Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 11 đến 16

23 166 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:36

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 02 - 04 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập động từ Tuần 11 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ (đã, đang, sắp) - Nhận biết sử dụng từ qua tập thực hành (1,2,3) sgk - Học sinh khá, giỏi biết đặt câu có sử dụng từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Động từ” Thế động từ? Em đặt câu có động từ - Bài mới: Luyện tập động từ Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc thầm câu văn, gạch chân động từ bổ sung ý nghĩa - Gọi học sinh phát biểu - Chốt lại: a) Trời ấm, lại pha lành lạnh Tết đến (Từ “sắp” bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến Nó cho biết việc diễn thời gian gần) b) Rặng đào trút hết (Từ “đã” bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút Nó cho biết việc hoàn thành rồi) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại câu văn, thơ; điền vào ô trống cho hợp nghĩa - Chốt lại: a) b) đã, đang, - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập 3: - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe - Vài em đọc - Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung mẫu chuyện - em đọc vui “Đãng trí” - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm - Hoạt động cá nhân - Gọi học sinh lên bảng làm - Thực bảng lớp - Hỏi tính khôi hài truyện vui: Truyện đáng - Trả lời cười chỗ nào? - Yêu cầu học sinh chữa bài: đang, (bỏ đang), - Làm vào Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Những từ thường bổ sung ý nghĩa thời - Vài em trả lời cá nhân gian cho động từ? - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Tính từ ” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 04 - 05 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Tính từ Tuần 11 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động trạng thái, … (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết tính từ đoạn văn ngắn (đoạn a đoạn b, tập1, mục III), đặt câu có dùng tính từ (bài tập2) - Học sinh khá, giỏi thực toàn tập1 (mục III) - Giáo dục gương giản dị Bác Hồ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng phụ kẻ sẵn tập2 ( Nhận xét ) 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Luyện tập động từ” Thế động từ? Những từ thường bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ? - Bài mới: Tính từ Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1, 2: - Yêu cầu học sinh đọc nội dung tập1 - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện Cậu học sinh Ac-boa; tìm mẩu truyện miêu tả đặc điểm người, vật - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Chốt lại: Những từ miêu tả đặc điểm, tính chất gọi tính từ a) Tính từ, Tư chất cậu bé Lu-i: chăm chỉ, giỏi b) Màu sắc vật: Những cầu (trắng phau), mái tóc thầy Rơ-nê (xám) c) Hình dáng, kích thước đặc điểm khác vật: Thị trấn (nhỏ), vườn nho (con con), nhà (nhỏ bé, cổ kính), dòng sông (hiền hòa), da thầy Rơ-nê (nhăn nheo) * Bài tập 3: - Yêu cầu học sinh đọc nội dung tập - Gọi đọc nhẩm đọc lại câu hỏi trả lời - Chốt lại: Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ “đi lại” - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập (ý a, b) - Yêu cầu học sinh nhẩm đọc tìm gạch chân tính từ có đoạn văn - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Các tính từ: a) gầy gò, cao, sáng, thưa, cũ, cao, trắng, nhanh nhẹn, điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng b) quang, bóng, xám, trắng, xanh, dài, hồng, to tướng, ít, dài, mảnh - Gọi học sinh đọc lại hoàn chỉnh * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu Nhắc học sinh: + Đặt nhanh câu theo yêu cầu a b + Với yêu cầu a, cần đặt câu với tính từ đặc điểm, tính tình (ngoan, hư, hiền dịu, chăm chỉ, lười biếng, …), tư chất (thông minh, giỏi giang, khôn ngoan,…), vẻ mặt (xinh đẹp, tươi tỉnh, ủ rũ, …), hình dáng (cao, gầy, to, béo, lùn, thấp,…) Với yêu cầu b, cần đặt câu với tính từ miêu tả màu sắc, hình dáng, kích thước, đặc điểm khác vật - Yêu cầu làm vào - Mời học sinh đọc câu đặt Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Thi đua tiếp sức (Đặt câu có sử dụng tính từ tả ngoại hình bạn mình) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực” - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Lắng nghe - Vài em đọc - em đọc - Hoạt động cá nhân - Thực bảng lớp - Lắng nghe - Vài em đọc - em đọc - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Trình bày - Thực bảng lớp - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 09 - 11 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực Tuần 12 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ (kể tục ngữ, từ Hán Việt) nói ý chí, nghị lực người; bước đầu biết xếp từ Hán Việt (có tiếng chí) theo hai nhóm nghĩa (bài tập 1) - Hiểu nghĩa từ nghị lực (bài tập 2); điền số từ (nói ý chí, nghị lực) vào chổ trống đoạn văn (bài tập 3); hiểu ý nghĩa chung số câu tục ngữ theo chủ điểm học (bài tập 4) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Tính từ” Thế tính từ? Em đặt câu có tính từ tính từ - Bài mới: Mở rộng vốn từ : Ý chí-Nghị lực Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc thầm từ; tìm hiểu nghĩa xếp chúng vào hai nhóm từ - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: + Chí có nghĩa rất, (biểu thị mức độ cao nhất): chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí công + Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp: ý chí, chí khí, chí hướng, chí * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm cá nhân - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Thảo luận nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Làm cá nhân - Trình bày - Lắng nghe a) Làm việc liên tục, bền bỉ nghĩa từ kiên trì b) Chắc chắn, bền vững, khó phá nghĩa từ kiên cố c) Có tình cảm chân tình, sâu sắc nghĩa từ chí tình, chí nghĩa * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Nhắc học sinh cần điền từ cho vào chỗ trống cho hợp nghĩa - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm cá nhân - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Thứ tự cần điền nghị lực, nản chí, Quyết tâm, kiên nhẫn, chí, nguyện vọng - Gọi học sinh đọc lại * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm lại câu tục ngữ, tìm hiểu lời khuyên câu tục ngữ - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức (Gian nan, vất vả thử thách người, giúp người vững vàng, cứng cỏi hơn) b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan (Những người từ tay trắng mà làm nên nghiệp đáng kính trọng, khâm phục) c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho (Phải vất vả có nhàn, có thành đạt) Hoạt động 3: Củng cố - Trò chơi: Giải ô chữ kì diệu - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Tính từ (tt)” - em đọc - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Thực bảng lớp - Làm vào - Vài em đọc - em đọc - Thảo luận lớp - Thực bảng lớp - Lắng nghe - Làm vào - Vài em đọc - Thi theo dãy bàn - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 11 - 12 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Tính từ (Tiếp theo) Tuần 12 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (bài tập 1, mục III) - Bước đầu tìm số từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất tập đặt câu với từ tìm (bài tập 2, tập 3, mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn câu phần Nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Mở rộng vốn từ : Ý chí Nghị lực” Em tìm từ có tiếng “chí” có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp - Bài mới: Tính từ (tt) Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm cá nhân - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Tờ giấy trắng- Mức độ trung bình (tính từ trắng) b) Tờ giấy trăng trắng- Mức độ thấp (từ láy trăng trắng) c) Tờ giấy trắng tinh- Mức độ cao (từ ghép từ trắng tinh) - Kết luận: Mức độ, đặc điểm tờ giấy thể cách tạo từ ghép (trắng tinh) từ láy (trăng trắng) từ tính từ (trắng) cho * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm cá nhân - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Ý nghĩa mức độ thể cách: + Thêm từ vào trước tính từ trắng (rất trắng) + Tạo phép so sánh với từ hơn, (trắng hơn, trắng nhất) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm theo nhóm đôi - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Thứ từ cần điền: thơm đậm, ngọt, xa, - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - em đọc - Làm vào - Trình bày - Lắng nghe - Vài em đọc - em đọc - Thảo luận nhóm đôi - Thực bảng lớp - Lắng nghe thơm lắm, ngà, trắng ngọc, trắng ngà ngọc, đẹp hơn, lộng lẫy hơn, tinh khiết * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm theo nhóm đôi: Tạo từ (từ láy, từ ghép); thêm (rất, lắm); tạo phép so sánh - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Đỏ: đo đỏ, đỏ rực, đỏ, đỏ son, … b) Cao: cao cao, cao vút, cao, cao núi, … c) Vui: vui vui, vui mừng, vui lắm, vui nhất, … * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu - Gọi học sinh trình bày Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Ai nhanh hơn( Yêu cầu học sinh tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm: đỏ, cao, vui) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực” - em đọc - Thảo luận nhóm đôi - Phát biểu - Lắng nghe - Làm vào - em đọc - Làm vào - em đọc - Thi đội - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 07 / 11 / 2010 Ngày dạy: 16 - 18 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực Tuần 13 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ nói ý chí, nghị lực người; bước đầu biết tìm từ (bài tập 1), đặt câu (bài tập 2), viết đoạn văn ngắn (bài tập 3) có sử dụng từ ngữ hướng vào chủ điểm học - Giáo dục HS có ý chí, nghị lực học tập sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức bài“Tính từ”.Thế tính từ? Em tìm số tính từ - Bài mới: Mở rộng vốn từ : Ý chí -Nghị lực Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, trao đổi làm - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Các từ nói lên ý chí, nghị lực người: chí, tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, vững chí, kiên nhẫn, kiên quyết, bền bĩ, bền gan, kiên trì, … b) Từ nêu lên thử thách ý chí, nghị lực người: gian khổ, gian khó, gian nan, gian truân, chông gai, khó khăn, gian lao, thử thách, … * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ vừa tìm tập - Mời học sinh trình bày - Nhận xét * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh viết đoạn văn nói người có ý chí, nghị lực nên vượt qua nhiều thử thách, đạt thành công - Mời học sinh trình bày Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua: Ai nhanh ( Yêu cầu học sinh tìm từ nói lên ý chí, nghị lực người ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Câu hỏi dấu chấm hỏi” - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Trao đổi em bàn - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Làm vào - Đọc trước lớp - Lắng nghe - em đọc - Làm vào - Đọc trước lớp - Vài em phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 07 / 11 / 2010 Ngày dạy: 18 - 19 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu hỏi dấu chấm hỏi Tuần 13 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu tác dụng câu hỏi dấu hiệu để nhận biết chúng (nội dung ghi nhớ) - Xác định câu hỏi văn (bài tập 1, mục III); bước đầu biết đặt câu hỏi để trao đổi theo nội dung, yêu cầu cho trước (bài tập 2, tập 3) - Học sinh khá, giỏi đặt câu hỏi để tự hỏi theo 2, nội dung khác - Học sinh có ý thức sử dụng dấu câu viết II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Kẻ sẵn tập 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Mở rộng vốn từ: Ý chíNghị lực” Em tìm từ nói lên ý chí nghị lực - Bài mới: Câu hỏi dấu chấm hỏi Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm tập đọc Người tìm đường lên sao, tìm câu hỏi - Mời học sinh trình bày * Bài tập 2, 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, làm vào bảng Câu hỏi Của Vì bóng cánh mà bay được? Cậu làm mà mua nhiều sách dụng cụ thí nghiệm thế? Xi- ôncốp-xki Một người bạn Hỏi Tự hỏi Xi- ôncốp-xki Câu hỏi Từ Dấu chấm hỏi Để hỏi Từ nghi vấn … mẹ … mẹ … hỏi Cương … hỏi Cương … Bác Hồ Hỏi bác Lê có…không Bài: Hai bàn tay - Anh có yêu nước không? - em đọc - Gạch chân - Trình bày - em đọc - Làm bảng lớp Dấu hiệu Bài:Thưa chuyện với mẹ - Con vừa bảo gì? - Ai xui thế? - Lắng nghe Từ - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay làm vào bảng Câu hỏi - Hát - học sinh trả lời - em đọc - em đọc - Làm bảng lớp - Anh giữ bí mật không? - Anh có muốn với không? - Nhưng lấy đâu tiền? - Anh với chứ? … Bác Hồ Hỏi bác Lê có…không … Bác Hồ Hỏi bác Lê có…không … Bác Lê Hỏi bác Hồ đâu … Bác Hồ Hỏi bác Lê * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm Văn hay chữ tốt, tìm câu đặt câu hỏi để trao đổi với bạn bàn nội dung liên quan đến câu - Mời học sinh trình bày trước lớp * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh tự đặt câu hỏi tự hỏi - Mời học sinh trình bày trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Em nêu tác dụng dấu hiệu nhận biết câu hỏi? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập câu hỏi” - em đọc - Thảo luận nhóm đôi - Làm - Trình bày - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày - Trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 14 / 11 / 2010 Ngày dạy: 23 - 25 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập câu hỏi Tuần 14 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Đặt câu hỏi cho phận xác định câu (bài tập 1) ; nhận biết số từ nghi vấn đặt câu hỏi với từ nghi vấn (bài tập 2, tập 3, tập 4) ; - Bước đầu nhận biết dạng câu có từ nghi vấn không dùng để hỏi (bài tập 5) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Câu hỏi dấu chấm hỏi” - Hát - học sinh trả lời Câu hỏi dùng để làm gì? Nhận biết câu hỏi nhờ dấu hiệu nào? - Bài mới: Luyện tập câu hỏi Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, tìm phận in đậm (abác cần trục b- rủ ôn cũ c- lúc đông vui d-ngoài chân đê) - Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm đôi, đặt câu hỏi cho phận in đậm vừa tìm - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Hăng hái khỏe ai? b) Trước học, chúng em thường làm gì? c) Bến cảng nào? d) Bọn trẻ xóm em hay thả diều đâu? - Yêu cầu học sinh nêu cách đặt câu khác Ví dụ: Ai hăng hái nhất? Hăng hái ai? * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ: ai, gì, làm gì, nào, sao, bao giờ, đâu - Mời học sinh trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, tìm từ nghi vấn câu hỏi (a- có phải…không b- phải không c- à) - Mời học sinh trình bày * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ nghi vấn vừa tìm tập - Mời học sinh trình bày * Bài tập 5: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, tìm câu câu hỏi - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Câu câu hỏi là: c) Hãy cho biết bạn thích trò chơi d) Tử xem khéo tay Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua: Đặt câu (Chia lớp theo dãy bàn thi đua đặt câu hỏi) - Lắng nghe - em đọc - Gạch chân - Thảo luận - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - em đọc - Hoạt động cá nhân - Thực bảng lớp - em đọc - Làm vào - Vài em đọc - em đọc - Làm vào - Vài em đọc - Lắng nghe - Thi đội - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Dùng câu hỏi vào mục đích khác” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 14 / 11 / 2010 Ngày dạy: 25 - 26 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Dùng câu hỏi vào mục đích khác Tuần 14 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết số tác dụng phụ câu hỏi (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết tác dụng câu hỏi (bài tập 1) : bước đầu biết dùng câu hỏi để thể thái độ khen, chê, khẳng định, phủ định yêu cầu, mong muốn tình cụ thể (bài tập 2, mục III) - Học sinh khá, giỏi nêu vài tình dùng câu hỏi vào mục đích khác (bài tập 3, mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Luyện tập câu hỏi” Câu hỏi dùng để làm gì? Em đặt câu hỏi để tự hỏi Câu hỏi thường có từ nghi vấn nào? - Bài mới: Dùng câu hỏi vào mục đích khác Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1.2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc đoạn đối thoại ông Hòn Rấm với cu Đất truyện Chú Đất Nung, tìm câu hỏi đoạn văn phân tích: a) Câu hỏi: Sao mày nhát thế? Không dùng để hỏi điều chưa biết, mà để chê cu Đất b) Câu hỏi: Chứ sao? Không dùng để hỏi, mà để khẳng định đất nung lửa * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu lớp đọc thầm, tìm câu hỏi; xác định mục - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Lắng nghe, làm - Trình bày - em đọc - Hoạt động nhóm đôi đích dùng câu hỏi này; trình bày - Chốt lại: Câu hỏi: Các cháu nói nhỏ không? Không dùng để hỏi, mà để yêu cầu cháu nói nhỏ - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập câu a, b, c, d - Yêu cầu lớp đọc thầm câu hỏi; xác định mục đích dùng câu hỏi này; trình bày - Chốt lại: a) Dùng để bảo nín khóc (thể yêu cầu) b) Dùng để thể ý chê trách c) Dùng để chê em vẽ ngựa không giống d) Dùng để nhờ cậy giúp đỡ * Bài tập 2: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập tình a, b, c, d - Yêu cầu lớp đọc thầm, đặt câu hỏi phù hợp với tình huống; trình bày - Nhận xét, kết luận câu hỏi Ví dụ: a) Bạn chờ hết sinh hoạt nói chuyện không? b) Sao nhà bạn sẽ, ngăn nắp thế? c) Bài toán không khó làm phép nhân sai, lú lẫn thế? d) Chơi diều thích chứ? * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu nêu tình dùng câu hỏi để: + Tỏ thái độ khen, chê + Khẳng định, phủ định + Thể yêu cầu, mong muốn - Mời học sinh trình bày Hoạt động 4: Củng cố - Thi đua: Đặt câu hỏi ( Cho học sinh xem tranh đặt câu hỏi) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi” - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - em đọc - Hoạt động cá nhân - Phát biểu - Lắng nghe - Làm vào - em đọc - Làm vào - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Lắng nghe - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Thi đội - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 30 / 11 - 02 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Tuần 15 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết thêm số đồ chơi, trò chơi (bài tập 1, tập 2) ; phân biệt đồ chơi có lợi đồ chơi có hại (bài tập3); nêu vài từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ người tham gia trò chơi (bài tập 4) - Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn bảo quản đồ chơi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Dùng câu hỏi vào mục đích khác” Câu hỏi dùng vào mục đích khác? - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh thảo luận; nói đủ, tên đồ chơi, trò chơi tranh; trình bày - Chốt lại: Tranh 1: đồ chơi (diều), trò chơi (thả diều) Tranh 2: đồ chơi (đầu sư tử, đàn gió, đèn ông sao), trò chơi (múa sư tử, rước đèn) Tranh 3: đồ chơi (dây thừng, búp bê, xếp hình nhà cửa, đồ chơi nấu bếp), trò chơi (nhảy dây, cho búp bê ăn, xếp hình nhà cửa,thổi cơm) Tranh 4: đồ chơi (màn hình, xếp hình), trò chơi (trò chơi điện tử, lắp ghép hình) Tranh 5: đồ chơi (dây thừng), trò chơi (kéo co) Tranh 6: đồ chơi (khăn bịt mắt), trò chơi (bịt mắt bắt dê) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh kể tên trò chơi dân gian, đại - Mời học sinh trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh xếp trò chơi, đồ chơi thành - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Thảo luận nhóm - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Lắng nghe - Trình bày - em đọc - Thảo luận nhóm đôi nhóm: + Trò chơi bạn trai thường ưa thích + Trò chơi bạn gái thường ưa thích + Trò chơi bạn trai, bạn gái ưa thích - Yêu cầu học sinh nêu: + Trò chơi, đồ chơi có ích (Có ích nào?) + Trò chơi, đồ chơi có hại (Có hại nào?) * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh tìm nêu từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ người tham gia trò chơi - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: hăng say, thú vị, hào hứng, ham thích, mê, đam mê, say sưa, thích, thích thú Hoạt động 3: Củng cố - Tổ chức cho học sinh thi nói tên đồ chơi-trò chơi - Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn đồ chơi - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Giữ phép lịch đặt câu hỏi” - Thực bảng lớp - Trả lời - Làm vào - em đọc - Làm vào nháp - Phát biểu - Lắng nghe - Vài em thi cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 02 - 03 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Giữ phép lịch đặt câu hỏi Tuần 15 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm phép lịch hỏi chuyện người khác: biết thưa gửi, xưng hô phù hợp với quan hệ người hỏi; tránh câu hỏi tò mò làm phiền lòng người khác (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết quan hệ nhân vật, tính cách nhân vật qua lời đối đáp (bài tập 1, tập mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn tập phần nhận xét 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Mở rộng vốn từ: Đồ chơiTrò chơi” Yêu cầu HS nêu tên đồ chơi trò - Hát - học sinh trả lời chơi mà em biết - Bài mới: Giữ phép lịch đặt câu hỏi Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm khổ thơ; tìm câu hỏi (Mẹ ơi, tuổi gì?), từ ngữ câu hỏi thể thái độ lễ phép người (Lời gọi: Mẹ ơi) - Mời học sinh trình bày * Bài tập 2: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đặt câu hỏi sở thích (về ăn mặc, vui chơi, giải trí): a) Với cô giáo thầy giáo b) Với bạn em - Mời học sinh trình bày - Nhận xét, kết luận câu hỏi * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi (Để giữ lịch cần tránh câu hỏi tò mò làm phiền lòng, phật ý người khác.Ví dụ: Thưa cô, lúc cô mặc áo xanh ạ? Sao bạn đeo cặp cũ thế?); trình bày - Nhận xét Khen học sinh đặt câu hỏi lịch - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm, trả lời câu hỏi - Chốt lại: a) Giữa hai nhân vật quan hệ thầy trò: Thầy Rơ-nê hỏi Lu-i ân cần, trìu mến chứng tỏ thầy yêu học trò Lu-i Pa-xtơ trả lời thầy lễ phép cho thấy cậu đứa trẻ ngoan, biết kính trọng thầy giáo b) Giữa hai nhân vật quan hệ thù địch: Tên sĩ quan phát xít hỏi hách dịch, xấc xược Cậu bé trả lời trống không cậu căm ghét, khinh bỉ tên xâm lược * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh tìm đọc câu hỏi bạn nhỏ truyện Các em nhỏ cụ già So sánh câu hỏi đoạn văn; trình bày - Chốt lại: a) Câu bạn hỏi cụ già: Thưa cụ, chúng cháu có - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày - em đọc - Lắng nghe - Chơi trò chơi “Đố bạn” - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - Vài em đọc - em đọc - Lần lượt trả lời - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe thể giúp cụ không ạ? (thích hợp-thể thái độ tế nhị, thông cảm, sẵn lòng giúp đỡ cụ già bạn b) câu hỏi bạn tự hỏi câu hỏi tò mò chưa thật tế nhị Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Làm để giữ phép lịch hỏi - Trả lời chuyện người khác? Nhắc học sinh có ý thức nói, hỏi người khác - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Mở rộng - Lắng nghe vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 07 - 09 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Tuần 16 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết dựa vào mục đích, tác dụng để phân loại số trò chơi quen thuộc (bài tập 1) - Tìm vài thành ngữ, tục ngữ có nghĩa cho trước liên quan đến chủ điểm (bài tập 2) Bước đầu biết sử dụng vài thành ngữ, tục ngữ tập tình cụ thể (bài tập 3) - Giáo dục biết bảo quản dồ chơi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn tập 2, phiếu tập 1, 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Giữ phép lịch đặt câu hỏi” Hỏi : Khi hỏi chuyện người khác, muốn giữ phép lịch cần phải ý điều gì? - Bài mới: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh phân loại số trò chơi vào nhóm - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Các trò chơi rèn: - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Làm việc nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe + Rèn luyện sức mạnh: kéo co, vật + Rèn luyện khéo léo: nhảy dây, lò cò, đá cầu + Rèn luyện trí tuệ: ô ăn quan, cờ tướng, xếp hình * Bài tập 2: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh chọn thành ngữ, tục ngữ ứng với nghĩa tập - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: + Chơi với lửa: Làm việc nguy hiểm + Chơi diều đứt dây: Mất trắng tay + Chơi dao có ngày đứt tay: Liều lĩnh gặp tai hoạ + Ở chọn nơi, chơi chọn bạn: Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống * Bài tập 3: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh chọn thành ngữ, tục ngữ thích hợp để khuyên bạn - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Ở chọn nơi, chơi chọn bạn b) Chơi dao có ngày đứt tay Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Thi đua: Ai nhanh (Yêu cầu học sinh tìm tên trò chơi rèn khéo léo) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Câu kể” - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Làm vào - Phát biểu - Lắng nghe - Vài em trả lời cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 09 - 10 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu kể Tuần 16 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu câu kể, tác dụng câu kể (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể đoạn văn (bài tập 1,mục III); biết đặt vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến (bài tập 2) - Học sinh biết sử dung câu kể II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Mở rộng vốn từ: Đồ chơiTrò chơi” - Bài mới: Câu kể Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1, 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập 1, - Yêu cầu học sinh nêu nhận xét - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Câu in đậm đoạn văn câu hỏi điều chưa biết Cuối câu có dấu chấm hỏi Các câu lại dùng để giới thiệu Bu-ra-ti-nô, miêu tả Bu-ra-ti-nô,kể lại việc liên quan đến Bu-ra-ti-nô cuối câu có dấu chấm) * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm câu kể, xác định: Chúng dùng để làm gì? - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Câu 1: Ba-ra-ba uống rượu say (Kể Ba-ra-ba) Câu 2: Vừa hơ râu, lão vừa nói:(Kể Ba-ra-ba) Câu 3: Bắt thằng người gỗ, ta tống vào lò sưởi (nêu suy nghĩ Ba-ra-ba) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn văn, tìm câu kể; xác định: Chúng dùng để làm gì? - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Câu: Chiều chiều … thả diều thi (Kể việc) Câu: Cánh diều … cánh bướm (Tả cánh diều) Câu: Chúng … nhìn lên trời (Kể việc nói lên tình cảm) Câu: Tiếng sáo … trầm bổng (Tả tiếng sáo diều) Câu: Sáo đơn … sớm (Nêu ý kiến, nhận định) * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đặt câu: a Kể việc em làm ngày sau em học Hoạt động Trò - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - em đọc - Hoạt động cá nhân - Thực bảng lớp - Lắng nghe - em đọc - Làm vào b Tả bút em dùng c Trình bày ý kiến em tình bạn d Nói lên niềm vui em nhận điểm tốt - Gọi học sinh trình bày - Đọc Hoạt động 4: Củng cố - Treo tranh, yêu cầu học sinh nhìn tranh thi nói - Thi cá nhân câu kể (Đại diện dãy thi đua) - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Ôn tập - Lắng nghe kiểm tra cuối kì I” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 28 - 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Câu kể: Ai làm gì? Tuần 18 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm cấu tạo câu kể Ai làm gì? (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn xác định chủ ngữ vị ngữ câu (bài tập 1, tập 2, mục III); viết đoạn văn kể việc làm có dùng câu kể Ai làm gì? (bài tập 3, mục III) - Học sinh có ý thức vận dụng câu kể sáng tạo nói viết II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu nhận xét tiết kiểm tra cuối kì I - Bài mới: Câu kể: Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 2: - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn, tìm từ - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Chỉ hoạt động: đánh trâu cày, nhặt cỏ đốt lá, bắc bếp thổi cơm, tra ngô, ngủ khì lưng mẹ, sủa om rừng b) Chỉ người vật hoạt động: người lớn, cụ già, bé, bà mẹ, em bé, lũ chó - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - em đọc - Hoạt động cá nhân - Trình bày - Lắng nghe * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu đặt câu hỏi theo mẫu - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: a) Cho từ ngữ hoạt động: Người lớn làm gì? Các cụ già làm gì? Mấy bé làm gì? Các bà mẹ làm gì? Các em bé làm gì? Lũ chó làm gì? b) Cho từ ngữ người vật hoạt động: Ai đánh trâu cày? Ai nhặt cỏ, đốt lá? Ai bắc bếp thổi cơm? Ai tra ngô? Ai ngủ khì lưng mẹ? Con sủa om rừng? - Viết sơ đồ phân tích câu kể Ai làm gì? - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1, 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn văn, tìm câu kể Ai làm gì? Tìm chủ nhữ, vị ngữ câu kể - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Các câu kể là: Cha/ làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân Mẹ/ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo gác bếp để gieo cấy mùa sau Chị tôi/ đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp làm vào vở: Viết đoạn văn kể công việc buổi sáng em Chỉ câu câu kể Ai làm gì? - Mời học sinh trình bày Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Đặt câu theo tranh (Hỏi: Tranh vẽ cảnh gì? Tổ chức thực theo dãy bàn) - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Vị ngữ câu kể Ai làm gì?” - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe - Quan sát - em đọc - em đọc - Hoạt động cá nhân (gạch chân) - Thực bảng lớp - Lắng nghe - em đọc - Làm vào - Vài em đọc làm - Thi đua cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: : 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 - 31 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Vị ngữ câu kể Ai làm gì? Tuần 18 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - HS nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai làm gì? (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai làm gì? theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập (mục III) - Học sinh khá, giỏi nói câu kể Ai làm gì? Tả hoạt động nhân vật tranh (bài tập 3, mục III) - Học sinh biết vận dụng câu kể Ai làm gì? II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức “Câu kể Ai làm gì?” Câu kể Ai làm có phận nào? Hãy đặt câu kể - Bài mới: Vị ngữ câu kể Ai làm gì? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đoạn văn yêu cầu phần Nhận xét - Yêu cầu học sinh thực hành yêu cầu1, 2: Các câu kể đoạn văn, xác định vị ngữ: Hàng trăm voi tiến bãi Người buôn làng kéo nườm nượp Mấy anh niên khua chiêng rộn ràng 3) Nêu ý nghĩa vị ngữ nêu hoạt động người, vật câu 4) Hỏi: Vị ngữ câu kể từ ngữ tạo thành? [ý b Do động từ từ kèm theo (cụm động từ) tạo thành] - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn tìm câu kể Ai làm gì? Xác định vị ngữ câu vừa tìm - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Các câu kể là: Thanh niên đeo gùi vào rừng Phụ nữ giặt giũ bên giếng nước Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn Các cụ già chụm đầu bên - Hát - học sinh trả lời - Lắng nghe - em đọc - Lắng nghe - Hoạt động cá nhân - Làm vào - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe ché rượu cần Các bà, chị sửa soạn khung cửi * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm từ ngữ nối từ để có câu kể Ai làm gì? - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Đàn có trắng - bay lượn cánh đồng Bà em - kể chuyện cổ tích Bộ đội - giúp dân gặt lúa * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp nhìn vào tranh, đặt câu đến câu kể Ai làm gì? - Mời học sinh trình bày - Nhận xét, kết luận câu Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ghép từ - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị “Chủ ngũ câu kể Ai làm gì?” - em đọc - Hoạt động cá nhân - Thực bảng lớp - Lắng nghe - em đọc - Làm vào - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - Thi đua đội - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... nhớ Chuẩn bị bài “Dùng câu hỏi vào mục đích khác” - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 14 / 11 / 2010 Ngày dạy: 25 - 26 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Dùng câu hỏi vào mục đích khác Tuần 14 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết được một số tác dụng phụ của câu hỏi (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết được tác dụng của câu hỏi (bài tập 1)... ghi nhớ Chuẩn bị bài “Mở rộng - Lắng nghe vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 07 - 09 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Tuần 16 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết dựa vào mục đích, tác dụng để phân loại một số trò chơi quen thuộc (bài tập 1) - Tìm được một vài thành ngữ,... nhân - Làm vào vở - Phát biểu - Lắng nghe - Vài em trả lời cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 09 - 10 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Câu kể Tuần 16 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết được câu kể trong đoạn văn (bài tập 1,mục... Chuẩn bị bài “Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi” - Thực hiện trên bảng lớp - Trả lời - Làm vào vở - 1 em đọc - Làm vào nháp - Phát biểu - Lắng nghe - Vài em thi cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 02 - 03 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi Tuần 15 (Tiết... nghe và kiểm tra cuối kì I” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 28 - 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Câu kể: Ai làm gì? Tuần 18 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì? (nội dung ghi nhớ) - Nhận biết được câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu (bài. .. Phát biểu - Lắng nghe - Làm vào vở - 5 em đọc - Làm vào vở - Trình bày - Lắng nghe - 1 em đọc - Lắng nghe - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Thi giữa 2 đội - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 30 / 11 - 02 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi-Trò chơi Tuần 15 (Tiết 1) I/ Mục tiêu:... “Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?” - 1 em đọc - Hoạt động nhóm đôi - Trình bày - Lắng nghe - Quan sát - 3 em lần lượt đọc - 2 em lần lượt đọc - Hoạt động cá nhân (gạch chân) - Thực hiện trên bảng lớp - Lắng nghe - 1 em đọc - Làm vào vở - Vài em đọc bài làm - Thi đua cá nhân - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ngày soạn: : 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 - 31... tra kiến thức bài Luyện tập về câu hỏi” Câu hỏi dùng để làm gì? Em hãy đặt câu hỏi để tự hỏi mình Câu hỏi thường có các từ nghi vấn nào? - Bài mới: Dùng câu hỏi vào mục đích khác Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức mới * Bài tập 1.2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu cả lớp đọc đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với cu Đất trong truyện Chú Đất Nung, tìm câu hỏi trong đoạn văn và phân tích: a) Câu hỏi: Sao... cả lớp đọc thầm, tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi (a- có phải…không b- phải không c- à) - Mời học sinh trình bày * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đặt câu với từ nghi vấn vừa tìm được ở bài tập 4 - Mời học sinh trình bày * Bài tập 5: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu cả lớp đọc thầm, tìm câu không phải là câu hỏi - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Câu không phải là câu. .. * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập - Yêu cầu cả lớp nhìn vào tranh, đặt câu 3 đến 5 câu kể Ai làm gì? - Mời học sinh trình bày - Nhận xét, kết luận các câu đúng Hoạt động 4: Củng cố - Trò chơi: Ghép từ - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc ghi nhớ Chuẩn bị bài “Chủ ngũ trong câu kể Ai làm gì?” - 1 em đọc - Hoạt động cá nhân - Thực hiện trên bảng lớp - Lắng nghe - 1 em đọc - Làm vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 11 đến 16 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 11 đến 16 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn luyện từ và câu tuần 11 đến 16

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay