báo cáo giáo dục nhóm 10 ppt

16 76 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:27

Chào mừng bạn đến với báo cáo nhóm 10  Never give up!  Nội dung: Mục đích Nhằm giúp kiến học ngoại ngữ.trào Tạo điều kiện cho đỡ cáchội bạnviên hoàncũng thànhcố tiêu chí thức “Hội tin nhập tốt”vàtrong phong SinhCải viênthiện tốt.và nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học học tập công việc Thành phần nhân 1.Thành phần ban tổ chức: lực +BCH Liên chi hội +Các anh chị cựu sinh viên, anh chị có tảng tốt ngoại ngữ tin học 2.Thành phần tham gia +Tất bạn hội viên, sinh viên liên chi +Các bạn sinh viên yêu thích có nhu cầu nâng cao trình độ Ngoại ngữ Tin học Nội dung thực đề tài *Tổ chức giải đề dạng đề thi chứng A, B ngoại ngữ tin học *Kết hợp ổ chức hoạt động trời theo chủ đề Tiến trình thực Tiến trình thực hiện: Công tác chuẩn bị Tiến trình thực hiện: Công tác chuẩn bị Giải đề tổ chức tuần/lần Tiến trình thực hiện: Thông báo cho hội viên chủ đề (món ăn, Công tác chuẩn bị Giải đề tổ chức tuần/lần Xen kẽ giải đề tổ chức hoạt động trời theo chủ đề tuần/lần thức uống, ca hát, trò chơi ), để hội viên chuẩn bị đăng kí tham gia Tiến trình thực hiện: Công tác chuẩn bị Giải đề tổ chức tuần/lần Xen kẽ giải đề tổ chức hoạt động trời theo chủ đề tuần/lần Tổ chức kiểm tra cho hội viên theo định kỳ tháng/lần Trao thưởng cho bạn có thành tích xuất sắc tiến rõ rệt Kinh phí hoạt động Kinh phí tổ chức trích phần từ quỹ hoạt động Liên chi Hội viên tham gia đóng góp phần Kinh phí tuỳ thuộc vào điều kiện đơn vị Tính khả thi thách thức đề tài Tính khả thi cao: -Do nhu cầu bạn hội viên cao -Đội ngũ nhân lực liên chi – chi hội lớn, đủ khả tổ chức vận hành -Chi phí hoạt động hợp lí -Đáp ứng yêu cầu, định hướng nhà trường địa phương phương -Thắt chặt tình đoàn kết bạn Tính khả thi thách thức đề tài Thách thức: - BCH chưa có kinh nghiêm tổ chức quản lí - Kinh phí tổ chức hạn hẹp nên chưa đa dạng hoạt động Giải pháp tuyên truyền Thành lập đội truyền thông Thông tin qua hợp lệ thường xuyên Gửi thư điện tử đến bạn hội viên Dán thông báo số nơi dễ nhìn Lập trang wed, fanpages mạng xã hội giới thiệu tuyên truyền Quay đoạn phim ngắn tóm tắt hoạt động, quảng bá chương trình Xin cảm ơn ý lắng nghe bạn!  [...]... phí tổ chức còn hạn hẹp nên chưa đa dạng được các hoạt động Giải pháp tuyên truyền Thành lập đội truyền thông Thông tin qua các cuộc hợp lệ thường xuyên Gửi thư điện tử đến các bạn hội viên Dán thông báo ở một số nơi dễ nhìn Lập trang wed, fanpages mạng xã hội giới thiệu tuyên truyền Quay các đoạn phim ngắn tóm tắt hoạt động, quảng bá chương trình Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn! 
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo giáo dục nhóm 10 ppt, báo cáo giáo dục nhóm 10 ppt, báo cáo giáo dục nhóm 10 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay