Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 18 đến 26

13 144 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:36

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 05 / 12 / 2010 Ngày dạy: 13 - 14 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mùa đông rẻo cao Tuần 18 I/ Mục tiêu: - Nghe-viết tả, trình bày hình thức văn xuôi - Làm tập 2, - Giúp học sinh thấy nét đẹp thiên nhiên vùng núi cao đất nước ta Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò - Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu nhận xét tiết Ôn tập kiểm tra cuối kì I - Bài mới: Mùa đông rẻo cao Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Hỏi: Những dấu hiệu cho biết mùa đông với rẻo cao?(Mây theo sườn núi trườn xuống, mưa bụi, hoa rau cải nở vàng sườn đồi, nước suối cạn dần, vàng lìa cành) - GDBVMT (Gián tiếp) - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai (trườn xuống, chi chít, khua lao xao,…, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn, điền từ thiếu vào chỗ trống; trình bày - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp - em đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào tập - Lời giải: a) loại nhạc cụ … lễ hội … tiếng b) giấc ngủ … đất trời … vất vả * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, phát biểu - Lời giải: giấc mộng … làm người … xuất … nửa mặt … lấc láo … cất tiếng … lên tiếng … nhấc chàng … đất … lảo đảo … thật dài … nắm tay - Gọi học sinh đọc lại Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi “Tiếp sức”: Tìm lỗi sai chửa lại cho (sường núi, nhẵn nhuội, lau xau) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Kim tự tháp Ai Cập” - em đọc lại kết - em đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm, trình bày - em đọc lại kết - em đọc hoàn chỉnh - đội, đội học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 03 - 04 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kim tự tháp Ai Cập Tuần 19 I/ Mục tiêu: - Nghe-viết tả, trình bày hình thức văn xuôi - Làm tập tả âm đầu, vần dễ lẫn (bài tập 2) - Giúp học sinh thấy vẻ đẹp kì vĩ cảnh vật nước bạn, có ý thức bảo vệ danh lam thắng cảnh đất nước giới - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức bài“Mùa đông rẻo cao” - Viết vào bảng Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: vời vợi, thoang thoảng, tha thiết - Bài mới: Kim tự tháp Ai Cập - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Theo dõi Sgk - Hỏi: Kim Tự tháp Ai Cập lăng mộ ai? Kim Tự tháp Ai Cập xây dựng nào? Đoạn văn nói điều gì? - Chốt lại: Ca ngợi kim tự tháp công trình kiến trúc vĩ đại người Ai Cập cổ đại GD BVMT - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Lưu ý học sinh từ dễ viết sai, tên riêng cần viết hoa, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Chọn chữ viết tả để hoàn chỉnh câu văn - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn; suy nghĩ, làm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: sinh vật… biết trồng trọt… biết làm thơ … sáng tác … tuyệt mĩ … xứng đáng - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập 3: Xếp từ thành hai cột (đúng tả/ sai tả) - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh trao đổi, phát biểu - Lời giải: Từ ngữ viết tả sáng sủa, sản sinh, sinh động, thời tiết, công việc, chiết cành - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp - em đọc, lớp theo dõi - Làm cá nhân, em làm bảng phụ - Lần lượt học sinh phát biểu, lớp chữa - Cả lớp theo dõi - em đọc, lớp theo dõi - Thảo luận nhóm ,trình bày - Lần lượt học sinh phát biểu, lớp chữa Từ ngữ viết sai tả thân thiếc, tinh sảo, bổ xung, nhiệc tình, mải miếc, sếp - Cả lớp theo dõi - Gọi học sinh đọc lại Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Hái (Điền vào chỗ trống: xúng …ính, - đội, đội học sinh …an sẻ, xấu …í) - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Cha đẻ lốp xe đạp” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 26 / 12 / 2010 Ngày dạy: 10 - 11 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cha đẻ lốp xe đạp Tuần 20 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày hình thức văn xuôi - Làm tập tả phương ngữ (bài tập 2, 3) - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức bài“Kim tự tháp Ai Cập” Kiểm tra - Viết vào bảng việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: nhằng nhịt, quan tài, Ai Cập - Bài mới: Cha đẻ lốp xe đạp - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Theo dõi Sgk - Hỏi: Trước bánh xe đạp làm gì? (Làm - Phát biểu gỗ, nẹp sắt) Sự kiện làm Đân-lốp nảy sinh ý nghĩ làm lốp xe đạp? (Từ lần ngã…) - Chốt lại - Lắng nghe - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Nêu phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Viết vào bảng - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, tên riêng - Lắng nghe cần viết hoa, cách viết chữ số La Mã, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Soát lỗi, chữa lỗi - Chấm điểm số - Nộp Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm - Làm cá nhân - Trình bày - Lần lượt phát biểu - Lời giải: - Cả lớp chữa a) Chuyền, trong,chim,trẻ b) cuốc, buộc,Thuốc, Chuột - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi * Bài tập Tìm tiếng thích hợp để hoàn chỉnh câu mẩu chuyện - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 3a - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm mẩu chuyện Đãng trí bác - Thảo luận nhóm ,trình học, suy nghĩ, làm bày - Hướng dẫn học sinh chữa bài: đãng trí, chẳng thấy, - Lần lượt học sinh xuất trình phát biểu, lớp chữa - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 3b - em đọc, lớp theo dõi - Cho học sinh xem tranh hỏi: Em nhìn thấy - Quan sát, phát biểu tranh? - Kết luận: Tranh minh hoạ cảnh người - Lắng nghe tay cầm táo Câu chuyện em tìm từ thích hợp có uôc/ uôt điền vào chỗ trống để hoàn thành câu chuyện - Yêu cầu học sinh đọc thầm mẩu chuyện Vị thuốc quý, - Thảo luận nhóm, trình trao đổi, phát biểu Lời giải: thuốc bổ, cuốc bộ, bắt bày buộc - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi - Hỏi: Chuyện đáng cười điểm nào? - Phát biểu Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (nẹp sắt, Đân-lốp, - đội, đội học sinh ngã) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Chuyện cổ tích loài người” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 02 / 01 / 2011 Ngày dạy: 17 - 18 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chuyện cổ tích loài người Tuần 21 I/ Mục tiêu: - Nhớ- viết tả; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ - Làm tập tả (Bài tập 3) kết hợp đọc văn sau hoàn chỉnh - Rèn cho học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Cha đẻ lốp xe đạp” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: nẹp sắt, nẹp sắc, Đân- lốp, xuýt ngã, ngã, cao su, cau su - Bài mới: Chuyện cổ tích loài người Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Hỏi: Khi trẻ sinh phải cần có gì? (Cần có mẹ, cha) Vì lại phải vậy? (Mẹ người chăm sóc, bồng bế trẻ Cha dạy trẻ có thêm hiểu biết sống) - Chốt lại - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm bài, trình bày - Lời giải: a) Mưa giăng, theo gió, Rải tím b) Mỗi cánh hoa, mỏng manh, rực rỡ, gió thoảng, tản mát - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập 3: Chọn tiếng thích hợp để hoàn chỉnh văn - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm văn Cây mai tứ quý, suy nghĩ, làm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: dáng thanh, thu dần, điểm, rắn chắc, vàng thẫm, cánh dài, rực rỡ, cần mẫn - Gọi học sinh đọc lại Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng- đẹp (sáng, rõ, lời ru, rộng …) - Nhận xét tiết học - Hát - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp - em đọc, lớp theo dõi - Làm cá nhân - Lần lượt phát biểu - Cả lớp chữa - Cả lớp theo dõi - em đọc, lớp theo dõi - Thảo luận nhóm ,trình bày - Cả lớp chữa - em đọc, lớp theo dõi - đội, đội học sinh - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Sầu riêng” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 09 / 01 / 2011 Ngày dạy: 24 - 25 / 01 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Sầu riêng Tuần 22 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày đoạn văn trích - Làm tập 2, (kết hợp đọc văn sau hoàn chỉnh) - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Chuyện cổ tích loài người” - Hát Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học - Viết vào bảng sinh viết từ khó: bế bồng, chăm sóc, hiểu biết - Bài mới: Sầu riêng - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Theo dõi Sgk - Hỏi: Đoạn văn miêu tả gì? (Hoa sầu riêng) Những từ - Phát biểu ngữ cho ta biết hoa sầu riêng đặc sắc? (Thơm ngát hương cau, hương bưởi… lác đác vài nhuỵ li ti) - Chốt lại - Lắng nghe - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Nêu phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Viết vào bảng - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, cách trình - Lắng nghe bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Soát lỗi, chữa lỗi - Chấm điểm số - Nộp Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm bài, trình bày - Làm cá nhân - Lời giải: - Lần lượt phát biểu a) Nên, nào,lên,nức, nở - Cả lớp chữa b) trúc, Bút, Bút - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi * Bài tập 3: Chọn tiếng thích hợp để hoàn chỉnh văn - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm mẩu chuyện Cái đẹp, suy - Thảo luận nhóm, làm nghĩ, làm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: nắng chan hòa, khóm - Lần lượt học sinh trúc, cúc, vàng lóng lánh, tạo nên, cong vút, náo phát biểu, lớp chữa nức lòng người - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp ( lác đác, hương cau ) - đội, đội học sinh - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Chợ Tết” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 06 / 02 / 2011 Ngày dạy: 14 - 15 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Chợ Tết Tuần 23 I/ Mục tiêu: - Nhớ- viết tả; trình bày đoạn thơ trích - Làm tập tả phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh viết đúng, viết đẹp II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức bài“Sầu riêng” Kiểm tra việc - Viết vào bảng chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: vảy cá, lác đác, lủng lẳng, toả khắp - Bài mới: Chợ Tết - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Theo dõi Sgk - Hỏi: Mọi người chợ Tết khung cảnh đẹp - Phát biểu nào? (Mây trắng đỏ dần đỉnh núi, sương hồng lam chưa tan) Mỗi người chợ Tết với tâm trạng dáng vẻ sao? (Thằng cu…Cụ già…Cô yếm thắm…Thằng em bé… Hai người thôn…) - Chốt lại - Lắng nghe - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Nêu phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Viết vào bảng - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, cách trình - Lắng nghe bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Soát lỗi, chữa lỗi - Chấm điểm số - Nộp Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm bài, trình bày - Làm cá nhân - Lời giải: họa sĩ, nước Đức, sung sướng, không hiểu - Lần lượt phát biểu sao, tranh, tranh - Cả lớp chữa - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (ôm ấp, lom khom) - đội, đội học sinh - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 13 / 02 / 2011 Ngày dạy: 21 - 22 / 02 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Họa sĩ Tô Ngọc Vân Tuần 24 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày tả văn xuôi - Làm tập tả phân biệt tr/ ch - Học sinh khá, giỏi làm tập (đoán chữ) - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Chợ Tết” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: nhà, cỏ biếc, lom khom, yếm thắm - Bài mới: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Hỏi: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân danh với tranh nào? (Ánh mặt trời, Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen,…) Đoạn văn nói điều gì? (Đoạn văn ca ngợi hoạ sĩ tài hoa, tham gia công tác cách mạng tài hội hoạ ngã xuống kháng chiến) - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, tên riêng cần viết hoa, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm bài, trình bày - Lời giải: a) Kể chuyện, truyện, câu chuyện, truyện, kể chuyện, đọc truyện b) Mở hộp, mỡ; tranh cãi, cải tiến; nghỉ ngơi, nghĩ đến - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm, suy nghĩ, làm Hoạt động Trò - Hát - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp - em đọc, lớp theo dõi - Làm cá nhân - Lần lượt phát biểu - Cả lớp chữa - Cả lớp theo dõi - em đọc, lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh chữa qua trò chơi “Đố bạn” - Cả lớp tham gia a) Nho, nhỏ, nhọ b) Chi, chì, Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (hoả tuyến, độc lập) - đội, đội học sinh - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Khuất phục tên cướp biển” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 28/2 - 01 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Khuất phục tên cướp biển Tuần 25 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày đoạn văn trích - Học sinh làm tập tả phân biệt ên/ ênh - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra kiến thức bài“Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân” Kiểm - Viết vào bảng tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: hoả tuyến, đáng tiếc, thiếu nữ - Bài mới: Khuất phục tên cướp biển - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Theo dõi Sgk - Hỏi: Những từ ngữ cho thấy tên cướp biển - Phát biểu dữ? (Đứng dậy, rút soạt dao,lăm lăm chực đâm, hăng) Hình ảnh cho thấy bác sĩ Ly tên cướp biển trái ngược nhau? (Hiền lành, đức độ, nghiêm nghị / hăng thú nhốt chuồng) - Chốt lại - Lắng nghe - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Cả lớp đọc thầm - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Nêu phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Viết vào bảng - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, tên - Lắng nghe riêng cần viết hoa, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Viết vào - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Soát lỗi, chữa lỗi - Chấm điểm số - Nộp Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập a: Tìm tiếng bắt đầu r, d,gi - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn suy nghĩ, làm - Làm cá nhân bài, trình bày - Lần lượt phát biểu - Lời giải: không gian, bao giờ, dãi dầu, đứng gió, rõ - Cả lớp chữa ràng (rệt), khu rừng - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi * Bài tập b: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm, suy nghĩ, làm - Thảo luận nhóm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: Mênh mông, lênh - Lần lượt học sinh phát đênh, lên chín, lênh khênh, ngã kềnh biểu, lớp chữa - Gọi học sinh đọc lại - Cả lớp theo dõi - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 3b - em đọc, lớp theo dõi Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (tức giận, quyết) - đội, đội học sinh - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị “Thắng biển” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 07 - 08 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thắng biển Tuần 26 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết tả; trình bày đoạn văn trích - Làm tập tả phân biệt in/ inh - Giáo dục BVMT: Giáo dục cho học sinh lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại nguy hiểm thiên nhiên nhiên gây để bảo vệ sống người - Giáo dục học sinh viết tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Khuất phục tên cướp biển” Kiểm tra việc chữa lỗi nhà học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: tức giận, dõng dạc, chực đâm - Bài mới: Thắng biển Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu - Hỏi: Qua đoạn văn em thấy hình ảnh bão biển diễn nào? (Hiện dữ, công dội vào khúc đê mỏng manh) - Chốt lại * GDBVMT - Yêu cầu lớp đọc thầm lại - Yêu cầu học sinh nêu từ khó phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh ý từ dễ viết sai, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm số Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm bài, trình bày - Lời giải: a) nhìn lại , khổng lồ,…ngọn lửa, búp nõn, ánh nến, lóng lánh, lung linh, nắng, lũ lũ, lượn lên, lượn xuống b) - lung linh - thầm kín - giữ gìn - lặng thinh - bình tĩnh - học sinh - nhường nhịn - gia đình - rung rinh - thông minh - Gọi học sinh đọc lại Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (điên cuồng, mênh mông) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Bài thơ tiểu đội xe không kính” - Hát - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi Sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm - Nêu phân tích - Viết vào bảng - Lắng nghe - Viết vào - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp - em đọc, lớp theo dõi - Làm cá nhân - Lần lượt phát biểu - Cả lớp chữa - Cả lớp theo dõi - đội, đội học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... Chuẩn bị bài “Thắng biển” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 27 / 02 / 2011 Ngày dạy: 07 - 08 / 03 / 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Thắng biển Tuần 26 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn trích - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt in/ inh - Giáo dục BVMT: Giáo dục cho học sinh lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống... Hướng dẫn học sinh chữa bài qua trò chơi “Đố bạn” - Cả lớp cùng tham gia a) Nho, nhỏ, nhọ b) Chi, chì, chỉ Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (hoả tuyến, độc lập) - 2 đội, mỗi đội 3 học sinh - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Chuẩn bị bài “Khuất phục tên cướp biển” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: CHÍNH TẢ Ngày soạn: 20 / 02 / 2011 Ngày dạy: 28/2 - 01 / 03... 2011 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Khuất phục tên cướp biển Tuần 25 I/ Mục tiêu: - Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng đoạn văn trích - Học sinh làm đúng bài tập chính tả phân biệt ên/ ênh - Giáo dục học sinh viết đúng chính tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng con III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò... học sinh đọc yêu cầu bài tập - 1 em đọc, cả lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm, suy nghĩ, làm bài - Thảo luận nhóm - Hướng dẫn học sinh chữa bài: Mênh mông, lênh - Lần lượt từng học sinh phát đênh, lên chín, lênh khênh, ngã kềnh biểu, cả lớp chữa bài - Gọi 1 học sinh đọc lại cả bài - Cả lớp theo dõi - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập 3b - 1 em đọc, cả lớp theo dõi Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi:... đọc lại cả bài Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Viết đúng-Viết đẹp (điên cuồng, mênh mông) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính” - Hát một bài - Viết vào bảng - Lắng nghe - Theo dõi trong Sgk - Phát biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm cả bài - Nêu và phân tích - Viết bài vào bảng - Lắng nghe - Viết bài vào vở - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp vở - 1 em đọc, cả lớp theo... Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2 a: Tìm tiếng bắt đầu bằng r, d,gi - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập - 1 em đọc, cả lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn suy nghĩ, làm - Làm bài cá nhân bài, trình bày - Lần lượt phát biểu - Lời giải: không gian, bao giờ, dãi dầu, đứng gió, rõ - Cả lớp chữa bài ràng (rệt), khu rừng - Gọi 1 học sinh đọc lại cả bài - Cả lớp theo dõi * Bài tập 2 b: Điền vào... nhốt chuồng) - Chốt lại - Lắng nghe - Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài - Cả lớp đọc thầm cả bài - Yêu cầu học sinh nêu từ khó và phân tích - Nêu và phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Viết bài vào bảng - Nhắc học sinh chú ý những từ dễ viết sai, các tên - Lắng nghe riêng cần viết hoa, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết bài (câu, cụm từ) - Viết bài vào vở - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Soát... Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài - Yêu cầu học sinh nêu từ khó và phân tích - Đọc cho học sinh viết từ khó - Nhắc học sinh chú ý những từ dễ viết sai, cách trình bày - Đọc cho học sinh viết bài (câu, cụm từ) - Hướng dẫn học sinh chữa lỗi - Chấm điểm một số vở Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Bài tập 2: Điền vào chỗ trống - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu học sinh suy nghĩ, làm bài, trình... Giáo dục học sinh viết đúng chính tả II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Chép sẵn đoạn viết 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Bảng con III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài Khuất phục tên cướp biển” Kiểm tra việc chữa lỗi ở nhà của học sinh Đọc cho học sinh viết từ khó: tức giận, dõng dạc, chực đâm - Bài mới: Thắng biển Hoạt... biểu - Lắng nghe - Cả lớp đọc thầm cả bài - Nêu và phân tích - Viết bài vào bảng - Lắng nghe - Viết bài vào vở - Soát lỗi, chữa lỗi - Nộp vở - 1 em đọc, cả lớp theo dõi - Làm bài cá nhân - Lần lượt phát biểu - Cả lớp chữa bài - Cả lớp theo dõi - 2 đội, mỗi đội 3 học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 18 đến 26 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 18 đến 26 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn chính tả tuần 18 đến 26

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay