Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tại trại lợn bùi huy hạnh, xã tái sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương

59 196 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LA THÀNH LÂM Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN BÙI HUY HẠNH - TÁI SƠN - TỨ KỲ - HẢI DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LA THÀNH LÂM Tên đề tài: TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở LỢN NÁI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN BÙI HUY HẠNH - TÁI SƠN - TỨ KỲ - HẢI DƢƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: 43B Thú y Khóa học: 2011 – 2015 Khoa: Chăn nuôi Thú y Giảng viên hƣớng dẫn: PGS TS Nguyễn Hƣng Quang Thái Nguyên - 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học trường, nhận giúp đỡ tận tình thầy cô trường, đặc biệt thầy cô khoa Chăn nuôi - Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đến hoàn thành chương trình học tập thực tập tốt nghiệp Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành lời cảm ơn sâu sắc tới Nhà trường, thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGS TS Nguyễn Hưng Quang tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực tập để hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên trại chăn nuôi Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành đề tài trình thực tập sở Tôi xin cảm ơn bạn bè người thân tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài Trong trình thực tập, thân không tránh khỏi thiếu sót Tôi kính mong quan tâm giúp đỡ thầy cô để trưởng thành sống sau Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Sinh viên La Thành Lâm ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Triệu chứng điển hình thể viêm tử cung 14 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 25 Bảng 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 37 Bảng 4.2 Cơ cấu đàn lợn nái sinh sản 38 Bảng 4.3.Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 39 Bảng 4.4 Cường độ nhiễm lợn nái bị bệnh viêm tử cung 40 Bảng 4.5 Tỷ lệ viêm tử cung điều kiện nhiệt độ ẩm độ khác 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 42 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 43 Bảng 4.8 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 44 Bảng 4.9 Chi phí sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm tử cung 45 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs: Cộng TT: Thể trọng E.coli: Escherichia coli PGF2α: Prostaglandin F2α Nxb: Nhà xuất VTM: Vitamin Tb: Trung bình VTC: Viêm tử cung SF: Cho ăn bổ sung LMLM: Lở mồm long móng UI : Đơn vị quốc tế iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu sinh lý quan sinh dục 2.1.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 2.1.4 Quá trình viêm tử cung 2.1.5 Các bệnh thường gặp viêm tử cung 11 2.1.6 Một số nguyên nhân gây viêm tử cung 15 2.1.7 Biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung 15 2.2 Thành phần hóa học chế tác dụng thuốc sử dụng đề tài 16 2.3 Tình hình nghiên cứu nước nước 19 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 19 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 23 3.3 Nội dung nghiên cứu 23 v 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Phương pháp xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 23 3.4.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 24 3.4.5 Các tiêu theo dõi 25 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 25 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Công tác phục vụ sản xuất 27 4.1.1 Công tác chăn nuôi 27 4.1.2 Biện pháp thực 27 4.1.3 Kết công tác phục vụ sản xuất 28 4.1.4 Công tác chăn nuôi 28 4.1.5 Công tác thú y 30 4.1.6 Công tác chẩn đoán điều trị bệnh 32 4.1.7 Các hoạt động khác sở 36 4.2 Kết nghiên cứu 38 4.2.1 Kết khảo sát cấu đàn lợn nái trại Bùi Huy Hạnh, Tứ Kỳ, Hải Dương 38 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 38 4.2.3 Kết theo dõi cường độ nhiễm lợn nái bị bệnh 40 4.2.4 Tỷ lệ viêm tử cung điều kiện thời tiết khác 41 4.2.5 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn 42 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 43 4.2.7 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 44 4.2.8 Chi phí sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm tử cung 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Đề nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Viê ̣t Nam là mô ̣t nước lên từ nề n sản xuấ t nông nghiê ̣p và là mô ̣t lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng kinh tế quố c dân Trong quá trình công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đa ̣i hóa đấ t nước thì nông nghiê ̣p nước ta đã và có những bước phát triể n ma ̣nh mẽ , đó ngành chăn nuôi cũng có những bước phát triể n không ngừng và đã trở thành ngành sản xuất hàng hóa quan trọng Chăn nuôi lơ ̣n đóng vai trò rấ t lớn viê ̣c đáp ứng nhu cầ u thực phẩ m cho người tiêu dùng và xuấ t khẩ u , không những thế còn cung cấ p nguyên liê ̣u cho sản xuấ t công nghiê ̣p , phân bón cho trồ n g tro ̣t và giải quyế t viê ̣c làm tăng thu nhâ ̣p và giúp người dân thoát nghèo Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại nông hộ việc phát triển đàn lợn nái sinh sản việc làm cần thiết Bên cạnh đó, chăn nuôi lợn có trở ngại lớn dịch bệnh xảy nhiều, phải nói đến bệnh đường sinh sản xuất nhiều lợn nái ngoại nuôi theo quy mô công nghiệp khả thích nghi chúng với điều kiện khí hậu nước ta kém, trình sinh đẻ lợn nái dễ bị vi khuẩn như: Streptococcus, Staphylococcus, E.coli xâm nhập gây số bệnh nhiễm trùng sau đẻ viêm âm đạo, viêm âm môn… đặc biệt bệnh viêm tử cung, bệnh xuất nhiều lợn nái gây ảnh hưởng trực tiếp tới khả sinh sản lợn Nếu không điều trị kịp thời, viêm tử cung dẫn tới bệnh kế phát như: viêm vú, sữa, rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh, viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng huyết chết Để hiểu rõ bệnh đồng thời giúp người chăn nuôi tìm hướng giải phù hợp, góp phần hạn chế thiệt hại bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản , đã tiế n hành nghiên cứu đề tài : “Tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh trại lợn Bùi Huy Hạnh, Tái Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương” 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ lợn nái mắ c bê ̣nh viêm tử cung trại chăn nuôi Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương - Đánh giá đươ ̣c hiê ̣u lực thuốc Genta-Tylosin thuốc Bio-D.O.C 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Cung cấp thêm tư liệu tình hình mắc bệnh viêm tử cung trại chăn nuôi Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn - huyện Tứ kỳ - tỉnh Hải Dương - Các kết nghiên cứu đề tài sở khoa học góp phần phục vụ cho nghiên cứu trại làm tư liệu nghiên cứu bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản trại 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Qua điề u tra tin ̀ h hiǹ h bê ̣nh viêm tử cung lơ ̣n n của tra ̣i và đánh giá hiệu lực thuốc sử dụng , góp phần kiểm soát khống chế tình trạng viêm tử cung đàn lợn nái PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu sinh lý quan sinh dục Quá trình hoạt động sinh lý quan sinh dục quan trọng bản, giúp gia súc hoạt động sinh sản nhằm trì nòi giống Cấu tạo gồm phận sinh dục bên phận sinh dục bên Bộ phận sinh dục bên phận sinh dục nhìn thấy, sờ thấy quan sát Bao gồm: âm môn, âm vật tiền đình Bộ phận sinh dục bên không nhìn thấy phương pháp gián tiếp người ta quan sát, sờ thấy bao gồm: âm đạo, tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng Mỗi phận đảm nhiệm chức khác giữ vai trò quan trọng khác * Âm môn (vulva): Âm môn hay gọi âm hộ, nằm hậu môn Bên có hai môi, bờ hai môi có sắc tố, nhiều tuyến tiết chất nhờn màu trắng tuyến tiết mồ hôi Âm môn hay gọi âm hộ, nằm hậu môn Bên có hai môi, bờ hai môi có sắc tố, nhiều tuyến tiết chất nhờn màu trắng tuyến tiết mồ hôi * Âm vật (clitoris) : Âm vật cấu tạo giống dương vật đực thu nhỏ lại, bên hổng Trên âm vật có nếp da tạo mũ âm, âm vật gấp xuống chỗ tập trung đầu mút dây thần kinh Âm vật cấu tạo giống dương vật đực thu nhỏ lại, bên hổng Trên âm vật có nếp da tạo 38 4.2 Kết nghiên cứu 4.2.1 Kết khảo sát cấu đàn lợn nái trại Bùi Huy Hạnh, Tứ Kỳ, Hải Dương Chúng tiến hành điều tra số lượng cấu đàn lợn trại kết thể bảng 4.2 Bảng 4.2 Cơ cấu đàn lợn nái sinh sản Loại lợn Nái hậu bị Giống lợn Số lƣợng (con) Yorkshire 41 Landrace Tính chung 72 113 Nái kiểm định Tỷ lệ Số lƣợng Tỷ lệ (%) (con) (%) Tính chung Nái Số lƣợng (con) Số Tỷ lệ Tỷ lệ lƣợng (%) (%) (con) 7,85 159 30,46 322 61,68 522 100 8,5 165 19,48 610 72,02 847 100 324 23,67 932 68,08 1369 100 8,25 Số liệu bảng 4.2 cho thấy tổng số đàn lợn nái trại 1369 Trong có 522 nái ngoại giống Yorkshire, 847 nái ngoại giống Landrace Các giống nhập nái sinh sản giống ngoại hướng nạc hệ bố mẹ từ công ty lợn giống CP, nên khả sinh sản cao, số lượng chất lượng đẻ tốt, mang lại lợi nhuận cao chăn nuôi Với 932 lợn nái bản, năm sản xuất nhiều lợn thương phẩm có giá trị cao Toàn trại có 324 lợn nái kiểm định đẻ lứa thứ số nái nuôi số nái thời kỳ chờ phối thứ số mang thai lứa thứ 2, có 113 lợn nái hậu bị thời kỳ chờ phối phối lần đầu để thay nái đẻ kém, bị bệnh bị loại thải 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Để xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung lợn nái lứa đẻ, từ có chế độ chăm sóc, quản lý sử dụng hợp lý, tiến 39 hành theo dõi trực tiếp trên 684 lợn nái đẻ nhóm, phân theo lứa đẻ sau: Lợn nái kiểm định lứa - 2, lợn nái sinh sản lứa – 4, lợn nái sinh sản lứa – lợn nái sinh sản từ lứa thứ trở lên Kết điều tra tình hình lợn nái mắc bệnh viêm tử cung theo tuổi sinh sản trình bày bảng 4.3 Bảng 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Lứa đẻ Số nái theo dõi (con) Số nái mắc bệnh (con) Tỷ lệ mắc (%) 1–2 210 24 11,42 3–4 147 16 10,88 5–6 121 14 11,57 >6 206 24 11,65 Tính chung 684 78 11,40 Qua bảng 4.3 cho thấy: Tuổi sinh sản lứa đẻ có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn nái Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh bệnh viêm tử cung tăng dần theo số lứa đẻ tuổi sử dụng lợn nái Lợn lứa có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất, lợn đẻ từ lứa thứ trở bị mắc bệnh với tỷ lệ cao Kết bảng 4.3 cho thấy lợn sinh sản lứa - tỷ lệ mắc bệnh thấp 11,42%, lứa - mắc bệnh với tỷ lệ thấp 10,88%, lứa - trở bắt đầu tăng dần cao 11,65% Theo chúng tôi, lợn sinh sản từ lứa thứ trở lên có tỷ lệ mắc bệnh cao lợn sinh sản nhiều lứa dẫn tới sức đề kháng giảm, tử cung co bóp yếu, sức rặn lợn mẹ giảm nên đẻ thường hay bị sót gây viêm tử cung, măt khác cổ tử cung không đóng kín lợn sinh sản nguyên nhân để mầm bệnh dễ xâm nhập phát triển Do lứa đẻ trước lợn bị bệnh mà không điều trị khỏi hoàn toàn, bệnh chuyển sang thể mãn tính, tiềm ẩn tái phát lứa đẻ tiếp sau 40 4.2.3 Kết theo dõi cường độ nhiễm lợn nái bị bệnh Kết theo dõi cường độ nhiễm lợn nái mắc bệnh viêm tử cung nuôi trang trại thể bảng 4.4 Bảng 4.4 Cƣờng độ nhiễm lợn nái bị bệnh viêm tử cung Số nái theo dõi Số nái mắc Tỷ lệ (con) bệnh (con) (%) Viêm thể nhẹ (+) 78 49 62,82 Viêm thể vừa (++) 78 26 33,33 Viêm thể nặng (+++) 78 3,85 Tính chung 78 78 100 Cƣờng độ Qua bảng 4.4 cho thấy cường độ nhiễm bệnh lợn nái nuôi trang trại chủ yếu bị viêm thể nhẹ (+) chiếm 62,82%, thấp viêm thể nặng (+++) chiếm 3,85% Ở thể nhẹ (+) lợn nái có biểu tăng tiết dịch, xuất niêm dịch màu trắng đục, thân nhiệt tăng, lợn bỏ ăn Viêm thể vừa (++) lợn có triệu chứng như: Thân nhiệt tăng, ăn uống giảm lượng sữa tiết giảm có hoàn toàn, dịch viêm có lẫn máu, mảnh tổ chức có màu nâu, vàng, trắng đục có mùi hôi thối, Viêm thể nặng (+++) chiếm 3,85% lợn mắc bệnh thể khắm thể thường kế phát từ viêm thể vừa dẫn tới nhiễm trùng toàn thân, thân nhiệt cao 40,5 - 41,50C, mệt mỏi, ủ rũ, ăn uống giảm, sản lượng sữa giảm hẳn Cơ quan sinh dục thải hỗn dịch màu đỏ nâu, kèm mảnh hoại tử có tổ chức, thối rữa nên có mùi thối, khắm Kiểm tra tử cung thấy niêm mạc nhợt nhạt, cổ tử cung mở, hỗn dịch chảy nhiều, có lẫn tổ chức hoại tử, mùi hôi thối, 41 Vì vậy, để phòng điều trị bệnh viêm tử cung đạt hiệu cao cần phát sớm, kịp thời để bệnh không tiến triển sang thể viêm nặng, làm sữa giảm suất ảnh hưởng tới lứa đẻ sau lợn nái 4.2.4 Tỷ lệ viêm tử cung điều kiện thời tiết khác Bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản vi khuẩn gây nên, gặp điều kiện thuận lợi vi khuẩn xâm nhập phát triển làm lợn bị viêm nhiễm Điều kiện thời tiết khác ảnh hưởng tới sức đề kháng lợn nái đồng thời tác động đến vi khuẩn Thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều (ẩm độ cao, nhiệt độ cao, ) điều kiện thuận lợi cho nhiều vi khuẩn phát triển điều kiện bất lợi cho lợn (đặc biệt với lợn ngoại khả thích nghi với khí hậu Việt Nam) Theo dõi thay đổi thời tiết qua tháng đánh giá mức độ mắc bệnh qua tháng thu kết sau: Bảng 4.5: Tỷ lệ viêm tử cung điều kiện nhiệt độ ẩm độ khác Nhiệt độ Độ ẩm Số lợn theo Sô lợn mắc Tỷ lệ mắc trung bình trung bình dõi bệnh bệnh (0C) (%) (con) (con) (%) 27,07 79,18 226 24 10,61 29,02 81,27 230 26 11,30 30,05 84,18 228 28 28,12 684 78 12,28 STT Tính chung Qua bảng 4.5 cho thấy: Lợn nuôi môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) khác mắc viêm tử cung tỷ lệ mắc bệnh môi trường khác nhau, dao động từ 10,06 đến 12,28% Qua theo dõi 684 lợn nuôi điều kiện môi trường có nhiệt độ, độ ẩm khác không nhiều thấy sai khác tỷ lệ mắc bệnh môi trường không rõ rệt 42 Như vậy, với giống lợn nái ngoại nuôi tập trung với số lượng lớn cần phải đảm bảo điều kiện môi trường thuận lợi nhiệt độ, độ ẩm để giảm tỷ lệ mắc bệnh, giúp lợn sinh trưởng, phát triển tốt đem lại hiệu kinh tế cao 4.2.5 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn Chỉ tiêu Số nái theo dõi Số nái mắc bệnh Tỷ lệ mắc (con) (con) (%) Yorkshire 331 37 11,17 Landrace 353 41 11,61 Tính chung 684 78 11,40 Giống lợn Ghi chú: Chỉ tính nái kiểm định nái khảo sát ba tháng 7,8,9 Qua bảng 4.6 cho thấy, giống lợn khác có tỷ lệ mắc bệnh khác Trong hai giống lợn ngoại giống lợn Landrace mắc bệnh với tỷ lệ cao (11,61%), giống lợn Yorkshire mắc với tỷ lệ thấp (11,17%) So sánh tỷ lệ mắc bệnh giống lợn Landrace có cao giống Yorshire 0,44% Tuy nhiên, số liệu mang tính tương đối, số lợn theo dõi chưa nhiều tỷ lệ mắc tổng tháng Tùy theo giống lợn khác có đặc điểm sinh lý khác nhau, khả thích nghi với điều kiện thời tiết khác tỷ lệ nhiễm bệnh khác Trong hai giống Landrace Yorshire giống Yorshire gọi “giống lợn quốc tế” thích nghi với hầu hết khu vực khí hậu mà giữ ưu điểm, giống lợn Landrace giống 43 tạo nên theo yêu cầu sản xuất, tỷ lệ nạc cao, sinh trưởng nhanh đầu nhỏ, xương nhỏ làm cân đối thể nên nuôi cần có điều kiện định (Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ, 1993) [6] Do nhập sang Việt Nam yếu tố thích nghi với điều kiện khí hậu nước ta nên giống lợn Landrace mắc bệnh với tỷ lệ cao hơn, khâu chăm sóc nuôi dưỡng không kỹ thuật, đẻ to nái đẻ nhiều lứa, 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Bảng 4.7: Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Phƣơng pháp điều trị Số điều trị Kết Số ngày điều trị bình quân Số khỏi Tỷ lệ khỏi (ngày) (con) (%) (con) Phác đồ I 39 39 100,00 Phác đồ II 39 36 92,31 Qua bảng 4.7 cho thấy: Việc phát bệnh kịp thời, chẩn đoán bệnh dùng thuốc điều trị đạt kết cao So sánh phác đồ điều trị ta thấy phác đồ đạt hiệu cao phác đồ Tỷ lệ điều trị khỏi phác đồ (100%) cao phác đồ (92,31%) Thời gian điều trị phác đồ trung bình ngày ngắn so với phác đồ ngày Qua kết điều trị chứng tỏ dùng kháng sinh Genta-Tylosin điều trị viêm tử cung đạt hiệu cao kháng sinh BioD.O.C Nhận xét phù hợp với thông báo tác giả Nguyễn Văn Thanh (2003) [16] 44 4.2.7 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Theo dõi số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị quan trọng giúp nắm rõ hiệu sử dụng hai phác đồ điều trị viêm tử cung cho lợn nái Các tiêu sinh lý lợn nái sau điều trị thể bảng 4.8 Bảng 4.8: Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Chỉ tiêu khảo sát ĐVT Kết Số nái điều trị khỏi 78 Số nái động dục lại 75 Tỷ lệ động dục lại % 96,15 Thời gian động dục lại sau điều trị ngày 5± 0,45 Số nái phối giống đạt lần 75 Tỷ lệ nái phối giống đạt lần % 96,15 Số nái loại thải Tỷ lệ nái loại thải % 3,85 Qua bảng 4.8 cho thấy: Số lợn nái động dục lại sau điều trị 75 con, chiếm tỷ lệ 96,15% Thời gian động dục lại sau cai sữa trung bình ngày Số nái phối giống đạt lần 75/78 con, chiếm tỷ lệ 96,15% Số nái loại thải chiếm 3,85% Từ kết ta thấy bệnh viêm tử cung ảnh hưởng đến tỷ lệ động dục lại tỷ lệ phối giống đàn lợn nái Vì công tác phát bệnh sớm có hướng phòng trị bệnh kịp thời vô quan trọng có hạn chế ảnh hưởng bệnh viêm tử cung tới khả sinh sản lợn nái 45 4.2.8 Chi phí sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm tử cung Bảng 4.9: Chi phí sử dụng thuốc điều trị bệnh viêm tử cung STT Diễn giải ĐVT Phác đồ Phác đồ Thuốc ml Genta - Tylosin 100ml Bio – D.O.C 100ml Đơn giá Đồng/ml 3500 3000 Thành tiền VNĐ 350000 300000 Chi phí thuốc/lần tiêm VNĐ 70 000 60000 Chi phí thuốc/con VNĐ 210 000 240 000 Qua bảng 4.9 so sánh chi phí thuốc điều trị cho lợn nái bị mắc bệnh viêm tử cung phác đồ 210.000 đồng, phác đồ 240.000 đồng Trong trình điều trị theo dõi thấy nên sử dụng thuốc Genta - Tylosin để điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái chi phí sử dụng thuốc cho điều trị thấp hơn, hiệu điều trị tốt hơn, thời gian điều trị ngắn Ngoài loại kháng sinh có hoạt phổ rộng, tác dụng với vi khuẩn Gr(-) Gr(+) nên phòng nhiều bệnh khác như: viêm khớp, viêm phổi, bệnh đường tiêu hóa, viêm vú,… Qua kết bảng cho thấy chi phí điều trị cho lợn nái bị bệnh cao Vì phòng bệnh phương pháp tốt nhất, vừa nâng cao khả sản xuất lợn tiết kiệm chi phí thuốc thú y, nâng cao hiệu chăn nuôi 46 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lơ ̣n Bùi Huy Hạnh - xã Tái Sơn - huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương, sơ kết luận sau: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung sở cao, cường độ bệnh nặng có nhiều Qua kiểm tra 684 lợn nái có tới 78 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 11,40% Điều cho thấy bệnh viêm tử cung dễ mắc lợn nái sinh sản Lợn đẻ lứa khác tỷ lệ cường độ bệnh khác nhau, lợn đẻ nhiều lứa tỷ lệ cao Các giống khác khả thích nghi với điều kiện môi trường Việt Nam khác Giống Yorkshire tỷ lệ mắc 11,17% thấp giống Landrance tỷ lệ 11,61% Ở điều kiện thời tiết khác tỷ lệ mắc bệnh khác nhau, nhiệt độ, ẩm độ cao, độ thông thoáng kém, tỷ lệ bệnh cao Ở điều kiện thời tiết Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều ảnh hưởng lớn tới khả mắc bệnh viêm tử cung Ánh nắng có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, tăng độ thông thoáng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung Nếu bệnh phát sớm thời gian điều trị ngắn, hiệu cao Kết dùng phác đồ điều trị cho bệnh vừa nặng đạt kết cao So sánh hiệu phác đồ thấy phác đồ dùng kháng sinh Genta Tylosin hiệu điều trị cao phác đồ dùng kháng sinh Bio- D.O.C 5.2 Đề nghị Qua theo dõi cho thấy tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại cao Điều ảnh hưởng tới khả sinh sản lợn nái, ảnh hưởng 47 chất lượng số lượng lợn cai sữa Cần tiếp tục theo dõi, điều tra với số lượng nhiều hơn, phạm vi rộng phân tích tiêu ảnh hưởng tới bệnh nhiều để thu kết cao Nên sử dụng phác đồ dùng để điều trị bệnh viêm tử cung cho đàn lợn nái trang trại Đề nghị Nhà trường - khoa Chăn nuôi Thú y cử sinh viên sở thực tập tiếp tục theo dõi bệnh viêm tử cung để thu kết cao xác hơn, tìm phác đồ điều trị hiệu mà tiết kiệm thời gian điều trị chi phí dùng thuốc 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp Lê Xuân Cường (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp Trần Tiến Dũng (2004), Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tượng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái, “Tạp chí KHKT Nông nghiệp”, tập số -2004 Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (1996), kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chương (2002), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp 11 Hồ Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh (1997), Kết nghiên cứu thay đổi số tiêu sinh lý lâm sàng trâu mắc bệnh viêm tử cung, Kết nghiên cứu KHKT khoa CNTY 1996 - 1998, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Nam (2005), Giáo trình môn bệnh lý học thú y 49 13 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp 14 Nguyễn Hữu Phước (1982), Tạp chí khoa học Nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp 15 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp 16 Nguyễn Văn Thanh (2003), Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 10 số - 2003 17 Nguyễn Văn Thiện (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp Hà Nội 18 Đặng Đình Tín (1985), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Trường ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội 19 Phạm Xuân Vân (1982), Giáo trình giải phẫu gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Phùng Thị Vân (2004), Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire phối chéo giống, đặc điểm sinh trưởng, khả sinh sản lợn nái lai F1 (LxY) (YxL) x Duroc, Báo cáo khoa học Khoa Chăn nuôi thú y (1999 - 2000), Viện Chăn nuôi Quốc Gia II Tài liệu dịch 21 Madec F (1995), Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái, Tạp chí KHKT Thú y, tập II số - 1995 22 Vtrekaxova A.V (1985), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp 23 Xobko A.L, Gia Denko I.N (1987), Cẩm nang bệnh lợn tập I (Trần Hoàng dịch), Nxb Nông nghiệp MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình Hình Hình Hình Hình 1,2,3,4 Lợn bị viêm tử cung sau đẻ Hình 5: Thuốc Nor100 Hình 6: Thuốc Nova Amcoli Hình 7: Thuốc Tylogenta Hình 8: Thuốc Hitamox LA Hình 9: Thuốc Oxytocine Hình 10: Thuốc Lutalyse Hình 11: Fe-Dextran-B12 Hình 12: Thuốc Toltrazuril [...]... tượng: Lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn Bùi Huy Hạnh - xã Tái Sơn - huy n Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa điểm: Thực hiện tại trại lợn Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn - huy n Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương - Thời gian: Từ 25/5/2015 đến 25/11/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu - Xác định tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn tại trại lợn Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn - huy n Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương. .. của lợn mắc bệnh viêm tử cung - So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của hai phác đồ điều trị bệnh 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái - Thống kê toàn bộ đàn lợn cần theo dõi tại trại lợn Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn - huy n Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương - Lập sổ sách theo dõi đàn lợn nái theo lứa tuổi, tính biệt và theo đàn - Theo dõi tình. .. nhiễm bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái cơ sở + Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ + Tỷ lệ và cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo các giống lợn + Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung ở những điều kiện thời tiết khác nhau + Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo các phác đồ điều trị + Xác định một số chỉ tiêu sinh lý của đàn lợn nái sinh sản sau điều trị + Kết quả điều trị viêm tử cung và. .. trình bệnh lý ở tử cung đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản (Nguyễn Văn Thanh, 2003 [16]) Chính vì vậy, bệnh viêm tử cung đã được nhiều tác giả nghiên cứu Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [4] thì viêm tử cung chia làm 3 thể: viêm nội mạc tử cung, viêm cơ tử cung và viêm tương mạc tử cung a Viêm nội mạc tử cung (Endomestritis) Theo Black (1983) viêm nội mạc tử cung là viêm lớp niêm mạc tử cung. .. số 1.000 lợn nái khảo sát) Viêm tử cung thường xảy ra cao nhất ở lứa 1 và 2 Tỷ lệ chậm động dục ở nhóm lợn bị viêm tử cung cao hơn nhiều so với nhóm lợn không bị viêm tử cung 21 Theo Trần Tiến Dũng (2004) [5], bệnh viêm đường sinh dục ở lợn chiếm tỷ lệ cao từ 30 - 50%, trong đó viêm cơ quan bên ngoài ít, chiếm tỷ lệ 20%, còn lại 80% là viêm tử cung 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước Chăn nuôi lợn. .. đầu 32,1%, lợn nái cơ bản có những biến đổi bệnh lý: viêm vòi tử cung có mủ, Theo Madec (1995) [21], viêm tử cung thường bắt đầu bằng sốt vài giờ khi đẻ, chảy dịch viêm vài giờ sau khi đẻ, chảy mủ vài hôm sau và thường kéo dài 48 đến 72 giờ Theo Madece (1987), qua kiểm tra vi thể xứ Brơ-ta-nhơ của miền Tây Bắc nước Pháp, thấy 26% số lợn nái có bệnh viêm tử cung Ngoài ra 2% số lợn nái có bệnh tích thoái... roi trùng xâm nhập và phát triển gây viêm nội mạc tử cung Mặt khác, một số bệnh truyền nhiễm như sảy thai truyền nhiễm, phó thương hàn, bệnh lao… thường gây ra viêm nội mạc tử cung Căn cứ vào tính chất, trạng thái của quá trình bệnh lý, viêm nội mạc tử cung có thể chia ra làm hai loại: Viêm nội mạc tử cung thể cata cấp tính có mủ Viêm nội mạc tử cung có màng giả * Viêm nội mạc tử cung cata cấp tính... [2], bệnh viêm tử cung xảy ra ở những thời gian khác nhau Nhưng thường xảy ra nhiều nhất vào thời gian sau khi đẻ từ 1 - 10 ngày Đồng thời cũng có nhiều tác giả có tổng kết về tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái sau khi sinh: Nguyễn Văn Thanh (2002) [15], lợn nái sau khi sinh có chứng viêm tử cung chiếm tỷ lệ 42,4% Viêm tử cung trên nhóm lợn nái thuần chiếm khoảng 25,48%, trên nhóm lợn nái lai chiếm... triệu UI Penicilin + 1g Streptomycine Điều trị liên tục trong 3 đến 5 ngày 3.4.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm Tất cả các lợn mắc bệnh, có triệu chứng điển hình của bệnh viêm tử cung như: Thân nhiệt cao, ăn uống giảm, lượng sữa giảm Sơ đồ bố trí thí nghiệm được trình bày ở bảng 3.1 25 Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm Diễn giải Phác đồ 1 Phác đồ 2 Số con điều trị (con) 39 39 Genta - tylosin (tiêm... sản của lợn nái sau khi khỏi bệnh 3.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu Các số liệu sau khi thu thập trong quá trình điều tra được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh vật học của Nguyễn Văn Thiện (2002) [17] 26 Công thức tính chỉ tiêu: - Tỷ lệ lợn mắc bệnh: Tổng số lợn mắc bệnh Tỷ lệ lợn mắc bệnh (%) = Tổng số lợn theo dõi x 100 - Tỷ lệ khỏi: Tỷ lệ khỏi (%) = Tổng số con khỏi bệnh Tổng số con điều trị x 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tại trại lợn bùi huy hạnh, xã tái sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương , Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tại trại lợn bùi huy hạnh, xã tái sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương , Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở lợn nái và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh tại trại lợn bùi huy hạnh, xã tái sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay