Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 18 đến 27

27 124 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 28 - 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu kể: Ai làm gì? Tuần 18 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm cấu tạo câu kể Ai làm gì? (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn xác định chủ ngữ vị ngữ câu (bài tập 1, tập 2, mục III); viết đoạn văn kể việc làm có dùng câu kể Ai làm gì? (bài tập 3, mục III) - Học sinh có ý thức vận dụng câu kể sáng tạo nói viết II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu nhận xét tiết kiểm tra cuối kì I - Bài mới: Câu kể: Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 2: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn, tìm từ - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Chỉ hoạt động: đánh trâu cày, nhặt cỏ đốt lá, bắc bếp thổi cơm, tra ngô, ngủ khì lưng mẹ, sủa om rừng b) Chỉ người vật hoạt động: người lớn, cụ già, bé, bà mẹ, em bé, lũ chó * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu đặt câu hỏi theo mẫu - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Cho từ ngữ hoạt động: Người lớn làm gì? Các cụ già làm gì? Mấy bé làm gì? Các bà mẹ làm gì? Các em bé làm gì? Lũ chó làm gì? - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe b) Cho từ ngữ người vật hoạt động: Ai đánh trâu cày? Ai nhặt cỏ, đốt lá? Ai bắc bếp thổi cơm? Ai tra ngô? Ai ngủ khì lưng mẹ? Con sủa om rừng? - Viết sơ đồ phân tích câu kể Ai làm gì? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1, 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn văn, tìm câu kể Ai làm gì? Tìm chủ nhữ, vị ngữ câu kể - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Các câu kể là: Cha/ làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân Mẹ/ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo gác bếp để gieo cấy mùa sau Chị tôi/ đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp làm vào vở: Viết đoạn văn kể công việc buổi sáng em Chỉ câu câu kể Ai làm gì? - Mời học sinh trình bày Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Đặt câu theo tranh (Hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Tổ chức thực theo dãy bàn) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Vị ngữ câu kể Ai làm gì?” - Quan sát - em đọc - em đọc - Hoạt động cá nhân (gạch chân) - Thực bảng lớp - Lắng nghe - em đọc - Làm vào - Vài em đọc làm - Thi đua cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: : 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 - 31 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vị ngữ câu kể Ai làm gì? Tuần 18 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - HS nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai làm gì? (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai làm gì? theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập (mục III) - Học sinh khá, giỏi nói câu kể Ai làm gì? Tả hoạt động nhân vật tranh (bài tập 3, mục III) - Học sinh biết vận dụng câu kể Ai làm gì? II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Câu kể Ai làm gì?” Câu kể Ai làm có phận nào? Hãy đặt câu kể - Bài mới: Vị ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu phần Nhận xét - Yêu cầu học sinh thực hành yêu cầu1, 2: Các câu kể đoạn văn, xác định vị ngữ: Hàng trăm voi tiến bãi Người buôn làng kéo nườm nượp Mấy anh niên khua chiêng rộn ràng 3) Nêu ý nghĩa vị ngữ nêu hoạt động người, vật câu 4) Hỏi: Vị ngữ câu kể từ ngữ tạo thành? [ý b Do động từ từ kèm theo (cụm động từ) tạo thành] - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn tìm câu kể Ai làm gì? Xác định vị ngữ câu vừa tìm - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Các câu kể là: Thanh niên đeo gùi vào rừng Phụ nữ giặt giũ bên giếng nước Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn Các cụ già chụm đầu bên ché rượu cần Các bà, chị sửa soạn khung cửi * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Làm vào - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Yêu cầu lớp đọc thầm từ ngữ nối từ để có câu kể Ai làm gì? - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Đàn có trắng - bay lượn cánh đồng Bà em - kể chuyện cổ tích Bộ đội - giúp dân gặt lúa * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp nhìn vào tranh, đặt câu đến câu kể Ai làm gì? - Mời học sinh trình bày - Nhận xét, kết luận câu Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ghép từ - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Chủ ngũ câu kể Ai làm gì?” - Hoạt động cá nhân - Thực bảng lớp - Lắng nghe - em đọc - Làm vào - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - Thi đua đội - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 04 - 06 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Tuần 19 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo ý nghĩa phận chủ ngữ câu kể Ai làm ? (nội dung ghi nhớ) Nhận biết câu kể Ai làm gì? Xác định phận chủ ngữ câu (bài tập 1, mục III); biết đặt câu với phận chủ ngữ cho sẵn gợi ý tranh vẽ (bài tập 2, tập 3) - Học sinh biết đặt câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Treo tranh hỏi: Tranh vẽ cảnh - Quan sát trả lời gì? Yêu cầu học sinh đặt câu theo tranh cho biết - Nối tiếp đặt câu phận vị ngữ câu Hỏi: Vị ngữ câu có ý nghĩa - Phát biểu gì? ( Động từ cụm động từ tạo thành) Vị ngữ câu từ ngữ tạo thành? - Bài mới: Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đoạn văn - Hỏi: Đoạn văn có câu? (Có câu) - Gọi học sinh đọc yêu cầu phần nhận xét - Cho học sinh thảo luận nhóm đôi, trình bày 1) Tìm câu kể Ai làm gì? đoạn văn (Câu 1, câu 2, câu 3, câu 5, câu 6) 2) Xác định chủ ngữ câu vừa tìm Một đàn ngỗng vươn dài cổ… định đớp bọn trẻ Hùng đút vội súng… chạy biến Thắng mếu máo nấp sau lưng Tiến Em liền nhặt…đàn ngỗng xa Đàn ngỗng kêu … chạy 3) Nêu ý nghĩa chủ ngữ: Chủ ngữ vật (người, vật, đồ vật , cối nhân hoá) có hoạt động nói đến vị ngữ 4) Gọi học sinh nêu lại chủ ngữ vừa tìm câu (Một đàn ngỗng, Hùng,Thắng, em, đàn ngỗng) - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh chọn ý (Dùng thẻ A, B, C) - Hỏi: Chủ ngữ câu từ ngữ tạo thành? ( Do danh từ, cụm danh từ tạo thành) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Yêu cầu học sinh đặt câu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu tập - Hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì? (Tìm câu kể Ai làm gì? Xác định chủ ngữ câu) - Cho học sinh làm Gọi học sinh sửa * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Với từ ngữ cho làm chủ ngữ, để tạo thành câu em cần thêm phận nào? (Bộ phận vị ngữ) - Cho học sinh làm Chấm điểm số - Gọi học sinh sửa * Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Bài tập yêu cầu gì? (Đặt câu nói hoạt động nhóm người vật) - Treo tranh- hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Trong tranh có hoạt động gì? - Cho học sinh làm - em đọc.Theo dõi SGK / - em bàn trao đổi - Nối tiếp phát biểu - học sinh đọc - Nối tiếp đặt câu - Theo dõi SGK / - Làm vào phiếu tập - Nối tiếp đọc - Theo dõi - Làm vào - Nối tiếp đọc làm - Theo dõi - Quan sát, trả lời - Tự làm vào - Gọi học sinh trình bày Tuyên dương - Một vài em đọc đoạn văn Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức cho học sinh thi đua: Ghép từ ngữ cột A - đội tham gia, đội với từ ngữ cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì? học sinh A B Đàn cò trắng kể chuyện cổ tích Bà em nở vàng rực Hoa mai bay lượn đồng - Hướng dẫn học sinh cách chơi Tổ chức chơi - Cả lớp tham gia trò chơi - Hỏi: Em tìm chủ ngữ câu - Phát biểu - Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? - Gọi HS nhận xét tiết học Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ: Tài KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 06 - 07 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Tài Tuần 19 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói tài người - Biếp xếp từ Hán Việt (có tiếng tài) theo hai nhóm nghĩa đặt câu với từ xếp (bài tập 1, tập 2) - Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí người (bài tập 3, tập 4) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ:Chủ ngữ câu kể Ai làm gì? - Quan sát tranh đặt câu Yêu cầu học sinh dựa vào tranh đặt câu kể Ai làm để nói hoạt động người vật Hỏi: Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? Em nêu ý nghĩa chủ ngữ? - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Tài Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Nối tiếp phát biểu - Yêu cầu học sinh giải nghĩa từ - Tự làm vào - Yêu cầu học sinh làm - Nối tiếp phát biểu - Gọi học sinh sửa * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Làm vào - Yêu cầu học sinh làm - Nối tiếp đọc - Gọi học sinh đọc câu văn Khen học sinh có câu văn hay Theo dõi sửa lỗi câu, dùng từ * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - em bàn trao đổi - Cho học sinh trao đổi - Phát biểu theo suy nghĩ - Gọi học sinh phát biểu: Câu a câu c ca ngợi thông minh , tài trí người * Bài 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Vài em phát biểu - Hỏi nghĩa câu, học sinh không hiểu; giải thích - Theo em câu tục ngữ sử dụng trường hợp nào? Em lấy ví dụ Hoạt động 4: Củng cố - đội tham gia, đội - Thi đua: Tiếp sức 4HS ( Yêu cầu tìm tiếng “tài” có nghĩa tiền ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Luyện tập câu kể Ai làm gì? KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 11 - 13 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập câu kể Ai làm gì? Tuần 20 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức kĩ sử dụng câu kể Ai làm gì? để nhận biết câu kể đoạn văn (bài tập 1), xác định phận chủ ngữ, vị ngữ câu kể tìm (bài tập 2) - Viết đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì? - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn (ít câu) có 2, câu kể học (bài tập 3) - Giáo dục học sinh có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức bài“Mở rộng vốn từ: Tài năng” - Lần lượt học sinh Hỏi: Em tìm vài từ ngữ có tiếng “tài” có nghĩa chọn hoa trả lời câu hỏi có khả người bình thường Em tìm vài từ ngữ có tiếng “tài” có nghĩa tiền Hãy đọc câu ca dao, tục ngữ tiết trước mà em thích Vì sao? - Cho học sinh chơi trò chơi khởi động - Cả lớp tham gia - Bài mới: Luyện tập câu kể Ai làm gì? - Lắng nghe Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc tập - em đọc, lớp theo dõi - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - em phát biểu - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi: Đoạn văn có - em bàn thảo luận câu, câu câu kể - Gọi học sinh trình bày - Học sinh phát biểu - Hỏi nội dung đoạn văn, giáo dục học sinh - Vài em trả lời * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc tập - em đọc, lớp theo dõi - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - em phát biểu - Yêu cầu học sinh làm vào phiếu học tập - Cả lớp làm vào phiếu - Thu số bài, chấm - Nộp - Chữa - Thực bảng lớp - Kiểm tra số lượng học sinh làm - Em làm đưa tay - Gợi ý giúp học sinh nhớ cách viết câu kể - Lắng nghe * Bài tập 3: - Cho học sinh xem số hình ảnh - Quan sát - Gọi học sinh đọc tập - em đọc, lớp theo dõi - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - em phát biểu - Yêu cầu học sinh viết thành đoạn văn tả buổi trực - Làm vào nhật lớp tổ ( Có dùng câu kể Ai làm gì? ) - Thu số bài, chấm - Nộp Hoạt động 4: Củng cố - Củng cố: Thi đua: Tiếp sức (Đặt câu kể Ai làm gì?) - Thi đua theo đội - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 13 - 14 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Sức khỏe Tuần 20 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ nói sức khỏe người tên số môn thể thao (bài tập 1, tập 2) - Nắm số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khỏe (bài tập 3, tập 4) - Giáo dục học sinh thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ tốt) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Em nêu ý nghĩa chủ - Một vài em phát biểu ngữ, vị ngữ Chủ ngữ, vị ngữ từ ngữ tạo thành? Gọi học sinh đọc đoạn văn kể công việc trực - 2- học sinh đọc nhật tổ em - Hỏi:Theo em, sống quý nhất? Vì sao? - Một vài học sinh phát biểu - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Chia lớp dãy cho học sinh thảo luận ( Dãy câu a, - Hoạt động nhóm em dãy câu b) - Gọi vài nhóm trình bày: - Theo dõi , bổ sung a) Từ hoạt động có lợi cho sức khoẻ: tập luyện, tập thể dục, bộ, chạy, chơi thể thao, đá bóng, b) Từ đặc điểm thể khoẻ mạnh: lực lưỡng, cân đối , vạm vỡ, nịch, cường tráng, rắn rỏi, dẻo dai * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Tổ chức cho học sinh thi kể tên môn thể thao mà em biết (Chia lớp đội) - Lắng nghe - Hướng dẫn cách chơi - Tổ chức chơi - Cả lớp thực - Nhận xét- Tuyên dương * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi để hoàn chỉnh thành ngữ - Thảo luận nhóm đôi - Gọi học sinh phát biểu - HS nối tiếp đọc a) Khoẻ như: voi (trâu, hùm) b) Nhanh như: cắt (thỏ, chớp, điện, gió, sóc) - Gọi học sinh giải nghĩa vài thành ngữ * Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hỏi: Khi người ta không ăn, không ngủ được?( - Phát biểu bị ốm, người già, lo lắng) Không ăn, ngủ khổ nào?( lo bị bệnh, lo tiền bạc để mua thuốc) Người “Ăn ngủ người nào? (Người hoàn toàn khoẻ mạnh) “Ăn ngủ tiên” nghĩa nào?( Người có sức khoẻ tốt sống sung sướng tiên) Câu tục ngữ nói lên điều gì? (Có sức khoẻ sung sướng tiên Không có sức khoẻ phải lo lắng nhiều thứ) Hoạt động 3: Củng cố - Tổ chức thi đua: Tiếp sức (Yêu cầu học sinh tìm từ - đội, đội HS hoạt động có lợi cho sức khoẻ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò- Chuẩn bị: Câu kể Ai nào? KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 02 / 01 / 2011 Ngày dạy: 18 - 20 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu kể Ai nào? Tuần 21 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết câu kể Ai nào? (Nội dung ghi nhớ) - Xác định phận chủ ngữ, vị ngữ câu kể tìm (Bài tập 1, mục III); bước đầu viết đoạn văn có dùng câu kể Ai nào? (Bài tập 2) - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn có dùng 2, câu kể theo Bài tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Mở rộng vốn từ: Sức khoẻ Hỏi: - Một số HS phát biểu Em tìm số từ ngữ hoạt động có lợi cho sức khoẻ? Kể số môn thể thao mà em biết - Bài mới: Câu kể Ai nào? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đoạn văn BT - Theo dõi - Hỏi: Đoạn văn có câu? (Có câu) * Bài 1, 2: Cho học sinh trao đổi gạch bút chì - em ngồi bàn - Gọi học sinh trình bày: (xanh um, thưa thớt dần, hiền lành, trẻ thật khoẻ mạnh) - Trong đoạn văn câu thuộc kiểu Ai làm ? - Giúp học sinh phân biệt kiểu câu Ai làm gì? Ai * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Làm vào - Gọi học sinh đặt câu - Học sinh nối tiếp đặt * HS giỏi đặt câu câu Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ghép từ - đội tham gia, đội A B em Cây cối thưa thớt dần Những voi xanh um Nhà cửa hiền lành - Vị ngữ câu kể biểu thi nội dung gì? Vị ngữ từ - Phát biểu ngữ tạo thành? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị Chủ ngữ câu kể Ai nào? KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 25 / 01 - 10 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chủ ngữ câu kể Ai nào? Tuần 22 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Học sinh hiểu cấu tạo ý nghĩa phận chủ ngữ câu kể Ai ? (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể Ai nào? đoạn văn (Bài tập 1, mục III) ; viết đoạn văn khoảng câu, có câu kể Ai nào? (Bài tập 2) - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn có 2, câu theo mẫu Ai nào? (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn đoạn văn ( Nhận xét, Bài tập 1) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ:Vị ngữ câu kể:Ai nào? Hỏi: Vị ngữ câu kể từ ngữ tạo thành? (Tính từ, động từ ( cụm tính từ, cụm động từ) tạo thành) Em nêu ý nghĩa vị ngữ? Em đặt câu - Một vài học sinh đặt câu phận vị ngữ câu - Bài mới: Chủ ngữ câu kể Ai nào? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung tập - Theo dõi Sgk - Hỏi: Đoạn văn có câu? - Yêu cầu học sinh thảo luận: - Trao đổi nhóm đôi 1) Tìm câu kể Ai nào? - Đại diện nhóm trình bày 2) Xác định chủ ngữ - Phát biểu Hà Nội / tưng bừng màu đỏ Cả vùng trời / bát ngát… Các cụ già / vẻ mặt nghiêm… Những cô gái thủ đô/ hớn hở, - học sinh đọc 3) Chủ ngữ biểu thị nội dung gì? Chúng từ ngữ - Nối tiếp phát biểu tạo thành? - Kết luận - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Yêu cầu học sinh đặt câu phận chủ ngữ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi - Hỏi: Bài tập yêu cầu gì? - Hướng dẫn học sinh làm - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa - Nối tiếp phát biểu Màu vàng lưng Bốn cánh Cái đầu tròn hai mắt Thân Bốn cánh * Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu - BT yêu cầu gì? - Tổ chức cho học sinh trao đổi nhóm đôi - Thảo luận - Cho học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm HSG viết đoạn văn có - Một vài học sinh đọc 2, câu theo mẫu Ai nào? Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đua: Ai nhanh (Yêu cầu học sinh tìm - đội, đội học sinh phân chủ ngữ câu sau: Trong rừng, chim chóc hót véo von Thanh niên lên rẫy Phụ nữ giặt giũ bên giếng nước.) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị Mở rộng vốn từ: Cái đẹp KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 10 - 11 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Tuần 22 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ nói chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, biết đặt câu với số từ ngữ theo chủ điểm học (Bài tập 1, Bài tập 2, Bài tập 3); bước đầu làm quen với số thành ngữ liên quan đến đẹp (Bài tập 4) - Giáo dục BVMT: Giáo dục học sinh biết yêu quý trọng đẹp sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Chủ ngữ câu kể Ai nào? Chủ ngữ câu kể Ai từ ngữ tạo - Một vài em phát biểu thành? Em nêu ý nghĩa chủ ngữ? Yêu cầu học - Nối tiếp đặt câu sinh đặt câu - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Tổ chức cho học sinh làm việc - Hoạt động nhóm em - Gọi học sinh trình bày - Đại diện nhóm phát biểu a) Các từ thể vẻ đẹp bên ngoài: đẹp, xinh, xinh đẹp, duyên dáng, thướt tha, rực rỡ, lộng lẫy, b) Các từ thể vẻ đẹp tâm hồn, tính cách người: dịu dàng, lịch sự, thật thà, nết na, chân thực, thẳng thắn, tế nhị, * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh thảo luận - Hoạt động nhóm em - Tổ chức cho học sinh thi đua:Tiếp sức (Tổ chức lượt) - đội, đội học sinh a) Các từ dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật: tươi đẹp, huy hoàng, tráng lệ, hoành tráng, yên bình, cổ kính b) Các từ dùng để thể vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh vật, người: rực rỡ, lộng lẫy, xinh đẹp, duyên dáng, thướt tha, xinh tươi * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu BT - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm - Gọi học sinh đặt câu - Nối tiếp phát biểu * Bài 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc kết - Lần lượt đôi - Hỏi học sinh nghĩa thành ngữ: Mặt tươi hoa: Khuôn mặt xinh đẹp, tươi tắn Chữ gà bới: Chữ viết xấu, nguệch ngoạc Hoạt động: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Yêu cầu học sinh tìm từ ngữ thể - đội, đội học sinh vẻ đẹp bên người) - GD BVMT: Giáo dục học sinh biết yêu quý trọng đẹp sống - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc thành ngữ có Chuẩn bị “Dấu gạch ngang” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 15 - 17 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dấu gạch ngang Tuần 23 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm tác dụng dấu gạch ngang (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết nêu tác dụng dấu gạch ngang văn (Bài tập 1, mục III); viết đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại đánh dấu phần thích (Bài tập 2) - Học sinh khá, giỏi viết đoạn văn câu, yêu cầu Bài tập (mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn Bài tập ( Nhận xét, Luyện tập ) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Hỏi: - Nối tiếp phát biểu Em tìm số từ tả vẻ đẹp bên người Yêu cầu học sinh đặt câu - Một vài học sinh nêu - Bài mới: Dấu gạch ngang Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh tìm câu văn có chứa dấu gạch - học sinh đọc nối tiếp ngang; trao đổi đoạn văn dấu gạch ngang có tác dụng gì? - Gọi học sinh phát biểu - Nối tiếp phát biểu Đoạn a: Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói nhân vật Đoạn b: Đánh dấu phần thích (về đuôi dài cá sấu) Đoạn c: Liệt kê biện pháp cần thiết để bảo quản quạt điện - Hỏi: Dấu gạch ngang dùng để làm gì? - em bàn thảo luận - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - học sinh đọc ghi nhớ - Gọi học sinh cho ví dụ: Đặt câu tình có dùng dấu gạch ngang Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm - Gọi học sinh trình bày - Nối tiếp phát biểu a/ Một bữa Pa-xcan đâu … làm việc (Đánh dấu phần thích câu) b/ “Những dãy tính cộng …Pa-xcan nghĩ thầm.”( Đánh dấu phần thích câu) c/ - Con hy vọng … Pa-xcan nói.( Dấu gạch ngang thứ đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói Dấu gạch ngang thứ hai đánh dấu phần thích) * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Trong đoạn văn em viết, dấu gạch ngang sử dụng có tác dụng gì? (Đánh dấu câu đối thoại đánh dấu phần thích) - Yêu cầu học sinh làm (HS G viết câu) - Tự làm vào - Gọi học sinh trình bày (Viết vào bảng phụ) - Vài học sinh đọc làm - Nhận xét Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Dấu gạch ngang có tác dụng gì? - Phát biểu - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Cái đẹp” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 17 - 18 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Tuần 23 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết số câu tục ngữ liên quan đến đẹp (Bài tập 1); nêu trường hợp có sử dụng câu tục ngữ biết (Bài tập 2); dựa theo mẫu để tìm vài từ ngữ tả mức độ cao đẹp (Bài tập 3); đặt câu với từ tả mức độ cao đẹp (Bài tập 4) - Học sinh khá, giỏi nêu từ theo yêu cầu tập đặt câu với từ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ: Dấu gạch ngang Hỏi: Dấu - Phát biểu gạch ngang dùng để làm gì? Gọi học sinh đọc đoạn văn - học sinh đọc làm kể lại nói chuyện em bố mẹ tình hình học tập em tuần qua có dùng dấu gạch ngang - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1:Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi thảo luận: dùng bút chì - Theo dõi SGK / 52 nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hợp - Hoạt động nhóm đôi - Gọi học sinh sửa (đính thẻ từ ) - Nhận xét a) Phẩm chất quý vẻ đẹp bên ngoài: Tốt gỗ tốt nước sơn Cái nết đánh chết đẹp b) Hình thức thường thống với nội dung Người tiếng nói … Trông mặt mà bắt hình dong … * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh giỏi làm mẫu - Theo dõi - Yêu cầu học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Gọi học sinh trình bày * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cho học sinh hoạt động nhóm - Trao đổi nhóm HS - Gọi nhóm trình bày bảng lớp Các nhóm khác - Đại diện nhóm trình bày theo dõi bổ sung - Chốt lại: Các từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp: - Lắng nghe tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê hồn, mê li, không tả xiết, tiên, không tưởng tượng nổi, … * Bài 4: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ BT3 ( câu ) - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Nối tiếp đặt câu Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua: Tiếp sức (Yêu cầu học sinh tìm từ miêu tả - đội, đội học sinh mức độ cao đẹp) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Về nhà học thuộc câu tục ngữ Chuẩn bị “Câu kể Ai gì?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 22 - 24 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu kể Ai gì? Tuần 24 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo tác dụng câu kể Ai ? (Nội dung ghi nhớ) - Học sinh nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn (Bài tập 1, mục III) ; biết đặt câu kể theo mẫu học để giới thiệu người bạn, người thân gia đình (Bài tập 2, mục III) - Học sinh khá, giỏi viết 4, câu kể theo yêu cầu tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Viết sẵn Bài tập ( Nhận xét, Luyện tập ), phiếu tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Mở rộng vốn từ:Cái đẹp Tổ - Cả lớp tham gia chức cho học sinh hái hoa: (Đọc thuộc lòng câu tục ngữ thuộc chủ điểm Cái đẹp Em nêu trường hợp sử dụng câu tục ngữ chủ đề Cái đẹp Em tìm vài từ ngữ miêu tả mức độ cao đẹp) - Bài mới: Câu kể Ai gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đoạn văn - Theo dõi SGK / 57 - Hỏi: Đoạn văn có câu? Em tìm câu văn - Lần lượt trình bày in nghiêng? - Gọi học sinh đọc yêu cầu 2, 3, - Hoạt động nhóm đôi - Cho học sinh thảo luận - Đại diện nhóm phát biểu - Gọi học sinh trình bày: Câu dùng để giới thiệu? (Đây …Bạn Diệu Chi…) Câu nêu nhận định? (Bạn hoạ sĩ nhỏ đấy) Hỏi: Câu kể Ai gồm có phận nào? Chúng có tác dụng gì? (Dùng để giới thiệu nêu nhận định người, vật đó) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - học sinh đọc - Yêu cầu học sinh đặt câu (chỉ phận CN, VN) - Một vài em đặt câu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hỏi tập yêu cầu gì? (Tìm câu kể nêu tác dụng) - Yêu cầu học sinh làm ( Trao đổi nhóm đôi ) - Tự làm vào phiếu BT - Gọi học sinh sửa - Nối tiếp phát biểu Câu a: Giới thiệu thứ máy cộng trừ Nêu nhận định giá trị máy Câu b: Nêu nhận định: mùa,.chỉ vụ năm, ngày đêm, đếm ngày tháng, năm học Câu c: Nhận định, giới thiệu * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh làm mẫu - Theo dõi - Yêu cầu học sinh làm (HS G viết 4, câu) - Tự làm vào - Gọi học sinh trình bày - Một vài em đọc làm Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Đặt câu - dãy - Hỏi: Câu kể Ai gì? gồm phận? Câu kể Ai - Nối tiếp phát biểu gì? dùng để làm gì? Yêu cầu HS đặt câu.( Nếu thời gian) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị “Vị ngữ câu kể Ai gì?” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 24 - 25 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vị ngữ câu kể Ai gì? Tuần 24 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai gì? (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai ? cách ghép phận câu (Bài tập 1, Bài tập 2, mục III); biết đặt 2, câu kể Ai ? dựa theo 2, từ ngữ cho trước (Bài tập 3, mục III) - Giáo dục BVMT thông qua đoạn thơ tập 1b (Luyện tập) nói vẻ đẹp quê hương II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ (Bài tập 3) Viết sẵn tập 1( Nhận xét, Luyện tập) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Câu kể Ai gì?Hỏi: Câu kể Ai - Nối tiếp trình bày gì? gồm phận nào? Câu kể Ai dùng để làm gì? (Giới thiệu nêu nhận định người ,một vật đó) Em đặt câu kể Ai gì? cho biết phận CN, VN câu - Bài mới: Vị ngữ câu kể Ai gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu BT - Theo dõi SGK / 61 - Hỏi: Đoạn văn có câu? (Có câu- câu) - Hoạt động nhóm đôi - Yêu cầu học sinh thảo luận, trình bày: - Mỗi học sinh phát biểu Để xác định vị ngữ câu ta phải làm gì? ý (Tìm phận trả lời câu hỏi gì?) Xác định vị ngữ câu vừa tìm Từ ngữ làm vị ngữ câu Ai gì? (Danh từ cụm danh từ) Vị ngữ nối với chủ ngữ từ gì? (Từ “ là”) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - học sinh đọc - Yêu cầu học sinh đặt câu phân tích vị ngữ câu - Vài em trình bày Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu BT - Bài tập yêu cầu gì? (Tìm câu kể Ai gì? Xác định vị ngữ) - Làm vào - Yêu cầu học sinh làm - Mỗi em- câu - Gọi học sinh sửa (VN câu từ ngữ tạo thành) GD BVMT * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Tổ chức cho học sinh thi đua: Tiếp sức - đội, đội em Hướng dẫn chơi - Theo dõi Tổ chức chơi - Thực chơi - Nhận xét - Tuyên dương * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - HS làm vào - Gọi học sinh đặt câu - Nối tiếp phát biểu Hoạt động : Củng cố - Hỏi: Vị ngữ nối với chủ ngữ từ nào? Vị ngữ - Phát biểu từ ngữ tạo thành? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Chủ ngữ câu kể Ai gì? KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 01 - 03 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chủ ngữ câu kể Ai gì? Tuần 25 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo ý nghĩa phận chủ ngữ câu kể Ai ? (Nọi dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể Ai ? đoạn văn xác định chủ ngữ câu tìm (Bài tập 1, mục III); biết ghép phận cho trước thành câu kể theo mẫu học (Bài tập 2); đặt câu kể Ai gì? Với từ ngữ cho trước làm chủ ngữ (Bài tập 3) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết phần Nhận xét, Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Vị ngữ câu kể Ai gì? Hỏi: Trong câu kể Ai chủ ngữ nối với vị ngữ từ nào? (“ là”, gì?) Vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào? Vị ngữ từ ngữ tạo thành? (Danh từ cụm danh từ) Yêu cầu học sinh đặt câu + Nối tiếp đặt câu phận vị ngữ - Bài mới: Chủ ngữ câu kể Ai gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc phần nhận xét - Theo dõi Sgk / 69 - Cho học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Gọi học sinh phát biểu - Đại diện nhóm trình bày + Trong câu trên, câu có dạng Ai gì? + Xác định chủ ngữ câu Ruộng rẫy / chiến trường Cuốc cày / vũ khí Nhà nông / chiến sĩ Kim Đồng bạn anh / đội viên … Đội ta + Yêu cầu học sinh đọc chủ ngữ vừa tìm - Hỏi: Cuốc cày, Kim Đồng, … từ gì?) - Phát biểu + Chủ ngữ câu từ ngữ tạo thành? Danh từ cụm danh từ + Em cho biết ý nghĩa chủ ngữ? Chỉ vật giới thiệu, nhận định vị ngữ + Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào? Ai? Con gì? Cái gì? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - HS đọc - Yêu cầu học sinh đặt câu phận chủ ngữ - Một vài HS đặt câu Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT - Hỏi tập yêu cầu gì? (Tìm câu kể xác định chủ - Trả lời ngữ) - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa - Mỗi em đọc câu * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Theo dõi - Cho học sinh tìm hiểu nội dung BT - Hoạt động nhóm đôi - Tổ chức cho học sinh thi đua - đội, đội học sinh - Nhận xét- Tuyên dương * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu BT - Theo dõi - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa - Nối tiếp đặt câu Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Đặt câu (Hỏi: Chủ ngữ từ ngữ tạo - Cả lớp tham gia thành? Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào?) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Dũng cảm” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 03 - 04 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Tuần 25 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Mở rộng số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ nghĩa, việc ghép từ (Bài tập 1, Bài tập 2); hiểu nghĩa vài từ theo chủ điểm (Bài tập 3); biết sử dụng số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống đoạn văn (Bài tập 4) - Giáo dục học sinh tính dạn dĩ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Thẻ từ Bài tập 3, viết sẵn Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ:Chủ ngữ câu kể Ai gì? Hỏi: Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào? (Ai? Con ? Cái gì?) Em nêu ý nghĩa chủ ngữ? (Chỉ vật giới thiệu, nhận định vị ngữ) Chủ ngữ từ ngữ tạo thành? (Danh từ cụm danh từ) Yêu cầu học sinh đặt câu - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu BT - Hỏi: Theo em “Dũng cảm” nghĩa gì? (Dám đương đầu với nguy hiểm) - Yêu cầu học sinh trao đổi dùng bút chì gạch chân - Gọi học sinh trình bày * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh làm (1 học sinh làm mẫu) - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa bài: gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo gan, cảm) - Một vài học sinh đặt câu - em ngồi bàn - Theo dõi - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu * Bài 3: Gọi em đọc yêu cầu em đọc nội dung - Cho học sinh trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Tổ chức cho học sinh thi đua - đội, đội HS + Gan dạ: không sợ nguy hiểm + Gan góc: (chống chọi) kiên cường, … + Gan lì: gan đến mức trơ … * Bài 4: - Cho học sinh xem tranh - Quan sát - trả lời - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Hướng dẫn học sinh cách làm - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa - Nối tiếp phát biểu Hoạt động 3: Củng cố - Em tìm vài từ nghĩa với từ “Dũng cảm” - đội, đội HS (Thi đua: Tiếp sức) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Luyện tập câu kể Ai gì? KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 08 - 10 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập câu kể Ai gì? Tuần 26 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết câu kể Ai gì? Trong đoạn văn, nêu tác dụng câu kể tìm (Bài tập 1); biết xác định chủ ngữ, vị ngữ câu kể Ai gì? tìm (Bài tập 2); viết đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai gì? (Bài tập 3) - HS khá, giỏi viết đoạn văn câu, theo yêu cầu Bài tập - HS có ý thức viết câu ngữ pháp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định: - Kiểm tra kiến thức cũ: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm * Em tìm vài từ nghĩa với từ “Dũng cảm” (anh dũng, can đảm, gan góc, can trường, gan lì, bạo gan, … ) * Yêu cầu học sinh giải nghĩa: gan dạ, gan góc, gan lì - Bài mới: Luyện tập câu kể Ai gì? Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành + Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung BT - Theo dõi SGK - BT yêu cầu gì? (Tìm câu kể nêu tác dụng) - Trao đổi nhóm đôi - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa (cho xem tranh) - Nối tiếp phát biểu a) Nguyễn Tri Phương người Thừa Thiên (Giới thiệu) Cả hai ông người Hà Nội (Nêu nhận định) b) Ông Năm dân ngụ cư làng (Giới thiệu) c) Cần trục cánh tay kì diệu công nhân (Nêu nhận định) * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu BT - Yêu cầu học sinh làm HSG làm câu - Tự làm vào - Gọi học sinh sửa - Nối tiếp phát biểu * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu BT - Bài tập yêu cầu ? - Phát biểu - Yêu cầu học sinh làm - Tự làm vào - Gọi học sinh đọc làm - Vài em đọc Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Câu kể Ai gì? có phận? Đó phận - Lần lượt phát biểu nào? Câu kể Ai có tác dụng gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 10 - 11 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Tuần 26 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Mở rộng số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ nghĩa, từ trái nghĩa (Bài tập 1); biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (Bài tập 2, Bài tập 3), biết số thành ngữ nói lòng dũng cảm đặt câu với thành ngữ theo chủ điểm (Bài tập 4, Bài tập 5) - Giáo dục học sinh lòng dũng cảm II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn Bài tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Luyện tập câu kể Ai gì? Hỏi: Câu kể Ai có phận? Em đặt câu kể Ai gì? Gọi học sinh đọc lại BT - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trao đổi - Tổ chức thi đua: Tiếp sức (Đội A tìm từ nghĩa, Đội B tìm từ trái nghĩa) - Gọi học sinh nhận xét - bổ sung Từ nghĩa: cảm, gan dạ, gan góc, gan lì, anh hùng, anh dũng, can trường, … Từ trái nghĩa: nhát gan, nhút nhát, hèn nhát, nhu nhược, khiếp nhược, hèn hạ, hèn mạt,… * Bài 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu - Gọi học sinh đọc làm * Bài 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm - Gọi học sinh sửa ( treo bảng phụ ) - Gọi học sinh đọc lại dũng cảm bênh vực lẽ phải Hoạt động Trò - Một vài học sinh đặt câu - 1- học sinh đọc - Hoạt động nhóm đôi - đội tham gia, đội em - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu - Làm vào - Mỗi HS điền từ khí dũng mãnh hi sinh anh dũng * Bài 4: Gọi HS đọc yêu cầu - Cho học sinh trao đổi - Gọi học sinh trình bày Thành ngữ nói lòng dũng cảm Vào sinh tử Gan vàng sắt - Gọi học sinh giải thích câu thành ngữ ( GV giải thích cho học sinh hiểu ) * Bài : Gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh đặt câu Anh vào sinh tử nhiều lần.(ở chiến trường.) Chị người gan vàng sắt Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Theo em, dũng cảm gì? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Câu khiến - Hoạt động nhóm đôi - Giải thích theo hiểu biết - Nối tiếp phát biểu - Một vài học sinh phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 18 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 18 đến 27

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay