Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2)

16 160 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:38

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 13 / 03 / 2011 Ngày dạy: 24 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Miêu tả cối (Kiểm tra viết) Tuần 28 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Viết văn hoàn chỉnh tả cối theo gợi ý đề Sgk (hoặc đề giáo viên lựa chọn) Bài viết đủ phần (mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, lời tả tự nhiên, rõ ý II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Đề 2/ Học sinh: Giấy kiểm tra III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Các tổ trưởng báo cáo việc - Kiểm tra việc chuẩn bị giấy học sinh chuẩn bị bạn - Bài mới: Miêu tả cối (Kiểm tra viết) Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề - Cả lớp đọc thầm - Hướng dẫn học sinh làm bài: Chọn đề - Theo dõi - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm Hoạt động 3: Củng cố - Thu làm - Nộp - Nhận xét tiết học KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 13 / 03 / 2011 Ngày dạy: 25 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trả văn miêu tả cối Tuần 28 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm tập làm văn tả cối (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả, …); tự sửa lỗi mắc viết theo hướng dần giáo viên - Học sinh khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn tả cối sinh động - Giáo dục học sinh có ý thức ham học hỏi câu văn, đoạn văn hay bạn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ ghi số lỗi tả, lỗi dùng từ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Cấu tạo văn miêu tả gồm - Một vài học sinh phát biểu phần nào? Em cho biết nội dung phần? - Bài mới: Trả văn miêu tả Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Cả lớp theo dõi - Nhận xét chung làm học sinh - Tự rút kinh nghiệm * Ưu điểm: Viết theo yêu cầu đề bài, số làm có sáng tạo miêu tả, trình bày hình thức (Nêu tên văn viết yêu cầu, sinh động, giàu tình cảm, có liện kết phần) * Tồn tại: Một vài học sinh viết chưa đủ ý Bài làm mắc nhiều lỗi tả Dùng từ chưa đúng, cách trình bày văn chưa đạt yêu cầu - Trả cho học sinh - Hướng dẫn học sinh chửa lỗi ( phát phiếu học tập ) - Xem lại - Gọi vài học sinh có văn hay, đoạn văn - Trao đổi cặp đôi tốt đọc cho bạn nghe Sau học sinh đọc, giáo viên hỏi để tìm ý hay văn - Lắng nghe học tập đoạn, - Yêu cầu học sinh viết lại đoạn văn: có nhiều lỗi văn hay bạn tả, đoạn văn lủng củng diễn đạt chưa rõ ý, đoạn văn - Nối tiếp phát biểu dùng từ chưa hay, đoạn văn viết đơn giản câu cụt, mở - Tự viết lại đoạn văn vào trực tiếp viết lại mở gián tiếp, kết không mở rộng viết lại kết mở rộng - Một vài học sinh đọc lại - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn văn đoạn văn mìmh Hoạt động 3: Củng cố - Một vài học sinh phát biểu - Hỏi: Một văn miêu tả gồm phần? Nêu nội dung phần? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị “Luyện tập tóm tắt tin tức” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 20 / 03 / 2011 Ngày dạy: 31 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập tóm tắt tin tức Tuần 29 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết tóm tắt tin cho hai câu đặt tên cho tin tóm tắt (Bài tập 1, Bài tập 2); bước đầu biết tự tìm tin báo thiếu nhi tóm tắt tin vài câu (Bài tập 3) - Học sinh khá, giỏi biết tóm tắt hai tin Bài tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Mỗi học sinh chuẩn bị tin báo III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Thế tóm tắt tin tức? - học sinh đọc nối tiếp Khi tóm tắt tin tức cần thực bước nào? - Tự làm vào - Bài mới: Luyện tập tóm tắt tin tức - Một vài học sinh đọc Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1, 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung (Chia lớp dãy, dãy câu) Học sinh giỏi biết tóm tắt tin - Yêu cầu học sinh làm (cho học sinh làm bảng phụ) - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm Tin a: Khách sạn treo sồi (khách sạn - Một vài học sinh đọc làm sồi, khách sạn treo) Để thoả mãn người thích nghỉ ngơi chỗ khác lạ, Vát- te- rát, Thuỵ Điển, người ta làm khách sạn treo sồi cao 13 mét Tin b: Nhà nghỉ cho du khách bốn chân (khách sạn cho súc vật) Tại Pháp, phụ nữ vừa mở khu cư xá dành cho vị khách vị khách du lịch bốn chân theo chủ * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Gợi ý: Đọc kĩ tin, sau tóm tắt ngắn lại - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh trình bày Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Muốn tóm tắt tin ta cần phải làm gì? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Cấu tạo văn - Một vài học sinh phát biểu miêu tả vật KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 20 / 03 / 2011 Ngày dạy: 01 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cấu tạo văn miêu tả vật Tuần 29 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nhận biết phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn miêu tả vật (Nội dung ghi nhớ) - Biết vận dụng hiểu biết cấu tạo văn tả vật để lập dàn ý tả vật nuôi nhà (mục III) - Giáo dục học sinh chăm sóc bảo vệ vật nuôi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh Tranh số vật Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Luyện tập tóm tắt tin tức” - Nối tiếp phát biểu Muốn tóm tắt tin tức ta cần phải làm gì? Gọi học sinh - -3 học sinh đọc đọc tin tóm tắt tin em đọc báo - Bài mới: Cấu tạo văn miêu tả vật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc văn: Con mèo Hung - Theo dõi Sgk - Yêu cầu học sinh trao đổi trả lời câu hỏi Sgk - Hoạt động nhóm đôi - Gọi học sinh trình bày Bài văn có đoạn? - Nối tiếp phát biểu Nội dung đoạn văn gì? Bài văn miêu tả vật gồm có phần? Nội dung phần gì? (Mở bài: Giới thiệu vật, Thân bài: Tả hình dáng, hoạt động, thói quen Kết bài: Nêu cảm nghĩ vật) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - học sinh đọc - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Treo tranh ảnh số vật nuôi yêu cầu học - Theo dõi Sgk sinh giới thiệu vật định tả - Một vài học sinh giới thiệu - Gọi học sinh nhắc lại cấu tạo văn miêu tả - Yêu cầu học sinh: Quan sát lập dàn ý vào - Phát biểu - Gọi học sinh đọc làm Hoạt động 4: Củng cố - Một vài học sinh đọc - Hỏi: Cấu tạo văn miêu tả gồm phần? Nội dung phần sao? - Một vài học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập quan sát vật KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 27 / 03 / 2011 Ngày dạy: 07 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập quan sát vật Tuần 30 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nêu nhận xét cách quan sát miêu tả vật qua văn Đàn ngan nở (Bài tập 1, Bài tập 2) - Bước đầu biết cách quan sát vật để chọn lọc chi tiết bật ngoại hình, hoạt động tìm từ ngữ để miêu tả vật (Bài tập 3, Bài tập 4) - Giáo dục học sinh biết bảo vệ chăm sóc vật nuôi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Cấu tạo văn miêu tả - Phát biểu vật” Gọi học sinh nhắc lại cấu tạo văn miêu tả vật Gọi học sinh đọc dàn ý chi tiết tả vật nuôi nhà - Bài mới: Luyện tập quan sát vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Treo tranh minh hoạ gọi học sinh đọc - học sinh đọc đoạn văn * Bài tập 2: - Hỏi: Để miêu tả đàn ngan, tác giả quan sát - Nối tiếp phát biểu phận chúng? (Hình dáng, lông, đôi mắt, mỏ, đầu, hai chân) - Những câu văn miêu tả đàn ngan mà em cho - học sinh đọc hay - Yêu cầu học sinh ghi lại câu văn hay - Ghi vào nháp * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hỏi: Khi tả ngoại hình chó mèo em - Phát biểu cần tả phận nào? (Bộ lông, đầu, hai tai, đôi mắt, ria, bốn chân, đuôi) - Yêu cầu học sinh ghi kết quan sát - Ghi vào - Gọi học sinh đọc kết - Một vài học sinh đọc * Bài tập 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh làm - Làm vào - Gọi học sinh đọc kết - Một vài học sinh đọc Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Cấu tạo văn miêu tả gì? Khi miêu tả ta cần ý điều gì? (Chọn nét bật) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Điền vào giấy tờ in sẵn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 27 / 03 / 2011 Ngày dạy: 08 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Điền vào giấy tờ in sẵn Tuần 30 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết điền nội dung vào chỗ trống giấy tờ in sẵn; Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng (Bài tập 1); hiểu tác dụng việc khai báo tạm trú, tạm vắng (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh có ý thức khai báo tạm trú, tạm vắng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Một số loại giấy tờ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Luyện tập quan sát vật” - học sinh đọc Gọi học sinh đọc đoạn miêu tả hình dáng vật Gọi học sinh đọc đoạn văn miêu tả hoạt động vật - Bài mới: Điền vào giấy tờ in sẵn Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - học sinh đọc - Hướng dẫn học sinh cách viết Chữ viết tắt chứng - Theo dõi minh nhân dân (CMND) - Đưa vài câu hỏi giúp HS hiểu để hoàn thành - Nối tiếp trả lời phiếu Hai mẹ đến chơi nhà ai? Họ tên chủ hộ gì? Địa đâu? Nơi xin tạm trú phường xã tỉnh hay thành phố nào? Lí hai mẹ đến? Thời gian xin lại Vừa vào mục hướng dẫn ghi mẫu + Mục họ tên chủ hộ + Ghi tên chủ hộ gia đình em đến chơi + Mục địa + Ghi địa nhà mà đến - Yêu cầu học sinh tự làm vào phiếu - Tự làm - Gọi học sinh đọc phiếu - Một vài học sinh đọc * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu BT - Yêu cầu học sinh trao đổi trả lời câu hỏi - Hoạt động nhóm đôi - Gọi học sinh trình bày - Tiếp nối phát biểu Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Theo em, phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng có - Một vài học sinh phát biểu tác dụng gì? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập miêu tả phận vật KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 03 / 04 / 2011 Ngày dạy: 14 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập miêu tả phận vật Tuần 31 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết nét tả phận vật đoạn văn (Bài tập 1, Bài tập 2); quan sát phận vật em yêu thích bước đầu tìm từ ngữ miêu tả thích hợp (Bài tập 3) - Giáo dục học sinh yêu quý bảo vệ loài vật có ích II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh Tranh, ảnh vật Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn - học sinh đọc miêu tả hình dáng vật Gọi học sinh đọc đoạn văn miêu tả hoạt động vật - Bài mới: Luyện tập miêu tả phận vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1, 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - học sinh đọc - Yêu cầu học sinh dùng bút chì gạch chân từ ngữ miêu tả phận vật - Gọi học sinh trình bày Hai tai: To, dựng đứng… đẹp Hai lỗ mũi: Ươn ướt, động đậy Hai hàm răng: Trắng muốt Bờm: Được cắt phẳng Ngực: Nở Bốn chân: Khi đứng … giậm lộp cộp Cái đuôi: Dài ve vẩy… sang trái Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung (Quan - Hoạt động nhóm đôi sát thật kỹ phận, dùng từ ngữ miêu tả đặc điểm - Nối tiếp phát biểu bật vật) - Gợi ý: Chú ý sử dụng màu sắc để làm bật đặc điểm vật - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Một vài học sinh đọc Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Khi miêu tả đặc điểm vật cần ý gì? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 03 / 04 / 2011 Ngày dạy: 15 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Tuần 31 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nhận biết đoạn văn ý đoạn văn tả chuồn chuồn nước (Bài tập 1); biết xếp câu cho trước thành đoạn văn (Bài tập 2); bước đầu viết đoạn văn có câu mở đầu cho sẵn(Bài tập 3) - Học sinh có ý thức dùng từ ngữ, hình ảnh chân thực, sinh động II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Viết sẵn câu văn Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc lại - HS thực ghi chép sau quan sát phận vật mà yêu thích - Bài mới: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm Con chuồn chuồn - Hoạt động cặp đôi nước xác định đoạn văn ý đoạn Đoạn 1: Tả ngoại hình Đoạn 2: Tả chuồn chuồn lúc tung cánh bay tả cảnh đẹp thiên nhiên - Gọi học sinh phát biểu - Nối tiếp phát biểu * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Một vài học sinh đọc - Yêu cầu học sinh trao đổi - Quan sát tìm ý - Gọi học sinh trình bày - Gọi học sinh đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh (b, a, c) * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu gợi ý - Treo tranh gà trống - Yêu cầu học sinh làm - Gợi ý: Nhắc học sinh viết tiếp câu mở đoạn cho sẵn - Tự viết vào - Gọi học sinh đọc đoạn văn Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Bài văn miêu tả gồm phần ? Phần thân - Một vài học sinh đọc tả ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Nhắc học sinh quan sát - Phát biểu ngoại hình hoạt động vật mà mìmh thích KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 10 / 04 / 2011 Ngày dạy: 21 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Tuần 32 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết : đoạn văn ý đoạn văn tả vật, đặc điểm hình dáng bên hoạt động vật miêu tả văn (BT Bài tập 1) ; bước đầu vận dụng kiến thức học để viết đoạn văn tả ngoại hình (BT2), tả hoạt động (Bài tập BT3) vật em yêu thích II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh, ảnh vật Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Bài văn miêu tả gồm - Một vài học sinh trình bày phần? Em trình bày nội dung phần thân Gọi học sinh đọc đoạn văn miêu tả phận gà trống - Bài mới: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - học sinh đọc đoạn văn - Yêu cầu học sinh trao đổi trả lời câu hỏi - Gọi học sinh phát biểu: Bài văn có đoạn? - Hoạt động nhóm đôi Em nêu nội dung đoạn? Đoạn 1: Giới thiệu chung Đoạn 2: Miêu tả vảy Đoạn 3: Miêu tả miệng, hàm, lưỡi, cách săn mồi Đoạn 4: Miêu tả chân, móng, cách đào đất Đoạn 5: Miêu tả nhược điểm dễ bị bắt tê tê Đoạn 6: kết tê tê vật có ích cần bảo vệ - Hỏi: Tác giả ý đến đặc điểm miêu tả hình dáng bên tê tê? (Bộ vẩy, miệng , hàm, lưỡi bốn chân) Những chi tiết cho thấy tác giả quan sát hoạt động tê tê tỉ - Tiếp nối phát biểu mỉ chọn lọc nhiều đặc điểm lý thú? (Cách tê tê bắt kiến, Cách tê tê đào đất) * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc đoạn văn - Nhận xét lỗi dùng từ, cách diễn đạt cho HS * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu Thực tương tự Bài tập - Tự làm vào Hoạt động 3: Củng cố - Một vài học sinh đọc đoạn - Khi miêu tả ngoại hình vật em cần ý điều gì? văn (Miêu tả đặc điểm bật vật) - Theo dõi – rút kinh nghiệm - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng mở bài, kết văn miêu tả vật KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 10 / 04 / 2011 Ngày dạy: 22 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng mở bài, kết văn miêu tả vật Tuần 32 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức học vể đoạn mở bài, kết văn miêu tả vật để thực hành luyện tập (Bài tập 1); bước đầu viết đoạn mở gián tiếp, kết mở rộng cho văn tả vật yêu thích (Bài tập 2, Bài tập 3) - Giáo dục học sinh yêu quý bảo vệ vật nuôi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Tranh chim công 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn - em đọc đoạn văn miêu tả miêu tả hình dáng vật, miêu tả hoạt động vật hình dáng, em đọc đoạn - Bài mới: Luyện tập xây dựng mở bài, kết miêu tả hoạt động văn miêu tả vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Hỏi: Thế mở trực tiếp, gián tiếp, kết mở rộng không mở rộng? - Nối tiếp phát biểu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Gọi học sinh trình bày - Hoạt động nhóm đôi c) Em chọn câu văn để: - Đại diện nhóm phát biểu Mở trực tiếp: Mùa xuân mùa công múa Kết không mở rộng: Chiếc ô màu sắc đẹp… ấm áp * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc làm - Tự làm vào * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Một vài em đọc đoạn mở - Tổ chức tương tự tập Hoạt động 3: Củng cố - Bài văn miêu tả vật có kiểu mở bài, kết nào? - Nối tiếp phát biểu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Kiểm tra viết (Tả vật) KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 17 / 04 / 2011 Ngày dạy: 28 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Miêu tả vật (Kiểm tra viết) Tuần 33 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết vận dụng kiến thức, kĩ học để viết văn miêu tả vật đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài); diễn đạt thành câu, lời văn tự nhiên, chân thực - HS có ý thức làm nghiêm túc II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Đề 2/ Học sinh: Giấy kiểm tra III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Các tổ trưởng báo cáo - Kiểm tra chuẩn bị giấy học sinh - Bài mới: Miêu tả vật ( Kiểm tra viết ) Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đề - học sinh đọc - Đề bài: 1) Tả vật nuôi nhà 2) Tả vật nuôi vườn thú - Cho học sinh nhắc lại cấu tạo văn miêu tả - Một vài học sinh phát biểu vật - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm - Gợi ý: Chọn cách mở bài, kết tuỳ thích Chú ý câu văn ngữ pháp, dùng từ, cách diễn đạt Hoạt động 3: Củng cố - Thu làm học sinh - Nộp - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Điền vào giấy tờ in sẵn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 17 / 04 / 2011 Ngày dạy: 29 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Điền vào giấy tờ in sẵn Tuần 33 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết điền nội dung vào chỗ trống giấy tờ in sẵn: Thư chuyển tiền (BT1); bước đầu biết cách ghi vào thư chuyển tiền để trả lại bưu điện sau nhận tiền gửi (BT2) - Có thể hướng dẫn học sinh điền vào loại giấy tờ đơn giản, quen thuộc địa phương - Giáo dục học sinh biết giúp đỡ ba mẹ việc làm theo khả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Mẫu thư chuyển tiền 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Ở tuần 30 em làm quen - Vài em trả lời với loại giấy tờ in sẵn nào? Tại phải khai báo tạm trú, tạm vắng - Bài mới: Điền vào giấy tờ in sẵn Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành + Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Treo mẫu hướng dẫn học sinh cách điền - Theo dõi - Hỏi: Em mẹ bưu điện gửi tiền quê biếu bà - Phát biểu Như người gửi ai? (Người gửi: em mẹ) Người nhận ai? (Người nhận: bà em) - Các chữ viết tắt: SVĐ, TBT, ĐBT mặt trước, cột phải, phía thư chuyển tiền kí hiệu riêng ngành bưu điện Các em không ghi mục + Nhận ấn: dấu ấn ngày bưu điện + Căn cước: chứng minh thư nhân dân + Người làm chứng: người chứng nhận việc nhận đủ tiền - Gọi học sinh giỏi làm mẫu - Yêu cầu học sinh: Tự điền nội dung vào mẫu - Tự làm - Gọi học sinh đọc thư - Một vài học sinh đọc + Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh viết mặt sau - Theo dõi - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc - Nối tiếp đọc Hoạt động 3: Củng cố - Gọi học sinh đọc lại thư chuyển tiền - Theo dõi - Nhận xét tiết học KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 24 / 04 / 2011 Ngày dạy: 05 / 05 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trả văn miêu tả vật Tuần 34 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm tập làm văn tả vật (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả,…); tự sửa lỗi mắc viết theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay - Học sinh có tinh thần học hỏi câu văn hay, đoạn văn hay bạn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Phiếu học tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Bài mới: Trả văn miêu tả vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đề tập làm văn - học sinh đọc trước lớp - Hỏi: Đề yêu cầu gì? - Phát biểu 1) Nhận xét làm: - Lắng nghe tự rút kinh + Ưu điểm: xác định đề bài, kiểu bài, viết nghiệm đủ ý, vài văn diễn đạt ý tốt, biết dùng hình ảnh miêu tả hình dáng bật vật, trình bày + Hạn chế: Một số chưa đặt dấu chấm câu, viết mắc nhiều lỗi tả, dùng sai từ, diễn đạt chưa tốt + Thông báo điểm: giỏi, khá, trung bình, yếu trả cho học sinh 2) Hướng dẫn cho học sinh sửa bài: Học sinh khá, giỏi - Làm việc cá nhân thực biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay theo yêu cầu phiếu HT a) Hướng dẫn học sinh sửa lỗi: Phát phiếu học - Tự sửa tập, gọi học sinh đọc yêu cầu , sau cho học sinh - học sinh trao đổi sửa - Yêu cầu học sinh đổi phiếu để kiểm tra - Theo dõi sửa b) Hướng dẫn chửa lỗi chung : - Gọi học sinh trình bày, giáo viên ghi bảng - Một vài học sinh phát biểu 3) Hướng dẫn học sinh học đoạn văn hay: - Gọi số học sinh có đoạn văn hay, điểm cao đọc cho bạn nghe Sau em đọc, yêu cầu học sinh nêu hay mà thích làm bạn - Tự viết lại đoạn văn vào 4) Hướng dẫn viết lại đoạn văn: - Gợi ý cho học sinh viết lại đoạn văn khi: Đoạn văn có nhiều lỗi tả Đoạn văn lủng củng, diễn đạt chưa rõ ý Đoạn văn dùng từ chưa hay Mở bài, kết đơn giản - Một vài học sinh đọc - Gọi học sinh đọc lại đoạn văn viết Hoạt động 3: Củng cố - đội tham gia, đội - Thi đua: Tiếp sức (Cho đoạn văn yêu cầu học sinh học sinh tìm từ sai sửa lại cho đúng: Hai tay to dựng đứng đầu đẹp Hai lỗ mũi ươn ước động đậy hoài Mỗi nhếch môi lên để lộ hai hàm trắng muốc) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Điền vào giấy tờ in sẵn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 24 / 04 / 2011 Ngày dạy: 06 / 05 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Điền vào giấy tờ in sẵn Tuần 34 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: Hiểu yêu cầu Điện chuyển tiền đi, Giấy đặt mua báo chí nước; biết điền nội dung cần thiết vào điện chuyển tiền giấy đặt mua báo chí II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Mẫu đơn 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc lại thư chuyển tiền hoàn chỉnh - Bài mới: Điền vào giấy tờ in sẵn Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Trong tập, người gửi, người nhận? (Người gửi mẹ em, người nhận ông bà em) - Giải nghĩa từ viết tắt - Hướng dẫn học sinh điền vào nội dung - Gọi học sinh giỏi làm mẫu - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc Điện chuyển tiền hoàn chỉnh * Bài tập 2: - Phát giấy cho học sinh gọi học sinh đọc nội dung - Giải nghĩa từ viết tắt, khó hiểu - học sinh đọc - Phát biểu - Theo dõi - Tự điền vào mẫu - – học sinh đọc - học sinh đọc - Hướng dẫn học sinh cách điền, gọi học sinh nhắc lại - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc làm Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Trong tiết học hôm nay, em học nội dung gì? Nội dung giúp em điều gì? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Ôn tập học kì II - Theo dõi - Tự điền vào mẫu - Một vài học sinh trình bày - Phát biểu [...]... đọc bài làm - Tự làm bài vào vở * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập - Một vài em đọc đoạn mở bài - Tổ chức tương tự như bài tập 2 Hoạt động 3: Củng cố - Bài văn miêu tả con vật có những kiểu mở bài, kết bài nào? - Nối tiếp nhau phát biểu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Kiểm tra viết (Tả con vật) KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 17 / 04 / 2011 Ngày dạy: 28 / 04. .. dõi - Nhận xét tiết học KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 24 / 04 / 2011 Ngày dạy: 05 / 05 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Trả bài văn miêu tả con vật Tuần 34 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn tả con vật (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả,…); tự sửa được các lỗi đã mắc trong bài viết theo sự hướng dẫn...Tên bài dạy: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật Tuần 32 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức đã học vể đoạn mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật để thực hành luyện tập (Bài tập 1); bước đầu viết được đoạn mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn tả con vật yêu thích (Bài tập 2, Bài tập 3) - Giáo dục học sinh yêu quý và... tuỳ thích Chú ý câu văn đúng ngữ pháp, dùng từ, cách diễn đạt Hoạt động 3: Củng cố - Thu bài làm của học sinh - Nộp bài - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Điền vào giấy tờ in sẵn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 17 / 04 / 2011 Ngày dạy: 29 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Điền vào giấy tờ in sẵn Tuần 33 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết điền đúng nội dung vào... học đoạn văn hay: - Gọi một số học sinh có đoạn văn hay, bài điểm cao đọc cho các bạn nghe Sau mỗi em đọc, yêu cầu học sinh nêu cái hay mà mình thích trong bài làm của bạn - Tự viết lại đoạn văn vào vở 4) Hướng dẫn viết lại một đoạn văn: - Gợi ý cho học sinh viết lại đoạn văn khi: Đoạn văn có nhiều lỗi chính tả Đoạn văn lủng củng, diễn đạt chưa rõ ý Đoạn văn dùng từ chưa hay Mở bài, kết bài đơn... đoạn văn đã viết Hoạt động 3: Củng cố - 2 đội tham gia, mỗi đội 3 - Thi đua: Tiếp sức (Cho đoạn văn yêu cầu học sinh học sinh tìm từ sai và sửa lại cho đúng: Hai tay to dựng đứng trên cái đầu rất đẹp Hai lỗ mũi ươn ước động đậy hoài Mỗi khi nó nhếch môi lên để lộ hai hàm răng trắng muốc) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Điền vào giấy tờ in sẵn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày... văn hay - Học sinh có tinh thần học hỏi những câu văn hay, đoạn văn hay của bạn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Phiếu học tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Bài mới: Trả bài văn miêu tả con vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đề bài tập làm văn - 1 học sinh đọc trước lớp. .. nào là mở bài trực tiếp, gián tiếp, kết bài mở rộng và không mở rộng? - Nối tiếp nhau phát biểu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Gọi học sinh trình bày - Hoạt động nhóm đôi c) Em chọn câu văn nào trong bài để: - Đại diện nhóm phát biểu Mở bài trực tiếp: Mùa xuân là mùa công múa Kết bài không mở rộng: Chiếc ô màu sắc đẹp… ấm áp * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu học sinh làm bài - Gọi... học sinh - Bài mới: Miêu tả con vật ( Kiểm tra viết ) Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đề bài - 2 học sinh đọc - Đề bài: 1) Tả một con vật nuôi trong nhà 2) Tả một con vật nuôi ở vườn thú - Cho học sinh nhắc lại cấu tạo bài văn miêu tả con - Một vài học sinh phát biểu vật - Yêu cầu học sinh làm bài - Tự làm bài - Gợi ý: Chọn cách mở bài, kết bài tuỳ thích Chú ý câu văn đúng ngữ... III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn - 2 em đọc đoạn văn miêu tả miêu tả hình dáng con vật, miêu tả hoạt động con vật hình dáng, 2 em đọc đoạn - Bài mới: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài miêu tả hoạt động trong bài văn miêu tả con vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay