Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 19 đến 27

12 162 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:36

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kim tự tháp Ai Cập Tuần 19 I/ Mục tiêu: - Nghe-viết tả, trình bày hình thức văn xuôi - Làm tập tả âm đầu, vần dễ lẫn (bài tập 2) - Giúp học sinh thấy vẻ đẹp kì vĩ cảnh vật nước bạn, có ý thức bảo vệ danh lam thắng cảnh đất nước giới - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Mùa đông rẻo cao” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: vời vợi, thoang thoảng, tha thiết - Bài mới: Kim tự tháp Ai Cập Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Hỏi: Kim Tự tháp Ai Cập lăng mộ ai? Kim Tự tháp Ai Cập xây dựng nào? Đoạn văn nói điều ? BVMT Ca ngợi kim tự tháp công trình kiến trúc vĩ đại người Ai Cập cổ đại - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, tên riêng cần viết hoa, cách viết chữ số, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động Trò - Hát - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện vui Tìm chỗ ngồi, suy nghĩ, làm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: lát sau … … phải … xin bà … băn khoăn … không … để xem - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập 3: Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, phát biểu - Lời giải: Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Hái ( xúng …ính, …an sẻ, xấu …í) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Cha đẻ lốp xe đạp” - Cả lớp làm vào vở, em làm bảng phụ - Lần lượt học sinh phát biểu, lớp chữa - Theo dõi - Thảo luận nhóm ,trình bày - đội, đội học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 03 - 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cha đẻ lốp xe đạp Tuần 20 I/ Mục tiêu: - Nghe-viết tả; trình bày hình thức văn xuôi - Làm tập tả phương ngữ (bài tập 2, 3) - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Kim tự tháp Ai Cập” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: nhằng nhịt, quan tài, Ai Cập Hoạt động Trò - Hát - Viết vào bảng - Bài mới: Cha đẻ lốp xe đạp Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Hỏi: Trước bánh xe đạp làm gì? Sự kiện làm Đân-lốp nảy sinh ý nghĩ làm lốp xe đạp? Ca ngợi kim tự tháp công trình kiến trúc vĩ đại người Ai Cập cổ đại nẹp sắt - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, tên riêng cần viết hoa, cách viết chữ số, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập a) - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện vui Tìm chỗ ngồi, suy nghĩ, làm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập b - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Cho HS xem tranh hỏi: Em nhìn thấy tranh? - Kết luận: Tranh minh hoạ cảnh người tay cầm táo Câu chuyện em tìm từ thích hợp có uôc / uôt điền vào chỗ trống để hoàn thành câu chuyện - Yêu cầu HS làm Gọi HS sửa - Hỏi : Chuyện đáng cười điểm ? + Làm gỗ , nẹp sắt+ Từ lần ngã… - Yêu cầu học sinh trao đổi, phát biểu - Lời giải: Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (nẹp sắt, Đân-lốp, ngã ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Chuyện cổ tích loài người” - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp - Cả lớp làm vào vở, em làm bảng phụ - Lần lượt học sinh phát biểu, lớp chữa - Theo dõi - Thảo luận nhóm ,trình bày - đội, đội học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chuyện cổ tích loài người Tuần 21 I/ Mục tiêu: - Nhớ- viết tả; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ - Làm tập tả (Bài tập 3) kết hợp đọc văn sau hoàn chỉnh - Rèn cho học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Cha đẻ lốp xe đạp + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Trò chơi : Ai nhanh ( Yêu cầu HS chọn từ đúng: nẹp sắt, nẹp sắc, Đânlốp, xuýt ngã, ngã, cao su, cau su ) - Bài : Chuyện cổ tích loài người Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hính thức : lớp Nội dung : - Đọc mẫu viết - Hỏi: Khi trẻ sinh phải cần có ? Vì lại phải ? - Cần có mẹ , cha.Mẹ người chăm sóc, bồng bế trẻ Cha dạy trẻ có thêm hiểu biết sống - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân Hoạt động Trò + Nghe - Tự rút kinh nghiệm + Tham gia đội chơi, đội HS - Theo dõi SGK - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - HS ngồi bàn dùng bút chì gạch chân vào SGK - Cả lớp làm + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Nối tiếp phát biểu - em đọc - Cho HS làm - Gọi HS sửa - Yêu cầu HS đọc văn hoàn chỉnh Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Viết - Viết đẹp ( sáng, rõ, lời ru, rộng…) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Sầu riêng - Đại diện dãy bàn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Sầu riêng Tuần 22 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết CT; trình bày đoạn văn trích Không mắc lỗi - Làm tập 2, (kết hợp đọc văn sau hoàn chỉnh) - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Chuyện cổ tích loài người + Nhận xét viết HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Tổ chức trò chơi : Ai – Ai nhanh ( bế bòng, bế bồng, chăm sóc, chăm xóc, hiểu biếc, hiểu biết ) - Bài : Sầu riêng Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Hoạt động Trò + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + đội tham gia, đội HS Nội dung : - Đọc mẫu viết - Hỏi : + Đoạn văn miêu tả ? + Hoa sầu riêng Những từ ngữ cho ta biết hoa sầu riêng đặc sắc ? + Thơm ngát hương cau, hương bưởi… lác đác vài nhuỵ li ti - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi ( dùng bút chì gạch chân SGK ) - Gọi HS sửa - Cho HS làm - Yêu cầu HS đọc văn hoàn chỉnh Hoạt động : Củng cố - Tổ chức cho HS thi : Viết - Viết đẹp ( lác đác, hương cau ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Chợ Tết - Theo dõi SGK - Thảo luận nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Hoạt động nhóm đôi - Nối tiếp phát biểu ( HS đọc câu ) - Cả lớp làm - HS đọc - Đại diện dãy , dãy HS KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chợ Tết Tuần 23 I/ Mục tiêu: - Nhớ- viết tả; trình bày đoạn thơ trích - Làm tập tả phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Sầu riêng + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết : vảy cá, lác đác, lủng lẳng, toả khắp - Bài : Chợ Tết Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Đọc mẫu viết - Hỏi: Mọi người chợ Tết khung cảnh đẹp ? + Mây trắng đỏ dần đỉnh núi, sương hồng lam chưa tan+ Mỗi người chợ Tết với tâm trạng dáng vẻ ? + Thằng cu…Cụ già… Cô yếm thắm…Thằng em bé… Hai người thôn… - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa Hoạt động : Củng cố - Tổ chức thi : Viết - Viết đẹp (ôm ấp, lom khom ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Tìm tiếng có âm đầu s/x ô số tiếng có vần ưc / ưt ô số - Mỗi HS đọc câu - Đại điện đội, đội HS KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Họa sĩ Tô Ngọc Vân Tuần 24 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày tả văn xuôi - Làm tập tả phân biệt tr / ch - Học sinh khá, giỏi làm tập (đoán chữ) - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Chợ Tết + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết : nhà, cỏ biếc, lom khom, yếm thắm - Bài : Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân Hoạt động : Cung cấp kiến thức Hình thức : lớp Nội dung : - Đọc mẫu viết - Hỏi: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân danh với tranh ? + Thiếu nữ bên hoa huệ, hoa sen, Ánh mặt trời Đoạn văn nói điều ? + Đoạn văn ca ngợi hoạ sĩ tài hoa, tham gia công tác cách mạngbằng tài hội hoạ ngã xuống kháng chiến - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 2a : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đọc thầm làm - Gọi HS sửa + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Tổ chức cho HS hoạt động dạng trò chơi ( HS làm quản trò đọc câu đố ) Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Viết - Viết đẹp Hoạt động Trò + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK / 56 - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Tự làm vào - Mỗi HS điền từ * HSG - Cả lớp tham gia - Đại diện dãy bàn ( hoả tuyến, độc lập ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Khuất phục tên cướp biển KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Khuất phục tên cướp biển Tuần 25 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày đoạn văn trích - Học sinh làm tập tả phân biệt ên / ênh - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết : hoả tuyến, đáng tiếc, thiếu nữ - Bài : Khuất phục tên cướp biển Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Hỏi: Những từ ngữ cho thấy tên cướp biển dữ? + Đứng dậy, rút soạt dao,lăm lăm chực đâm, hăng + Hình ảnh cho thấy bác sĩ Ly tên cướp biển trái ngược nhau? + Hiền lành, đức độ, nghiêm nghị / hăng thú nhốt chuồng - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động Trò + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK / 67 - Trao đổi cặp đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi Hoạt động : Luyện tập - Thực hành Hình thức : cá nhân - Tự làm vào + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Mỗi HS điền từ - Yêu cầu HS làm ( mênh mông- lênh đênh –lên - Gọi HS sửa – lên khênh –ngã kềnh) Hoạt động : Củng cố - Tổ chức thi : Viết - Viết đẹp ( tức giận, - Đại diện dãy bàn ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Thắng biển KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thắng biển Tuần 26 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày đoạn văn trích - Làm tập tả phân biệt in / inh - GD BVMT: Giáo dục cho học sinh lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại nguy hiểm thiên nhiên nhiên gây để bảo vệ sống người - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ: Khuất phục tên cướp biển + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : tức giận, dõng dạc, chực đâm - Bài : Thắng biển Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Hỏi: Qua đoạn văn em thấy hình ảnh bão biển diễn ? Hiện , Hoạt động Trò + Theo dõi - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng công dội vào khúc đê mỏng manh * GDBVMT- Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 2b : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Tổ chức thi đua : Tiếp sức Hoạt động : Củng cố - Thi đua: Viết đúng- Viết đẹp ( điên cuồng, mênh mông) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Bài thơ tiểu đội xe không kính - Theo dõi SGK / 76 - Trao đổi cặp đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - đội tham gia, đội HS - Đại diện dãy bàn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bài thơ tiểu đội xe không kính Tuần 27 I/ Mục tiêu: - Nhớ- viết tả; biết trình bày dòng thơ theo thể tự trình bày khổ thơ - Học sinh làm tập tả phân biệt S / X - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Thắng biển + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết từ khó : mênh mông, điên cuồng, nuốt tươi - Bài : Bài thơ tiểu đội xe không kính Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Hỏi: Hình ảnh đoạn thơ nói lên tinh thần dũng cảm lòng hăng hái chiến sĩ lái xe ? + Không có kính ướt áo, Mưa tuôn… Chưa cần thay…Tinh thần đồng chí, đồng đội chiến sĩ thể qua câu thơ ? + Gặp bạn bè…, Bắt tay … - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập- Thực hành + Bài tập 2b : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi nhóm trình bày + Bài tập 3b : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS đọc đoạn văn Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi: Viết - Viết đẹp (ướt áo, đột ngột, buồng lái ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Ôn tập - Theo dõi SGK - Thảo luận nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Hoạt động nhóm HS - Làm vào - Một vài HS đọc - Đại diện dãy [...]... 76 - Trao đổi cặp đôi + phát biểu - Viết bài vào vở - 2 HS ngồi cùng bàn đổi vở - 2 đội tham gia, mỗi đội 5 HS - Đại diện 3 dãy bàn KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 27 - 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Bài thơ về tiểu đội xe không kính Tuần 27 I/ Mục tiêu: - Nhớ- viết đúng bài chính tả; biết trình bày các dòng thơ theo thể... khó và hướng dẫn HS chú ý hiện tượng chính tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết bài ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm một số vở Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 2b : Gọi HS đọc yêu cầu BT - Tổ chức thi đua : Tiếp sức Hoạt động 4 : Củng cố - Thi đua: Viết đúng- Viết đẹp ( điên cuồng, mênh mông) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài : Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Theo... khó và hướng dẫn HS chú ý hiện tượng chính tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết bài ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm một số vở Hoạt động 3: Luyện tập- Thực hành + Bài tập 2b : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi 2 nhóm trình bày + Bài tập 3b : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung BT - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS đọc đoạn văn Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi: Viết đúng... và trình bày các khổ thơ - Học sinh làm đúng bài tập chính tả phân biệt S / X - Giáo dục học sinh viết đúng chính tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng con III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1 : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Thắng biển + Nhận xét bài làm của HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa... Kiểm tra kiến thức cũ : Thắng biển + Nhận xét bài làm của HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi của các bạn + Đọc cho HS viết từ khó : mênh mông, điên cuồng, nuốt tươi - Bài mới : Bài thơ về tiểu đội xe không kính Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới - Đọc mẫu bài viết - Hỏi: Hình ảnh nào trong đoạn thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe ? + Không có kính ừ thì ướt... HS đọc đoạn văn Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi: Viết đúng - Viết đẹp (ướt áo, đột ngột, buồng lái ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị bài : Ôn tập - Theo dõi SGK - Thảo luận nhóm đôi + phát biểu - Viết bài vào vở - 2 HS ngồi cùng bàn đổi vở - Hoạt động nhóm 4 HS - Làm bài vào vở - Một vài HS đọc - Đại diện 3 dãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 19 đến 27 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 19 đến 27

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay