Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 18

9 195 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:27

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 18 ÔN TẬP HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy tập đọc học (tốc độ đọc khoảng 80 tiếng/ phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung Thuộc đoạn thơ, đoạn văn học HKI - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài; nhận biết nhân vật tập đọc truyện kể thuộc hai chủ điểm Có chí nên, Tiếng sáo diều - HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 80 tiếng/ phút) - Giáo dục HS thông qua nội dung tập đọc II/ CHUẨN BỊ: - GV : Phiếu ghi tên tập đọc - HS : Xem lại tập đọc học III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Nêu mục tiêu tiết học - Bài : Ôn tập học kỳ I ( tiết ) Hoạt động : Cung cấp kiến thức 1) Kiểm tra tập đọc HTL : Hoạt động Trò - Cho HS lên bảng bốc thăm đọc - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi gắn với nội dung đoạn đọc 2) Gọi HS đọc yêu cầu - Những tập đọc truyện kể hai chủ điểm Có chí nên Tiếng sáo diều ? - Yêu cầu HS làm GV đến nhóm giúp đỡ - Gọi nhóm trình bày kết bảng lớp Tên Tác giả Nội dung chímh Ông Trang Trinh Nguyễn Hiền nhà Nhân vật Nguyễn * HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc 80 tiếng/ phút) - Một tốp – HS - Đọc - Lần lượt HS trả lời - Hoạt động nhóm HS - Từng HS trình bày , theo dõi bổ sung thả diều Đường “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam Xuân Yến Vẽ trứng Người tìm đường lên Lê Quang Long Phạm Ngọc Toàn Văn hay chữ tốt Tryuện đọc ( 1995) Chú Đất Nung (phần 1-2) Nguyễn Kiên Trong quán ăn” Ba cá bống” A-lếch-xây Tôn- xtôi Rất nhiều Phơ – bơ mặt trăng (phần 1-2) Hoạt động : Củng cố - Tổ chức hái hoa - Nhận xét tiết học Dặn dò - Chuẩn bị : Ôn tập tiết nghèo mà hiếu học Bạch Thái Bưởi từ tay trắng, nhờ có chí làm nên nghiệp lớn Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi kiên trì khổ luyện trở thành danh hoạ vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki kiên trì theo đuổi ước mơ, tìm đường lên Cao Bá Quát kiên trì luyện viết chữ , danh người văn hay chữ tốt Chú bé Đất dám nung lửa trở thành người mạnh mẽ, hữu ích Còn hai người bột yếu ớt gặp nước bị tan Bu-ra- ti- nô thông minh, mưu trí moi bí mật chìa khoá vàng từ kẻ độc ác Cách nhìn giới trẻ em khác với người lớn Hiền Bạch Thái Bưởi Lê-ô-nácđô đa Vin xi Xi-ôn-cốpxki Cao Bá Quát Chú Đất Nung Bu – – tinô Công chúa nhỏ - Một vài HS tham gia , theo dõi nhận xét Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 18 ÔN TẬP HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết - Biết đặt câu có ý nhận xét nhân vật tập đọc học (BT2); bước đầu biết dùng thành ngữ, tục ngữ học phù hợp với tình cho trước (BT3) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Phiếu ghi tên tập đọc - HS : Xem lại tập đọc học III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kiểm tra học sinh đọc chưa tốt tiết trước ( có ) - Bài : Ôn tập học kỳ I ( tiết ) Hoạt động : 1) Kiểm tra đọc: Gọi HS bốc thăm (đọc đoạn văn, khổ thơ + trả lời câu hỏi gắn với nội dung đoạn đọc ) 2) Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Cho HS thảo luận nhóm đôi - Gọi HS trình bày - Tuyên dương HS đặt câu hay 3) Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS trao đổi làm vào - Gọi HS đọc làm - ( Nếu thời gian cho HS tập nói câu khuyên bạn có sử dụng thành ngữ phù hợp với nội dung ) Hoạt động : Củng cố - Tổ chức cho HS thi nói câu thành ngữ , tục ngữ học ( Chia lớp thành đội ) - Tổ chức thực - Nhận xét – Tuyên dương Hoạt động Trò - – HS - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn trao đổi - Nối tiếp phát biểu - Thảo luận nhóm đôi - Một vài HS đọc - Cả lớp tham gia Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 18 ÔN TẬP HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết - HS nắm kiểu mở bài, kết văn kể chuyện; bước đầu viết mở gián tiếp, kết mở rộng cho văn kể chuyện ông Nguyễn Hiền (BT2) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Phiếu ghi tên tập đọc - HS : Xem lại học III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Cho HS nêu lại câu thành ngữ, tục ngữ đặt - Một vài HS phát biểu câu có sử dụng thành ngữ phù hợp - Bài : Ôn tập học kỳ I ( tiết ) Hoạt động : Luyện tập - Thực hành 1) Kiểm tra đọc Gọi HS bốc thăm (đọc + trả lời câu hỏi gắn với nội - – HS đọc dung đoạn đọc ) 2) Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc truyện Ông Trạng thả diều - Theo dõi SGK - Cho HS nhắc lại: + Mở trực tiếp - HS nêu + Mở gián tiếp + Kết mở rộng + Kết không mở rộng - Yêu cầu HS làm việc - Tự làm vào - Gọi HS trình bày - Nối tiếp đọc làm Hoạt động : Củng cố - GV HS hệ thống lại kiến thức học( nêu - Phát biểu câu hỏi ) - Nhận xét tiết học Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TIẾNG VIỆT TUẦN 18 ÔN TẬP HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết - Nghe- viết CT (tốc độ viết khoảng 80 chữ/ 15 phút), không mắc lỗi bài; trình bày thơ chữ (Đôi que đan) - HS khá, giỏi viết tương đối đẹp CT (tốc độ viết 80 chữ/ 15 phút) hiểu nội dung - Giáo dục HS quý sản phẩm người lao động II/ CHUẨN BỊ : - GV : Phiếu ghi tên tập đọc - HS : Xem lại học III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS đọc lại mở , kết văn kể - Một vài HS đọc làm chuyện - Bài : Ôn tập học kỳ I ( tiết ) Hoạt động : - Đọc mẫu thơ - Theo dõi SGK / 175 - Hỏi : Từ đôi que đan bàn tay chị em - HS trả lời ? Theo em, hai chị em người ? - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS - Tìm từ , phát biểu ý tượng tả - Đọc cho HS viết * HS khá, giỏi viết tương đối đẹp CT (tốc độ viết 80 chữ/ 15 phút) hiểu nội dung - Đọc cho HS dò lại - Viết vào - Hướng dẫn HS soát lỗi - HS ngồi bàn trao đổi - Chấm điểm số Nhận xét - Tự rút kinh nghiệm Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Viết , viết đẹp - Tổ chức lượt - đội tham gia, đội HS - Nhận xét tiết học Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TIẾNG VIỆT TUẦN 18 ÔN TẬP HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết - HS nhận biết danh từ, động từ, tính từ đoạn văn; biết đặt CH xác định phận câu học: Làm gì? Thế nào? Ai? (BT2) - HS hứng thú học tập II/ CHUẨN BỊ : - GV : Phiếu ghi tên tập đọc - HS : Xem lại tập đọc III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : - Bài : Ôn tập học kì I ( tiết ) Hoạt động : Luyện tập - Thực hành 1) Kiểm tra đọc : Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi gắn với nội dung đoạn đọc 2) Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS sửa (DT: buổi, chiều, xe, thị trấn, nắng, phố, huyện, em bé, Hmông, mắt, mí, Tu Dí, phù lá, cổ, móng, hổ, quần áo, sân ĐT: dừng lại, đeo, chơi đùa TT: nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ) - Yêu cầu HS đặt câu hỏi với phận in đậm - Gọi HS sửa Hoạt động : Củng cố - Tổ chức cho HS hái hoa - Nhận xét tiết học Hoạt động Trò - Viết vào bảng - Đọc + trả lời câu hỏi - Theo dõi - Làm vào - Tự làm vào - Nối tiếp đặt câu - Thực Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TIẾNG VIỆT TUẦN 18 ÔN TẬP HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU : - Mức độ yêu cầu kĩ đọc tiết - Biết lặp dàn ý cho văn miêu tả đồ dùng học tập quan sát; viết đoạn mở theo kiểu gián tiếp, kết theo kiểu mở rộng (BT2) - HS yêu thích viết văn II/ CHUẨN BỊ : - GV : Phiếu ghi tên tập đọc - HS : Xem lại học III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Tổ chức cho HS thi đua : Tiếp sức + Yêu cầu HS tìm danh từ, động từ, tính từ + Nhận xét – Tuyên dương - Bài : Ôn tập học kỳ I ( tiết ) Hoạt động : Luyện tập - Thực hành 1) Kiểm tra đọc Gọi HS bốc thăm đọc trả lời câu hỏi 2) Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc đề - Gọi HS đọc lại ghi nhớ văn miêu tả SGK/ 145 - Yêu cầu HS giới thiệu đồ dùng học tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Có kiểu mở bài, kết văn miêu tả ? - Nhận xét tiết học Hoạt động Trò - đội tham gia, đội HS - Lần lượt HS thực - HS đọc thành tiếng - Một vài HS giới thiệu - Làm vào - Một vài HS đọc - Phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TIẾNG VIỆT TUẦN 18 ÔN TẬP HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU : - Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt nêu tiêu chí đề KT môn Tiếng Việt lớp 4, HKI (Bộ GD&ĐT- Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học, lớp 4, tập một, NXB Giáo dục 2008) II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thẻ A, B , C - HS : Tìm hiểu đoạn văn III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kiểm tra HS đọc chưa đạt tiết trước ( có ) - Bài : Ôn tập học kỳ I ( tiết ) Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi 1HS đọc đoạn văn - Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu , cách làm - Yêu cầu HS làm - Tổ chức sửa Gọi HS đọc ý Hoạt động : - Nhận xét tiết học Hoạt động Trò - Theo dõi SGK - Lắng nghe - Đánh dấu X bút chì vào SGK - Dùng thẻ A, B, C chọn ý Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 35 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TIẾNG VIỆT TUẦN 18 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I ( TIẾT ) I/ MỤC TIÊU : - Kiểm tra (Viết) theo mức độ cần đạt nêu tiêu chí đề KT môn Tiếng Việt lớp 4, HKI (TL dẫn) II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn đề tập làm văn - HS : Giấy kiểm tra III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : - Bài : Ôn tập học kỳ I ( tiết ) Hoạt động : Luyện tập - Thực hành a) Chính tả - Đọc toàn - Đọc cho HS viết ( câu, cụm từ ) - Đọc cho HS dò lại b) Tập làm văn - Treo đề - Yêu cầu HS làm Hoạt động : Củng cố - Thu - Nhận xét tiết học Hoạt động Trò - Theo dõi - Viết - Dò lại viết - Tự làm - Nộp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 18 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 18 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 18

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay