Bài 6 quản lý rừng đặc trưng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng)

24 120 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:29

QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TỰ NHIÊN Rừng & Đất Lâm Nghiệp Rừng Đất lâm nghiệp gồm : a) Đất có rừng; b) Đất chưa có rừng, đất không rừng thảm thực vật tự nhiên quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp Rừng chia thành loại theo mục đích sử dụng a)Rừng đặc dụng b) Rừng phòng hộ c) Rừng sản xuất Rừng chia thành loại theo mục đích sử dụng a) Rừng đặc dụng:  Bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn HDT rừng quốc gia, nguồn gen  Nghiên cứu khoa học  Bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch  Rừng chia thành loại theo mục đích sử dụng b) Rừng phòng hộ:  bảo vệ điều tiết nguồn nước  bảo vệ đất, chống xói mòn  hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu bảo đảm cân sinh thái an ninh môi trường;  Rừng chia thành loại theo mục đích sử dụng c) Rừng sản xuất:  Mục đích sản xuất, kinh doanh lâm sản (trong đặc biệt gỗ loại đặc sản rừng)  Kết hợp phòng hộ môi trường cân sinh thái Các đơn vị quản lý rừng - Tiểu khu - Khoảnh - Lô Các đơn vị quản lý rừng Tiểu khu : -Có diện tích TB 1.000 -Là đơn vị để quản lý rừng; -Thứ tự tiểu khu ghi số phạm vi tỉnh từ tiểu khu số đến tiểu khu cuối (ví dụ : Tiểu khu 1, Tiểu khu 2, ); - Các đơn vị quản lý rừng Khoảnh : • Có diện tích TB 100 • Là đơn vị thống kê TN rừng tạo thuận lợi việc xác định vị trí thực địa; •Thứ tự khoảnh ghi chữ số phạm vi tiểu khu (ví dụ: khoảnh 1, khoảnh 2, ); Các đơn vị quản lý rừng Lô : •Là đơn vị chia nhỏ khoảnh có điều kiện tự nhiên có biện pháp tác động kỹ thuật; •Diện tích lô TB 10 rừng gỗ rừng tre nứa tự nhiên; •Thứ tự lô ghi chữ VN phạm vi khoảnh (ví dụ: Lô a, Lô b ); Rừng Đặc dụng Vườn quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên Khu rừng văn hóa - lịch sử - môi trường, khu rừng bảo vệ cảnh quan Vườn quốc gia Vườn quốc gia vùng đất tự nhiên thành lập để bảo vệ lâu dài hay nhiều hệ sinh thái, bảo đảm yêu cầu sau: a) Vùng đất tự nhiên bao gồm mẫu chuẩn hệ sinh thái (còn nguyên vẹn bị tác động người); nét đặc trưng sinh cảnh loài động, thực vật; khu rừng có giá trị cao mặt khoa học, giáo dục du lịch; b) Vùng đất tự nhiên đủ rộng để chứa đựng hay nhiều hệ sinh thái không bị thay đổi tác động xấu người; tỷ lệ diện tích hệ sinh thái tự nhiên cần bảo tồn phải đạt từ 70% trở lên; c) Điều kiện giao thông tương đối thuận lợi; Khu Bảo tồn Thiên nhiên Khu dự trữ thiên nhiên vùng đất tự nhiên, có dự trữ TNTN tính ĐDSH cao, thành lập, quản lý, bảo vệ nhằm bảo đảm diễn tự nhiên, phục vụ cho bảo tồn, NCKH vùng đất thoả mãn điều kiện: - Có HST tự nhiên tiêu biểu, giữ đặc trưng tự nhiên, bị tác động có hại người; có hệ động, thực vật đa dạng; - Khu Bảo tồn Thiên nhiên Khu dự trữ thiên nhiên - Có đặc tính địa sinh học, địa chất học STH quan trọng hay đặc tính khác có giá trị khoa học, giáo dục, cảnh quan du lịch; - Có loài động, thực vật đặc hữu sinh sống loài có nguy bị tiêu diệt; - Phải đủ rộng nhằm đảm bảo nguyên vẹn hệ sinh thái, tỷ lệ diện tích HST tự nhiên cần bảo tồn đạt từ 70% trở lên; - Đảm bảo tránh tác động trực tiếp có hại người; Khu Bảo tồn Thiên nhiên (tt) Khu bảo tồn loài sinh cảnh vùng đất tự nhiên quản lý, bảo vệ nhằm đảm bảo sinh cảnh (vùng sống) cho nhiều loài động, thực vật đặc hữu loài quý vùng đất phải thoả mãn điều kiện sau: - Đóng vai trò quan trọng việc bảo tồn thiên nhiên, trì sống phát triển loài, vùng sinh sản, nơi kiếm ăn, vùng hoạt động nơi nghỉ, ẩn náu động vật; Khu Bảo tồn Thiên nhiên (tt) Khu bảo tồn loài sinh cảnh - Có loài thực vật quý hiếm, nơi cư trú di trú loài động vật hoang dã quý hiếm; - Có khả bảo tồn sinh cảnh loài dựa vào bảo vệ người, cần thiết thông qua tác động người vào sinh cảnh; - Diện tích khu vực tùy thuộc vào nhu cầu sinh cảnh loài cần bảo vệ; Khu văn hóa- Lịch sử- Môi trường Khu rừng văn hóa - lịch sử - môi trường (khu rừng bảo vệ cảnh quan) khu vực bao gồm hay nhiều cảnh quan có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu có giá trị văn hóa, lịch sử, nhằm phục vụ cho hoạt động văn hoá, du lịch để nghiên cứu thí nghiệm, bao gồm : Khu văn hóa- Lịch sử- Môi trường Khu rừng văn hóa - lịch sử - môi trường a) Khu vực có thắng cảnh đất liền, ven biển hay hải đảo; b) Khu vực có di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng có cảnh quan thác nước, hang động, nham thạch, cảnh quan biển, di khảo cổ khu vực riêng mang tính lịch sử truyền thống dân địa phương; c) Khu vực dành cho nghiên cứu thí nghiệm; Phân khu chức Vườn quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên •Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: nghiêm cấm hành vi làm thay đổi cảnh quan tự nhiên khu rừng; • Phân khu phục hồi sinh thái : quản lý để rừng phục hồi, tái sinh tự nhiên; nghiêm cấm việc du nhập loài động vật, thực vật nguồn gốc khu rừng • Phân khu dịch vụ - hành : công trình làm việc sinh hoạt Ban quản lý, sở nghiên cứu - thí nghiệm, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí Vùng đệm Vườn quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên Vùng đệm vùng rừng, vùng đất vùng đất có mặt nước nằm sát ranh giới với Vườn quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên; có tác động ngăn chặn giảm nhẹ xâm phạm khu rừng đặc dụng Mọi hoạt động vùng đệm phải nhằm mục đích hỗ trợ cho công tác bảo tồn, quản lý bảo vệ khu rừng đặc dụng; hạn chế di dân từ bên vào vùng đệm; cấm săn bắn, bẫy bắt loài động vật chặt phá loài thực vật hoang dã đối tượng bảo vệ Các biện pháp quản lý tốt rừng đặc dụng • Biện pháp • Biện pháp • Biện pháp 3… Đi thực tập • Ngày đi: thứ ba – 6/5/2015 • Nơi đi: Hà Tiên Lịch thi cuối kỳ • Ngày thi: tiết thứ tư 22/4/2015 • Hình thức thi: Trắc nghiệm 40 câu • Kiểm tra: (2 đ) Trắc nghiệm ngày 8/4 [...]...Các đơn vị trong quản lý rừng Lô : •Là đơn vị chia nhỏ của khoảnh có cùng điều kiện tự nhiên và có cùng biện pháp tác động kỹ thuật; •Diện tích lô TB là 10 ha đối với rừng gỗ và rừng tre nứa tự nhiên; •Thứ tự lô được ghi bằng chữ cái VN trong phạm vi từng khoảnh (ví dụ: Lô a, Lô b ); Rừng Đặc dụng 1 Vườn quốc gia 2 Khu bảo tồn thiên nhiên 3 Khu rừng văn hóa - lịch sử - môi trường, khu rừng bảo vệ cảnh... nghiêm ngặt: nghiêm cấm mọi hành vi làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu rừng; • Phân khu phục hồi sinh thái : được quản lý để rừng phục hồi, tái sinh tự nhiên; nghiêm cấm việc du nhập những loài động vật, thực vật không có nguồn gốc tại khu rừng • Phân khu dịch vụ - hành chính : các công trình làm việc và sinh hoạt của Ban quản lý, các cơ sở nghiên cứu - thí nghiệm, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí... với Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Vùng đệm là vùng rừng, vùng đất hoặc vùng đất có mặt nước nằm sát ranh giới với các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên; có tác động ngăn chặn hoặc giảm nhẹ sự xâm phạm khu rừng đặc dụng Mọi hoạt động trong vùng đệm phải nhằm mục đích hỗ trợ cho công tác bảo tồn, quản lý và bảo vệ khu rừng đặc dụng; hạn chế di dân từ bên ngoài vào vùng đệm; cấm săn bắn,... thành lập, quản lý, bảo vệ nhằm bảo đảm diễn thế tự nhiên, phục vụ cho bảo tồn, NCKH và là vùng đất thoả mãn các điều kiện: - Có HST tự nhiên tiêu biểu, còn giữ được các đặc trưng cơ bản của tự nhiên, ít bị tác động có hại của con người; có hệ động, thực vật đa dạng; - Khu Bảo tồn Thiên nhiên 1 Khu dự trữ thiên nhiên - Có các đặc tính địa sinh học, địa chất học và STH quan trọng hay các đặc tính khác... đệm; cấm săn bắn, bẫy bắt các loài động vật và chặt phá các loài thực vật hoang dã là đối tượng bảo vệ Các biện pháp quản lý tốt rừng đặc dụng • Biện pháp 1 • Biện pháp 2 • Biện pháp 3… Đi thực tập • Ngày đi: thứ ba 5 – 6/ 5/2015 • Nơi đi: Hà Tiên Lịch thi cuối kỳ • Ngày thi: tiết 6 thứ tư 22/4/2015 • Hình thức thi: Trắc nghiệm 40 câu • Kiểm tra: (2 đ) Trắc nghiệm ngày 8/4 ... Có các loài động, thực vật đặc hữu đang sinh sống hoặc các loài đang có nguy cơ bị tiêu diệt; - Phải đủ rộng nhằm đảm bảo sự nguyên vẹn của hệ sinh thái, tỷ lệ diện tích HST tự nhiên cần bảo tồn đạt từ 70% trở lên; - Đảm bảo tránh được sự tác động trực tiếp có hại của con người; Khu Bảo tồn Thiên nhiên (tt) 2 Khu bảo tồn loài hoặc sinh cảnh là vùng đất tự nhiên được quản lý, bảo vệ nhằm đảm bảo sinh... vệ lâu dài một hay nhiều hệ sinh thái, bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau: a) Vùng đất tự nhiên bao gồm mẫu chuẩn của các hệ sinh thái cơ bản (còn nguyên vẹn hoặc ít bị tác động của con người); các nét đặc trưng về sinh cảnh của các loài động, thực vật; các khu rừng có giá trị cao về mặt khoa học, giáo dục và du lịch; b) Vùng đất tự nhiên đủ rộng để chứa đựng được một hay nhiều hệ sinh thái và không bị... loài cần bảo vệ; Khu văn hóa- Lịch sử- Môi trường 3 Khu rừng văn hóa - lịch sử - môi trường (khu rừng bảo vệ cảnh quan) là khu vực bao gồm 1 hay nhiều cảnh quan có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu và có giá trị văn hóa, lịch sử, nhằm phục vụ cho các hoạt động văn hoá, du lịch hoặc để nghiên cứu thí nghiệm, bao gồm : Khu văn hóa- Lịch sử- Môi trường 3 Khu rừng văn hóa - lịch sử - môi trường a) Khu vực có các... có hại của con người; Khu Bảo tồn Thiên nhiên (tt) 2 Khu bảo tồn loài hoặc sinh cảnh là vùng đất tự nhiên được quản lý, bảo vệ nhằm đảm bảo sinh cảnh (vùng sống) cho một hoặc nhiều loài động, thực vật đặc hữu hoặc loài quý hiếm và là vùng đất phải thoả mãn các điều kiện sau: - Đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên, duy trì cuộc sống và phát triển của các loài, là vùng sinh sản, nơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6 quản lý rừng đặc trưng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Bài 6 quản lý rừng đặc trưng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Bài 6 quản lý rừng đặc trưng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay