Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc tuần 19 đến 27

32 152 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bốn anh tài Tuần 19 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ thể tài năng, sức khỏe bốn cậu bé - Hiểu nội dung: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa bốn anh em Cẩu Khây (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh biết giúp đỡ người gặp khó khăn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu nhận xét kiểm tra - Bài mới: Bốn anh tài Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … tinh thông võ nghệ Đoạn 2: Tiếp theo đến … lên đường diệt trừ yêu tinh Đoạn 3: Tiếp theo đến … diệt trừ yêu tinh Đoạn 4: Tiếp theo đến … hai bạn lên đường Đoạn 5: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích, giải thích thêm: ngắn chùn chùn, thui thủi (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm Hoạt động trò - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Hỏi : Truyện có nhân vật ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + nêu câu hỏi - nhân vật - Nhỏ người ăn lúc hết chõ xôi, 10 tuổi sức trai 18, 15 tuổi tinh thông võ nghệ + Đoạn nói lên điều ? + Sức khoẻ tài Cẩu Khây - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Thương dân Cẩu Khây làm ? + Quê hương xuất hiện… không sống sót + Đoạn ý nói ? + Đi diệt trừ yêu tinh - Gọi HS đọc đoạn 3+ Ý chí diệt trừ yêu tinh Cẩu Khây + Nêu câu hỏi + Giải nghĩa : “vạm vỡ”:to lớn, nở nang, rắn vẻ khỏe mạnh, “chí hướng”: ý muốn bền bĩ theo đuổi mục đích tốt đẹp + Nêu câu hỏi + Nêu ý đoạn - Đoạn 3,4,5: Ca ngợi tài nhân vật - Cho HS nêu nội dung - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: ? ( ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: ? ( ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: ? ( ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: ? ( ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Ngày xưa,… diệt trừ yêu tinh ” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Đọc bài, trình bày - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Hỏi: Truyện ca ngợi ca ngợi điều gì? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Bốn anh tài ( TT )” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chuyện cổ tích loài người Tuần 19 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu đọc diễn cảm đoạn thơ - Hiểu ý nghĩa: Mọi vật trái đất sinh người, trẻ em, cần dành cho trẻ em điều tốt đẹp (Trả lời câu hỏi Sgk; thuộc khổ thơ) - Giáo dục học sinh giới xung quanh II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Bốn anh tài ”Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Chuyện cổ tích loài người Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Cho học sinh đọc khổ thơ, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích, (minh hoạ tranh, ảnh) Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Nhà thơ kể với chuyện qua thơ ? Chuyện cổ tích loài người - Yêu cầu HS đọc thầm khổ + nêu câu hỏi Hoạt động trò - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Yêu cầu đọc thầm khổ + nêu câu hỏi 2- Trẻ cần tình yêu lời ru mẹ, trẻ cần mẹ bế bồng, chăm sóc - Yêu cầu HS đọc thầm + nêu câu hỏi - Trẻ nhận biết biển rộng, đường dài, núi xanh xa, trái đất hình tròn, cục phấn làm từ đá - Nêu câu hỏi - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi:? ( ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: ? ( ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: ? ( ) Đoạn ý nói gì? ( ) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc khổ thơ * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Bài thơ giúp em hiểu điều gì? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Bốn anh tài ( tt )” - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trình bày - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm đoạn - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 03 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bốn anh tài (Tiếp theo) Tuần 20 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn phù hợp nội dung câu chuyện - Hiểu nội dung: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh cứu dân bốn anh em Cẩu Khây (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn học tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Chuyện cổ tích loài người”Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Bốn anh tài Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … bắt yêu tinh Đoạn 2: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích, giải thích thêm: ngắn chùn chùn, thui thủi (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Gặp bà cụ bà nấu cơm cho ăn, cho ngủ nhờ ? () Đoạn ý nói gì? (Bốn anh em Cẩu Khây đến nơi yêu tinh bà cụ giúp đỡ) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vì anh em Cẩu Khây chiến thắng yêu tinh? + Có sức khoẻ, tài năng, đoàn kết - Câu chuyện ca ngợi điều ? + Anh em Cẩu Khây chiến thắng yêu tinh ? () Đoạn ý nói gì? () - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi:? () Đoạn ý nói gì? () - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi:? () Đoạn ý Hoạt động trò - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trình bày - Đọc bài, trả lời - Phát biểu nói gì? () - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Cẩu Khây cửa… tối sầm lại” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Em học điều anh em Cẩu Khây? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Trống đồng Đông Sơn” - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm đoạn - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trống đồng Đông Sơn Tuần 20 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn phù hợp với nội dung tự hào, ca ngợi - Hiểu nội dung: Bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn phong phú, độc đáo, niềm tự hào người Việt Nam (trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh tìm hiểu văn hoá Việt Nam II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Bốn anh tài (tt)” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Trống đồng Đông Sơn Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … hươu nai có gạc Đoạn 2: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích, giải thích thêm: ngắn chùn chùn, thui thủi (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Cho HS nêu nội dung - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Về hình dáng … hoa văn + Giữa mặt trống hình … hươu nai có gạc + Trên mặt trống đồng hoa văn trang trí xếp ? + Nói lên đa dạng cách xếp hoa văn trống đồng Đông Sơn + Đoạn ý nói ? + Hình ảnh người hoà với thiên? () Đoạn ý nói gì? () - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: + Nổi bật hoa văn trống đồng ? + Nêu câu hỏi + Lao động, đánh cá, săn bắt, đánh trống thổi kèn… cảm tạ thần linh ? () Đoạn ý nói gì? () - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vì hình ảnh người với hoạt động thường ngày hình ảnh rõ hoa văn + Ý đoạn nói gì? Hình ảnh người lao động làm chủ thiên nhiên Vì trống đồng Đông Sơn đa dạng, hoa văn trang trí đẹp, cổ vật quý giá nói lên người Việt Nam tài hoa, dân tộc Việt Nam có - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trình bày - Đọc bài, trả lời - Phát biểu văn hoá lâu đời.? () Đoạn ý nói gì? () - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi:? () Đoạn ý nói gì? () - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Nổi bật hoa văn…nhân sâu sắc.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Sầu riêng” - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm đoạn - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Anh hùng Trần Đại Nghĩa Tuần 21 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn phù hợp với nội dung tự hào, ca ngợi - Hiểu nội dung: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa có cống hiến xuất sắc cho nghiệp quốc phòng xây dựng khoa học trẻ đất nước( trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh lòng kính trọng biết ơn người có tài phục vụ cho đất nước II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Trống đồng Đông Sơn + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc nêu nội dung - Bài : Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa + Cho HS xem tranh - hỏi : + Em biết Trần Đại Nghĩa ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn 1:Từ đầu …chế tạo vũ khí + Đoạn : TT…lô cốt giặc + Đoạn : TT… nhà nước + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Giới thiệu tiểu sử Trần Đại Nghĩa - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn ( GV giới thiệu tiểu sử ông ) + Nghe theo tình cảm yêu nước, trở xây dựng bảo vệ đất nước - Ý đoạn nói ? + Trên cương vị …và lô cốt giặc - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn đoạn 3+ Ông có công lớn…Kĩ thuật Nhà nước + Nêu câu hỏi - Đóng góp giáo sư nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc + Nêu câu hỏi + Năm 1948,… huân chương cao quý + Nêu câu hỏi 3+ Nhờ có lòng yêu nước, ham nghiên cứu học hỏi + Nhà nước đánh giá cao cống hiến ông - Ý đoạn đoạn nói ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Nêu câu hỏi + Đoạn ý nói ? - Cho HS nêu nội dung + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, + Quan sát trả lời - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt ) - Luyện đọc nhóm đôi - Một vài nhóm đọc - Theo dõi - Theo dõi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm : “ Năm 1946,…lô cốt giặc.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Theo em, nhờ đâu giáo sư Trần Đại Nghĩa lại có cống hiến to lớn vây cho nước nhà ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Bè xuôi sông La KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bè xuôi sông La Tuần 21 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm - Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp dòng sông La sức sống mạnh mẽ người Việt Nam (trả lời câu hỏi Sgk; thuộc đoạn thơ bài) - GD BVMT: Chú ý câu hỏi 1(Sông La đẹp nào?), từ hướng dẫn học sinh cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa+ Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài : Bè xuôi sông La Hoạt động Trò + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 2, + HS đọc a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … chày lún sân + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : + Nêu câu hỏi 1+ Những em bé lúc ngủ lưng mẹ Mẹ đâu làm địu em lưng + Nêu câu hỏi 2+ Mẹ giã gạo để nuôi đội , tỉa bắp, nuôi khôn lớn Những công việc góp phần to lớn vào công chống Mỹ cứu nước + Nêu câu hỏi + Lưng đưa nôi …thành lời Mẹ thương A- kay, mặt trời mẹ nằm lưng + Nêu câu hỏi 4+ Mai sau lớn… chày lún sân - Cho HS nêu nội dung chính- Thể tình yêu nước thiết tha tình thương người mẹ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc đoạn - Đọc diễn cảm :” Em cu tai … chày lún sân.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS HTL thơ - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Em hiểu điều qua thơ ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Vẽ sống an toàn - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt ) + tìm từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi - HS đọc nối tiếp - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Luyện học thuộc theo nhóm đôi - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vẽ sống an toàn Tuần 24 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc tin với giọng nhanh, phù hợp nội dung thông báo tin vui - Hiểu nội dung: Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn thiếu nhi nước hưởng ứng tranh thể nhận thức đắn an toàn, đặc biệt an toàn giao thông (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh có ý thức chấp hành tốt luật giao thông II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy - Kiểm tra kiến thức cũ : Khúc hát ru em bé lớn lưng mẹ+ Gọi HS đọc thuộc lòng + Gọi HS đọc khổ thơ thích nêu nội dung - Bài : Vẽ sống an toàn Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Luyện đọc : UNICEP - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn ( đoạn ) - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn đoạn + Nêu câu hỏi + Chủ đề Em muốn sống an toàn + Nêu câu hỏi + Chỉ vòng tháng …gửi Ban tổ chức + Đoạn đoạn nói lên điều ? + Ý nghĩa hưởng ứng thiếu nhi nước thi - Yêu cầu HS đoc đoạn lại + Nêu câu hỏi 3+ Chỉ cần điểm tên số … chở Hoạt động Trò + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, 2, - Đọc cá nhân, đồng - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt ) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi ba người không + Nêu câu hỏi 4+ 60 tranh chọn treo triển lãm … sáng tạo bất ngờ + Đoạn cuối cho ta biết điều ? +Nhận thức em sống an toàn ngôn ngữ hội hoạ + Nêu câu hỏi 5+ Tóm tắt cho người đọc nắm thông tin số liệu nhanh - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm : “Phát động từ tháng 4…Kiên Giang ” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Cho HS xem số tranh chủ đề - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Đoàn thuyền đánh cá - Phát biểu - HS đọc nối tiếp - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Quan sát nêu cảm nghĩ KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Đoàn thuyền đánh cá Tuần 24 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ với giọng vui tự hào - HS hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng biển cả, vẻ đẹp lao động (Trả lời câu hỏi Sgk; thuộc 1,2 khổ thơ yêu thích) - GD BVMT: Qua thơ, giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp huy hoàng biển đồng thời thấy giá trị môi trường thiên nhiên sống người II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Vẽ sống an toàn + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi+ Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài : Đoàn thuyền đánh cá Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Cho HS đọc khổ thơ + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm trả lời câu hỏi : + Nêu câu hỏi 1+ Vào lúc hoàng hôn Câu thơ : Mặt trời… Sóng cài then + Nêu câu hỏi + Vào lúc bình minh.Câu thơ : Sao mờ kéo lưới…Mặt trời đội biển… + Nêu câu hỏi 3+ Mặt trời xuống biển …Sóng cài then…Mặt trời đội biển Mắtcá - Nêu ý + Vẻ đẹp huy hoàng biển + Nêu câu hỏi + Câu hát…Hát …Cá thu Nuôi lớn…Ta kéo…Vảy bạc … Lưới xếp…Câu hát…Đoànthuyền + Nêu ý + Vẻ đẹp người lao động biển - Em cảm nhận điều qua thơ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: “ Mặt trời xuống biển… tự buổi ” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS HTL thơ - Tổ chức cho HS thi đọc Hoạt động : Củng cố - Cho HS nhắc lại nội dung - GDBVMT + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, 2, - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp(đọc 2-3 lượt ) + tìm từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi - HS hoạt động nhóm đôi … - Phát biểu - HS đọc nối tiếp khổ thơ - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Nhóm đôi - Từng khổ thơ, - – HS phát biểu - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Khuất phục tên cướp biển KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Khuất phục tên cướp biển Tuần 25 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn phân biệt rõ lời nhân vật, phù hợp với nội dung, diễn biến việc - Hiểu nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm bác sĩ Ly đối đầu với tên cướp biển hãn (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh yêu thiện, ghét ác II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Đoàn thuyền đánh cá + Gọi 2HS đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc thuộc khổ thơ thích nêu nội dung - Bài : Khuất phục tên cướp biển + Giới thiệu chủ điểm + Giới thiệu tên học Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm, lớp a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu…bài ca man rợ + Đoạn : TT…phiên tới + Đoạn : Còn lại Hoạt động Trò + Mỗi HS đọc khổ thơ + trả lời câu hỏi 1, 2, + Trả lời + Quan sát trả lời - Theo dõi SGK - Đọc nối tiếp đoạn( 2-3lượt) + Tìm từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Cho HS đọc + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Từ ngữ cho thấy tên cướp biển tợn? + Trên má có vết sẹo…, uống rượu nhiều, lên loạn óc, hát ca man rợ + Đoạn cho ta biết điều ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2+ Hình ảnh tên cướp đáng sợ + Nêu câu hỏi + Ông người nhân từ , điềm đạm cứng rắn, dũng cảm dám đối đầu với xấu , ác bất chấp nguy hiểm + Đoạn cho ta biết điều ? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Cuộc đối đầu bác sĩ Ly tên cướp + Nêu câu hỏi + Một đằng đức độ…nhốt chuồng + Gọi HS đọc câu hỏi ( Yêu cầu HS chọn ý đúng) + Đoạn kể lại tình tiết nào?HS dùng thẻ A, B, C - Cho HS nêu nội dung bài+ Tên cướp biển bị khuất phục Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: “ Chúa tàu trừng mắt… tới.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Qua câu chuyện em hiểu điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Bài thơ tiểu đội xe không kính - Theo dõi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Đấu tranh với xấu, ác - Sức mạnh nghĩa thắng sức mạnh bạo tàn… KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bài thơ tiểu đội xe không kính Tuần 25 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một, hai khổ thơ với giọng vui, lạc quan - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan chiến sĩ lái xe năm tháng chống Mỹ cứu nước (Trả lời câu hỏi; thuộc 1,2 khổ thơ) - Giáo dục học sinh lòng tự hào anh chiến sĩ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Khuất phục tên cướp biển + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi : Từ ngữ cho thấy tên cướp biển tợn? + Gọi HS đọc đoạn nêu nội dung - Bài : Bài thơ tiểu đội xe không kính Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm, lớp a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Cho HS đọc khổ thơ + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Cho HS trao đổi - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ đầu + Nêu câu hỏi + Bom giật…Ung dung…Nhìn đất… Không có kính… Mưa tuôn…Chưa cần thay… - Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ + Nêu câu hỏi + Gặp bạn bè…Bắt tay qua… + Nêu câu hỏi + Các đội lái xe : vất vả, Hoạt động Trò + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 2, - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt ) + tìm từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi - Thảo luận nhóm đôi - Phát biểu dũng cảm / lạc quan , yêu đời bất chấp bom đạn - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm:“ Không có kính…mau khô thôi.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Hướng dẫn HS HTL thơ - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Em hiểu qua thơ ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Thắng biển - HS đọc nối tiếp khổ thơ - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Đọc nhóm đôi - Từng khổ thơ, - Phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thắng biển Tuần 26 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí thắng người chống thiên tai, bảo vệ đê, bảo vệ sống bình yên (Trả lời câu hỏi 2, 3, Sgk) - Học sinh khá, giỏi trả lời câu hỏi (Sgk) - Giáo dục học sinh có ý chí vượt qua khó khăn sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Kiểm tra kiến thức cũ : Bài thơ tiểu đội xe không kính + Gọi HS đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc thuộc lòng khổ thơ thích nêu nội dung - Bài : Thắng biển Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … nhỏ bé + Đoạn : TT… chống giữ + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Nêu câu hỏi - HSG- Biển đe doạ đê, biển công đê, người thắng biển ngăn dòng lũ , cứu sống đê - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Gió bắt đầu mạnh, nước biển dữ, biển muốn nuốt tươi đê mỏng manh … nhỏ bé => Cơn bão biển đe doạ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Như đàn cá voi lớn, sóng trào qua vẹt cao nhất, vào thân đê rào rào , bên biển, gió giận điên cuồng, bên… chống giữ => Cơn bão biển công - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Hơn hai chục…củi vẹt, nhảy xuống dòng nước Họ khoác vai …mặn Họ ngụp xuống, trồi lên Những bàn tay …như chão Đám người… sống lại => Con người chiến thắng bão - Cho HS nêu nội dung + Mỗi HS đọc khổ thơ + trả lời câu hỏi 1, - Theo dõi SGK / 76 - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt ) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm đoạn - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Qua đọc em hiểu điều ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Ga - vrốt chiến luỹ KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ga-vrốt chiến lũy Tuần 26 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc tên riêng nước ngoài; biết đọc lời đối đáp nhân vật phân biệt với lời người dẫn chuyện - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm bé Ga- vrốt (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh ý chí vựơt khó học tập sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Thắng biển + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài : Ga - vrốt chiến luỹ Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : Hoạt động Trò + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, 2, - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … mưa đạn.+ Đoạn : TT…Ga - vrốt nói + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi 1+ Nhặt đạn giúp nghĩa quân + Đoạn cho biết điều ? + Lí Ga - vrốt chiến luỹ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Bóng cậu thấp thoáng mưa đạn , bé dốc vào…chiến luỹ, Cuốcphây-rắc thét lên, giục cậu quay vào chiến luỹ cậu nán lại để nhặt đạn…cái chết + Nêu câu hỏi + Vì bóng cậu nhỏ bé , lúc ẩn lúc khói đạn thiên thần.+ Vì không sợ chết, đạn đuổi theo chạy nhanh đạn , chơi trò ú tim với chết + Nêu câu hỏi + Đoạn ý nói ? + Ca ngợi lòng dũng cảm bé + Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm đoạn - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Em có cảm nghĩ nhân vật Ga - vrốt? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Dù trái đất quay - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc2 -3 lượt ) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - – nhóm đọc - Theo dõi + Tiếp nối phát biểu + Phát biểu - HS đọc theo vai - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dù trái đất quay Tuần 27 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu bộc lộ thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi nhà khoa học chân dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học (trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Ga - vrốt chiến luỹ+ Gọi 3HS đọc + trả lời câu hỏi+ Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - Bài : Dù trái đất quay Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : nhóm, lớp a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … Chúa trời + Đoạn : TT…bảy chục tuổi + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : Trao đổi - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Người ta nghĩ … quay xung quanh mặt trời + Đoạn cho ta biết điều ? + Cô – péc- ních Hoạt động Trò - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt ) + phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - 1-2 nhóm đọc - Theo dõi - Hoạt động nhóm đôi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn dũng cảm bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Viết sách nhằm ủng hộ, cổ vũ ý kiến Cô – péc – ních + Nêu câu hỏi + Vì cho ông Cô – péc – ních nói ngược với lời phán bảo Chúa trời + Đoạn kể lại chuyện ? + Ga- ghi – lê bị xét xử - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Nêu câu hỏi + Hai nhà khoa học dám nói lên khoa học chân chình, nói ngược lời phán bảo Chúa trời.Ga-ghi-lê bị tù ông bảo vệ chân lí + Ý đoạn ? + Sự dũng cảm bảo vệ chân lí nhà bác học Ga – ghi - lê - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân , nhóm - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: “ Chưa đầy kỉ… dù trái đất quay.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Tổ chức thi đọc : Tiếp sức - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Con sẻ - Một vài HS đọc - Từng đoạn , - đội, đội HS KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Con sẻ Tuần 27 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm đoạn phù hợp với nội dung; bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non sẻ già (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh biết giúp đỡ bạn gặp khó khăn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy - Kiểm tra kiến thức cũ : Dù trái đất quay + Gọi 3HS đọc + trả lời câu hỏi + Gọi HS đọc đoạn thích + nêu nội dung - Bài : Con sẻ Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc thầm toàn hỏi : + Nêu câu hỏi + Thấy sẻ non rơi từ tổ xuống Con chó chậm rãi tiến lại gần sẻ non + Nêu câu hỏi 2+ Bỗng từ cao, sẻ già lao đến cứu con, lấy thân phủ kín sẻ + Nêu câu hỏi + Một sẻ già có ức đen… chó Giọng yếu ớt khản đặc + Đoạn 1, 2, kể lại chuyện ? + Cuộc đối đầu sẻ mẹ chó khổng lồ - Yêu cầu HS đọc đoạn lại + Nêu câu hỏi + Con sẻ nhỏ bé dũng cảm đối đầu với chó to để cứu + Đoạn 4, nói lên điều ? + Sự ngưỡng mộ tác giả trước tình mẹ thiêng liêng Hoạt động Trò - Theo dõi SGK - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 lượt )+ phát từ khó - Luyện đọc nhóm đôi - 1-2 nhóm đọc - Theo dõi - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài HS đọc - Từng đoạn , - Cả lớp tham gia - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm :” Bỗng từ cao… xuống đất.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Chuyền hộp thăm - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Ôn tập HKII
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc tuần 19 đến 27

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay