Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc

17 167 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:38

Tên dạy : ĐƯỜNG ĐI SA PA 57 - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; bước đầu biết nhấn giọng từ gợi tả - HS hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo Sa Pa, thể tình cảm yêu mến tha thiết tác giả cảnh đẹp đất nước (trả lời câu hỏi; thuộc hai đoạn cuối bài) - Giáo dục HS lòng yêu quê hương đất nước II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ, chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Bài : Đường Sa Pa Giới thiệu tên chủ điểm, tên tập đọc ( tranh ) Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Quan sát tranh - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … liễu rủ + Đoạn : TT… tím nhạt - Theo dõi SGK + Đoạn : Còn lại - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt )+ - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + phát từ khó giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Luyện đọc nhóm đôi - Cho HS đọc câu khó : Những đám mây …ô tô/ …huyền ảo Gọi HS đọc - Nhóm đôi - Cho HS luyện đọc - 1-2 nhóm đọc - Gọi HS đọc - Theo dõi - Đọc mẫu - Trao đổi nhóm đôi b) Tìm hiểu : Yêu cầu HS thảo luận - Nêu câu hỏi - Hỏi: Mỗi đoạn văn gợi cho điều Sa Pa ? + Những đám mây trắng…Những hoa chuối…Con đen huyền… Nắng phố - Một vài HS phát biểu huyện vàng hoe, Sương núi tím nhạt… Thoắt - Phát biểu cái…hiếm quý + Đoạn 1: Phong cảnh đường lên Sa Pa + Đoạn 2: Phong cảnh thị trấn - HS đọc nối tiếp đoạn + Đoạn 3: Cảnh đẹp Sa Pa - Vì phong cảnh - Theo dõi SGK / 103 Sa Pa đẹp.Vì thay đổi mùa ngày - Luyện đọc nhóm đôi Sa Pa có - 1-2 nhóm đọc - Nêu câu hỏi Ca ngợi Sa Pa quà kì - HS ngồi bàn diệu mà thiện nhiên dành cho đất nước ta - Một vài HS đọc - Nêu câu hỏi - Nêu câu hỏi - Lắng nghe - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm : “ Xe chúng tôi… liễu rủ.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng đoạn cuối - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động : Củng cố - Gọi HS đọc lại - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Trăng …từ đâu đến? Tên dạy : TRĂNG ƠI … TỪ ĐÂU ĐẾN ? 58 - Đọc rành mạch, trôi chảy; biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết ngắt nhịp dòng thơ - Hiểu ND: tình cảm yêu mến, gắn bó nhà thơ trăng thiên nhiên đất nước (trả lời câu hỏi SGK; thuộc 3,4 khổ thơ bài) - Giáo dục HS lòng yêu thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ, chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy - Kiểm tra kiến thức cũ : Đường Sa Pa + Gọi 3HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn cuối nêu nội dung - Bài : Trăng … từ đâu đến ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Cho HS đọc khổ thơ + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Quả chín mắt cá + Nêu câu hỏi 2+ Vì trăng hồng chín treo lơ lửng mái nhà, trăng đến từ biển xanh Hoạt động Trò + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, 3, - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Một vài HS đọc - Theo dõi trăng tròn mắt cá không chớp mi - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ lại + Nêu câu hỏi 3+ Trăng gắn với bóng, sân chơi , lời mẹ ru, cuội , đội hành quân + Nêu câu hỏi + Yêu trăng, yêu thiên nhiên đất nước quê hương - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm : khổ thơ đầu - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS HTL thơ - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Tiếp sức - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất - Phát biểu - HS đọc nối tiếp khổ thơ - Theo dõi SGK / 107 - HS ngồi bàn - Một vài HS đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Từng khổ thơ, - đội, đội HS Tên dạy : HƠN MỘT NGÀN NGÀY VÒNG QUANH TRÁI ĐẤT 59 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy biết đọc diễn cảm đoạn với giọng tự hào ca ngợi - HS hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi Ma – gien- lăng đoàn thám hiểm dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát Thái Bình Dương vùng đất mới.(trả lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK) - HS khá, giỏi trả lời câu hỏi - Giáo dục HS không nản lòng gặp khó khăn II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc, đồ giới Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Trăng …từ đâu đến? + Gọi HS đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc thuộc lòng khổ thơ mà + Mỗi HS đọc khổ thơ + trả lời câu thích nêu nội dung hỏi 1, 2, - Bài : Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Gọi HS đọc đoạn + cho HS luyện đọc từ khó - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Yêu cầu HS trao đổi - Nêu câu hỏi - Khám phá đường biển dẫn đến vùng đất chết, phải giao tranh với dân đảo - Nêu câu hỏi - Hết thức ăn, nước ngọt, thuỷ thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày thắt lưng da để ăn, ngày có vài ba người - Nêu câu hỏi 3- Dùng thẻ A, B, C - Nêu câu hỏi 4- Khẳng định trái đất hình cầu, phát Thái Bình Dương nhiều vùng đất - Nêu câu hỏi * HS khá, giỏi - Ham hiểu biết , tìm tòi, khám phá, đem lại cho loài người - Dũng cảm, dám vượt qua khó khăn để đạt mục đích - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Muốn tìm hiểu khám phá giới, HS em phải làm ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Dòng sông mặc áo Tên dạy : - Theo dõi SGK / 114 - HS đọc nối tiếp (đọc 2- lượt ) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK / 114 - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Nối tiếp phát biểu DÒNG SÔNG MẶC ÁO 60 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui, tình cảm - Hiểu nội dung : Ca ngợi vẻ đẹp dòng sông quê hương (trả lời CH SGK; thuộc đoạn thơ khoảng dòng) - Giáo dục HS lòng yêu quê hương II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất + Gọi 3HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích - Bài : Dòng sông mặc áo Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … lên + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Yêu cầu HS trao đổi - Nêu câu hỏi Vì dòng sông thay đổi màu sắc giống người đổi áo - Nêu câu hỏi Màu sắc : lụa đào, áo xanh, hây hây ráng vàng, nhung tím, áo đen, áo hoa - Nêu câu hỏi 3- Làm cho dòng sông trở nên gần gũi, giống người,làm bật thay đổi màu sắc dòng sông theo thời gian - Làm cho dòng sông trở nên gần gũi, giống người,làm bật thay đổi màu sắc dòng sông theo thời gian - Nêu câu hỏi - Bài thơ cho em biết điều ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc diễn cảm - Tổ chức cho HS đọc thuộc lòng - Tổ chức cho HS thi đọc + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, 2, + Đọc + trả lời câu hỏi - Theo dõi SGK /118 - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi - Thảo luận nhóm đôi - - Nối tiếp phát biểu - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - HS ngồi bàn - Từng đoạn , - đội , đội HS Hoạt động : Củng cố - Tổ chức thi đọc : Tiếp sức - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Ăng – co Vát Tên dạy : ĂNG – CO VÁT 61 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục - Hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi Ăng – co Vát, công trình kiến trúc điêu khắc tuyệt diệu nhân dân Cam- pu- chia (trả lời câu hỏi SGK) - GDBVMT: HS nhận biết: Bài văn ca ngợi công trình kiến trúc tuyệt diệu nước bạn Cam- pu- chia xây dựng từ đầu kỉ XII: Ăng-co Vát; thấy vẻ đẹp khu đền hài hòa vẻ đẹp môi trường thiên nhiên lúc hoàng hôn II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Dòng sông mặc áo + Gọi 2HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài : Ăng – co Vát Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … kỉ XII + Đoạn : TT…xây gạch vỡ + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Cho HS trao đổi nhóm đôi - Nêu câu hỏi Ở Cam – pu – chia từ đầu kỉ XII - Nêu câu hỏi Khu đền chính…tháp lớn, ba tầng dài 1500 mét.Có 398 gian phòng - Nêu câu hỏi Tháp lớn …đá nhẵn.Những tường buồng… xây mạch vữa - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - - - - Phát biểu - HS đọc nối tiếp - Nêu câu hỏi 4- Vào lúc hoàng hôn …từ ngách - Cho HS nêu nội dung * GDBVMT: HS nhận biết: Bài văn ca ngợi công trình kiến trúc tuyệt diệu nước bạn Cam- pu- chia xây dựng từ đầu kỉ XII: Ăngco Vát; thấy vẻ đẹp khu đền hài hòa vẻ đẹp môi trường thiên nhiên lúc hoàng hôn Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc đoạn - Đọc diễn cảm: “ Lúc hoàng hôn…các ngách.” - Cho HS luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Gọi HS đọc lại - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Con chuồn chuồn nước Tên dạy : - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Từng đoạn , - Theo dõi CON CHUỒN CHUỒN CHUỒN NƯỚC 62 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả - HS hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi vẻ đẹp sinh động chuồn chuồn nước cảnh đẹp quê hương (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS lòng yêu quê hương đất nước II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Ăng – co Vát + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu - Bài : Con chuồn chuồn nước hỏi 1, 2, Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Theo dõi SGK - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi - Nêu câu hỏi - Nêu câu hỏi - Đoạn cho em biết ? Bốn cánh…Hai mắt… Thân chú…Bốn cánh khẽ… - Nêu câu hỏi Miêu tả vẻ đẹp hình dáng màu sắc chuồn chuồn - Nêu câu hỏi 4- Tác giả tả cách bay vọt lên chúvà cánh bay cảnh đẹp đất nước - Đoạn cho em biết điều ? - Mặt hồ trải rộng mênh mông …là trời xanh cao vút - Bài văn nói lên điều ? Tình yêu quê hương, đất nước tác giả Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc đoạn - Đọc diễn cảm: “Ôi chao ! …còn phân vân.” - Cho HS luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Gọi HS đọc - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Vương quốc vắng nụ cười Tên dạy : - Có đoạn - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - - Một vài HS phát biểu - - Phát biểu - HS đọc nối tiếp - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Từng đoạn , - Theo dõi VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI 63 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp nội dung diễn tả - Hiểu nội dung : Cuốc sống thiếu tiếng cười vô tẻ nhạt, buồn chán (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS tinh thần lạc quan, yêu đời II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Con chuồn chuồn nước + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc nêu nội dung - Bài : Vương quốc vắng nụ cười Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn+ Đoạn :Từ đầu …về môn cười + Đoạn : TThọc không vào + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Yêu cầu HS trao đổi - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Mặt trời không muốn dậy, chin không muốn hót, hoa …tàn, gương mặt …héo hon, kinh đô…ngựa hí, tiếng sỏi đá…, tiếng thở dài… + Nêu câu hỏi - Đoạn cho ta biết điều ? + Dân cư cười - Kể sống vương quốc buồn chán thiếu tiếng cười + Nêu câu hỏi 3+ Vua cử viên đại thần du học nước ngoài, chuyên môn cười cợt + Nêu câu hỏi + Sau năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội gắng sức…ảo não - Em tím ý đoạn ? - Nói việc nhà vua cử người du học bị thất bại hy vọng triều đình - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc đoạn - Đọc diễn cảm: “ Vị đại thần vừa xuất hiện… lệnh.” - Cho HS luyện đọc - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm theo vai Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Theo em, thiếu tiếng cười sống ? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Ngắm trăng – Không đề Tên dạy : NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ 64 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm thơ ngắn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp nội dung - Hiểu ND (hai thơ ngắn): Nêu bật tinh thần lạc quan yêu đời, yêu sống, không nản chí trước khó khăn sống Bác Hồ - GDBVMT: Bài thơ Không đề GV giúp HS cảm nhận nét đẹp sống gắn bó với môi trường thiên nhiên Bác Hồ kính yêu - GD gương đạo đức Bác Hồ: Bài Ngắm trăng cho thấy Bác Hồ người lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên Bổ sung câu hỏi trang 137: Câu thơ cho thấy Bác tả trăng với vẻ tinh nghịch?- GD học tập tinh thần yêu đời Bác Bài Không đề cho thấy Bác Hồ người yêu mến trẻ em: Bổ sung câu hỏi trang 138: Bài thơ cho em biết Bác thường gắn bó với lúc không bận việc nước II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Vương quốc vắng nụ cười + Gọi HS đọc đoạn + Gọi HS đọc theo vai nêu nội dung - Bài : Ngắm trăng – Không đề - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi Hoạt động : Cung cấp kiến thức 1,3 a) Luyện đọc : NGẮM TRĂNG - HS đọc - Gọi HS đọc - Cho HS đọc + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Theo dõi SGK - Yêu cầu HS đọc thầm thơ trao đổi trả - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ phát lời câu hỏi : từ khó + Nêu câu hỏi 1+ Hoàn cảnh bị tù đày, ngồi nhà tù ngắm trăng qua khe cửa - Phát biểu GD học tập tinh thần yêu đời Bác + Nêu câu hỏi 2+ Người ngắm trăng…Trăng nhòm khe cửa … + Nêu câu hỏi + Ca ngợi tinh thần lạc quan, yêu đời yêu sống, bất chấp hoàn cảnh khó khăn + Câu thơ cho thấy Bác tả trăng với vẻ tinh nghịch? - Cho HS nêu nội dung * Hướng dẫn HS luyện đọc: - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm - Cho HS luyện đọc thuộc thơ - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc Bài : KHÔNG ĐỀ - Tổ chức tương tự : Ngắm trăng - Hướng dẫn tìm hiểu nội dung : + Nêu câu hỏi + Nêu câu hỏi + Ở chiến khu Việt Bắctrong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp + Bài thơ nói Bác ? + Đường non hoa đầy, quân đến rừng sâu, chim rừng tung bay, xách bươn + Bài thơ cho em biết Bác thường gắn bó với lúc không bận việc nước? + Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung cho dù sống khó khăn + Phát biểu GD học tập Bác Hồ người yêu mến trẻ em *GDBVMT: nét đẹp sống gắn bó với môi trường thiên nhiên Bác Hồ kính yêu Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Hai thơ giúp em hiểu tính cách Bác Hồ ? - Bác lạc quan, yêu đời hoàn cảnh bị tù đày, sống khó khăn + Em học tính cách Bác ? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Vương quốc vắng nụ cười ( tt) - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - Phát biểu - HS đọc - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài HS đọc - Một vài HS phát biểu Tên dạy : VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI ( TT ) 65 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc đoạn với giọng phân biệt lời nhân vật (nhà vua, câu bé) - Hiểu nội dung: Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy tàn lụi (Trả lời CH SGK) - Giáo dục HS tinh thần lạc quan, yêu đời II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ :Ngắm trăng – Không đề + Gọi 4HS đọc + trả lời câu hỏi - Mỗi HS đọc + trả lời câu hỏi + Em học tập điều Bác Hồ ? - Một vài HS phát biểu - Bài : Vương quốc vắng nụ cười ( tt ) Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn 1:Từ đầu…ta - Theo dõi SGK trọng thưởng - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ + Đoạn : TT…đứt dải rút phát từ khó + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + - Luyện đọc nhóm đôi giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Theo dõi - Cho HS luyện đọc - Hoạt động nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Phát biểu - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Yêu cầu HS trao đổi - Nêu câu hỏi - Ở xung quanh cậu : vua quên - HS đọc lau miệng …hạt cơm, táo…ngự uyển cậu - Theo dõi SGK / 143 bé…đứt dải rút - HS ngồi bàn - Nêu câu hỏi - Vì nhà vua ngồi ngai vàng quên lau miệng… - Một vài HS thi đọc - Nêu câu hỏi 3- Tiếng cười phép mầu làm gương mặt rạng rỡ, tươi tỉnh, hoa nở, - HS đọc chim hót, tia nắng mặt trời nhảy múa, sỏi đá reo - Một vài HS phát biểu vang bánh xe - Nội dung đoạn gì? - Tiếng cười có xung quanh ta - Đoạn 3: Tiếng cười làm thay đổi sống u buồn - Phần cuối truyện cho ta biết điều ? - Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc theo vai - Đọc diễn cảm (đoạn ) - Cho HS luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Gọi HS đọc theo vai - Hỏi : Câu chuyện muốn nói với điều ? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Con chim chiền chiện Tên dạy : CON CHIM CHIỀN CHIỆN 66 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm hai, ba khổ thơ với giọng vui, hồn nhiên - Hiểu ý nghĩa : Hình ảnh chim chiền chiện tự bay liệng cảnh thiên nhiên bình cho thấy ấm no, hạnh phúc tràn đầy tình yêu sống.(trả lời câu hỏi, thuộc hai, ba khổ thơ) - Giáo dục HS tinh thần lạc quan, yêu đời II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép thơ luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Vương quốc vắng nụ cười + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu + Gọi HS đọc theo vai hỏi 1, , + Gọi HS nêu nội dung - HS đọc - Bài : Con chim chiền chiện - Phát biểu Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm, lớp a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Yêu cầu trao đổi - Nêu câu hỏi 1- Bay lượn cánh đồng lúa, không gian rộng , cao - Nêu câu hỏi 2- bay vút, vút cao, cao hoài, cao vợi, chim bay, chim sà , lúa tròn bụng sữa, cánh đập rừng xanh, chim biến rồi, tiếng hót, làm xanh da trời, lòng chim vui nhiều , hót mỏi - Nêu câu hỏi - Khúc hát…Tiếng hót…Như cành … Chim ơi…Chuyện chi…Tiếng ngọc … Chim reo…Đồng quê… Những lời…Chỉ còn… Làm xanh… - Nêu câu hỏi - Thấy sống yên bình, hạnh phúc - Qua tranh tranh Huy Cận, em hình dung điều ? - Chú chim bay lượn tự do, tầm cánh sống ấm no, hạnh phúc người Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc đoạn - Đọc diễn cảm khổ thơ đầu - Cho HS luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho HS học thuộc lòng thơ - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng Hoạt động : Củng cố - Gọi HS đọc thuộc lòng - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Tiếng cười liều thuốc bổ Tên dạy : - HS đọc nối tiếp - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - HS đọc nối tiếp - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Nhóm đôi - 1nhóm HS , HS đọc khổ thơ - Theo dõi TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ 67 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc văn phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát - Hiểu nội dung : Tiếng cười mang đến niềm vui cho sống, làm cho người hạnh phúc, sống lâu (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS tạo sống vui vẻ II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Con chim chiền chiện + Gọi HS đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc thuộc + HS khác nêu nội dung - Bài : Tiếng cười liều thuốc bổ Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn+ Đoạn 1: Từ đầu … 400 lần + Đoạn : TT…hẹp mạch máu + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Cho HS trao đổi - Nêu câu hỏi 1- Bài báo có đoạn Đoạn 1: Tiếng cười đặc điểm quan trọng, phân biệt người với loài vật khác Đoạn 2: Tiếng cười liều thuốc bổ Đoạn 3: Những người có tính hài hước chắn sống lâu - Nêu câu hỏi - Nêu câu hỏi 3- Vì cười tốc độ thở …thoả mãn - Để rút ngắn thời gian điều trị bệnh, tiết kiệm tiền cho nhà nước - Gọi HS đọc câu hỏi ( Yêu cầu HS chọn ý ) - Dùng thẻ A , B , C - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc đoạn - Đọc diễn cảm : Đoạn - Cho HS luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động Trò - Mỗi HS đọc khổ thơ + trả lời câu hỏi gắn với nội dung - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp - Theo dõi SGK / 153 - HS ngồi bàn - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Bài báo khuyên điều ? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Ăn “ mầm đá” Tên dạy : ĂN “ MẦM ĐÁ” 68 I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc với giọng kể vui, hóm hỉnh; đọc phân biệt lời nhân vật người dẫn câu chuyện - Hiểu nội dung : Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa khéo giúp chúa thấy học ăn uống (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS ham thích tìm hiểu II/ CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Kiểm tra kiến thức cũ : Tiếng cười liều thuốc bổ + Gọi 3HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS nêu nội dung - Bài : Ăn “ mầm đá” - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu Hoạt động : Cung cấp kiến thức hỏi gắn với nội dung đoạn đọc a) Luyện đọc - Phát biểu - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn 1: Từ đầu …dân lành + Đoạn : TT…đại phong + Đoạn : TT …khó tiêu - Theo dõi SGK / 157 + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + - HS đọc nối tiếp (đọc lượt )+ giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) phát từ khó - Cho HS luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi SGK b) Tìm hiểu : Trao đổi cặp đôi + Nêu câu hỏi + Ăn không ngon miệng, nghe tên mầm - Phát biểu đá thấy lạ nên muốn ăn + Nêu câu hỏi - HS đọc + Trạng cho người lấy đá ninh - Theo dõi SGK chuẩn bị lọ tương đề - HS ngồi bàn bên hai chữ “Đại phong” bắt chúa chờ đến bụng đói + Nêu câu hỏi - Từng đoạn , + Không ăn làm có + Nêu câu hỏi - Theo dõi SGK + Vì lúc chúa đói lả ăn thấy ngon - Một vài HS phát biểu + Yêu cầu HS nêu ý đoạn + Đoạn 1: Giới thiệu Trạng Quỳnh + Đoạn 2: Câu chuyện Trạng chúa Trịnh + Đoạn 3: Chúa Trịnh đói lả + Đoạn 4:Bài học quý dànhcho chúa + Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh + Nêu câu hỏi - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc theo vai - Đọc diễn cảm: Thấy lọ…đâu - Cho HS luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Gọi HS đọc - Hỏi: Em có nhận xét nhân vật Trạng Quỳnh ? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị : Ôn tập HK II [...]... 3 : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc từng đoạn - Đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu - Cho HS luyện đọc - Gọi 1 – 2 nhóm đọc - Tổ chức cho HS học thuộc lòng bài thơ - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng cả bài Hoạt động 4 : Củng cố - Gọi 1 HS đọc thuộc lòng cả bài - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị bài : Tiếng cười là liều thuốc bổ Tên bài dạy : - 6 HS đọc nối tiếp - 6 HS đọc nối tiếp (đọc 2 lượt... hỏi 5 - Cho HS nêu nội dung chính của bài Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc cả bài theo vai - Đọc diễn cảm: Thấy chiếc lọ…đâu ạ - Cho HS luyện đọc - Gọi 1 – 2 nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động 4 : Củng cố - Gọi 1 HS đọc cả bài - Hỏi: Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh ? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò Chuẩn bị bài : Ôn tập HK II ... 2 : TT…hẹp mạch máu + Đoạn 3 : Còn lại - Cho HS đọc từng đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh nếu có) - Cho HS luyện đọc cả bài - Gọi 1 nhóm đọc - Đọc mẫu cả bài b) Tìm hiểu bài : Cho HS trao đổi - Nêu câu hỏi 1- Bài báo có 3 đoạn Đoạn 1: Tiếng cười là đặc điểm quan trọng, phân biệt con người với các loài vật khác Đoạn 2: Tiếng cười là liều thuốc bổ Đoạn 3: Những người... nhà nước - Gọi 1 HS đọc câu hỏi 4 ( Yêu cầu HS chọn ý đúng ) - Dùng thẻ A , B , C - Cho HS nêu nội dung chính của bài Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc từng đoạn - Đọc diễn cảm : Đoạn 2 - Cho HS luyện đọc - Gọi 1 – 2 nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động Trò - Mỗi HS đọc 2 khổ thơ + trả lời câu hỏi gắn với nội dung - Theo dõi SGK - 3 HS đọc nối tiếp (đọc 3 lượt )+ phát... đọc nối tiếp (đọc 3 lượt )+ + Đoạn 2 : TT…đứt dải rút ạ phát hiện từ khó + Đoạn 3 : Còn lại - Cho HS đọc từng đoạn + luyện đọc từ khó + - Luyện đọc nhóm đôi giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh nếu có) - Theo dõi - Cho HS luyện đọc cả bài - Hoạt động nhóm đôi - Gọi 1 nhóm đọc - Phát biểu - Đọc mẫu cả bài b) Tìm hiểu bài : Yêu cầu HS trao đổi - Nêu câu hỏi 1 - Ở xung quanh cậu : vua quên - 3 HS đọc. .. đọc từng đoạn + luyện đọc từ khó + - 3 HS đọc nối tiếp (đọc 3 lượt )+ giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh nếu có) phát hiện từ khó - Cho HS luyện đọc cả bài - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi 1 nhóm đọc - Đọc mẫu cả bài - Theo dõi SGK b) Tìm hiểu bài : Trao đổi cặp đôi + Nêu câu hỏi 1 + Ăn gì cũng không ngon miệng, nghe tên mầm - Phát biểu đá thấy lạ nên muốn ăn + Nêu câu hỏi 2 - 3 HS đọc + Trạng cho người... : Con chim chiền chiện - Phát biểu Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới Hình thức : nhóm, cả lớp a) Luyện đọc - Gọi HS đọc cả bài - Cho HS đọc từng đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh nếu có) - Cho HS luyện đọc cả bài - Gọi 1 nhóm đọc - Đọc mẫu cả bài b) Tìm hiểu bài : Yêu cầu trao đổi - Nêu câu hỏi 1- Bay lượn trên cánh đồng lúa, giữa một không gian rất rộng , rất cao... hoạ , chép đoạn luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động 1 : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Con chim chiền chiện + Gọi 3 HS đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi + Gọi 1 HS đọc thuộc cả bài + 1 HS khác nêu nội dung chính - Bài mới : Tiếng cười là liều thuốc bổ Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới a) Luyện đọc - Gọi 1 HS đọc cả bài - Yêu cầu HS chia đoạn+ Đoạn 1: Từ đầu … 40 0 lần + Đoạn 2 : TT…hẹp... 2 là gì? - Tiếng cười có ở xung quanh ta - Đoạn 3: Tiếng cười làm thay đổi cuộc sống u buồn - Phần cuối truyện cho ta biết điều gì ? - Tiếng cười như một phép mầu làm cho cuộc sống ở vương quốc u buồn thay đổi - Cho HS nêu nội dung chính của bài Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc theo vai - Đọc diễn cảm (đoạn 3 ) - Cho HS luyện đọc - Gọi 1 – 2 nhóm đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm... chép bài thơ luyện đọc Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1 : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Vương quốc vắng nụ cười + Gọi 3 HS đọc + trả lời câu hỏi - Mỗi HS đọc 1 đoạn + trả lời câu + Gọi HS đọc cả bài theo vai hỏi 1, 2 , 3 + Gọi 1 HS nêu nội dung chính - 3 HS đọc bài - Bài mới : Con chim chiền chiện - Phát biểu Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới Hình thức : nhóm, cả lớp a)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay