Nguyên- báo cáo nhận thức ppt

22 92 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:27

Bộ Môn Xã Hội Học -  - ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ THIẾT CHẾ XÃ HỘI TRONG XÃ HỘI HỌC HỌ TÊN LỚP MÃ SINH VIÊN Trần Thị Thương K60KHCTC 601990 Dương Thị Kim Oanh K60KHCTC 601976 Lò Tùng Nguyên K60NNP 606027 Nguyễn Thanh Tùng K57NNA 573840 Nguyễn Đăng Khoa K57NNA 573792 Trần Thị Liễu K58CGCTA 582240 Lưu Thị Hồng Mai K60BVTVB 600135 Mục đích *Giúp bạn sinh viên hiểu thêm rõ thiết chế xã hội *Phân biệt thiết chế xã hội tổ chức xã hội II.Đặc II.Đặcđiểm điểm củathiết thiếtchế chế xã xãhội hội I.Khái niệm V.Một V.Mộtsố số quan quanniệm niệm vềthiết thiếtchế chế xã xãhội hội Mục lục IV.Các IV.Cácthiết thiết chế chếxã xãhội hội cơbản III.Chức thiết chế xã hội Thiết chế xẫ hội là tập hợp bền vững của các giá trị ,chuẩn mực ,vị thế, vai trò và nhóm, vận động xung quanh những nhu cầu bản của xã hội.Buộc thành viên tuân thủ chấp nhận Thiết chế gia đình Thiết chế chủ yếu Thiết chế giáo dục Thiết chế kinh tế Thiết chế Thiết chế trị Thiết chế phụ thuộc Thiết chế tôn giao Thiết chế nhỏ khác biệt, nằm thiết chế chủ yếu Lễ phép với ông bà cha mẹ Hôn nhân vợ chồng  Thiết chế có tính bền vững thường biết đổi chậm.?  Thiết chế có tính độc lập tương đối, tự cấu trúc mức cao tổ chức xung quang hệ thống giá trị quy tắc, khuôn mẫu đươc xã hội thừa nhận  Các thiết chế có xu hướng trở thành tiêu điểm vấn đề xã hội chủ yếu Chức thiết chế xã hội Chức quản lý Khuyến khích điều chỉnh,điều hòa hành vi người cho phù hợp với quy phạm chuẩn mực thiết chế Ví dụ: thiết chế gia đình phải ngoan ngoãn, lời bố mẹ Chức kiểm soát Ngăn chặn, giám sát, chí trừng phạt hành vi sai lệch so với chuẩn mực Ví dụ: Vi phạm chế độ vợ chồng thiết chế gia  Như vậy: người có hành vi phù hợp vào chuẩn mực, quy phạm Đồng thời, công cụ trừng phạt sai lệch, vi phạm chuẩn mực Nếu không tuân thủ bị trừng phạt theo hai hình thức: + Hình phạt thức: hình phạt thiết chế pháp luật + Hình phạt phi thức: hình phạt thiết chế đạo đức dư luận xã hội Ví dụ: Ngoại tình dẫn đến hôn nhân đổ vỡ Theo thuyết chức năng: thiết chế xã hội cần thiết cho việc đảm bảo ổn định xã hội để hướng dẫn hành động người cho phù hợp với chuẩn mực vi phạm Thuyết mâu thuẫn, xung đột: có cách nhìn phê phán thiết chế Họ cho rằng, thiết chế tồn nhằm trì trật tự ủng hộ vị người giàu có, chống lại người nghèo Nếu chúng hướng dẫn hành vi người lại hạn chế tự cá nhân Trên thực tế, thiết chế có xu hướng trở thành bảo thủ, nhậy cảm phản ứng kịp thời với biến đổi xã hội Do vậy, chúng cần xem xét trình lý Cải cách đổi cho không lạc hậu để làm tốt chức quản lý kiểm soát xã hội pl Phá u ật Thiết ội h ã x chế Tuyên truyền Giống nhau: Tổ chức xã hội thiết chế xã hội gắn liền với người tham gia chơi phải tuân thủ luật chơi Luật chơi quy phạm Giá trị, chuẩn mực thức phi thức Tổ chức xã hội Thiết chế xã hội Là hệ thống quan hệ tập hợp liên kết cá nhân Hình thành cách tự phát Không có quy tắc chặt chẽ thừa nhận pháp luật Dễ thay đổi Là mộ hệ thống quan hệ tập hợp liên kết cá nhân Hình thành có từ lâu đời Có mối quan hệ chặt chẽ với khó thay đổi, có tính bền vững Thiết chế xã hội là tập hợp bền vững của các giá trị ,chuẩn mực ,vị thế, vai trò và nhóm, vận động xung quanh những nhu cầu xã hội    Để thiết chế trì cách bền vững,phù hợp với phát triển xã hội dần thay thiết chế cổ hủ,lạc hậu không cần thiết Tạo liên kết hài hòa thiết chế Mỗi liên hệ cá nhân, gia đình xã hội [...]... cứ vào chuẩn mực, quy phạm Đồng thời, nó là công cụ trừng phạt đối với những sai lệch, vi phạm chuẩn mực Nếu không tuân thủ sẽ bị trừng phạt theo hai hình thức: + Hình phạt chính thức: các hình phạt của thiết chế pháp luật + Hình phạt phi chính thức: các hình phạt của thiết chế đạo đức và dư luận xã hội Ví dụ: Ngoại tình dẫn đến hôn nhân đổ vỡ Theo thuyết chức năng: thiết chế xã hội rất cần thiết cho... như người tham gia cuộc chơi phải tuân thủ luật chơi Luật chơi ở đây là các quy phạm Giá trị, chuẩn mực chính thức và phi chính thức Tổ chức xã hội Thiết chế xã hội Là một hệ thống các quan hệ tập hợp liên kết các cá nhân Hình thành một cách tự phát Không có quy tắc chặt chẽ và không có sự thừa nhận của pháp luật Dễ thay đổi Là mộ hệ thống các quan hệ tập hợp liên kết các cá nhân Hình thành có từ lâu... Thiết chế có tính độc lập tương đối, tự nó được cấu trúc ở mức cao và được tổ chức xung quang một hệ thống giá trị quy tắc, khuôn mẫu đã đươc xã hội thừa nhận  Các thiết chế có xu hướng trở thành tiêu điểm của những vấn đề xã hội chủ yếu Chức năng của thiết chế xã hội Chức năng quản lý Khuyến khích điều chỉnh,điều hòa hành vi của con người cho phù hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên- báo cáo nhận thức ppt, Nguyên- báo cáo nhận thức ppt, Nguyên- báo cáo nhận thức ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay