Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 16

14 193 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:26

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 31 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 16 KÉO CO I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi - HS hiểu nội dung : Kéo co trò chơi thể tinh thần thượng võ dân tộc ta cần phát huy (trả lời câu hỏi SGK) - Giáo dục HS yêu thích trò chơi dân gian II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Tuổi ngựa + Gọi 3HS đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi - HS đọc trả lời câu hỏi 1, 2, + Gọi HS đọc khổ thơ mà thích nêu nội dung - Trả lời - Bài : Kéo co Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS chia đoạn - Theo dõi SGK + Đoạn :Từ đầu …bên thắng + Đoạn : TT….người xem hội + Đoạn : Còn lại - Cho HS nối tiếp đọc đoạn + luyện đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ - HS đọc nối tiếp(đọc 2-3 tranh, ảnh có) lượt ) - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Đọc mẫu - Luyện đọc nhóm đôi b) Tìm hiểu : - -2 nhóm đọc - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - Theo dõi SGK + Em hiểu cách chơi kéo co nào? - Gọi HS đọc đoạn + Hãy giới thiệu cách chơi kéo co làng Hữu Trấp ? - Gọi HS đọc đoạn + Cách chơi kéo co làng Tích Sơn có đặc biệt? + Em tham gia hay xem kéo co chưa? Theo em, trò chơi kéo co vui? + Ngoài kéo co, em biết trò chơi dân gian khác? - Hỏi: Bài văn nói lên điều ? Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc - Đọc diễn cảm : “ Hội làng Hữu Trấp … người xem hội” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Tổ chức cho HS hái hoa - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Trong quán ăn “ Ba cá bống “ - HS thực - Phát biểu - HS đọc nối tiếp đoạn - Theo dõi - HS ngồi bàn - Một vài nhóm đọc - Từng đoạn , - HS thực Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 32 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP ĐỌC TUẦN 16 TRONG QUÁN ĂN “ BA CÁ BỐNG” I/ MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy; biết đọc tên riêng nước (Bu-ra-ti-no, Toóc-ti-la, Ba- ra-ba, A-li xa, A-di-li-ô); bước đầu đọc phân biệt rõ lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - HS hiểu nội dung : Chú bé người gỗ (Bu – – ti – nô) thông minh biết dùng mưu để chiến thắng kẻ ác tìm cách hại (trả lời câu hỏi tronng SGK) - Giáo dục HS qua nhân vật Bu – – ti – nô II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh minh hoạ , chép đoạn luyện đọc - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kéo co + Gọi HS đọc + trả lời câu hỏi - Mỗi HS đọc đoạn + trả lời câu hỏi 1, 2, + Gọi HS đọc đoạn thích nêu nội dung - HS đọc - Bài : Trong quán ăn “ Ba cá bống “ Hoạt động : Cung cấp kiến thức a) Luyện đọc - Gọi HS đọc - Theo dõi SGK / 158 - Yêu cầu HS chia đoạn + Đoạn 1:Từ đầu lò sưởi + Đoạn : TT….Các – lô + Đoạn : Còn lại - Cho HS nối tiếp đọc đoạn + luyện - HS đọc nối tiếp (đọc 2-3 đọc từ khó + giải nghĩa từ SGK ( minh hoạ lượt) + phát từ khó tranh, ảnh có) - Cho HS luyện đọc - Luyện đọc nhóm đôi - Gọi HS đọc - 1-2 nhóm đọc - Đọc mẫu - Theo dõi SGK b) Tìm hiểu : - Yêu cầu HS đọc đoạn giới thiệu truyện + Bu- ra-ti- nô cần moi bí mật lão Ba- raba? - Yêu cầu HS đọc thầm + Chú bé gỗ làm cách để buộc lão Ba -ra- ba phải nói điều bí mật ? - Gọi HS đọc đoạn + Chú bé gỗ gặp điều nguy hiểm thoát thân nào? + Truyện nói lên điều ? + Cho HS nêu nội dung Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Gọi HS đọc phân vai - Đọc diễn cảm: “ Cáo lễ phép…nhanh mũi tên.” - Cho HS luyện đọc - Gọi HS đọc - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm Hoạt động : Củng cố - Tổ chức cho HS hái hoa - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Rất nhiều mặt trăng - Đọc trả lời + Phát biểu - HS đọc - Theo dõi SGK - HS ngồi bàn - Một vài nhóm - Từng đoạn , - HS thực Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 16 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :CHÍNH TẢ TUẦN 16 KÉO CO I MỤC TIÊU : - Nghe viết tả; trình bày đoạn văn; không mắc lỗi - HS tìm viết từ ngữ có vần âc ât - Giáo dục HS viết đúng, viết đẹp II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Chép sẵn đoạn viết - Học sinh : Tìm hiểu đoạn viết, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Cánh diều tuổi thơ + Nhận xét làm HS + Theo dõi , tự rút kinh + Gọi tổ trưởng báo cáo việc sửa lỗi bạn nghiệm + Đọc cho HS viết : nâng lên, hò hét, cánh bướm + Viết vào bảng - Bài : Kéo co Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Đọc mẫu viết - Theo dõi SGK / 155 - Hỏi: Cách chơi kéo co làng Hữu Trấp có đặc - Phát biểu biệt ? - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS - Thảo luận nhóm đôi + ý tượng tả ( phân tích tiếng ) phát biểu - Đọc cho HS viết ( câu , cụm từ ) - Viết vào - Hướng dẫn HS chữa lỗi Chấm điểm số - HS ngồi bàn đổi Nhận xét Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 2b: Gọi HS đọc yêu cầu - Theo dõi SGK - Yêu cầu HS trao đổi - Hoạt động nhóm đôi - Gọi HS chửa - Từng đôi ( HS1 : nêu nghĩa – HS2 : nêu từ ) Hoạt động : Củng cố - Trò chơi : Ô chữ kỳ diệu ( gấc, bật, đấu - Cả lớp tham gia vật) - Nhận xét tiết học Dặn dò - Chuẩn bị : Mùa đông rẻo cao Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 16 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :KỂ CHUYỆN TUẦN 16 KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I/ MỤC TIÊU: - Chọn câu chuyện (được chứng kiến tham gia) liên quan đến đồ chơi bạn - Biết xếp việc thành câu chuyện để kể lại rõ ý - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn đồ chơi II/ CHUẨN BỊ: - GV : Viết sẵn đề - HS : Chuẩn bị câu chuyện kể III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Kể chuyện nghe, đọc + HS kể + Gọi HS kể lại câu chuyện có nhân vật đồ chơi + Theo dõi , nhận xét vật gần gũi với trẻ em - Bài mới: Kể chuyện chứng kiến tham gia - Theo dõi Hoạt động : Cung cấp kiến thức - Phát biểu - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn HS phân tích đề , gạch chân từ : - HS đọc nối tiếp đồ chơi em, bạn - Trả lời - Gọi HS đọc gợi ý mẫu - Hỏi : Khi kể em cần dùng từ xưng hô ? - Một vài HS giới thiệu (Tôi , ) - Em giới thiệu đồ chơi mà định kể Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - HS ngồi bàn kể a) Kể nhóm : chuyện - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm - Một vài HS thi kể - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Nhận xét Tuyên dương Hoạt động : Củng cố - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị : Một phát minh nho nhỏ - Lắng nghe Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 31 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 16 Mở rộng vốn từ : ĐỒ CHƠI – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: - Biết dựa vào mục đích, tác dụng để phân loại số trò chơi quen thuộc (BT1); tìm vài thành ngữ, tục ngữ có nghĩa cho trước liên quan đến chủ điểm (BT2); bước đầu biết sử dụng vài thành ngữ, tục ngữ BT2 tình cụ thể (BT3) - Giáo dục HS tham gia tích cực trò chơi để rèn luyện sức khoẻ II/ CHUẨN BỊ: - GV : Viết sẵn BT2, phiếu BT 1,2 - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Giữ phép lịch đặt câu hỏi + Hỏi : Khi hỏi chuyện người khác, muốn giữ phép lịch cần phải ý điều ? + Yêu cầu HS đặt câu hỏi: + Nhận xét - Bài : Mở rộng vốn từ : Đồ chơi – Trò chơi Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS làm - Cho HS thảo luận nhóm đôi - Cho HS làm vào - Gọi HS sửa + Trò chơi rèn luyện sức mạnh( kéo co , vật) + Trò chơi rèn luyện khéo léo ( nhảy dây , lò cò , đá cầu ) + Trò chơi rèn luyện trí tuệ ( ô ăn quan , cờ tướng , xếp hình) Hoạt động Trò + Cần thưa gửi, xưng hô cho phù hợp với quan hệ …người khác + Đặt câu hỏi với người + Một câu với bạn + Một câu với người tuổi - Theo dõi SGK - Lắng nghe - HS ngồi bàn trao đổi - Tự làm - Từng cặp HS trình bày - Một vài HS giới thiệu - Yêu cầu HS trình bày cách thức vài trò chơi mà em biết ( có thời gian ) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS cách làm Tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi - Gọi HS sửa + Làm việc nguy hiểm ( Chơi với lửa) + Mất trắng tay ( Chơi diều đứt dây) + Liều lĩnh gặp tai hoạ ( Chơi dao có ngày đứt tay ) + Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống ( Ở chọn nơi, chơi chọn bạn ) + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS thảo luận theo cặp Nhắc HS xây dựng tình - Gọi HS trình bày - Tổ chức cho HS học thuộc câu tục ngữ , thành ngữ Gọi HS đọc Hoạt động : Củng cố - Thi đua: Ai nhanh (Yêu cầu HS tìm tên trò chơi rèn khéo léo ) - Nhận xét tiết học - Dặn dò Chuẩn bị: Câu kể - Dùng bút chì đánh dấu X vào ô trống SGK - Từng cặp HS trình bày - HS ngồi bàn trao đổi - cặp HS trình bày - Nhóm đôi - Lần lượt HS - đội tham gia, đội HS Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 32 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 16 CÂU KỂ I/ MỤC TIÊU: - Hiểu câu kể, tác dụng câu kể (ND Ghi nhớ) - Nhận biết câu kể đoạn văn (BT1,mục III) ; biết đặt vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến (BT2) - HS hứng thú học II/ CHUẨN BỊ: - GV : Viết sẵn đoạn văn BT1 ( Nhận xét ) - HS : Tìm hiểu III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi + Cho HS nêu lại câu thành ngữ , tục ngữ BT2 + nêu ý nghĩa + Cho HS dùng thành ngữ, tục ngữ để khuyên bạn - Bài : Câu kể Hoạt động : Cung cấp kiến thức + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Gọi HS đọc câu văn in đậm Câu dùng để làm ? (Những kho báu đâu ? Câu dùng để hỏi điều chưa biết ) - Cuối câu có dấu ? (Dấu chấm hỏi ) + Bài : Những câu lại đoạn văn dùng để làm ? (Giới thiệu Bu- – ti –nô ,miêu tả Bu- ra- ti- nô, kể lại việc liên quan đến Bu- – ti – nô ) - Cuối câu có dấu ? + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Yêu cầu HS thảo luận trả lời - Gọi HS phát biểu - Hỏi : + Câu kể dùng để làm ? ( Kể , tả Hoạt động Trò + Nối tiếp phát biểu + Một số HS đặt câu - Theo dõi - Trả lời - HS ngồi bàn - Tiếp nối trả lời giới thiệu việc, vật, nói lên ý kiến tâm tư , tình cảm người ) + Dấu hiệu để nhận biết câu kể ? - Gọi HS đọc ghi nhớ Yêu cầu HS nêu ví dụ Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu BT nội dung - Cho HS làm việc nhóm đôi thực yêu cầu BT - Gọi HS phát biểu Câu , câu : Kể việc Câu 2, câu : Tả cánh diều, tiếng sáo Câu : Nêu ý kiến nhận định + Bài : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS trình bày Nhận xét Hoạt động : Củng cố - Treo tranh – Yêu cầu HS nhìn tranh thi nói câu kể - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Câu kể : Ai làm gì? + Phát biểu - HS đọc.Tiếp nối đặt câu - Dùng bút chì gạch chân câu kể trao đổi nêu tác dụng câu - Phát biểu - Làm vào - Nối tiếp đọc làm - Đại diện dãy thi đua Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 31 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP LÀM VĂN TUẦN 16 LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG I/ MỤC TIÊU: - Dựa vào đọc Kéo co, thuật lại trò chơi giới thiệu bài; biết giới thiệu trò chơi (hoặc lễ hội) quê hương để người hình dung diễn biến hoạt động nỗi bật - HS yêu thích trò chơi dân gian II/ CHUẨN BỊ: - GV : Tranh, ảnh số trò chơi, lễ hội - HS : Sưu tầm tranh, ảnh trò chơi, lễ hội III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Quan sát đồ vật + Khi quan sát đồ vật cần ý đến điều ? + Gọi HS đọc dàn ý tả đồ chơi - Bài : Luyện tập giới thiệu địa phương Hoạt động : Luyện tập - Thực hành + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc lại tập đọc Kéo co - Hỏi : Bài “ Kéo co “ giới thiệu trò chơi địa phương ? - Hướng dẫn HS thực yêu cầu Nhắc HS giới thiệu lời - Gọi HS trình bày - Yêu cầu HS nêu điểm khác trò chơi kéo co hai làng + Bài tập : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ nói tên trò chơi, lễ hội giới thiệu tranh(- Trò chơi : thả chim bồ câu, đu bay , ném - Lễ hội : hội bơi chải , hội cồng Chiêng ( Tây Nguyên ), hội hát quan họ ( tiếng Bắc Ninh ).) - Cho HS giới thiệu tranh, ảnh em sưu tầm Hoạt động Trò - HS phát biểu - HS đọc Cả lớp theo dõi nhận xét - Cả lớp đọc thầm - HS trả lời - Hoạt động nhóm đôi - Một vài HS giới thiệu - Phát biểu - Nối tiếp phát biểu lễ hội , trò chơi - Hỏi : Khi giới thiệu trò chơi , lễ hội em cần giới thiệu ? ( Bảng phụ ) + Giới thiệu quê em đâu ? + Lễ hội trò chơi có tên ? + Nêu nét lễ hội trò chơi + Nêu cảm nghĩ em xem lễ hội trò chơi ? - Yêu cầu HS kể nhóm - Gọi HS giới thiệu trước lớp ( Gọi HS điều khiển ) Hoạt động : Củng cố + Khi giới thiệu lễ hội trò chơi em cần nêu ? + Em kể tên vài lễ hội mà em biết ? - Giáo dục : Em cần làm để xứng đáng người quê hương Tiền Giang ? - Nhận xét tiết học Chuẩn bị : Luyện tập quan sát đồ vật - Lần lượt HS phát biểu - HS ngồi bàn - Một vài HS trình bày + Một vài HS phát biểu - Lắng nghe Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 32 Tên dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP LÀM VĂN TUẦN 16 LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I/ MỤC TIÊU: - Dựa vào dàn ý lập (TLV, tuần 15), viết văn miêu tả đồ chơi em thích với phần: mở bài, thân bài, kết - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn đồ chơi II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết đề - HS : Dàn ý III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động : Khởi động - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : + Gọi HS giới thiệu lễ hội trò chơi địa phương - Bài : Luyện tập miêu tả đồ vật Hoạt động : Cung cấp kiến thức 1) Gọi HS đọc đề - Gọi HS đọc dàn ý SGK - Gọi HS đọc lại dàn ý 2) Xây dựng dàn ý - Hỏi : Có cách mở ? Gọi HS đọc Mẫu mở trực tiếp SGK gọi HS nêu cách mở ( Tương tự mở gián tiếp ) 3) Gọi HS đọc nội dung SGK – HS giỏi nêu thân 4) Em chọn kết theo hướng ? Gọi HS đọc phần kết Hoạt động : Luyện tập - Thực hành - Yêu cầu HS làm - Gọi HS đọc làm Hoạt động : Củng cố - Hỏi : Bài văn tả đồ vật có cấu tạo gồm phần ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Đoạn văn văn miêu tả đồ vật Hoạt động Trò + HS trình bày - HS đọc - HS đọc nối tiếp - Một vài HS đọc - – HS thực - HS đọc – Theo dõi - HS đọc - Tự lực làm - Một vài HS đọc - Phát biểu [...]... biểu - Lắng nghe Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 32 Tên bài dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP LÀM VĂN TUẦN 16 LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I/ MỤC TIÊU: - Dựa vào dàn ý đã lập (TLV, tuần 15), viết được một bài văn miêu tả đồ chơi em thích với 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài - Giáo dục HS có ý thức giữ gìn đồ chơi II/ CHUẨN BỊ : - GV : Viết đề bài - HS : Dàn ý III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Hoạt động...Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 31 Tên bài dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN :TẬP LÀM VĂN TUẦN 16 LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG I/ MỤC TIÊU: - Dựa vào bài đọc Kéo co, thuật lại được các trò chơi đã giới thiệu trong bài; biết giới thiệu một trò chơi (hoặc lễ hội) ở quê hương để mọi người hình dung được diễn biến và hoạt động... địa phương - Bài mới : Luyện tập miêu tả đồ vật Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức mới 1) Gọi HS đọc đề bài - Gọi HS đọc dàn ý SGK - Gọi HS đọc lại dàn ý của mình 2) Xây dựng dàn ý - Hỏi : Có mấy cách mở bài ? Gọi 1 HS đọc Mẫu mở bài trực tiếp SGK và gọi HS nêu cách mở bài của mình ( Tương tự mở bài gián tiếp ) 3) Gọi HS đọc nội dung SGK – 1 HS giỏi nêu thân bài của mình 4) Em chọn kết bài theo hướng... HS đọc phần kết bài Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài làm Hoạt động 4 : Củng cố - Hỏi : Bài văn tả đồ vật có cấu tạo gồm mấy phần ? - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật Hoạt động Trò + 2 HS trình bày - 1 HS đọc - 4 HS đọc nối tiếp - Một vài HS đọc - 1 – 2 HS thực hiện - 1 HS đọc – Theo dõi - 2 HS đọc - Tự lực làm bài - Một vài... chơi, lễ hội III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động Thầy Khởi động Hoạt động 1 : - Ổn định : - Kiểm tra kiến thức cũ : Quan sát đồ vật + Khi quan sát đồ vật cần chú ý đến điều gì ? + Gọi HS đọc dàn ý tả đồ chơi - Bài mới : Luyện tập giới thiệu địa phương Hoạt động 2 : Luyện tập - Thực hành + Bài tập 1 : Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi 1 HS đọc lại bài tập đọc Kéo co - Hỏi : Bài “ Kéo co “ giới thiệu trò chơi... giữa hai làng + Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát các tranh minh hoạ và nói tên những trò chơi, lễ hội được giới thiệu trong tranh(- Trò chơi : thả chim bồ câu, đu bay , ném còn - Lễ hội : hội bơi chải , hội cồng Chiêng ( Tây Nguyên ), hội hát quan họ ( nổi tiếng ở Bắc Ninh ).) - Cho HS giới thiệu tranh, ảnh các em sưu tầm Hoạt động Trò - 2 HS phát biểu - 2 HS đọc Cả lớp theo dõi nhận... em ở đâu ? + Lễ hội hoặc trò chơi có tên gì ? + Nêu những nét chính của lễ hội hoặc trò chơi + Nêu cảm nghĩ của em khi xem lễ hội hoặc trò chơi đó ? - Yêu cầu HS kể trong nhóm - Gọi HS giới thiệu trước lớp ( Gọi 1 HS điều khiển ) Hoạt động 3 : Củng cố + Khi giới thiệu về lễ hội hoặc trò chơi em cần nêu những gì ? + Em hãy kể tên một vài lễ hội mà em biết ? - Giáo dục : Em cần làm gì để xứng đáng là người... chải , hội cồng Chiêng ( Tây Nguyên ), hội hát quan họ ( nổi tiếng ở Bắc Ninh ).) - Cho HS giới thiệu tranh, ảnh các em sưu tầm Hoạt động Trò - 2 HS phát biểu - 2 HS đọc Cả lớp theo dõi nhận xét - Cả lớp đọc thầm - HS trả lời - Hoạt động nhóm đôi - Một vài HS giới thiệu - Phát biểu - Nối tiếp nhau phát biểu về lễ hội , trò chơi - Hỏi : Khi giới thiệu trò chơi , lễ hội em cần giới thiệu những gì ? (
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 16 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 16 , Kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 tuần 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay