Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 17

15 181 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:26

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 33 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 17 RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) lời người dẫn chuyện - HS hiểu nội dung : Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS lòng yêu thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Trong quán ăn “ Ba cá bống” + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi gắn với nội + HS đọc & TLCH dung đoạn đọc + Gọi đọc + nêu nội dung + HS đọc theo vai - Bài : Rất nhiều mặt trăng Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc : - Gọi HS đọc - Theo dõi SGK / 163 - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu … nhà vua + Đoạn : TT…… vàng + Đoạn : Còn lại - Cho HS đọc đoạn + luyện đọc từ khó + - HS đọc nối tiếp + phát giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ tranh, ảnh có) từ khó (đọc 2-3 lượt ) - Cho HS luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi HS đọc - 1-2 nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi b) Tìm hiểu : - Gọi HS đọc đoạn + HS trả lời + Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì? + Các vị đại thần nhà khoa học nói với nhà vua đòi hỏi cô công chúa? - Gọi HS đọc đoạn + Cách nghĩ có khác với vị đại thần nhà khoa học? + Tìm chi tiết cho thấy cách nghĩ cô công chúa nhỏ mặt trăng khác với cách nghĩ người lớn? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn + Chú làm để có mặt trăng cho công chúa ? + Thái độ công chúa nhận quà ? - Qua câu chuyện em hiểu điều ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Cho HS đọc lại - Đọc diễn cảm: “ Thế hề…vàng rồi.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi :Em thích nhân vật truyện ? Vì ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò - Chuẩn bị : Rất nhiều mặt trăng ( tt ) + HS trả lời -Đọc - HS trả lời - Trả lời - Phát biểu - HS đọc theo vai - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - Một vài HS phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 34 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: TẬP ĐỌC TUẦN 17 RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG ( Tiếp theo ) I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật lời người dẫn chuyện - Hiểu nội dung: Cách nghĩ trẻ em đồ chơi vật xung quanh ngộ nghĩnh, đáng yêu (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS lòng yêu thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Rất nhiều mặt trăng + Gọi 3HS đọc + trả lời câu hỏi + Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, , + Gọi HS đọc theo vai nêu nội dung + HS đọc - Bài : Rất nhiều mặt trăng Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc: - Gọi HS đọc - Theo dõi SGK - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn :Từ đầu …đều bó tay + Đoạn : TT…dây chuyền cổ + Đoạn : Còn lại - Cho HS nối tiếp đọc đoạn + luyện - HS đọc nối tiếp + phát đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ từ khó (đọc 2-3 lượt ) tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi HS đọc - 1-2 nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi SGK / 168 b) Tìm hiểu : - Gọi HS đọc đoạn + Trả lời + Nhà vua lo lắng điều gì? + Vì lần vị đại thần nhà khoa học lại không giúp nhà vua? - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn lại + Chú đặt câu hỏi với công chúa hai mặt trăng để làm gì? + Gọi HS đọc câu hỏi 4: Cách giải thích công chúa nói lên điều gì? Chọn câu trả lời hợp ý em nhất? - Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm: “ Làm …đã ngủ.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Hỏi: Câu chuyện giúp em hiểu điều ? Em thích nhân vật truyện ? - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Ôn tập HKI + Trả lời + HS trả lời + Dùng thẻ chọn ý c - Phát biểu - HS đọc theo vai - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , theo vai -Phát biểu - Lắng nghe Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 17 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: CHÍNH TẢ TUẦN 17 MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO I MỤC TIÊU : - HS nghe- viết tả , trình bày hình thức văn xuôi; không mắc lỗi - HS làm tập phân biệt âc / ât - GV giúp HS thấy nét đẹp thiên nhiên vùng núi cao đất nước ta Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết - Học sinh : Tìm hiểu viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kéo co + Nhận xét làm HS + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn + Đọc cho HS viết : Hữu Trấp , khuyến khích , trai tráng - Bài : Mùa đông rẻo cao Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Hỏi: Những dấu hiệu cho biết mùa đông với rẻo cao ? * GDBVMT- Gián tiếp - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS ý tượng tả ( phân tích tiếng ) - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số Nhận xét Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 2b : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu Hoạt động Trò + Nghe - Tự rút kinh nghiệm + Viết vào bảng - Theo dõi SGK / 165 - HS trả lời - Trao đổi nhóm đôi + phát biểu - Viết vào - HS ngồi bàn đổi - Tự làm vào - Mỗi HS từ -Hoạt động nhóm đôi - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS sửa Hoạt động : Củng cố - Thi đua : Tiếp sức ( Tìm lỗi sai chửa lại cho : sường núi, nhẵn nhuội, lau xau) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ôn tập HK I - Nối tiếp - đội, đội HS Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 17 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: KỂ CHUYỆN TUẦN 17 MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ I/ MỤC TIÊU: - Dựa theo lời kể GV tranh minh họa (SGK), bước đầu kể lại câu chuyện Một phát minh nho nhỏ rõ ý chính, diễn biến - Hiểu nội dung câu chuyện biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS ham thích tìm hiểu II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ - HS : Tìm hiểu câu chuyện III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kể chuyện chứng kiến tham gia + Gọi HS kể lại chuyện liên quan đến đồ chơi + HS kể chuyện em bạn em - Bài : Một phát minh nho nhỏ Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Kể chuyện lần - Cả lớp theo dõi - Kể lần + minh hoạ tranh Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Kể nhóm : - Yêu cầu HS kể trao đổi với ý nghĩa truyện * Kể trước lớp : - Cho HS thi kể + Yêu cầu HS trao đổi ý nghĩa truyện - Gọi HS kể toàn truyện Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Câu chuyện giúp em hiểu điều ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ôn tập HKI - Hoạt động nhóm HS - Đại diện nhóm HS kể nội dung tranh ( lượt ) - HS kể -Nối tiếp phát biểu Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 33 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 17 CÂU KỂ : AI LÀM GÌ ? I/ MỤC TIÊU: - HS nắm cấu tạo câu kể Ai làm ? (ND Ghi nhớ) - HS nhận biết câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn xác định chủ ngữ vị ngữ câu (BT1, BT2, mục III); viết đoạn văn kể việc làm có dùng câu kể Ai làm gì? (BT3, mục III) - HS có ý thức vận dụng câu kể sáng tạo nói viết II/ CHUẨN BỊ: - GV : Chép đoạn văn BT1 ( Nhận xét ) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Câu kể + Thế câu kể ? Yêu cầu HS đặt số câu kể : a) Kể việc em làm ngày sau học b) Nói lên niềm vui em nhận điểm tốt - Bài : Câu kể : Ai làm ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Bài 1,2 : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung + Cho HS thảo luận nhóm đôi + Gọi HS trình bày Từ hoạt động Từ người hoạt động nhặt cỏ, đốt cụ già bắc bếp, thổi cơm bé tra ngô bà mẹ ngủ lưng mẹ em bé sủa om rừng lũ chó +GV : Câu câu kể từ Hoạt động Trò + HS nêu + Nối tiếp đặt câu + 2HS ngồi bàn + Nối tiếp phát biểu hoạt động , vị ngữ câu cụm danh từ - Bài : Gọi HS đọc yêu cầu + Gọi HS đặt câu hỏi cho câu kể : * Câu hỏi cho từ ngữ hoạt động * Câu hỏi cho từ ngữ người hoạt động - Hỏi: Câu kể Ai làm gồm phận? - Gọi HS đọc ghi nhớ Cho ví dụ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS tự làm - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS tự làm Yêu cầu HS gạch gạch phận chủ ngữ , gạch vị ngữ - Gọi HS sửa Yêu cầu HS đặt câu hỏi + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm - Gọi HS đọc đoạn văn Yêu cầu HS câu kể Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Đặt câu theo tranh - Hỏi : Tranh vẽ cảnh ? - Tổ chức cho HS thực ( Chia lớp dãy ) - Nhận xét tiết học Chuẩn bị: Vị ngữ câu kể : Ai làm ? + Nối tiếp đặt câu - Phát biểu - HS đọc Một vài HS đặt câu - Theo dõi SGK - Dùng bút chì gạch chân vào SGK - Nối tiếp đọc câu - Làm vào - Lần lượt HS đọc - Viết vào - Một vài HS đọc làm - Quan sát trả lời - đội tham gia Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 34 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 17 VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? I/ MỤC TIÊU: - HS nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai làm ? (ND Ghi nhớ) - Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai làm gì? Theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập (mục III) - HS khá, giỏi nói câu kể Ai làm gì? Tả hoạt động nhân vật tranh (BT3, mục III) - HS có ý thức vận dụng câu kể Ai làm ? nói viết II/ CHUẨN BỊ: - GV : Viết sẵn phiếu BT , Viết câu trả lời BT1 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Câu kể Ai làm ? + Câu kể Ai làm có phận ? + Yêu cầu HS đặt câu kể + Gọi HS đọc lại đoạn văn BT3 - Bài : Vị ngữ câu kể Ai làm ? Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc đoạn văn yêu cầu phần Nhận xét ( 1,2,3) - Phát phiếu BT yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS trình bày 1) Các câu kể đoạn văn 2) Xác định vị ngữ 3) Nêu ý nghĩa vị ngữ - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS chọn ý - Hỏi: Vị ngữ câu kể từ ngữ tạo thành? - Gọi HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS cho ví dụ phận vị ngữ Hoạt động Trò + Phát biểu + Một vài HS đặt câu + HS đọc - HS đọc nối tiếp - Hoạt động nhóm đôi - Câu 1,2,3 - Nối tiếp phát biểu - Phát biểu - Dùng thẻ A,B,C - Động từ cụm động từ - HS đọc - Một vài HS đặt câu Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS tự làm - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Gọi HS sửa + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi : - Tranh vẽ cảnh ? - Tổ chức cho HS nói trước lớp Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Ghép từ - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Ôn tập HKI - Theo dõi SGK / 171 - Làm vào - Đọc câu - Tự làm vào - Nối tiếp phát biểu *HS khá, giỏi nói câu - Quan sát trả lời - Lần lượt HS - đội tham gia, đội HS Ngày soạn: KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 17 Ngày dạy: MÔN: TẬP LÀM VĂN Tiết 33 Tên dạy: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I/ MỤC TIÊU: - Hiểu cấu tạo đoạn văn văn miêu tả đồ vật, hình thức thể giúp nhận biết đoạn văn (Nd Ghi nhớ) - Nhận biết cấu tạo đoạn văn (BT1, mục III) ; viết đoạn văn tả bao quát bút (BT2) II/ CHUẨN BỊ : - GV : Bảng phụ, bút máy - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Bài văn miêu tả gồm có phần ? - Bài : Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Gọi HS đọc yêu cầu 1,2,3 - Gọi HS đọc Cái cối tân / 143, 144 Yêu cầu HS trao đổi trả lời câu hỏi : + Đoạn 1( Mở ) : Cái cối xinh xinh… gian nhà trống - Giới thiệu cối tả + Đoạn : U gọi … kêu ù ù - Tả hình dáng bên cối + Đoạn : Chọn ngày lành … vui xóm - Tả hoạt động cối + Đoạn ( Kết ) : Còn lại - Nêu cảm nghĩ cối * Đoạn văn miêu tả đồ vật có ý nghĩa ? - Gọi HS trình bày - Nhờ đâu em biết văn có đoạn ? (Các dấu chấm xuống dòng) Hoạt động Trò - Mở , thân bài, kết - Theo dõi SGK - Thực - Cho HS thảo luận nhóm HS - Đại diện nhóm phát biểu - HS trả lời - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc đoạn văn - Gọi HS đọc yêu cầu Cho HS thảo luận - Gọi HS trình bày + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Nhắc HS viết đoạn văn tả bao quát bút , không tả chi tiết (Quan sát kĩ : hình dáng , kích thước , hình thức , chất liệu , cấu tạo , đặc điểm riêng.) - Cho HS tự làm - Gọi HS trình bày Hoạt động : Củng cố - Mỗi đoạn văn miêu tả có ý nghĩa ? - Khi viết đoạn văn cần ý điều ? + Nhận xét tiết học +Chuẩn bị : Quan sát cặp em - HS đọc - HS ngồi bàn - Nối tiếp phát biểu - Lắng nghe - Làm vào - Một vài HS đọc làm - Phát biểu - Lắng nghe Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 34 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: TẬP LÀM VĂN TUẦN 17 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết đoạn văn thuộc phần văn miêu tả, nội dung miêu tả đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (BT1); viết đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên cặp (BT2,BT3) - HS có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi II/ CHUẨN BỊ: - GV : Chiếc cặp - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Đoạn văn văn miêu tả + Mỗi đoạn văn miêu tả có ý ? + Khi viết cuối đoạn văn cần ý ? - Bài :Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu + Đoạn : Tả hình dáng bên + Đoạn : Tả quai cặp dây đeo + Đoạn : Tả cấu tạo bên + Nội dung đoạn báo hiệu từ ngữ : màu đỏ tươi , Quai cặp, Mở cặp + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu gợi ý - Yêu cầu HS quan sát cặp tự làm Nhắc HS viết đoạn miêu tả hình dáng bên , ý bộc lộ cảm xúc - Gọi HS trình bày + Bài tập 3: Gọi HS đọc yêu cầu Hoạt động Trò - HS trả lời - HS đọc nối tiếp - HS ngồi bàn - Nối tiếp trình bày - Làm vào - Một vài HS đọc làm - Yêu cầu HS quan sát cặp tự làm Nhắc HS viết đoạn miêu tả bên cặp , ý bộc lộ cảm xúc - Gọi HS trình bày Hoạt động : Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò - Chuẩn bị : Ôn tập HKI - Làm vào - Một vài HS đọc làm - Lắng nghe [...]... làm bài - Gọi HS trình bày Hoạt động 4 : Củng cố - Mỗi đoạn văn miêu tả có ý nghĩa gì ? - Khi viết mỗi đoạn văn cần chú ý điều gì ? + Nhận xét tiết học +Chuẩn bị : Quan sát chiếc cặp của em - 2 HS đọc - 2 HS ngồi cùng bàn - Nối tiếp nhau phát biểu - Lắng nghe - Làm bài vào vở - Một vài HS đọc bài làm - Phát biểu - Lắng nghe Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 34 Tên bài dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: TẬP LÀM VĂN TUẦN... Làm bài vào vở - Đọc từng câu - Tự làm bài vào vở - Nối tiếp nhau phát biểu *HS khá, giỏi nói ít nhất 5 câu - Quan sát và trả lời - Lần lượt từng HS - 2 đội tham gia, mỗi đội 3 HS Ngày soạn: KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 17 Ngày dạy: MÔN: TẬP LÀM VĂN Tiết 33 Tên bài dạy: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I/ MỤC TIÊU: - Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức thể hiện... - Thực hành + Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS tự làm bài - Gọi HS sửa bài + Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS sửa bài + Bài 3 : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi : - Tranh vẽ cảnh gì ? - Tổ chức cho HS nói trước lớp Hoạt động 4 : Củng cố - Trò chơi : Ghép từ - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Ôn tập HKI - Theo dõi SGK / 171 - Làm bài vào vở - Đọc... máy - HS : Tìm hiểu bài III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động 1 : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Bài văn miêu tả gồm có những phần nào ? - Bài mới : Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới - Gọi HS đọc yêu cầu 1,2,3 - Gọi 1 HS đọc bài Cái cối tân / 143 , 144 Yêu cầu HS trao đổi và trả lời câu hỏi : + Đoạn 1( Mở bài ) : Cái cối xinh... tả trong bài + Đoạn 2 : U gọi nó … kêu ù ù - Tả hình dáng bên ngoài của cái cối + Đoạn 3 : Chọn được ngày lành … vui cả xóm - Tả hoạt động của cái cối + Đoạn 4 ( Kết bài ) : Còn lại - Nêu cảm nghĩ về cái cối * Đoạn văn miêu tả đồ vật có ý nghĩa như thế nào ? - Gọi HS trình bày - Nhờ đâu em biết được bài văn có mấy đoạn ? (Các dấu chấm xuống dòng) Hoạt động Trò - Mở bài , thân bài, kết bài - Theo... , Quai cặp, Mở cặp ra + Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý - Yêu cầu HS quan sát chiếc cặp của mình và tự làm bài Nhắc HS chỉ viết một đoạn miêu tả hình dáng bên ngoài , chú ý bộc lộ cảm xúc - Gọi HS trình bày + Bài tập 3: Gọi HS đọc yêu cầu Hoạt động Trò - HS trả lời - 2 HS đọc nối tiếp - 2 HS ngồi cùng bàn - Nối tiếp nhau trình bày - Làm bài vào vở - Một vài HS đọc bài làm - Yêu cầu HS quan... TUẦN 17 LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết được đoạn văn thuộc phần nào trong bài văn miêu tả, nội dung miêu tả của từng đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (BT1); viết được đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên trong của chiếc cặp (BT2,BT3) - HS có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi II/ CHUẨN BỊ: - GV : Chiếc cặp - HS : Tìm hiểu bài III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY... bày - Làm bài vào vở - Một vài HS đọc bài làm - Yêu cầu HS quan sát chiếc cặp của mình và tự làm bài Nhắc HS chỉ viết một đoạn miêu tả bên trong chiếc cặp , chú ý bộc lộ cảm xúc - Gọi HS trình bày Hoạt động 4 : Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò - Chuẩn bị : Ôn tập HKI - Làm bài vào vở - Một vài HS đọc bài làm - Lắng nghe ... xuống dòng) Hoạt động Trò - Mở bài , thân bài, kết bài - Theo dõi SGK - Thực hiện - Cho HS thảo luận nhóm 4 HS - Đại diện nhóm phát biểu - HS trả lời - Gọi HS đọc ghi nhớ Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 1 : Gọi HS đọc đoạn văn - Gọi 1 HS đọc yêu cầu Cho HS thảo luận - Gọi HS trình bày + Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu - Nhắc HS chỉ viết đoạn văn tả bao quát chiếc bút , không tả chi tiết (Quan... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động 1 : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Đoạn văn trong bài văn miêu tả + Mỗi đoạn văn miêu tả có ý gì ? + Khi viết cuối mỗi đoạn văn cần chú ý gì ? - Bài mới :Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả Hoạt động 2 : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 1 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS trao đổi - Gọi HS phát biểu + Đoạn 1 : Tả hình dáng bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 17 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 17 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay