Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện tuần 11 đến 16

9 151 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:36

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 01 - 02 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Bàn chân kì diệu Tuần 11 I/ Mục tiêu: - Nghe, quan sát tranh để kể lại đoạn, kể nối tiếp toàn câu chuyện Bàn chân kì diệu (do giáo viên kể) - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực, có ý chí vươn lên học tập rèn luyện - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Nêu nhận xét tiết ôn tập kiểm tra (Tuần 10) - Bài mới: Bàn chân kì diệu Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Kể lần kết hợp giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Ký - Kể lần kết hợp tranh minh hoạ Giúp học sinh nắm cốt truyện - Gọi học sinh đọc lời tranh * Tranh 1: Ký đến lớp xin cô giáo cho học * Tranh 2: Cô giáo không dám nhận em vào lớp * Tranh 3: Cô giáo ngạc nhiên cảm động thấy Ký tập viết chân * Tranh 4: Ký nhận vào học * Tranh 5: Cô giáo bạn lúc tận tình chăm sóc, giúp đỡ Ký * Tranh 6: Ký thưởng hai huy hiệu Bác Hồ Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - Nhắc học sinh trước kể: Chỉ cần kể cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô Kể xong cần trao đổi bạn nội dung, ý - Hát - Lắng nghe - Lắng nghe - Theo dõi Lắng nghe - Lắng nghe Quan sát tranh - Đọc to trước lớp - Đọc yêu cầu - Lắng nghe nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho học sinh kể a) Kể theo nhóm Học sinh kể đoạn câu chuyện theo nhóm em Kể toàn câu chuyện b) Thi kể chuyện trước lớp Vài tốp học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh Vài học sinh thi kể toàn câu chuyện Tổ chức cho học sinh trao đổi với nội dung, ý nghĩa câu chuyện Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương Chọn bạn kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện muốn khuyên điều gì? Em học điều Nguyễn Ngọc Ký? (Kiên trì, nhẫn nại đạt ước mơ Tinh thần ham học, tâm vượt qua hoàn cảnh khó khăn Nghị lực vươn lên sống) - Giáo dục học sinh kỹ sống - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Câu chuyện người có nghị lực” - Thực hành kể - Hoạt động nhóm - Đại diện vài nhóm - 2-3 học sinh thi kể - Phát biểu, tranh luận nội dung - Chọn bạn kể hay - Nêu ý kiến - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 31 / 10 / 2010 Ngày dạy: 08 - 09/ 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần 12 I/ Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý (Sgk), biết chọn kể lại câu chuyện (mẩu chuyện, đoạn truyện) nghe, đọc nói người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống - Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện - Học sinh khá, giỏi kể câu chuyện Sgk; lời kể tự nhiên, có sáng tạo - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Câu chuyện kể III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Bàn chân kì diệu” Hỏi: Em học điều Nguyễn Ngọc Ký? - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đề - Phân tích đề, gạch chân từ: nghe, đọc, có nghị lực - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại gợi ý 1, giới thiệu tên câu chuyện em nghe, đọc định kể - Yêu cầu học sinh đọc gợi ý tiêu chuẩn đánh giá Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn học sinh kể: - Nêu số nhắc nhở trước học sinh kể: Học khá, giỏi kể câu chuyện Sgk; lời kể tự nhiên, có sáng tạo Trước kể, cần giới thiệu tên câu chuyện, tên nhân vật Chú ý kể với giong tự nhiên, kể với giọng kể Với câu chuyện dài, kể đoạn Sau kể phải trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho học sinh kể nhóm - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Kể câu chuyện Bác nghị lực cho học sinh nghe - Giáo dục học sinh - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương.Chọn bạn kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện mà em kể có nội dung gì? - Giáo dục học sinh kỹ sống - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Câu chuyện thể tinh thần kiên trì vượt khó” - Hát - 1em trả lời - Lắng nghe - em đọc đề - Theo dõi Lắng nghe - Đọc gợi ý - Phát biểu - em đọc cá nhân - Lắng nghe - 2em kể nhóm đôi - Kể cá nhân trước lớp - Lắng nghe - Lắng nghe - Phát biểu - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 07 / 11 / 2010 Ngày dạy: 15 - 16 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện chứng kiến tham gia Tuần 13 I/ Mục tiêu: - Dựa vào Sgk, chọn câu chuyện(được chứng kiến tham gia) thể tinh thần kiên trì vượt khó - Biết xếp việc thành câu chuyện - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Câu chuện kể III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Kể chuyện nghe, đọc ” Gọi học sinh kể lại câu chuyện em nghe, đọc người có nghị lực nói ý nghĩa - Bài mới: Kể chuyện chứng kiến tham gia Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đề - Hỏi: Thế người có tính kiên trì vượt khó? - Phân tích đề, gạch chân từ: chứng kiến tham gia, kiên trì vượt khó - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại gợi ý 1, giới thiệu tên câu chuyện em nghe, đọc định kể - Yêu cầu học sinh đọc gợi ý tiêu chuẩn đánh giá Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn học sinh kể: - Nêu số nhắc nhở trước học sinh kể: Học khá, giỏi kể câu chuyện Sgk; lời kể tự nhiên, có sáng tạo Trước kể, cần giới thiệu tên câu chuyện, tên nhân vật Chú ý kể với giong tự nhiên, kể với giọng kể Với câu chuyện dài, kể đoạn Sau kể phải trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho học sinh kể nhóm - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Kể câu chuyện Bác kiên trì cho học sinh nghe - Hát - 1em kể - Lắng nghe - em đọc đề - Trả lời - Theo dõi Lắng nghe - Đọc gợi ý - Phát biểu - em đọc cá nhân - Lắng nghe - 2em kể nhóm đôi - Kể cá nhân trước lớp - Lắng nghe - Giáo dục học sinh - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương.Chọn bạn kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện em kể có nội dung gì? (Không ngại khó khăn, vất vả, cố gắng làm công việc mà mong muốn) Để câu chuyện thêm sinh động, kể chuyện cần ý điều gì? - Giáo dục học sinh - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị “Búp bê ai?” - Lắng nghe - Phát biểu - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 14 / 11 / 2010 Ngày dạy: 22 - 23 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Búp bê Tuần 14 I/ Mục tiêu: - Dựa theo lời kể giáo viên, nói lời thuyết minh cho tranh minh họa (Bài tập 1), bước đầu kể lại câu chuyện lời kể búp bê kể phần kết câu chuyện với tình cho trước (Bài tập 3) - Hiểu lời khuyên qua câu chuyện: Phải biết gìn giữ, yêu quý đồ chơi - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Kể chuyện chứng kiến tham gia” Gọi học sinh kể lại câu chuyện người có tinh thần vượt khó - Bài mới: Búp bê Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Kể lần Giải thích từ: lật đật - Kể lần kết hợp tranh minh hoạ Giúp học sinh nắm cốt truyện - Hát - 1em kể - Lắng nghe - Theo dõi Lắng nghe - Lắng nghe Quan sát tranh Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành - Hướng dẫn học sinh tìm lời thuyết minh cho - Quan sát tranh tranh - Phát biểu * Tranh 1: Búp bê bị bỏ quên tủ đồ chơi khác * Tranh 2: Mùa đông, váy áo, búp bê bị lạnh cóng, tủi thân khóc * Tranh 3: Đêm tối, búp bê bỏ cô chủ, phố * Tranh 4: Một cô bé tốt bụng nhìn thấy búp bê nằm đống khô * Tranh 5: Cô bé may váy áo cho búp bê * Tranh 6: Búp bê sống hạnh phúc tình yêu thương cô chủ - Hỏi: Kể chuyện lời búp bê nào? Khi kể phải xưng hô sao? - Nhắc học sinh trước kể: Chỉ cần kể cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn lời cô Kể xong cần trao đổi bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Hướng dẫn HS kể chuyện lời búp bê: Gọi học sinh giỏi kể mẫu trước lớp Yêu cầu học sinh kể chuyện nhóm Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Hướng dẫn học sinh kể phần kết truyện theo tình Gọi học sinh đọc yêu cầu BT3 Cho học sinh thảo luận nhóm đôi Mời học sinh kể trước lớp - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương Chọn bạn kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Câu chuyện muốn nói với em điều ? - Giáo dục học sinh - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Kể lại câu chuyện cho người thân nghe Chuẩn bị câu chuyện kể có nhân vật trẻ em vật gần gũi - Trả lời - Lắng nghe - em kể - Hoạt động nhóm - 2-3 học sinh thi kể - Đọc yêu cầu - Hoạt động nhóm - Vài học sinh kể - Nêu nhận xét, bình chọn bạn kể hay - Phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 21 / 11 / 2010 Ngày dạy: 29 - 30 / 11 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện nghe, đọc Tuần 15 I/ Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện (đoạn truyện) nghe, đọc nói đồ chơi trẻ em vật gần gũi với trẻ em - Hiểu nội dung câu chuyện (đoạn truyện) kể - Giáo dục học sinh biết yêu quý vật nuôi có ý thức giữ gìn đồ chơi - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Chuẩn bị câu chuyện theo đề III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Búp bê ?” Gọi học sinh nối tiếp kể lời búp bê em kể kết truyện với tình huống: cô chủ cũ gặp búp bê tay cô chủ - Bài mới: Kể chuyện nghe, đọc Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đề - Phân tích đề, gạch chân từ: đồ chơi trẻ em, vật gần gũi - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại gợi ý 1, giới thiệu tên câu chuyện em nghe, đọc định kể - Yêu cầu học sinh đọc gợi ý tiêu chuẩn đánh giá Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn học sinh kể: - Nêu số nhắc nhở trước học sinh kể: Học khá, giỏi kể câu chuyện Sgk; lời kể tự nhiên, có sáng tạo Trước kể, cần giới thiệu tên câu chuyện, tên nhân vật Chú ý kể với giong tự nhiên, kể với giọng kể Với câu chuyện dài, kể đoạn Sau kể phải trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho học sinh kể nhóm - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Hát - 1em kể - Lắng nghe - em đọc đề - Theo dõi Lắng nghe - Đọc gợi ý - Phát biểu - em đọc cá nhân - Lắng nghe - 2em kể nhóm đôi - Kể cá nhân trước lớp - Giáo dục học sinh - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương.Chọn bạn kể hay - Giới thiệu: Các em tìm đọc truyện (Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Chim sơn ca cúc trắng, Rùa Thỏ ,…) Hoạt động 4: Củng cố - Hỏi: Nội dung câu chuyện kể hôm gì? - Giáo dục học sinh - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Câu chuyện liên quan đến đồ chơi em bạn xung quanh” - Lắng nghe - Phát biểu - Lắng nghe - Trình bày - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT LỚP Phân môn: KỂ CHUYỆN Ngày soạn: 28 / 11 / 2010 Ngày dạy: 06 - 07 / 12 / 2010 Người soạn: Dương Thị Tích Tên dạy: Kể chuyện chứng kiến tham gia Tuần 16 I/ Mục tiêu: - Chọn câu chuyện (được chứng kiến tham gia) liên quan đến đồ chơi bạn - Biết xếp việc thành câu chuyện để kể lại rõ ý - Giáo dục học sinh kỹ sống II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tranh minh hoạ 2/ Học sinh: Sách giáo khoa Chuẩn bị câu chuyện kể III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động 1: Khởi động - Ổn định - Kiểm tra “Kể chuyện nghe, đọc ” Gọi học sinh kể lại câu chuyện có nhân vật đồ chơi vật gần gũi với trẻ em - Bài mới: Kể chuyện chứng kiến tham gia Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức - Gọi học sinh đọc đề - Phân tích đề, gạch chân từ: đồ chơi em, bạn - Hát - 1em kể - Lắng nghe - em đọc đề - Theo dõi Lắng nghe - Gọi học sinh tiếp nối đọc gợi ý - Hỏi: Khi kể em cần dùng từ xưng hô nào? - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại gợi ý 1, giới thiệu tên câu chuyện em nghe, đọc định kể - Yêu cầu học sinh đọc gợi ý tiêu chuẩn đánh giá Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Hướng dẫn học sinh kể: - Nêu số nhắc nhở trước học sinh kể: Học khá, giỏi kể câu chuyện Sgk; lời kể tự nhiên, có sáng tạo Trước kể, cần giới thiệu tên câu chuyện, tên nhân vật Chú ý kể với giong tự nhiên, kể với giọng kể Với câu chuyện dài, kể đoạn Sau kể phải trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức cho học sinh kể nhóm - Tổ chức cho học sinh thi kể trước lớp - Giáo dục học sinh - Yêu cầu học sinh nhận xét tuyên dương.Chọn bạn kể hay Hoạt động 4: Củng cố - Giáo dục học sinh - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Chuẩn bị “Ôn tập kiểm tra cuối kì I” - Đọc gợi ý - Phát biểu - Cả lớp đọc thầm - em đọc cá nhân - Lắng nghe - 2em kể nhóm đôi - Kể cá nhân trước lớp - Lắng nghe - Nhận xét, bình chọn - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện tuần 11 đến 16 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện tuần 11 đến 16 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 phân môn kể chuyện tuần 11 đến 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay