Bài 2 sinh trưởng và phát triển (bài giảng quản lý tài nguyên rừng)

55 282 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:29

BÀI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Sinh trưởng phát triển Sinh trưởng rừng tăng lên kích thước khối lượng cây, có liên quan đến hình thành quan tế bào Sinh trưởng phát triển Phát triển (cá thể) qúa trình biến đổi chất lượng chất chứa tế bào qúa trình tạo hình (phát sinh quan, phận, thành phần cấu trúc mới) Sinh trưởng phát triển Rừng sinh trưởng phát triển tuân theo quy luật định Có biện pháp lâm sinh Acceleration: nhanh Inflection point: điểm uốn Deceleration: chậm lại Steady state: trạng thái ổn định Sinh trưởng phát triển Sinh trưởng phát triển: •Không có sinh trưởng phát triển •Phát triển tiền đề sinh trưởng •Sinh trưởng cá thể tạo tiền đề cho sinh trương quần thể rừng 1.1 Tốc độ sinh trưởng rừng Các năm đầu: rễ tán chưa hoàn chỉnh nên tốc độ sinh trưởng chậm Tốc độ sinh trưởng nhanh dần đến cỡ tuổi định tốc độ sinh trưởng lại chậm Loài ưa sáng sinh trưởng nhanh, giai đoạn đầu, đời sống ngắn Loài chịu bóng, sinh trưởng chậm giai đoạn đầu đời, đời sống dài, thời gian sinh trưởng kéo dài có kích thước cực đại lớn loài ưa sáng 1.1 Tốc độ sinh trưởng rừng Theo điều kiện đặc điểm đặc điểm sinh trưởng rừng phân chia dạng sau đây: a.1 Cây tiên phong tạm thời: Các ưa sáng, đời sống ngắn, sinh trưởng nhanh từ ngày đầu, kích thước nhỏ a.2 Cây tiên phong định cư: Các ưa sáng, đời sống dài, sinh trưởng nhanh từ ngày đầu, kích thước lớn 1.1 Tốc độ sinh trưởng rừng a.3 Cây chịu bóng, sống tán rừng: Các sinh trưởng chậm, kích thước nhỏ a.4 Cây chịu bóng tầng trên: Cây sinh trưởng chậm, kích thước lớn, đời sống dài Phân loại các dạng sinh trưởng sở quan trọng để lựa chọn phối hợp loài trồng rừng hỗn loài 1.1 Tốc độ sinh trưởng rừng 1.2 Sinh trưởng chiều cao rừng •Sinh trưởng chiều cao rừng lúc chồi hoạt động hình thành chồi •Ở VN, mùa sinh trưởng rừng mùa xuân Một số loài sinh trưởng chiều cao liên tục quanh năm Thí dụ: Lim xanh, Sến, Giẻ, Tái sinh rừng Xúc tiến tái sinh thiên nhiên: -Nếu thành phần mật mật độ không phù hợp với mục đích kinh doanh, phải tra dặm hạt, trồng để bổ sung Căn vào mục đích kinh doanh, điều kiện tự nhiên, kinh tế kỹ thuật mà định loại tái sinh rừng Tái sinh hạt 5.1 Ra hoa kết phân tán hạt giống -Cây rừng phải đạt đến tuổi định hoa kết -Cây rừng khác tuổi hoa kết khác -Cây rừng nhiệt đới hoa kết sớm rừng ôn đới -Cây chồi hoa kết sớm hạt -Tếch chồi hoa sớm Tếch hạt từ - năm Tái sinh hạt 5.1 Ra hoa kết phân tán hạt giống -ĐK sống ảnh hưởng lớn tới tuổi sản lượng hoa kết -Cùng loài tính chất đất, mọc lẻ hoa sớm nhiều rừng tự nhiên - Tuổi hoa kết đạt số lượng chất lượng cao gọi tuổi tái thục sinh Tái sinh hạt 5.1 Ra hoa kết phân tán hạt giống -Năm hoa kết nhiều gọi năm sai -Cây rừng ưa sáng, hạt nhỏ, sinh trưởng hoàn cảnh tốt có chu kỳ sai ngắn -Bón phân tỉa thưa rừng, người ta rút ngắn chu kỳ năm sai Tái sinh hạt Ra hoa kết phân tán hạt giống (tt) -Ở VN, gỗ hoa kết quanh năm, thường tập trung vào cuối mùa mưa kéo dài mùa khô -Ra hoa kết phụ thuộc vào thời tiết, côn trùng thụ phấn, ánh sáng rừng - Xác định thời kỳ hạt chín, rơi rụng có ý nghĩa lớn việc thu hái hạt giống Tái sinh hạt 5.2 Nảy mầm hạt giống Hạt giống rừng mưa nhiệt đới phần lớn giữ sức sống thời gian ngắn Hạt giống có vỏ cứng dày (nước không khí khó thấm qua), có tuổi thọ cao Hạt sau rơi rụng xuống nảy mầm đồng lọat rải thời gian dài Tái sinh hạt 5.2 Nảy mầm hạt giống  Độ ẩm đất 60%, nhiệt độ không khí 20 - 250C đa số loại nảy mầm nhanh Rừng có lớp thảm tươi thảm khô dày, chặt, phát lớp thảm tươi dày, xới đất làm có, phát quang bớt tán rừng dày kín để tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống nảy mầm Tái sinh hạt 5.3 Sinh trưởng tái sinh Đời sống tái sinh giai đoạn: - Giai đoạn mạ: Tán hệ rễ hình thành, khả đồng hóa yếu, tính ổn định chưa cao, sức đề kháng kém, hình thái chưa định hình, mạ thường nằm lẫn tầng thảm tươi Tái sinh hạt 5.3 Sinh trưởng tái sinh - Giai đoạn con: tính chịu bóng giảm so với mạ, hình thái ổn định, tán hệ rễ phát triển, khả sinh trưởng sức đề kháng cao hơn, vượt qua tầng thảm tươi, cao Các yếu tố hoàn cảnh thích hợp, bị tầng thảm tươi cao chèn ép tái sinh có tỉ lệ sống cao phát triển mạnh Keuhenhof [...]...1 .2 Sinh trưởng chiều cao của rừng •Một số loài chỉ tập trung vào số ít ngày xuân, sau đó ngừng sinh trưởng và bắt đầu sinh ra một vòng cành (nhóm cây sinh trưởng không liên tục) VD: Cây Bàng •Có loài có hiện tượng “tái sinh trưởng : 2 - 3 đợt sinh trưởng chiều cao/năm Ở nước ta, đợt tái sinh trưởng lần thứ hai thường vào mùa mưa 1.3 Sinh trưởng đường kính của cây rừng Thời kỳ sinh trưởng mạnh... tái sinh phát triển 3 phát triển của rừng (tt) 6 Giai đoạn rừng quá già: (cấp tuổi VI), ít hoa quả, sinh trưởng ngừng trệ, cây gì cỗi và rỗng ruột bị sâu bệnh và gió làm đỗ gãy Chia 6 giai đoạn phát triển của rừng chỉ áp dụng cho rừng thuần loại và đều tuổi 4 Tái sinh rừng Biểu hiện: sự xuất hiện 1 thế hệ cây non của những loài cây gỗ ở những nơi còn có điều kiện tái sinh rừng Lớp cây con tái sinh. .. rừng • Sinh trưởng của từng cây và của rừng có quan hệ mật thiết với nhau 2. 3 Sinh trưởng và tăng trưởng của rừng (lâm phần) Cũng có trường hợp sinh trưởng của từng cây rừng và của cả rừng theo quan hệ đối nghịch: Rừng có mật độ thưa thì cây rừng sinh trưởng nhanh do thỏa mãn nhu cầu sống, nhưng sản lượng của cả rừng loại thấp do tổng số cây ít Do đó trong kinh doanh rừng phải điều tiết mật độ hợp lý, ... rừng •Tăng trưởng là tốc độ tăng lượng sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định •Điểm cực đại tăng trưởng của cây rừng trùng với điểm cực đại của sinh trưởng thể tích cây rừng •Thời gian tăng trưởng cây rừng đạt max là cây rừng có năng suất sinh trưởng cao nhất 1.4 Sinh trưởng thể tích của cây rừng (tt) -Loài cây ưa sáng trong các năm đầu có lượng tăng trưởng cao, thời gian tăng trưởng cực... nuôi dưỡng để xúc tiến sinh trưởng đường kính, tạo điều kiện cho cây ra hoa kết quả và tái sinh tự nhiên 5 Giai đoạn rừng già: (cấp tuổi V), rừng vẫn còn hoa quả, sinh trưởng đã chậm lại, cây thành thục Biện pháp tác động: khai thác lấy gỗ, tạo điều kiện cho rừng mới tái sinh phát triển 3 phát triển của rừng (tt) 5 Giai đoạn rừng già: (cấp tuổi V), rừng vẫn còn hoa quả, sinh trưởng đã chậm lại, cây... cây sinh trưởng xấu, nằm hoàn toàn dưới tán rừng, nhóm cấp V cũng chia ra 2 nhóm: + Va: gồm các cây tán lá còn sống + Vb: Gồm các cây đang chết hoặc sắp chết PP phản ánh được tình hình phân hóa cây rừng với tiêu chuẩn rõ ràng, dễ áp dụng Chỉ áp dụng được cho loại rừng cây gỗ thuần loại và đều tuổi 2. 3 Sinh trưởng và tăng trưởng của rừng (lâm phần) Sinh trưởng của cây rừng là cơ sở tạo nên sinh trưởng. .. niên: (cấp tuổi III), sinh trưởng chiều cao vẫn mạnh, sinh trưởng đường kính cũng mạnh nhất, cây rừng sai quả và đạt tuổi thành thục tái sinh, tỉa thưa tự nhiên giảm dần Biện pháp kỹ thuật: tiếp tục chặt tỉa thưa, mở rộng không gian dinh dưỡng để xúc tiến sinh trưởng đường kính 3 phát triển của rừng (tt) 4 Giai đoạn rừng gần già: (Cấp tuổi IV), rừng vẫn tiếp tục ra hoa kết quả, sinh trưởng chậm dần, tỉa... đường kính lớn nhất, tán cây rất to và vượt khỏi tán rừng - Cấp II: các cây sinh trưởng tốt, tán cấy phát triển đều đặn, kích thước chiều cao và đường kính của cây nhỏ hơn cây cấp I một ít Số lượng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số cây của rừng - 2. 2 Phân cấp cây rừng -Cấp III: các cây sinh trưởng TB, kích thước tán cây, chiều cao và đường kính TB -Tán cây vẫn tham gia vào tầng rừng chính -Là nhóm cây trung... phải điều tiết mật độ hợp lý, để cây rừng sinh trưởng nhanh mà sản lượng cả rừng cũng cao 2. 3 Sinh trưởng và tăng trưởng của rừng (lâm phần) (tt) Tăng trưởng của rừng là kết quả của 2 quá trình trái ngược nhau: •quá trình tăng trưởng của những cây đang sống •quá trình tỉa thưa tự nhiên, những cây chết vì già cỗi Giai đoạn rừng già, lượng tăng trưởng rất thấp và có thể là số âm, vì cây chế đi là các... tốc độ phân hóa, tỉa thưa tự nhiên và quy luật kết cấu của rừng 2. 1 Phân hóa tự nhiên •Phân hóa và tỉa thưa tự nhiên là hiện tượng mang tính phổ biến trong quá trình sinh trưởng của rừng •Một số cây rừng sinh trưởng mạnh, cao lớn, cành lá sum xuê, ngược lại một số cây rừng sinh trưởng chậm, nhỏ bé, tán lá hẹp Nguyên nhân của hiện tượng phân hóa là do tính di truyền và điều kiện môi trường sống tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 sinh trưởng và phát triển (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Bài 2 sinh trưởng và phát triển (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Bài 2 sinh trưởng và phát triển (bài giảng quản lý tài nguyên rừng) , Sinh trưởng và phát triển, phát triển của rừng, phát triển của rừng (tt), Tái sinh bằng hạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay