2 tập đọc lớp 4 tuần 28 đến tuần 34

21 152 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 13 / 03 / 2011 Ngày dạy: 21 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dù trái đất quay Tuần 28 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu bộc lộ thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi nhà khoa học chân dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học (trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Ga - vrốt chiến luỹ” Gọi học - Đọc trả lời câu hỏi sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Dù trái đất quay - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … phán bảo Chúa trời Đoạn 2: Tiếp theo đến … gần bảy chục tuổi Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích, giải thích thêm: ngắn chùn chùn, thui thủi (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Luyện đọc nhóm đôi Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Ý kiến - Đọc bài, trả lời Cô-pec-ních có điểm khác ý kiến chung lúc giờ? (Thời đó, người ta cho trái đất trung tâm vũ trụ, đứng yên … quay xung quanh mặt trời) Đoạn cho ta biết điều gì? (Cô- péc- ních dũng cảm bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát mới) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Ga- ghi- lê - Đọc bài, trình bày viết sách nhằm mục đích gì? (nhằm ủng hộ tư tưởng khoa học Cô- péc- ních) Vì tòa án lúc xử phạt ông? (Vì cho ông chống đối Giáo hội, nói ngược với lời phán bảo Chúa trời) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Lòng dũng - Đọc bài, trả lời cảm Cô- péc- ních Ga- ghi- lêthể chỗ nào? (Hai nhà khoa học dám nói ngược với lời phán bảo Chúa trời Ga- ghi- lê phải trải qua năm tháng cuối đời cảnh tù đày bảo vệ chân lí khoa học) Ý đoạn gì? (Sự dũng cảm bảo vệ chân lí nhà bác học Ga- ghi- lê) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu - Chốt lại - Lắng nghe Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Chưa đầy kỉ… dù trái - Lắng nghe đất quay.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Mỗi nhóm 3em - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Củng cố - Vài em phát biểu - Giáo dục - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Con sẻ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 13 / 03 / 2011 Ngày dạy: 22 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Con sẻ Tuần 28 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm đoạn phù hợp với nội dung; bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non sẻ già (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh biết giúp đỡ bạn gặp khó khăn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Dù trái đất quay” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Con sẻ Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … rơi từ tổ xuống Đoạn 2: Tiếp theo đến … chó Đoạn 3: Tiếp theo đến … xuống đất Đoạn 4: Tiếp theo đến … lòng đầy thán phục Đoạn 5: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn hỏi: Trên đường chó thấy gì? (Thấy sẻ non rơi từ tổ xuống Con chó chậm rãi tiến lại gần sẻ non) Việc đột ngột xảy khiến chó dừng lại lùi? (Bỗng từ cao, sẻ già lao đến cứu con, lấy thân phủ kín sẻ con) Hình ảnh sẻ mẹ dũng cảm từ lao xuống cứu miêu tả nào? (Con sẻ già lao xuống … phủ kín sẻ con…) Em hiểu sức mạnh vô hình câu “Nhưng sức mạnh vô hình…xuống đất” gì? (Bản tình mẹ con…) Vì tác giả bày tỏ lòng kính phục sẻ nhỏ bé? (Vì hành động dũng cảm sẻ mẹ nhỏ bé - dám đối đầu với chó khổng lồ để cứu con) Đoạn 4, nói lên điều gì? (Sự ngưỡng mộ tác giả trước tình mẹ thiêng liêng) - Cho học sinh nêu nội dung - Chốt lại Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Bỗng từ cây… xuống đất.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1- nhóm đọc Hoạt động trò - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Lắng nghe - Mỗi nhóm 3em - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Củng cố - Vài em phát biểu - Giáo dục - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Ôn tập HK II” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 20 / 03 / 2011 Ngày dạy: 28 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Đường Sa Pa Tuần 29 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm; bước đầu biết nhấn giọng từ gợi tả - Học sinh hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo Sa Pa, thể tình cảm yêu mến tha thiết tác giả cảnh đẹp đất nước (trả lời câu hỏi; thuộc hai đoạn cuối bài) - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Con sẻ” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Đường Sa Pa - Giới thiệu tên chủ điểm, tên tập đọc (tranh) - Quan sát tranh Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk - Yêu cầu học sinh chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu … liễu rủ Đoạn 2: Tiếp theo … tím nhạt Đoạn 3: Còn lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, - học sinh đọc nối tiếp (đọc 2-3 giải nghĩa từ Sgk (minh hoạ tranh, ảnh có) lượt ) - Cho học sinh đọc câu khó: Những đám mây … - Phát từ khó ô tô/ … huyền ảo - Luyện đọc nhóm đôi - Cho học sinh luyện đọc - Nhóm đôi - Gọi học sinh đọc - 1-2 nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: Yêu cầu học sinh thảo luận - Trao đổi nhóm đôi - Nêu câu hỏi Mỗi đoạn văn gợi cho - Một vài học sinh phát biểu điều Sa Pa ? (Những đám mây trắng… Những hoa chuối… Con đen huyền… Nắng phố huyện vàng hoe, Sương núi tím nhạt… Thoắt cái… quý) - Nêu câu hỏi Đoạn 1: Phong cảnh đường lên Sa Pa Đoạn 2: Phong cảnh thị trấn Đoạn 3: Cảnh đẹp Sa Pa - Nêu câu hỏi Vì phong cảnh Sa Pa đẹp.Vì thay đổi mùa ngày Sa Pa có - Nêu câu hỏi (Ca ngợi Sa Pa quà kì diệu mà thiện nhiên dành cho đất nước ta) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc - học sinh đọc nối tiếp đoạn - Đọc diễn cảm: “ Xe chúng tôi… liễu rủ.” - Theo dõi Sgk / 103 - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi học sinh đọc - 1- nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh đọc thuộc lòng đoạn cuối - học sinh ngồi bàn - Tổ chức cho học sinh thi đọc - Một vài học sinh đọc Hoạt động 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc lại - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Trăng …từ đâu đến?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 20 / 03 / 2011 Ngày dạy: 29 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trăng … từ đâu đến? Tuần 29 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy; biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết ngắt nhịp dòng thơ - Hiểu nội dung: tình cảm yêu mến, gắn bó nhà thơ trăng thiên nhiên đất nước (trả lời câu hỏi Sgk; thuộc 3, khổ thơ bài) - Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Đường Sa Pa” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi Gọi học sinh đọc - Mỗi em đọc đoạn trả lời câu thuộc lòng đoạn cuối nêu nội dung hỏi 1, 3, - Bài mới: Trăng … từ đâu đến? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Cho học sinh đọc khổ thơ luyện đọc từ - Theo dõi Sgk khó, giải nghĩa từ Sgk (minh hoạ tranh, ảnh - em đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt) có) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc mẫu - Một vài học sinh đọc b) Tìm hiểu bài: - Theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Nêu câu hỏi (Quả chín mắt cá) Nêu câu hỏi (Vì trăng hồng chín treo lơ lửng mái nhà, trăng đến từ biển xanh trăng tròn mắt cá không chớp mi) - Yêu cầu học sinh đọc thầm khổ thơ lại Nêu câu hỏi (Trăng gắn với bóng, sân chơi, lời mẹ ru, cuội, đội hành quân Nêu câu hỏi (Yêu trăng, yêu thiên nhiên đất nước quê hương) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Phát biểu - Gọi học sinh đọc - Đọc diễn cảm: khổ thơ đầu - em đọc nối tiếp khổ thơ - Cho học sinh luyện đọc - Theo dõi Sgk / 107 - Gọi học sinh đọc - học sinh ngồi bàn - Tổ chức cho học sinh học thuộc lòng thơ - Một vài học sinh đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc - Luyện đọc nhóm đôi Hoạt động 4: Củng cố - Từng khổ thơ, - Thi đua: Tiếp sức - Nhận xét tiết học - đội, đội học sinh - Dặn dò: Chuẩn bị “Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 27 / 03 / 2011 Ngày dạy: 04 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Hơn ngàn ngày vòng quanh trái đất Tuần 30 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: Đọc rành mạch, trôi chảy biết đọc diễn cảm đoạn với giọng tự hào ca ngợi - Học sinh hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi Ma- gien- lăng đoàn thám hiểm dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát Thái Bình Dương vùng đất (trả lời câu hỏi 1, 2, 3, Sgk) - Học sinh khá, giỏi trả lời câu hỏi - Giáo dục học sinh không nản lòng gặp khó khăn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ đồ giới 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Trăng …từ đâu đến? Gọi học sinh đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi - Mỗi học sinh đọc khổ thơ trả Gọi học sinh đọc thuộc lòng khổ thơ mà lời câu hỏi 1, 2, thích nêu nội dung - Bài mới: Hơn nghìn ngày vòng quanh trái đất Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk / 114 - Gọi học sinh đọc đoạn cho học sinh - học sinh đọc nối tiếp (đọc 2- luyện đọc từ khó lượt) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi học sinh đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: Yêu cầu học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Nêu câu hỏi (Khám phá đường biển dẫn đến vùng đất mới) - Nêu câu hỏi (Hết thức ăn, nước ngọt, thuỷ thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày thắt lưng da để ăn, ngày có vài ba người chết, phải giao tranh với dân đảo) - Nêu câu hỏi (Dùng thẻ A, B, C) - Nêu câu hỏi (Khẳng định trái đất hình cầu, phát Thái Bình Dương nhiều vùng đất mới) - Nêu câu hỏi (học sinh khá, giỏi): Ham hiểu biết, tìm tòi, khám phá, đem lại cho loài người Dũng cảm, dám vượt qua khó khăn để đạt mục đích - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc - học sinh đọc nối tiếp đoạn - Đọc diễn cảm - Theo dõi Sgk / 114 - Cho học sinh luyện đọc - học sinh bàn đọc - Gọi học sinh đọc - Một vài nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Từng đoạn , Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Muốn tìm hiểu khám phá giới, học - Nối tiếp phát biểu sinh em phải làm gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Dòng sông mặc áo” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 27 / 03 / 2011 Ngày dạy: 05 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dòng sông mặc áo Tuần 30 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng vui, tình cảm - Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp dòng sông quê hương (trả lời câu hỏi Sgk; thuộc đoạn thơ khoảng dòng) - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Hơn nghìn ngày - Mỗi học sinh đọc đoạn trả vòng quanh trái đất” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi 1, 2, lời câu hỏi Gọi học sinh đọc đoạn thích - Đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Dòng sông mặc áo Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk /118 - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu … lên Đoạn 2: Còn lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó; giải nghĩa từ Sgk (minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho học sinh luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu bài: Yêu cầu học sinh trao đổi - Nêu câu hỏi (Vì dòng sông thay đổi màu sắc giống người đổi áo) - Nêu câu hỏi (Màu sắc: lụa đào, áo xanh, hây hây ráng vàng, nhung tím, áo đen, áo hoa) - Nêu câu hỏi (Làm cho dòng sông trở nên gần gũi, giống người, làm bật thay đổi màu sắc dòng sông theo thời gian - Nêu câu hỏi (Làm cho dòng sông trở nên gần gũi, giống người, làm bật thay đổi màu sắc dòng sông theo thời gian) - Bài thơ cho em biết điều gì? Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc - Đọc diễn cảm - Cho học sinh luyện đọc - Gọi học sinh đọc diễn cảm - Tổ chức cho học sinh đọc thuộc lòng - Tổ chức cho học sinh thi đọc Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đọc: Tiếp sức - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Ăng- co Vát” - học sinh đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt) phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - 1- nhóm đọc - Theo dõi - Thảo luận nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu - Nêu nội dung - học sinh đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi Sgk - học sinh ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - học sinh ngồi bàn - Từng đoạn , - đội , đội học sinh KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 03 / 04 / 2011 Ngày dạy: 11 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ăng- co- vát Tuần 31 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng chậm rãi, biểu lộ tình cảm kính phục - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi Ăng- co Vát, công trình kiến trúc điêu khắc tuyệt diệu nhân dân Cam- pu- chia (trả lời câu hỏi SGK) - GD BVMT: Học sinh nhận biết: Bài văn ca ngợi công trình kiến trúc tuyệt diệu nước bạn Cam- pu- chia xây dựng từ đầu kỉ XII: Ăng-co Vát; thấy vẻ đẹp khu đền hài hòa vẻ đẹp môi trường thiên nhiên lúc hoàng hôn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Dòng sông mặc áo” - Mỗi em đọc đoạn trả lời câu Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi Gọi học hỏi 1, sinh đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài mới: Ăng- co Vát Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Theo dõi Sgk Đoạn 1: Từ đầu … từ đầu kỉ XII Đoạn 2: Tiếp theo … xây gạch vữa Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, - học sinh đọc nối tiếp (đọc giải nghĩa từ Sgk (minh hoạ tranh, ảnh) lượt) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: Cho học sinh trao đổi nhóm đôi - Nêu câu hỏi (Ở Cam- pu- chia, từ đầu kỉ - Phát biểu XII) - Nêu câu hỏi (Khu đền … tháp lớn, ba tầng dài 1500 mét Có 398 gian phòng) - Nêu câu hỏi (Tháp lớn … đá nhẵn Những tường buồng… xây gạch vữa) - Nêu câu hỏi (Vào lúc … từ ngách) - Cho học sinh nêu nội dung * GD BVMT: (Học sinh nhận biết) Bài văn ca ngợi công trình kiến trúc tuyệt diệu nước bạn Cam- pu- chia xây dựng từ đầu kỉ XII: Ăng-co Vát; thấy vẻ đẹp khu đền hài hòa vẻ đẹp môi trường thiên nhiên lúc hoàng hôn Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp - Đọc diễn cảm: “Lúc hoàng hôn … ngách” - Theo dõi Sgk - Cho học sinh luyện đọc - học sinh ngồi bàn - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Từng đoạn , Hoạt động 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc lại - Theo dõi - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị “Con chuồn chuồn nước” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 03 / 04 / 2011 Ngày dạy: 12 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Con chuồn chuồn nước Tuần 31 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả - Học sinh hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi vẻ đẹp sinh động chuồn chuồn nước cảnh đẹp quê hương (trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Ăng- co Vát Gọi học - Mỗi học sinh đọc đoạn trả sinh đọc trả lời câu hỏi Gọi học sinh đọc lời câu hỏi 1, 2, đoạn thích nêu nội dung - Bài mới: Con chuồn chuồn nước Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Có đoạn - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, - học sinh đọc nối tiếp (đọc giải nghĩa từ Sgk( minh hoạ tranh, ảnh) lượt ) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm đôi - Nêu câu hỏi (Bốn cánh … Hai mắt … - Một vài học sinh phát biểu Thân … Bốn cánh khẽ …) - Nêu câu hỏi ( … ) - Đoạn cho em biết gì? (Miêu tả vẻ đẹp hình dáng màu sắc chuồn chuồn) - Nêu câu hỏi (Tác giả tả cách bay vọt lên cánh bay cảnh đẹp đất nước ra) - Nêu câu hỏi (Mặt hồ trải rộng mênh mông … trời xanh cao vút) - Đoạn cho em biết điều gì? (Tình yêu quê hương, đất nước tác giả) - Bài văn nói lên điều gì? - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - học sinh đọc nối tiếp - Gọi học sinh đọc đoạn - Theo dõi Sgk - Đọc diễn cảm: “Ôi chao ! …còn phân vân.” - học sinh ngồi bàn - Cho học sinh luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Từng đoạn , - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Theo dõi - Gọi học sinh đọc - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị “Vương quốc vắng nụ cười” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 10 / 04 / 2011 Ngày dạy: 18 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vương quốc vắng nụ cười Tuần 32 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp nội dung diễn tả - Hiểu nội dung bài: Cuốc sống thiếu tiếng cười vô tẻ nhạt, buồn chán (trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Con chuồn chuồn nước” Gọi học sinh đọc, trả lời câu hỏi Gọi - Mỗi HS đọc đoạn trả lời câu học sinh đọc nêu nội dung hỏi 1, - Bài mới: Vương quốc vắng nụ cười Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk - Yêu cầu học sinh chia đoạn: - học sinh đọc nối tiếp (đọc Đoạn 1: Từ đầu … chuyên môn cười lượt ) phát từ khó Đoạn 2: Tiếp theo … học không vào Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ Sgk (minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: Yêu cầu học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Nêu câu hỏi (Mặt trời không muốn dậy, chim không muốn hót, hoa … tàn, gương mặt … héo hon, kinh đô… ngựa hí, tiếng sỏi đá …, tiếng thở dài…) Nêu câu hỏi (Dân cư cười) Đoạn cho ta biết điều gì? (Kể sống vương quốc buồn chán thiếu tiếng cười) Nêu câu hỏi (Vua cử viên đại thần du học nước ngoài, chuyên môn cười cợt) Nêu câu hỏi (Sau năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội gắng sức … ảo não) - Yêu cầu học sinh tìm ý đoạn 3? (Nói việc nhà vua cử người du học bị thất bại hy vọng triều đình) - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp - Đọc diễn cảm: “ Vị đại thần vừa xuất hiện…ra - Theo dõi Sgk lệnh.” - Cho học sinh luyện đọc - học sinh ngồi bàn - Gọi 1- nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm theo vai - Từng đoạn , Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Theo em, thiếu tiếng cười sống - Một vài học sinh phát biểu nào? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị “Ngắm trăng-Không đề” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 10 / 04 / 2011 Ngày dạy: 19 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ngắm trăng- Không đề Tuần 32 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm thơ ngắn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp nội dung Hiểu nội dung (hai thơ ngắn): Nêu bật tinh thần lạc quan yêu đời, yêu sống, không nản chí trước khó khăn sống Bác Hồ - GD BVMT: Bài thơ Không đề (Giúp học sinh cảm nhận nét đẹp sống gắn bó với môi trường thiên nhiên Bác Hồ kính yêu) - Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Bài Ngắm trăng cho thấy Bác Hồ người lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên Bổ sung câu hỏi trang 137: Câu thơ cho thấy Bác tả trăng với vẻ tinh nghịch? Học tập tinh thần yêu đời Bác Bài Không đề cho thấy Bác Hồ người yêu mến trẻ em: Bổ sung câu hỏi trang 138: Bài thơ cho em biết Bác thường gắn bó với lúc không bận việc nước II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: “Vương quốc vắng nụ cười” Gọi học sinh đọc đoạn Gọi học sinh đọc - Mỗi học sinh đọc đoạn trả theo vai nêu nội dung lời câu hỏi 1, - Bài mới: Ngắm trăng- Không đề Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức Bài: Ngắm trăng a) Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk - Cho học sinh đọc bài, luyện đọc từ khó, giải - Học sinh đọc nối tiếp (đọc lượt) nghĩa từ Sgk ( minh hoạ tranh, ảnh có) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Gọi nhóm đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm thơ trao đổi trả lời câu hỏi: Câu hỏi (Hoàn cảnh bị tù đày, ngồi nhà tù ngắm trăng qua khe cửa) GD học sinh học tập tinh thần yêu đời Bác Câu hỏi (Người ngắm trăng… Trăng nhòm khe cửa …) Câu hỏi (Ca ngợi tinh thần lạc quan, yêu đời yêu sống, bất chấp hoàn cảnh khó khăn) Câu thơ cho thấy Bác tả trăng với vẻ tinh nghịch? (…) - Cho học sinh nêu nội dung * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Phát biểu - Gọi học sinh đọc - Đọc diễn cảm - học sinh đọc - Cho học sinh luyện đọc thuộc thơ - Theo dõi SGK - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc - học sinh ngồi bàn Bài: Không đề - Một vài học sinh đọc a) Luyện đọc: (tương tự bài: Ngắm trăng) b) Tìm hiểu bài: Câu hỏi 1: Bài thơ nói Bác? (Ở chiến khu Việt Bắctrong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung cho dù sống khó khăn) Câu hỏi 2: Bài thơ cho em biết Bác thường gắn bó với lúc không bận việc nước? (Đường non hoa đầy, quân đến rừng sâu, chim rừng tung bay, xách bươn … - GD học tập Bác Hồ người yêu mến trẻ em *GDBVMT: nét đẹp sống gắn bó với môi trường thiên nhiên Bác Hồ kính yêu Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Hai thơ giúp em hiểu tính cách Bác Hồ? (Bác lạc quan, yêu đời - Một vài học sinh phát biểu hoàn cảnh bị tù đày, sống khó khăn) Em học tính cách Bác? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị “Vương quốc vắng nụ cười (tt)” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 17 / 04 / 2011 Ngày dạy: 25 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vương quốc vắng nụ cười (Tiếp theo) Tuần 33 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc đoạn với giọng phân biệt lời nhân vật (nhà vua, câu bé) - Hiểu nội dung: Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi, thoát khỏi nguy tàn lụi (Trả lời CH SGK) - Giáo dục HS tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Ngắm trăng-Không đề” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi: Em học tập điều Bác Hồ? - Bài mới: Vương quốc vắng nụ cười (tt) Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn: Đoạn 1: Từ đầu … Nói đi, ta trọng thưởng Đoạn 2: TT… đứt dải rút Đoạn 3: Còn lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ Sgk ( minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện đọc - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu bài: Yêu cầu học sinh trao đổi - Nêu câu hỏi (Ở xung quanh cậu: vua quên lau miệng … hạt cơm, táo… ngự uyển cậu bé … đứt dải rút) - Nêu câu hỏi (Vì nhà vua ngồi ngai vàng quên lau miệng …) - Nêu câu hỏi (Tiếng cười phép mầu làm gương mặt rạng rỡ, tươi tỉnh, hoa nở, chim hót, tia nắng mặt trời nhảy múa, sỏi đá reo vang bánh xe) - Nội dung đoạn gì? (Tiếng cười có xung quanh ta) Đoạn (Tiếng cười làm thay đổi sống u buồn) - Phần cuối truyện cho ta biết điều gì? (Tiếng cười phép mầu làm cho sống vương quốc u buồn thay đổi) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc theo vai - Đọc diễn cảm (đoạn 3) - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1- nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động trò - Mỗi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Theo dõi Sgk - Một vài học sinh phát biểu - HS đọc nối tiếp (đọc lượt ) phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Phát biểu - học sinh đọc - Theo dõi Sgk / 143 - học sinh ngồi bàn Hoạt động 4: Củng cố - Một vài học sinh thi đọc - Gọi học sinh đọc theo vai - Hỏi: Câu chuyện muốn nói với điều gì? - học sinh đọc - Nhận xét tiết học Giáo dục - Một vài học sinh phát biểu - Dặn dò: Chuẩn bị “Con chim chiền chiện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 17 / 04 / 2011 Ngày dạy: 26 / 04 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Con chim chiền chiện Tuần 33 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm hai, ba khổ thơ với giọng vui, hồn nhiên - Hiểu ý nghĩa : Hình ảnh chim chiền chiện tự bay liệng cảnh thiên nhiên bình cho thấy ấm no, hạnh phúc tràn đầy tình yêu sống.(trả lời câu hỏi, thuộc hai, ba khổ thơ) - Giáo dục HS tinh thần lạc quan, yêu đời II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Vương quốc vắng nụ - Mỗi học sinh đọc đoạn trả cười” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi Gọi lời câu hỏi 1, , học sinh đọc theo vai Gọi học sinh nêu - học sinh đọc nội dung - Phát biểu - Bài mới: Con chim chiền chiện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, - học sinh đọc nối tiếp(đọc giải nghĩa từ Sgk ( minh hoạ tranh, ảnh) lượt) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: Yêu cầu trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Nêu câu hỏi (Bay lượn cánh đồng lúa, không gian rộng, cao) - Nêu câu hỏi (bay vút, vút cao, cao hoài, cao vợi, chim bay, chim sà, lúa tròn bụng sữa, cánh đập rừng xanh, chim biến rồi, tiếng hót, làm xanh da trời, lòng chim vui nhiều , hót mỏi) - Nêu câu hỏi (Khúc hát… Tiếng hót… Như cành… Chim ơi… Chuyện chi… Tiếng ngọc … Chim reo… Đồng quê… Những lời… Chỉ còn… Làm xanh…) - Nêu câu hỏi (Thấy sống yên bình, hạnh phúc) - Hỏi: Qua tranh tranh Huy Cận, em hình dung điều gì? (Chú chim bay lượn tự do, tầm cánh sống ấm no, hạnh phúc người) Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp - Đọc diễn cảm khổ thơ đầu - Theo dõi Sgk - Cho học sinh luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - học sinh ngồi bàn - Tổ chức cho học sinh học thuộc lòng thơ - Nhóm đôi - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng - nhóm học sinh Hoạt động 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc thuộc lòng - học sinh đọc khổ thơ - Nhận xét tiết học Giáo dục - Theo dõi - Dặn dò: Chuẩn bị “Tiếng cười liều thuốc bổ” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 24 / 04 / 2011 Ngày dạy: 02 / 05 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Tiếng cười liều thuốc bổ Tuần 34 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc văn phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát - Hiểu nội dung : Tiếng cười mang đến niềm vui cho sống, làm cho người hạnh phúc, sống lâu (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục học sinh tạo sống vui vẻ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Con chim chiền chiện” - Mỗi em đọc khổ thơ trả lời Gọi học sinh đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi câu hỏi gắn với nội dung Gọi học sinh đọc thuộc bài, học sinh khác nêu nội dung - Bài mới: Tiếng cười liều thuốc bổ Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu … 400 lần Đoạn 2: Tiếp theo … hẹp mạch máu Đoạn 3: Còn lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, - học sinh đọc nối tiếp (đọc giải nghĩa từ Sgk ( minh hoạ tranh, ảnh) lượt) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: Cho học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Nêu câu hỏi (Bài báo có đoạn Đoạn 1: Tiếng cười đặc điểm quan trọng, phân biệt người với loài vật khác Đoạn 2: Tiếng cười liều thuốc bổ Đoạn 3: Những người có tính hài hước chắn sống lâu hơn) - Nêu câu hỏi (Vì cười tốc độ thở … thoả mãn) - Nêu câu hỏi (Để rút ngắn thời gian điều trị bệnh, tiết kiệm tiền cho nhà nước) - Gọi học sinh đọc câu hỏi Yêu cầu chọn ý - Cho học sinh nêu nội dung - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc đoạn - học sinh đọc nối tiếp - Đọc diễn cảm: Đoạn - Theo dõi Sgk / 153 - Cho học sinh luyện đọc - học sinh ngồi bàn - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Từng đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Bài báo khuyên điều gì? - Một vài học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị Ăn “ mầm đá” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 24 / 04 / 2011 Ngày dạy: 03 / 05 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ăn “mầm đá” Tuần 34 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc với giọng kể vui, hóm hỉnh; đọc phân biệt lời nhân vật người dẫn câu chuyện - Hiểu nội dung: Ca ngợi Trạng Quỳnh thông minh, vừa biết cách làm cho chúa ăn ngon miệng, vừa khéo giúp chúa thấy học ăn uống (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Tiếng cười liều thuốc bổ” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi Gọi - Mỗi HS đọc đoạn trả lời câu học sinh nêu nội dung hỏi gắn với nội dung đoạn đọc - Bài mới: Ăn “ mầm đá” Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc - Theo dõi Sgk / 157 - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu … bênh vực dân lành Đoạn 2: Tiếp theo … hai chữ “đại phong” Đoạn 3: Tiếp theo … khó tiêu Đoạn 4: Còn lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, - học sinh đọc nối tiếp (đọc giải nghĩa từ Sgk ( minh hoạ tranh, ảnh) lượt) phát từ khó - Cho học sinh luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi Sgk b) Tìm hiểu bài: Trao đổi cặp đôi Nêu câu hỏi (Ăn không ngon miệng, nghe tên mầm đá thấy lạ nên muốn ăn) Nêu câu hỏi (Trạng cho người lấy đá ninh chuẩn bị lọ tương đề bên hai chữ “Đại phong” bắt chúa chờ đến bụng đói) Nêu câu hỏi ( Không ăn làm có đó) Nêu câu hỏi (Vì lúc chúa đói lả ăn thấy ngon) Yêu cầu học sinh nêu ý đoạn + Đoạn 1: Giới thiệu Trạng Quỳnh + Đoạn 2: Câu chuyện Trạng chúa Trịnh + Đoạn 3: Chúa Trịnh đói lả + Đoạn 4: Bài học quý dành cho chúa Nêu câu hỏi (Trạng Quỳnh thông minh) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc theo vai - Đọc diễn cảm: Thấy lọ… đâu - Cho học sinh luyện đọc - Gọi – nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Gọi học sinh đọc - Hỏi: Em có nhận xét nhân vật Trạng Quỳnh? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị “Ôn tập HK II” - Phát biểu - học sinh đọc - Theo dõi Sgk - học sinh ngồi bàn - Từng đoạn , - Theo dõi Sgk - Một vài học sinh phát biểu [...]... đọc diễn cảm - Từng đoạn , cả bài Hoạt động 4: Củng cố - Gọi 1 học sinh đọc lại cả bài - Theo dõi - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Con chuồn chuồn nước” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 03 / 04 / 20 11 Ngày dạy: 12 / 04 / 20 11 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Con chuồn chuồn nước Tuần 31 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc. .. là liều thuốc bổ” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 24 / 04 / 20 11 Ngày dạy: 02 / 05 / 20 11 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Tiếng cười là liều thuốc bổ Tuần 34 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc một văn bản phổ biến khoa học với giọng rành rẽ, dứt khoát - Hiểu nội dung : Tiếng cười mang đến niềm vui cho cuộc sống, làm cho con người... chúng ta điều gì? - 5 học sinh đọc - Nhận xét tiết học Giáo dục - Một vài học sinh phát biểu - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Con chim chiền chiện” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 17 / 04 / 20 11 Ngày dạy: 26 / 04 / 20 11 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Con chim chiền chiện Tuần 33 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Bước đầu biết đọc diễn cảm hai, ba khổ thơ... luyện đọc - 2 học sinh ngồi cùng bàn - Gọi 1- 2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm theo vai - Từng đoạn , cả bài Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Theo em, thiếu tiếng cười cuộc sống sẽ như - Một vài học sinh phát biểu thế nào? - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Ngắm trăng-Không đề” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 10 / 04 / 20 11 Ngày dạy: 19 / 04. .. sinh đọc nối tiếp - Đọc diễn cảm: Đoạn 2 - Theo dõi Sgk / 153 - Cho học sinh luyện đọc - 2 học sinh ngồi cùng bàn - Gọi 1 – 2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Từng đoạn, cả bài Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Bài báo khuyên chúng ta điều gì? - Một vài học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị bài Ăn “ mầm đá” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC... xét tiết học Giáo dục - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Vương quốc vắng nụ cười” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 10 / 04 / 20 11 Ngày dạy: 18 / 04 / 20 11 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Vương quốc vắng nụ cười Tuần 32 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả - Hiểu nội dung bài: Cuốc sống thiếu... chính - Phát biểu - Bài mới: Con chim chiền chiện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới a) Luyện đọc - Gọi học sinh đọc cả bài - Cho học sinh đọc từng đoạn, luyện đọc từ khó, - 6 học sinh đọc nối tiếp (đọc 2 giải nghĩa từ Sgk ( minh hoạ tranh, ảnh) lượt) và phát hiện từ khó - Cho học sinh luyện đọc cả bài - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi 1 nhóm đọc - Đọc mẫu cả bài - Theo dõi b) Tìm hiểu bài: Yêu cầu trao đổi... 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc từng đoạn - 6 học sinh đọc nối tiếp - Đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu - Theo dõi Sgk - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1 – 2 nhóm đọc - 2 học sinh ngồi cùng bàn - Tổ chức cho học sinh học thuộc lòng bài thơ - Nhóm đôi - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng cả bài - 1 nhóm 6 học sinh Hoạt động 4: Củng cố - Gọi 1 học sinh đọc thuộc lòng cả bài - 1 học sinh đọc 1 khổ... nói lên điều gì? - Phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - 2 học sinh đọc nối tiếp - Gọi học sinh đọc từng đoạn - Theo dõi Sgk - Đọc diễn cảm: “Ôi chao ! …còn phân vân.” - 2 học sinh ngồi cùng bàn - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1 – 2 nhóm đọc - Từng đoạn , cả bài - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Theo dõi - Gọi 1 học sinh đọc cả bài - Nhận xét tiết học Giáo dục - Dặn dò:... thức mới a) Luyện đọc - Gọi 1 học sinh đọc cả bài - Theo dõi Sgk - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu … 40 0 lần Đoạn 2: Tiếp theo … hẹp mạch máu Đoạn 3: Còn lại - Cho học sinh đọc từng đoạn, luyện đọc từ khó, - 3 học sinh đọc nối tiếp (đọc 3 giải nghĩa từ Sgk ( minh hoạ tranh, ảnh) lượt) và phát hiện từ khó - Cho học sinh luyện đọc cả bài - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi 1 nhóm đọc - Đọc mẫu cả bài
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 tập đọc lớp 4 tuần 28 đến tuần 34 , 2 tập đọc lớp 4 tuần 28 đến tuần 34 , 2 tập đọc lớp 4 tuần 28 đến tuần 34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay