Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27 (2)

24 185 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Tuần 18 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo đoạn văn văn miêu tả đồ vật, hình thức thể giúp nhận biết đoạn văn (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết cấu tạo đoạn văn (Bài tập 1, mục III); viết đoạn văn tả bao quát bút (Bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng phụ Cây bút máy 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nhận xét tiết kiểm tra cuối kì I - Bài mới: Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: 1,2,3 - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập1, 2, - Yêu cầu lớp đọc thầm lại “Cái cối tân”; xác định đoạn văn bài, nêu ý đoạn - Mời học sinh trình bày - Chốt lại lời giải đúng: Bài văn có đoạn: + Mở (Đoạn 1): Cái cối xinh xinh gian nhà trống (giới thiệu cối tả bài) + Thân (Đoạn 2, 3): U gọi … cối kêu ù ù (tả hình dáng bên cối) Chọn ngày lành … vui xóm…( tả hoạt động cối) + Kết (Đoạn 4): Đoạn lại (Nêu cảm nghỉ cối) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại Cây bút máy - Giải nghĩa từ “két” - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - 3em đọc - Đọc thầm, làm - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - 1em đọc - Đọc thầm, tìm hiểu - Lắng nghe - Phát biểu - Chốt lại: a) Bài văn có đoạn Mỗi lần xuống dòng đoạn b) Đoạn tả hình dáng bên bút máy c) Đoạn tả ngòi bút d) Câu mở đầu đoạn 3: Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình tre, có chữ nhỏ, nhìn không rõ Câu kết đoạn: Rồi em tra nắp bút cho khỏi bị tòe trước cất vào cặp Đoạn văn tả ngòi bút, công dụng nó, cách bạn học sinh giữ gìn ngòi bút * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Nhắc học sinh ý: + Đề yêu cầu em viết đoạn tả bao quát bút (không tả chi tiết phận, không viết bài) + Để viết đoạn văn đạt yêu cầu, em cần quan sát kĩ bút hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo; ý đặc điểm riêng khiến bút em khác bạn Kết hợp quan sát với tìm ý ghi vào nháp + Tập diễn đạt, xếp ý, kết hợp bộc lộ cảm xúc tả - Yêu cầu học sinh viết - Mời số học sinh tiếp nối đọc viết Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Mỗi đoạn văn miêu tả có ý nghĩa gì? Khi viết đoạn văn cần ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật” - Lắng nghe - 1em đọc - Lắng nghe - Làm - Vài em đọc - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 31 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật Tuần 18 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nhận biết đoạn văn thuộc phần văn miêu tả, nội dung miêu tả đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (Bài tập 1); viết đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên cặp sách (Bài tập 2, Bài tập 3) - Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Đoạn văn văn miêu tả” Hỏi: Mỗi đoạn văn miêu tả có ý gì? Khi viết cuối đoạn văn cần ý gì? - Bài mới: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu lớp đọc thầm lại đoạn văn tả cặp, làm - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: + Cả đoạn văn thuộc phần thân văn miêu tả + Nội dung miêu tả: Đoạn 1: Tả hình dáng bên cặp Đoạn 2: Tả quai cặp dây đeo Đoạn 3: Tả cấu tạo bên cặp - Nội dung miêu tả đoạn văn báo hiệu câu mở đoạn văn từ ngữ : Đoạn 1: Đó cặp màu đỏ tươi Đoạn 2: Quai cặp làm sắt không gỉ Đoạn 3: Mở cặp ra, em thấy cặp có tới ngăn … Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung gợi ý - Nhắc học sinh ý: + Đề yêu cầu viết đoạn văn (không phải bài), miêu tả hình dáng bên (không phải bên trong) cặp em bạn em Em nên viết dựa theo gợi ý a, b, c + Để cho đoạn văn tả cặp em không giống cặp bạn khác, em cần ý miêu tả đặc điểm riêng cặp - Yêu cầu học sinh đặt trước mặt cặp sách để quan sát tập viết đoạn văn tả hình dáng bên cặp theo gợi ý a, b, c - Mời học sinh tiếp nối đọc đoạn văn * Bài tập 3: Hoạt động Trò - Hát - em trả lời - Lắng nghe - em đọc - Làm - Phát biểu - Lắng nghe - em đọc - Lắng nghe - Quan sát, làm - Lần lượt trình bày - Gọi học sinh đọc nội dung tập gợi ý - Nhắc học sinh ý: Đề yêu cầu em viết đoạn tả bên (không phải bên ngoài) cặp - Yêu cầu học sinh đặt trước mặt cặp sách để quan sát tập viết đoạn văn tả hình dáng bên cặp theo gợi ý - Mời học sinh tiếp nối đọc đoạn văn Hoạt động 4: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập xây dựng mở vă miêu tả đồ vật” - em đọc - Lắng nghe - Quan sát, làm - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 06 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả đồ vật Tuần 19 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm vững hai cách mở (trực tiếp, gián tiếp) văn miêu tả đồ vật (Bài tập1) - Viết đoạn mở cho văn miêu tả đồ vật theo hai cách học (Bài tập 2) - Giáo dục kỹ sống cho học sinh II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Có cách mở văn miêu tả đồ vật? Đó cách nào? Thế mở trực tiếp, mở gián tiếp? - Bài mới: Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh trao đổi - Gọi học sinh phát biểu - Một vài em phát biểu - em đọc nối tiếp - Hoạt động nhóm đôi - Nối tiếp trình bày Giống nhau: Giới thiệu đồ vật cần tả cặp sách Khác nhau: a, b (kiểu mở trực tiếp); c (kiểu mở gián tiếp: nói chuyện xếp đồ đạc giới thiệu cặp) - Kết luận: Cả đoạn phần mở văn miêu tả đồ vật * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu em làm gì? (Viết đoạn mở cho - Tự làm vào văn tả cặp theo cách mở trực tiếp gián - Một vài em trình bày tiếp) - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc làm - Phát biểu - Chấm điểm số Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Thế mở trực tiếp, gián tiếp? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả đồ vật KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 07 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả đồ vật Tuần 19 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm vững hai cách kết (mở rộng, không mở rộng) văn miêu tả đồ vật (Bài tập 1) - Viết đoạn kết mở rộng cho văn miêu tả đồ vật (Bài tập 2) - Học sinh hứng thú học tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả đồ vật” Hỏi: Có kiểu kết văn miêu tả đồ vật? Thế mở trực tiếp, - Một vài em phát biểu - học sinh đọc mở gián tiếp? Gọi học sinh đọc lại đoạn mở tập ( mở trực tiếp, gián tiếp ) - Bài mới: Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh trao đổi: - Hoạt động nhóm đôi Bài văn miêu tả đồ vật nào? (Tả nón) Hãy tìm đọc đoạn kết văn miêu tả nón “ Má bảo … dễ bị méo vành.” Theo em, cách kết nào? Vì sao? Kết mở rộng tả nón nêu lời dặn mẹ, ý thức giữ gìn nón bạn nhỏ - Yêu cầu học sinh trình bày - Vài em phát biểu * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Nhắc học sinh viết kết cho đề - Lắng nghe - Yêu cầu học sinh tự làm - Làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Một vài em đọc Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Có kiểu kết bài? Thế kết mở rộng, - Phát biểu không mở rộng? - Nhận xét tiết học Yêu cầu học sinh viết chưa đạt - Lắng nghe nhà viết lại - Chuẩn bị “Luyện tập giới thiệu địa phương” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 13 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết) Tuần 20 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết viết hoàn chỉnh văn tả đồ vật yêu cầu đề bài, có đủ phần (mở bài, thân bài, kết bài); diễn đạt thành câu, rõ ý II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Đề 2/ Học sinh: Giấy kiểm tra III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra chuẩn bị học sinh - Giấy kiểm tra - Bài mới: Miêu tả đồ vật ( Kiểm tra viết ) Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Treo bảng phụ - Theo dõi - Gọi học sinh đọc đề - em đọc - Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu đề bài: - Lắng nghe Hỏi : Đề yêu cầu làm gì? Nhấn mạnh từ trọng tâm đề - Hướng dẫn học sinh làm - Khuyến khích học sinh viết mở gián tiếp kết theo kiểu mở rộng - Yêu cầu học sinh làm - Tự lực làm - Thu - Nộp Hoạt động 3: Củng cố - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Yêu cầu học sinh quan sát đổi địa phương để giới thiệu bạn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 14 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập giới thiệu địa phương Tuần 20 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm cách giới thiệu địa phương qua văn mẫu (Bài tập 1) - Bước đầu biết quan sát trình bày vài nét đổi nơi học sinh sống (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh có ý thức công việc xây dựng quê hương II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Viết sẵn dàn ý 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm tranh, ảnh địa phương III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Nhận xét văn miêu tả đồ vật (Nêu ưu điểm, hạn chế) - Nghe tự rút kinh nghiệm - Bài mới: Luyện tập giới thiệu địa phương Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi Sgk - Yêu cầu học sinh trao đổi - em bàn thảo luận - Gọi học sinh trình bày - Tiếp nối giới thiệu a) Bài văn giới thiệu đổi địa phương nào? (Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đói nghèo đeo đẳng quanh năm) b) Kể lại nét đổi xã (Nghề nuôi cá phát triển … thực Người dân quen phát rẫy … có lương thực để chăn nuôi Đời sống người dân … năm học trước) * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu (Treo bảng phụ) - 1- học sinh đọc - Em chọn giới thiệu nét đổi địa phương mình? - Một giới thiệu cần có phần nào? (Giới thiệu - Phát biểu tên địa phương, nêu nét đổi địa phương, nêu ý nghĩa cảm nghĩ em) - Mỗi phần cần đảm bảo nội dung gì? (Mở bài, thân bài, kết bài) - Gọi học sinh đọc dàn ý - Tổ chức cho học sinh giới thiệu nhóm - Hoạt động nhóm em - Tổ chức cho học sinh thi giới thiệu trước lớp - Đại diện nhóm trình bày Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi:Một giới thiệu cần có phần nào? Mỗi phần cần đảm bảo nội dung gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Cấu tạo văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 02 / 01 / 2011 Ngày dạy: 20 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trả văn miêu tả đồ vật Tuần 21 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm tập làm văn tả đồ vật (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả, …); tự sửa lỗi mắc viết theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay - Học sinh cảm nhận hay thầy khen II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Phiếu học tâp ghi số lỗi điển hình tả, dùng từ, đặt câu, ý Kẻ bảng phiếu học tâp 2/ Học sinh: Nắ bố cục văn miêu tả cối III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Bài mới: Trả văn miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Nhận xét chung - Gọi học sinh đọc nhiệm vụ tiết trả văn miêu tả - em đọc nối tiếp Sgk - Nhận xét kết làm học sinh - Lắng nghe tự rút kinh Ưu điểm: Đa số học sinh xác định đề bài, kiểu bài, nghiệm hình thức trình bày văn, viết tả Hạn chế: Một số viết chưa đủ ý, sai lỗi dùng từ, chưa ngắt câu đúng, mắc nhiều lỗi tả - Trả viết cho học sinh - Nhận Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành a) Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chữa - Phát phiếu học tập - Yêu cầu học sinh: Đọc lời nhận xét, đọc chỗ có lỗi Viết vào phiếu lỗi theo loại Đổi làm cho bạn bên cạnh để kiểm tra - Theo dõi học sinh làm việc b) Hướng dẫn sửa lỗi chung: - Gọi học sinh trình bày - Nối tiếp phát biểu c) Hướng dẫn học sinh học tập đoạn văn hay Học sinh giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay - Đọc làm học sinh lớp - Yêu cầu học sinh hay để học tập - Lắng nghe phát biểu Hoạt động 4: Củng cố - Nhắc nhở hạn chế học sinh cần khắc phục - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Cấu tạo văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 02 / 01 / 2011 Ngày dạy: 21 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cấu tạo văn miêu tả cối Tuần 21 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm cấu tạo phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn tả cối ( Nội ghi nhớ) - Nhận biết trình tự miêu tả văn tả cối (Bài tập 1, mục III); biết lập dàn ý tả ăn quen thuộc theo hai cách học (Bài tập 2) - Giáo dục BVMT: Học sinh đọc Bãi ngô nhận xét trình tự miêu tả Qua đó, cảm nhận vẻ đẹp cối môi trường thiên nhiên II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh, ảnh số ăn 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Bài mới: Cấu tạo văn miêu tả cối Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức 1) Gọi học sinh đọc đoạn văn tìm nội dung đoạn - Gọi học sinh phát biểu Đoạn 1: Giới thiệu bao quát bãi ngô, tả ngô bé lấm mạ non đến trở thành ngô Đoạn 2: Tả hoa ngô búp ngô non giai đoạn đơm hoa kết trái Đoạn 3: Tả hoa ngô ngô giai đoạn bắp ngô mập thu hoạch - Yêu cầu học sinh nhận xét trình tự miêu tả * GD: Vẻ đẹp cối môi trường thiên nhiên 2) Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn - Hỏi: Trình tự miêu tả Cây mai tứ quý có khác Bãi ngô? (Cây mai tứ quý tả phận Bãi ngô tả thời kì phát triển cây) 3) Gọi học sinh đọc yêu cầu - Bài văn gồm phần? Mỗi phần có nội dung gì? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu đoạn văn - Gọi học sinh trình bày: Đoạn 1: Giới thiệu bao quát gạo già bước vào mùa hoa Đoạn 2: Tả gạo sau mùa hoa Đoạn 3: Tả gạo hoa gạo già - Trao đổi cặp đôi - học sinh nối tiếp trình bày - Nhận xét - Phát biểu - học sinh đọc - Quan sát ghi lại dàn ý * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh quan sát số ăn quen thuộc lập dàn ý miêu tả - Gọi học sinh giới thiệu số em biết - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc làm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Bài văn miêu tả cối gồm phần? Mỗi phần có nội dung gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị “Luyện tập miêu tả phận cối” - Nối tiếp phát biểu - Tự làm vào - Một vài học sinh đọc - Một vài học sinh phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 10 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập quan sát cối Tuần 22 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết quan sát cối theo trình tự hợp lí, kết hợp giác quan quan sát; bước đầu nhận giống miêu tả loài với miêu tả cây(Bài tập 1) - Ghi lại ý quan sát em thích theo trình tự định (Bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh, ảnh số 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Cấu tạo văn miêu tả cối Hỏi: Bài văn miêu tả cối gồm phần? Em trình bày nội dung phần Gọi học sinh đọc dàn ý tả ăn - Bài mới: Luyện tập quan sát cối Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Chia lớp dãy cho học sinh thảo luận (mỗi dãy câu) - Gọi nhóm trình bày: a) Quan sát theo trình tự: - Phát biểu - 2- em đọc - Hoạt động nhóm em - Đại diện nhóm báo cáo Sầu riêng: Tả phận Bãi ngô, Cây gạo: Tả theo thời kì phát triển b) Tác giả quan sát giác quan: Sầu riêng: Mắt (thân, cành, lá, hoa, quả), mũi (cảm nhận hương thơm), lưỡi ( biết vị ngọt, béo sầu riêng) Bãi ngô, gạo: Mắt (thấy ngô từ lúc lấm đến hoa, bắp thu hoạch), (thấy gạo vào mùa hoa lúc hết mùa hoa già), tai ( nghe tiếng chim hót), (nghe tiếng tu hú gọi mùa trái chín) c) Hình ảnh: * Hình ảnh so sánh: - Sầu riêng: Trái sầu riêng thơm mùi … Hoa thơm ngát hương cau - Bãi ngô: Cây ngô… mạ non Hoa ngô… nhung phấn Hoa ngô… cỏ may - Cây gạo: Cánh hoa … chong chóng Quả gạo… thoi Khi gạo già … gạo * Hình ảnh nhân hoá: - Sầu riêng: Thân thiếu dáng - Bãi ngô: Búp ngô non…cuống Bắp ngô chờ tay người đến hái - Cây gạo: Quả gạo chín … tuổi xuân Sau mùa hoa, … hiền lành d) Bài văn tả loài (Bãi ngô) Bài văn miêu tả cụ thể (Cây gạo) e) Trình tự quan sát, quan sát giác quan nào, điểm giống khác với loài: Giống (Quan sát kĩ sử dụng giác quan, tả phận, tả cảnh xung quanh, dùng biện pháp so sánh, nhân hoá) Khác (Tả loài đến đặc điểm phân biệt loài với loài khác.Tả cụ thể ý đến đặc điểm riêng để làm khác với loài) * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Một vài học sinh đọc Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Khi lập dàn ý miêu tả cối em cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà quan sát kĩ phận - Chuẩn bị: Luyện tập miêu tả phận cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 11 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập miêu tả phận cối Tuần 22 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nhận biết số đặc điểm đặc sắc cách quan sát miêu tả phận cối đoạn văn mẫu (Bài tập 1); viết đoạn văn ngắn tả (thân, gốc) em thích (Bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh, ảnh số cối 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Luyện tập quan sát cối Gọi học sinh đọc kết quan sát mà em thích - Vài em đọc - Bài mới: Luyện tập miêu tả phận cối Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu đoạn văn - Yêu cầu học sinh thảo luận, trình bày: - Hoạt động nhóm em Tác giả miêu tả gì? a) Đoạn văn Lá bàng: Tác giả tả thay đổi màu sắc bàng qua bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông Tác giả miêu tả cụ thể, sinh động b) Đoạn văn Cây sồi già: Tác giả tả thay đổi sồi từ mùa đông sang mùa hè Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật để miêu tả? (Sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá) * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Tự làm vào - Yêu cầu học sinh làm (Treo số tranh - HS đọc cối) - Gọi học sinh đọc làm - Cần quan sát cối Hoạt động 3: Củng cố cách tỉ mỉ - Hỏi: Để có dàn ý chi tiết miêu tả, cần ý điều gì? - Dặn học sinh có viết chưa đạt nhà viết lại - Chuẩn bị: Luyện tập miêu tả phận cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 17 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập miêu tả phận cối Tuần 23 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết số điểm đặc sắc cách quan sát miêu tả phận cối (hoa, quả) đoạn văn mẫu (Bài tập 1); viết đoạn văn ngắn tả loài hoa (hoặc thứ quả) mà em yêu thích (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh có ý thức chăm sóc bảo vệ trồng II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh, ảnh số loại hoa, 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Quan sát hoa, em thích III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc làm tả lá, thân, gốc em thích - Bài mới: Luyện tập miêu tả phận cối Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu đoạn văn Hoa sầu đâu Quả cà chua - Gợi ý cho học sinh nhận xét : Cách miêu tả hoa, nhà văn Cách miêu tả nét đặc sắc hoa, Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật để miêu tả? - Chốt lại: Hoa: Tả chùm hoa, không tả Tả mùi thơm cách so sánh hương cau, hương hoa mộc Hoà quyện với hương vị đồng quê mùi đất ruộng, mùi mạ non, khoai sắn, rau cần Sử dụng biện pháp so sánh hay nhân hoá Quả: Tả cà chua từ hoa rụng đến kết quả, từ xanh đến chín Tả cà chua chi chít với hình ảnh so sánh (đàn gà mẹ đông ) * Bài tập 2: Gọi em đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - em đọc làm - HS đọc - Phát biểu - Làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Một vài em đọc Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Để đoạn văn miêu tả thêm sinh động, viết em cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Đoạn văn văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 18 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Đoạn văn văn miêu tả cối Tuần 23 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm đặc điểm nội dung hình thức đoạn văn văn miêu tả cối (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu biết cách xây dựng đoạn văn nói lợi ích loài em biết (Bài tập 1, 2, mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh, ảnh Cây gạo Cây trám đen (nếu có) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn tả hoa - Bài mới: Đoạn văn văn miêu tả cối Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh trao đổi Gọi học sinh trình bày: * Đoạn 1: Cây gạo già …nom đẹp thật (Tả thời kì hoa gạo) * Đoạn 2: Hết mủa hoa … thăm quê mẹ (Tả gạo lúc hết mùa hoa) * Đoạn : Ngày tháng … gạo (Tả gạo thời kì quả) - Hỏi: Trong văn miêu tả cối, đoạn có đặc điểm gì? (Mỗi đoạn văn có nội dung định) Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều gì? (Cần lưu ý xuống dòng) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - em đọc - Theo dõi Sgk - Thảo luận nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu - học sinh đọc Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Hỏi: Bài tập yêu cầu gì? (Xác định đoạn văn tìm nội - Trao đổi nhóm đôi dung đoạn) - Yêu cầu học sinh làm việc - Gọi học sinh trình bày: - Nối tiếp phát biểu + Đoạn 1: Ở … chừng gang tay.(Tả bao quát thân cây, cành cây, tán trám đen) + Đoạn 2: Trám đen … không chạm hạt (Tả: Trám đen tẻ trám đen nếp) + Đoạn 3: Chiều chiều … đầu (Tình cảm dân người tả với trám đen) * Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi: Đoạn văn nói ích lợi thường nằm đoạn bài? (Nằm phần kết bài) - Hướng dẫn: Muốn viết đoạn văn nói ích lợi - Theo dõi cây, em cần xác định gì, có ích cho người môi trường xung quanh - Yêu cầu học sinh làm - Làm vào - Gọi học sinh đọc đoạn viết - Một vài học sinh đọc - Nhận xét Hoạt động 4: Củng cố - Một vài em phát biểu - Hỏi: Trong văn miêu tả cối, đoạn văn có đặc điểm gì? Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 24 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối Tuần 24 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Vận dụng hiểu biết đoạn văn văn tả cối học để viết số đoạn văn (còn thiếu ý) cho hoàn chỉnh (Bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Các đoạn văn (Bài tập 2) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn tả hoa - Bài mới: Đoạn văn văn miêu tả cối Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh trao đổi: Tìm nội dung đoạn - Gọi học sinh trình bày: * Đoạn 1: Cây gạo già … nom đẹp thật (Tả thời kì hoa gạo) * Đoạn 2: Hết mủa hoa … thăm quê mẹ (Tả gạo lúc hết mùa hoa) * Đoạn 4: Ngày tháng … gạo (Tả gạo thời kì quả) - Hỏi: Trong văn miêu tả cối, đoạn có đặc điểm gì? (Mỗi đoạn văn có nội dung định) Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều gì? (Cần lưu ý xuống dòng) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Hỏi: Bài tập yêu cầu gì? (Xác định đoạn văn tìm nội dung đoạn) - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh trình bày: Đoạn 1: Ở … chừng gang tay.( Tả bao quát thân cây, cành cây, tán trám đen) Đoạn 2: Trám đen … không chạm hạt (Tả:Trám đen tẻ trám đen nếp) Đoạn 4: Chiều chiều … đầu (Tình cảm dân người) * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hỏi: Đoạn văn nói ích lợi thường nằm đoạn bài? (Nằm phần kết bài) - Hướng dẫn: Muốn viết đoạn văn nói ích lợi cây, em cần xác định gì, có ích cho người môi trường xung quanh) - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc đoạn viết Nhận xét Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Trong văn miêu tả cối, đoạn văn có đặc - HS đọc - Theo dõi Sgk - Thảo luận nhóm đôi - Đại diện nhóm phát biểu - học sinh đọc - Làm theo nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu - Theo dõi - Làm vào - Một vài học sinh đọc - Một vài học sinh phát biểu điểm gì? Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 25 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Tóm tắt tin tức Tuần 24 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu tóm tắt tin tức, cách tóm tắt tin tức (Nội dung ghi nhớ) - Bước đầu nắm cách tóm tắt tin tức qua thực hành tóm tắt tin ( Bài tập 1, Bài tập 2, mục III) - Giáo dục BVMT: Học sinh tóm tắt tin Vịnh Hạ Long tái công nhận di sản thiên nhiên giới Qua đó, thấy giá trị cao quý cảnh vật thiên nhiên đất nước ta - Giáo dục học sinh ham thích đọc sách, báo II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Bảng phụ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn em hoàn chỉnh Bài tập - Bài mới: Tóm tắt tin tức Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận (Chia lớp dãy): a) Bản tin gồm đoạn? (4 đoạn) b) Xác định việc nêu đoạn 1) Cuộc thi vẽ vừa tổng kết 2) Nội dung kết thi 3) Nhận thức thiếu nhi 4) Năng lực hội hoạ thiếu nhi Tóm tắt đoạn hai câu c) Tóm tắt toàn tin UNICEF … sống an toàn Trong tháng … gửi đến - HS đọc - Theo dõi Sgk / 63 - Hoạt động nhóm đôi - Một vài học sinh trình bày Tranh vẽ cho thấy … phong phú Tranh dự thi … đến bất ngờ - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hỏi: Thế tóm tắt tin tức? - Phát biểu - Khi muốn tóm tắt tin tức ta phải làm gì? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - học sinh đọc Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi Tạo tin tức ngắn - học sinh ngồi bàn đầy đủ nội dung - Gọi học sinh trình bày - Một vài học sinh báo cáo * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi - Hướng dẫn học sinh làm - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Một vài học sinh đọc - GD BVMT Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế tóm tắt tin tức? Muốn tóm tắt - Phát biểu tin ta phải làm ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập tóm tắt tin tức KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 03 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập tóm tắt tin tức Tuần 25 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết tóm tắt tin cho trước một, hai câu (Bài tập 1, 2); bước đầu tự viết tin ngắn(4, câu) hoạt động học tập, sinh hoạt (hoặc tin hoạt động địa phương) tóm tắt tin viết 1, câu II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Bảng phụ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Tóm tắt tin tức Hỏi: Thế tóm tắt tin tức? (Tạo tin ngắn thể nội dung tin tóm tắt) Muốn tóm tắt tin - Trả lời cá nhân tức ta cần phải làm ? (Đọc kĩ, chia tin thành đoạn, xác định việc chính, trình bày câu) - Bài mới: Luyện tập tóm tắt tin tức Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc tin - học sinh đọc * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp đọc thầm - Hỏi: Bản tin có việc nào? - Nối tiếp phát biểu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Hoạt đông nhóm đôi - Gọi học sinh phát biểu - Đại diện nhóm trình bày a) Các việc chính: Liên đội trường Tiểu học Lê Văn Tám trao học bổng quà cho bạn học sinh nghèo học giỏi bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn b) Các việc chính: Hoạt động 236 bạn học sinh tiểu học thuộc nhiều màu da trường Quốc tế Liên hợp quốc (Vạn Phúc, Hà Nội) * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh cách làm - Theo dõi Bước 1: Tự viết tin Bước 2: Tóm tắt tin - Hỏi: Em viết tin hoạt động nào? - Một vài học sinh phát biểu - Yêu cầu học sinh làm - Làm vào - Gọi học sinh đọc viết - Nối tiếp đọc Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Muốn tóm tắt tin ta cần phải làm gì? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Mang ảnh vài mà em thích để chuẩn bị sau KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 04 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả cối Tuần 25 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm cách mở (trực tiếp gián tiếp) văn miêu tả cối ; vận dụng kiến thức biết để viết đoạn mở cho văn tả mà em thích - Giáo dục BVMT: Thông qua tập cụ thể, hướng dẫn học sinh quan sát, tập viết mở để giới thiệu tả, có thái độ gần gũi, yêu quý loài môi trường thiên nhiên - Học sinh có ý thức dùng từ hay, sáng tạo, chân thực II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh, ảnh cối 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Có kiểu mở - Lần lượt trả lời văn miêu tả? (2 kiểu mở bài) Đó kiểu mở nào? (Mở trực tiếp, mở gián tiếp) Thế mở trực tiếp? (Giới thiệu vật muốn tả) Thế mở gián tiếp? (Nói chuyện khác có liên quan dẫn vào giới thiệu vật muốn tả) - Bài mới: Luyện tập xây dựng mở văn miêu tả cối Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành Kết hợp GD BVMT * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - học sinh đọc - Yêu cầu học sinh trao đổi - Thảo luận nhóm đôi - Gọi học sinh trình bày: Điểm khác nhau: - Nối tiếp phát biểu a) Mở trực tiếp (Giới thiệu cần tả) b) Mở gián tiếp (Nói mùa xuân, loài hoa giới thiệu hoa hồng) * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Theo dõi - Hướng dẫn học sinh làm - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Một vài học sinh đọc * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm em - Gọi học sinh trình bày - Vài em giới thiệu * Bài tập 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm - học sinh đọc viết Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Thế mở trực tiếp, gián tiếp? - Phát biểu - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 10 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả cối Tuần 26 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm hai cách kết (mở rộng, không mở rộng) văn miêu tả cối; vận dụng kiến thức biết để bước đầu viết đoạn kết mở rộng cho văn tả mà em thích II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn mở giới thiệu mà em định tả Hỏi: Một văn miêu tả cối gồm phần nào? Có cách kết nào? - Bài mới: Luyện tập xây dựng kết văn miêu tả cối Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - Yêu cầu học sinh trao đổi - Gọi học sinh phát biểu - Đoạn a, b dùng để kết (Đoạn a nói lên tình cảm người Đoạn b nêu ích lợi tình cảm người tả cây) - Hỏi: Thế kết mở rộng văn miêu tả cối? (Nói lên tình cảm người nêu lên ích lợi) * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung BT - Gọi học sinh trả lời câu hỏi * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc làm * Bài tập 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh đọc làm Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Có kiểu kết văn miêu tả cối? - học sinh đọc - Phát biểu - Hoạt động nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu - Tự làm vào - Một vài học sinh đọc - Tự làm vào - Một vài học sinh đọc - Phát biểu Thế kết mở rộng? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập miêu tả cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 11 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập miêu tả cối Tuần 26 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Lập dàn ý sơ lược văn tả cối nêu đề Dựa vào dàn ý lập, bước đầu viết đoạn thân bài, mở bài, kết cho văn tả cối xác định - Giáo dục BVMT: Học sinh thể hiểu biết môi trường thiên nhiên, yêu thích loài có ích sống qua thực đề bài: Tả có bóng mát (hoặc ăn quả, hoa) mà em yêu thích II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Viết sẵn đề gợi ý 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tranh, ảnh định tả III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Gọi học sinh đọc đoạn văn kết theo cách mở rộng mà em thích - Bài mới: Luyện tập miêu tả cối Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đề - Hướng dẫn tìm hiểu đề (Phân tích đề, gạch chân từ: có bóng mát, ăn quả, hoa mà em thích) * GD BVMT - Hướng dẫn học sinh cách làm - Yêu cầu học sinh giới thiệu định tả - Gọi học sinh đọc gợi ý Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Yêu cầu học sinh lập dàn ý, sau hoàn chỉnh văn - Gọi học sinh đọc làm Ghi điểm số Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Dàn ý văn miêu tả cối gồm gì? - học sinh đọc - Cả lớp theo dõi - Theo dõi, phát biểu - Theo dõi - Một vài học sinh giới thiệu - Nối tiếp đọc - Làm vào - Một vài học sinh đọc - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Kiểm tra viết tiết sau - Phát biểu [...]... tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 10 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối Tuần 26 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm được hai cách kết bài (mở rộng, không mở rộng) trong bài văn miêu tả cây cối; vận dụng... chuẩn bị bài sau KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 04 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Tuần 25 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm được 2 cách mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn miêu tả cây cối ; vận dụng kiến thức đã biết để viết được đoạn mở bài cho bài văn tả một... Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 24 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối Tuần 24 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Vận dụng những hiểu biết về đoạn văn trong bài văn tả cây cối đã... điều gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 18 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối Tuần 23 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (Nội dung ghi nhớ) - Nhận... tiếp nhau phát biểu - Tự làm bài vào vở - Một vài học sinh đọc - Tự làm bài vào vở - Một vài học sinh đọc - Phát biểu Thế nào là kết bài mở rộng? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 11 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập miêu tả cây cối Tuần 26 (Tiết 2) I/ Mục tiêu:... * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi - Hướng dẫn học sinh làm bài - Yêu cầu học sinh làm bài - Tự làm bài vào vở - Gọi học sinh đọc bài làm - Một vài học sinh đọc - GD BVMT Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế nào là tóm tắt tin tức? Muốn tóm tắt một bản - Phát biểu tin ta phải làm gì ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập tóm tắt tin tức KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM... phát biểu - Theo dõi - Làm bài vào vở - Một vài học sinh đọc - Một vài học sinh phát biểu điểm gì? Khi viết hết đoạn văn cần lưu ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 25 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Tóm tắt tin tức Tuần 24 (Tiết 2) I/ Mục tiêu:... HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 11 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Tuần 22 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nhận biết được một số đặc điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối trong đoạn văn mẫu (Bài tập 1); viết được đoạn văn ngắn tả lá (thân, gốc) một cây em thích (Bài. .. của cây cối” - Nối tiếp nhau phát biểu - Tự làm bài vào vở - Một vài học sinh đọc - Một vài học sinh phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 10 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập quan sát cây cối Tuần 22 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết quan sát cây cối theo trình tự hợp lí, kết hợp các giác quan khi quan sát; bước đầu... sinh làm bài - Tự làm bài vào vở - Gọi học sinh đọc bài làm - Một vài học sinh đọc * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm 4 em - Gọi học sinh trình bày - Vài em giới thiệu * Bài tập 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bài - Tự làm bài vào vở - Gọi học sinh đọc bài làm - 3 học sinh đọc bài viết Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Thế nào là mở bài trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27 (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27 (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 19 đến 27 (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay