Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện

6 141 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:38

Tên dạy : ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG 29 - Dựa theo lời kể GV tranh minh hoạ (SGK), kể lại đoạn kể nối tiếp toàn câu chuyện Đôi cánh NgựaTrắng rõ ràng, đủ ý (BT1) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện (BT2) - GDBVMT: GV giúp HS thấy nét ngây thơ đáng yêu Ngựa Trắng, từ có ý thức bảo vệ loài động vật hoang dã - Giáo dục HS ham thích tìm hiểu II/ CHUẨN BỊ :GV : Tranh - HS : Tìm hiểu tranh SGK Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Bài : Đôi cánh ngựa trắng Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Kể lần - Kể lần + minh hoạ tranh - HS kể trước lớp Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Treo tranh minh hoạ - Yêu cầu HS kể lại chi tiết tranh - Theo dõi - Gọi HS phát biểu - Quan sát tranh + Tranh : Mẹ ngựa trắng quấn quýt bên + Tranh : Ngựa trắng ao ước có cánh để bay Đại Bàng Núi Đại Bàng bảo ngựa trắng muốn có cánh - Trao đổi nhóm đôi phải tìm , đừng quấn quýt bên mẹ ngày + Tranh 3: Ngựa trắng xin phép mẹ tìm cánh - Nối tiếp trình bày + Tranh : Ngựa trắng gặp Sói Xám bị doạ ăn thịt + Tranh : Đại Bàng Núi cứu ngựa trắng + Tranh 6: Ngựa chồm lên thấy bốn chân bay Đại Bàng - Tổ chức cho HS kể chuyện nhóm ( kể đoạn, kể câu chuyện ) - Tổ chức cho HS thi kể : Kể tiếp sức - Tổ chức cho HS thi kể câu chuyện + trao đổi tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - Cho HS nêu ý nghĩa câu chuyện - Hoạt động nhóm HS * GDBVMT: thấy nét ngây thơ đáng yêu Ngựa Trắng, từ có ý thức bảo vệ loài động vật hoang dã - nhóm , nhóm Hoạt động : Củng cố HS, HS kể tranh - Hỏi : Em học tập điều Ngựa Trắng ? - Một vài HS thi kể - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Tìm câu chuyện - Phát biểu nghe , đọc du lịch, thám hiểm - Phát biểu Tên dạy : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 30 - Dựa vào gợi ý SGK, chọn kể lại câu chuyện (đoạn truyện) nghe, đọc nói du lịch hay thám hiểm - Hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể biết trao đổi nội dung, ý nghĩa câu chuyện (đoạn truyện) - HS khá, giỏi kể câu chuyện SGK - GDBVMT: mở rộng vốn hiểu biết thiên nhiên, môi trường sống nước giới II/ CHUẨN BỊ : GV HS : Sưu tầm truyện du lịch, thám hiểm Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Đôi cánh Ngựa Trắng + Gọi HS kể lại câu chuyện + Gọi HS nêu ý nghĩa - Bài : Kể chuyện nghe, đọc + HS kể, HS kể Hoạt động : Cung cấp kiến thức tranh - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS phân tích đề ( gạch chân từ : nghe, đọc, du lịch , thám hiểm ) - Gọi HS đọc gợi ý - Yêu cầu HS giới thiệu tên câu chuyện kể - Theo dõi SGK Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Phát biểu - Tổ chức cho HS kể chuyện nhóm, yêu cầu trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS đọc nối tiếp - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Nối tiếp giới thiệu - Tuyên dương HS kể hay *HS khá, giỏi kể câu chuyện SGK * GDBVMT: Mở rộng vốn hiểu biết thiên nhiên, môi - Hoạt động nhóm HS ( kể trường sống nước giới trao đổi ý nghĩa câu Hoạt động : Củng cố chuyện ) - Hỏi : Theo em, du lịch, thám hiểm ? - Một vài HS kể - Nhận xét tiết học - Bình chọn bạn - Chuẩn bị : Kể chuyện chứng kiến tham gia - HS phát biểu Tên dạy : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN 31 HOẶC THAM GIA - Chọn câu chuyện tham gia (hoặc chứng kiến) nói du lịch hay cắm trại, chơi xa,… - Biết xếp việc theo trình tự hợp lí để kể lại rõ ràng; biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - HS khá, giỏi kể lần thăm họ hàng chơi người thân gia đình,… - Giáo dục HS thích đi để mở rộng hiểu biết II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn gợi ý - HS : Câu chuyện kể Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : + Yêu cầu HS kể lại câu chuyện nghe, đọc du lịch hay thám hiểm + Yêu cầu HS nêu ý nghĩa câu chuyện - HS kể - Bài : Kể chuyện chứng kiến tham gia - HS phát biểu Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đề - Phân tích đề : ( gạch chân từ ngữ : du lịch, cắm trại, em tham gia ) - Gọi HS đọc gợi ý SGK - Hỏi : Nội dung câu chuyện ? - Kể chuyến - Theo dõi du lịch cắm trại mà em tham gia - Phát biểu + Khi kể em nên dùng từ xưng hô ? Tôi , - HS đọc nối tiếp + Hãy giới thiệu với bạn câu chuyện em kể Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Nối tiếp giới thiệu - Tổ chức cho HS kể chuyện nhóm - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Tuyên dương HS kể hay* HS khá, giỏi kể - Hoạt động nhóm HS lần thăm họ hàng chơi - Một vài HS thi kể Hoạt động : Củng cố - Bình chọn - Hỏi : Khi kể chuyện em cần ý điều để kể người thân gia đình hay ? - Nhận xét tiết học - Một vài HS phát biểu - Chuẩn bị : Khát vọng sống Tên dạy : KHÁT VỌNG SỐNG 32 - Dựa theo lời kể GV tranh minh họa (SGK), kể lại đoạn câu chuyện Khát vọng sống rõ ràng, đủ ý (BT1); bước đầu biết kể lại nối tiếp toàn câu chuyện (BT2) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện (BT3) - GDBVMT: Giáo dục ý chí vượt khó khăn, khắc phục trở ngại môi trường thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh - HS : Tìm hiểu Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi HS kể lại câu chuyện du lịch cắm trại mà em tham gia - Bài : Khát vọng sống Hoạt động : Cung cấp kiến thức + HS kể - Yêu cầu HS quan sát tranh đọc nội dung tranh - Kể chuyện lần - Kể chuyện lần ( Nếu HS chưa nắm nội dung GV đặt thêm câu hỏi ) + Tranh 1: Chi tiết cho thấy Giôn cần giúp - Quan sát tranh SGK đỡ ? + Gọi bạn người tuyệt vọng + Tranh : Giôn cố gắng bị bỏ lại - Theo dõi ? + Anh ăn dại, cá sống để - Quan sát tranh sống qua ngày + Tranh : Anh làm bị gấu công ? + Không chạy mà đứng im biết chạy gấu đuổi theo + Tranh : Tại anh không bị sói ăn thịt ? + Vì bị đói, bệnh yếu ớt + Tranh 5: Nhờ đâu Giôn chiến thắng sói - Hoạt động nhóm HS + Dùng sức bóp lấy hàm sói + Tranh : Anh cứu sống tình cảnh - lượt HS thi kể Mỗi HS ? + Chỉ bò mặt đất kể nội dung tranh sâu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Tổ chức cho HS kể chuyện nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS kể chuyện trước lớp - Khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện ca ngợi ai? Ca ngợi điều ? - Ca ngợi người với khát vọng sống mãnh liệt vượt qua khó khăn gian khổ - Câu chuyện muốn khuyên điều ? - Hãy cố gắng không nản chí vượt qua khó khăn *GDBVMT: Giáo dục ý chí vượt khó khăn, khắc phục trở ngại môi trường thiên nhiên - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Câu chuyện kể người có tinh thần lạc quan, yêu đời Tên dạy : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 33 - Dựa vào gợi ý SGK, chọn kể lại câu chuyện (đoạn truyện) nghe, đọc nói tinh thần lạc quan, yêu đời - Hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể, biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục HS tinh thần lạc quan , không nản lòng gặp khó khăn II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn đề - HS : Câu chuyện kể người có tinh thần lạc quan Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Khát vọng sống + Gọi HS kể chuyện + Gọi HS nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài : Kể chuyện nghe, đọc + Mỗi HS kể tranh Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đề - Phân tích đề : gạch chân từ ngữ nghe, đọc, tinh thần lạc quan, yêu đời - Gọi HS đọc gợi ý - Yêu cầu : Em giới thiệu câu chuyện hay nhân - Theo dõi , phát biểu vật định kể cho bạn biết Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - HS đọc nối tiếp - Tổ chức cho HS kể nhóm Yêu cầu - Kể - Nối tiếp giới thiệu nhóm HS, lắng nghe, nhận xét HS trao đổi ý nghĩa + Giới thiệu câu chuyện : Nêu tên câu chuyện, nêu tên nhân vật + Kể diễn biến câu chuyện - Tổ chức cho HS thi kể - Một vài HS tham gia Hoạt động : Củng cố - Gọi HS kể lại - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Câu chuyện người vui tính mà em biết - Theo dõi KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : 01 / / 2010 Ngày dạy : 04 / / 2010 Môn : Kể chuyện TUẦN : 34 Tiết : 34 Tên dạy : KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA - Chọn chi tiết nói người vui tính; biết kể lại rõ ràng việc minh họa cho tính cách nhân vật (kể không thành chuyện), kể việc để lại ấn tượng sâu sắc nhân vật (Kể thành chuyện) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục HS yêu đời, lạc quan sống II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn đề - HS : Câu chuyện kể Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Yêu cầu HS kể lại câu chuyện nghe, đọc người có tinh thần lạc quan, yêu đời - HS kể lại câu chuyện - Bài mới: Kể chuyện chứng kiến tham - Nhận xét bạn kể gia Hoạt động : Cung cấp kiến thức - HS đọc - Gọi HS đọc đề - Theo dõi trả lời - Phân tích đề ( gạch chân từ : vui tính, em biết ) - HS đọc nối tiếp - Yêu cầu HS đọc gợi ý - – HS giới thiệu +- Một người vui tính mà em biết + Em kể ? Hãy giới thiệu cho bạn biết ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Tổ chức cho HS kể chuyện nhóm - Hoạt động nhóm HS - Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp - – HS thi kể - Tuyên dương HS kể hay - Bình chọn Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện em kể hôm nói ? - Giáo dục HS Nhận xét tiết học - Phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay