Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4

7 141 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:36

Tuần 11 Thứ Môn Chào cờ THỨ Tập đọc HAI LT T Việt 01/11 2010 TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Có chí nên 4.2 4.2 4.3 4.3 Tính từ 4.3 4.3 4.2 4.2 Tính từ Ông Trạng thả diều Ôn luyện Ông Trạng thả diều (Nhớ-Viết) Nếu có phép lạ Bàn chân kỳ diệu Ôn luyện Ôn luyện (Nhớ-Viết) Nếu có phép lạ Có chí nên Bàn chân kỳ diệu Luyện tập động từ Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Luyện tập động từ Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Mở văn kể chuyện Mở văn kể chuyện Tổng kết cuối tuần Tuần 12 Thứ THỨ HAI 08/11 2010 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Vẽ trứng 4.2 4.2 4.3 4.3 Tính từ (Tiếp theo) 4.3 4.3 4.2 4.2 Tính từ (Tiếp theo) “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi Ôn luyện “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi ( Nghe-viết) Người chiến sĩ giàu nghị lực Kể chuyện nghe, đọc Ôn luyện Ôn luyện ( Nghe-viết) Người chiến sĩ giàu nghị lực Vẽ trứng Kể chuyện nghe, đọc Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Kết văn kể chuyện Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực Kết văn kể chuyện Kể chuyện (Kiểm tra viết) Kể chuyện (Kiểm tra viết) Tổng kết cuối tuần Tuần 13 Thứ THỨ HAI 15/11 2010 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Văn hay chữ tốt 4.2 4.2 4.3 4.3 Câu hỏi dấu chấm hỏi 4.3 4.3 4.2 4.2 Câu hỏi dấu chấm hỏi Người tìm đường lên Ôn luyện Người tìm đường lên ( Nghe-viết) Người tìm đường lên Kể chuyện chứng kiến tham gia Ôn luyện Ôn luyện ( Nghe-viết) Người tìm đường lên Văn hay chữ tốt Kể chuyện chứng kiến tham gia Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Trả văn kể chuyện Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực Trả văn kể chuyện Ôn tập văn kể chuyện Ôn tập văn kể chuyện Tổng kết cuối tuần Tuần 14 Thứ THỨ HAI 22/11 2010 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Chú đất nung (Tiếp theo) 4.2 4.2 4.3 4.3 Dùng câu hỏi vào mục đích khác 4.3 4.3 4.2 4.2 Dùng câu hỏi vào mục đích khác Chú đất nung Ôn luyện Chú đất nung ( Nghe-viết) Chiếc áo búp bê Búp bê Ôn luyện Ôn luyện ( Nghe-viết) Chiếc áo búp bê Chú đất nung (Tiếp theo) Búp bê Luyện tập câu hỏi Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Thế miêu tả? Luyện tập câu hỏi Thế miêu tả? Cấu tạo văn miêu tả đồ vật Cấu tạo văn miêu tả đồ vật Tổng kết cuối tuần Tuần 15 Thứ THỨ HAI 29/11 2010 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Tuổi ngựa 4.2 4.2 4.3 4.3 Giữ phép lịch đặt câu hỏi 4.3 4.3 4.2 4.2 Giữ phép lịch đặt câu hỏi Cánh diều tuổi thơ Ôn luyện Cánh diều tuổi thơ (Nghe-Viết) Cánh diều tuổi thơ Kể chuyện nghe, đọc Ôn luyện Ôn luyện (Nghe-Viết) Cánh diều tuổi thơ Tuổi ngựa Kể chuyện nghe, đọc Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Luyện tập miêu tả đồ vật Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Luyện tập miêu tả đồ vật Quan sát đồ vật Quan sát đồ vật Tổng kết cuối tuần Tuần 16 Thứ THỨ HAI 06/12 2010 Môn Chào cờ Tập đọc LT T Việt TĐ Chính tả Kể chuyện LT T Việt THỨ Tập đọc BA LT T Việt CT TĐ KC LT câu LT T Việt HĐTT THỨ LT câu NĂM TL văn LTVC TLV THỨ LTVC SÁU TLV TL văn SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Trong quán ăn “Ba cá bống” 4.2 4.2 4.3 4.3 Câu kể 4.3 4.3 4.2 4.2 Câu kể Kéo co Ôn luyện Kéo co (Nghe-Viết) Kéo co Kể chuyện chứng kiến tham gia Ôn luyện Ôn luyện (Nghe-Viết) Kéo co Trong quán ăn “Ba cá bống” Kể chuyện chứng kiến tham gia Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Luyện tập giới thiệu địa phương Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Luyện tập giới thiệu địa phương Luyện tập miêu tả đồ vật Luyện tập miêu tả đồ vật Tổng kết cuối tuần Tuần 17 Thứ THỨ HAI 13/12 2010 Môn Chào cờ Tiếng việt LT T Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt LT T Việt THỨ Tiếng việt BA LT T Việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt LT T Việt HĐTT THỨ Tiếng việt NĂM Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt THỨ Tiếng việt SÁU Tiếng việt Tiếng việt SHCT Lớp Tên dạy 4.2 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2 Sinh hoạt đầu tuần 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết 4.2 4.2 4.3 4.3 Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết 4.3 4.3 4.2 4.2 Kiểm tra cuối học kỳ I Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn luyện Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn luyện Ôn luyện Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn luyện ……………………………………………………………………………………… Kiểm tra cuối học kỳ I Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Ôn tập kiểm tra cuối học kỳ I Tiết Kiểm tra cuối học kỳ I Kiểm tra cuối học kỳ I Tổng kết cuối tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4 , Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4 , Lịch báo giảng tiếng việt lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay