Các cấp cháy rừng

11 37 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:29

CÁC CẤP CHÁY RỪNG Cấp cháy I Đặc trưng cháy rừng Biện pháp tổ chức việc phòng cháy, chữa cháy rừng Kiểm lâm tổ chức dự báo thông tin cấp cháy Cấp thấp: có khả cháy rừng Chủ tịch UBND xã đạo Ban huy phòng cháy, chữa cháy rừng chủ rừng phối hợp với Kiểm lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng -Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn qui vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục phòng cháy, chữa cháy rừng phát đốt nương rẫy kỹ thuật Dự báo viên trực dõi thời tiết Đài khí tượng thuỷ văn thời tiết địa phương để tính toán dự báo thông tin cấp cháy mạng vi tính phương tiện thông tin đại chúng Cấp cháy II Đặc trưng cháy rừng Biện pháp tổ chức việc phòng cháy, chữa cháy rừng Cấp trung bình: Có khả cháy rừng Chủ tịch UBND xã đạo Ban huy phòng cháy, chữa cháy rừng, chủ rừng tăng cường kiểm tra đôn đốc bố trí người canh phòng, lực lượng sẵn sàng kịp dập tắt xảy cháy rừng, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương làm rẫy Kiểm lâm tổ chức dự báo thông tin cấp cháy Theo dõi tình hình thời tiết, tính toán cấp cháy thông tin cấp cháy Cấp cao: Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy cháy III rừng Chú trọng phòng cháy loại rừng thông, khộp, bạch đàn, tre nứa, cà phê, cao su, tràm Chủ tịch UBND huyện, thị đạo Ban huy phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm đôn đốc việc phòng cháy, chữa cháy rừng chủ rừng Cấm đốt nương làm rẫy - Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng lực lượng khoán bảo vệ rừng, rừng trồng - Lực lượng canh phòng trực 10/24 ngày (từ 10 đến 20 ) Đặc biệt trọng cao điểm - Khi xảy cháy rừng, Chủ tịch UBND xã quyền huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy Dự báo viên tiếp tục tính toán thông báo cấp cháy báo cáo kịp thời việc phòng cháy, chữa cháy rừng lên cấp Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô, hanh, hạn IV kéo dài có nguy xảy cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh Chủ tịch UBND huyện, thị Ban huy phòng cháy, chữa cháy rừng trực tiếp đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng địa phương - Các chủ rừng lực lượng Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt vùng trọng điểm dễ cháy - Lực lượng canh phòng phải thường xuyên chòi canh trường rừng, đảm bảo trực 12/24 ( từ đến 21 ngày ) cao điểm: Phát kịp thời điểm cháy, báo động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt - Huyện đề nghị tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy cần thiết Dự báo viên nắm tình hình khí tượng thuỷ văn để dự báo thông tin kịp thời mạng vi tính phương tiện thông tin đại chúng cấp cháy tình hình cháy rừng hàng ngày địa phương V Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả cháy lớn lan tràn nhanh loại rừng Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ban huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh, huyện, xã, chủ rừng - Lực lượng Công an phòng cháy, chữa cháy phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt vùng trọng điểm cháy đảm bảo 24/24 ngày, tăng cường kiểm tra người phương tiện vào rừng - Thông báo thường xuyên nội qui dùng lửa rừng ven rừng - Khi xảy cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh - Khi cần thiết đề nghị Trung ương chi viện lực lượng phương tiện Dự báo viên nắm tình hình thời tiết khí tượng thuỷ văn để đự báo thông tin thường xuyên, liên tục hàng ngày phương tiện thông tin đại chúng Đảm bảo thông tin thông suốt thời kỳ cao điểm cháy dễ xảy cháy rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các cấp cháy rừng , Các cấp cháy rừng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay