhu cầu thị trường qua ảnh hưởng đến cấu đầu tư công, nhà nước dựa vào nhu cầu thị trường để định phân phối nguồn vốn cho đầu tư vào ngành, vào vùng Trong trình xây dựng cấu đầu tư hợp lý, yếu tố thị trường coi trọng, tránh trường hợp cân đối cung cầu - ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất Trình độ phát triển đạt lực lượng sản xuất nhân tố ảnh hưởng mạnh tới hình thành cấu đầu tư Sự phát triển toàn diện lực lượng sản xuất (bao gồm tư liệu sản xuất, khoa học công nghệ người lao động) ảnh hưởng đến quy mô đầu tư, phát triển yếu tố lực lượng sản xuất định cấu đầu tư Trong ba yếu tố yếu tố người yếu tố mang tính định nên nguồn vốn dành cho phát triển nguồn nhân lực phải đề cao Bên cạnh đó, khoa học công nghệ thành tựu văn minh nhân loại hiệu sử dụng công nghệ lại tùy thuộc vào điều kiện nước Nếu biết lựa chọn công nghệ phù hợp với tiềm nguồn lực đất nước, trình độ vận dụng quản lý … tạo động lực mạnh mẽ cho hình thành cấu đầu tư công hợp lý - Trong giai đoạn phát triển định, quan điểm chiến lược, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế- xã hội đất nước phản ánh tính kế hoạch khách quan kinh tế Một tác dụng công tác kế hoạch hóa góp phần điều chỉnh hạn chế xu hướng đầu tư bất hợp lý, điều chỉnh cấu đầu tư theo hướng ngày hợp lý Ví dụ: Mục tiêu xây dựng phát triển kinh tế trọng điểm đặc biệt tác động mạnh tới cấu đầu tư công theo vùng lãnh thổ Mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa lại ảnh hưởng đến cấu đầu tư công theo ngành … 1.3.2 Những nhân tố bên kinh tế Năng lượng: Vùng kinh tế trung tâm lượng hàng đầu nước, nơi sản xuất xuất than đá (Quảng Ninh), nhiệt điện (Uông Bí Phả Lại Quảng Ninh) Phát triển du lịch: Khu vực tập trung nhiều di tích lịch sử danh lam thắng cảnh vào bậc nước với Hà Nội trung tâm Các dự án sân gôn, khu nghỉ mát đẳng cấp quốc tế đầu tư xây dựng, đặc biệt khu vực xung quanh di sản giới Vịnh Hạ Long b) - - Thực trạng đầu tư công Vùng kinh tế Bắc Đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn (trong thời kỳ 1995 - 2002 chiếm khoảng 43,5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội) tập trung vào số công trình then chốt, tạo điều kiện thuận lợi khai thác tiềm vùng Thời kỳ 1996 - 2002, đầu tư toàn xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc ước đạt khoảng 120 nghìn tỷ đồng (theo giá hành), khoảng 20% đầu tư toàn xã hội nước; vốn Nhà nước chiếm khoảng 63%, vốn FDI chiếm khoảng 22% vốn dân chiếm khoảng 15% Đầu tư bước đầu tạo tiềm lực cho phát triển lâu dài hình thành khâu đột phá Về hệ thống đường bộ: quốc lộ 1A tuyến chiến lược quan trọng hoàn thành việc khôi phục, cải tạo nâng cấp từ Lạng Sơn Hà Nội Ninh Bình đến Thanh Hoá, đạt tiêu chuẩn cấp III; quốc lộ 18, từ Bắc Ninh Bãi Cháy hoàn thành việc nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III Đoạn Bãi Cháy Mông Dương - Móng Cái triển khai nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV; việc nâng cấp quốc lộ 10 hoàn thành; đường Láng - Hoà Lạc hoàn thành giai đoạn I đạt tiêu chuẩn cấp I Đã xây dựng cầu cầu Bình, Triều Dương, Tân Đệ, Tiên Cựu; xây dựng cầu Yên Lệnh, Thanh Trì, Bãi Cháy ; Các quốc lộ khác 2B, 38, 39, 183, 12B, 21, 21B 23 cải tạo Giao thông nông thôn phát triển mạnh (cải tạo khoảng 300 km, làm khoảng 150 km) Về hệ thống sân bay: vùng có sân bay khai thác sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Cát Bi sân bay Gia Lâm Sân bay Nội Bài đầu tư đạt công suất triệu hành khách/năm, có điều kiện mở rộng để đạt triệu hành khách/năm - - - - c) Sân bay Cát Bi sân bay nội địa đảm nhận vai trò dự bị cho sân bay Nội Bài; dự kiến kéo dài đường hạ - cất cánh đạt khoảng 2800 mét dài, mở rộng nhà ga từ 4000 m2 lên 6000 m2; quy hoạch mở thêm đường bay khu vực hướng tới xây dựng Cát Bi thành sân bay quốc tế Sân bay Gia Lâm chủ yếu phục vụ quân dịch vụ trực thăng Về hệ thống cảng biển: mở rộng cảng Hải Phòng, đến năm 2002 thực tế hàng hoá thông qua cảng đạt 11,4 triệu tấn; cảng Cái Lân đầu tư giai đoạn I đạt 1,1 triệu Đã hình thành đội tầu biển có tổng trọng tải 50 vạn DWT, thực vận tải 2,4 triệu (so với nước chiếm tỷ trọng gần 50% phương tiện 40% khối lượng) Về mạng lưới đường sắt: tuyến đường sắt: Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên Hà Nội - Vinh nâng cấp; hệ thống đường ray, tà vẹt thay mới; đường ngang, cầu, thông tin tín hiệu sửa chữa đảm bảo an toàn chạy tàu Về mạng lưới đường sông: năm qua đường sông đầu tư quản lý, khai thác tốt (trong có tuyến Đáy - Ninh Phúc; tuyến Lạch Giang - Hà Nội; tuyến Quảng Ninh - Phả Lại - Việt Trì; tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Ninh Bình) Các cảng sông nâng cấp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, rõ cụm cảng Hà Nội, Ninh Phúc, Việt Trì Mạng lưới điện phát triển đến xã, phường lãnh thổ toàn vùng Kết cấu hạ tầng đô thị cải thiện nhanh, khu vực thành phố Hà Nội, Hải Phòng Một số vấn đề cần quan tâm Việc đầu tư phát triển đô thị khu công nghiệp vùng điểm chưa hợp lý Hệ thống đô thị Vùng phát triển nhanh chưa có quy hoạch chung với tầm nhìn dài hạn Trong thời gian vừa qua tỉnh đồng loạt triển khai lập đề án đầu tư khu đô thị cách ạt Trong đề án có không đề án khu đô thị không mang lại hiệu quả, gây lãng phí đất đai vốn đầu tư Tiếp tục phát triển đồng đại hoá hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông đường hàng không; đặc biệt hệ thống giao thông Thủ đô Hà Nội 2.3.2.2 Vùng kinh tế trọng điểm Trung a) Giới thiệu chung Vùng kinh tế trọng điểm Trung bao gồm tỉnh thành phố: Thừa Thiên-Huế, thảnh phố Đà Nằng (hạt nhân), Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Khánh Hòa Đây vùng kinh tế lớn thứ Việt Nam Đặc trưng vùng khu kinh tế cảng biển tổng hợp Các khu kinh tế gồm có: khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất, khu kinh tế Chân Mây, khu kinh tế Nhơn Hội khu vực Cam Ranh - Vân Phong So với hai vùng kinh tế trọng điểm lại, vùng kinh tế yếu mặt hạ tầng nhân lực lại có tiềm lớn cảng biển trung chuyển lớn phát triển du lịch nghỉ dưỡng (chiếm phần lớn dự án khu nghỉ mát biển nước) di sản giới (khu vực Trung Bộ chiếm 6/7 di sản giới Việt Nam) Khu vực có tiềm phát triển công nghiệp đóng tàu dịch vụ hàng hải Hạ tầng gồm có: sân bay quốc tế Đà Nằng, sân bay trung chuyển hàng hóa Chu Lai (tương lai); cảng Đà Nằng đặc biệt dự án cảng trung chuyển Vân Phong có tổng vốn lên đến 15 tỷ USD Tập đoàn Sumimoto chủ trì đầu tư; Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh Đà Nằng điểm cuối Hành lang kinh tế Đông - Tây nối Đông Bắc Thái Lan, Trung Lào Trung Trung Bộ Việt Nam b) Thực trạng đầu tư công Vùng kinh tế Trung Đầu tư công trọng phát triển số lượng chất lượng công trình bước đầu đáp ứng phần yêu cầu phát triển vùng Mạng lưới quốc lộ vùng có tổng chiều dài 863 km Các quốc lộ 1A dài 434 km, quốc lộ 14B, 24,19 nối với Tây Nguyên lên biên giới Việt - Lào nâng cấp Hiện quốc lộ 19 nâng cấp, chất lượng đường chưa cao đạt 71,3% mặt trải nhựa, lại đường cấp phối đất Mạng lưới đường vùng phân bố tương đối hợp lý, nhiên chưa hoàn chỉnh So với vùng khác, đường nông thôn vùng chưa phát triển điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thu nhập thấp nên việc huy động từ dân khó khăn Đường sắt qua vùng kinh tế trọng điểm Trung gặp nhiều khó khăn, nhiều đoạn qua núi, thường lũ lụt mùa mưa gây hỏng cầu đường ray, trở thành loại hình giao thông quan trọng đảm bảo cho vận chuyển hành khách hàng hóa, đặc biệt quan trọng điểm nút Huế Đà Nẵng Quy Nhơn Các công trình thuỷ lợi xây dựng năm gần phát huy hiệu quả, tạo điều kiện khai hoang tăng vụ, chuyển vụ, đảm bảo tưới 31 vạn gieo trồng năm cải thiện môi trường sinh thái Các hồ chứa nước tham gia cắt giảm lũ, hạn chế ngập lụt hạ du hồ Truồi (Thừa Thiên Huế), hồ Việt An, hồ Phú Ninh (Quảng Nam), công trình thuỷ lợi Thạch Nham (Quảng Ngãi), hồ Vạn Hội (Bình Định) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đầu tư dự án kè Bến Kiển chống sạt lở bờ sông (Quảng Ngãi) Mạng lưới cung cấp điện ngày mở rộng Năm 1995, tỷ lệ số hộ dùng điện đạt 55% đến năm 2002 tỷ lệ đạt 92%, cao mức trung bình nước Mạng lưới cung cấp dịch vụ bưu viễn thông phát triển rộng khắp, đến năm 2002 tất xã có mạng điện thoại hữu tuyến c) Một số vấn đề cần quan tâm Xây dựng đôi với cải tạo kết cấu hạ tầng sở đô thị nông thôn Chú trọng mạng lưới giao thông nông thôn miền núi, biên giới, tạo điều kiện phát triển cho vùng khó khăn, kháng chiến cũ Huy động nguồn vốn tập trung vào đầu tư công để phát triển đồng kết cấu hạ tầng vùng theo bước thích hợp a) 2.3.3.3 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Giới thiệu chung Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng, đóng góp lớn cho kinh tế Việt Nam, chiếm gần 60% thu ngân sách, 70% kim ngạch xuất khu vực thu hút vốn đầu tư nước (FDI) hàng đầu nước, tỷ lệ dân số đô thị gần 50% (so với mức bình quân 25% nước) Giao thông vận tải: Đường hành không: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất cửa ngõ giao thương quan trọng Vùng với lực khoảng triệu khách năm lên 15 triệu khách/năm cuối năm 2006 Đây cảng hàng hành không lớn Việt Nam, chiếm 2/3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đường hàng không Đen năm 2010, Sân bay Quốc tế Long Thành với công suất thiết kế 80-100 triệu khách/năm, triệu hàng hóa năm sân bay hàng đầu Vùng kinh tế Cảng: Cụm cảng Sài Gòn có lượng hàng hóa thông quan cao nước Do nhu cầu phát triển đô thị, cảng nội thị di dời xuống hạ lưu Sông Đồng Nai Sông Thị Vải Trong tương lai, cảng Thị Vải Bà Rịa Vũng Tàu cảng biển Vùng với cụm cảng Container Cát Lái Hiệp Phước cảng biển nước sâu hàng đầu nước Đường bộ: Mạng lưới đường không ngừng nâng cấp không đáp ứng yêu cầu phát triển, tình trạng tắc nghẽn giao thông cản trở phát triển Vùng Đe giải tình trạng này, số dự án giao thông lớn triển khai: Đường cao tốc Tp HCM - Trung Lương (sau nối đến càn Thơ); Các đướng vành đai 1,2, 3; Đại lộ Đông Tây; Hầm Thủ Thiêm; Đường cao tốc Tp HCM - Long Thành - Dầu Dây; Đường Xuyên Á; Cầu Phú Mỹ; Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Đường sắt: Hiện có Đường sắt Bắc Nam chạy qua khu vực Đe đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, số dự án đường sắt lập dự án như: Đường sắt cao tốc Tp HCM - Vũng Tàu; Các tuyến tàu điện ngầm từ Ben Thành bến xe Miền Tây, Biên Hòa công ty lớn Đức, Pháp, Nga, Nhật khảo sát Khu Công Nghiệp: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nơi tập trung số lượng khu công nghiệp lớn nước Tại có Khu công nghệ cao, khu chế xuất Tân Thuận Linh Trung, Công viên phần mềm Quang Trung hàng chục khu công nghiệp khác : Biên Hòa, Sóng Thần, Nhơn Trạch, Việt Hương,Tân Tạo Các ngành công nghiệp quan trọng Vùng gồm: Dầu khí, dày da, dệt may, điện tử, khí, hóa chất, phân bón, cán thép Ngòai có số khu vông nghiệp tập trung Long An ( Ben Lức, cần Giuộc, cần Đước, Thủ Thừa, Đức Hòa Tân An, Mỹ Tho Trung tâm lượng: Trung tâm điện lực Phú Mỹ (BRVT) Nhà máy điện Bà Rịa, Hiệp Phước có tổng công suất điện 30% tổng công suất điện nước Dự án khí Nam Côn Sơn Bạch Hổ dự án đường ống dẫn khí đông-tây (nối miền đông miền tây nam bộ) cung cấp nguồn lượng cho vùng tương lai gần, với Trung tâm điện lực Nhơn Trạch (2600 MW) Vùng trung tâm lượng quan trọng nước Dịch vụ thương mại: Hoạt động xuất nhập Vùng nhộn nhịp nước Năm 2005, tổng kim ngạch xuất Vùng chiếm khoảng 2/3 tổng kim ngạch xuất nước Đây nơi tập trung siêu thị, trung tâm thương mại lớn tập đoàn bán lẻ lớn giới b) Thực trạng đầu tư công Vùng kinh tế Nam Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội huy động cho đầu tư phát triển vùng kinh tế trọng điểm Nam đạt khoảng 210 nghìn tỷ đồng, chiếm 4142% tổng vốn đầu tư xã hội nước Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách chiếm 10 -11%; vốn doanh nghiệp nhà nước chiếm 21 - 22% Vốn FDI thực tương đương khoảng 85 - 86 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 40 41% tổng vốn đầu tư xã hội vùng chiếm 57 - 58% vốn FDI nước Vốn đầu tư xã hội thực tăng khoảng 14% năm, vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng tăng đáng kể chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư xã hội toàn vùng Vốn đầu tư tập trung lớn vào lĩnh vực công nghiệp giao thông (chiếm tới 58 - 59% tổng số vốn đầu tư) Nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng hoàn thành (xa lộ Nguyễn Đức Cảnh, cầu Bình Triệu, quốc lộ 51C, quốc lộ 22, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất, nhà thi đấu thể thao Vũng Tàu ) Thành tích đầu tư cải thiện kết cấu hạ tầng góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng Hệ thống giao thông vận tải, hệ thống cung cấp điện nước nâng cấp, góp phần tăng cường sức cạnh tranh sản phẩm chủ lực vùng Mạng lưới bưu viễn thông phát triển nhanh, rộng khắp đến hầu hết xã với công nghệ kỹ thuật số đại, đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ ngành kinh tế phát triển c) Một số vấn đề cần quan tâm Tiếp tục tập trung đầu tư công vào việc hoàn thiện nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo phát triển cách cân đối, đồng bộ, trước bước Đánh giá hiệu cấu đầu tư công 2.3.1 Thành tựu 2.3 Tại Nghị số 11/2011/QH13, ngày 09/11/2011, Quốc hội đặt yêu cầu cấu lại đầu tư, mà trọng tâm đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng nâng cao hiệu Việc ban hành Luật Đầu tư công có ý nghĩa quan trọng việc tạo sở pháp lý thống nhất, đồng hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý hoạt động đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; tránh dàn trải; chống thất thoát, lãng phí; đảm bảo tính công khai, minh bạch Có thể nói, sách ban hành bước đầu góp phần khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu đầu tư Việc bố trí vốn đầu tư sử dụng có trọng tâm, trọng điểm hiệu giai đoạn trước Tuy điều kiện nhiều hạn chế mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội ngày tăng, sở hạ tầng, dịch vụ công cộng … ngày đa dạng Giai đoạn 2011-2013, tác động suy thoái kinh tế, với việc thực sách kiềm chế lạm phát, dẫn đến tổng vốn đầu tư phát triển năm 2011-2013 tăng chậm, bình quân năm tăng 1,8% (2 năm 2008-2010 tăng 9,2%) So với GDP, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giảm mạnh, bình quân năm 2011-2013 đạt 31,5%; năm 2014 ước đạt 30,1%; ước thực năm 2011-2014 đạt 31,2% (giai đoạn 2001-2010 38,9% GDP) Báo cáo rà soát kế hoạch năm 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy, tổng vốn ngân sách trung ương 62.431 tỷ đồng, đó: vốn nhà nước 47.579 tỷ đồng; vốn nước 14.852 tỷ đồng Các bộ, ngành địa phương bố trí cho 5.657 dự án Trong đó: • Tổng số dự án bố trí quy định 5.615 dự án với số vốn kế hoạch 61.660,4 tỷ đồng (vốn nước 46.808 tỷ đồng; vốn nước • 14.852 tỷ đồng Tổng số dự án bố trí chưa quy định 42 dự án với số vốn 602,9 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng số vốn nước ngân sách trung ương Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2014 theo xu hướng tập trung hơn, số dự án bố trí kế hoạch năm sau giảm so với năm trước (năm 2013 giảm 25,9%; năm 2014 giảm 6,5%) Số vốn bố trí bình quân cho dự án kế hoạch năm sau cao năm trước (năm 2012 9,54 tỷ đồng/dự án; năm 2013 10,68 tỷ đồng/dự án; năm 2014 11,04 tỷ đồng/dự án) Các bộ, ngành địa phương dự kiến phương án bố trí vốn theo quy định hành, số vốn bố trí cho dự án chưa quy định phải trình Thủ tướng xem xét kế hoạch năm 2014 chiếm 1,3% Trong giai đoạn 2011-2014, Chính phủ bố trí kế hoạch vốn trái phiếu phủ cho bộ, địa phương triển khai thực 250.000 tỷ đồng (Bảng) Năm 2012-2013, Chính phủ thực liệt giải pháp quy định thị: 1792, 27, 14, nên công tác xử lý nợ đọng xây dựng có chuyển biến, giảm đáng kể so với trước Trong tháng đầu năm 2013, nợ đọng xây dựng giảm 3.218 tỷ đồng so với năm 2012 (trong đó, nợ đọng nguồn vốn ngân sách nhà nước giảm 1.828 tỷ đồng, nguồn vốn trái phiếu phủ giảm 1.390 tỷ đồng) 2.3.2 Hạn chế Các sách tái cấu đầu tư công thời gian qua chủ yếu mang tính chất giải tình Luật Đầu tư công dù ban hành, nhiên đến ngày 01/01/2015, Luật có hiệu lực, hệ thống văn hướng dẫn thi hành Luật trình xây dựng, cần gấp rút hoàn thiện Một số dự án bố trí kế hoạch, đến hết thời hạn quy định không thực giải ngân hết số vốn, phải xin kéo dài thời gian toán sang năm sau Việc chấp hành nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch số bộ, ngành, địa phương chưa nghiêm, dẫn đến phải bổ sung, sửa đổi phương án phân bổ vốn nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ giao kế hoạch đầu tư phát triển Tỷ trọng dư nợ công/GDP thời gian qua liên tục tăng Tổng số nợ công năm 2011 50% GDP, năm 2012, 2013 50,8% GDP, 54,2% GDP Dự kiến năm 2014 60,3% GDP Với mức thâm hụt 5,3% năm 2014, 5% năm 2015, dự báo tổng số nợ công/GDP năm 2015 64,5% GDP Tuy đầu tư công trực tiếp từ ngân sách nhà nước có xu hướng giảm, song lại có xu hướng mở rộng quy mô phát hành trái phiếu phủ, mà chất trái phiếu phủ bội chi nằm tổng nợ công, chí phát hành để đảo nợ - 2.3.3 Những nguyên nhân khách quan chủ quan Do xuất phát điểm kinh tế thấp, nhu cầu đầu tư lớn, lúc phải triển khai xây dựng nhiều công trình nên không bảo đảm đủ vốn, thời gian xây dựng kéo dài, chậm đưa công trình vào khai thác, sử dụng Nhu cầu vốn đầu tư lớn điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà - nước hạn chế ảnh hưởng nhiều đến chủ trương đầu tư chung Khủng hoảng kinh tế giới ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản - xuất, kinh doanh tất ngành, lĩnh vực Nhận thức chưa thống đầy đủ đầu tư công dẫn đến thiếu đồng thuận xây dựng định hướng, quy hoạch kế hoạch đầu tư công Cơ chế trách nhiệm tập thể dẫn đến khó quy trách nhiệm cá nhân chủ trương đầu tư công Biểu rõ Chính phủ thường xuyên phải họp để xử lý vấn đề cụ thể dự án đơn lẻ, định cho ý kiến vượt cấp dự án thuộc trách nhiệm của địa phương, bộ, ngành Việc xác định phạm vi đầu tư công thời gian qua chưa thống văn luật hành CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG CỦA VIỆT NAM 3.1 Khuyến khích đầu tư trực tiếp tổ chức, cá nhân Đối với dự án đầu tư có nguồn vốn hỗn hợp Nhà nước tư nhân (dự án PPP), nhu cầu xuất phát từ phía Nhà nước, xét chất sách xã hội hóa đầu tư mà Nhà nước phải vay vốn nhượng số quyền Nhà nước cho doanh nghiệp khác nên phương thức đầu tư, quản lý giám sát đầu tư mô hình PPP có số điểm khác so với đầu tư công hoàn toàn ngân sách Nhà nước Luật Đầu tư công đưa nguyên tắc khuyến khích tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư đầu tư theo hình thức đối tác công - tư dự án kết cấu hạ tầng KTXH cung cấp dịch vụ công, ưu tiên thực đầu tư theo hình thức PPP dự án có khả thu hồi vốn Để bảo đảm quyền lợi tổ chức, cá nhân thực dự án PPP, phần vốn đầu tư công Nhà nước quản lý chặt chẽ Phần vốn đóng góp thành phần kinh tế khác vào dự án tạo điều kiện thuận lợi để chủ động thực dự án theo mục tiêu đầu tư cam kết với Nhà nước 3.2 Quản lý đồng bộ, hạn chế “xin-cho” Với phạm vi điều chỉnh đối tượng phạm vi áp dụng, Luật Đầu tư công điều chỉnh quản lý, sử dụng vốn đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư, chủ trương đầu tư để với luật chuyên ngành khác tạo nên khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống điều chỉnh toàn hoạt động đầu tư công Quy định theo hướng nâng cao kỷ cương, kỷ luật quản lý đầu tư công, từ khâu phê duyệt chủ trương, thẩm định nguồn vốn nhằm hạn chế chế “xin-cho”, tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công Đáng ý, việc thể chế hóa quy trình định chủ trương đầu tư nội dung đổi quan trọng Luật Đầu tư công nhằm ngăn ngừa tùy tiện, chủ quan, ý chí chiều việc định chủ trương đầu tư, nâng cao trách nhiệm người định chủ trương đầu tư Bên cạnh đó, với thực phê duyệt chủ trương đầu tư, Luật có quy định nhằm tăng cường đổi công tác thẩm định nguồn vốn cân đối vốn, coi nội dung quan trọng công tác thẩm định chương trình, dự án đầu tư công 3.3 Chuyển từ kế hoạch đầu tư ngắn hạn sang trung hạn Ngoài ra, việc quy định kế hoạch đầu tư trung hạn bước đổi mạnh mẽ công tác lập kế hoạch đầu tư; chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn năm, phù hợp với kế hoạch phát triển KTXH năm Việc xây dựng thực kế hoạch đầu tư trung hạn vừa bảo đảm cân đối kinh tế lớn phạm vi nước, vừa tạo chủ động cho bộ, ngành, địa phương biết cấp mình, quan có vốn kế hoạch năm để có định chủ trương đầu tư đắn, hiệu hơn; đặc biệt tạo công khai, minh bạch phân bổ nguồn lực Nhà nước Trong đó, điều kiện để dự án, chương trình đưa vào danh mục dự án Kế hoạch đầu tư trung hạn phải cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn sở mức độ ưu tiên, tính cấp thiết khả cân đối nguồn vốn Nguyên tắc, nội dung công khai, minh bạch đầu tư công, quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân thực đầu tư công để nâng cao tính công khai minh bạch đầu tư công quy định rõ hơn, cụ thể 3.4 Dự án quan trọng phải lấy ý kiến dân cư nơi thực Quy định việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực dự án việc định đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy tác động lớn đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống KTXH cộng đồng dân cư nơi thực dự án chủ trương, sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt phương án tái định canh, định cư theo quy định pháp luật Luật quy định vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc chủ trì, phối hợp với tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội năm lập kế hoạch giám sát cộng đồng chương trình, dự án đầu tư địa bàn Nội dung việc giám sát là, theo dõi, kiểm tra việc chủ đầu tư chấp hành quy định pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải bảo vệ môi trường; giám sát công tác đền bù, giải phóng mặt phương án tái định canh, định cư bảo đảm quyền lợi nhân dân; giám sát toàn diện chương trình, dự án đầu tư công sử dụng phần vốn đóng góp người dân; tình hình triển khai tiến độ thực chương trình, dự án đầu tư công; việc thực công khai, minh bạch đầu tư công Ngoài ra, phát việc làm xâm hại đến lợi ích cộng đồng; tác động tiêu cực dự án đến môi trường sinh sống cộng đồng trình thực đầu tư vận hành dự án; việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án… KẾT LUẬN Đầu tư công hoạt động đầu tư nhà nước vào chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đầu tư vào chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Vậy nên, đầu tư công có vai trò lớn phát triển kinh tế, xã hội nhà nước trọng phát triển Trong giai đoạn 2010 – 2015 vừa qua, cấu đầu tư công Việt Nam thay đổi có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tựu định Tuy nhiên, không tránh khỏi hạn chế định phân tích Để khắc phục tình trạng này, nhóm chúng em đề số biện pháp sau đánh giá kết tìm nguyên nhân vấn đề Những biện pháp cần triển khai nghiêm túc, kế hoạch với kết hợp tất bên liên quan để mang lại hiệu tốt Tất nhiên tránh khỏi sai sót, cần nghiên cứu vấn đề kĩ lưỡng dựa vào tình hình tùy vào giai đoạn để đưa hướng giải pháp tối ưu nhằm tái cấu đầu tư công cách hiệu quả, nhằm tạo hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cho nhân dân tốt đời sống tinh thần lẫn vật chất Một nhà nước dân, dân dân mục tiêu cao quý mà hướng tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đầu tư công 49/2014/QH13 Phạm Hồng Biên, Tạp chí tài chính“Nhận diện bất cập đầu tư công Việt Nam”, 01/11/2013 Vương Đình Huệ, Tạp chí cộng sản “Thực chủ trương cấu lại đầu tư, trọng tâm đầu tư công gắn với đổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế”, 16/10/2014 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Tạp chí tài “Thực trạng, giải pháp định hướng đầu tư cho “tam nông””, 07/09/2012 Nguyễn Văn Tuấn, Tạp chí tài “Tái cấu đầu tư công: Thành tựu vấn đề đặt ra”, 22/01/2015 Trịnh Mai Vân, Nguyễn Văn Đại, Tạp chí tài “Thực trạng đầu tư từ nguồn vốn nhà nước Việt Nam”, 13/01/2014 Các trang web: Tổng cục thống kê: https://www.gso.gov.vn/ Tạp chí tài chính: http://tapchitaichinh.vn/ Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/ Kiểm toán nhà nước: http://www.sav.gov.vn/ Trung tâm thông tin dự báo KT-XH quốc gia: http://www.ncseif.gov.vn/ [...]... CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG CỦA NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN 2010 – 2015 Khái quát đầu tư công ở VN Đầu tư công có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên việc 2.1 - đánh giá hiệu quả đầu tư công qua các chỉ tiêu vĩ mô mới được thực hiện - trong những nghiên cứu riêng rẽ Vốn đầu tư công Việt Nam liên tục tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư xã hội nhưng tốc độ đang... nghiệp khác nên phương thức đầu tư, quản lý và giám sát đầu tư của mô hình PPP sẽ có một số điểm khác so với đầu tư công hoàn toàn bằng ngân sách Nhà nước Luật Đầu tư công đã đưa ra nguyên tắc khuyến khích các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư các dự án kết cấu hạ tầng KTXH và cung cấp các dịch vụ công, ưu tiên thực hiện đầu tư theo hình thức PPP đối với... luật đầu tư công là rất cần thiết để tránh thất thoát, lãng phí, thiếu hiệu quả Cơ cấu đầu tư công của Việt Nam 2.2.1 Theo nguồn vốn 2.2 Cơ cấu vốn đầu tư công bao gồm vốn từ Ngân sách nhà nước, vốn vay và vốn đầu tư của Doanh nghiệp nhà nước Vốn DNNN chiếm khoảng 20%, có xu hướng giảm trong giai đoạn 2001 – 2005, tăng lên trong 2 năm 2006 – 2007, nhưng giảm trong giai đoạn 2008 - 2012 do ảnh hưởng... đầu tư công được cấu thành chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và có đóng - góp ít hơn so với đầu tư chung vào tăng trưởng nền kinh tế Đầu tư công còn quá chú trọng đối với lĩnh vực kinh tế, cơ cấu đầu tư công theo ngành cũng còn nhiều bất cập Ngành nghề chưa được quan tâm đầu tư đúng mức (NLTS), những ngành khác mang tính xã hội và dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục cũng chiếm tỷ trọng đầu tư. .. dự án của Kế hoạch đầu tư trung hạn là phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn trên cơ sở mức độ ưu tiên, tính cấp thiết và khả năng cân đối nguồn vốn Nguyên tắc, nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công, quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện đầu tư công để nâng cao tính công khai minh bạch trong đầu tư công cũng đã được quy... định phạm vi của đầu tư công trong thời gian qua còn chưa được thống nhất trong các văn bản luật hiện hành CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO CƠ CẤU ĐẦU TƯ CÔNG CỦA VIỆT NAM 3.1 Khuyến khích đầu tư trực tiếp của tổ chức, cá nhân Đối với các dự án đầu tư có nguồn vốn hỗn hợp của cả Nhà nước và tư nhân (dự án PPP), vì nhu cầu xuất phát từ phía Nhà nước, xét về bản chất do chính sách xã hội hóa đầu tư mà Nhà nước... này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng đầu tư nhiều cho các dự án đầu tư công, cùng với sự giảm tỷ trọng vốn từ ngân sách nhà nước, làm hiệu quả đầu tư công đã tăng lên rõ rệt so với những năm 2005 – 2010 - Nguồn vốn từ nước ngoài • Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI Do nguồn vốn có hạn, nên ngân sách nhà nước chỉ có thể đầu tư cho các lĩnh vực, công trình trọng điểm, các vùng nông thôn,... lẻ lớn trên thế giới b) Thực trạng đầu tư công của Vùng kinh tế Nam bộ Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội huy động cho đầu tư phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ đạt khoảng trên 210 nghìn tỷ đồng, chiếm 4142% tổng vốn đầu tư xã hội của cả nước Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách chiếm 10 -11%; vốn của doanh nghiệp nhà nước chiếm 21 - 22% Vốn FDI đã thực hiện tư ng đương khoảng 85 - 86 nghìn tỷ... chiếm khoảng 40 41% tổng vốn đầu tư xã hội của vùng và chiếm 57 - 58% vốn FDI của cả nước Vốn đầu tư xã hội đã thực hiện tăng khoảng 14% mỗi năm, trong đó vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng cũng tăng đáng kể chiếm khoảng trên 50% tổng vốn đầu tư xã hội của toàn vùng Vốn đầu tư tập trung lớn nhất vào lĩnh vực công nghiệp và giao thông (chiếm tới 58 - 59% tổng số vốn đầu tư) Nhiều công trình kết cấu hạ tầng... cải thiện so với mọi năm, nhiều dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng Nguyên nhân chính là do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khó khăn, tư vấn yếu kém, Kết quả là có tới 6.478 dự án đầu tư đang thực hiện phải điều chỉnh, khiến hiệu quả giảm sút • Từ Trái phiếu Chính phủ: Năm 2010, nguồn vốn từ vốn vay chiếm đến 36,6% trong tổng vốn đầu tư công cả nước Đến năm 2011 tỷ trọng lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Tài chính tiền tệ Đầu tư công ở việt nam giai đoạn 2010 2015, Tiểu luận Tài chính tiền tệ Đầu tư công ở việt nam giai đoạn 2010 2015, Tiểu luận Tài chính tiền tệ Đầu tư công ở việt nam giai đoạn 2010 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay