Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2)

9 159 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 13 / 03 / 2011 Ngày dạy: 21 - 22 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bài thơ tiểu đội xe không kính Tuần 28 I/ Mục tiêu: - Nhớ– viết tả; biết trình bày dòng thơ theo thể tự trình bày khổ thơ - Học sinh làm tập tả phân biệt S/ X - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Thắng biển” Kiểm tra việc - Hát chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết - Viết vào bảng từ khó: mênh mông, điên cuồng, nuốt tươi - Bài mới: Bài thơ tiểu đội xe không kính Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Lắng nghe - Đọc mẫu - Hỏi: Hình ảnh đoạn thơ nói lên tinh thần - Theo dõi Sgk dũng cảm lòng hăng hái chiến sĩ lái xe? - Phát biểu (Không có kính ướt áo, Mưa tuôn…Chưa cần thay…) Tinh thần đồng chí, đồng đội chiến sĩ thể qua câu thơ nào? (Gặp bạn bè…, Bắt tay …) GDBVMT - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Nêu phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Viết vào bảng - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, cách - Lắng nghe trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Soát lỗi, chữa lỗi - Chấm điểm số - Nộp Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Tìm từ viết với s (hoặc x, dấu hỏi, dấu ngã) - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm - Làm cá nhân - Gọi học sinh trình bày - Lần lượt phát biểu - Chốt lại - Lắng nghe, chữa - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi * Bài tập 3: Tìm tiếng thích hợp để hoàn chỉnh câu mẩu chuyện - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 3a - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm mẩu chuyện Sa mạc - Thảo luận nhóm, làm đỏ, suy nghĩ, làm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: sa mạc, xen kẽ - Cả lớp chữa - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 3b - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm mẩu chuyện Thế giới - Thảo luận nhóm, trình bày nước, suy nghĩ, làm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: đáy biển, thung - Phát biểu lũng - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi: Viết - Viết đẹp (ướt áo, đột - đội, đội học sinh ngột, buồng lái) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Ôn tập kì II” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 20 / 03 / 2011 Ngày dạy: 28 - 29 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ai nghĩ chữ số 1, 2, 3, 4…? Tuần 29 I/ Mục tiêu: - Nghe– viết tả, trình bày báo ngắn có chữ số; không mắc lỗi - Học sinh làm tập tả phân biệt tr / ch, êt / êch - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Cô Tấm mẹ Nhận xét làm học sinh Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn Đọc cho học sinh viết từ khó: nết na, công việc, lặng thầm - Bài mới: Ai nghĩ chữ số 1, 2, 3, 4, …? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Hỏi: Đầu tiên người ta cho nghĩ chữ số? (Người Ả Rập) Vậy nghĩ chữ số? (Nhà thiên văn học người Ấn Độ) Mẩu chuyện có nội dung gì? (Giải thích chữ số 1, 2, 3, 4, ) - Yêu cầu học sinh phát từ khó hướng dẫn học sinh ý tượng tả (phân tích tiếng) - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 2a : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Chia lớp thành đội, yêu cầu đội cử đại diện thực thi đua - Tổ chức thi đua: Tiếp sức - Theo dõi Tự rút kinh nghiệm - Viết vào bảng - Theo dõi Sgk / 103 - Trao đổi nhóm đôi, phát biểu - Viết vào - em ngồi bàn đổi - đội, đội học sinh * Bài tập : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh làm - Theo dõi - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa - Lần lượt học sinh Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Hái (vầng trăng, chênh chếch, - đội, đội học sinh ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Đường Sa Pa KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 27 / 03 / 2011 Ngày dạy: 04 - 05 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Đường Sa Pa Tuần 30 I/ Mục tiêu: - Học sinh nhớ – viết tả; biết trình bày đoạn văn trích; không mắc lỗi - Học sinh làm tập tả phân biệt r /d /gi - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết, phiếu BT 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Ai nghĩ chữ số - Theo dõi Tự rút kinh 1,2,3,4,…? Nhận xét làm học sinh Gọi tổ nghiệm trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn Đọc cho học - Viết vào bảng sinh viết từ khó: A- rập, truyền bá, nhanh chóng - Bài mới: Đường Sa Pa Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Theo dõi Sgk/ 102 - Hỏi: Phong cảnh Sa Pa thay đổi nào? (Ngày thay đổi mùa liên tục) - Yêu cầu học sinh phát từ khó hướng dẫn học - Trao đổi nhóm đôi, phát sinh ý tượng tả (phân tích tiếng) biểu - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - em ngồi bàn đổi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 2a: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi - Phát phiếu BT - Hướng dẫn học sinh làm - Trao đổi nhóm đôi - Yêu cầu học sinh làm làm * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm - Gọi học sinh sửa - Nối tiếp đọc Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Viết - Viết đẹp (nồng nàn, khoảnh - Đại diện đội khắc) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: Vương quốc vắng nụ cười KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 03 / 04 / 2011 Ngày dạy: 11 - 12 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Nghe lời chim nói Tuần 31 I/ Mục tiêu: - Nghe– viết tả; biết trình bày dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ chữ; không mắc lỗi - Học sinh làm tập tả phân biệt l/n; hỏi / ngã - Giáo dục học sinh ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên sống người II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Đường Sa Pa” Nhận xét - Theo dõi Tự rút kinh làm học sinh Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa nghiệm lỗi bạn Đọc cho học sinh viết từ khó : nồng - Viết vào bảng nàn, khoảnh khắc, hây hẩy - Bài mới: Nghe lời chim nói Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Theo dõi Sgk - Hỏi: Bầy chim nói điều gì? - Những cảnh đẹp, đổi thay đất nước * Giáo dục học sinh ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên sống người - Yêu cầu học sinh phát từ khó hướng dẫn học - Trao đổi nhóm đôi, phát sinh ý tượng tả (phân tích tiếng ) biểu - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - em ngồi bàn đổi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 3a: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Tổ chức cho học sinh thảo luận - Hoạt động nhóm em - Tổ chức thi đua: Tiếp sức - đội, đội học sinh - (Băng trôi): Núi băng trôi- lớn nhất- Nam cực- năm 1956- núi băng + Bài tập 3b : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa - Lần lượt em phát biểu Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức cho học sinh: Viết - Viết đẹp ( ngỡ - Đại diện đội ngàng, khiết) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài: Vương quốc vắng nụ cười KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 10 / 04 / 2011 Ngày dạy: 18 - 19 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vương quốc vắng nụ cười Tuần 32 I/ Mục tiêu: - Nghe– viết tả; biết trình bày đoạn văn trích; không mắc lỗi - Học sinh làm tập tả phân biệt s / x; o / ô - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Nghe lời chim nói” Nhận - Theo dõi Tự rút kinh xét làm học sinh Gọi tổ trưởng báo cáo việc nghiệm sửa lỗi bạn Đọc cho học sinh viết từ khó: - Viết vào bảng say mê, tha thiết, ngỡ ngàng - Bài mới: Vương quốc vắng nụ cười Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Theo dõi Sgk / 132 - Hỏi: Đoạn văn kể cho nghe chuyện gì? (Một vương quốc buồn chán tẻ nhạt dân cười) Những chi tiết cho thấy sống tẻ nhạt buồn chán? (Mặt trời …, chim …, hoa …, toàn gương mặt rầu rĩ, héo hon) - Yêu cầu học sinh phát từ khó hướng dẫn - Trao đổi nhóm đôi, phát biểu học sinh ý tượng tả (phân tích tiếng) - Viết vào - Đọc cho học sinh viết (câu , cụm từ) - em ngồi bàn đổi - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 2a: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa (vì sao, năm sau, xứ sở, gắng - Lần lượt HS sức, xin lỗi, chậm trễ) * Bài tập 2b: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa (nói chuyện, dí dỏm, hóm - Lần lượt học sinh hỉnh, công chúng, nói chuyện, tiếng) Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua : Tiếp sức (Tìm từ từ sau: - đội , đội em vương quốc/ vươn quốc, rầu rỉ/ rầu rĩ, lạo xạo/ lạo sạo) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Ngắm trăng – Không đề” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 17 / 04 / 2011 Ngày dạy: 25 - 26 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ngắm trăng- Không đề Tuần 33 I/ Mục tiêu: - Nhớ – viết tả; biết trình bày hai thơ ngắn theo hai thể thơ khác nhau: thơ chữ, thơ lục bát Không mắc lỗi - Học sinh làm tập tả phân biệt ch / tr, iêu / iu - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Vương quốc vắng nụ cười” - Theo dõi Tự rút kinh Nhận xét làm học sinh Gọi tổ trưởng báo cáo nghiệm việc sửa lỗi bạn Đọc cho học sinh viết từ khó: - Viết vào bảng xác, rầu rĩ, nhộn nhịp, kinh khủng - Bài mới: Ngắm trăng – Không đề Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc thuộc lòng thơ - học sinh đọc - Hỏi: Qua hai thơ em biết điều Bác Hồ? Em học Bác điều gì? (Sống lạc quan, yêu đời dù gặp hoàn cảnh khó khăn) - Yêu cầu học sinh phát từ khó hướng dẫn học - Hoạt động nhóm đôi, phát sinh ý tượng tả (phân tích tiếng) biểu - Yêu cầu học sinh viết - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - em ngồi bàn đổi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Hỏi: Thế từ láy? (Hai tiếng giống âm đầu, vần, tiếng) a) Các từ láy tập yêu cầu thuộc kiểu láy nào? ( Âm đầu giống nhau) Từ láy bắt đầu âm tr (trắng trẻo, tròn trịa, trơ trẽn, trùng trùng,…) Từ láy bắt đầu âm ch: (chong chóng , chênh chếch, chói chang, chông chênh, …) b) Các từ láy tập yêu cầu thuộc kiểu láy nào? (Vần giống nhau) Từ láy tiếng có vần iêu (liêu xiêu, liều liệu, liếu điếu, thiêu thiếu…) Từ láy tiếng có vần iu (hiu hiu, dìu dịu,chiu chíu… ) Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi: Viết - Viết đẹp ( hững hờ, xách - Đại diện dãy bàn bương) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Nói ngược KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 24 / 04 / 2011 Ngày dạy: 02 - 03 / 05 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Nói ngược Tuần 34 I/ Mục tiêu: - Nghe– viết tả; biết trình bày vè dân gian theo thể lục bát Không mắc lỗi - Học sinh làm tập tả phân biệt - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Ngắm trăng – Không đề” - Theo dõi Tự rút kinh nghiệm Nhận xét làm học sinh Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn Đọc cho học sinh viết từ khó: rượu, hững hờ, dắt trẻ, xách bương - Bài mới: Nói ngược Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Hỏi: Bài vè có đáng cười? (ếch cắn cổ rắn, hùm nằm cho lợn liếm lông, hồng nuốt người già, xôi nuốt đứa trẻ, lươn nằm cho trúm bò vào) Nội dung vè gì? (Nói chuyện ngược đời, không thật) - Yêu cầu học sinh phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh trao đổi ( phát phiếu BT ) - Hoạt động nhóm đôi dùng bút chì gạch chân từ thích hợp - Gọi học sinh phát biểu - Gọi học sinh đọc lại Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Viết - Viết đẹp ( liếm lông, nậm rượu) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Ôn tập - Viết vào bảng - Theo dõi Sgk / 154 - Trao đổi nhóm đôi, phát biểu - Viết vào - em ngồi bàn đổi - Lần lượt học sinh - 1- học sinh đọc - Đại diện dãy bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay