Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4

8 158 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:38

Tuần 28 Thứ Môn Chào cờ THỨ Tập đọc HAI LT T Việt 21/03 2011 TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Con sẻ 4.2 4.2 4.3 4.3 Cách đặt câu khiến 4.3 4.3 4.2 4.2 Cách đặt câu khiến Dù trái đất quay! Ôn luyện Dù trái đất quay! (Nhớ-viết) Bài thơ tiểu đội xe không kính Kể chuyện chứng kiến tham gia Ôn luyện Ôn luyện (Nhớ-viết) Bài thơ tiểu đội xe không kính Con sẻ Kể chuyện chứng kiến tham gia Câu khiến Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Miêu tả cối (Kiểm tra viết) Câu khiến Miêu tả cối (Kiểm tra viết) Trả viết miêu tả cối Trả viết miêu tả cối Tổng kết cuối tuần Tuần 29 Thứ THỨ HAI 28/03 2011 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Trăng … từ đâu đến? 4.2 4.2 4.3 4.3 Giữ phép lịch bày tỏ yêu cầu, đề nghị 4.3 4.3 4.2 4.2 Giữ phép lịch bày tỏ yêu cầu, đề nghị Đường Sa Pa Ôn luyện Đường Sa Pa (Nghe-Viết) Ai nghĩ chữ số 1, 2, 3, 4, … ? Đôi cánh Ngựa Trắng Ôn luyện Ôn luyện (Nghe-Viết) Ai nghĩ chữ số 1, 2, 3, 4, … ? Trăng … từ đâu đến? Đôi cánh Ngựa Trắng Mở rộng vốn từ: Du lịch-Thám hiểm Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Luyện tập tóm tắt tin tức Mở rộng vốn từ: Du lịch-Thám hiểm Luyện tập tóm tắt tin tức Cấu tạo văn miêu tả vật Cấu tạo văn miêu tả vật Tổng kết cuối tuần Tuần 30 Thứ THỨ HAI 04/04 2011 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Dòng sông mặc áo 4.2 4.2 4.3 4.3 Câu cảm 4.3 4.3 4.2 4.2 Câu cảm Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất Ôn luyện Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất (Nhớ-Viết) Đường Sa Pa Kể chuyện nghe, đọc Ôn luyện Ôn luyện (Nhớ-Viết) Đường Sa Pa Dòng sông mặc áo Kể chuyện nghe, đọc Mở rộng vốn từ: Du lịch-Thám hiểm Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Luyện tập quan sát vật Mở rộng vốn từ: Du lịch-Thám hiểm Luyện tập quan sát vật Điền vào giấy tờ in sẵn Điền vào giấy tờ in sẵn Tổng kết cuối tuần Tuần 31 Thứ THỨ HAI 11/04 2011 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Con chuồn chuồn nước 4.2 4.2 4.3 4.3 Thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu 4.3 4.3 4.2 4.2 Thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu Ăng-co Vát Ôn luyện Ăng-co Vát (Nghe-Viết) Nghe lời chim nói Kể chuyện chứng kiến tham gia Ôn luyện Ôn luyện (Nghe-Viết) Nghe lời chim nói Con chuồn chuồn nước Kể chuyện chứng kiến tham gia Thêm trạng ngữ cho câu Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Luyện tập miêu tả phận vật Thêm trạng ngữ cho câu Luyện tập miêu tả phận vật Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Tổng kết cuối tuần Tuần 32 Thứ THỨ HAI 18/04 2011 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Ngắm trăng- Không đề 4.2 4.2 4.3 4.3 Thêm trạng ngữ nguyên nhân cho câu 4.3 4.3 Thêm trạng ngữ nguyên nhân cho câu TL văn 4.2 SHCT 4.2 Vương quốc vắng nụ cười Ôn luyện Vương quốc vắng nụ cười (Nghe-Viết) Vương quốc vắng nụ cười Khát vọng sống Ôn luyện Ôn luyện (Nghe-Viết) Vương quốc vắng nụ cười Ngắm trăng- Không đề Khát vọng sống Thêm trạng ngữ thời gian cho câu Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Thêm trạng ngữ thời gian cho câu Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Luyện tập xây dựng mở bài, kết văn miêu tả vật Luyện tập xây dựng mở bài, kết văn miêu tả vật Tổng kết cuối tuần Tuần 33 Thứ THỨ HAI 25/04 2011 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Con chim chiền chiện 4.2 4.2 4.3 4.3 Thêm trạng ngữ mục đích cho câu 4.3 4.3 4.2 4.2 Thêm trạng ngữ mục đích cho câu Vương quốc vắng nụ cười (Tiếp theo) Ôn luyện Vương quốc vắng nụ cười (Tiếp theo) (Nhớ-viết) Ngắm trăng-Không đề Kể chuyện nghe, đọc Ôn luyện Ôn luyện (Nhớ-viết) Ngắm trăng-Không đề Con chim chiền chiện Kể chuyện nghe, đọc Mở rộng vốn từ: Lạc quan-Yêu đời Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Miêu tả vật (Kiểm tra viết) Mở rộng vốn từ: Lạc quan-Yêu đời Miêu tả vật (Kiểm tra viết) Điền vào giấy tờ in sẵn Điền vào giấy tờ in sẵn Tổng kết cuối tuần Tuần 34 Thứ THỨ HAI 02/05 2011 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Ăn “mầm đá” 4.2 4.2 4.3 4.3 Thêm trang ngữ phương tiện cho câu 4.3 4.3 4.2 4.2 Thêm trang ngữ phương tiện cho câu Tiếng cười liều thuốc bổ Ôn luyện Tiếng cười liều thuốc bổ (Nghe-Viết) Nói ngược Kể chuyện chứng kiến tham gia Ôn luyện Ôn luyện (Nghe-Viết) Nói ngược Ăn “mầm đá” Kể chuyện chứng kiến tham gia Mở rộng vốn từ: Lạc quan-Yêu đời Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Trả văn miêu tả vật Mở rộng vốn từ: Lạc quan-Yêu đời Trả văn miêu tả vật Điền vào giấy tờ in sẵn Điền vào giấy tờ in sẵn Tổng kết cuối tuần Tuần 35 Thứ THỨ HAI 09/05 2011 Môn Chào cờ Tiếng việt LT T Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt LT T Việt THỨ Tiếng việt BA LT T Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt LT T Việt HĐTT THỨ Tiếng việt NĂM Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt THỨ Tiếng việt SÁU Tiếng việt Tiếng việt SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết 4.2 4.2 4.3 4.3 Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết 4.3 4.3 4.2 4.2 Kiểm tra cuối học kỳ II Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn luyện Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn luyện Ôn luyện Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Kiểm tra cuối học kỳ I Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ II Tiết Kiểm tra cuối học kỳ II Kiểm tra cuối học kỳ II Tổng kết cuối tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4 , Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4 , Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay