Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển bóng ném trường THPT quang minh hà nội

56 242 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:42

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN THỊ DUNG LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO NAM ĐỘI TUYỂN BÓNG NÉM TRƢỜNG THPT QUANG MINH - HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ phạm GDTC Hƣớng dẫn khoa học Th.S NGÔ THỊ NHÀN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Dung Sinh viên lớp: K38A - GDTC, trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài riêng tôi, chưa bảo vệ trước Hội đồng khoa học Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu mang tính thời sự, cấp thiết với thực tế khách quan trường THPT Quang Minh - Hà Nội Hà Nội, ngày… tháng… Năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Dung DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BT : Bài tập ĐC : Đối chứng ĐHSP : Đại học sư phạm GDTC : Giáo dục thể chất GD & ĐT : Giáo dục đào tạo HLV : Huấn luyện viên Nxb : Nhà xuất QP : Quốc phòng SBTĐ : Sức bền tốc độ SL : Số lần TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông Th.S : Thạc sĩ TN : Thực nghiệm VĐV : Vận động viên cm : Centimet m : Mét s : Giây p : Phút MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận huấn luyện sức bền tốc độ Bóng ném 1.3 Các yếu tố chi phối sức bền tốc độ 1.4 Vai trò tác dụng môn Bóng ném 1.5 Đặc điểm tâm - sinh lý THPT (từ 15 - 18 tuổi) 1.6 Khái niệm quan điểm sức bền tốc độ 12 1.7 Xu hướng huấn luyện sức bền tốc độ cho VĐV Bóng ném 14 CHƢƠNG 2: NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP, TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 16 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 16 2.2 Phương pháp nghiên cứu 16 2.3 Tổ chức nghiên cứu 20 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đánh giá thực trạng công tác huấn luyện sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 22 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 29 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ SỐ BẢNG BIỂU NỘI DUNG TRANG Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục trường THPT Quang Minh - Hà Nội 22 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất trường THPT Quang Minh - Hà Nội 23 Bảng 3.3 Kết khảo sát chương trình huấn luyện thể lực cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 25 Bảng 3.4 Thực trạng việc sử dụng tập huấn luyện sức bền tốc độ nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 27 Bảng 3.5 Kết vấn lựa chọn Test đánh giá thực trạng sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 28 Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 30 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn kế hoạch huấn luyện sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 36 Bảng 3.8 Kết kiểm tra sức bền tốc độ nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm 38 Bảng 3.9 Kết kiểm tra nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm sau tuần thực nghiệm 40 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể thành thích chạy 400m (s) trước sau thực nghiệm 41 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể thành tích dẫn bóng luồn cọc (s) trước sau thực nghiệm 41 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể thành tích dẫn bóng zic zắc 200m sân bóng ném (s) trước sau thực nghiệm 42 ĐẶT VẤN ĐỀ Những năm gần với chủ trương mở cửa Đảng, kinh tế nước ta có phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân ngày nâng cao Đời sống văn hóa tinh thần cải thiện đáng kể có đóng góp không nhỏ ngành thể dục thể thao (TDTT) Từ lâu, TDTT hoạt động thiếu đời sống xã hội Luyện tập thể thao tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực, trí tuệ, nhân cách mà đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ người TDTT hình thức hoạt động mà tập thể lực nhằm tăng cường thể chất người, nâng cao thành tích thể thao góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giúp người phát triển cân đối TDTT phương tiện xã hội xây dựng sống tốt, lành mạnh, vui chơi giải trí có ích cho cá nhân, cho tập thể, đồng thời góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội Vì quốc gia trọng đến công tác TDTT cố gắng đưa TDTT nước đến đỉnh cao, giữ vững phát triển môn thể thao mang đậm đà sắc dân tộc Trong công tác ngoại giao TDTT nhịp cầu giao lưu thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết dân tộc giới TDTT bao gồm hệ thống môn phong phú, đa dạng như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Điền kinh, Thể dục, Bóng ném… Bóng ném môn thể thao có nguồn gốc từ Châu Âu Có số tài liệu cho vào năm 1890, giáo sư người Đức chế môn bóng nhà nghèo tiền thân môn Bóng ném sau Sau 100 năm phát triển môn thể thao lan truyền sang khắp châu lục Tuy nhiên Bóng ném xuất Việt Nam sau ngày lập lại hòa bình miền Bắc năm 1954 Năm 1978 giáo viên trường phổ thông trung học Lê Thị Hồng Gấm Miền Nam đưa môn Bóng ném trở thành môn thể thao ngoại khóa cho nữ sinh trường Từ đó, môn Bóng ném nhanh chóng thu hút ý người hâm mộ lan tỏa sang số trường khác Từ Đại Hội Đại biểu lần thứ VI Đảng (1986) với chủ trương Đổi mới, hội nhập để phát triển đất nước, ngành TDTT bước Hội nhập với khu vực Thế giới Bóng ném số môn thường xuất hệ thống thi đấu thức Đại hội TDTT khu vực Thế giới, nhận quan tâm đầu tư thích đáng Đảng Nhà nước Do đặc điểm thi đấu Bóng ném hoạt động tập thể mang tính đối kháng trực tiếp nên phát triển toàn diện khả vận động làm tăng tính dũng cảm, tính kỉ luật, tính đoàn kết, đoán tập luyện thi đấu Đặc biệt, sức bền tốc độ (SBTĐ) tố chất quan trọng vận động viên (VĐV) Đối với Bóng ném phải sử dụng SBTĐ nhiều tình thực thời gian dài với lượng vận động lớn nên dẫn đến mệt mỏi bắp với căng thẳng thần kinh ức chế tâm lý VĐV có SBTĐ tốt đảm bảo thực kỹ thuật xác có hiệu pha phối hợp chiến thuật Qua quan sát thực tế trận đấu nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội nhận thấy thời gian đầu trận đấu em thi đấu với tốc độ cao phối hợp chuyền ném bóng hiệu quả, cuối trận đấu em thi đấu chậm lại hiệu ném cầu môn không cao Việc thể lực giảm sút SBTĐ hạn chế dẫn đến vận dụng kỹ chiến thuật không hiệu Trong qúa trình huấn luyện cho đội tuyển Bóng ném nam trường THPT Quang Minh - Hà Nội qua nghiên cứu nhận thấy tầm quan trọng SBTĐ Bóng ném cần thiết vô quan trọng Xuất phát từ tầm quan trọng qua tìm hiểu nghiên cứu thấy môn Bóng ném có số tác giả nghiên cứu như: Tác giả Bế Văn Luật K36 GDTC - QP với đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức bền chuyên môn cho đội tuyển bóng ném nam trường THPT Yên Dũng - Bắc Giang”,… chưa có tác giả nghiên cứu sức bền tốc độ Bóng ném cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội nên vào nghiên cứu đề tài : “Lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội” *Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm lựa chọn ứng dụng tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Qua việc lựa chọn tập ứng dụng thực tiễn chọn tập mang lại hiệu cho việc phát triển sức bền tốc độ Bóng ném cho vận động viên *Giả thuyết khoa học: Nếu lựa chọn ứng dụng tập phát triển sức bền tốc độ Bóng ném tốt nâng cao thể lực chuyên môn cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Tạo điều kiện cho vận động viên tập luyện, thi đấu tốt đạt thành tích cao CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Đất nước ta giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa cách mạnh mẽ Xu toàn cầu hóa đòi hỏi đất nước ta phải mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế tất lĩnh vực có lĩnh vực TDTT Việc mở rộng quan hệ quốc tế lĩnh vực TDTT góp phần tích cực thực mục tiêu sách đối ngoại Đảng Nhà nước Những thành tích cao VĐV thi đấu quốc tế có tác dụng tích cực, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc uy tín quốc gia giới Vì vậy, đào tạo đội ngũ VĐV tiêu biểu cho dân tộc cho phong trào TDTT, nâng cao thành tích môn tương xứng với tầm vóc đất nước điều kiện quan trọng để mở rộng quan hệ quốc tế Nhận thức rõ tầm quan trọng TDTT, năm gần đây, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến phát triển TDTT đầu tư trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thi đấu thể thao, thành lập huấn luyện đội tuyển nhằm phát triển thể thao thành tích cao Nghị số 08 - NQ/TW, ngày 01/12/2011 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020 đưa quan điểm “ Đầu tư cho TDTT đầu tư cho người, cho phát triển đất nước Tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước, ưu tiên đầu tư xây dựng sở vật chất thể dục, thể thao đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao ” [3] Trong giai đoạn nhiệm vụ trọng tâm công tác TDTT phát triển phong trào TDTT quần chúng, coi tảng sở để phát triển thể thao thành tích cao 36 xà ngang, người phải ném 10 trúng cột dọc xà ngang Người kết thúc thứ 10 trước thắng - Thời gian thực hiện: 10 phút 3.2.2 Lựa chọn kế hoạch huấn luyện SBTĐ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Trước thực nghiệm, tiến hành vấn chuyên gia, HLV, giáo viên có nhiều kinh nghiệm để chọn kế hoạch huấn luyện phù hợp Kết vấn trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn kế hoạch huấn luyện SBTĐ cho nam đội tuyển Bóng ném trƣờng THPT Quang Minh - Hà Nội Số ngƣời tham gia STT Nội dung vấn vấn (n = 20) Số người Tỷ lệ đồng ý % 5% 16 80% 15% Thời gian buổi tập SBTĐ từ 15 - 25 phút 10% Thời gian buổi tập SBTĐ từ 25 - 35 phút 16 80% Thời gian buổi tập SBTĐ từ 35 - 45 phút 10% Số buổi tập tuần buổi 5% Số buổi tập tuần buổi 17 85% Số buổi tập tuần buổi 10% - Huấn luyện SBTĐ nên đưa vào phần đầu buổi tập - Huấn luyện SBTĐ nên đưa vào cuối buổi tập - Huấn luyện SBTĐ nên tổ chức thành buổi tập riêng biệt 37 Huấn luyện SBTĐ nên: - Phối hợp giúp đỡ người dạy 17 85% - Giáo viên nên thường xuyên trực tiếp hướng 10% dẫn 5% tự giác người tập - VĐV nên tực giác thực tập Thông qua kết bảng 3.7 cho thấy: - Từ ý kiến trả lời nhận thấy phát triển khả SBTĐ nên đưa vào phần cuối tập hợp lý - Số lượng buổi huấn luyện phát triển SBTĐ tuần buổi 85% ý kiến tán thành - Thời gian buổi tập huấn luyện phát triển SBTĐ buổi tập 25 - 35/120 phút 80% ý kiến tán thành - Để đạt hiệu huấn luyện cần phải phối hợp giúp đỡ người dạy tự giác người tập Đây sở để xây dựng tiến trình thực nghiệm 3.2.3 Ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang - Minh Hà Nội 3.2.3.1 Tổ chức thực nghiệm Sau lựa chọn tập tiến hành thực nghiệm đánh giá hiệu chúng nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Các tập đưa vào thực nghiệm cho đối tượng 20 VĐV nam đội tuyển Bóng ném Trường THPT Quang Minh - Hà Nội chia làm nhóm: - Nhóm A: Nhóm thực nghiệm gồm 10 VĐV thực tập luyện theo tập phương pháp tác giả lựa chọn 38 - Nhóm B: Nhóm đối chứng gồm 10 VĐV thực theo phương pháp cũ nhà trường thực 3.2.3.2 Kết kiểm tra hai nhóm trước thực nghiệm Để có sở đánh giá hiệu tập lựa chọn thực nghiệm, tiến hành kiểm tra kết trước thực nghiệm nhóm thực nghiệm đối chứng lực SBTĐ test sử dụng đánh giá thực trạng, test sau: Test 1: Chạy 400m (s) Test 2: Dẫn bóng luồn cọc (s) Test 3: Dẫn bóng zic zắc 200m sân Bóng ném (s) Kết thu trình bày bảng 3.8 Bảng 3.8 Kết kiểm tra SBTĐ nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm trƣớc thực nghiệm (nA = nB = 10 VĐV) Test Nhóm Chỉ số Ttính Chạy 400m (s) cọc (s) 200m (s) Thực Đối Thực Đối Thực Đối nghiệm chứng nghiệm chứng nghiệm chứng 69,6 69,5 12,5 12,3 54,5 54,1 0,272 0,256 0,411 0,522 0,506 0,641 0,429 0,885 1,395 Tbảng P Dẫn bóng luồn Dẫn bóng zic zắc 2,101 > 0,05 > 0,05 > 0,05 39 Qua kết so sánh bảng 3.8 ta thấy Ttính < Tbảng, cụ thể là: 0,429 Ttính = 0,885 < Tbảng = 2,101 1,395 Như vậy, tất thử hai nhóm có Ttính < Tbảng cho thấy khác biệt hai nhóm ý nghĩa với ngưỡng xác xuất P > 0,05 (hay trình độ SBTĐ hai nhóm trước thực nghiệm tương đương nhau) 3.2.3.3 Tiến trình thực nghiệm Để đảm bảo hiệu trình tập luyện, trước vào thực nghiệm, vào chương trình huấn luyện xây dựng tiến trình tập luyện tập SBTĐ vòng tuần, tuần buổi, thời gian tập luyện buổi 120 phút dành thời gian huấn luyện phát triển SBTĐ 25 - 35 phút Bảng tiến trình trình bày phụ lục 3.2.3.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau tuần kết thúc thực nghiệm để làm rõ khác biệt thành tích hai nhóm TN ĐC, lựa chọn test lựa chọn để kiểm tra đánh giá phát triển thành tích hai nhóm Qua sử lý số liệu phương pháp thống kê, thu kết trình bày bảng 3.9 40 Bảng 3.9 Kết kiểm tra nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm sau tuần thực nghiệm (nA = nB = 10 VĐV) Test Nhóm Chỉ số Ttính Chạy 400m (s) Dẫn bóng luồn Dẫn bóng zic zắc cọc (s) 200m (s) Thực Đối Thực Đối Thực Đối nghiệm chứng nghiệm chứng nghiệm chứng 66,8 68,5 8,2 11,5 51,1 52,8 0,45 0561 0,583 0,671 0,749 0,764 5,667 9,851 4,977 Tbảng P 2,101 < 0,05 < 0,05 < 0,05 Qua kết bảng 3.9 ta thấy, cụ thể là: - Test chạy 400m (s) có: Ttính = 5,667 > Tbảng = 2,101 với P < 0,05 - Test dẫn bóng luồn cọc (s) có: Ttính = 9,851 > Tbảng = 2,101 với P < 0,05 - Test dẫn bóng zic zắc 200m (s) có: Ttính = 4,977 > Tbảng = 2,101 với P < 0,05 Qua so sánh khác biệt thành tích test hai nhóm ĐC TN, kết thu Ttính > Tbảng điều cho thấy thành tích test hai nhóm có khác biệt có ý nghĩa ngưỡng xác xuất P < 0,05 Các tập tiến hành nhóm TN có thành tích tốt so với nhóm ĐC Qua kết bảng 3.9 kết luận: Các tập lựa chọn có tác dụng phát triển SBTĐ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội 41 Để nhận thấy rõ phát triển SBTĐ nhóm TN ĐC thời điểm trước TN sau TN, trình bày kết test cụ thể biểu đồ sau: 70 69,5 69 68,5 68 67,5 67 66,5 66 65,5 65 69,6 69,5 68,5 ĐC TN 66,8 Tr-íc thùc nghiÖm Sau thùc nghiÖm Biểu đồ 3.1: Biểu đồ thể thành tích chạy 400m (s) trước sau thực nghiệm 14 12,5 12,3 11.5 12 10 8,2 ĐC TN Tr-íc thùc nghiÖm Sau thùc nghiÖm Biểu đồ 3.2: Biểu đồ thể thành tích dẫn bóng luồn cọc (s) trước sau thực nghiệm 42 55 54,5 54,1 54 52,8 53 52 51,1 ĐC TN 51 50 49 Tr-íc thùc nghiÖm Sau thùc nghiÖm Biểu đồ 3.3: Biểu đồ thể thành tích dẫn bóng zic zắc 200m sân bóng ném (s) trước sau thực nghiệm 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kết nghiên cứu đề tài cho phép rút kết luận sau: - Sức bền tốc độ yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến thành tích thi đấu nam đội tuyển Bóng ném Vì vậy, cần ý đến việc phát triển sức bền tốc độ cho học sinh Tuy nhiên, vấn đề phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội chưa trọng - Sau qúa trình nghiên cứu tổ chức thực nghiệm, đề tài chọn nhóm tập phát triển SBTĐ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Nhóm I: Các tập bóng - Chạy 200m - Chạy 400m - Chạy 800m Nhóm II: Các tập kết hợp với bóng - Di chuyển hình tam giác ném bóng vào gôn - Dẫn bóng luồn cọc - Dẫn bóng zic zắc 200m - Phản công nhanh từ thủ môn với vị trí (7) - Phản công nhanh từ thủ môn với vị trí (6) (7) Nhóm III: Các tập có kết hợp thể lực với trò chơi vận động thi đấu - Thi đấu theo đội hình x 44 - Thi đấu theo đội hình x - Thi đấu theo đội hình x - Thi đấu theo đội hình x - Trò chơi dẫn bóng ném cột dọc, xà ngang cầu môn Các tập ứng dụng kiểm nghiệm thực tiễn giảng dạy, tập luyện đem lại hiệu rõ rệt phát triển SBTĐ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Cụ thể thông qua kết kiểm tra test tính hệ số sức bền, kết đảm bảo mức thống kê cần thiết p < 5% Kiến nghị Qua thời gian nghiên cứu có kiến nghị sau: - Kết nghiên cứu chứng minh thực tiễn vận dụng tập vào phát triển SBTĐ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội - Kết đề tài bước đầu, đối tượng học sinh mong đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu đối tượng khác, thời gian số lượng buổi tập khác để vấn đề nghiên cứu rộng hơn, sâu 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị số 113/TTG ngày 7/3/1995 Thủ tướng Chính phủ xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (2006), Sinh lý học TDTT, Nxb TDTT Hà Nội Nghị số 08 - NQ/TW ngày 01/12/2011 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao đến năm 2020 Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Sỹ Hà (2003), Huấn luyện thể thao, Nxb TDTT Hà Nội Nguyễn Hùng Quân (2000), Huấn luyện bóng ném, Nxb TDTT Hà Nội Nguyễn Hùng Quân (2002), Giáo trình bóng ném, Nxb TDTT Hà Nội Trương Anh Tuấn, Bùi Thế Hiển dịch, Học thuyết huấn luyện, Dietrich Hare, Nxb TDT Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (1995), Lý luận phương pháp TDTT, Nxb TDTT Nguyễn Đức Văn (2000), Phương pháp toán thống kê TDTT, Nxb TDTT 10 Phạm Ngọc Viễn, Lê Văn Xem, Mai Văn Muôn, Nguyễn Thanh Nữ (1991), Tâm lý học TDTT, Nhà xuất TDTT 11 Lê Văn Xem (2003), Giáo Trình tâm lý học TDTT, Nxb TDTT, Hà Nội PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐHSP HN2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GDTC Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN THỂ DỤC Hà Nội, ngày….tháng….năm 2016 Kính gửi: Thầy (cô) Nghề nghiệp: Trình độ: Năm công tác: Để góp phần giúp em hoàn thành đề tài “Lựa chọn tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh Hà Nội”, xin thầy (cô) bớt chút thời gian trả lời số câu hỏi, hi vọng đóng góp quý báu thầy (cô) sở để em lựa chọn số tập nhằm phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Câu 1: Trong thử sau thầy (cô) đánh dấu (x) vào thử mà thầy (cô) cho phù hợp để đánh giá sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Test 1: Chạy 400m  Test 2: Di chuyển hình tam giác ném bóng cầu môn  Test 3: Bài tập tổng hợp  Test 4: Dẫn bóng luồn cọc tính thời gian  Test 5: Dẫn bóng zic zắc 200m sân bóng ném tính thời gian  Test 6: Chạy 200m theo vạch giới hạn sân bóng ném  Câu 2: Trong tập đây, thầy (cô) đánh dấu (x) vào tập mà thầy (cô) cho có hiệu việc phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội Bài tập 1: Chạy 200m  Bài tập 2: Chạy 400m  Bài tập 3: Chạy 800m  Bài tập 4: Di chuyển ném bóng vào gôn  Bài tập 5: Di chuyển hình tam giác ném bóng vào gôn  Bài tập 6: Chuyền bắt bóng theo hình lục giác  Bài tập 7: Dẫn bóng luồn cọc  Bài tập 8: Chuyền bắt bóng di chuyển theo hình vuông  Bài tập 9: Dẫn bóng tốc độ luồn cọc 30m  Bài tập 10: Dẫn bóng zic zắc 200m  Bài tập 11: Phản công nhanh từ thủ môn với vị trí (7)  Bài tập 12: Phản công nhanh từ thủ môn với vị trí (6)  Bài tập 13: Phản công nhanh từ thủ môn với vị trí (6) (7)  Bài tập 14: Thi đấu x (nửa sân)  Bài tập 15: Thi đấu x (nửa sân)  Bài tập 16: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 17: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 18: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 19: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 20: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 21: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 22: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 23: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 24: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 25: Thi đấu theo đội hình x  Bài tập 26: Trò chơi dẫn bóng ném cột dọc, xà ngang cầu môn  Bài tập 27: Trò chơi người thừa thứ  Bài tập 28: Trò chơi mèo đuổi chuột  Bài tập 29: Trò chơi cướp cờ  Bài tập 30: Trò chơi vận động tiếp sức  Câu 3: Thầy (cô) cho chúng em ý kiến xây dựng kế hoạch huấn luyện sức bền tốc độ cho nam đội tuyển Bóng ném trường THPT Quang Minh - Hà Nội cách đánh dấu (x) vào nội dung mà thầy (cô) cho phù hợp STT Nội dung vấn Trả lời - Huấn luyện SBTĐ nên đưa vào phần đầu buổi tập  - Huấn luyện SBTĐ nên đưa vào cuối buổi tập  - Huấn luyện SBTĐ nên tổ chức thành buổi  tập riêng biệt. Thời gian buổi tập SBTĐ từ 15 - 25 phút  Thời gian buổi tập SBTĐ từ 25 - 35 phút  Thời gian buổi tập SBTĐ từ 35 - 45 phút  Số buổi tập tuần buổi  Số buổi tập tuần buổi  Số buổi tập tuần buổi  Huấn luyện SBTĐ nên: - Phối hợp giúp đỡ người dạy tự  giác người tập - Giáo viên nên thường xuyên trực tiếp hướng dẫn  - VĐV nên tực giác thực tập  Ý kiến thầy (cô): Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày .tháng .năm 201 Ngƣời đƣợc vấn Ngƣời vấn (Ký ghi rõ họ tên) SV: Nguyễn Thị Dung Lớp: K38A GDTC PHỤ LỤC 2: TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM THEO CHU KỲ TUẦN Buổi Nội dung 10 11 12 13 Chạy 200m Chạy 400m Chạy 800m Di chuyển theo tam giác ném bóng vào gôn Dẫn bóng luồn cọc Dẫn bóng zic zắc 200m Phản công nhanh từ thủ môn với vị trí 5(7) Phản công nhanh từ thủ môn với vị trí 3(6) 5(7) Thi đấu theo đội hình x Thi đấu theo đội hình x Thi đấu theo đội hình x Thi đấu theo đội hình x Trò chơi dẫn bóng ném cột dọc, xà ngang cầu môn II III x x x KIỂM TRA TRƯỚC THỰC NGHIỆM TT I x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x VI x x x x x x x x x x x x V x x x x x x x x x IV x x x x x KIỂM TRA SAU THỤC NGHIỆM Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển bóng ném trường THPT quang minh hà nội , Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển bóng ném trường THPT quang minh hà nội , Lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam đội tuyển bóng ném trường THPT quang minh hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay