Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả

8 159 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:38

TUẦN : 29Tiết : 29 Tên dạy : AI ĐÃ NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1, , 3, 4, …? - Nghe - viết CT; trình bày báo ngắn có chữ số; không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt TR / CH, ÊT / ÊCH - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Cô Tấm mẹ + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : nết na, công việc, lặng thầm + Theo dõi - Tự rút kinh - Bài : Ai nghĩ chữ số 1, 2, 3, 4, …? nghiệm Hoạt động : Cung cấp kiến thức + Viết vào bảng - Đọc mẫu viết - Hỏi: + Đầu tiên người ta cho nghĩ chữ số ? + Người Ả Rập Vậy nghĩ chữ số ? + Nhà thiên văn học người Ấn Độ Mẩu chuyện có nội dung ? + Giải thích chữ số 1, 2, 3, 4, - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS - Theo dõi SGK / 103 ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Trao đổi nhóm đôi + phát - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) biểu - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số - Viết vào Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - HS ngồi bàn đổi Hình thức : cá nhân + Bài tập 2a : Gọi HS đọc yêu cầu - Chia lớp dãy - Tổ chức thi đua : Tiếp sức + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Hái ( vầng trăng, chênh chếch, ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Đường Sa Pa - đội, đội HS - Theo dõi - Tự làm vào - Lần lượt HS - đội, đội HS TUẦN : 30Tiết : 30 Tên dạy : ĐƯỜNG ĐI SA PA - HS nhớ - viết CT ; biết trình bày đoạn văn trích; không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt r /d /gi - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết , phiếu BT - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Ai nghĩ chữ số 1,2,3,4,…? + Nhận xét làm HS + Theo dõi - Tự rút kinh + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn nghiệm + Đọc cho HS viết từ khó : A- rập, truyền bá, nhanh + Viết vào bảng chóng - Bài : Đường Sa Pa Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Đọc mẫu viết - Theo dõi SGK / 102 - Hỏi : Phong cảnh Sa Pa thay đổi ? - Trao đổi nhóm đôi + phát Ngày thay đổi mùa liên tục biểu - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS - Viết vào ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - HS ngồi bàn đổi - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân - Theo dõi + Bài tập 2a : Gọi HS đọc yêu cầu - Trao đổi nhóm đôi - Phát phiếu BT - Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm làm - Tự làm + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Nối tiếp đọc - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa - Đại diện đội Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Viết - Viết đẹp ( nồng nàn, khoảnh khắc ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Vương quốc vắng nụ cười TUẦN : 31Tiết : 31 Tên dạy : NGHE LỜI CHIM NÓI - Nghe - viết CT; biết trình bày dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ chữ; không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt l/n; hỏi / ngã - Giáo dục HS ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên sống người II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết , bảng phụ - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Đường Sa Pa + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : nồng nàn, khoảnh khắc, hây hẩy - Bài : Nghe lời chim nói Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Đọc mẫu viết - Hỏi: Bầy chim nói điều ? - Những cảnh đẹp, đổi thay đất nước * Giáo dục HS ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên sống người - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập 3a : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thảo luận - Tổ chức thi đua : Tiếp sức - (Băng trôi): Núi băng trôi- lớn nhất- Nam cực- năm + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Hoạt động nhóm HS - đội, đội HS - Tự làm vào 1956- núi băng + Bài tập 3b : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa Hoạt động : Củng cố - Tổ chức cho HS : Viết - Viết đẹp ( ngỡ ngàng, khiết ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Vương quốc vắng nụ cười TUẦN : 32Tiết Tên dạy : : - Lần lượt HS phát biểu - Đại diện đội 32 VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI I MỤC TIÊU : - Nghe - viết CT; biết trình bày đoạn văn trích; không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt S / X; O/Ô - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Nghe lời chim nói + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : say mê, tha thiết, ngỡ ngàng - Bài : Vương quốc vắng nụ cười Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Đọc mẫu viết - Hỏi: + Đoạn văn kể cho nghe chuyện gì? + Một vương quốc buồn chán tẻ nhạt dân cười + Những chi tiết cho thấy sống tẻ Hoạt động Trò + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK / 132 - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu - Viết vào nhạt buồn chán? + Mặt trời…, chim…, hoa …,toàn gương mặt rầu rĩ , héo hon - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập 2a: Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa (vì sao, năm sau, xứ sở, gắng sức, xin lỗi, chậm trễ) + Bài tập 2b: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa (nói chuyện, dí dỏm, hóm hỉnh, công chúng , nói chuyện, tiếng ) Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Tiếp sức ( Tìm từ từ sau : vương quốc, vươn quốc, rầu rỉ, rầu rĩ, lạo xạo, lạo sạo ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Ngắm trăng – Không đề TUẦN : 33Tiết : - HS ngồi bàn đổi - Tự làm vào - Lần lượt HS - Tự làm vào - Lần lượt HS - đội , đội HS 33 Tên dạy : NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ ( Nhớ viết ) - Nhớ - viết CT; biết trình bày hai thơ ngắn theo hai thể thơ khác nhau: thơ chữ, thơ lục bát Không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt ch / tr, iêu/iu - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết , phiếu BT - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Vương quốc vắng nụ cười + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : xác, rầu rĩ, nhộn nhịp, kinh khủng - Bài : Ngắm trăng – Không đề Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Gọi HS đọc thuộc lòng thơ - Hỏi: Qua hai thơ em biết điều Bác Hồ ? Em học Bác điều ? - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Yêu cầu HS viết - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân, nhóm + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Hỏi : Thế từ láy? a) Các từ láy BT yêu cầu thuộc kiểu láy nào? + Từ láy bắt đầu âm tr : + Từ láy bắt đầu âm ch : b) Các từ láy BT yêu cầu thuộc kiểu láy nào? + Từ láy tiếng có vần iêu: + Từ láy tiếng có vần iu: Hoạt động : Củng cố - Tổ chức thi : Viết - Viết đẹp ( hững hờ, xách bương ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Nói ngược TUẦN : 34Tiết Tên dạy : : NÓI NGƯỢC + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - HS đọc - Sống lạc quan, yêu đời dù gặp hoàn cảnh khó khăn - Hoạt động nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Hai tiếng giống âm đầu, vần, tiếng - Âm đầu giống + trắng trẻo, tròn trịa, trơ trẽn, trùng trùng,… + chong chóng , chênh chếch, chói chang, chông chênh,… - Vần giống + liêu xiêu, liều liệu, liếu điếu, thiêu thiếu… + hiu hiu, dìu dịu,chiu chíu… - Đại diện dãy bàn 34 I MỤC TIÊU : - Nghe - viết tả; biết trình bày vè dân gian theo thể lục bát Không mắc lỗi - HS làm tập tả phân biệt - Giáo dục HS viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết , phiếu BT - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Ngắm trăng – Không đề + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : rượu, hững hờ, dắt trẻ, xách bương - Bài : Nói ngược Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Đọc mẫu viết - Hỏi: Bài vè có đáng cười ? ếch cắn cổ rắn, hùm nằm cho lợn liếm lông, hồng nuốt người già, xôi nuốt đứa trẻ, lươn nằm cho trúm bò vào + Nội dung vè ? Nói chuyện ngược đời, không thật - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi ( phát phiếu BT ) - Hoạt động nhóm đôi dùng bút chì gạch chân từ thích hợp - Gọi HS phát biểu - Gọi HS đọc lại Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Viết - Viết đẹp ( liếm lông, nậm rượu ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Ôn tập + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK / 154 ++ - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Lần lượt HS - 1- HS đọc - Đại diện dãy bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay