Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 19 đến 27 (2)

26 135 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 - 06 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Tuần 19 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo ý nghĩa phận chủ ngữ câu kể Ai làm ? (nội dung ghi nhớ) Nhận biết câu kể Ai làm gì? Xác định phận chủ ngữ câu (bài tập 1, mục III); biết đặt câu với phận chủ ngữ cho sẵn gợi ý tranh vẽ (bài tập 2, tập 3) - Học sinh biết đặt câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Vị ngữ câu kể Ai làm gì?”Treo - Lắng nghe tranh hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Hãy đặt câu theo tranh - Lắng nghe cho biết phận vị ngữ câu có ý nghĩa gì? Vị ngữ câu từ ngữ tạo thành? - Hoạt động cá nhân - Bài mới: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét - Gọi học sinh tiếp nối đọc phần nhận xét Sgk / - Đánh vần - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày: Đoạn văn có câu? (Có câu) - Trả lời Các câu kể Ai làm gì? câu 1, 2, 3, 5, - Thực bảng lớp Câu 1: Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ phía trước, định đớp bọn trẻ - Thi đua theo đội Câu 2: Hùng đút vội súng vào túi quần, chạy biến Câu 3: Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến Câu 5: Em liền nhặt cành xoan xua đàn ngỗng xa - Một vài em phát biểu Câu 6: Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết - Gợi ý học sinh nêu ý nghĩa: Chủ ngữ vật (người, vật, đồ vật, cối nhân hoá) có hoạt động - em đọc nói đến vị ngữ) Chủ ngữ danh từ, cụm - em đọc danh từ tạo thành - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Nối tiếp phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Tìm câu kể Ai làm gì?, xác định chủ ngữ - em đọc - Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu - Hoạt động nhóm đôi - Yêu cầu học sinh làm vào phiếu tập - Một vài em phát biểu - Gọi học sinh sửa bài: Các câu kể Ai làm gì? câu 3, - Theo dõi 4, 5, 6, Câu 3: Trong rừng chim chóc hót véo von - Lần lượt em trình bày Câu 4: Thanh niên lên rẩy Câu 5: Phụ nữ giặt giũ bên giếng nước - Lắng nghe Câu 6: Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn - Lắng nghe Câu 7: Các cụ già chụm đầu bên ché rượu cần * Bài tập 2: Đặt câu với từ ngữ cho sẵn - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hỏi: Với từ ngữ cho làm chủ ngữ, để tạo thành câu em cần thêm phận nào? - Yêu cầu học sinh làm vào tập - Gọi học sinh trình bày a) Các công nhân … b) Mẹ em … c) Chim sơn ca … - Tuyên dương học sinh có câu văn hay * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Treo tranh - hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Trong tranh có - đội tham gia , đội hoạt động gì? - Cho học sinh làm vào nháp - Gọi học sinh trình bày Tuyên dương Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đua: Ghép từ ngữ cột A với từ ngữ cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì? tìm chủ ngữ câu - Hỏi: Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Tài năng” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 06 - 07 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Tài Tuần 19 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói tài người - Biếp xếp từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghĩa đặt câu với từ xếp (bài tập 1, tập 2) - Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí người (bài tập 3, tập 4) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Chủ ngữ câu kể Ai làm gì?” Dựa vào tranh đặt câu kể Ai làm để nói hoạt động người vật Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? Hãy nêu ý nghĩa chủ ngữ - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Tài Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS giải nghĩa từ - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa * Bài tập 2: + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài- Câu a câu c ca ngợi thông minh , tài trí người - Gọi HS đọc câu văn Khen HS có câu văn hay Theo dõi sửa lỗi câu, dùng từ * Bài tập 3: + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS trao đổi - Gọi HS phát biểu * Bài tập 4: + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - GV hỏi nghĩa câu , HS không hiểu GV giải thích - Theo em câu tục ngữ sử dụng trường hợp ? Em lấy ví dụ - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Tìm tiếng “tài” có nghĩa tiền của) - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Luyện tập câu kể Ai làm gì?” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 11 - 13 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập câu kể Ai làm gì? Tuần 20 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức kĩ sử dụng câu kể Ai làm gì? để nhận biết câu kể đoạn văn (bài tập 1), xác định phận chủ ngữ, vị ngữ câu kể tìm (bài tập 2) - Viết đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì? - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn (ít câu) có 2, câu kể học (bài tập 3) - Giáo dục học sinh có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức bài“Mở rộng vốn từ: Tài năng” - Lần lượt học sinh Em tìm vài từ ngữ có tiếng “tài” có nghĩa chọn hoa trả lời câu hỏi có khả người bình thường Em tìm vài từ ngữ có tiếng “tài” có nghĩa tiền Hãy đọc câu ca dao, tục ngữ tiết trước mà em thích Vì sao? - Cho học sinh chơi trò chơi khởi động - Cả lớp tham gia - Bài mới: Luyện tập câu kể Ai làm gì? - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc tập - em đọc, lớp theo dõi - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - em phát biểu - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi: Đoạn văn có - em bàn thảo luận câu, câu câu kể - Gọi học sinh trình bày - Học sinh phát biểu - Hỏi nội dung đoạn văn, giáo dục học sinh - Vài em trả lời * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc tập - em đọc, lớp theo dõi - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - em phát biểu - Yêu cầu học sinh làm vào phiếu học tập - Cả lớp làm vào phiếu - Thu số bài, chấm - Nộp - Chữa - Thực bảng lớp - Kiểm tra số lượng học sinh làm - Em làm đưa tay - Gợi ý giúp học sinh nhớ cách viết câu kể - Lắng nghe * Bài tập 3: - Cho học sinh xem số hình ảnh - Quan sát - Gọi học sinh đọc tập - em đọc, lớp theo dõi - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - em phát biểu - Yêu cầu học sinh viết thành đoạn văn tả buổi trực - Làm vào nhật lớp tổ ( Có dùng câu kể Ai làm gì? ) - Thu số bài, chấm - Nộp Hoạt động 4: Củng cố - Củng cố: Thi đua: Tiếp sức (Đặt câu kể Ai làm gì?) - Thi đua theo đội - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 13 - 14 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe Tuần 20 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ nói sức khỏe người tên số môn thể thao (bài tập 1, tập 2) - Nắm số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khỏe (bài tập 3, tập 4) - Giáo dục học sinh thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức “Luyện tập câu kể Ai làm - Lắng nghe gì?” - Lắng nghe - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Hoạt động cá nhân - Yêu cầu học sinh đọc thầm đếm xem câu tục ngữ có tiếng? (Câu tục ngữ có 14 tiếng) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Chia lớp dãy cho HS thảo luận ( Dãy câu a, dãy câu b ) - Gọi vài nhóm trình bày a) Từ hoạt động có lợi cho sức khoẻ : - tập luyện, tập thể dục, bộ, chạy, chơi thể thao, đá bóng, - lực lưỡng, cân đối , vạm vỡ, nịch, cường tráng, rắn rỏi, dẻo dai b) Từ đặc điểm thể khoẻ mạnh : - bị ốm, người già, lo lắng - lo bị bệnh, lo tiền bạc để mua thuốc - Người hoàn toàn khoẻ mạnh - Người có sức khoẻ tốt sống sung sướng tiên - Có sức khoẻ sung sướng tiên Không có sức khoẻ phải lo lắng nhiều thứ + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS thi kể tên môn thể thao mà em biết ( Chia lớp đội ) - Hướng dẫn cách chơi - Tổ chức chơi - Nhận xét – Tuyên dương + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi để hoàn chỉnh thành ngữ - Gọi HS phát biểu a) Khoẻ : voi, trâu, hùm b) Nhanh : cắt , thỏ, chớp, điện, gió, sóc - Gọi HS giải nghĩa vài thành ngữ + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hỏi: + Khi người ta không ăn, không ngủ được? + Không ăn, ngủ khổ ? + Người “Ăn ngủ người ? + “Ăn ngủ tiên” nghĩa ? + Câu tục ngữ nói lên điều ? Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu mẫu - Yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ vào bảng - Gọi học sinh chữa * Bài tập 2: - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh thảo luận, tìm lời giải - Gọi học sinh trình bày (sao-ao) Kết luận: Đó chữ “Sao” Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đua: Tiếp sức (Tìm từ hoạt động có lợi cho sức khoẻ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Câu kể Ai nào?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 02 / 01 / 2011 Ngày dạy: 18 - 20 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu kể Ai nào? Tuần 21 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết câu kể Ai ? (Nội dung ghi nhớ) - Xác định phận chủ ngữ, vị ngữ câu kể tìm (Bài tập 1, mục III) ; bước đầu viết đoạn văn có dùng câu kể Ai nào? (Bài tập 2) - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn có dùng 2, câu kể theo Bài tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ” Hỏi: Em - Lắng nghe tìm số từ ngữ hoạt động có lợi cho sức khoẻ ? - Lắng nghe Kể số môn thể thao mà em biết - Bài mới: Câu kể Ai nào? - Hoạt động cá nhân Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đánh vần Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét - Trả lời - Gọi học sinh tiếp nối đọc phần nhận xét Sgk / 23 - Thực bảng lớp - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày: - Thi đua theo đội Đoạn văn có câu? (Có câu) - Một vài em phát biểu Các câu kể Ai nào? là: - em đọc Câu 1: Bên đường cối xanh um - em đọc Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần - Tự làm vào Câu 4: Chúng thật hiền lành - Nối tiếp phát biểu Câu 6: Anh trẻ thật khỏe mạnh - em đọc - Cho học sinh tìm từ ngữ đặc điểm, tính chất - Hoạt động nhóm đôi trạng thái vật câu kể Ai nào? - Một vài em phát biểu (M: Cây cối xanh um) - Theo dõi - Cho học sinh đặt câu với từ ngữ vừa tìm (M: Cây cối nào?) - Lần lượt em trình bày - Cho học sinh tìm từ ngữ vật - Lắng nghe miêu tả câu (M: Cây cối xanh um) - Lắng nghe - Cho học sinh đặt câu với từ ngữ vừa tìm - đội tham gia , đội (M: Cái xanh um?) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Tìm câu kể Ai nào?; xác định chủ ngữ, vị ngữ - Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào phiếu tập - Gọi học sinh sửa bài: Các câu kể Ai nào? Là: Câu 1: Rồi người // lớn lên Câu 2: Căn nhà // trống vắng Câu 4: Anh Khoa // hồn nhiên, xởi lởi Câu 5: Anh Đức // lầm lì, nói Câu 6: Còn anh Tịnh // đỉnh đạc, chu đáo * Bài tập 2: Kể bạn tổ em (sử dung câu kể Ai nào?) - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh làm vào nháp - Gọi học sinh đọc làm nêu câu kể Ai nào? - Nhận xét- Tuyên dương Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu kể Ai làm gì? có phận? Chủ ngữ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Vị ngữ câu kể Ai nào?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 02 / 01 / 2011 Ngày dạy: 20 - 21 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vị ngữ câu kể Ai nào? Tuần 21 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai nào? (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai nào? Theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập (mục III) - Học sinh khá, giỏi đặt câu kể Ai nào? tả hoa yêu thích (Bài tập 2, mục III) - Học sinh có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Viết sẵn đoạn văn Bài tập ( Nhận xét, luyện tập ) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Câu kể Ai nào” Hỏi: Câu kể Ai - Lắng nghe gồm phận? Chủ ngữ, vị ngữ trả lời cho câu hỏi - Lắng nghe nào? Yêu câu học sinh đặt câu - Bài mới: Vị ngữ câu kể Ai nào? - Hoạt động cá nhân Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đánh vần Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét - Trả lời - Gọi học sinh tiếp nối đọc phần nhận xét Sgk / 29 - Thực bảng lớp - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày: - Thi đua theo đội Đoạn văn có câu? (Có câu) - Một vài em phát biểu Các câu kể Ai nào? câu 1, 2, 4, 6, - em đọc Chủ ngữ, vị ngữ câu là: - em đọc Câu 1: Về đêm, cảnh vật// thật im lìm - Tự làm vào Câu 2: Sông// vỗ sóng dồn đập vô bờ hồi chiều - Nối tiếp phát biểu Câu 4: Ông Ba // trầm ngâm - em đọc Câu 6: Trái lại, ông Sáu // sôi - Hoạt động nhóm đôi Câu 7: Ông // hệt Thần Thổ Địa vùng - Một vài em phát biểu Biểu thị vị ngữ: - Theo dõi Câu 1: Trạng thái vật (cụm tính từ) Câu 2: Trạng thái vật (cụm động từ) - Lần lượt em trình bày Câu 4: Trạng thái người (động từ) - Lắng nghe Câu 6: Trạng thái người (cụm tính từ) - Lắng nghe Câu 7: Đặc điểm người (cụm tính từ) - đội tham gia , đội - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào phiếu tập - Gọi học sinh sửa bài: a) Cả câu câu kể Ai nào? b) Vị ngữ câu là: Câu 1: … khỏe (cụm tính từ) Câu 2: … dài cứng (hai tính từ) Câu 3: … giống … cần cẩu (cụm tính từ) Câu 4: … bay (cụm tính từ) Câu 5: … giống … nhiều (hai cụm tính từ) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào tập - Gọi học sinh tiếp nối đọc câu kể Ai nào? - Tuyên dương học sinh có câu văn hay Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ghép từ Hỏi: Vị ngữ câu kể biểu thị nội dung gì? Vị ngữ từ ngữ tạo thành? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Chủ ngữ câu kể Ai ” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 25 / 01 - 10 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chủ ngữ câu kể Ai nào? Tuần 22 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Học sinh hiểu cấu tạo ý nghĩa phận chủ ngữ câu kể Ai ? (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể Ai nào? đoạn văn (Bài tập 1, mục III) ; viết đoạn văn khoảng câu, có câu kể Ai nào? (Bài tập 2) - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn có 2, câu theo mẫu Ai nào? (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn đoạn văn ( Nhận xét, Bài tập 1) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Vị ngữ câu kể Ai nào?” Hỏi: Vị - Lắng nghe ngữ câu kể từ ngữ tạo thành? [Tính từ, - Lắng nghe động từ ( cụm tính từ, cụm động từ) tạo thành].Em nêu ý nghĩa vị ngữ? Em đặt câu - Hoạt động cá nhân Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Tuần 22 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ nói chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, biết đặt câu với số từ ngữ theo chủ điểm học (Bài tập 1, Bài tập 2, Bài tập 3); bước đầu làm quen với số thành ngữ liên quan đến đẹp (Bài tập 4) - Giáo dục BVMT: Giáo dục học sinh biết yêu quý trọng đẹp sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Chủ ngữ câu kể Ai nào?” Hỏi: - Lắng nghe Chủ ngữ câu kể Ai từ ngữ tạo - Lắng nghe thành? Em nêu ý nghĩa chủ ngữ? Yêu cầu học sinh đặt câu - Hoạt động cá nhân - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp - Đánh vần Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Trả lời * Bài tập 1: - Thực bảng lớp - Tổ chức cho HS làm việc - Thi đua theo đội - Gọi HS trình bày - Một vài em phát biểu a) Các từ thể vẻ đẹp bên : đẹp, xinh, xinh đẹp - em đọc , duyên dáng,thướt tha, rực rỡ, lộng lẫy, - em đọc - dịu dàng, lịch sự, thật thà, nết na, chân thực, thẳng - Tự làm vào thắn,tế nhị, - Nối tiếp phát biểu b) Các từ thể vẻ đẹp tâm hồn , tính cách - em đọc người : - Hoạt động nhóm đôi * Bài tập 2: - Một vài em phát biểu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi - Yêu cầu học sinh - Gọi học sinh trình bày - Lần lượt em trình bày Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Lắng nghe - Cho HS thảo luận - Lắng nghe - Tổ chức cho HS thi đua : Tiếp sức - đội tham gia , đội ( Tổ chức lượt ) a) Các từ dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên , cảnh vật : tươi đẹp, huy hoàng, tráng lệ, hoành tráng, yên bình, cổ kính b) Các từ dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật, người : - rực rỡ, lộng lẫy , xinh đẹp, duyên dáng, thướt tha, xinh tươi Kết luận: Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đặt câu + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc kết - Hỏi HS nghĩa thành ngữ : + Mặt tươi hoa : + Khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn + Chữ gà bới : + Chữ viết xấu, nguệch ngoạc Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua : Tiếp sức ( Yêu cầu HS tìm từ ngữ thể vẻ đẹp bên người ) - GDBVMT: Giáo dục HS biết yêu quý trọng đẹp sống - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc thành ngữ có Chuẩn bị “Dấu gạch ngang” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 15 - 17 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dấu gạch ngang Tuần 23 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm tác dụng dấu gạch ngang (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết nêu tác dụng dấu gạch ngang văn (Bài tập 1, mục III); viết đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại đánh dấu phần thích (Bài tập 2) - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn câu, yêu cầu Bài tập (mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn Bài tập ( Nhận xét, Luyện tập ) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra: “Mở rộng vốn từ: Cái đẹp” Hỏi: Em tìm số từ tả vẻ đẹp bên người Yêu cầu HS đặt câu - Bài mới: Dấu gạch ngang Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét - Gọi học sinh tiếp nối đọc phần nhận xét Sgk / 45 - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày: 1/ Câu có chứa dấu gạch ngang: a) - Cháu ai? - Thưa ông, cháu ông Thư b) Cái đuôi dài- phận khỏe vật kinh khủng dùng để công- bị trói xếp vào bên mạng sườn c) - Trước bật quạt, đặt quạt nơi… - Khi điện vào quạt, tránh… - Hằng năm, tra dầu mỡ … - Khi không dùng, cất quạt … 2/ Tác dụng dấu gạch ngang: a) Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói cùa nhân vật (ông khách cậu bé) đối thoại b) Đánh dấu phần thích (về đuôi dài cá sấu) câu văn c) Liệt kê biện pháp cần thiết để bảo quản quạt điện bền - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc truyện Quà tặng cha yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại, tìm dấu gạch ngang tác dụng dấu gạch ngang - Gọi học sinh sửa bài: Pa-xcan thấy bố mình- …tài chính- … làm việc (Đánh dấu phần thích câu) “ Những dãy tính … làm sao! - Pa-xcan nghĩ thầm (Đánh dấu phần thích câu) - Con hy vọng … tính- Pa-xcan nói (Dấu gạch ngang thứ đánh dấu chỗ bắt đầu câu nói Pa-xcan Dấu gạch ngang thứ hai đánh dấu phần thích) * Bài tập 2: - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - đội tham gia , đội - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Lưu ý: Đoạn văn em viết cần sử dụng dấu gạch ngang với hai tác dụng (- Đánh dấu câu đối thoại đánh dấu phần thích) - Yêu cầu học sinh làm vào tập: Viết đoạn trò chuyện với bố mẹ - Gọi học sinh trình bày Tuyên dương Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Dấu gạch ngang có tác dụng gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Cái đẹp” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 17 - 18 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Tuần 23 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết số câu tục ngữ liên quan đến đẹp (Bài tập 1); nêu trường hợp có sử dụng câu tục ngữ biết (Bài tập 2); dựa theo mẫu để tìm vài từ ngữ tả mức độ cao đẹp (Bài tập 3); đặt câu với từ tả mức độ cao đẹp (Bài tập 4) - Học sinh khá, giỏi nêu từ theo yêu cầu tập đặt câu với từ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Dấu gạch ngang” Hỏi: Dấu gạch ngang - Lắng nghe dùng để làm gì? Gọi học sinh đọc đoạn văn kể lại - Lắng nghe nói chuyện em bố mẹ tình hình học tập em tuần qua có dùng dấu gạch ngang - Hoạt động cá nhân - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp - Đánh vần Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Trả lời * Bài tập 1: - Thực bảng lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Thi đua theo đội - Yêu cầu học sinh - Gọi học sinh trình bày - Một vài em phát biểu - Yêu cầu HS trao đổi thảo luận - Hoạt động nhóm - em đọc đôi , dùng bút chì nối ô bên trái với ô bên phải cho phù - em đọc hợp - Tự làm vào - Gọi HS sửa (đính thẻ từ ) - Nối tiếp phát biểu * Phẩm chất quý vẻ đẹp bên - em đọc + Tốt gỗ tốt nước sơn - Hoạt động nhóm đôi + Cái nết đánh chết đẹp - Một vài em phát biểu * Hình thức thường thống với nội dung - Theo dõi + Người tiếng nói… + Trông mặt mà bắt hình dong - Lần lượt em trình bày * Bài tập 2: - Lắng nghe - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Lắng nghe - Yêu cầu học sinh - đội tham gia , đội - Gọi học sinh trình bày Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS giỏi làm mẫu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm - Gọi em học sinh trình bày bảng lớp Các nhóm khác theo dõi bổ sung - Gọi nhóm trình bày * Tìm từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp: - tuyệt: vời, diệu, trần, mê hồn, mê li, không tả xiết, tiên, không tưởng tượng nổi,… * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ BT3 ( câu ) - Gọi học sinh trình bày đọc làm * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh - Gọi học sinh trình bày Kết luận: Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Yêu cầu HS tìm từ miêu tả mức độ cao đẹp) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Về nhà học thuộc câu tục ngữ Chuẩn bị “Câu kể Ai gì?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 22 - 24 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu kể Ai gì? Tuần 24 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo tác dụng câu kể Ai ? (Nội dung ghi nhớ) - Học sinh nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn (Bài tập 1, mục III) ; biết đặt câu kể theo mẫu học để giới thiệu người bạn, người thân gia đình (Bài tập 2, mục III) - Học sinh khá, giỏi viết 4, câu kể theo yêu cầu tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Viết sẵn Bài tập ( Nhận xét, Luyện tập ), phiếu tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Mở rộng vốn từ:Cái đẹp” Tổ chức cho học - Lắng nghe sinh hái hoa trả lời câu hỏi: Đọc thuộc lòng câu tục - Lắng nghe ngữ thuộc chủ điểm Cái đẹp Em tìm vài từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp - Hoạt động cá nhân - Bài mới: Câu kể Ai gì? - Đánh vần Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Trả lời Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét - Thực bảng lớp - Gọi học sinh tiếp nối đọc phần nhận xét Sgk / 57 - Thi đua theo đội - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày: - Một vài em phát biểu Các câu kể Ai làm gì? là: Đây Diệu Chi, bạn - em đọc lớp ta Bạn Diệu Chi học sinh cũ củ trường Tiểu - em đọc học Thành Công Bạn họa sĩ nhỏ - Tự làm vào Các câu dùng để giới thiệu: Đây Diệu Chi, bạn - Nối tiếp phát biểu lớp ta Bạn Diệu Chi học sinh cũ củ trường Tiểu - em đọc học Thành Công - Hoạt động nhóm đôi Câu nêu nhận định là: Bạn họa sĩ nhỏ - Một vài em phát biểu Bộ phận trả lời câu hỏi Ai? (Đây, Bạn Diệu Chi, Bạn - Theo dõi ấy) Bộ phận trả lời câu hỏi ai, gì? (là Diệu Chi…, - Lần lượt em trình bày học sinh…, họa sĩ nhỏ đấy) - Lắng nghe - Gợi ý học sinh so sánh, nêu khác kiểu - Lắng nghe câu Ai gì? với kiểu câu Ai làm gì? Ai nào? - đội tham gia , đội học - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Tìm câu kể Ai làm gì, xác định chủ ngữ - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào nháp - Mời học sinh trình bày câu kể Ai gì? có đoạn văn nêu tác dụng - Chốt lại: a) Thì là… chế tạo ( Giới thiệu) Đó là… đại (Nhận định) b) Lá là… (Nhận định) Cây là… (Nhận định) Trăng lặn trăng mọc Là lịch… (Nhận định) Mười ngón tay là… (Nhận định) Lịch lại là… (Nhận định) c) Sầu riêng là…(Nêu nhận định bao hàm giới thiệu) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh dùng câu kể Ai gì? giới thiệu bạn lớp em giới thiệu người ảnh chụp gia đình em - Gọi cặp học sinh thi giới thiệu - Tuyên dương học sinh có câu văn hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu kể Ai gì? gồm phận? Câu kể Ai gì? dùng để làm gì? Yêu cầu học sinh đặt câu - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Vị ngữ câu kể Ai gì” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 24 - 25 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vị ngữ câu kể Ai gì? Tuần 24 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai gì? (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai ? cách ghép phận câu (Bài tập 1, Bài tập 2, mục III); biết đặt 2, câu kể Ai ? dựa theo 2, từ ngữ cho trước (Bài tập 3, mục III) - Giáo dục BVMT thông qua đoạn thơ tập 1b (Luyện tập) nói vẻ đẹp quê hương II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ (Bài tập 3) Viết sẵn tập 1( Nhận xét, Luyện tập) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra: “Câu kể Ai gì?” Hỏi: Câu kể Ai gì? gồm phận nào? Câu kể Ai dùng để làm gì? (Giới thiệu nêu nhận định người, vật đó) Em đặt câu kể Ai gì? cho biết phận CN, VN câu - Bài mới: Vị ngữ câu kể Ai gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét - Gọi học sinh tiếp nối đọc phần nhận xét Sgk / 61 - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại câu văn, trao đổi với bạn, trình bày: Đoạn văn có câu? (Có câu) Câu kể Ai gì? là: Em cháu bác Tự Vị ngữ câu là cháu bác Tự (Do danh từ cum danh từ tạo thành - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào phiếu tập; tìm xác định vị ngữ câu kể Ai gì? - Chốt lại: Người // cha, Bác, anh Quê hương // chùm khế Quê hương // đường học * Bài tập 2: Ghép từ ngữ cho sẵn tạo thành câu hoàn chỉnh - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào tập - Gọi học sinh trình bày - Chốt lại: Sư tử // chúa sơn lâm Gà trống // sứ giả bình minh Đại bàng // dũng sĩ rừng xanh Chim công // nghệ sĩ múa tài ba * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh làm vào nháp: Hoạt động Trò - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Đánh vần - Trả lời - Thực bảng lớp - Thi đua theo đội - Một vài em phát biểu - em đọc - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - đội tham gia , đội Đặt câu với từ ngữ: a) thành phố lớn b) quê hương điệu dân ca quan họ c) nhà thơ d) nhà thơ lớn Việt Nam - Gọi học sinh trình bày Tuyên dương Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Vị ngữ nối với chủ ngữ từ nào? Vị ngữ từ ngữ tạo thành ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Chủ ngữ câu kể Ai gì?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 01 - 03 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chủ ngữ câu kể Ai gì? Tuần 25 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo ý nghĩa phận chủ ngữ câu kể Ai ? (Nọi dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể Ai ? đoạn văn xác định chủ ngữ câu tìm (Bài tập 1, mục III); biết ghép phận cho trước thành câu kể theo mẫu học (Bài tập 2); đặt câu kể Ai gì? Với từ ngữ cho trước làm chủ ngữ (Bài tập 3) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết phần Nhận xét, Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Vị ngữ câu kể Ai gì?” Hỏi: Trong - Lắng nghe câu kể Ai chủ ngữ nối với vị ngữ từ - Lắng nghe nào? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? Vị ngữ từ ngữ tạo thành? Yêu cầu HS đặt câu phận vị - Hoạt động cá nhân ngữ - Đánh vần - Bài mới: Chủ ngữ câu kể Ai gì? - Trả lời Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Thực bảng lớp Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần nhận xét - Thi đua theo đội - Gọi học sinh tiếp nối đọc phần nhận xét Sgk / 68 - Một vài em phát biểu - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày: - em đọc Xác định câu có dạng Ai gì? là: a) Câu 1, 2, b) Kim Đồng bạn anh đội viên đội ta Xác định chủ ngữ câu vừa tìm: a) + Ruộng rẫy / chiến trường + Cuốc cày / vũ khí + Nhà nông / chiến sĩ b) Kim Đồng bạn anh / đội viên đội ta - Gợi ý học sinh nêu ý nghĩa: Chủ ngữ danh từ, cụm danh từ tạo thành - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Tìm câu kể Ai gì?, xác định chủ ngữ - Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào phiếu tập - Gọi học sinh sửa bài: Các câu kể Ai gì? là: Văn hóa nghệ thuật // mặt trận Anh chị em // chiến sĩ mặt trận Vừa buồn mà lại vừa vui // thực nỗi niềm phượng Hoa phượng // hoa học trò * Bài tập 2: Ghép từ ngữ thích hợp để tạo thành câu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào tập - Gọi học sinh trình bày Trẻ em tương lai đất nước Cô giáo người mẹ thứ hai em Bạn Lan người Hà Nội Người vốn quý - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập 3: Đặt câu với từ ngữ cho sẵn làm chủ ngữ - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh làm vào nháp: Bạn Bích Vân… Hà Nội… Dân tộc ta… - Gọi học sinh trình bày Tuyên dương em có câu văn hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào? - em đọc - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Một vài em phát biểu - Theo dõi - Lần lượt em trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - đội tham gia , đội - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ : Dũng cảm” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 03 - 04 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Tuần 25 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Mở rộng số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ nghĩa, việc ghép từ (Bài tập 1, Bài tập 2); hiểu nghĩa vài từ theo chủ điểm (Bài tập 3); biết sử dụng số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống đoạn văn (Bài tập 4) - Giáo dục học sinh tính dạn dĩ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ Bài tập 3, viết sẵn Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Chủ ngữ câu kể Ai gì?” Hỏi: Chủ - Lắng nghe ngữ trả lời cho câu hỏi nào? Em nêu ý nghĩa - Lắng nghe chủ ngữ? Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? Yêu cầu học sinh đặt câu - Hoạt động cá nhân - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm - Đánh vần Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Trả lời - Nối tiếp đọc làm - Thực bảng lớp - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Thi đua theo đội - Yêu cầu học sinh - Một vài em phát biểu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - em đọc * Bài tập 1: - em đọc - Tự làm vào + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Nối tiếp phát biểu - Hỏi : Theo em “ Dũng cảm” nghĩa gì? - em đọc - Yêu cầu HS trao đổi ( Dùng bút chì gạch chân SGK ) - Hoạt động nhóm đôi - Dám đương đầu với nguy hiểm - Một vài em phát biểu - Gọi HS trình bày ( GV gạch chân phấn màu ) - Theo dõi + gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, cảm - Lần lượt em trình bày + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Lắng nghe - Hướng dẫn HS làm ( HS làm mẫu ) - Lắng nghe - Yêu cầu HS làm - đội tham gia , đội - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu HS đọc nội dung - Cho HS trao đổi - Tổ chức cho HS thi đua + Gan : + không sợ nguy hiểm + Gan góc : + (chống chọi) kiên cường,… + Gan lì : + gan đến mức trơ ra… + Bài : - Cho HS xem tranh - Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS cách làm - Gọi HS sửa * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh - Gọi học sinh trình bày Kết luận: Hoạt động 4: Củng cố - - Em tìm vài từ nghĩa với từ “ Dũng cảm” ( Thi đua : Tiếp sức ) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Luyện tập câu kể Ai ? - Hỏi: - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “ ” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 08 - 10 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập câu kể Ai gì? Tuần 26 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết câu kể Ai gì? Trong đoạn văn, nêu tác dụng câu kể tìm (Bài tập 1); biết xác định chủ ngữ, vị ngữ câu kể Ai gì? tìm (Bài tập 2); viết đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai gì? (Bài tập 3) - HS khá, giỏi viết đoạn văn câu, theo yêu cầu Bài tập - HS có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra: “Mở rộng vốn từ: Dũng cảm” Hỏi: Em - Lắng nghe tìm vài từ nghĩa với từ “Dũng cảm” - Lắng nghe - Bài mới: Luyện tập câu kể Ai ? Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Hoạt động cá nhân * Bài tập 1: - Đánh vần - Gọi học sinh đọc tập - Trả lời - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày: - Thực bảng lớp Câu: Nguyễn Tri Phương người Thừa Thiên - Thi đua theo đội (giới thiệu) - Một vài em phát biểu Câu: Cả hai ông người Hà Nội - em đọc (nhận định) - em đọc Câu: ông Năm dân ngụ cư làng - Tự làm vào (giới thiệu) - Nối tiếp phát biểu Câu: Cần trục cánh tay kì diệu công nhân - em đọc (nhận định) - Hoạt động nhóm đôi * Bài tập 2: - Một vài em phát biểu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi - Yêu cầu học sinh làm vào tập: Xác định chủ ngữ // vị ngữ câu vừa tìm - Lần lượt em trình bày - Gọi học sinh trình bày - Lắng nghe - Chốt lại: - Lắng nghe Nguyễn Tri Phương// người Thừa Thiên - đội tham gia , đội Cả hai ông// người Hà Nội Ông Năm // dân ngụ cư làng Cần trục // cánh tay kì diệu công nhân * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh làm vào nháp - Gọi học sinh trình bày - Tuyên dương học sinh viết văn hay có sử dụng câu kể Ai gì? Hoạt động 4: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Dũng cảm” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 10 - 11 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Tuần 26 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Mở rộng số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ nghĩa, từ trái nghĩa (Bài tập 1); biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (Bài tập 2, Bài tập 3), biết số thành ngữ nói lòng dũng cảm đặt câu với thành ngữ theo chủ điểm (Bài tập 4, Bài tập 5) - Giáo dục học sinh lòng dũng cảm II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra: “Luyện tập câu kể Ai gì?” Hỏi: Câu kể - Hát Ai có phận? Em đặt câu kể Ai ? - Lắng nghe Gọi HS đọc lại BT3 - Lắng nghe - Bài mới: Mở rộng vốn từ : Dũng cảm Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành - Hoạt động cá nhân * Bài tập 1:: Gọi HS đọc yêu cầu - Đánh vần - Yêu cầu HS trao đổi - Trả lời - Tổ chức thi đua: Tiếp sức (Đội A tìm từ nghĩa , - Thực bảng lớp Đội B tìm từ trái nghĩa) + Từ nghĩa: cảm, gan - Thi đua theo đội dạ, gan góc, gan lì, anh hùng, anh dũng, can trường,… - Một vài em phát biểu - Gọi HS nhận xét - bổ sung + Từ trái nghĩa: nhát gan, - em đọc nhút nhát, hèn nhát, nhu nhược, khiếp nhược, hèn hạ, - em đọc hèn mạt,… - Tự làm vào * Bài tập 2: - Nối tiếp phát biểu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - em đọc - Yêu cầu học sinh đặt câu - Hoạt động nhóm đôi - Gọi học sinh đọc làm - Một vài em phát biểu + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Theo dõi - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa ( treo bảng phụ ) - Lần lượt em trình bày - Gọi HS đọc lại + dũng cảm bênh vực lẽ phải - Lắng nghe + khí dũng mãnh+ hi sinh anh dũng - Lắng nghe + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - đội tham gia , đội - Cho HS trao đổi - Gọi HS trình bày * Thành ngữ nói lòng dũng cảm Vào sinh tử, Gan vàng sắt - Gọi HS giải thích câu thành ngữ ( GV giải thích cho HS hiểu ) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đặt câu+ Anh vào sinh tử nhiều lần.( chiến trường.) Chị người gan vàng sắt Kết luận: Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Theo em , dũng cảm ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “ ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 19 đến 27 (2) , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 19 đến 27 (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay