Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27

30 171 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả đồ vật Tuần 19 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm vững hai cách mở (trực tiếp, gián tiếp)trong văn miêu tả đồ vật (Bài tập 1) - Viết đoạn mở cho văn miêu tả đồ vật theo hai cách học (Bài tập 2) - Giáo dục kỹ sống cho học sinh II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Thế kể chuyện? ” Hỏi: Bài văn k Có cách mở văn miêu tả đồ vật ? Đó cách ? + Thế mở trực tiếp, mở gián tiếp? - Bài : Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả đồ vật ể chuyện khác văn kể chuyện điểm nào? - Bài mới: Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh nói tên truyện em học (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Sự tích hồ Ba Bể) - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến tính cách nhân vật tính cách nhân vật - Gọi học sinh trình bày - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Làm - Lần lượt trình bày Nhân vật Dế Mèn: khảng khái, có lòng thương người, ghét áp bất công, sẵn sàng làm việc nghĩa để bênh vực kẻ yếu (Căn cứ: lời nói hành động Dế Mèn che chở, giúp đỡ chị Nhà Trò) Hai mẹ bà nông dân: Giàu lòng nhân hậu (Dựa vào hành động,việc làm hai mẹ bà nông dân) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Cho học sinh xem tranh minh họa - Hỏi: Nhân vật câu chuyện ai? (Bà, Ni- Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu + Giống : + Khác : - Hoạt động nhóm đôi - Nối tiếp trình bày + Giới thiệu đồ vật cần tả cặp sách + a,b kiểu mở trực tiếp; c kiểu mở gián tiếp nói chuyện xếp đồ đạc giới thiệu cặp - Kết luận : Cả đoạn phần mở văn miêu tả đồ vật + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Bài tập yêu cầu em làm ? Viết đoạn mở cho văn tả cặp theo cách mở trực tiếp gián tiếp - Tự làm vào - Một vài HS trình bày - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm cách cháu không? * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nêu câu hỏi gợi ý, yêu cầu học sinh trao đổi hình dung kể tiếp câu chuyện theo hướng (Nếu bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác, bạn chạy lại nâng em bé dậy, phủi bụi vết bẩn quần áo em, xin lỗi em, dỗ em nín khóc, đưa em lớp, rủ em chơi, … Nếu bạn nhỏ quan tâm đến người khác, bạn bỏ chạy tiếp tục chạy nhảy, nô đùa, … mặc cho em bé khóc) - Cho học sinh thi kể trước lớp -1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận - Trình bày - em đọc - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Quan sát - Lắng nghe, trả lời -1em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Cả lớp theo dõi, góp ý - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: N Thế mở trực tiếp, gián tiếp ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả đồ vật.hân vật truyện ai? Nhờ đâu em biết tính cách nhân vật - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Kể lại hành động nhân vật” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 31 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả đồ vật Tuần 19 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm vững hai cách kết (mở rộng, không mở rộng) văn miêu tả đồ vật (Bài tập 1) - Viết đoạn kết mở rộng cho văn miêu tả đồ vật (Bài tập 2) - Học sinh hứng thú học tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Thế kể chuyện? ” Hỏi: Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả đồ vật + Có kiểu kết văn miêu tả đồ vật? + Thế mở trực tiếp, mở gián tiếp ? + Gọi HS đọc lại đoạn mở BT2 - Bài : Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả đồ vật điểm nào? - Bài mới: Tả ngoại hình nhân vật văn kể - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu chuyện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh nói tên truyện em học (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Sự tích hồ Ba Bể) - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến tính cách nhân vật tính cách nhân vật - Gọi học sinh trình bày Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Nêu câu hỏi : + Bài văn miêu tả đồ vật ? + Tả nón + “ Má bảo … dễ bị méo vành.” + Hãy tìm đọc đoạn kết văn miêu tả nón + Theo em, cách kết ? Vì sao? + Kết mở rộng tả nón nêu lời dặn mẹ, ý thức giữ gìn nón bạn nhỏ + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Nhắc HS viết kết cho đề - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS đọc làm) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Cho học sinh xem tranh minh họa - Hỏi: Nhân vật câu chuyện ai? (Bà, Ni-kita, Gô-sa, Chi-ôm-ca) Bà nhận xét tính cách cháu nào? (Ni-ki-ta: nghĩ đến ham thích riêng Gô-sa: láu lỉnh Chi-ôm-ca: nhân hậu, chăm chỉ.) Theo em, nhờ đâu bà có nhận xét vậy? (bà quan sát hành động cháu) Em có đồng ý với nhận xét bà tính cách cháu không? * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nêu câu hỏi gợi ý, yêu cầu học sinh trao đổi hình dung kể tiếp câu chuyện theo hướng (Nếu bạn nhỏ biết quan - Làm - Lần lượt trình bày -1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận - Trình bày - em đọc - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Quan sát - Lắng nghe, trả lời -1em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe tâm đến người khác, bạn chạy lại nâng em bé dậy, phủi bụi vết bẩn quần áo em, xin lỗi em, dỗ em nín khóc, đưa em lớp, rủ em chơi, … Nếu bạn nhỏ quan tâm đến người khác, bạn bỏ chạy tiếp tục chạy nhảy, nô đùa, … mặc cho em bé khóc) - Cho học sinh thi kể trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Nhân Hỏi : Có kiểu kết ? Thế kết mở rộng, không mở rộng ? - Nhận xét tiết học Yêu cầu HS viết chưa đạt nhà viết lại Chuẩn bị: Luyện tập giới thiệu địa phương vật truyện ai? Nhờ đâu em biết tính cách nhân vật - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Kể lại hành động nhân vật” - Cả lớp theo dõi, góp ý - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 06 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) Tuần 20 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết viết hoàn chỉnh văn tả đồ vật yêu cầu đề bài, có đủ phần (mở bài, thân bài, kết bài); diễn đạt thành câu, rõ ý II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Đề 2/ Học sinh: Giấy kiểm tra III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Thế kể chuyện? ” Hỏi: Bài Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kiểm tra chuẩn bị HS - Bài : Miêu tả đồ vật ( Kiểm tra viết ) - Bài mới: Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập Treo bảng phụ Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS nắm yêu cầu đề - Khuyến khích HS viết mở gián tiếp kết theo kiểu mở rộng - Yêu cầu HS làm - Yêu cầu học sinh nói tên truyện em học (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Sự tích hồ Ba Bể) - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến tính cách nhân vật tính cách nhân Bài : Gọi HS đọc yêu cầu đoạn văn - Đoạn văn có câu ? - Bài tập yêu câu gì? - Cho HS trao đổi - Gọi HS trình bày - Xác định chủ ngữ, vị ngữ - Tự làm vào + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu gì? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa Chấm điểm số - Yêu cầu HS nêu chủ ngữ vừa tìm + Trong câu kể Ai làm chủ ngữ từ ngữ tạo thành có ý nghĩa ? *HSG câu có 2,3 câu kể học + Yêu cầu HS nêu vị ngữ + Vị ngữ từ ngữ tạo thành có ý nghĩa ? + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu Kê bàn ghế, lau cửa sổ , lau bảng, bàn GV, chăm sóc xanh … - Tự làm vào - Một vài HS đọc làm - Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu BT - Công việc trực nhật lớp em thường làm ? - Yêu cầu HS làm Chấm điểm số - Gọi HS đọc làm Theo dõi sửa sai – Tuyên dương đoạn văn hay - Giáo dục HS yêu lao động động Dế Mèn che chở, -1em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Làm - Lần lượt trình bày -1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận - Trình bày - em đọc - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Quan sát - Lắng nghe, trả lời -1em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Cả lớp theo dõi, góp ý - Vài học sinh phát giúp đỡ chị Nhà Trò) biểu Hai mẹ bà nông dân: Giàu lòng nhân hậu (Dựa vào hành động,việc làm hai mẹ bà nông dân) - Lắng nghe - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Lắng nghe Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Cho học sinh xem tranh minh họa - Hỏi: Nhân vật câu chuyện ai? (Bà, Ni-kita, Gô-sa, Chi-ôm-ca) Bà nhận xét tính cách cháu nào? (Ni-ki-ta: nghĩ đến ham thích riêng Gô-sa: láu lỉnh Chi-ôm-ca: nhân hậu, chăm chỉ.) Theo em, nhờ đâu bà có nhận xét vậy? (bà quan sát hành động cháu) Em có đồng ý với nhận xét bà tính cách cháu không? * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Nêu câu hỏi gợi ý, yêu cầu học sinh trao đổi hình dung kể tiếp câu chuyện theo hướng (Nếu bạn nhỏ biết quan tâm đến người khác, bạn chạy lại nâng em bé dậy, phủi bụi vết bẩn quần áo em, xin lỗi em, dỗ em nín khóc, đưa em lớp, rủ em chơi, … Nếu bạn nhỏ quan tâm đến người khác, bạn bỏ chạy tiếp tục chạy nhảy, nô đùa, … mặc cho em bé khóc) - Cho học sinh thi kể trước lớp Hoạt động 4: Củng cố Thu - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Yêu cầu HS quan sátnhững đổi địa phương để giới thiệu - Hỏi: Nh Thi đua : Tiếp sức (Đặt câu kể Ai làm ? ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Mở rộng vốn từ : Sức khoẻ cách nhân vật - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Kể lại hành động nhân vật” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 07 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập giới thiệu địa phương Tuần 20 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Học sinh nắm cách giới thiệu địa phương qua văn mẫu (Bài tập 1: “Nét Vĩnh Sơn”) - Bước đầu biết quan sát trình bày vài nét đổi nơi học sinh sống (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh có ý thức công việc xây dựng quê hương II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Viết sẵn dàn ý 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm tranh, ảnh địa phương III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Thế kể chuyện? ” Hỏi: Bài vă Nhận xét văn miêu tả đồ vật (Nêu ưu điểm, hạn chế) - Bài : Luyện tập giới thiệu địa phương n kể chuyện khác văn kể chuyện điểm nào? - Bài mới: Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh nói tên truyện em học (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Sự tích hồ Ba Bể) - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp, phát biểu ý kiến tính cách nhân vật tính cách nhân vật - Gọi học sinh trình bày Nhân vật Dế Mèn: khảng khái, có lòng thương người, ghét áp bất công, sẵn sàng làm việc nghĩa để bênh vực kẻ yếu (Căn cứ: lời nói hành động Dế Mèn che chở, giúp đỡ chị Nhà Trò) Hai mẹ bà nông dân: Giàu lòng nhân hậu (Dựa vào hành động,việc làm hai mẹ bà nông dân) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Làm - Lần lượt trình bày -1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Cho học sinh xem tranh minh họa - Hỏi: Nhân vật câu chuyện ai? (Bà, Ni-kita, Gô-sa, Chi-ôm-ca) Bà nhận xét tính cách cháu nào? (Ni-ki-ta: nghĩ đến ham thích riêng Gô-sa: láu lỉnh Chi-ôm-ca: nhân hậu, chăm chỉ.) Theo em, nhờ đâu bà có nhận xét vậy? (bà quan sát hành động cháu) Em có đồng ý với nhận xét bà tính cách cháu không? * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày a) Bài văn giới thiệu đổi địa phương ? b) Kể lại nét đổi xã - xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đói nghèo đeo đẳng quanh năm - Người dân quen phát rẫy …có lương thực để chăn nuôi - Nghề nuôi cá phát triển … thực - Đời sống người dân …năm học trước + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu ( Treo bảng phụ ) -Em chọn giới thiệu nét đổi địa phương mình? - Mở bài, thân bài, kết - Giới thiệu tên địa phương, nêu nét đổi địa phương, nêu ý nghĩa cảm nghĩ em - – HS đọc - Hoạt động nhóm HS - Đại diện nhóm trình bày - Một giới thiệu cần có phần ? - Mỗi phần cần đảm bảo nội dung ? - Gọi HS đọc dàn ý - Tổ chức cho HS giới thiệu nhóm - Tổ chức cho HS thi giới thiệu trước lớp - Cho học sinh thi kể trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Nhâ Hỏi :Một giới thiệu cần có phần nào? Mỗi phần cần đảm bảo nội dung ? - Trình bày - em đọc - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Quan sát - Lắng nghe, trả lời -1em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Cả lớp theo dõi, góp ý - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Cấu tạo văn miêu tả cối n vật truyện ai? Nhờ đâu em biết tính cách nhân vật - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Kể lại hành động nhân vật” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : TUẦN : 21 17/01/2010 20/01/2010 Tập làm văn 41 TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I/ MỤC TIÊU : - Biết rút kinh nghiệm TLV tả đồ vật (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả,…); tự sửa lỗi mắc viết theo hướng dẫn GV - HS khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay - HS cảm nhận hay thầy khen II/ CHUẨN BỊ : GV : Phiếu ghi số lỗi điển hình tả, dùng từ , đặt câu , ý Kẻ bảng phiếu HS III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : - Bài : Trả văn miêu tả đồ vật Hoạt động : Hình thức : lớp - Gọi HS đọc nhiệm vụ tiết trả văn miêu tả SGK - Nhận xét kết làm HS + Ưu điểm : Đa số HS xác định đề , kiểu bài, hình thức trình bày văn, viết tả + Hạn chế : Một số viết chưa đủ ý, sai lỗi dùng từ, chưa ngắt câu , mắc nhiều lỗi tả - Trả viết cho HS Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hoạt động Trò - HS đọc nối tiếp - Lắng nghe tự rút kinh nghiệm - Nhận a) Đoạn văn Lá bàng : - Tác giả tả thay đổi màu sắc bàng qua bốn mùa: xuân , hạ, thu, đông.Tác giả miêu tả cụ thể ,sinh động - Tác giả tả thay đổi sồi từ mùa đông sang mùa hè.Sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá b) Đoạn văn Cây sồi già : + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm ( Treo số tranh cối ) - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Để có dàn ý chi tiết miêu tả em cần ý điều ? - Nhận xét tiết học - Dặn HS có viết chưa đạt nhà viết lại - Chuẩn bị : Luyện tập miêu tả phận cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : - Tự làm vào - – HS đọc - Cần quan sát cối cách tỉ mỉ TUẦN : 23 01/02/2010 4/02/2010 Tập làm văn 45 LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - Nhận biết số đặc điểm đặc sắc cách quan sát miêu tả phận cối (hoa, quả) đoạn văn mẫu (BT1); viết đoạn văn ngắn tả loài hoa (hoặc thứ quả) mà em yêu thích (BT2) - Giáo dục HS có ý thức chăm sóc bảo vệ trồng II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh, ảnh số loại hoa, - HS : Quan sát hoa, em thích III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc làm tả lá, thân, gốc em thích - Bài : Luyện tập miêu tả phận cối Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu đoạn văn Hoa sầu đâu Quả cà chua - Gợi ý cho HS nhận xét : + Cách miêu tả hoa, nhà văn + Cách miêu tả nét đặc sắc hoa, + Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật để miêu tả ? + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Để đoạn văn miêu tả thêm sinh động, viết em cần lưu ý điều ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Đoạn văn văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : 01/2/2010 4,5/2/2010 Tập làm văn Hoạt động Trò - – HS đọc làm - HS đọc + Hoa : Tả chùm hoa ,không tả bông.Tả mùi thơm cách so sánh hương cau, hương hoa mộc.Hoà quyện với hương vị đồng quê mùi đất ruộng, mùi mạ non, khoai sắn, rau cần +Quả: Tả cà chua từ hoa rụng đến kết quả, từ xanh đến chín Tả cà chua chi chít với hình ảnh so sánh (đàn gà mẹ đông ) - Làm vào - Một vài HS đọc + Sử dụng biện pháp so sánh hay nhân hoá TUẦN : 23 Tiết : 46 Tên dạy : ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - Nắm đặc điểm nội dung hình thức đoạn văn văn miêu tả cối (ND Ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu biết cách xây dựng đoạn văn nói lợi ích loài em biết (BT1,2, mục III) - HS yêu thích viết văn II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh, ảnh Cây gạo Cây trám đen ( có ) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc đoạn văn tả hoa + Nhận xét - Bài :Đoạn văn văn miêu tả cối Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm Nội dung : - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày + Tìm nội dung đoạn : * Đoạn : Cây gạo già …nom đẹp thật * Đoạn : Hết mủa hoa … thăm quê mẹ * Đoạn : Ngày tháng … gạo + Hỏi : Trong văn miêu tả cối, đoạn có đặc điểm ? + Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều ? - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung Hoạt động Trò - – HS đọc - Theo dõi SGK - Thảo luận nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu * Tả thời kì hoa gạo * Tả gạo lúc hết mùa hoa * Tả gạo thời kì + Mỗi đoạn văn có nội dung định + Cần lưu ý xuống dòng - HS đọc - Bài tập yêu cầu ? - Yêu cầu HS làm việc - Gọi HS trình bày + Đoạn : Ở … chừng gang tay + Đoạn : Trám đen … không chạm hạt + Đoạn : Chiều chiều … đầu + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi : Đoạn văn nói ích lợi thường nằm đoạn ? - Hướng dẫn : Muốn viết đoạn văn nói ích lợi cây, em cần xác định gì, có ích cho người môi trường xung quanh - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc đoạn viết Nhận xét Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Trong văn miêu tả cối, đoạn văn có đặc điểm ? Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : I/ MỤC TIÊU : - Xác định đoạn văn tìm nội dung đoạn - Trao đổi nhóm đôi làm - Nối tiếp phát biểu + Tả bao quát thân cây, cành cây, tán trám đen +Tả:Trám đen tẻ trám đen nếp + Tình cảm dân người tả với trám đen - Nằm phần kết - Theo dõi - Làm vào - Một vài HS đọc - Một vài HS phát biểu TUẦN : 24 21/02/2010 24/02/2010 Tập làm văn 47 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI - Vận dụng hiểu biết đoạn văn văn tả cối học để viết số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh (BT2) - HS có hứng thú viết văn II/ CHUẨN BỊ : - GV : Các đoạn văn BT2 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Trong văn miêu tả cối , đoạn có đặc điểm ? + Gọi HS đọc đoạn viết lợi ích - Bài : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi : Từng nội dung dàn ý thuộc phần cấu tạo văn tả cối ? - Gọi HS trình bày + - Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung Hướng dẫn HS cách làm Yêu cầu HS làm Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Dàn ý văn miêu tả gồm ? Hoạt động Trò - Có nội dung định - – HS đọc làm - Trao đổi cặp đôi - Giới thiệu chuối ( Mở bài) - Tả bao quát, tả phận (Thân ) - Ích lợi ( Kết ) - Theo dõi - Tự làm vào - Một vài HS đọc - Giới thiệu , tả bao quát, tả phận, nêu ích lợi cảm nghĩ - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Tóm tắt tin tức KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : 22/02/2010 TUẦN : 24 Ngày dạy Môn Tiết Tên dạy : 25,26/02/2010 : Tập làm văn : 48 : TÓM TẮT TIN TỨC I/ MỤC TIÊU : - HS hiểu tóm tắt tin tức, cách tóm tắt tin tức (ND Ghi nhớ) - Bước đầu nắm cách tóm tắt tin tức qua thực hành tóm tắt tin (BT1, BT2, mục III) - GDBVMT: HS tóm tắt tin Vịnh Hạ Long tái công nhận di sản thiên nhiên giới Qua đó, thấy giá trị cao quý cảnh vật thiên nhiên đất nước ta - Giáo dục HS ham thích đọc sách, báo II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc đoạn văn em hoàn chỉnh BT - Bài : Tóm tắt tin tức Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm Nội dung : - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS thảo luận ( Chia lớp dãy ) + Hỏi : Bản tin gồm đoạn ? b) Xác định việc nêu đoạn + Tóm tắt đoạn hai câu c) Tóm tắt toàn tin - Gọi HS đọc yêu cầu Hoạt động Trò - – HS đọc - Theo dõi SGK / 63 - Hoạt động nhóm đôi - đoạn 1) Cuộc thi vẽ vừa tổng kết 2) Nội dung kết thi 3)Nhận thức thiếu nhi 4)Năng lực hội hoạ thiếu nhi - UNICEF … sống an toàn - Trong tháng… gửi đến - Tranh vẽ cho thấy…rất phong phú - Tranh dự thi… đến bất ngờ - Một vài HS trình bày - Hỏi : Thế tóm tắt tin tức? - Khi muốn tóm tắt tin tức ta phải làm ? - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS làm - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Thế tóm tắt tin tức ? Muốn tóm tắt tin ta phải làm ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập tóm tắt tin tức KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : - Tạo tin tức ngắn đầy đủ nội dung - Phát biểu - HS đọc *GDBVMT - HS ngồi bàn - Một vài HS báo cáo - Theo dõi - Tự làm vào - Một vài HS đọc - Phát biểu TUẦN : 25 28 / 02 / 2010 03 / 03 / 2010 Tập làm văn 49 LUYỆN TẬP TÓM TẮT TIN TỨC I/ MỤC TIÊU : - HS biết tóm tắt tin cho trước một, hai câu (BT1, 2); bước đầu tự viết tin ngắn (4,5 câu) hoạt động học tập, sinh hoạt (hoặc tin hoạt động địa phương), tóm tắt tin viết 1,2 câu - HS có ý thức viết câu văn ngữ pháp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Tóm tắt tin tức + Hỏi : * Thế tóm tắt tin tức ? * Muốn tóm tắt tin tức ta cần phải làm ? - Bài : Luyện tập tóm tắt tin tức Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc tin + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi : Bản tin có việc ? - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu a) Các việc : b) Các việc : + Tạo tin ngắn thể nội dung tin tóm tắt + Đọc kĩ, chia tin thành đoạn, xác định việc chính, trình bày câu - HS đọc + lớp đọc thầm - Nối tiếp phát biểu - Hoạt đông nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày + Liên đội trường Tiểu học Lê Văn Tám trao học bổng quà cho bạn học sinh nghèo học giỏi bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn + Hoạt động 236 bạn học sinh tiểu học thuộc nhiều màu da trường Quốc tế Liên hợp quốc ( Vạn Phúc, Hà Nội) + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS cách làm + Bước : Tự viết tin + Bước : Tóm tắt tin - Hỏi : Em viết tin hoạt động ? - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc viết Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Muốn tóm tắt tin ta cần phải làm - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Mang ảnh vài mà em thích để chuẩn bị sau KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Theo dõi - Một vài HS phát biểu - Làm vào - Nối tiếp đọc TUẦN : 25 Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : 01/3/2010 4,5/3/2010 Tập làm văn 50 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - HS nắm cách mở (trực tiếp gián tiếp) văn miêu tả cối ; vận dụng kiến thức biết để viết đoạn mở cho văn tả mà em thích - GDBVMT: Thông qua tập cụ thể, GV hướng dẫn HS quan sát, tập viết mở để giới thiệu tả, có thái độ gần gũi, yêu quý loài môi trường thiên nhiên - HS có ý thức dùng từ hay, sáng tạo, chân thực II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh, ảnh cối - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Có kiểu mở văn miêu tả ? Đó + kiểu mở bài, mở trực tiếp, kiểu mở ? mở gián tiếp + Thế mở trực tiếp ? + Giới thiệu vật muốn tả + Thế mở gián tiếp ? + Nói chuyện khác có liên quan dẫn vào giới thiệu vật muốn tả - Bài : Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả cối Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân * Kết hợp GDBVMT + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc - Yêu cầu HS trao đổi - Thảo luận nhóm đôi - Gọi HS trình bày - Nối tiếp phát biểu + Điểm khác : a) Mở trực tiếp ( Giới thiệu cần tả ) b) Mở gián tiếp( Nói mùa xuân, loài hoa giới thiệu hoa hồng ) + + - Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung Hướng dẫn HS làm Yêu cầu HS làm Gọi HS đọc làm Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS trao đổi Gọi HS trình bày + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Thế mở trực tiếp, gián tiếp ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : - Theo dõi - Tự làm vào - Một vài HS đọc - Hoạt động nhóm HS - Một vài HS giới thiệu chọn - Tự làm vào - – HS đọc viết - Phát biểu TUẦN : 26 7/3/2010 10/3/2010 Tập làm văn 51 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - HS nắm hai kiểu kết ( không mở rộng, mở rộng ) văn miêu tả cối; vận dụng kiến thức biết để bước đầu viết đoạn kết mở rộng cho văn tả mà em thích - HS có ý thức viết câu ngữ pháp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Tranh - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc đoạn mở giới thiệu mà em định tả + Một văn miêu tả cối gồm phần nào? Có cách kết ? - Bài : Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả cối Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : nhóm, cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu - Hỏi : Thế kết mở rộng văn miêu tả cối ? + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - Gọi HS trả lời câu hỏi + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Có kiểu kết văn miêu tả cối? Thế kết mở rộng ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : I/ MỤC TIÊU : + HS đọc + Phát biểu - Hoạt động nhóm đôi - Đoạn a, b dùng để kết Đoạn a nói lên tình cảm người Đoạn b nêu ích lợi tình cảm người tả - Nói lên tình cảm người nêu lên ích lợi - Nối tiếp phát biểu - Tự làm vào - Một vài HS đọc - Tự làm vào - Một vài HS đọc - Phát biểu TUẦN : 26 8/3/2010 11,12/3/2010 Tập làm văn 52 LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI - Lập dàn ý sơ lược văn tả cối nêu đề - Dựa vào dàn ý lập, bước đầu viết đoạn thân bài, mở bài, kết cho văn tả cối xác định - GDBVMT: HS thể hiểu biết môi trường thiên nhiên, yêu thích loài có ích sống qua thực đề bài: Tả có bóng mát (hoặc ăn quả, hoa) mà em yêu thích II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn đề gợi ý - HS : Tranh, ảnh định tả III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc đoạn văn kết theo cách mở rộng mà em thích - Bài : Luyện tập miêu tả cối Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS tìm hiểu đề ( Phân tích đề, gạch chân từ : có bóng mát, ăn quả, hoa mà em thích ) * GDBVMT - Hướng dẫn HS cách làm - Yêu cầu HS giới thiệu định tả - Gọi HS đọc gợi ý Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân - Yêu cầu HS lập dàn ý, sau hoàn chỉnh văn - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Hoạt động Trò - HS đọc - Cả lớp theo dõi - Theo dõi – phát biểu - Theo dõi - Một vài HS giới thiệu - HS đọc nối tiếp - Làm vào - Một vài HS đọc Củng cố - Hỏi : Dàn ý văn miêu tả cối gồm ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị :Kiểm tra viết tiết sau - Phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : TUẦN : 27 14/3/2010 17/3/2010 Tập làm văn 53 MIÊU TẢ CÂYCỐI (KIỂM TRA VIẾT) I/ MỤC TIÊU : - Viết văn hoàn chỉnh tả cối theo gợi ý đề SGK (hoặc đề GV lựa chọn); viết đủ phần (mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, lời tả tự nhiên, rõ ý - HS có ý thức viết câu văn ngữ pháp II/ CHUẨN BỊ : - GV : Đề - HS : Giấy kiểm tra III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra việc chuẩn bị giấy HS - Bài : Miêu tả cối ( Kiểm tra viết ) Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - Hướng dẫn HS làm : Chọn đề - Yêu cầu HS làm Hoạt động : Củng cố - Thu làm - Nhận xét tiết học KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn Ngày dạy Môn Tiết : : : : 15/3/2010 18,19/3/2010 Tập làm văn 54 Hoạt động Trò - Các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị bạn - Cả lớp đọc thầm - Theo dõi - Tự làm - Nộp TUẦN : 27 Tên dạy : TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - Biết rút kinh nghiệm TLV tả cối (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả,…); tự sửa lỗi mắc viết theo hướng dần GV - HS khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn tả cối sinh động - HS có ý thức ham học hỏi câu văn, đoạn văn hay bạn II/ CHUẨN BỊ : - GV : Phiếu học tập, bảng phụ ghi số lỗi tả , lỗi dùng từ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Cấu tạo văn miêu tả gồm phần ? + Em cho biết nội dung phần ? - Bài : Trả văn miêu tả Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân - Nhận xét chung làm HS * Ưu điểm : Viết theo yêu cầu đề , số làm có sáng tạo miêu tả, trình bày hình thức + Nêu tên văn viết yêu cầu, sinh động, giàu tình cảm , có liện kết phần * Tồn : + Một vài HS viết chưa đủ ý + Bài làm mắc nhiều lỗi tả + Dùng từ chưa đúng, cách trình bày văn chưa đạt yêu cầu - Trả cho HS - Hướng dẫn HS chửa lỗi Theo dõi giúp đỡ HS ( phát phiếu học tập ) - Gọi vài HS có văn hay, đoạn văn tốt đọc cho bạn nghe Sau HS đọc , GV hỏi để tìm ý hay văn - Yêu cầu HS viết lại đoạn văn : có nhiều lỗi tả, đoạn văn lủng củng diễn đạt chưa rõ ý, đoạn văn dùng từ chưa hay , đoạn văn viết đơn giản câu cụt, mở trực tiếp viết lại mở gián tiếp, kết không mở rộng Hoạt động Trò + Một vài HS phát biểu - Cả lớp theo dõi GV nhận xét - Tự rút kinh nghiệm - Xem lại - Trao đổi cặp đôi - Lắng nghe học tập đoạn, văn hay bạn - Nối tiếp phát biểu - Tự viết lại đoạn văn vào viết lại kết mở rộng - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Một văn miêu tả gồm phần ? Nêu nội dung phần ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Ôn tập HKII - Một vài HS đọc lại đoạn văn mìmh - Một vài HS phát biểu [...]... từng câu hỏi + Bài tập 3 : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài làm + Bài tập 4 : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài làm Hoạt động 3 : Củng cố - Hỏi : Có mấy kiểu kết bài trong bài văn miêu tả cây cối? Thế nào là kết bài mở rộng ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : I/ MỤC... đọc kĩ đề bài - Hướng dẫn HS làm bài : Chọn 1 trong 4 đề - Yêu cầu HS làm bài Hoạt động 3 : Củng cố - Thu bài làm - Nhận xét tiết học KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn Ngày dạy Môn Tiết : : : : 15/3/2010 18 ,19/ 3/2010 Tập làm văn 54 Hoạt động Trò - Các tổ trưởng báo cáo việc chuẩn bị của các bạn - Cả lớp đọc thầm - Theo dõi - Tự làm bài - Nộp bài TUẦN : 27 Tên bài dạy : TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU... - Yêu cầu HS làm bài - Tự làm bài vào vở - Gọi HS đọc bài làm - Một vài HS đọc Hoạt động 4 : Củng cố - Hỏi : Bài văn miêu tả cây cối gồm mấy phần ? - Một vài HS phát biểu Mỗi phần có nội dung gì ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : TUẦN : 22 24/ 01/2010 27/ 01/2010 Tập làm văn 43 LUYỆN TẬP QUAN SÁT... Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : - Làm việc theo yêu cầu của GV -HS nối tiếp nhau phát biểu *HSG biết nhận xét và sửa lỗi để có câu văn hay - Lắng nghe và phát biểu TUẦN : 21 18/01/2010 21,22/01/2010 Tập làm văn 42 CẤU TẠO BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - Nắm được cấu tạo 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài ) của một bài văn tả... miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : - Theo dõi - Tự làm bài vào vở - Một vài HS đọc - Hoạt động nhóm 4 HS - Một vài HS giới thiệu cây mình chọn - Tự làm bài vào vở - 3 – 5 HS đọc bài viết - Phát biểu TUẦN : 26 7/3/2010 10/3/2010 Tập làm văn 51 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I/ MỤC TIÊU : - HS nắm được hai kiểu kết bài ( không mở... ) + + - Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung Hướng dẫn HS làm bài Yêu cầu HS làm bài Gọi HS đọc bài làm Bài tập 3 : Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS trao đổi Gọi HS trình bày + Bài tập 4 : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài làm Hoạt động 3 : Củng cố - Hỏi : Thế nào là mở bài trực tiếp, gián tiếp ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu... văn miêu tả cây cối gồm những gì ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị :Kiểm tra viết tiết sau - Phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : TUẦN : 27 14/ 3/2010 17/3/2010 Tập làm văn 53 MIÊU TẢ CÂYCỐI (KIỂM TRA VIẾT) I/ MỤC TIÊU : - Viết được một bài văn hoàn chỉnh tả cây cối theo gợi ý đề bài trong SGK (hoặc đề bài do GV lựa chọn); bài viết đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết... làm bài - Gọi HS đọc bài viết Hoạt động 3 : Củng cố - Hỏi : Muốn tóm tắt bản tin ta cần phải làm gì - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Mang ảnh một vài cây mà em thích để chuẩn bị bài sau KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Theo dõi - Một vài HS phát biểu - Làm bài vào vở - Nối tiếp nhau đọc TUẦN : 25 Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy : 01/3/2010 4, 5/3/2010 Tập làm văn 50 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI... thuật gì để miêu tả ? + Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài làm Hoạt động 3 : Củng cố - Hỏi : Để đoạn văn miêu tả thêm sinh động, khi viết em cần lưu ý điều gì ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : 01/2/2010 4, 5/2/2010 Tập làm văn Hoạt động Trò - 2 – 3 HS đọc bài làm - 2 HS đọc + Hoa :... nhân + Bài tập 1 : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày + Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS làm bài - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài làm Hoạt động 4 : Củng cố - Hỏi : Thế nào là tóm tắt tin tức ? Muốn tóm tắt một bản tin ta phải làm gì ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập tóm tắt tin tức KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên bài dạy :
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay