Đề tài Nghiên cứu khoa học môn Logic

3 1,465 6
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:38

Đề tài: Phương pháp học tập SVĐH Lý lựa chọn đề tài +lý lý thuyết ( nêu tầm quan trọng): phương pháp học tập vô quan trọng SV, có pp học tập tốt, SV tiếp thụ kiến thức cách có hiệu linh hoạt việc áp dụng vào thực tế +lý thực tế (nêu thực trạng): nhiều SV chưa tìm pp học tập đắn => hiệu không cao Lịch sử nghiên cứu: nhiều công trình nghiên cứu với nhiều mức độ chuyên sâu khác nhau, nhiên ứng dụng vào thực tế chưa cao Mục đích đề tài: giúp bạn sv tìm pp học tập phù hợp đắn bậc đại học, hạn chế đk nghiên cứu thiếu tính thực tế trước Mục tiêu nghiên cứu: (trình bày giống giáo trình ngại vẽ shape) • Mục tiêu cấp I: pp học tập hiệu cho SV • Mục tiêu cấp II: trái ( yếu tố bên ngoài, điều kiện vật chất ảnh hưởng đến pp học tập) phải (các pp rèn luyện chi thân người học) • Mục tiêu cấp III: Ở yếu tố bên có: điều kiện sở vật chất nhà trường, lớp học, nội dung học tập, giáo trình, Ở bên phải có biện pháp để nhớ bài, hiểu bài, học qua mối quan hệ • Mục tiêu cấp IV: chỗ cách nhớ bài, hiểu có ý nhỏ pp ghi bài, pp ghi nhớ, vận dụng vào thực tiến, chỗ học qua mqh có học qua thầy học qua bạn Đối tượng nghiên cứu: phương pháp học tập SVĐH Khách thể nghiên cứu: SVĐH Tên đề tài: (có đủ thời gian, không gian, nội dung): Nâng cao hiệu pp học tập SV VN Nhiệm vụ nghiên cứu: (công việc phải làm ktg đó) • Chọn mẫu khảo sát phạm vi nghiên cứu ( t gộp lại cho dễ trình bày): o Phạm vi không gian: trường đại học: ĐHNT( khối KT), ĐHBK (khối kỹ thuật), ĐH Sân Khấu Điện Ảnh ( khối nghệ thuật) o Phạm vi quy mô: trường có 150 SV, gồm 50 SV năm I, 50 SV năm cuối, 50 SV năm 3, điều kiện vật chất trường hiệu tương ứng o Phạm vi thời gian: SV học trường o Phạm vi nội dung: So sánh phương pháp học tập khối ngành khác nhau, cấp độ học khác Đại học • Xây dựng sở lý luận: o Các khái niệm cần tìm kiếm: phương pháp học tập, phương pháp học tập SV VN o phạm trù: Phương pháp o Ngành liên quan: triết học, logic học, tâm lý học • Xây dựng giả thuyết (là phán đoán) : o Giả thuyết mô tả: Sau thực khảo sát, quan sát thấy pp học tập đa dạng chất lượng nhiều pp chưa cao => giả thuyết: bạn SV có pp học tập hiệu o Giả thuyết giải thích: quan sát thấy bạn SV môi trường học tập khác có hiệu học tập khác => giả thuyết: môi trường nhân tố ảnh hưởng đến kq học tập o Giả thuyết dự báo: nhận thấy năm I pp học tập so vs năm cuối => giả thuyết: theo thời gian, sv tìm đk phương pháp học tập phù hợp với thân o Giả thuyết giải pháp: Một số sv sử dụng mind map thấy kq học tập cao => giả thuyết: mind map công cụ hiệu đắc lực việc học tập SV • Kiểm định giả thuyết (như giáo trình, tập, có phần bác bỏ chứng minh ngắn, nhớ nhớ) • Thu thập xử lý thông tin (nặng lý thuyết, cô không dạy, bỏ) • Trình bày giả thuyết ( phần cô dạy kỹ, m đọc giáo trình làm tập xếp đề mục tham khảo) Các khái niệm cần phân biệt: • Phát minh, phát hiện, sáng chế • Đề án, dự án, chương trình • Giả thiết giả thuyết • Đề nghị, khuyến nghị, giải pháp • Đối tượng khách thể • Luận đề, luận cứ, luận chứng (quan trọng có tập tìm luận đề) Còn tập hôm cô không dạy ý: nêu pp NCKH cho vd Còn phần pp học tập gồm: • Nhận thức Cảm tính Cảm giác Tri giác Biểu tượng Lý tính khái niệm Phán đoán Suy luận Bài tập: m đọc định nghĩa lấy vd : cảm giác, tri giác biểu tượng, nêu mqh nhận thức cảm tính lý tính Phần nhân tố liệt kê nhân tố ra, trình bày theo ý hiểu Phần trí nhớ ý thế, có đoạn loại ý (không chủ định có chủ định) m lấy vd Cái phần “những vđề lquan đến học tập” cụ thể hóa mục đấy, vd: xác định mục tiêu, mục đích học tập thân Còn pp học tập, nhớ đk đến đâu nhớ, đọc qua để nhỡ đâu vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Nghiên cứu khoa học môn Logic, Đề tài Nghiên cứu khoa học môn Logic, Đề tài Nghiên cứu khoa học môn Logic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay