Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 11 đến 18

21 193 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:36

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 04 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Tuần 11 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Xác định đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi ý kiến với người thân theo đề Sgk - Bước đầu biết đóng vai trao đổi tự nhiên, cố gắng đạt mục đích đề - Giáo dục học sinh có thái độ chân thật trao đổi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Tìm câu chuyện kể người có chí vươn lên III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu nhận xét tiết ôn tập kiểm tra (Tuần 10) - Bài mới: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức Hướng dẫn học sinh phân tích đề: - Gọi học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh phân tích đề - Nhắc học sinh ý: Đây trao đổi em người thân gia đình Em người thân đọc truyện người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống Khi trao đổi, hai người phải thể thái độ khâm phục nhân vật câu chuyện - Gọi học sinh đọc gợi ý sách giáo khoa Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn học sinh thực trao đổi - Gọi học sinh đọc gợi ý - Yêu cầu học sinh tìm nêu đề tài trao đổi - Gọi học sinh đọc gợi ý - Yêu cầu học sinh nói nhân vật chọn sơ lược nội dung trao đổi - Gọi học sinh đọc gợi ý - Yêu cầu cặp học sinh thực hành trao đổi, thống dàn ý đối đáp - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Lắng nghe - Mỗi em đọc gợi ý - em đọc - Lần lượt trình bày - em đọc - Một em làm mẫu, trình bày - em đọc - Một em làm mẫu, thảo luận nhóm đôi * Cho học sinh thi đóng vai trao đổi trước lớp - Mời cặp học sinh trình bày trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Viết lại vào trao đổi Chuẩn bị “Mở văn kể chuyện” - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 05 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Mở văn kể chuyện Tuần 11 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm hai cách mở trực tiếp gián tiếp văn kể chuyện (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết mở theo cách học (Bài tập 1, Bài tập 2, mục III); bước đầu viết đoạn mở theo cách gián tiếp (Bài tập 3, mục III) - Giáo dục học sinh gương đạo đức Bác Hồ ý chí nghị lực, vượt qua khó khăn II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân ” Yêu cầu học sinh thực hành trao đổi với người thân người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống - Bài mới: Mở văn kể chuyện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1, 2: - Gọi học sinh tiếp nối đọc nội dung tập1, - Yêu cầu học sinh tìm đoạn mở truyện “Trời mùa thu mát mẻ Trên bờ sông, rùa cố sức tập chạy” - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp so sánh cách mở - Hát - em thực - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Làm - Lần lượt trình bày -1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận thứ hai với cách mở trước: Cách mở sau không kể vào việc bắt đầu câu chuyện mà nói chuyện khác dẫn vào câu chuyện định kể - Chốt lại: Đó hai cách mở cho văn kể chuyện (mở trực tiếp mở gián tiếp) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh nối tiếp đọc cách mở truyện Rùa thỏ - Yêu cầu học sinh thảo luận, xác định mở thuộc dạng nào? - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: + Mở trực tiếp: Cách a + Mở gián tiếp: Cách b, c, d - Gọi học sinh lên kể phần mở đầu câu chuyện: 1em kể theo cách mở trực tiếp (cách a),1em kể theo cách mở gián tiếp (cách b, c, d) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu lớp đọc thầm phần mở truyện Hai bàn tay, trả lời câu hỏi - Chốt lại: Truyện mở theo cách trực tiêp (kể vào việc mở đầu câu chuyện) * Bài tập 3: - Nêu yêu cầu - Nhắc học sinh mở đầu câu chuyện theo cách mở gián tiếp lời người kể chuyện lời bác Lê - Yêu cầu học sinh trao đổi, làm (viết lời mở bài) - Gọi học sinh đọc làm * Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Cảm phục nghị lực Bác trình tìm đường cứu nước Hoạt động 4: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Kết văn kể chuyện” - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - Mỗi em đọc cách - Thảo luận nhóm đôi - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - em trình bày trước lớp -1em đọc,cả lớp theo dõi - em đọc - Đọc thầm, trả lời câu hỏi - Lắng nghe - em đọc - Lắng nghe - Thảo luận, làm - Vài em đọc - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 11 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kết văn kể chuyện Tuần 12 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nhận biết hai cách kết (kết mở rộng, kết không mở rộng) văn kể chuyện (mục I Bài tập 1, Bài tập mục III) - Bước đầu viết đoạn kết cho văn kể chuyện theo cách mở rộng (Bài tập 3, mục III) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Mở văn kể chuyện” Theo em, có kiểu mở cho văn kể chuyện? - Bài mới: Kết văn kể chuyện Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1, 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập1, - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện “ÔngTrạng thả diều” tìm phần kết truyện: Thế vua mở khoa thi Chú bé thả diều thi đỗ Trạng nguyên Ông Trang có 13 tuổi Đó Trạng nguyên trẻ nước Nam ta - Gọi học sinh trình bày * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập (Đọc mẫu) - Yêu cầu học sinh thêm vào cuối truyện Ông Trạng thả diều lời đánh giá - Gọi học sinh nối tiếp phát biểu * Bài tập 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh nêu so sánh hai cách kết - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu cặp học sinh trao đổi, trả lời câu hỏi - Yêu cầu học sinh xác định kết mở rộng không mở rộng bảng - Chốt lại: + Kết mở rộng (+) : b, c , d, e Hoạt động Trò - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Cả lớp đọc thầm - Lần lượt trình bày -1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận nhóm đôi - Trình bày - em đọc - Phát biểu - em đọc - em đọc - Thảo luận nhóm đôi - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe + Kết không mở rộng (-) : a * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh tìm kết truyện: Một người trực, Nỗi dằn vặt An-drây-ca - Mời học sinh phát biểu - Chốt lại: + “Tô Hiến Thành tâu: Nếu Thái hậu hỏi … Trần Trung Tá” thuộc dạng kết không mở rộng (-) + “Nhưng An-đrây-ca không nghĩ vậy… năm nữa” thuộc dạng kết không mở rộng (-) * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh lựa chọn viết kết theo lối mở rộng cho hai truyện - Mời học sinh nối tiếp phát biểu Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Có cách kết cho văn kể chuyện ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Kể chuyện(Kiểm tra viết)” -1em đọc,cả lớp theo dõi - Đọc thầm, trả lời câu hỏi - Phát biểu - Lắng nghe -1em đọc,cả lớp theo dõi - Thảo luận - Trình bày - Lắng nghe, trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 12 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện (Kiểm tra viết) Tuần 12 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Viết văn kể chuyện yêu cầu đề bài, có nhân vật, việc, cốt truyện (mở bài, diễn biến, kết thúc) - Diễn đạt thành câu, trình bày sẽ; độ dài viết khoảng 120 chữ (khoảng 12 câu) - Giáo dục gương đạo đức Bác Hồ: Kể câu chuyện lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương Bác Hồ II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng phụ ghi dàn ý vắn tắt 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Bài mới: Kể chuyện (Kiểm tra viết) Hoạt động 2: Phân tích đề - Gọi học sinh đọc đề Đề bài: Kể câu chuyện lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương Bác Hồ Kể câu chuyện em nghe đọc người có lòng nhân hậu Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt An-drây-ca lời cậu bé An-drây-ca Kể lại câu chuyện”Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi lời chủ tàu người Pháp người Hoa - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề Hoạt động 3: Làm - Nêu thời gian làm - Yêu cầu học sinh chọn đề - Yêu cầu học sinh làm - Thu Hoạt động 4: Nhận xét-Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Trả văn kể chuyện” - Hát - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Phát biểu - Làm - Nộp - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 07 / 11 / 2010 Ngày dạy: 18 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Trả văn kể chuyện Tuần 13 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm tập làm văn kể chuyện (đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu viết tả, …); tự sửa lỗi mắc viết theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh khá, giỏi biết nhận xét sửa lỗi để có câu văn hay II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Bài mới: Trả văn kể chuyện Hoạt động 2: Nhận xét chung làm học sinh - Gọi học sinh đọc lại đề bài, phát biểu yêu cầu đề - Nêu nhận xét chung ưu điểm: + Hiểu đề, viết yêu cầu + Cách dùng xưng + Diễn đạt câu, ý + Liên kết phần việc, cốt truyện + Sự sáng tạo kể theo lời nhân vật + Chính tả, hình thức trình bày - Nêu tên em làm yêu cầu, lời kể hấp dẫn, sinh động; có liên kết phần ; mở bài, kết hay,… - Nêu nhận xét chung khuyết điểm: + Lỗi ý, dùng từ, đặt câu, đại từ nhân xưng, cách trình văn, tả, … + Viết bảng phụ lỗi phổ biến - Yêu cầu học sinh thảo luận tìm cách sửa lỗi - Phát làm học sinh Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh chữa * Hướng dẫn học sinh sửa bài: - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại viết mình, đọc kĩ lời phê cô giáo; tự sửa lỗi - Giúp học sinh yếu nhận lỗi, biết cách sửa lỗi - Yêu cầu đổi nhóm, kiểm tra bạn sửa lỗi - Kiểm tra, giúp đỡ học sinh sửa * Hướng dẫn học sinh học tập đoạn văn, văn hay: - Đọc đoạn làm tốt học sinh - Cho học sinh trao đổi, tìm hay, tốt đoạn văn chủ đề, bố cục, dùng từ, đặt câu, ý hay liên kết,… * Hướng dẫn học sinh tự sửa bài: - Cho học sinh tự chọn đoạn văn cần viết lại - Yêu cầu học sinh tự viết lại có khắc phục lỗi mắc phải - Gọi vài học sinh đọc lại viết - Hướng dẫn học sinh so sánh hai đoạn (cũ/ mới), giúp học sinh viết tốt Hoạt động 4: Củng cố - Nhận xét tiết học - Hát - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Nhận - Lắng nghe - Đọc lại - Lắng nghe - Trao đổi làm - Chữa - Lắng nghe - Thảo luận lớp - Lắng nghe, trả lời - Viết lại đoạn văn - Vài em đọc - Lắng nghe - Lắng nghe - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Ôn tập văn kể chuyện” - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 07 / 11 / 2010 Ngày dạy: 19 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Ôn tập văn kể chuyện Tuần 13 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm số đặc điểm học văn kể chuyện (nội dung, nhân vật, cốt truyện); kể câu chuyện theo đề tài cho trước; nắm nhân vật, tính cách nhân vật ý nghĩa câu chuyện để trao đổi với bạn - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra bài“Trả văn kể chuyện ” Kiểm tra việc viết lại văn, đoạn văn chưa đạt yêu cầu tiết trước - Bài mới: Ôn tập văn kể chuyện Hoạt động 2: Ôn tập * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Hỏi: Đề 1, thuộc loại văn gì? Vì em biết ? - Cho học sinh tìm đề thuộc văn kể chuyện, giải thích - Yêu cầu học sinh làm bài, trình bày - Chốt lại: + Đề thuộc loại văn kể chuyện Vì kể lại chuỗi việc + Đề thuộc loại văn viết thư đề yêu cầu viết thư thăm bạn + Đề thuộc loại văn miêu tả đề yêu cầu tả lại áo Kết luận: Khi làm với đề văn kể chuyện em phải ý đến nhân vật, cốt truyện, diễn biến, ý nghĩa Nhân vật truyện gương rèn luyện thân thể, nghị lực - Hát - Nộp - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Làm - Lần lượt trình bày - Lắng nghe tâm nhân vật đáng ca ngợi noi theo * Bài tập 2, 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh nói đề tài câu chuyện chọn kể - Yêu cầu học sinh viết nhanh dàn ý câu chuyện - Mời cặp học sinh thực hành kể chuyện - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp * Mời học sinh đọc bảng tóm tắt: Văn kể chuyện: - Kể lại chuỗi việc có đầu có cuối, liên quan đến hay số nhân vật - Mỗi câu chuyện cần nói lên điều có ý nghĩa Nhân vật: - Là người hay vật, đồ vật, cối, … nhân hóa - Hành động, lời nói, suy nghĩ, … nhân vật nói lên tính cách nhân vật - Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu góp phần nói lên tính cách, thân phận nhân vật Cốt truyện: - Cốt truyện thường có phần: Mở đầu- diễn biến- kết thúc - Có hai kiểu mở (mở rộng không mở rộng) Hoạt động 3: Củng cố - Hỏi: Có cách mở bài, kết văn kể chuyện? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Thế miêu tả” - em đọc - Vài học sinh phát biểu - Làm - Kề theo nhóm đôi - Vài em thi kể trước lớp - Vài em đọc - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 14 / 11 / 2010 Ngày dạy: 25 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Thế miêu tả? Tuần 14 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu miêu tả (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết câu văn miêu tả truyện Chú Đất Nung (Bài tập1, mục III); bước đầu viết 1, câu miêu tả hình ảnh yêu thích thơ Mưa (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm Viết sẵn Bài tập (Nhận xét) Phiếu BT 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Ôn tập văn kể chuyện” - Bài mới: Thế văn miêu tả? Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm tìm tên vật miêu tả đoạn văn - Yêu cầu học sinh trình bày - Chốt lại: Các vật là: sòi, cơm nguội, lạch nước * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh đọc cột bảng theo chiều ngang - Mời học sinh làm vào bảng * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn, trả lời câu hỏi: Em cho biết tác giả phải quan sát giác quan để tả : Hình dáng cây, màu sắc (mắt) Sự chuyển động (mắt) Sự chuyển động dòng nước (mắt, tai) Muốn miêu tả vật cách tinh tế người viết cần phải làm gì?(quan sát kĩ đối tượng nhiều giác quan) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm truyện đất nung (phần 2) để tìm câu văn miêu tả: Đó chàng kị sĩ bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng nàng công chúa mặt trắng, ngồi mái lầu son” * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn thơ miêu tả hình ảnh đoạn thơ Mưa mà em thích (viết 1, câu tả hình ảnh đó) - Hát - em trả lời - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi -Cả lớp đọc thầm đoạn văn - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - em đọc - Cả lớp đọc thầm - Làm - em đọc - Cả lớp đọc thầm, trả lời câu hỏi - em đọc -1em đọc,cả lớp theo dõi - Đọc thầm, trả lời -1em đọc,cả lớp theo dõi - Đọc thầm - Mời học sinh nối tiếp đọc câu văn miêu tả Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế miêu tả ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: nhà tập viết – câu miêu tả vật em thấy đường học Chuẩn bị “Cấu tạo văn miêu tả đồ vật” - Lần lượt trình bày - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 14 / 11 / 2010 Ngày dạy: 26 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Cấu tạo văn miêu tả đồ vật Tuần 14 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nắm cấu tạo văn miêu tả đồ vật, kiểu mở bài, kết bài, trình tự miêu tả phần thân (Nội dung ghi nhớ) - Biết vận dụng kiến thức học để viết mở bài, kết cho văn miêu tả trống trường (mục III) - Học sinh có ý thức sử dụng từ ngữ chân thực, giàu hình ảnh sáng tạo II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Bảng nhóm Tranh cối xay gạo 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Thế miêu tả?” Hỏi: Thế miêu tả? - Bài mới: Cấu tạo văn miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Mời học sinh tiếp nối đọc văn Cái cối tân, từ ngữ thích câu hỏi sau - Giải thích từ “áo cối” - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại văn, trao đổi, trả lời câu hỏi: 1a) Bài văn tả cối xay gạo tre 1b) Phần mở giới thiệu cối Phần kết nêu kết thúc - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe -1em đọc -2em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Đọc thầm, thảo luận - Phát biểu 1c) Các phần mở bài, kết giống kiểu mở trực tiếp, kết mở rộng văn kể chuyện 1d) Phần thân tả cối theo trình tự : + Tả hình dáng từ phận lớn đến phận nhỏ, từ vào trong, từ phần đến phần phụ + Tiếp theo tả công dụng cối * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Chốt lại: Khi tả đồ vật, ta cần tả bao quát toàn đồ vật sau vào tả phận có đặc điểm bật, kết hợp thể tình cảm với đồ vật - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh tìm câu văn tả bao quát trống (a), tên phận trống (b); từ ngữ tả hình dáng (c), âm trống (c) - Yêu cầu học sinh viết thêm phần mở , kết cho đoạn thân tả trống (d) để đoạn văn hoàn chỉnh - Gọi học sinh đọc làm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi viết văn miêu tả cần ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập miêu tả đồ vật” -1em đọc,cả lớp theo dõi - Trình bày - Lắng nghe - em đọc -1em đọc,cả lớp theo dõi - Đọc thầm, trả lời câu hỏi - Lắng nghe, làm - Vài em đọc - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 02 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập miêu tả đồ vật Tuần 15 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm vững cấu tạo phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn miêu tả đồ vật trình tự miêu tả; hiểu vai trò quan sát việc miêu tả chi tiết văn, xen kẽ lời tả với lời kể (Bài tập1) - Lập dàn ý cho văn tả áo mặc đến lớp (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh hứng thú học tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Viết sẵn dàn ý (Bài tập 2), bảng nhóm, bút 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Cấu tạo văn miêu tả đồ vật” Hỏi: Em nêu cấu tạo văn miêu tả? Có kiểu mở kết nào? - Bài mới: Luyện tập miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm văn Chiếc xe đạp Tư trả lời câu hỏi: a) Các phần mở bài, thân bài, kết bài: + Mở bài: “Trong làng tôi,… xe đạp chú” Giới thiệu xe đạp + Thân bài: “Ở xóm vườn…Nó đá đó” Tả xe đạp tình cảm với xe (Đồ vật tả) + Kết bài: “Đám nít… xe mình” Nêu kết thúc (Niềm vui đám nít Tư bên xe) b) Ở phần thân bài, xe đạp miêu tả theo trình tự + Tả bao quát xe + Tả phận có đặc điểm bật + Nói tình cảm Tư với xe c) Tác giả quan sát xe giác quan: mắt, tai d) Những lời kể chuyện xen lẫn lời miêu tả tronng văn: Chú gắn hai bướm …Bao xe dừng…Chú âu yếm gọi …Chú dặn bọn nhỏ … Chú hãnh diện … ( Những lời kể xen lẫn lời miêu tả nói lên tình cảm Tư với xe đạp: Chú yêu quý xe, hãnh diện ví nó) Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Nhắc học sinh ý: + Tả áo em mặc đến lớp hôm + Lập dàn ý cho văn dựa theo nội dung ghi nhớ tiết trước - Yêu cầu học sinh làm - Yêu cầu học sinh đọc làm Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Muốn có văn chi tiết cần ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Quan sát đồ vật” Hoạt động Trò - Hát - Trả cá nhân - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Đọc - Lần lượt trình bày -1em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Làm - Lần lượt trình bày - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 03 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Quan sát đồ vật Tuần 15 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết quan sát đồ vật theo trình tự hợp lí, nhiều cách khác nhau; phát đặc điểm phân biệt đồ vật với đồ vật khác (Nội dung ghi nhớ) - Dựa theo kết quan sát, biết lập dàn ý để tả đồ chơi quen thuộc (mục III) - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Một số đồ chơi III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Luyện tập miêu tả đồ vật” Gọi học sinh đọc dàn ý: Tả áo em - Bài mới: Quan sát đồ vật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập gợi ý: a, b, c, d - Cho học sinh giới thiệu đồ chơi mang đến lớp - Yêu cầu học sinh quan sát đồ chơi viết kết quan sát theo cách gạch đầu dòng - Gọi học sinh tiếp nối trình bày kết - Mời học sinh nhận xét theo tiêu chí: Trình tự, giác quan sử dụng quan sát, khả phát đặc điểm riêng * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Hỏi: Khi quan sát đồ vật cần ý gì? - Mời vài em trả lời, chốt lại: + Quan sát theo trình tự hợp lý từ bao quát đến phận + Quan sát nhiều giác quan: mắt, tai, tay… + Tìm đặc điểm riêng phân biệt đồ vật với đồ vật khác nhữ đồ vật loại - Ví dụ:Quan sát gấu phải hình dáng, màu lông thấy đầu, mắt, mũi, mõm, chân tay,… Phải sử Hoạt động Trò - Hát - em đọc - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Phát biểu - Làm - Lần lượt trình bày - Nêu ý kiến -1em đọc,cả lớp theo dõi - Trả lời - Lắng nghe - Lắng nghe dụng nhiều giác quan quan sát để tìm nhiều đặc điểm, phát đặc điểm độc đáo nó; tập trung miêu tả điểm độc đáo không tả lan man, chi tiết, tỉ mỉ - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Cho học sinh làm bài: Lập dàn ý dựa theo kết vừa quan sát - Gọi học sinh nối tiếp đọc dàn ý lập Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi quan sát đồ vật cần ý gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Dặn học sinh viết chưa đạt nhà hoàn thành dàn ý tìm hiểu trò chơi lễ hội quê em Chuẩn bị “Luyện tập giới thiệu địa phương” - em đọc - em đọc - Làm - Lần lượt trình bày - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 09 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập giới thiệu địa phương Tuần 16 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Dựa vào đọc Kéo co, thuật lại trò chơi giới thiệu bài; biết giới thiệu trò chơi (hoặc lễ hội) quê hương để người hình dung diễn biến hoạt động bật - Học sinh yêu thích trò chơi dân gian II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Bảng nhóm Tranh, ảnh số trò chơi, lễ hội 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm tranh, ảnh trò chơi, lễ hội III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ“Quan sát đồ vật” Hỏi: Khi quan sát đồ vật cần ý đến điều gì? Gọi học sinh đọc dàn ý tả đồ chơi - Bài mới: Luyện tập giới thiệu địa phương Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh đọc lướt Kéo co, trả lời câu hỏi: Bài “ Kéo co” giới thiệu trò chơi địa phương nào? (làng Hữu Trấp, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làng Tích Sơn, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Mời học sinh thi thuật lại trò chơi - Yêu cầu học sinh nêu điểm khác trò chơi kéo co hai làng * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh quan sát tranh minh hoạ nói tên trò chơi, lễ hội vẽ tranh - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: Trò chơi: thả chim bồ câu, đu bay, ném Lễ hội: hội bơi trải , hội cồng chiêng, hội hát quan họ - Yêu cầu học sinh giới thiệu trò chơi lễ hội quê hương em Nhắc học sinh: + Giới thiệu trò chơi lễ hội quê hương nơi - Hát - em trình bày - Lắng nghe -2em đọc,cả lớp theo dõi - Đọc thầm, phát biểu - Trình bày - Vài học sinh phát biểu -1em đọc,cả lớp theo dõi - Quan sát, phát biểu nhóm đôi - Trình bày trước lớp - Lắng nghe - Vài em trình bày em sống + Đầu cần nói rõ: quê em đâu, có trò chơi lễ hội mà em muốn giới thiệu - Cho học sinh tiếp nối phát biểu giới thiệu tranh em sưu tầm Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Mời cặp học sinh thực hành giới thiệu trò chơi, lễ hội quê - Yêu cầu học sinh thi giới thiệu trò chơi, lễ hội trước lớp Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Khi giới thiệu lễ hội trò chơi em cần nêu gì? Em kể tên vài lễ hội mà em biết? Em cần làm để xứng đáng người quê hương Tiền Giang? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Luyện tập quan sát đồ vật” - Vài em giới thiệu - Lần lượt trình bày - Thi cá nhân - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 10 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập miêu tả đồ vật Tuần 16 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Dựa vào dàn ý lập (TLV, tuần 15), viết văn miêu tả đồ chơi em thích với phần: mở bài, thân bài, kết - Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn đồ chơi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Luyện tập giới thiệu địa phương ” Gọi học sinh giới thiệu lễ hội trò chơi địa phương - Bài mới: Luyện tập miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Hướng dẫn học sinh nắm vững yêu cầu bài: - Gọi học sinh đọc đề - Hát - em thực - Lắng nghe - 1em đọc đề - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại dàn ý chuẩn bị - Mời học sinh giỏi đọc dàn ý * Hướng dẫn học sinh xây dựng kết cấu phần bài: - Chọn cách mở trực tiếp hay gián tiếp: + học sinh đọc thầm lại mẫu: a (mở trực tiếp), b (mở gián tiếp) + học sinh trình bày làm mẫu cách mở đầu viết (kiểu trực tiếp) + học sinh trình bày làm mẫu cách mở đầu viết (kiểu gián tiếp) - Viết đoạn thân (mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn) + học sinh đọc thầm lại mẫu Nhắc học sinh: Câu mở đoạn “Bọn trai cho anh lính nom oách” + học sinh giỏi dựa theo dàn ý, nói thân - Chọn cách kết + học sinh trình bày mẫu cách kết không mở rộng + học sinh trình bày mẫu cách kết mở rộng Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Yêu cầu học sinh viết - Thu Hoạt động 4: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Ôn tập kiểm tra cuối kì I” - Lần lượt đọc - Đọc thầm - Đọc to trước lớp - Lắng nghe - 1em đọc - 1em đọc - 1em đọc - Lắng nghe - 1em đọc - 1em đọc - Lắng nghe - 1em đọc - 1em đọc - Làm - nộp - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Tuần 18 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo đoạn văn văn miêu tả đồ vật, hình thức thể giúp nhận biết đoạn văn (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết cấu tạo đoạn văn (Bài tập 1, mục III); viết đoạn văn tả bao quát bút (Bài tập 2) II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng phụ Cây bút máy 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nhận xét tiết kiểm tra cuối kì I - Bài mới: Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: 1,2,3 - Gọi học sinh tiếp nối đọc yêu cầu tập1, 2, - Yêu cầu lớp đọc thầm lại “Cái cối tân”; xác định đoạn văn bài, nêu ý đoạn - Mời học sinh trình bày - Chốt lại lời giải đúng: Bài văn có đoạn: + Mở (Đoạn 1): Cái cối xinh xinh gian nhà trống (giới thiệu cối tả bài) + Thân (Đoạn 2, 3): U gọi … cối kêu ù ù (tả hình dáng bên cối) Chọn ngày lành … vui xóm…( tả hoạt động cối) + Kết (Đoạn 4): Đoạn lại (Nêu cảm nghỉ cối) - Gọi học sinh đọc ghi nhớ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại Cây bút máy - Giải nghĩa từ “két” - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Chốt lại: a) Bài văn có đoạn Mỗi lần xuống dòng đoạn b) Đoạn tả hình dáng bên bút máy c) Đoạn tả ngòi bút d) Câu mở đầu đoạn 3: Mở nắp ra, em thấy ngòi bút sáng loáng, hình tre, có chữ nhỏ, nhìn không rõ Câu kết đoạn: Rồi em tra nắp bút cho khỏi bị tòe trước cất vào cặp Đoạn văn tả ngòi bút, công dụng nó, cách bạn học sinh giữ gìn ngòi bút * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Nhắc học sinh ý: + Đề yêu cầu em viết đoạn tả bao quát bút (không tả chi tiết phận, không viết bài) + Để viết đoạn văn đạt yêu cầu, em cần quan sát kĩ bút hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo; ý đặc điểm riêng khiến bút em khác bạn Kết hợp quan sát với tìm ý ghi vào nháp + Tập diễn đạt, xếp ý, kết hợp bộc lộ cảm xúc tả - Yêu cầu học sinh viết - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - 3em đọc - Đọc thầm, làm - Trình bày - Lắng nghe - em đọc - 1em đọc - Đọc thầm, tìm hiểu - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - 1em đọc - Lắng nghe - Làm - Mời số học sinh tiếp nối đọc viết Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Mỗi đoạn văn miêu tả có ý nghĩa gì? Khi viết đoạn văn cần ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật” - Vài em đọc - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 31 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật Tuần 18 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nhận biết đoạn văn thuộc phần văn miêu tả, nội dung miêu tả đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (Bài tập 1); viết đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên cặp sách (Bài tập 2, Bài tập 3) - Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ Bảng nhóm 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra kiến thức cũ “Đoạn văn văn miêu tả” Hỏi: Mỗi đoạn văn miêu tả có ý gì? Khi viết cuối đoạn văn cần ý gì? - Bài mới: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức * Bài tập 1: - Gọi học sinh đọc nội dung tập - Yêu cầu lớp đọc thầm lại đoạn văn tả cặp, làm - Mời học sinh trình bày - Chốt lại: + Cả đoạn văn thuộc phần thân văn miêu tả + Nội dung miêu tả: Đoạn 1: Tả hình dáng bên cặp Đoạn 2: Tả quai cặp dây đeo - Hát - em trả lời - Lắng nghe - em đọc - Làm - Phát biểu - Lắng nghe Đoạn 3: Tả cấu tạo bên cặp - Nội dung miêu tả đoạn văn báo hiệu câu mở đoạn văn từ ngữ : Đoạn 1: Đó cặp màu đỏ tươi Đoạn 2: Quai cặp làm sắt không gỉ Đoạn 3: Mở cặp ra, em thấy cặp có tới ngăn … Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài tập 2: - Gọi học sinh đọc nội dung gợi ý - Nhắc học sinh ý: + Đề yêu cầu viết đoạn văn (không phải bài), miêu tả hình dáng bên (không phải bên trong) cặp em bạn em Em nên viết dựa theo gợi ý a, b, c + Để cho đoạn văn tả cặp em không giống cặp bạn khác, em cần ý miêu tả đặc điểm riêng cặp - Yêu cầu học sinh đặt trước mặt cặp sách để quan sát tập viết đoạn văn tả hình dáng bên cặp theo gợi ý a, b, c - Mời học sinh tiếp nối đọc đoạn văn * Bài tập 3: - Gọi học sinh đọc nội dung tập gợi ý - Nhắc học sinh ý: Đề yêu cầu em viết đoạn tả bên (không phải bên ngoài) cặp - Yêu cầu học sinh đặt trước mặt cặp sách để quan sát tập viết đoạn văn tả hình dáng bên cặp theo gợi ý - Mời học sinh tiếp nối đọc đoạn văn Hoạt động 4: Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị “Luyện tập xây dựng mở vă miêu tả đồ vật” - em đọc - Lắng nghe - Quan sát, làm - Lần lượt trình bày - em đọc - Lắng nghe - Quan sát, làm - Lần lượt trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe [...]... sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 10 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập miêu tả đồ vật Tuần 16 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Dựa vào dàn ý đã lập (TLV, tuần 15), viết được một bài văn miêu tả đồ chơi em thích với 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài - Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn... Chuẩn bị bài “Luyện tập miêu tả đồ vật” -1em đọc,cả lớp theo dõi - Trình bày - Lắng nghe - 3 em lần lượt đọc -1em đọc,cả lớp theo dõi - Đọc thầm, trả lời câu hỏi - Lắng nghe, làm bài - Vài em đọc - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 02 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập miêu... lượt đọc - 1 em đọc - Làm bài - Lần lượt trình bày - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 09 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập giới thiệu địa phương Tuần 16 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Dựa vào bài đọc Kéo co, thuật lại được các trò chơi đã giới thiệu trong bài; biết giới thiệu... những câu văn miêu tả của mình Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Thế nào là miêu tả ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: về nhà tập viết 1 – 2 câu miêu tả sự vật em thấy trên đường đi học Chuẩn bị bài “Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật” - Lần lượt trình bày - Vài học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 14 / 11 / 2010 Ngày dạy: 26 / 11 / 2010 Người... BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 30 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Tuần 18 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức thể hiện giúp nhận biết mỗi đoạn văn (Nội dung ghi nhớ) - Nhận biết được cấu tạo của đoạn văn (Bài tập 1, mục III); viết... lại bài văn, trao đổi, trả lời lần lượt các câu hỏi: 1a) Bài văn tả cái cối xay gạo bằng tre 1b) Phần mở bài giới thiệu cái cối Phần kết bài nêu kết thúc của bài - Hát 1 bài - Trả bài cá nhân - Lắng nghe -1em đọc -2em đọc,cả lớp theo dõi - Lắng nghe - Đọc thầm, thảo luận - Phát biểu 1c) Các phần mở bài, kết bài đó giống các kiểu bài mở bài trực tiếp, kết bài mở rộng trong văn kể chuyện 1d) Phần thân bài. .. viết của mình Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Mỗi đoạn văn miêu tả có ý nghĩa gì? Khi viết mỗi đoạn văn cần chú ý điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Học thuộc nội dung cần ghi nhớ Chuẩn bị bài “Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật” - Vài em đọc bài - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 19 / 12 / 2010 Ngày dạy: 31 / 12 / 2010 Người... Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 4 Phân môn: TẬP LÀM VĂN Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 03 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Quan sát đồ vật Tuần 15 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Biết quan sát đồ vật theo một trình tự hợp lí, bằng nhiều cách khác nhau; phát hiện được đặc điểm phân biệt đồ vật này với đồ vật khác (Nội dung ghi nhớ) - Dựa theo kết quả quan sát, biết... Luyện tập miêu tả đồ vật Tuần 15 (Tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm vững cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn miêu tả đồ vật và trình tự miêu tả; hiểu vai trò của quan sát trong việc miêu tả những chi tiết của bài văn, sự xen kẽ của lời tả với lời kể (Bài tập1 ) - Lập được dàn ý cho bài văn tả chiếc áo mặc đến lớp (Bài tập 2) - Giáo dục học sinh hứng thú trong học tập II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo... / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên bài dạy: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật Tuần 18 (Tiết 2) I/ Mục tiêu: - Nhận biết được đoạn văn thuộc phần nào trong bài văn miêu tả, nội dung miêu tả của từng đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (Bài tập 1); viết được đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên trong của chiếc cặp sách (Bài tập 2, Bài tập 3) - Giáo dục học sinh có ý thức giữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 11 đến 18 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 11 đến 18 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn tập làm văn tuần 11 đến 18

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay