Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc

22 147 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:36

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 31 / 10 / 2010-Ngày dạy: 01 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ông Trang thả diềuTuần 11 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc văn với giọng kể chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - Hiểu nội dung: Ca ngợi bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đỗ Trạng Nguyên 13 tuổi (Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh ý chí vượt khó gặp khó khăn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Nêu nhận xét kiểm tra kì I - Lắng nghe - Bài mới: Ông Trạng thả diều - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … lấy diều để chơi Đoạn 2: Tiếp theo đến … có chơi diều Đoạn 3: Tiếp theo đến … học trò thầy Đoạn 4: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải - Luyện đọc nhóm đôi nghĩa từ phần thích: trạng, kinh ngạc (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1, Tìm - Đọc bài, trả lời chi tiết nói lên tư chất thông minh Nguyễn Hiền (Học đến đâu hiểu đến đấy, trí nhớ lạ thường: thuộc hai mươi trang sách ngày mà có chơi diều) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Nguyễn - Đọc bài, trả lời Hiền ham học chịu khó nào? (Nhà nghèo, Hiền phải bỏ học ban ngày chăn trâu, Hiền đứng lớp nghe giảng nhờ Tối đến, đợi bạn học thuộc mượn bạn Sách Hiền lưng trâu, đèn vỏ trứng thả đom đóm vào Mỗi lần có kì thi,Hiền làm vào chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ) Vì cậu bé Nguyễn Hiền gọi “ Ông Trạng thả diều” (Vì Hiền đỗ Trạng Nguyên tuổi 13 cậu bé ham thích chơi diều) - Yêu cầu học sinh đọc thầm trả lời câu hỏi + Chốt lại: Câu tục ngữ “Có chí nên” - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Thầy phải kinh ngạc… vào trong.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Truyện đọc giúp em hiểu điều gì? (Muốn làm việc phải chăm chỉ, chịu khó) - Giáo dục: - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Có chí nên” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 31 / 10 / 2010-Ngày dạy: 02 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Đọc bài, trả lời - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Có chí nênTuần 11 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc câu tục ngữ với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi - Hiểu lời khuyên qua câu tục ngữ: Cần có ý chí, giữ vững mục tiêu chọn, không nản lòng gặp khó khăn (trả lời câu hỏi sgk) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Ông Trạng thả diều” Gọi học sinh - Đọc trả lời câu hỏi đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - Bài mới: Có chí nên Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Cho học sinh đọc câu tục ngữ, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích: nên, hành, lận, keo, cả, rã (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm câu tục ngữ xếp chúng thành nhóm Có nhóm: a) Khẳng định có ý chí định thành công (Câu 1, 4) b) Khuyên người ta giữ vững mục tiêu chọn (Câu 2, 5) c) Khuyên người ta không nản lòng gặp khó khăn (Câu 3, 6, 7) - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi (Câu c) - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi (Học sinh phải rèn luyện ý chí vượt khó, vượtsự lười biếng thân khắc phục thói quen xấu…) Nêu ví dụ - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc câu tục ngữ * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Tổ chức cho học sinh học thuộc lòng - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: “Truyền điện” ( Hỏi: Các câu tục ngữ khuyên điều gì?) - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “ Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 31 / 10 / 2010-Ngày dạy: 08 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Luyện theo nhóm đôi - Trình bày - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Đọc - Đọc cá nhân - Cả lớp chơi - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: “Vua tàu thủy” Bạch Thái BưởiTuần 12 (Tiết I/ Mục tiêu: - Biết đọc văn với giọng kể chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn 1) - Hiểu nội dung: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực ý chí vươn lên trở thành nhà kinh doanh tiếng (trả lời câu hỏi 1,2,4 sgk) - Học sinh khá, giỏi trả lời câu hỏi sgk - Giáo dục học sinh tinh thần vựơt khó học tập, sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Có chí nên”Gọi học sinh đọc - Đọc trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi - Lắng nghe - Bài mới: “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … cho ăn học Đoạn 2: Tiếp theo đến … không nản chí Đoạn 3: Tiếp theo đến … Trưng Nhị Đoạn 4: Phần lại - Hướng dẫn đọc đoạn, luyện đọc từ khó, câu dài, - Luyện đọc nhóm đôi giải nghĩa từ phần thích, giải thích thêm: người thời (minh hoạ tranh, ảnh) Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc to trước lớp Mời vài em đọc - Mỗi em đọc đoạn - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Bạch Thái - Đọc bài, trả lời Bưởi xuất thân nào? (… mồ côi cha từ nhỏ, phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong Được nhà họ Bạch nhận làm nuôi, đổi họ Bạch học) Trước mở công ti vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi làm công việc gì? (Ông làm thư kí cho hãng buôn, buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ,…) Những chi tiết chứng tỏ anh người có chí? (Có lúc trắng tay, không cò Bưởi không nản chí) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Bạch - Đọc bài, trả lời Thái Bưởi mở công ti vận tải đường thủy vào thời điểm nào? (Vào lúc tàu người Hoa độc chiếm đường sông miền Bắc) Bạch Thái Bưởi thắng cạnh tranh không ngang sức với nước nào? (Ông khơi dậy lòng tự hào dân tộc người Việt: cho người đến bến tàu diễn thuyết, kêu gọi hành khách với hiệu “Người ta tàu ta” Khách tàu ông ngày đông Nhiều chủ tàu người Hoa, người Pháp phải bán lại tàu cho ông Ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư trông nom) Em hiểu bậc kinh tế? (Người dành thắng lợi kinh doanh, chiến thương trường) Theo em, nhờ đâu Bạch Thái Bưởi thành công? (Nhờ có ý chí, nghị lực Có đầu óc tổ chức kinh doanh,…) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Bưởi mồ côi …không nản chí.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Qua tập đọc, em học điều Bạch Thái Bưởi? Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Vẽ trứng” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 31 / 10 / 2010-Ngày dạy: 09 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Vẽ trứngTuần 12 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc tên riêng nước (Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi, Vê-rô-ki-ô); bước đầu đọc diễn cảm lời thầy giáo (nhẹ nhàng, khuyên bảo ân cần) - Hiểu nội dung: Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành hoạ sĩ thiên tài (trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh tính kiên nhẫn học tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi”.Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Vẽ trứng Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … vẽ ý Đoạn 2: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1a (Từ đầu đến chán ngán) Hỏi: Vì ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô cảm thấy chán ngán? (Vì suốt mười ngày, cậu phải vẽ nhiều trứng) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1b (Tiếp theo đến vẽ ý) Hỏi: Thầy Vê-rô cho học trò vẽ để làm gì? (Để biết cách quan sát vật cách tỉ mỉ, miêu tả giấy vẽ xác) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt nào? (danh họa kiệt xuất, tác phẩm ông trưng bày nhiều bảo tàng lớn, niềm tự hào toàn nhân loại Ông nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kĩ sư, nhà bác học lớn thời đại Phục hưng) Theo em, nguyên nhân khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành họa sĩ tiếng? (…) Trong nguyên nhân trên, nguyên nhân quan trọng nhất? (Thiên tài tạo nên 1% khiếu bẩm sinh, 99% khổ công rèn luyện) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “ Thầy Vê-rô-ki-ô bảo: - Con đừng tưởng … vẽ ý.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Người tìm đường lên sao” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 07 / 11 / 2010-Ngày dạy: 15 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Người tìm đường lên saoTuần 13 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đọc tên riêng nước (Xi-ôn-cốp-xki); biết đọc phân biệt lời nhân vật lời dẫn câu chuyện - Hiểu nội dung: Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, thực thành công mơ ước tìm đường lên (Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh tính kiên nhẫn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Vẽ trứng” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Người tìm đường lên Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … bayđược Đoạn 2: Tiếp theo đến … tiết kiệm Đoạn 3: Tiếp theo đến … bay tới Đoạn 4: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Vài nhóm đọc - Lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc thầm bài; thảo luận nhóm trình bày: Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì? (được bay lên bầu trời) Ông kiên trì thực mơ ước nào? (sống kham khổ dành dụm tiền để mua sách dụng cụ thí nghiệm; Sa hoàng không ủng hộ, ông không nản chí mà kiên trì nghiên cứu thiết kế thành công tên lửa nhiều tầng-Phương tiện bay tới sao) Nguyên nhân giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công gì? (có mơ ước, có nghị lực, tâm thực mơ ước) Em đặt tên khác cho truyện (…) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki … hàng trăm lần” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyên giúp em hiểu điều gì? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Văn hay chữ tốt” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 07 / 11 / 2010-Ngày dạy: 16 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Đọc bài, thảo luận nhóm, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Văn hay chữ tốtTuần 13 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn - Hiểu nội dung: Ca ngợi tính kiên trì, tâm sửa chữ viết xấu để trở thành người viết chữ đẹp Cao Bá Quát ( Trả lời câu hỏi sgk) - Giáo dục học sinh tính kiên nhẫn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Người tìm đường lên ” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Văn hay chữ tốt Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … cháu xin sẵn lòng Đoạn 2: Tiếp theo đến … ông dốc sức luyện viết chữ cho đẹp Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vì Cao Bá Quát thường bị điểm kém? (Vì chữ viết xấu dù văn ông viết hay) Thái độ Cao Bá Quát nhận lời giúp bà cụ hàng xóm viết đơn? (Vui vẻ nói: Tưởng việc khó việc cháu xin sẵn lòng) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Sự việc làm cho Cao Bá Quát phải ân hận? (Lá đơn Cao Bá Quát chữ xấu quan không đọc nên thét lính đuổi bà cụ về, khiến bà cụ không giải nỗi oan) Cao Bá Quát chí luyện viết chữ nào? (Sáng sáng, ông cầm que vạch … làm mẫu, kiên trì luyện tập suốt năm trời) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Thuở học, Cao Bá Quát viết chữ xấu … cháu xin sẵn lòng.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện khuyên em điều gì? (Nếu kiên trì, tâm làm việc thành công) - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Chú đất Nung” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 14 / 11 / 2010-Ngày dạy: 22 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Chú đất nungTuần 14 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng số từ ngữ gợi tả, gợi cảm phân biệt lời người kể với lời nhân vật (chàng kị sĩ, ông Hòn Rấm, bé Đất) - Hiểu nội dung: Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khoẻ mạnh, làm nhiều việc có ích dám nung lửa đỏ (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Văn hay chữ tốt” Gọi học sinh đọc - Đọc trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi - Lắng nghe - Bài mới: Chú Đất Nung Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … lúc chăn trâu Đoạn 2: Tiếp theo đến … lọ thủy tinh Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải - Luyện đọc nhóm đôi nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc to trước lớp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Mỗi em đoạn - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Cu Chắt có - Đọc bài, trả lời đồ chơi nào? (Một chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa bảnh, nàng công chúa ngồi lầu son, bé đất) Đoạn ý nói gì? (Giới thiệu đồ chơi cu Chắt) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Chú bé đất đâu gặp chuyện gì? (Đất từ người cu Đất làm giây bẩn hết quần áo hai người bột Cu Chắt bỏ hai người bột vào lọ thủy tinh) Đoạn ý nói gì? (Chú bé đất hai người bột làm quen với nhau) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Vì bé Đất định trở thành Đất Nung? (…) Đoạn ý nói gì? (Chú bé Đất trở thành Đất Nung) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Ông Hòn Rấm cười bảo: - Sao mày … thành Đất Nung” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện muốn nói với điều gì? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Chú Đất Nung ( tiếp theo)” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 14 / 11 / 2010-Ngày dạy: 23 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Chú đất nung (Tiếp theo)Tuần 14 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời người kể với lời nhân vật (chàng kị sĩ, nàng công chúa, Đất Nung) - Hiểu nội dung: Chú Đất Nung nhờ dám nung lửa trở thành người hữu ích, cứu sống người khác (Trả lời câu hỏi 1, 2, Sgk) - Học sinh khá, giỏi trả lời câu hỏi Sgk - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Chú đất Nung” Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Chú đất Nung (tiếp theo) Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến … vào cống tìm công chúa Đoạn 2: Tiếp theo đến … chạy trốn Đoạn 3: Tiếp theo đến … phơi nắng cho se bột lại Đoạn 4: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm từ đầu đến nhũn chân tay, kể lại tai nạn hai người bột (Hai người bột sống lọ thủy tinh Chuột cạy nắp lọ tha nàng công chúa vào cống Chàng kị sĩ tìm nàng công chúa, bị chuột lừa vào cống hai người chạy trốn, thuyền lật, hai bị ngấm nước, nhũn chân tay) Đoạn ý nói gì? (Tai nạn hai người bột) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Đất Nung làm thấy hai người bột gặp nạn? (Đất Nung nhảy xuống nước,vớt họ lên bờ phơi nắng cho se bột lại) Vì Đất Nung nhảy xuống nước, cứu hai người bột? (Vì Đất Nung nung lửa, chịu nắng mưa nên không sợ nước, không sợ bị nhũn chân tay gặp nước hai người bột) Đoạn ý nói gì? (Đất Nung cứu hai người bột) - Yêu cầu học sinh đọc từ Hai người bột tỉnh dần đến hết Hỏi: Câu nói cộc tuếch Đất Nung cuối truyện có ý nghĩa gì? (…) - Yêu cầu học sinh đặt tên khác cho truyện - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Hai người bột tỉnh dần… lọ thủy tinh mà” - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Mỗi em đoạn - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Lắng nghe - Lần lượt nêu - Phát biểu - Lắng nghe - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện muốn nói với người điều gì? (Để trở thành người có ích phải biết rèn luyện , không sợ khó khăn) - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Cánh diều tuổi thơ” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 21 / 11 / 2010-Ngày dạy: 29 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Cánh diều tuồi thơTuần 15 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng vui, hồn nhiên; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn - Hiểu nội dung bài: Niềm vui sướng khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều đem lại cho lứa tuổi nhỏ (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Chú Đất Nung(tt)” Gọi học sinh đọc - Đọc trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi - Bài mới: Cánh diều tuổi thơ - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … sớm Đoạn 2: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải - Luyện đọc nhóm đôi nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc trả lời câu hỏi nhóm, - Đọc bài, trả lời trình bày: Tác giả chọn chi tiết để tả cánh điều? (…) Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ niềm vui lớn nào? (Các bạn hò hét thả diều thi, sung sưóng đến phát dại nhìn lên bầu trời) Trò chơi thả diều mang lại cho trẻ ước mơ đẹp nào? (…) - Yêu cầu học sinh đọc câu mở kết Hỏi: Qua câu mở kết bài, tác giả muốn nói điều cánh diều tuổi thơ? (Cánh diều khơi gợi mơ ước đẹp cho tuổi thơ - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Tuổi thơ nâng lên … sớm” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Trò chơi thả diều mang lại cho tuổi thơ gì? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Tuổi ngựa” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 21 / 11 / 2010-Ngày dạy: 30 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Tuổi ngựaTuần 15 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng vui, nhẹ nhàng; đọc nhịp thơ, bước đầu biết đọc với giọng có biểu cảm khổ thơ - Hiểu nội dung: Cậu bé tuổi Ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi yêu mẹ, đâu nhớ tìm đường với mẹ (trả lời câu hỏi 1,2,3,4; thuộc khoảng dòng thơ bài) - Học sinh khá, giỏi thực câu hỏi 5(Sgk) - Giáo dục học sinh yêu thương nhớ đến mẹ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Cánh diều tuổi thơ ”Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Tuổi ngựa Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh chia đoạn Đoạn 1: Khổ thơ Đoạn 2: Khổ thơ Đoạn 3: Khổ thơ Đoạn 4: Khổ thơ - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Bạn nhỏ tuổi gì? (Tuổi ngựa) Mẹ bảo tuổi tính nết nào? (Tuổi không chịu yên chỗ, tuổi thích đi) Đoạn ý nói gì? (Lời đối đáp hai mẹ cậu bé) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: “Ngựa con” theo gió rong chơi đâu? (qua miền trung du xanh ngắt, qua cao nguyên đất đỏ, rừng đại ngà đen triền núi đá “Ngưa con” mang cho mẹ gió trăm miền) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Điều hấp dẫn “ngưa con” cánh đồng hoa? (Màu sắc trắng lóa hoa mơ, hương thơm ngạt ngào hoa huệ, gió nắng xôn xao cánh đồng tràn ngập hoa cúc dại) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Trong khổ thơ cuối “ngựa con” nhắn nhủ mẹ điều gì? (Tuổi tuổi mẹ đừng buồn, dù xa cách núi rừng, cách sông biển, nhớ đường tìm với mẹ) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu khổ thơ - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm * Hướng dẫn học thuộc lòng thơ: - Hát - Đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - 1em đọc, lớp theo dõi - Phát biểu - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trả lời - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Học sinh đọc thuộc theo hướng dần giáo viên - Thi đọc thuộc theo nhóm - Thi đọc thuộc cá nhân Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Cậu bé có nét tính cách đáng yêu? (Thích bay nhảy yêu mẹ tìm đường với mẹ) - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Về nhà tiếp tục học thuộc lòng thơ Chuẩn bị “Kéo co” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 28 / 11 / 2010-Ngày dạy: 06 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Lắng nghe, đọc - Mỗi nhóm đọc - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Kéo coTuần 16 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi - Hiểu nội dung: Kéo co trò chơi thể tinh thần thượng võ dân tộc ta cần phát huy (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh yêu thích trò chơi dân gian II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Tuổi ngựa”Gọi học sinh đọc thuộc - Đọc trả lời câu hỏi lòng trả lời câu hỏi - Bài mới: Kéo co - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … bên thắng Đoạn 2: Tiếp theo đến … người xem hội Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải - Luyện đọc nhóm đôi nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài - Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc to trước lớp - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Qua phần đầu văn, em hiểu cách chơi kéo co nào? (phải có đội, số người đội thường nhau; thành viên đội ôm lưng nhau, hai người đứng đầu đội ngoắc tay vào thành viên đội nắm chung sợi dây thừng dài Kéo co phải đủ keo Mỗi đội kéo mạnh đội sau vạch ranh giới ngăn cách đội Đội kéo tuột đội ngã sang vùng đất đội nhiều keo thắng) - Yêu cầu học sinh đọc đoạn Thi giới thiệu cách chơi kéo co làng Hữu Trấp (…) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Cách chơi kéo co làng Tích Sơn có đặc biệt? (Cuộc thi trai tráng hai giáp làng Số lượng người bên không hạn chế Có giáp thua keo đầu, keo sau đàn ông giáp kéo đến đông hơn, chuyển bại thành thắng) Vì trò chơi kéo co vui? (Vì có đông người tham gia, không khí ganh đua sôi nổi; tiếng reo hò, khích lệ nhiều người xem) Ngoài kéo co, em biết trò chơi dân gian nào? (đấu vật, múa võ, đá cầu, đu bay, thổi cơm thi, chọi gà, đua thuyền, …) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Hội làng Hữu Trấp … người xem hội.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Bài văn nói lên điều gì? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị Trong quán ăn “Ba cá bống” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 28 / 11 / 2010-Ngày dạy: 07 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trong quán ăn “Ba cá bống” Tuần 16 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trình bày - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Biết đọc tên riêng nước (Bu-ra-ti-nô, Toóc-ti-la, Ba- ra-ba, Đu-rêma, A-li xa, A-di-li-ô); bước đầu đọc phân biệt rõ lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu nội dung: Chú bé người gỗ (Bu-ra-ti-nô) thông minh biết dùng mưu để chiến thắng kẻ ác tìm cách hại (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh qua nhân vật Bu-ra-ti-nô II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Kéo co ”Gọi học sinh đọc trả - Đọc trả lời câu hỏi lời câu hỏi - Bài mới: Trong quán ăn “ Ba cá bống - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … tống vào lò sưởi Đoạn 2: Tiếp theo đến … nhà bác Các-lô Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải - Luyện đọc nhóm đôi nghĩa từ phần thích, giải thích thêm: ngắn chùn chùn, thui thủi (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc to trước lớp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn giới thiệu truyện - Đọc bài, trả lời Hỏi: Bu-ra-ti-nô cần moi bí mật lão Ba-ra-ba? (Cần biết kho báu đâu) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Chú bé gỗ - Đọc bài, trả lời làm cách để buộc lão Ba-ra-ba phải nói điều bí mật? (Chú chui vào bình đất bàn ăn, ngồi im, đợi Ba-ra-ba uống rượu say, từ bình thét lên: Kho báu đâu nói ngay, khiến hai tên độc ác sợ xanh mặt tưởng lời ma quỷ nên nói bí mật) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Chú bé gỗ gặp điều nguy hiểm thoát thân nào? (Cáo A-li-sa mèo A-di-li-ô biết bé gỗ bình đất, báo với Ba-ba-ra để kiếm tiền Ba-ba-ra ném bình xuống sàn vỡ tan Bu-ra-ti-nô bò lỗm ngỗm mảnh bình Thừa dịp bọn ác há hốc mồm ngạc nhiên, lao ngoài) - Yêu cầu học sinh đọc lướt toàn bài, tìm hình ảnh, chi tiết truyện em cho ngộ nghỉnh lí thú.(…) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Cáo lễ phép…nhanh mũi tên.” - Cho học sinh luyện đọc đọc phân vai - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Em học nhân vật Dế Mèn? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Ôn tập kiểm tra cuối kì I” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 19 / 12 / 2010-Ngày dạy: 27 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Tên dạy: Rất nhiều mặt trăngTuần 18 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) lời người dẫn chuyện - Hiểu nội dung: Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Nhậ xét tiết Ôn tập kiểm tra cuối kì I - Lắng nghe - Bài mới: Rất nhiều mặt trăng - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … nhà vua Đoạn 2: Tiếp theo đến … vàng Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì? (Muốn có mặt trăng nói khỏi có mặt trăng ) Trước yêu cầu công chúa, nhà vua làm gì? (Cho vời tất vị đại thần, nhà khoa học để bàn cách lấy mặt trăng cho công chúa) Các vị đại thần nhà khoa học nói với nhà vua nào? (Vì mặt trăng xa to gấp hàng nghìn lần đất nước nhà vua) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Cách nghĩ có khác với vị đại thần nhà khoa học? (…) Tìm chi tiết cho thấy cách nghĩ cô công chúa nhỏ mặt trăng khác cách nghĩ người lớn (…) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Sau biết công chúa muốn có “mặt trăng”, làm gì? (đến gặp thợ kim hoàn, đặt mặt trăng vàng lớn móng tay công chúa, cho mặt trang vào sợi dây chuyền vàng để công chúa đeo vào cổ) Thái độ công chúa thề nhận quà? (Công chúa thấy mặt trăng vui sướng khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Thế hề…bằng vàng rồi.” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Em thích nhân vật truyện? Vì sao? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Rất nhiều mặt trăng ( tt )” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP ĐỌC Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 - Luyện đọc nhóm đôi - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - Đọc bài, trả lời - Đọc bài, trình bày - Đọc bài, trả lời - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe Ngày dạy: 28 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Rất nhiều mặt trăng (Tiếp theo)Tuần 18 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật lời người dẫn chuyện - Hiểu nội dung: Cách nghĩ trẻ em đồ chơi vật xung quanh ngộ nghĩnh, đáng yêu (Trả lời câu hỏi Sgk) - Giáo dục học sinh lòng yêu thiên nhiên, kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Hát - Kiểm tra “Rất nhiều mặt trăng ” Gọi học sinh - Đọc trả lời câu hỏi đọc trả lời câu hỏi - Bài mới: Rất nhiều mặt trăng (Tiếp theo) - Lắng nghe Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh luyện đọc: - Gọi học sinh đọc - 1em đọc, lớp theo dõi - Yêu cầu học sinh chia đoạn - Phát biểu Đoạn 1: Từ đầu đến … bó tay Đoạn 2: Tiếp theo đến … dây chuyền cổ Đoạn 3: Phần lại - Cho học sinh đọc đoạn, luyện đọc từ khó, giải - Luyện đọc nhóm đôi nghĩa từ phần thích (minh hoạ tranh, ảnh) Hướng dẫn đọc câu dài Cho học sinh luyện đọc theo cặp - Đọc to trước lớp Mời 1, nhóm đọc theo vai - Đọc mẫu diễn cảm - Lắng nghe * Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn Hỏi: Nhà vua lo - Đọc bài, trả lời lắng điều gì? ( Đêm mặt trăng sáng vằng vặc bầu trời, nêu công chúa thấy mặt trăng thật, nhận mặt trăng đeo cổ giả, ốm trở lại) Nhà vua cho vời vị thần nhà khoa học để làm gì? (Để nghĩ cách làm cho công chúa nhìn thấy mặt trăng) Vì lần nửa vị thần nhà khoa học lại không giúp nhà vua? (Vì mặt trăng xa to, tỏa sáng rộng nên cách làm cho công chúa không thấy được) - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn lại Hỏi: Chú - Đọc bài, trả lời đặt câu hỏi với công chúa hai mặt trăng để làm gì? (Chú muốn dò hỏi công chúa nghĩ thấy mặt trăng chiếu sáng bầu trời, mặt trăng nằm cổ công chúa) Công chúa trả lời nào? ( Khi ta …mọi thứ vậy) Cách giải thích cô công chúa nói lên điều gì? (Ý c) - Cho học sinh nêu nội dung Hoạt động 3: Luyện tập-Thực hành * Mời học sinh nối tiếp đọc đoạn * Hướng dẫn lớp đọc diễn cảm: - Đọc mẫu đoạn: “Làm …đã ngủ” - Cho học sinh luyện đọc - Gọi 1-2 nhóm đọc - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện giúp em hiểu điều ? Em thích nhân vật truyện ? - Giáo dục - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Bốn anh tài” - Phát biểu - Lắng nghe - học sinh đọc nối tiếp - Mỗi nhóm 3em - Thi đọc đoạn, - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay