Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện tuần 19 đến 27

18 133 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:37

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bác đánh cá gã thần Tuần 19 I/ Mục tiêu: - Dựa theo lời kể giáo viên, nói lời thuyết minh cho tranh minh họa (Bài tập 1), kể lại đoạn câu chuyện Bác đánh cá gã thần rõ ràng, đủ ý (Bài tập 2) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục học sinh “Ở hiền gặp lành” II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu nhận xét tiết ôn tập kiểm tra HKI (Tuần 18) - Bài mới: Bác đánh cá gã thần Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Kể lần Giải thích từ: ngày tận số (ngày chết), thần(độc ác, dữ), vĩnh viễn(mãi mãi) - Kể lần kết hợp tranh minh hoạ Giúp học sinh nắm cốt truyện + Bác đánh cá quăng mẻ lưới bình tâm trạng nào? (Khi bác ngán ngẩm ngày không bắt cá nhỏ) + Cầm bình tay, bác đánh cá nghĩ gì? (Mình nhiều tiền) + Bác đánh cá làm với bình? (Thấy bình nặng, bác liền cạy nắp xem bên đựng gì) + Chuyện kì lạ xảy bác cạy nắp bình ? (Một khói đen tuôn thành quỹ trông độc ác) + Con quỹ trả ơn bác đánh cá nào? Vì lại làm vậy? (Con quỹ muốn giết chết bác đánh cá Hoạt động Trò - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Theo dõi Lắng nghe - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu thay làm cho bác trở nên giàu có chờ ân nhân cứu lâu) + Bác đánh cá làm để thoát nạn ? * Tranh 1: Bảo quỹ chui vào bình cho bác nhìn thấy tận mắt Câu chuyện kết thúc ? * Tranh 2: Con quỹ chui vào bình vĩnh viễn nằm đáy biển - Yêu cầu HS trao đổi để tìm lời thuyết minh cho tranh * Tranh 3: * Tranh 4: Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành Cho HS luyện kể - Gọi nhóm kể + Trao đổi tìm hiểu nội dung câu chuyện kể - Tổ chức cho HS thi kể toàn câu chuyện Chọn HS kể hay - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Nhắc học sinh trước kể: Chỉ cần kể cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô Kể xong cần trao đổi bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện a) Kể theo nhóm - Học sinh kể đoạn câu chuyện theo nhóm em - Kể toàn câu chuyện b) Thi kể chuyện trước lớp - Vài tốp học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh - Vài học sinh thi kể toàn câu chuyện - Tổ chức cho học sinh trao đổi với nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Qua câu chuyện em rút học gì? (Bình tĩnh khôn ngoan trước kẻ thù Phải biết trân trọng giúp đỡ người khác) - Giáo dục học sinh - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Về nhà kể lại cho người thân nghe Chuẩn bị “Câu chuyện người có tài” - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Đọc yêu cầu - Lắng nghe - Hoạt động nhóm - Đại diện vài nhóm - 2-3 học sinh thi kể - Phát biểu - Chọn bạn kể hay - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 03 - 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần 20 I/ Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý Sgk chọn kể lại câu chuyện ( đoạn truyện) nghe, đọc nói người có tài - Hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Câu chuyện người có tài III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Bác đánh cá gã thần” Gọi học sinh kể lại câu chuyện - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Kể lần Giải thích từ: bà goá, giao long - Kể lần kết hợp tranh minh hoạ Giúp học sinh nắm cốt truyện - Gọi HS đọc đề Phân tích đề ( gạch chân từ: nghe đọc, người có tài ) - Gọi HS đọc phần gợi ý - Những người người công nhận người có tài ? - Yêu cầu HS giới thiệu số người tài giỏi mà em biết Người có tài năng, sức khoẻ, trí tuệ người bình thường mang tài phục vụ đất nước - Nối tiếp giới thiệu - Yêu cầu HS đọc lại mục gợi ý * Tranh 1: * Tranh 2: Hoạt động Trò - Hát - 1em kể - Lắng nghe - Theo dõi Lắng nghe - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu * Tranh 3: * Tranh 4: Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành- Cho HS kể chuyện nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho HS thi kể trao đổi ý nghĩa - Yêu cầu HS chọn nhóm kể hay – tuyên dương - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Nhắc học sinh trước kể: Chỉ cần kể cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô Kể xong cần trao đổi bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện a) Kể theo nhóm - Học sinh kể đoạn câu chuyện theo nhóm em - Kể toàn câu chuyện b) Thi kể chuyện trước lớp - Vài tốp học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh - Vài học sinh thi kể toàn câu chuyện - Tổ chức cho học sinh trao đổi với nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương Hoạt động 4: Củng cố - Giáo dục học sinh kỹ sống - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị “Câu chuyện người có khả sức khoẻ đặc biệt mà em biết” - Lắng nghe Quan sát tranh - Phát biểu - Đọc yêu cầu - Lắng nghe - Hoạt động nhóm - Đại diện vài nhóm - 2-3 học sinh thi kể - Phát biểu - Chọn bạn kể hay - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện chứng kiến tham gia Tuần 21 I/ Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý SGK, chọn câu chuyện (được chứng kiến tham gia) nói người có khả sức khỏe đặc biệt - Biết xếp việc thành câu chuyện để kể lại rõ ý trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục HS lòng cảm phục người có khả có sức khỏe đặc biệt II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Yêu cầu HS kể câu chuyện nghe , đọc người có tài - Bài : Kể chuyện chứng kiến tham gia Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Gọi HS đọc đề GV phân tích đề ( gạch chân từ : khả năng, sức khoẻ đặc biệt, em biết - Gọi HS đọc gợi ý - Hỏi: Những người người coi có khả có sức khoẻ đặc biệt? Người có khả làm việc mà người bình thường không làm - Em giới thiệu người có khả sức khoẻ đặc biệt mà em biết ? - Khi kể chuyện chứng kiến tham gia em xưng hô ? Xưng em - Gọi HS đọc lại gợi ý Hướng dẫn HS có cách kể chuyện- Kể câu chuyện cụ thể có đầu, có cuối - Kể việc chứng minh khả đặc biệt nhân vật mà không cần thành chuyện Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : nhóm, cá nhân - Cho HS kể chuyện nhóm - Tổ chức cho HS thi kể + trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Yêu cầu HS chọn bạn có câu chuyện kể hay – Tuyên dương Hoạt động : Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị : Con vịt xấu xí Hoạt động Trò - HS kể - Theo dõi phát biểu - HS đọc nối tiếp - - Nối tiếp giới thiệu - - Hoạt động nhóm HS - Một vài HS kể - Theo dõi , bình chọn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Con vịt xấu xí Tuần 22 I/ Mục tiêu: - - Dựa theo lời kể GV, xếp thứ tự tranh minh họa cho trước (SGK); bước đầu kể lại đoạn câu chuyện Con vịt xấu xí rõ ý chính, diễn biến - Hiểu lời khuyên qua câu chuyện: Cần nhận đẹp người khác, biết thương yêu người khác, không lấy làm chuẩn để đánh giá người khác - GDBVMT: GV liên hệ: Cần yêu quý loài vật quanh ta, không vội đánh giá vật dựa vào hình thức bên II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kể chuyện chứng kiến tham gia + Yêu cầu HS kể chuyện người có khả có sức khoẻ đặc biệt mà em biết - Bài : Con vịt xấu xí Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Kể lần - Kể lần + minh hoạ tranh - Dựa vào tranh minh hoạ, đặt câu hỏi để HS nắm cột truyện: + Thiên nga lại đàn vịt hoàn cảnh ? + Nó nhỏ yếu ớt không mẹ bay phương Nam để tránh rét + Thiên nga cảm thấy lại đàn vịt ? + Buồn làm bạn Vịt mẹ bận kiếm ăn, vịt bắt nạt nó.Trong mắt vịt Hoạt động Trò - HS kể - Theo dõi - Trao đổi cặp đôi - Đại diện nhóm phát biểu (3–1–2–4) - Hoạt động nhóm HS vịt xấu vo tích + Thái độ thiên nga bố mẹ đến đón? + Vui sướng,quên hết mọichuyện buồn qua Nó cảm ơn vịt mẹ chia tay vịt - Treo tranh minh hoạ yêu cầu HS xếp theo trình tự - Gọi HS trình bày Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : nhóm , cá nhân - Tổ chức cho HS kể chuyện theo nhóm - Gọi nhóm trình bày ( Lần 1: Mỗi HS kể tranh, Lần : Mỗi HS kể tranh ) - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp trao đổi nội dung câu chuyện - Yêu cầu HS chọn bạn kể hay – Tuyên dương Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện khuyên điều ? - GDBVMT: Cần yêu quý loài vật quanh ta, không vội đánh giá vật dựa vào hình thức bên - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Câu chuyện kể ca ngợi đẹp với xấu, thiện với ác - Đại diện nhóm kể - 2- HS thi kể toàn câu chuyện - Phát biểu - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: kể chuyện nghe, đọc Tuần 19 I/ Mục tiêu: - - Dựa vào gợi ý SGK, chọn kể lại câu chuyện (đoạn truyện) nghe, đọc ca ngợi đẹp hay phản ánh đấu tranh đẹp xấu, thiện ác - Hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể - Liên hệ GD gương đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ yêu quý thiếu nhi có hành động cao đẹp với cháu thiếu nhi Kể câu chuyện học tình cảm yêu mến Bác thiếu nhi (Câu chuyện Quả táo Bác Hồ, Thư Nguyễn) - Giáo dục HS có ý thức ham đọc sách II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ - 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Câu chuyện kể, tập truyện cổ tích III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Con vịt xấu xí + Gọi HS kể lại câu chuyện + Gọi HS kể đoạn thích nêu ý nghĩa câu chuyện - Bài : Kể chuyện nghe, học Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Gọi HS đọc đề Phân tích đề ( gạch chân: nghe, đọc, ca ngợi đẹp, đấu tranh, dẹp , xấu, thiện, ác - Gọi HS đọc phần gợi ý - Hỏi: Em biết câu chuyện có nội dung ca ngợi đẹp? + Em biết câu chuyện nói đấu tranh đẹp với xấu, thiện với ác ? - Cây khế , Thạch Sanh, Gà Trống Cáo ,Tấm Cám ,… + Em giới thiệu câu chuyện mà kể cho bạn nghe ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : nhóm, cá nhân - Cho HS kể chuyện nhóm + trao đổi nội dung câu chuyện - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp - Chọn HS kể hay tuyên dương * Liên hệ GD gương đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ yêu quý thiếu nhi có hành động cao đẹp với cháu thiếu nhi Kể câu chuyện học tình cảm yêu mến Bác thiếu nhi (Câu chuyện Quả táo Bác Hồ, Thư Nguyễn) Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện kể hôm có nội dung ? - Nhận xét tiết học Hoạt động Trò - HS kể nối tiếp - Theo dõi – phát biểu - HS đọc nối tiếp - Một vài HS giới thiệu - Nối tiếp giới thiệu - Hoạt động nhóm HS - Đại diện vài nhóm - Phát biểu - Chuẩn bị : Câu chuyện kể việc em làm chứng kiến để góp phần giữ gìn xóm làng (đường phố, trường học) xanh, , đẹp KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: kể chuyện chứng kiến tham gia Tuần 19 I/ Mục tiêu: - - Chọn câu chuyện nói hoạt động tham gia (hoặc chứng kiến) góp phần giữ gìn xóm làng ( đường phố, trường học) xanh, , đẹp - Biết xếp việc cho hợp lí để kể lại rõ ràng; biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục HS có ý thức giữ vệ sinh môi trường II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS kể lại câu chuyện em nghe đọc ca ngợi đẹp hay phản ánh đấu tranh đẹp với xấu, thiện với ác + Nhận xét - Bài : Kể chuyện chứng kiến tham gia Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Gọi HS đọc đề - Giúp HS tìm hiểu đề ( gạch chân : em làm gì, xanh, sạch, đẹp) - Gọi HS đọc gợi ý Hoạt động Trò - HS kể - Theo dõi - Phát biểu - HS đọc - Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện định kể - Yêu cầu HS đọc gợi ý Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : nhóm, cá nhân - Tổ chức cho HS kể nhóm - Gợi ý cho HS nghe bạn kể hỏi câu hỏi : + Bạn cảm thấy tham gia dọn vệ sinh người ? + Theo bạn việc làm người có ý nghĩa nào? + Theo bạn, người có nên làm thường xuyên hay không? Vì sao? + Bạn thấy không khí buổi dọn vệ sinh ? + Bạn làm để giữ gìn môi trường đẹp? - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tuyên dương HS kể hay Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Tiết học hôm em kể câu chuyện có dung ? Giáo dục BVMT - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Những bé không chết - Một vài HS giới thiệu - HS đọc - Hoạt động nhóm HS trao đổi với ý nghĩa việc làm - Một vài HS thi kể - Bình chọn - Phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Những bé không chết Tuần 19 I/ Mục tiêu: - - Dựa theo lời kể GV tranh minh hoạ (SGK), kể lại đoạn câu chuyện Những bé không chết rõ ràng, đủ ý (BT1); kể nối tiếp toàn câu chuyện (BT2) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện đặt tên khác cho truyện phù hợp với nội dung - Giáo dục HS lòng tự hào chiến sĩ nhỏ tuổi dũng cảm II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS kể lại việc em làm để góp phần giữ xóm làng, đường phố, trường học xanh, , đẹp - Bài : Những bé không chết Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Kể lần - Kể lần + minh hoạ tranh - Yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ đọc lời mở đầu đoạn truyện Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : nhóm , cá nhân - Tố chức cho HS kể nhóm : Yêu cầu HS kể đoạn câu chuyện dựa vào tranh SGK - Gọi HS kể chuyện trước lớp ( lượt ) - Gọi HS kể toàn câu chuyện trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Yêu cầu HS đọc câu hỏi + Câu chuyện ca ngợi phẩm chất bé ? + Tinh thần dũng cảm, hi sinh cao chiến sĩ nhỏ tuổi + Tại truyện có tên bé không chết ? + Bọn phát xít giết chết bé này, lại xuất bé khác + Em đặt tên cho câu chuyện ? + Những bé dũng cảm + Những bé không chết + Những người cảm Hoạt động : Củng cố - Em hiểu qua câu chuyện ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Sưu tầm câu chuyện nói lòng dũng cảm để chuẩn bị sau Hoạt động Trò - HS kể - Theo dõi - Quan sát tranh + lắng nghe - HS đọc nối tiếp - Hoạt động nhóm HS - HS nối tiếp kể ( HS kể tranh ) - – HS kể - Một vài HS phát biểu NHỮNG CHÚ BÉ KHÔNG CHẾT Tranh 1: Bọn phát xít Đức đưa quân ạt sang xâm lược Liên Xô Đến đâu chúng cướp bóc, bắn giết tàn bạo Buổi chiều nọ, chúng bất ngờ xông vào làng Khắp làng không bóng ngưòi Không gặp chống cự du kích, chúng tưởng yên thân Nhưng trời vừa tối, tiếng súng nổ ran Bọn phát xít nhớn nhác hỏi nhau: “ Bắn đâu ?” Một tên lính hấp tấp từ chạy vào nói: Bắn cánh rừng kìa! Đã bắt tên du kích Tranh Một lúc sau, tên lính dẫn vào bé đến trước mặt tên huy Chú bé chừng 13 – 14 tuổi mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng Tên sĩ quan hỏi: - Mày ai? Chú bé kiêu hãnh trả lời ; - Tao du kích! Tên sĩ quan quát: - Đội du kích chúng mày đâu? Chú bé trả lời giọng khinh bỉ : - Tao không biết! Tên sĩ quan giận, lệnh cho bọn lính hành hạ, tra bé dã man Nhưng không nói nửa lời Gần sáng bọn chúng đem bắn Tranh Đêm ấy, du kích công vào trại lính giặc Kho tàng bọn phát xít nổ tung Nhưng chúng bắt em nhỏ Tên sĩ quan kinh ngạc hỏi: - Mày ai? Chú bé kiêu hãnh trả lời : - Tao du kích! Tên sĩ quan không tin vào mằt Trước mặt bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng mà lệnh cho bọn lính bắn chết đêm hôm qua Tên sĩ quan rên rĩ: - Ôi lạy chúa ! Đất nước thật ma quỷ! Rồi gào lên: - Treo cổ ! Treo cổ lên! Tranh Sang đêm thứ ba, bọn phát xít không ngủ yên Đêm ấy, du kích đánh thẳng vào sở huy địch, tên sĩ quan bị bắt sống đem khu du kích Khi người ta mở băng bịt mắt, nhìn thấy trước mặt người du kích đứng tuổi bên cạnh bác ta lại bé mặc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng Hắn quỳ phục xuống chân bé, lảm nhảm kẻ loạn trí: - Xin tha tội cho tôi! Tha tội cho tôi! Tôi đâu biết ngài chết sống lại phù thuỷ này! Nhưng người phiên dịch vào bác du kích đứng tuổi bào hắn: - Đây cha hai đứa trẻ bị ngưoi giết chết đêm hôm đêm họm qua trước mặt đứa thứ ba bác Tên phát xít kêu lên tiếng gục xuống sát đất, không dám ngẩng đầu lên CÂU HỎI 1) Câu chuyện ca ngợi phẩm chất bé ? ( Ca ngợi phẩm chất dũng cảm, hi sinh cao đẹp chiến sĩ nhỏ tuổi chiến đấu chống kẻ thù bảo vệ Tổ quốc ) 2) Câu chuyện có tựa : Những bé không chết : + bé xuất anh em ruột, mặc áo giống mà tên sĩ quan lầm tưởng bé chết sống lại + Bọn phát xít giết bé lại có bé khác xuất + Các bé có phẩm chất dũng cảm, có tinh thần hi sinh cao thiêng liêng Tổ quốc nên người ca tụng 3) Đặt tên khác cho câu chuyện : - Các bé dũng cảm - Những bé không chết - Những người cảm - Những thiếu niên KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bác đánh cá gã thần Tuần 19 I/ Mục tiêu: - Dựa theo lời kể giáo viên, nói lời thuyết minh cho tranh minh họa (Bài tập 1), kể lại đoạn câu chuyện Bác đánh cá gã thần rõ ràng, đủ ý (Bài tập 2) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục học sinh “Ở hiền gặp lành” II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN : 26 Ngày soạn : / 03 / 2010 Ngày dạy : / 03 /2010 Môn : Kể chuyện Tiết : 26 Tên dạy : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I/ MỤC TIÊU : - Kể lại câu chuyện (đoạn truyện) nghe, đọc nói lòng dũng cảm - Hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện (đoạn truyện) - HS khá, giỏi kể câu chuyện SGK nêu rõ ý nghĩa - GD đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ yêu nước sằn sàng vượt qua nguy hiểm thử thách để góp sức mang lại độc lập cho đất nước Kể câu chuyện nói lòng dũng cảm vượt qua nguy hiểm, thử thách Bác đời hoạt động cách mạng Bác II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn đề - HS : Câu chuyện kể III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Những bé không chết + Gọi HS kể lại câu chuyện + Vì truyện có tên “Những bé không chết” + Câu chuyện có ý nghĩa ? - Bài : Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Gọi HS đọc đề - Phân tích đề , gạch chân từ ngữ: lòng dũng cảm, nghe, đọc - Gọi HS đọc gợi ý - Gọi HS đọc gợi ý Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện em kể - Gọi HS đọc gợi ý Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân, nhóm - Tổ chức cho HS kể chuyện nhóm , yêu cầu HS trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho HS thi kể - Tuyên dương HS kể hay Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Tiết học hôm em kể câu chuyện nội dung ? * GD đạo đức Bác Hồ: Bác Hồ yêu nước sằn sàng vượt qua nguy hiểm thử thách để góp sức mang lại độc lập cho đất nước Kể câu chuyện nói lòng dũng cảm vượt qua nguy hiểm, thử thách Bác đời hoạt động cách mạng Bác - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Kể chuyện chứng kiến tham gia + Mỗi HS kể tranh + Một vài HS phát biểu - Theo dõi - Phát biểu - HS nối tiếp đọc - Một vài HS giới thiệu * HSG kể câu chuyện SGK nêu ý nghĩa - Kể chuyện nhóm HS - Một vài HS thi kể trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Bình chọn - Phát biểu KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bác đánh cá gã thần Tuần 19 I/ Mục tiêu: - Dựa theo lời kể giáo viên, nói lời thuyết minh cho tranh minh họa (Bài tập 1), kể lại đoạn câu chuyện Bác đánh cá gã thần rõ ràng, đủ ý (Bài tập 2) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục học sinh “Ở hiền gặp lành” II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : Ngày dạy : Môn : Tiết : Tên dạy : TUẦN : 27 14 / 03 / 2010 16 / 03 /2010 Kể chuyện 27 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I/ MỤC TIÊU : - Chọn câu chuyện tham gia (hoặc chứng kiến) nói lòng dũng cảm, theo gợi ý SGK - Biết xếp việc theo trình tự hợp lí để kể lại rõ ràng; biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện - Giáo dục HS tính dạn dĩ, tự tin II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ ghi sẵn gợi ý , viết sẵn đề - HS : Sưu tầm câu chuyện kể III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS kể lại câu chuyện em nghe, đọc lòng dũng cảm - Bài : Kể chuyện chứng kiến Hoạt động Trò - Theo dõi bạn kể, nhận xét tham gia Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Gọi HS đọc đề - Phân tích đề , gạch chân từ : lòng dũng cảm, chứng kiến tham gia - Hỏi : Đề yêu cầu ? - Gọi HS đọc mục gợi ý - Yêu cầu HS mô tả lại diễn tranh minh hoạ - Theo dõi - Suy nghĩ trả lời - Phát biểu - HS đọc nối tiếp - Tranh : Các đội dũng cảm vật lộn với dòng nước lũ để cứu người,cứu tài sản dân Các không sợ nguy hiểm đến tính mạng Các người dũng cảm - Tranh : Bạn nhỏ trèo hái trộm Bạn nhận lỗi lầm xin lỗi bà Bạn người dũng cảm biết nhận lỗi - Treo bảng phụ ghi sẵn gợi ý Gọi HS đọc - Em định kể câu chuyện ? Câu chuyện - Tiếp nối giới thiệu câu xảy nào? Hãy giới thiệu cho bạn chuyện nghe Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : nhóm, cá nhân - Tổ chức cho HS kể nhóm - Hoạt động nhóm HS + trao đổi để tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - Gợi ý cho HS câu hỏi : + Bạn cảm thấy tận mắt nhìn thấy công việc ? + Theo bạn chuyện xảy ? + Việc làm có ý nghĩa ? - Tổ chức cho HS thi kể + HS lớp đặt câu - Một vài HS kể hỏi ý nghĩa câu chuyện - Tuyên dương HS kể hay - Bình chọn Hoạt động : Củng cố - Hỏi: Nội dung câu chuyện kể hôm ? - Phát biểu Em học tập nhân vật điều ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ôn tập HKII
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện tuần 19 đến 27

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay